WELKOM OP HET WESTERAAM! •Op Het Westeraam: Economie & ondernemen, Groen, Zorg & Welzijn....

download WELKOM OP HET WESTERAAM! •Op Het Westeraam: Economie & ondernemen, Groen, Zorg & Welzijn. •Elk profiel

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of WELKOM OP HET WESTERAAM! •Op Het Westeraam: Economie & ondernemen, Groen, Zorg & Welzijn....

 • WELKOM OP HET WESTERAAM!

 • Dhr. Broeder afdelingsleider

 • Programma

  • Algemeen gedeelte • BPO en MAS

  • Vernieuwing beroepsgerichte vakken

  • LOB en keuze MBO

  • Schoolexamen

  • Mentorgedeelte per klas

 • Dhr. van Kuppeveld stagebureau

 • BPO 2019-2020 Beroeps Praktijk Oriëntatie (BPO)

  • Leren en oriënteren binnen diverse sectoren.

  • Bij instellingen, bedrijven in een contextrijke omgeving.

  • BPO draagt bij tot het maken van de juiste keuzes.

 • BPO leerjaar 3

  • Basis

  4 uren per week stage

  • Kader

  • Én blokstage van 2 weken

 • BPO -periodes

  BPO-periode 1 BPO-periode 2 BPO-periode 3

  1 oktober t/m 7 januari 23 januari t/m 26 maart 6 april t/m 17 april

  Halve dag per week Halve dag per week Blokstage 2 weken

  Roostervast Roostervast Roostervast

  Profielvrij Profielvrij Profielgericht

  7 mei t/m 11 juni

  Halve dag per week

  Roostervast

  Profielgericht

 • Procedure

  De leerling:

  • kiest bedrijf/ organisatie of draagt zelf een bedrijf aan . - Bedrijf ontvangt een brief met gegevens.

  • ontvangt een brief met bedrijf, adres, begeleid(st)er en data.

  • maakt telefonische afspraak voor een kennismakingsgesprek.

  • gaat op gesprek en levert KM-formulier in op school.

  • laat BPO-overeenkomst (officieel document) elke BPO-dag aftekenen.

  • levert na de laatste dag de BPO- overeenkomst ondertekend in bij het stagekantoor.

 • Voorwaarden BPO

  • Verplicht om de BPO volledig afgerond te hebben.

  • 4 uren per week stage.

  • Formulieren op de gestelde data inleveren.

  • Bij evt. afwezigheid afmelden bij het BPO-adres en op school.

  • Gemiste dagen inhalen.

  • BPO bij bedrijven binnen een straal van 11 km (fietsafstand).

  • Leerlingen maken de eventuele schoolopdrachten.

 • Blokstage

  • Profielgerichte stageperiode van 2 weken.

  • Stage uren zijn schooluren.

  • Leerlingen dragen zelf (in overleg met ouders) een stagebedrijf aan voor blokstage.

  • Blokstage 2 weken. Per dag maximaal 7 uur incl. pauze.

  • Opdrachten vanuit school.

  • Aansluitend laatste BPO periode.

 • Maatschappelijke stage (MAS)

  • In leerjaar 3 afsluiten (1 juni 2020).

  • Minimaal 30 uren.

 • Mw. Assink clustervoorzitter beroepsgerichte vakken

 • Beroepsgerichte vakken: Profiel en Keuzevakken • Landelijke verandering.

  • Ingevoerd augustus 2016.

  • Actueel onderwijsaanbod voor de leerling.

  • Naast het Profielvak kiest de leerling uit +/- 20 keuzevakken.

  • Betere aansluiting op het MBO.

  • Sector is veranderd in Profiel en Beroepsgerichte keuzevakken.

 • Profiel

  • Op Het Westeraam: Economie & ondernemen, Groen, Zorg & Welzijn.

  • Elk profiel bestaat uit 4 profielvakken.

  • Wordt afgesloten met schoolexamens en een CSPE.

  • 7 lesuren per week.

  • Les in een vaste groep.

 • Beroepsgerichte keuzevakken

  • Leerling volgt 4 beroepsgerichte keuzevakken.

  • Worden afgesloten met een schoolexamen.

  • 5 lesuren per week.

  • Bij het keuzevak zitten leerlingen van Basis en Kader bij elkaar.

  • Leerling mag binnen en buiten eigen profiel kiezen.

  • Gemiddelde telt mee bij zak/slaagregeling.

  • Keuzeformulier: invullen en indeling.

 • Aanbod keuzevakken 2019 – 2021

  Blok 1: Blok 2:

  - Bloemwerk - Voorkomen van ongevallen en EHBO

  - Welzijn kind en jongere - Houden van dieren

  - Webshop - Traiteur: werken in een gezonde schoolkantine

  - Haarverzorging - Marketing

  - Presentatie en Styling - Uiterlijke verzorging

  Blok 3: Blok 4:

  - Banketbakkerij - Milieu, hergebruik en duurzaamheid

  - Mode & design - Evenementen

  - Sport- en bewegen - Voeding: hoe maak je het?

  - Tuinontwerp en -aanleg - Assisteren in de gezondheidszorg

  - Ondernemen - Werken in een wereldkeuken

 • Vragen?

 • Dhr. Verkerk decaan / loopbaanbegeleider

 • VMBO leerjaar 3

  • L oopbaan

  • O ntwikkeling (Oriëntatie)

  • B egeleiding

  • Door leerling én ouders én school!

