WELKOM op de Praktijkdag ZZP - Nibud · logo/contactgegevens) kunnen laten maken ter verspreiding...

of 54 /54
WELKOM op de Praktijkdag ZZP Bas Schuurmans Projectleider Startpunt Geldzaken Nibud 21 november 2019

Embed Size (px)

Transcript of WELKOM op de Praktijkdag ZZP - Nibud · logo/contactgegevens) kunnen laten maken ter verspreiding...

 • WELKOM op de Praktijkdag ZZP

  Bas Schuurmans

  Projectleider Startpunt Geldzaken

  Nibud

  21 november 2019

 • Utrecht.nl

  Hier komt tekst

  Aandacht voor de zzp’er

  Hier komt ook tekst

  Linda Voortman

  Wethouder

  gemeente Utrecht

 • Utrecht.nl

  Aandacht voor zzp’ers

  Gemeente Utrecht is van de vier grote steden door ZZP Nederland in 2018 uitgeroepen tot beste zzp gemeente van Nederland.

  Toch worstelen alle gemeenten met twee knelpunten:• zzp’ers zijn niet bekend met beschikbare regelingen • zzp’ers zijn moeilijk te bereiken en willen alles zelfstandig regelen.

  Reden voor de 4 grote gemeenten om gezamenlijk het initiatief te nemen om een online geldplan voor zzp’ers te laten maken:• het online geldplan attendeert zzp’ers op de beschikbare regelingen• het online geldplan is drempelloos en anoniem beschikbaar via het internet van

  gemeenten en ketenpartners

 • Utrecht.nl

  Diensten voor zzp’ers binnen de gemeente Utrecht

  • Bijstand en begeleiding voor startende ondernemers

  • Bijstand voor gevestigde ondernemers en voor ondernemers die hun bedrijf willen of moeten beëindigen

  • Vanuit de bijstand een eigen bedrijf starten (part time ondernemen)

  • Schulddienstverlening aan ondernemers

  • Ondersteuning bij het op orde krijgen van administratie

  • Voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers in de wijken

 • Wisselende inkomstenVaste uitgaven

  Arjan Vliegenthart

  Directeur Nibud

 • Een van de eerste vragen in het Persoonlijk Budget Advies van het Nibud is:

  “Hoe hoog zijn uw netto inkomsten per maand?”

  Een groeiende groep burgers weet geen antwoord te geven op die vraag

  Bijvoorbeeld bij tijdelijke contracten, 0-urencontracten of zgn. sprokkelbanen

  Deze groep is dan ook extra kwetsbaar voor financiële problemen:

  Op de korte termijn: betalingsachterstanden, oplopende schulden

  Op de lange termijn: stijgende (zorg)kosten, gebrekkige pensioenopbouw

  Er zijn flinke buffers nodig om periodes met lage inkomsten op te vangen

  Het opbouwen van buffers is noodzakelijk, maar ook lastig voor deze groep

  Een bijzondere groep van mensen met wisselende inkomsten zijn de zzp’ers

  Die hebben naast vaste lasten voor het huishouden ook te maken met bedrijfsrisico’s.

  Het is goed dat we vandaag extra aandacht besteden aan de groeiende groep zzp’ers

  En wat we kunnen doen om te voorkómen dat zij in de problemen komen.

  Wisselende inkomsten, vaste uitgaven.

  23-11-2019

  6

 • De uitdagingen van de zzp’er in de praktijk

  Bij de start:

  Arjan Cok, Regionaal Bureau Zelfstandigen

  Tijdens bedrijfsvoering:

  Maarten Post, ZZP Nederland

  Bij bedrijfsbeëindiging:

  Hans Klein Swormink, Kamer van Koophandel

 • Van uitkering

  naar zzp’er

  Arjan Cok

  Co-creatiemanager

  Regionaal Bureau Zelfstandigen

  Gemeente Rotterdam

 • Kansen en risico’s bij start vanuit uitkering

  RBZ biedt coaching en nazorg aan (startende) zzp’ers om duurzame

  uitstroom te bevorderen en instroom te voorkomen.

  Praktijksituaties van starters:

  • Problematische situaties

  • Succesvolle starters

  Conclusie:

  • De belangrijkste risico’s.

  • Wat te doen om die risico’s te beperken en de kans op succes te

  vergroten.

  Tips voor gemeenten om zzp’ers nog beter te ondersteunen.

