Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN...

13
Welkom Collegereeks Schuldpreventie

Transcript of Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN...

Page 1: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

WelkomCollegereeks Schuldpreventie

Page 2: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

Krijn van BeekModerator

Collegereeks Schuldpreventie | 19 januari 2017

Page 3: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

Reinier van ZutphenNationale Ombudsman

Collegereeks Schuldpreventie | 19 januari 2017

Page 4: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

Sadik HarchaouiSociety Impact

Collegereeks Schuldpreventie | 19 januari 2017

Page 5: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

CONTEXT

VERZORGINGSSTAAT PARTICIPATIE-SAMENLEVING

DECENTRALISATIE SOCIALEINVESTERINGS-MAATSCHAPPIJ

5

Page 6: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

VERZORGINGSSTAAT

FORMALISEREN SOLIDARITEIT: OUDERENZORG LAAGGELETTERDHEID STUDIEFINANCIERING INDICATIESTELLINGDEMENTIE MANTELZORG ZWERFJONGEREN ACHTERSTANDEN ONDERTOEZICHTSTELLING HUISELIJK GEWELDARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKBTOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJSVOORTGEZET ONDERWIJS DETENTIE PSYCHIATRIE KUNST EN CULTUUR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG APOTHEEKGEHANDICAPTENZORG TANDARTSEN ARBEIDSPARTICIPATIE SCHOOLVERVOER INTEGRATIE ZIEKENHUIZENHUISVESTING THUISZORG PEUTERSPEELZALEN DAGOPVANG GEHANDICAPTENVERVOER LEEFBAARHEID MILIEUSOCIALE WERKVOORZIENING KINDERWETJE VAN “VAN HOUTEN” ONGEVALLENWET INVALIDITEITSWETVRIJWILLIGE OUDERDOMSVERZEKERING ZIEKTEWET KINDERBIJSLAGWET ZIEKENFONDSWETWERKLOOSHEIDSUITKERING NOODWET OUDERDOMSVOORZIENING ALGEMENE WEDUWEN EN WEZENWETSTAATSGEFINANCIEERDE ZIEKENHUIZEN VERBETERING RECHTSBIJSTAND BOUW 1.000.000 SOCIALEHUURWONINGEN ALGEMENE BIJSTANDSWET AWBZ WAO MAMMOETWET NOGMAALS 1.000.000 WONINGENMAATSCHAPPELIJKE HULPVERLENING OV STUDENTENKAART STUDIEFINANCIERING BASISVERZEKERING KUNST ENCULTUURSUBSIDIES UITBREIDING ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WET REGELING VUT LANGERELEVENSVERWACHTING PERSOONSGEBONDENBUDGET OPKOMST REINTEGRATIEBEDRIJVEN SCHOLIEREN OV-KAART

6

Page 7: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

PARTICIPATIESAMENLEVING

SOCIALE INNOVATIEIMPACT ONDERNEMERS

MARKT ONTWIKKELING TOEGANG TOT HETPUBLIEKE DOMEIN

7

Programma’s, geen producten

Systemisch,duurzaam

Van inspanningnaar resultaat

Publiek-privatesamenwerking

Page 8: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

DECENTRALISATIE

SCHOTTEN/ ONTSCHOTTEN

WMO

TRANSITIE SOCIAAL DOMEIN

ZORG/ SCHULDEN /LEEFBAARHEID

8

Van het rijk naargemeenten

Domein-overstijgend

Vitaal houden verzorgingsstaat

Grootste impact

Page 9: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

SOCIAL / HEALTH / DEVELOPMENT IMPACT BONDS

9

Alleen behaalde prestaties worden beloond: prikkel om te leveren

Opschalen en volume wordt mogelijk

Verplaatsen van risico naar de investeerder en ondernemer

Druk op de overheids-begroting wordt verholpen

Page 10: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS
Page 11: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

Marc RäkersEropaf!

Collegereeks Schuldpreventie | 19 januari 2017

Page 12: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

Bram EidhofSociaal Hospitaal

Collegereeks Schuldpreventie | 19 januari 2017

Page 13: Welkom - Schuldenlab070 · ARMOEDE JEUGDZORG SCHULDHULPVERLENING WTCG AWBZ WMO ZORGVERZEKERINGEN ANW AWW AKW WKB TOG AOW ZW WAZO IOW WW WAJONG WIA WAZ WAO WGA IVA BASISSCHOLEN BEROEPSONDERWIJS

Hartelijk dank

Wilt u meer colleges bijwonen? Check www.schuldenlab070.nl

College 16 februari Schulden in het Brein | met o.a. Roeland van GeunsCollege 16 maart Schulden, beleid en praktijk | met o.a. Roel in ‘t Veld