WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente...

of 20 /20
Verzuimmedewerkersbijeenkomst 27 oktober 2016 WELKOM 271

Embed Size (px)

Transcript of WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente...

Page 1: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Verzuimmedewerkersbijeenkomst27 oktober 2016

WELKOM

271

Page 2: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Programma

Terugkoppeling door Leerplichtpresentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de

gemeente Rotterdam

Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO

Aanwezigheid van onze studenten, brainstormsessie

Afsluiting met aansluitend een hapje en drankje

2

Page 3: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Overzicht LPA op locatieNaam en cluster Functie Teamleider School Opleidingen Willemijn Gilijamse KWM Nicoline Albeda Spinozaweg

Mohammed Tahri LPA Nicoline Albeda Zr Hennekeplein

Chantal Ridwan LPA Nicoline Albeda Prins Alexanderlaan (A)

Chantal Ridwan Albeda Breitnerstraat

Huseyin Kilic LPA Nicoline Albeda Weena

Bosa Milosevic LPA Nicoline Albeda Stolwijkstraat 18+

Sylwester Leeuw LPA Nicoline Albeda Brede Domein Sportlaan

Sylwester Leeuw Albeda Van Graftstraat

Sylwester Leeuw Albeda Van Zandvlietplein

Sylwester Leeuw Albeda Heijplaatstraat

Hannan Moussaoui Albeda Slingeplein

Monique Acton / Ivy Hasnou LPA Nicoline Albeda Rosestraat

Astrid Linscheer LPA Nicoline Albeda Haastrechtstraat

Janis Kluivert Albeda Pieter de Hoochweg

Angie Lapod LPA Peter Albeda Entree Sportlaan 18 -

Karina Vera LPA Peter Albeda Entree Baljuwstraat

Elma Biekman LPA Peter Albeda

Minderjarige

Buitenschoolleerlingen

Usha Poelloe LPA Peter Albeda

Meerderjarige

Buitenschoolleerlingen

Shuretty Slagveer JC+ Peter Albeda Entree Baljuwstraat 18+

Lily Molenaar JC+ Peter Albeda Entree Baljuwstraat 18+

Albeda Entree Baljuwstraat Entree+

Albeda Entree Baljuwstraat Anderstaligen

Brigitta Hoogesteger JC+ Peter Albeda Entree Sportlaan 18+

Page 4: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Verzuimende studenten nóg beter in beeld

Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim studenten 18 –

per 1 november 2016

Page 5: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

5

Page 6: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Aanleiding voor de nieuwe werkwijze:

De verschillende interpretaties over hoe verzuim geregistreerd en behandeld moet worden

Bijvoorbeeld:

• Gebruik herhaalmeldingen

• Einddatum van verzuim niet altijd gevuld

• Gebruik van soorten verzuim verwarrend

• Verzuimmeldingen worden niet afgesloten

6

Page 7: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Oplossing

Eén uniforme werkwijze om

Relatief verzuim te melden via het

verzuimregister

7

Page 8: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Soorten verzuimmeldingen 18 min

Oude situatie• Wettelijke verplichting :

16 uur in 4 weken• Herhaalmelding bij elke 16

uur• Signaalverzuim• Luxe verzuim• No show

Nieuwe situatie• Eerste melding wettelijke

verplichting 16 uur in 4 weken

• Herhaalmelding (wekelijks)• Luxe verzuim• Overig verzuim (Beginnend

verzuim, Signaal verzuim , No Show)

• Langdurig relatief verzuim (LRV): tenminste vier weken onafgebroken ongeoorloofd verzuim

Page 9: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Wat verandert er voor 18 min?

• Je meldt nog steeds conform de wet de eerste 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen 4 weken (en binnen 5 werkdagen melden!)

• NIEUW: je vult meteen de einddatum in!

• Houdt het verzuim aan, dan volgt wekelijks een herhaalmelding ( maximaal 4 )

• Na deze in totaal 5 meldingen volgt melding LRV

Page 10: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Herhaalmeldingen

• Bij voortdurend aangesloten verzuim :

• Eén maal in de week een herhaalmelding, indien er 16 uur of meer is verzuimd.

• Altijd begin- en einddatum vermelden!!

• Na maximaal vier herhaalmeldingen ( wekelijks ) doe je een melding Langdurig Relatief Verzuim.

Page 11: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Langdurig relatief verzuim 18 min

• Studenten 18 min die minimaal 4 weken onafgebroken ongeoorloofd afwezig zijn

• Bij een melding Langdurig Relatief Verzuim is er alleen een begindatum.

• Komt de student weer naar school terug, dan vul je de einddatum in op de LRV

• Een melding Langdurig Relatief Verzuim heeft automatisch prioriteit bij leerplicht

Page 12: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Voorbeeld 1e verzuimmelding, 4 herhaalmeldingen,

melding LRV

12

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5

Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr

Les 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8

Verzuim 4 7 8 7 7 7 8 7 8 7 7 6 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 8 7 8

Melden B E B E B E B E B E LRV ->

Page 13: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

13

Proceskaart Langdurig Relatief

Verzuim

Page 14: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Prioritering

Bij een melding kun je aangeven dat het vanuit de school gezien prioriteit heeft om deze melding op te pakken

Een melding langdurig relatief verzuim (LRV)heeft automatisch prioriteit voor leerplicht/RMC

14

Page 15: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Wat betekent het voor AWR?

Er zijn op basis van de nieuwe regels enkele aanpassingen in AWR aangebracht door de leverancier .

Page 16: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Verkeerde weergave verzuimsoorten in AWRInmiddels gemeld aan de leverancier

Page 17: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Stappen in aanmaken melding in scherm Verzuimloket

Page 18: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Klik op button VOLGEND SCHERM

Page 19: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Voorbeeld terugkoppeling gegevens door Leerplicht

Page 20: WELKOM - waarwasje.nu · presentatie door Peter Rieswijk, teamleider Leerplicht van de gemeente Rotterdam Nieuwe werkwijze melden relatief verzuim DUO ... •Bij een melding Langdurig

Soorten verzuimmelding 18plus

Oude situatie

• Wettelijke melding bij 4 weken aaneengesloten ongeoorloofd verzuim

• De éénmalige Interventie melding

• Alarmsignaal

• Exit melding

Nieuwe situatie

• Wettelijke melding bij

4 weken aaneengesloten ongeoorloofd verzuim

• Luxe verzuim

• Overig verzuim:

beginnend, signaal, NS

• Exit melding