Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle...

of 25 /25
MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Welkom bij Teun Prins

Transcript of Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle...

Page 1: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE

FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE

WERKGEVER

Welkom bij

Teun Prins

Page 2: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

INHOUD• De terugtredende overheid

• Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet

• De Vangnetter

• Activering Ziektewet door Premiedifferentiatie

• Art.46 ZW: Nawerking

• Acties werkgever

• Overwegingen ERD ZW en ERD WGA-flex

• De No Risk Polis

Page 3: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

3

Wet beperking ziekteverzuim en

arbeidsongeschiktheid vangnetters per 1-1-2013

Page 4: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

4

De terugtredende overheid vanaf

1994 tot nu……..

• 1994 Loondoorbetaling 2-6 weken (WTZ)

• 1996 Loondoorbetaling 52 weken (Wulbz)

• 1998 Premiedifferentiatie WAO-instroom (Pemba)

• 2002 Wet verbetering Poortwachter (WvP)

• 2004 Loondoorbetaling 104 weken

• 2006 Invoering WIA + 10 jaar premiedifferentiatie

• 1-1-2013: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

Page 5: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Instroom WIA door wetgeving sterk verminderd, echter alleen bij vaste medewerkers

• Ziekteverzuim en WIA-instroom bij Vangnettersonverminderd hoog en stijgende

• Doel: activerende werking Ziektewet versterken en de ZW-Vangnet instroom in de WIA beperken

Aanleiding en doel Modernisering

Ziektewet

Page 6: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Vangnetters nemen 55% van de WGA instroom voor hun rekening, terwijl ze maar 20% van het totale aantal werknemers uitmaken!

• Conclusie: er is sprake van relatieve oververtegenwoordiging; Vangnetters hebben een veel grotere instroomkans in de WGA

Vangnetters lopen hoog risico op

Instroom in de WGA

Page 7: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

Instroom WGA: vast dienstverband

versus Vangnetter

Page 8: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Zieke werklozen ± 29%

• Ziek na faillissement

• Zwangerschap ± 18%

• Zieke werknemer na beëindiging in proeftijd

• Bepaalde oproepkrachten

• Uitzendkrachten (fase A en B)

• Werknemers met een tijdelijk dienstverband en ziek na afloop daarvan! > ± 32%

Wie zijn die Vangnetters?

Page 9: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Uit onderzoek blijkt dat Vangnetters:• Minder vaak werken• Langer afhankelijk zijn van een uitkering• Een langer ziekteverzuim kennen• Relatief hoge instroom in de WGA hebben • Een achterblijvende werkhervatting vanuit de WGA hebben• Sectoren met een hoog risico zijn Transport, Bouw en Hout en Uitzendbedrijven

Onderzoek Vangnetters

Page 10: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

Toekenningen Vangnet Ziektewet naar branche

Page 11: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Door financiële prikkels naar werkgevers en werknemers te verschuiven:

• Werknemer: na 1 jaar nieuw ZW-criterium = algemeen geaccepteerde arbeid (per 1-1-

2013); geen ZW-uitkering als vangnetter > 65% van zijn oude inkomen kan verdienen met

‘algemeen geaccepteerde arbeid’; verscherping re-integratie en sollicitatieverplichtingen

• Werkgever: PremiedifferentiatieVangnet en Flex-WGA!

Hoe wordt de Ziektewet geactiveerd?

Page 12: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Werkgever is per 1-1-2014 volledig verantwoordelijk voor

instroom ZW en (flex)WGA van werknemers met een

tijdelijk contract

• De basis voor de instroom begint met terugwerkende

kracht per 1-1-2012!

