welcome to electrical engineering · 1.05 gebruiken van WebPACK/Verilog 18slu 12c PT8.33 1.04...

of 41 /41
welcome to electrical engineering • elektrotechniek is een vak! (in elke taal) • de nieuwe titels – bachelor of science: electrical engineering – master of science: electrical engineering • het academische jaar – indeling – roosters • om te beginnen – het eerste jaar, – het eerste semester – het eerste examen halen • studiemateriaal – boeken – websites een goede keuze!!! baccalaureaat doctoraal

Embed Size (px)

Transcript of welcome to electrical engineering · 1.05 gebruiken van WebPACK/Verilog 18slu 12c PT8.33 1.04...

 • welcome to electrical engineering• elektrotechniek is een vak! (in elke taal)• de nieuwe titels

  – bachelor of science: electrical engineering– master of science: electrical engineering

  • het academische jaar– indeling– roosters

  • om te beginnen– het eerste jaar, – het eerste semester– het eerste examen halen

  • studiemateriaal– boeken– websites

  eengoede

  keuze!!!

  baccalaureaat

  doctoraal

 • voordracht "electrotechniek", ca 1910

 • DE ELECTROTECHNISCHE SCHOOL

  THEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER GELIJK- EN WISSELSTROOM

  TOESTELLEN IN GEBRUIKIN DE STERKSTROOMTECHNIEK

  ELECTRISCHE TRACTIE

  DE ZWAKSTROOMTECHNIEK

  MEER UITGEBREIDE THEORETISCHE EN PRACTISCHE BESCHOUWINGEN OVER GELIJK- EN WISSELSTROOM

 • DE ELECTROTECHNISCHE SCHOOL

  THEORETISCHE BESCHOUWINGEN OVER GELIJK- EN WISSELSTROOM

  TOESTELLEN IN GEBRUIKIN DE STERKSTROOMTECHNIEK

  ELECTRISCHE TRACTIE

  DE ZWAKSTROOMTECHNIEK

  MEER UITGEBREIDE THEORETISCHE EN PRACTISCHE BESCHOUWINGEN OVER GELIJK- EN WISSELSTROOM

 • welcome to electrical engineering

  • precision– analog applications

  • distortion– digital applications

  • errors, bit-error-rate• capacity

  – gain– processing speed– transmission speed

  • energy efficiency– conversion– electromechanics

  • reliability, safety• distribution

  – power flow– transformers– transmission

  information

  • abstractions• devices• circuit theory• electromagnetic phenomenae

  compatibilityenergy

 • welcome to electrical engineering• elektrotechniek is een vak! (in elke taal)• de nieuwe titels

  – bachelor of science: electrical engineering– master of science: electrical engineering

  • het academische jaar– indeling– roosters

  • om te beginnen– het eerste jaar, – het eerste semester– het eerste examen halen

  • studiemateriaal– boeken– websites

 • the undivided programs

  5 years

  vwo-diploma

  ee-ir-diploma

  electricalengineering

  informationtechnology

  common

  prop

  aede

  utics

  propaedeutics

  cand.diploma

  bach

  elor

  of

  scienc

  e elec

  trical e

  nginee

  ring

  a real diploma !! for- the labor market- master programs atother universities

  electrical engineering

  master

 • business management

  applied physics

  bio-medical engineering

  computing science

  bachelor-master system

  3 years 2 years

  electricalengineering

  bach

  elor

  of

  scienc

  e elec

  trical e

  nginee

  ring

  electrical engineering

  sustainable energy

  broadband telecommunication

  embedded systems

  systems and control

  informationtechnology

  bio-medicalengineering

  appliedphysics

  businessmanagement

 • bachelors and mastersM

  HBO

  WOMoSc

  EUMoSc

  EUBoSc

  BoSc

  WO

  HBOB

  switch

  transferwithout

  time loss!!

