Welkom! - HUFAG - Human Factors in Aviation Group HUFAG Douwe Persijn.pdf · Weather Radar Guide...

20
WELKOM! HUFAG presentatie 4 november 2015 Douwe Persijn

Transcript of Welkom! - HUFAG - Human Factors in Aviation Group HUFAG Douwe Persijn.pdf · Weather Radar Guide...

WELKOM! HUFAG presentatie 4 november 2015 Douwe Persijn

HANS “POEP” VERPALEN: RUST ZACHT

PARTICIPEER! GRAAG ZELFS

HET BEGIN

DE WEG NAAR WERK

FREELANCE

DEFINITIE

IS DE PROFESSIONAL EEN GOEDE

INSTRUCTEUR?

DRAAI DE VRAAG OOK OM

ruetcurtsnI edeog nee

lanoisseforp ed sI?

SLECHTE DRIJFVEREN?

GOEDE DRIJFVEER?

VRAAG: WELKE VORMEN VAN INSTRUCTIE ZIJN ER

EIGENLIJK VOOR BEROEPSVLIEGERS, MET FOCUS

OP AANLEREN VAARDIGHEDEN? WIE IS

GESCHIKT?

EEN AANTAL VARIANTEN

Initial typerating onervaren kandidaten: wat moet je hen

leren en hoe?

Initial typerating ervaren kandidaten: wat moet je hen

afleren en hoe?

Opleiden typerated kandidaten van een andere mij

Additionele kwalificaties: CATIII/ETOPS/testvlieger/special

destinations etc

Recurrent training/LOE/PC/Linetraining realtime

CMD training

SHAPE: EEN MIDDEL

한국

PREDICTIVE WINDSHEAR

EEN VOORBEELD VAN

CULTUUR

DANK VOOR UW AANDACHT