• Iedere grote werkgever (brutoloonsom > € 3.000.000,-)

wordt volledig individueel doorbelast belast voor de

uitkeringslasten van zieke tijdelijke arbeidskrachten

Per 1-1-2014 Premiedifferentiatie ZW en

(flex)WGA voor Bepaalde Tijd contracten

Page 13: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

Ziektewet/WGA-flex:

situatie vóór 1-1-2013

Werknemer heeft een Bepaalde Tijd contract van 1 jaar en wordt na 6 maanden ziek

Page 14: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

Ziektewet/WGA-flex:

situatie per 1-1-2014

Werknemer heeft een Bepaalde Tijd contract van 1 jaar en wordt na 6 maanden ziek

Page 15: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

Werknemer heeft een Bepaalde Tijd contract van 1 jaar en wordt na 6 maanden ziek

Ziektewet/WGA-flex:

situatie per 1-1-2016

Page 16: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• 6 maanden loondoorbetaling € 18.000,-

• 18 maanden Ziektewet € 37.800,-

• 10 jaar WGA € 153.000,-

• Totaal: € 208.800,-

Totale Kosten: werknemer(werknemer verdient € 36.000,- bruto per jaar; arbeidsverleden 30 jaar)

Page 17: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Van baan naar baan = geen nawerking

• Van baan naar WW = geen nawerking

• Binnen 4 weken na einde dienstverband ziek en geen baan

en geen WW = wel nawerking!

Art.46 ZW: nawerking

Page 18: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke

contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan en nog uit dienst

gaan!

• Alle ex-werknemers blijven volgen tot duidelijk is dat er WW is, of een andere baan of

Vangnet ZW;

• Werknemers begeleiden bij WW- aanvraag

• Indien Vangnet ZW: afspraken (proberen te) maken over de re-integratie

• Afkoop overwegen bij ziekte (WW = beter dan ZW-uitkering)

• Aannamebeleid evalueren en aanpassen

Acties werkgever

Page 19: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Goed opletten bij (deel)overname van een bedrijf (=

overgang van onderneming) > de ziekterisico’s gaan dan

mee >dus Vangnetters en WGA-ers!

• September/oktober 2013 keuze maken inzake ERD ZW

• Beschikkingen UWV strak controleren en bezwaar

overwegen

• In 2015 ook nieuwe keuze maken inzake ERD WGA

Acties werkgever (vervolg)

Page 20: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Eerst onderzoek of ERD ZW zinvol is

• Let op! Volledige re-integratieverplichtingen bij ERD ZW

én zelf regelen toekenning uitkering:

• Re-integratiedossier

• Uitbreiden Arbodienstverlening

• Verzuimsysteem uitbreiden

• UWV controleert en neemt taken over als de wet niet goed wordt

uitgevoerd; kosten worden verhaald

• Voordeel: Maximale grip op de schadelast!

• Voordeel: Bij ERD ZW geen toerekening oude risico’s

Overwegingen Eigen Risico Dragen

voor het Vangnet Ziektewet

Page 21: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Per 1-1-2016 alleen combinatie WGA +WGA-flex mogelijk

• Dus: of volledig ERD WGA of volledig publiek

• ERD WGA zal waarschijnlijk leiden tot (forse) premiestijgingen!

• Publiek zeker eerste jaren goedkoper omdat oude risico’s bij

Verzekeraar blijven (uitloop is verzekerd)

• Door rekenmethodiek is publiek bij instroom uiteindelijk duur

Overwegingen Eigen Risico Dragen

voor de (Flex)-WGA per 1-1-2016

Page 22: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

• Geen consequenties voor gedifferentieerde premie ZW of WGA-(flex)!

• Loon bij ziekte wordt 5 jaar lang (alle oorzaken) door UWV betaald

• Werkgever mag 3 jaar lang premiekorting toepassen (€ 7.000,-).

• Wajongers hebben een onbeperkte No Risk Polis

• Nederland telde begin 2011 1.700.000 Arbeidsgehandicapten!

No Risk Polis van toepassing?

Page 23: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

Vragen?

Page 24: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

TP Verzuimbeheer

www.tpverzuimbeheer.nl

• Email: [email protected]

• Telefoon: 033-4681345/06-51740777

• Teun Prins, waterdreef 366, 3824 GM, Amersfoort

Page 25: Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE … · •Sowieso vastleggen en volgen van alle ex-werknemers met tijdelijke contracten die vanaf 1-1-2012 ziek uit dienst zijn gegaan

Visma op Reis!

Bedankt pagina

Page 25 18.09.2013

voor uw aandacht en ik wens u veel plezier bij de volgende sessie.

Bedankt