 • fases van het baccalaureaat• propaedeuse (voorbereidende fase)

  – doel• selectie• oriëntatie• verwijzing

  – nominaal 1 jaar = 1680 studie-uren = 60 studiepunten• 16 onderwijseenheden ( 7 vakken,

  4 integratieonderdelen,2 ontwerpprojectentechnische vaardighedenniet-technische vaardigheden)

  – propaedeutisch examen• ter beoordeling van de examencommissie• voldoende resultaat bij de tentamens van alle onderdelen

  • postpropaedeuse– nominaal 2 jaar = 3360 studie-uren = 120 studiepunten– afsluitend examen

 • welcome to electrical engineering• elektrotechniek is een vak! (in elke taal)• de nieuwe titels

  – bachelor of science: electrical engineering– master of science: electrical engineering

  • het academische jaar– indeling– roosters

  • om te beginnen– het eerste jaar, – het eerste semester– het eerste examen halen

  • studiemateriaal– boeken– websites

 • academisch jaar

  • onderwijseenheden zijn verroosterd op werkdagen (i.h.a. maandag tot en met vrijdag) tussen 8:45 en 17:15 .

  • gemeenschappelijke onderwijseenheden (colleges, practicuminleidingen, programmeerinstructie) beginnenmeestal niet vóór 10:45. U moet op tijd in de zaal zijn !

  • individuele activiteiten (practica, begeleide hands-on, etc.) kunnen bij overmacht ingehaald worden. Afspreken !Aanwezigheid is niet verplicht, wordt wel geregistreerd !

  inte

  rim

  27au

  g.

  24au

  g.

  semester 1

  blok A blok B

  tuss

  enwe

  ek

  tuss

  enwe

  ek

  blok C blok D

  exam

  ens

  tuss

  enwe

  ek

  blok E blok F

  tuss

  enwe

  ek

  exam

  ens5 weken 5 weken 5 weken 5 weken 5 weken 5 weken

  semester 2kerstmis

 • lesrooster van blok A

 • lesrooster van blok F

 • opleidingsgids

 • gedragsregels• roken, eten of drinken in collegezalen is niet toegestaan!• ook niet roken,eten of drinken in projectlokalen• verantwoordelijkheid voor de sleutels• geen storende elektronica aan (telefoon, mp3, ipod, etc)• geen laptops gebruiken tenzij gevraagd door de docent• na het begin van de colleges geen toegang• werk van anderen inleveren als eigen werk is fraude

  – vermeld altijd waar het vandaan komt– geef ook eventuele co-auteurs op– geen cijfer of onvoldoende is beter dan schorsing

 • welcome to electrical engineering• elektrotechniek is een vak! (in elke taal)• de nieuwe titels

  – bachelor of science: electrical engineering– master of science: electrical engineering

  • het academische jaar– indeling– roosters

  • om te beginnen– het eerste jaar, – het eerste semester– het eerste examen halen

  • studiemateriaal– boeken– websites

 • first year bachelormathematics:linear algebra

  functions of one variables

  6 mathematics:functions of more variables 3

 • B. Kolman, D.R. Hill

  Elementarylinear algebra

  Prentice Hall, Inc, 1999seventh edition

  588 pagesISBN 013085199X

  (hard cover)

 • Robert A. Adams

  A complete course

  •Addison Wesley, •Toronto, 2003.

  fifth edition1280 pages

  ISBN 0-201-79131-5(hard cover)

 • elektrotechniek in het eerste blok

  thema: hoe snel kan mijn "pentium" zijn?

  MIPS

  RalphOtten

  EmiliaMotoasca

  HenkCorporaal

 • first year bachelor

  math integration into ee 1 math integration into ee 2

  mathematics:linear algebra

  functions of one variables

  6 mathematics:functions of more variables 3

  electric circuits: components, theorems,analysis and synthesis

  6

 • A. Agarwal , J.H. Lang

  Foundations of Analog and Digital

  Electronic Circuits (1st Ed.)

  Morgan Kaufmann Pub, 2005ISBN 1558607358

  984 Pages(paper back)

  "..... in such a waythat students will see

  exactly what it is good for,and maybe even learn something about it"

 • lesrooster van blok A

 • laddersysteem

  • geldt voor beide wiskundevakken en netwerken• bestaat uit 6 deeltoetsen• om de drie weken een toets

  – oneven toetsen op de middelste woensdag van een blok– even toetsen in tussenweken en de tentamenperiode

  • opgeven niet nodig• de maximale score is achtereenvolgens 1, 2, 3, 4, 5 en 5

  – totaal dus 20 punten• meer dan 11 punten: je mag het als eindcijfer gebruiken

  – eindcijfer = totaal gedeeld door 2– hoogste cijfer telt– alleen geldig in de januari-periode

 • first year bachelor

  math integration into ee 1 math integration into ee 2

  mathematics:linear algebra

  functions of one variables

  6 mathematics:functions of more variables 3

  computation:hardware,software,

  and interface9

  electric circuits: components, theorems,analysis and synthesis

  6 mathematical skills 3

 • D.A.Patterson, John L. HennessyComputer organization and design:the hardware/software interface

  Morgan Kaufmann Publ, 2003third edition930 pagesISBN 155860491(paperback)

  the connection between programming and hardware !

