Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

of 35 /35
Welkom in de doe- democratie! Naar een communicatieve en co-producerende overheid. 30 september 2013 Inspiratiesessie doe- democratie Onno de Vries 1

Embed Size (px)

description

Bewoners ondernemen steeds vaker zelf initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren. Overheden en ook woningcorporaties en andere professionals moeten aan deze ontwikkeling wennen, maar gaan er steeds meer de kans van inzien. Toch zijn we er nog niet. Overheden zoeken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven naar nieuwe verhoudingen. En herverdelen voortdurend taken en verantwoordelijkheden. Ondertussen gaan de bewoners door met bijvoorbeeld het oprichten van energiecoöperaties, het beheren en verbeteren van voorzieningen als zorgcentra en zwembaden en het onderhouden van het groen in de wijk.

Transcript of Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Page 1: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

1

Welkom in de doe-democratie!

Naar een communicatieve en co-producerende overheid.

30 september 2013

Page 2: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

2

Even voorstellen

Onno de VriesDoe-democraat• Adviseur, procesbegeleider, facilitator, trainer,

gastdocent, onderzoeker• Ervaring binnen de overheid, bij bureaus en

als zelfstandig ondernemer @ onno_de_vries

http://www.linkedin.com/in/omdevries

30 september 2013

Page 3: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

3

Ons programma

• Waar hebben we het over?• Wat is er gebeurd?• De democratie loopt vast• De kracht van de samenleving• AAN DE SLAG• Op weg naar nieuwe verhoudingen

30 september 2013

Page 4: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

4

WAAR HEBBEN WE HET OVER?

30 september 2013

Page 5: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

5

What’s in a name?

• Doe-democratie• Burgerparticipatie• Interactieve beleidsvorming• Participatiemaatschappij• Burgerinitiatieven• Inspraak• Co-creatie• Consulteren• Maatschappelijke participatie• Participatiesamenleving• en ga zo maar door…

Excuses om achter het bureau te blijven zitten?!

30 september 2013

Page 6: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

6

Eigenlijk niets nieuws…

Nederland drijft op samenwerking:

‘Bleef men het in de middeleeuwen met elkaar oneens, dan stonden ze gelijk weer tot hun knieën in het water’ (prof. dr. Herman Pleij)

30 september 2013

Page 7: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

7

WAT IS ER GEBEURD?

30 september 2013

Page 8: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

8

Er was eens…

Samenleving

Staat

Particulier initiatiefMarkt

30 september 2013

Page 9: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

9

Niet snel daarna…• Grondwet (1848)• Armenwet• Veiligheidswet• Ongevallenwet• Nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit, etc.)• Kinderwet• Woningwet• Gezondheidswet• Gemeentelijke reinigingsdiensten• WW• AOW• WAO• Arbo-wet• Economische stimuleringsmaatregelen• Etc. etc.

DE GULZIGE OVERHEID

30 september 2013

Page 10: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

10

Meer taken, meer ambtenaren

Jaar 1849 1899 1920 1960 1988 2002 2008Aant. ambtenaren 19.900 43.500 125.400 263.300 436.600 446.100 428.100% beroepsbev. 1,6% 2,3% 4,6% 6,3% 7,7% 6,3% 5,8%

Bron: Meer, Frits M. van der (2012): Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De consequenties van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst bezien vanuit historisch en internationaal vergelijkend perspectief, Oratie, Leiden: Universiteit Leiden.

30 september 2013

Page 11: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

11

Van overheid naar markt

30 september 2013

Page 12: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

12

En marktwerking

• Onderwijs• Zorg• Woningcorporaties• …

Professionalisering & schaalvergrotingOnderzoeken: zwakkere positie ouders, leerlingen, patiënten en huurders.

30 september 2013

Page 13: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

13

DE DEMOCRATIE LOOPT VAST

30 september 2013

Page 14: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

14

Wat is er aan de hand?

• Overheid: overvragen, overnemen en overspoelen

• Leefwereld en systeemwereld botsen (verschillende talen, processen, verwachtingen)

• Korte termijn van overheid en markt schuurt met lange termijn behoefte samenleving

SAMENLEVING

OVERHEID

MARKTMAATSCH. ORG.

DE SAMENLEVING IS UIT BEELD GERAAKT

30 september 2013

Page 15: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

15

De samenleving reageert

De samenleving ontworstelt. Mensen zijn actief voor buurt, wijk of community.

De overheid wil inkrimpen tot een ‘compacte’ overheid.

Let op: oorzaak en gevolg!

30 september 2013

Page 16: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

16

Verandering is nodig

“Er is een urgente en radicale paradigmashift nodig in de functie, rol en werkwijze van de

politiek, het bestuur en het ambtelijke apparaat.”

(Raad voor het openbaar bestuur)

30 september 2013

Page 17: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

17

Transformatie

Zorg Hoop

Wantrouwen Vertrouwen

Eigenbelang Bewonersbelang

Inhoud Proces

Controle Ruimte geven

Interne processen Maatschappelijke behoefte

30 september 2013

Page 18: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

18

DE KRACHT VAN DE SAMENLEVING

30 september 2013

Page 19: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

19

Nederlanders zijn betrokken

• Bovengemiddeld veel vrijwilligers• Internationaal voorop met sociale contacten

en lidmaatschappen• Verschuiving van formele organisaties naar

kleinschalige, losse en informele groepen

Bron: Bijl, Rob c.s. (2011) De sociale staat van Nederland, Den Haag: SCP.