  923-11-2019 www.rotterdam.nl/rbz

 • Wat doet Regionaal Bureau Zelfstandigen

  Kort en bondig in een animatie

  Bedrijf starten vanuit de uitkeringhttps://vimeo.com/313182330/b60ef914a1

  Starterstraject:

  - Voor mensen met een (bijstands-)uitkering, die willen starten

  - Oriëntatie

  - Workshops - opleveren ondernemersplan

  - Bedrijfseconomisch onderzoek

  - Aanvulling tot bijstandsnorm

  - Starterskrediet tot € 36.762 tegen 8% rente

  1023-11-2019 www.rotterdam.nl/rbz

  https://vimeo.com/313182330/b60ef914a1

 • De Rotterdamse Zaak - servicelines

  1123-11-2019 www.rotterdam.nl/rbz

 • Kansen en risico’s bij start

  • Starters en overleving: de eerste 3 jaren zijn de

  meest risicovolle. Circa 50% stopt binnen 3 - 5 jaar.

  • Oorzaak vooralsnog verondersteld: ontkenning, substantieel gebrek aan

  vaardigheden (visie is eerder ondergeschikt).

  • Actie = Preventie

  • Houdt onder meer in dat RBZ/De Rotterdamse Zaak ook ondernemers

  toelaat met een deeltijdbaan en minder dan 1,5 jaar zijn ingeschreven.

  1223-11-2019 www.rotterdam.nl/rbz

 • ZZP Geldplan Voor financieel gezond ondernemen

  Maarten PostVoorzitter Stichting ZZP Nederland

  Utrecht, 21 november 2019

 • Stichting ZZP Nederland

  • Collectief belang zelfstandige ondernemers

  • 46.000 zelfstandigen, alle beroepen

  • Beleidsvorming door achterbanraadpleging

  • Lobby wet- en regelgeving

 • • Onafhankelijk ondernemer

  • Eigen rekening en risico

  • Regie over werk, tijd, geld

  • Nu zelfstandig, later zelfstandig

  Zelfstandige Ondernemers

 • • Informatie en advies

  • Onafhankelijk, belang ondernemer voorop

  • Kansen en risico’s

  • Financiën op orde

  ZZP Nederland, vraagbaak voor ondernemers

 • Starten als ondernemer

  • Bewuste positieve keuze

  • Goed beslagen ten ijs

  • Financiële bijsluiter

  • Risico-inventarisatie

 • Financieel gezond ondernemen

  • Ken je marktwaarde, wat voeg je toe

  • Vlees op de botten

  • De bakens verzetten?

  • Doorgroeien, hoe dan?

 • Bij zwaar weer

  • Inkomensvoorziening geregeld?

  • Claims en schulden

  • Zakelijk en particulier aansprakelijk

  • Doodlopend of levensvatbaar

 • Maatschappelijk belang Financiële Educatie

  • Stimuleert gezond ondernemen

  • Vermindert maatschappelijk risico

  • Aantal (jonge) starters blijft groeien

  • Keuze voor ondernemen is niet vrijblijvend

 • Financiële Educatie effectief organiseren

  • Zo groot mogelijk bereik actief bevorderen

  • Just in time (bewuste keuze)

  • Digitaal, regionaal, persoonlijk

  • Starters verplicht deelnemen?

 • Het Geldplan ZZP

  • Kapstok of wegwijzer • Ontwikkelen cursus/module Financiën op Orde• Samenwerking maatschappelijke organisaties• Regionale invulling

 • ZZP Nederland en het Geldplan ZZP

  • Rol in de communicatie en verspreiding

  • Vraagbaak voor onderwerpen uit het geldplan

  • Meewerken aan Financiële Educatie

 • Hans Klein Swormink, 21 november 2019

  ZZP’ERS:WAAROM STOPPEN?

  24

 • Ondernemend Nederland 1-10-2019

  Totaal 1.980.231 bedrijven

  waarvan 1.307.578 (parttime) zzp

  Bron: KVK Data over de bedrijvendynamiek 3e kwartaal 2019

  25

  1.032.780

  274.708

  444.527

  227.109

  1.107zzp

  partime zzp

  mkb

  parttime bedrijf

  grootbedrijf

 • Ontwikkeling zzp

  Zzp

  • Starters in 2019: 10,4%

  • Stoppers in 2019: 5,2%

  Parttime zzp

  • Starters in 2019: 14,3%

  • Stoppers in 2019: 6,1%

  26

  Mkb• Starters in 2019: 3,4%

  • Stoppers in 2019: 3,5%

  Parttime bedrijf• Starters in 2019: 7,9%

  • Stoppers in 2019: 4,5%

  Bron: KVK Data over de bedrijvendynamiek 3e kwartaal 2019

 • Wat doet de gevestigde zzp’er?

  • Zakelijke dienstverlening 27%

  • Bouw 11%

  • Detailhandel 9%

  • Gezondheid 9%

  • Groothandel 6%

  • ICT en media 6%

  27

  Bron: KVK Data over de bedrijvendynamiek 3e kwartaal 2019

 • Waarom stopt de zzp’er?