 • COMPUTATION 5JJ70 !

  •• it is aboutit is about hardware en software for hardware en software for computers / embedded systemscomputers / embedded systems:

  – “microprocessor”, “ordinateur”, “EDV-Anlage" (Elektronische Datenverarbeitungsanlage), “elaboratore elettronico”

  • this is the heart of any:– pc, pda, fly-by-wire system, mp3-player,

  mobile phone, smart card, smart bomb, tv, laundry/washing machine, car engine, modem, etc.

  • 5JJ70 is the biggest course in the 1st semesteractually of the whole bachelor

  electronics• the elementary components of a computer.computer architecture • the structure of computer hardware.programming• The software that runs on that hardware.

 • programming in C and C++

  • we will learn how computer software really ‘runs’ on the hardware:– machine language, instructions, data paths

  • how to program in C and C++:– the languages of real programmers.

  • at the end, you can attack virtually any real-life programming task!

  • this is intensive: you’ll learn a lot in a very short time:– basic operations– pointers, dynamic memory allocation– machine language– data structures, Object-oriented programming– cool algorithms

  practicing is the key

 • lesrooster van blok A

 • the practice

  • programming tasks:– handed out in the lab; bring your laptop.– you work individually on your programming assignments.– discussing or asking your neighbors is OK, copying is not OK.– you will have to sign off each assignment with the staff.

  • we check whether you did it yourself. – you have to email each assignment to

  [email protected]– we check whether you did it yourself ! ! !– while working on an assignment you can take breaks as you please.– assignments must be finished (signed off and emailed) within 7

  days after handout.

  • two students will assist and sign off.

  mailto:[email protected]

 • first year bachelor

  dossier 4

  math integration into ee 1

  electric engineering 1

  mathematics:linear algebra

  functions of one variables

  6

  computation:hardware,software,

  and interface9

  electric circuits: components, theorems,analysis and synthesis

  6

  designorientedintegrator1

  3important ! ! ! ! !See to it that next weekyou have the drill manual:2589 "rekenvaardigheden"by A. Verschurenfor 2,50 euro at “dictatenverkoop”

 • first year bachelor

  math integration into ee 1 math integration into ee 2

  mathematics:linear algebra

  functions of one variables

  6 mathematics:functions of more variables 3

  computation:hardware,software,

  and interface9

  electric circuits: components, theorems,analysis and synthesis

  6 mathematical skills

  dossier 4

  electric engineering 1 design

  orientedintegrator1

  3

  3designorientedintegrator2

  dossier 7

  systems:models, theory,transforms,...

  6

  3

  design ofcomplex systems

  3

  transistorcircuits:

  3

 • lesrooster van blok A

 • 1.01 elementaire elektrotechnische begrippen, grootheden, relaties en componenten.10slu 8c PT 8.33

  1.02 bouwen en testen van een elektronische schakeling 12 slu 8c PT 8.33

  1.03 elektrotechnische meetinstrumenten en -methoden.8slu 4c PT8.33

  1.05 gebruiken van WebPACK/Verilog18slu 12c PT8.33

  1.04 systematisch meten8slu 4c PT8.33

  OO1: kennismakingmet de elektrotechniek

  OO2: draadlozesensor-systemen

  1.06 lezen en tekenen van elektrische schema’s 2slu 2c instructiezaal

  1.12 netwerksimulatie8slu 4c instructiezaal

  gebruiken van Orcad & PSpice

  1.08 gezondheid2slu 2c instructiezaal

  1.14 veiligheid6slu 3c PT 8.33

  1.09 logic analyzer4slu 2c PT8.33

  1.07 Materiaalbewerken20slu 14c PT 0.13

  1.10 parameterbepaling van transistoren10slu 8c PT 8.33

  1.11 gestructureerd ontwerpen van elektronische schakelingen10slu 6c PT 8.33

  1.13 analoog-digitaal-omzetting10slu 4c PT 8.33

  1.15 Zend- en ontvangschakelingen12slu 4c PT 8.33

  20slu ntv + structuren;alle opdrachten van 5JJ70; miniMIPS > 4

  20slu ntv + structutussenresultaat>39

 • PROBEER BIJ TE BLIJVEN• cursus studievaardigheden in blok B

  – persoonlijk aangesproken op basis van resultaten blok A• deeltentamen 1 van wiskunde • deeltentamen 1 netwerktheorie• opdrachten van rekenstructuren

