Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen. Inhoud •Agrarisch natuurbeheer...

of 34 /34
Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen

Embed Size (px)

Transcript of Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen. Inhoud •Agrarisch natuurbeheer...

 • Dia 1
 • Weidevogelbeheer in Nederland Freek van Leeuwen
 • Dia 2
 • Inhoud Agrarisch natuurbeheer Weidevogelbeheer Pakketten in Nederland Agrarische natuurverenigingen Nieuwe ontwikkelingen
 • Dia 3
 • Agrarisch natuurbeheer
 • Dia 4
 • Natuur in Nederland Natuurgebieden - Ecologische Hoofdstructuur - Provinciale natuurgebieden - Verbindingszones - Natura 2000 Agrarische gebieden - Agrarisch natuurbeheer - Landgoederen
 • Dia 5
 • Korte historie 1975 Relatienota Jaren 80Vrijwillige weidevogelbescherming 1992Ecologische Hoofdstructuur 1995Eerste agrarische natuurvereniging 2000Programma Beheer 2010Subsidiestelsel Natuur & Landschap
 • Dia 6
 • Enkele cijfers Ca. 10.000 contracten weidevogelbeheer Ca. 400.000 hectare onder beheer, waarvan Ca. 300.000 hectare vrijwillig (onbetaald) Ca. 50.000 hectare reservaat in boerenbeheer Ca. 20 % van het totale landbouwareaal Ca. 40 % van het graslandareaal Ca. 60 mln euro agrarisch natuurbeheer
 • Dia 7
 • Weidevogelbeheer
 • Dia 8
 • Dia 9
 • Enkele themas Nederland als belangrijk broedgebied Verenigbaarheid met landbouw Heel veel onderzoek, heel veel commissies Vrijwilligers Predatie Inrichting van gebieden
 • Dia 10
 • Discussies Impact van de landbouw Rol van predatie Kiezen voor kerngebieden Haalbaarheid van doelen Combinatie met andere natuur
 • Dia 11
 • Pakketten
 • Dia 12
 • SNL INDEX VERORDENING NATUURBEHEERPLAN
 • Dia 13
 • Weidevogelbeheer Landschapsbeheer Ganzenbeheer Botanisch Grasland Akkerfauna Akkerflora
 • Dia 14
 • Weidevogelbeheer BroedfaseKuikenfaseVestiging
 • Dia 15
 • Plas-dras Ca. 800,- tot 1.200,- / ha
 • Dia 16
 • Legselbescherming Ca. 60,- tot 120,- / ha
 • Dia 17
 • Weidevogelgrasland met rustperiode Ca. 250,- tot 550,- / ha
 • Dia 18
 • Kruidenrijk weidevogelgrasland Ca. 1.000,- / ha
 • Dia 19
 • Kuikenstroken Ca. 400,- / ha strook
 • Dia 20
 • Hoe doe je een aanvraag? Twee stappen: 1) Formele aanvraag (ik wil meedoen, en dit zijn mijn gegevens) 2) Opname in het Collectief beheerplan De overheid checkt de formele aanvraag De overheid checkt het collectief beheerplan Is er een match, dan is volgt goedkeuring
 • Dia 21
 • Collectief beheerplan Gaat over een bepaalde regio Geeft aan wie waar welk pakket heeft Kan bestaan uit verschillende deelgebieden Wordt opgesteld door de Gebiedscoordinator Wordt getoetst op kwaliteit, kwantiteit en samenhang.
 • Dia 22
 • Dia 23
 • Gebiedsaanpak Natuurbeheerplan (provinciaal): wat mag waar? Collectief beheerplan: wie heeft welk pakket waar? Deelgebied (mozaiek): samenhang & kwaliteit Streekkennis benutten Stimulerende werking
 • Dia 24
 • Mozaiekbeheer Concept is ca. 10 jaar oud Weidevogels hebben verschillende behoeften Afwisseling van beheer en pakketten - 1/3 vroeg maaien, 1/3 weiden, 1/3 laat maaien - 1/3 vroeg maaien of weiden, 2/3 laat maaien Combinatie reservaat en boerenland
 • Dia 25
 • Agrarische natuurverenigingen
 • Dia 26
 • De ANV een instituut Een streekgebonden club van boeren (en vaak ook burgers), die zich inzet voor natuur- en landschapsbeheer Focus op beheer (geen actiegroep) Vaak ook combinaties met streekpromotie, agro-toeristische evenementen, streekproducten e.d.
 • Dia 27
 • Dia 28
 • ANVs Ca. 150 in Nederland Van 20 boerenleden tot soms meer dan 500 Vaak ook burgerleden, tot soms meer dan 1000 Sterke positie in de streek Rollen: - service naar leden - promotie en belangenbehartiging - enthousiasmeren voor natuurbeheer
 • Dia 29
 • Ontstaan Meeste tussen 1997 2000 Als tegenbeweging Vanuit vrijwillig beheer Op verzoek van Collectieve contracten Eigen controle- en betalingssysteem
 • Dia 30
 • Gebiedscoordinator Formele taak van de ANV Aangewezen door de Provincie Doel: opstellen van een collectief beheerplan dat voldoet aan kwaliteitseisen Ook niet-leden moeten geholpen worden Afstemmen met vrijwilligers en natuurorganisaties
 • Dia 31
 • Ruimte voor eigen beleid Is zowel af- als toegenomen Meer bevoegdheden als GC Controle en uitbetalingen lopen niet meer via ANV Sommige ANVs voeren niettemin een eigen beleid, via afdrachten van leden
 • Dia 32
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Dia 33
 • GLB Algemene verwachting is dat - agrarisch natuurbeheer via GLB vergoed gaat worden - platte hectaresteun wordt afgebouwd Veel ANVs en wij ook zetten daarom nu in op: - regionale differentiatie - goed werkende systemen van groene en blauwe diensten
 • Dia 34
 • Particulier natuurbeheer Natuurbeheer door particulieren Formele functiewijziging Waardedaling wordt uitgekeerd Deze vorm staat zeer in de belangstelling ANVs bieden service Kwaliteitsborging