  Aanleiding

  • Baan in loondienst

  • Leeftijd, gezondheid

  • (Doorgroei naar personeel)

  • Tegenvallende resultaten

  28

  Bron: CBS (2018), obv belastingaangiftes t/m 2015

  Positie van in 2008-2010 gestarte zzp’ers volgens aangifte IB

 • Impact bedrijfsbeëindiging

  • Financieel: afwikkeling schulden en vorderingen

  • Geldzaken: verzekeringen en pensioen

  • Juridisch: opzeggen overeenkomsten en abonnementen

  • Emotioneel

  • Ook stoppen vergt voorbereiding!

  29

 • Stoppen in 8 stappen

  • Onderzoek fiscale gevolgen (stakingsaftrek, btw)

  • Onderzoek uitkeringsmogelijkheden

  • Informeer klanten en leveranciers

  • Uitschrijven handelsregister

  • Afmelden bij Belastingdienst

  • Slotaangifte omzetbelasting

  • Opzeggen verzekeringen, abonnementen

  • Administratie minimaal 7 jaar bewaren

  30

 • Maar… waarom stòppen?

  “Ik ben zzp’er, ik bèn de onderneming”

  Ook een zzp-onderneming is over te dragen, mits

  • Contracten

  • Klantenbestand

  • Materialen

  • Kennis en intellectueel eigendom

  31

 • Inkomen ex-zzp’er

  • Opbrengst onderneming

  • Overig (loon-)inkomen

  • Pensioen

  • Bbz-uitkering

  • IOAZ-uitkering (aanvragen vóór beëindiging!)

  • Bijstand

  32

 • KVK Advies en Inspiratie

  33

 • KVK Advies & Inspiratie

  Via

  • KVK.nl/zzp

  • Nieuwsbrief KVK nieuws voor zzp’ers

  • KVK Adviesteam 088-585 2222

  • Chat

  • LinkedIn, Facebook, Twitter

  34

 • HOOFDSTUK DIA MET EENTITEL OVER TWEE REGELS

  BEDANKT!

 • Pauze

  23-11-2019

  36

 • Workshop: Wat kunnen gemeenten (nog

  meer) doen voor zzp’ers?

  Allen

 • Werkwijze: Ervaringsuitwisseling van deelnemers met inbreng van experts

  Groep Marjan: grote zaal, met KVK, FNV zelfstandigen, Over Rood, Utrecht

  Groep Sandra: grote zaal, met IMK, RBZ, WiG, Rotterdam

  Groep Anne-Mart: zaal V 30 met ZZP Nederland, Schut, UWV

  Groep Chris: zaal V 30 met PZO, Zuidweg & Partners, Amsterdam

  In elke zaal staat een flipover om resultaten van de ervaringsuitwisseling vast te leggen

  Rapporteer per groep uw beste ideeën bij terugkomst.

  Wat kunnen gemeenten (nog meer) doen voor zzp’ers?

  23-11-2019

  38

  23-11-2019

  38

 • Wat kunnen gemeenten meer doen?Wat doen gemeenten nu al?

  Wat kunnen gemeenten (nog meer) doen voor zzp’ers?

  23-11-2019

  39

 • Er zal een rapport worden samengesteld op basis van de ideeën uit de vier groepen.

  Dit rapport wordt aan deelnemers toegestuurd.

  Rapportage uit de vier groepen

  23-11-2019

  40

 • Lancering Geldplan ZZP

  Bas Schuurmans

  Projectleider Startpunt Geldzaken Nibud

 • Startpunt Geldzaken

  23-11-2019

  42

  Doelstelling: • bevordering van financiële (zelf)redzaamheid

  • door het beschikbaar stellen van online geldplannen

  • voor verschillende typen huishoudens.

  Startpunt Geldzaken is een samenwerking van het Nibud met partners:

  Gericht op bundeling van kennis op het gebied van huishoudfinanciën:• Budgetteren en besparen

  • Huis en hypotheek

  • Sparen en beleggen

  • Pensioenen en fiscaliteit

 • De online geldplannen

  23-11-2019

  43

  Bijna 18?

  ZZP

  Bent of wordt u zzp’er?

  Scheiden

 • Gemeenten weten zzp’ers niet te bereiken

  Zzp’ers vragen niet snel om hulp bij de gemeente

  Er is een laagdrempelige voorziening nodig waarmee zzp’ers zelfstandig (en anoniem)

  aan de slag kunnen om hun financiële situatie te beoordelen, risico’s te beperken en

  kans op succes te vergroten. Daar waar nodig worden zij verwezen naar hulp.