  • toelating ontwerpopdracht – afhankelijk van resultaten blok A en B

  • toetsen wiskunde(2x) en netwerken• alle opdrachten van

  implementatie van rekenstructuren• vrijstelling van de eerste ontwerpopdracht

  – als 80 % van de studiepunten van de propaedeuse is gehaald

  – en de tweede opdracht met minstens 7 is afgesloten

  1.5x(functies v.1 var + lineaire algebra) +2x netwerken +5x denkopdrachten +5x schakeltechniek +5x programma's\1 +5x laatste programma

  totaal minstens 40

  voor toelating

 • tentamens

  • schriftelijke tentamens– in 4 tentamenperiodes

  (tussenweek, afronding)– deeltoetsen

  (meestal alleen voor echte eerstejaars!)• mondelinge tentamens (volledige mondelinge tentamens

  komen in het baccalaureaat niet voor!)– op afspraak

  • observatie-tentamens (gebonden aan tijdvak, één kans!)– projecten– practica– opdrachten

  • dossiers– technisch: meetvaardigheid, ontwerpen, construeren,

  computersimulatie, prototypering, etc– niet-technisch: mondeling en schriftelijk rapporteren,

  communiceren, leiding geven, ethiek, etc

  elke onderwijseenheid wordt met een tentamen afgeslotenwe are workingon a vademecum!

  JOIN!!!it is meant for exams

 • processor design

  wie maakt de snelste mMIPS(voor video-bewerking)

  gegeven:

  een 30-instructie MIPS +bijbehorende C-compiler

  modificeer:

  snellere, andere hardwareinstructieset

  INDIVIDUEEL ! ! ! !externe commissie selecteertde beste, een internationalejury bepaalt de winnaar

 • Deze prijs was verbonden aan de opdracht van het OO-project 1.2. De opdracht was om een gegeven processor (dit keer geen pentium, maar een MIPS) zodanig te veranderen dat beeld- of video-bewerking sneller gedaan kon worden. Om dit te kunnen doen waren ontwerpgereed-schappen nodig. Dat is vrij kostbare program-matuur (voor dit practicum gaat het al gauw om miljoenen euro’s), die de gewijzigde processor-specificatie omzet naar hardware. Deze is door Synopsys Inc., een bedrijf uit Californië, gratis aan de faculteit ter beschikking gesteld.

  SYNOPSYSPRIJS UITGEREIKTOp dinsdag 27 april is door Raul Camposano,

  senior vice-president van Synopsys Inc., de Synopsysprijs uitgereikt.

  Van de 64 op individuele basis deelnemende studenten zijn er zes geselecteerd voor de finale. Deze studenten hebben hun ontwerp gepresenteerd en gedemonstreerd voor een vierhoofdige extern samengestelde jury. De jury had geconstateerd dat het ontwerp van Ernst Herbschleb het beste en het snelste was. Ernst ontving uit handen van Raul Campsano de eerste prijs, bestaande uit een certificaat en duizend euro contant vrij te besteden. Ernst, namens de redactie van harte gefeliciteerd!

  welcome to electrical engineeringvoordracht "electrotechniek", ca 1910 DE ELECTROTECHNISCHE SCHOOLDE ELECTROTECHNISCHE SCHOOLwelcome to electrical engineeringwelcome to electrical engineeringthe undivided programsbachelor-master systembachelors and mastersfases van het baccalaureaatwelcome to electrical engineeringacademisch jaarlesrooster van blok Alesrooster van blok Fopleidingsgidsgedragsregelswelcome to electrical engineeringfirst year bachelorB. Kolman, D.R. HillRobert A. Adamselektrotechniek in het eerste blokfirst year bachelorA. Agarwal , J.H. Langlesrooster van blok Aladdersysteemfirst year bachelorD.A.Patterson, John L. HennessyCOMPUTATION 5JJ70 ! programming in C and C++lesrooster van blok Athe practicefirst year bachelorfirst year bachelorlesrooster van blok APROBEER BIJ TE BLIJVENtentamens