 • Qompas (LOB methode)

  • Webbased (dus ook thuis te doen)

  • Maken van opdrachten op het gebied van loopbaanontwikkeling met een link naar profiel, keuzevakken, MBO-bezoeken en stages.

  • Én natuurlijk >>>>>>>>>>>>>>>

  • Gesprekken met ……

 • Scholenmarkt Arnhem

  • Op het Olympus College in Arnhem.

  • Dinsdag 19 en woensdag 20 november 2019.

  • Aanwezigheid van o.a. allerlei MBO’s uit onze omgeving met stands en voorlichtingen.

  • Brief voor ouders en leerlingen volgt nog.

 • Oriëntatie op het MBO

  • Bezoek aan maximaal 2 MBO opleidingen.

  • Maart 2020.

  • Brief voor ouders en leerlingen volgt nog.

 • MBO’s (ROC’s + AOC’s) in de omgeving voor open dagen en meeloopdagen:

  • Elst / Arnhem www.rijnijssel.nl

  • Velp / Ede www.a12.nl

  • Nijmegen www.roc-nijmegen.nl

  • Nijmegen / Velp www.helicon.nl

  • Velp / Ede / www.aeresmbo.nl

 • • In schooljaar 2020-2021 aanmelden vóór 1 april 2021 !

  • Begin dit jaar dus al met oriënteren !

 • Contact

  • U kunt altijd met uw LOB vragen terecht bij de mentor of een afspraak maken met dhr. Verkerk (decaan VMBO 3 + 4):

  • 0481 – 362930

  • t.verkerk@hetwesteraam.nl

 • Dhr. van Zutphen Examensecretaris

 • Bovenbouw vmbo

  • Leerjaar 3 en 4.

  • Opbouw examendossier: • Schoolexamens.

  • Centraal schriftelijk en praktisch examen voor het beroepsgerichte vak.

  • Centraal eindexamen (digitaal).

  • Beroepsgerichte keuzevakken (4).

  • Cijfers behaald bij deze onderdelen vormen gezamenlijk het eindcijfer.

 • Schoolexamens (SE)

  • Bestaat onder andere uit: toetsen, mondelinge toetsen, werkstukken en opdrachten in leerjaar 3 en 4 afgenomen.

  • Beschrijving van de onderdelen staan in PTA: • Digitale versie op website school (na 1 oktober).

  • Eindcijfer schoolexamen is een gewogen gemiddelde van leerjaar 3 en 4.

 • Bijzondere vakken

  • Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV): • Moet met een voldoende worden afgesloten (v/g).

  • Lichamelijke opvoeding: • Moet met een voldoende worden afgesloten (v/g).

  • Maatschappijleer 1: • Wordt afgesloten in schoolexamen. • Het cijfer telt mee in de slaag/zak regeling.

 • Rekentoets

  • Cohort 2019 - 2021: Rekentoets is verplicht onderdeel van het SE. Cijfer moet een 4 of hoger zijn op niveau 2AER of 2A, of 2ER of 2F (3F mag ook).

  • Elke tentamenperiode een rekentoets. Wordt er een 6 of hoger gehaald voor het 2F-niveau, dan vrijstelling van rekenlessen.

  • Elke daaropvolgend tentamen worden leerlingen gestimuleerd hun cijfer te verbeteren.

  • Examens worden op school afgenomen (digitaal).

 • Tentamenweken/Schoolexamens

  • Grotere eenheden stof, toetsen.

  • Toetsen van maximaal 90 minuten.

  • Wennen aan examenklimaat.

  • Tentamenweken: • Zie website en agenda.

  • Herkansing: • 1 herkansing per tentamenweek.

  • Inhalen mag altijd (mits de afwezigheid gemeld is).

 • Voorbereiding toets of examen

  • Leer regelmatig en neem rust.

  • Ga op tijd naar bed.

  • Sta op tijd op en ontbijt.

  • Zorg dat je op tijd op school bent (zeker 15 minuten van tevoren).

  • Laat je niet zenuwachtig maken door anderen.

  • 5 minuten van te voren nog leren heeft weinig zin.

 • Afwezig en dan? Schoolexamens

  • Plan geen afspraken tijdens toetsen/examens.

  • Ziekmelding door ouders naar school.

  • Voor toetsen/examen telefonisch, daarna schriftelijk bevestigen (oranje kaart).

  • Na 30 minuten geen toegang meer bij de schoolexamens.

  • Gemiste onderdelen moeten binnen 2 weken worden ingehaald. Schriftelijke afspraak in het dossier.

  • Niet correct afgemeld of geen afspraak gemaakt -> Examencommissie.

  • 1 herkansing na elke tentamenweek: • Inhalen mag voor meerdere vakken (bij afwezigheid).

 • Overgang leerjaar 3 naar 4

  • Gemiddelde van rapportcijfer moet op examenniveau zijn.

  • Onvoldoendes op rapport leiden tot bespreking bij de overgang.

  • Regeling staat op website.

 • Vragen?

  • Website (onder kopje Examen).

  • Examenreglement Quadraam (website).

  • www.examenblad.nl

 • Dhr. Broeder afdelingsleider

 • Mentorgedeelte

  • E3Ba dhr. Verkerk 1.09

  • E3Bb mw. Berkhout 1.14

  • E3Ka dhr. Akat 1.07

  • E3Kb mw. Kloppenburg 1.01

  • E3Kc