  Aanleiding voor het Geldplan ZZP

  23-11-2019

  44

 • Initiatief: Tjerk van den Bos en 4 grote steden

  Totstandkoming Geldplan ZZP

  23-11-2019

  45

  Sinds september is het geldplan in praktijktest

  Inmiddels is het geldplan meer dan 450 x gebruikt.

  Wij hebben vele positieve reacties ontvangen, vandaag ook in Binnenlands Bestuur.

  Hoofd Financier: Anneke Wilms van Instituut Gak

  Financiële bijdrage van a.s.r. verzekeringen, True People,

  de 4 grote steden, het UWV en het Nibud.

  Projectleiders: Anna van der Schors en Marjan Verberk

  Mede mogelijk gemaakt

  door het Expert Team van organisaties

 • Mevrouw Anneke Wilms

  Programmamanager Instituut Gak

  Lancering geldplan ZZP

  23-11-2019

  46

  https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-zzp/

 • Praktijkcase: Joep start na uitkering

  23-11-2019

  ✓ Joep heeft jaren gewerkt als technisch tekenaar

  ✓ Na een ziekte en herstel bleek het werk te zwaar

  ✓ Zijn dienstverband werd beëindigd

  ✓ Hij is een boekhoudbureau gestart voor verenigingen

  ✓ Joep werkt nu voor 5 verenigingen en hoopt dat snel uit te breiden

  ✓ Maar hij vergeet zijn eigen boekhouding goed te regelen

 • Details Joep

  23-11-2019

  48

  Joep is getrouwd, maar de kinderen zijn het huis al uit

  Hij werkt veelal vanuit huis

  Globaal beeld van hoe het bedrijf er financieel voorstaat

  Privé geldzaken zijn ook niet op helemaal op orde; enkele betalingsachterstanden

  Administratie is niet helemaal op orde

  Joep heeft nog geen algemene voorwaarden opgesteld

  Joep is niet verzekerd voor bedrijfsrisico’s, maar hij denkt geen grote risico’s te

  lopen

  Joep heeft niets geregeld voor ziekte of arbeidsongeschiktheid

  Zonder inkomsten is er direct een financieel probleem

  Joep zet geen geld opzij gezet voor BTW, belastingen en zvw premie

  Joep heeft nu nog niets geregeld voor pensioen

  URL geldplan Joep : https://www.startpuntgeldzaken.nl/partner/alle-

  geldplannen/geldplan-zzp/?mpwui=db286718-af1c-4e3b-a06f-f65a8f58dae4&pane=0

 • Kenmerken van het Geldplan ZZP

  23-11-2019

  ✓ Deskundig en objectief

  ✓ Geheel in het belang van zzp’er

  ✓ Anoniem te gebruiken, zodat de privacy is geborgd

  ✓ Gedragsgerichte, stapsgewijze aanpak

  ✓ Zonder invoer van financiële gegevens

  ✓ Resulterend in concrete actieplannen

  ✓ Voor zzp’ers in uiteenlopende situaties.

 • Opbouw van het Geldplan ZZP

  23-11-2019

  1. Enkele vragen over:

  Onderneming

  Thuissituatie

  Administratie

  Inkomenssituatie

  Reserves

  2. Aanbevolen acties

  3. Wat u nog méér kan doen

  4. Actieplan

 • Het geldplan ZZP is voor alle gemeenten te gebruiken via:

  www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/zzp

  • Het geldplan ZZP is natuurlijk ook beschikbaar via alle bij Startpunt

  Geldzaken aangesloten gemeenten en bedrijven

  • Banner Geldplan ZZP kan op website van gemeenten worden geplaatst

  • Poster beschikbaar die gemeenten (voorzien van eigen

  logo/contactgegevens) kunnen laten maken ter verspreiding op

  vindplaatsen (zzp-werkplekken, lokale bureaus voor zelfstandigen,

  bibliotheken ….)

  Het geldplan wordt geplaatst op websites van organisaties vh Expert Team

  • Paper “Het bereiken van zzp’ers” zal beschikbaar komen, met de resultaten

  van de workshop van vandaag: wordt in week 45 verzonden.

  Communicatieplan Geldplan ZZP

  23-11-2019

  51

  http://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/zzp

 • Afronding

 • Wegens grote belangstelling zal een tweede Praktijkdag ZZP worden georganiseerd op

  Maandagmiddag 20 januari 2020

  In Rotterdam op het kantoor van de Kamer van Koophandel

  Met een vergelijkbaar programma.

  DANK

  23-11-2019

  53

  aan gemeente Utrecht

  aan de sprekers

  aan alle deelnemers

  Wij wensen u veel succes in de begeleiding van zzp’ers!

 • 23-11-2019

  54

  U aangeboden door de gemeente Utrecht