30 september 2013

Page 20: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

20

Dorpsplein in Zieuwent

Als je met z’n allen een plan maakt, kan de gemeente geen nee zeggen, zegt Jos Kolkman. “Maar als de gemeente zonder overleg hetzelfde plan op tafel had gelegd, was hier nog geen schop in de grond gegaan. Dan waren we nu nog druk met de bezwaren.”Bron: Trouw, 23 september 2013.

30 september 2013

Page 21: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

21

Zwembad De Zwaoi in Valthermond

Bron: Altijd Wat (NCRV), 23 juli 2013: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1357170#00:34:15.

30 september 2013

Page 22: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

22

‘t Zorghuus in Ysselsteyn

In 2007 startten Karin van Dijck, Marian Fleurkens en Annemarie Koonings met het initiatief voor ‘t Zorghuus. ‘Gestart vanuit het hart’. Ze zijn alledrie werkzaam in de gezondheidszorg als wijkziekenverzorgende en wijkverpleegkundige. Ze zien in de praktijk dat de zorg voor hun cliënten beter kan.

30 september 2013

Page 23: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

23

Poortwijk III in Oud-Beijerland

De gemeente kiest er niet voor om appartementengebouwen zelf te (laten) ontwikkelen, maar zoekt actief naar bewoners die met anderen hun droomappartement willen ontwerpen en bouwen.

http://vimeo.com/63235287

30 september 2013

Page 24: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

24

Broodfonds van/voor ondernemers

30 september 2013

Page 25: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

25

Mijnbuurt.je Nijmegen-Oost

• Online community voor de wijk, opgestart door bewoners

• Uitgegroeid tot sociaal netwerk waarbij professionals aanhaken

• Mijnbuurt.je nu ook beschikbaar voor andere wijken

30 september 2013

Page 26: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

26

En nog meer tools…

30 september 2013

Page 27: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

27

Burgers: kunnen en willen

Let op: burgerbetrokkenheid verschilt per geografisch niveau

Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012b): Vertrouwen in burgers, Amsterdam: Amsterdam University Press.

30-35%

25-30%

20-30%

15%

30 september 2013

Page 28: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

28

Verschillende soorten betrokkenheid

Sociaal burgerschap Politiek burgerschap

Altruïstische motieven Functionele motieven

Vrouwen, lager opgeleiden, lager inkomen, jongeren, nieuwe Nederlanders

‘Usual suspects’ (hoger opgeleid, blank, man, 50+)

Contact en verbinding Fysieke verbetering

Bron: Raad voor het openbaar bestuur (2012): Loslaten in Vertrouwen.

Vinden mensen

belangrijker

Tip: vraag niet aan mensen om taken over te nemen van de overheid, maar om zich in te zetten voor hun directe leefomgeving

30 september 2013

Page 29: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

29

AAN DE SLAG

30 september 2013

Page 30: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

30

WORKSHOPS

1. Welke vaardigheden heeft een ambtenaar nodig om de doe-democratie te stimuleren?

2. Wat kunnen wij in onze organisatie verbeteren om optimaal bij te dragen aan de doe-democratie?

3. Bij welke concrete vraagstukken kunnen we bewoners veel meer ruimte geven?

4. Hoe kunnen wij onze bewoners, hun wensen en initiatieven beter in beeld krijgen?

30 september 2013

Page 31: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

31

OP WEG NAAR NIEUWE VERHOUDINGEN

30 september 2013

Page 32: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

32

Droombeeld

Samenleving

Overheid

Maatsch. org.Markt

• Samenleving centraal– Overheid laat los,

faciliteert en stimuleert– Overheid vormt vangnet

voor kwetsbaren– Bewoners zijn publieke

eigenaren van maatschappelijke organisaties

• Heldere taakverdeling overheid, markt en maatschappelijke org.’s

30 september 2013

Page 33: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

33

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie

“De vitaliteit van de samenleving krijgt meer ruimte als de overheid de overheidsparticipatietrap zo min mogelijk beklimt.”

Bron: Raad voor het openbaar bestuur (2012): Loslaten in Vertrouwen.

30 september 2013

Page 34: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

34

Bewoners hebben behoefte aan…

• Een uitdaging die past bij hun behoefte met zicht op resultaat

• Ruimte voor eigen inbreng in een eigen vorm• Informatie, informatie, informatie• Een proces dat zich aan hen aanpast

(‘geen politieke spelletjes’)• Actieve sociale omgeving• Vertrouwen!

30 september 2013

Page 35: Welkom in de doe-democratie! (naar een communicatieve en co-producerende overheid)

Inspiratiesessie doe-democratie Onno de Vries

35

Agenda

1. Bij de politiek de ‘doe-democratie’ hoog op de agenda zetten en bij raadsleden het bewustzijn creëren dat ze voorop dienen te lopen in het afstaan van ruimte.

2. Het bestuur vertrouwen en verantwoordelijkheid laten geven aan bewoners en partners. Meer loslaten, faciliteren en stimuleren en minder regisseren en reguleren.

3. De ambtelijke organisatie deelt proactief informatie en kennis, maakt kennis met sleutelfiguren, verbindt initiatieven en kiest op gevoel tussen ‘krachtige ondersteuning en kleine zetjes’.

4. GEWOON DOEN!

30 september 2013