Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

of 16 /16
editie Zwijndrecht / Heerjansdam nieuws- en advertentieblad 7e jaargang n0. 2 wekelijks, oplage 20.500 woensdag 11 januari 2012 Accelerando maakt zich op voor NK Deze week: Pag. 15 O & O huldigt jubilarissen Pag. 13 Eerste regenstorm van 2012 Pag. 7 DOKTERSDIENST HUISARTSEN Tijdens de avond, nacht en het weekend wordt er waargeno- men vanuit de regionale HUISARTSENPOST, T 6542600, op afspraak. Uw eigen huisarts is op werkdagen bereikbaar tus- sen 8 en 17 uur. WEEKENDDIENST TANDARTSEN Voor informatie betreffende het verkrijgen van spoed- hulp gedurende het week- einde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienst- doende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisen- de klachten en ongevallen. Spoedhulp wordt uitsluitend ver- leend tegen contante betaling. Eenvoudige bedienbare software • Verschillende covers • Hoogwaardige drukkwaliteit • Professionele inbinding • Grote hoeveelheid formaten • Veelzijdige designmogelijkheden • Briljante kleuren en fotopapier • Snelle levering • Zie de MAANDACTIE op onze website: www.printmijnfotos.nl Een mooi fotoboek met je eigen digitale foto’s De Waard advocatenkantoor Voor juridische bijstand bij onder andere: echtscheidingsrecht incasso’s arbeidsrecht contractenrecht mediation Voor meer informatie: Burgemeester de Bruïnelaan 101 3331 AD Zwijndrecht Tel. (078) 612 72 33 Fax (078) 612 29 49 www.dewaardadvocaten.nl Praisedienst in de Bethelkerk Zondagmiddag 15 januari om 17:00 uur is er weer een Praisedienst in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Het thema van deze dienst is unique sel- ling point. Ds. R.J. van Amstel uit Barendrecht zal voor- gaan in deze dienst. Met elkaar gaan we weer mooie liederen zingen die worden begeleid door de Bethel Praiseband en Klaas Zijderveld op het orgel. Iedereen is van harte welkom! TE KOOP 0900-123 1000 123estate.nl Marco van der Kruk 06 - 128 22 759 Gaat u in 2012 een woning kopen of verkopen? Kies voor Estate Opvallend anders! Goed advies is goud waard! 3 GOUDEN DAGEN op alles! OPHEFFINGSUITVERKOOP 40% korting Hurkmans Juwelier, Burg. Jansenlaan 149 Zwijndrecht DONDERDAG 12 T/M ZATERDAG 14 JANUARI DE BRUG NIET GEHAD? of weet u van familie, vrienden, buren of collega’s dat zij de Brug niet (regelmatig) krijgen? Bel ons! Wij kunnen klachten alleen oplossen als we er vanaf weten. Tel. 0180-410912 (Graag uw straat + huisnummer doorgeven ter informatie) Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht biedt ook in 2012 weer veel activiteiten aan in service en activiteitencentrum de Nederburgh aan de Duivenvoorde 211a in Zwijndrecht. Lees verder op pagina 9 Activiteiten in de Nederburgh WEEKBLADDEBRUG NL advertentie(s) reserveren • tarieven bruggetje(s) plaatsen • online archief Ȁ Ǥ ǡ Ǥ Ǩ

description

 

Transcript of Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

Page 1: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / Heerjansdam

nieuws- en advertentieblad 7e jaargang n0. 2

wekelijks, oplage 20.500woensdag 11 januari 2012

Accelerando maakt zich op voor NK

Deze week:

Pag. 15

O & O huldigtjubilarissen

Pag. 13

Eerste regenstorm van 2012

Pag. 7

DOKTERSDIENST HUISARTSENTijdens de avond, nacht en het weekend wordt er waargeno-men vanuit de regionale HUISARTSENPOST, T 6542600, op afspraak. Uw eigen huisarts is op werkdagen bereikbaar tus-sen 8 en 17 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTSENVoor informatie betreffende het verkrijgen van spoed-hulp gedurende het week-einde en feestdagen dient u contact op te nemen met uw eigen tandarts. Via het antwoordapparaat wordt u ingelicht op welke manier u de dienstdoende tandarts kunt bereiken. De dienst-doende tandarts is uitsluitend bereikbaar voor spoedeisen-de klachten en ongevallen. Spoedhulp wordt uitsluitend ver-leend tegen contante betaling.

Eenvoudige bedienbare software • Verschillende covers • Hoogwaardige drukkwaliteit • Professionele inbinding • Grote hoeveelheid formaten• Veelzijdige designmogelijkheden • Briljante kleuren en fotopapier • Snelle levering • Zie de MAANDACTIE op onze website: www.printmijnfotos.nl

Een mooi fotoboek met je eigen digitale foto’s

De Waardadvocatenkantoor

Voor juridische bijstandbij onder andere:

• echtscheidingsrecht• incasso’s• arbeidsrecht• contractenrecht• mediation

Voor meer informatie:Burgemeester de Bruïnelaan 1013331 AD ZwijndrechtTel. (078) 612 72 33Fax (078) 612 29 49www.dewaardadvocaten.nl

Praisedienst in de Bethelkerk Zondagmiddag 15 januari om 17:00 uur is er weer een Praisedienst in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Het thema van deze dienst is unique sel-ling point. Ds. R.J. van Amstel uit Barendrecht zal voor-gaan in deze dienst.Met elkaar gaan we weer mooie liederen zingen die worden begeleid door de Bethel Praiseband en Klaas Zijderveld op het orgel. Iedereen is van harte welkom!

TE KOOP

0900-123 1000

123estate.nl

Marco van der Kruk06 - 128 22 759

Gaat u in 2012 een woning kopen of verkopen?

Kies voor EstateOpvallend anders!

Goed advies is goud waard!3 GOUDEN DAGEN

op alles!

OPHEFFINGSUITVERKOOP

40% korting

Hurkmans Juwelier,Burg. Jansenlaan 149 Zwijndrecht

DONDERDAG 12 T/MZATERDAG 14 JANUARI

DE BRUGNIET GEHAD?of weet u van familie, vrienden, buren of collega’s dat zij de Brug niet (regelmatig) krijgen?

Bel ons! Wij kunnen klachten alleen oplossen als we er vanaf

weten. Tel. 0180-410912

(Graag uw straat + huisnummer doorgeven ter informatie)

Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht biedt ook in 2012 weer veel activiteiten aan in service en activiteitencentrum de

Nederburgh aan de Duivenvoorde 211a in Zwijndrecht.

Lees verder op pagina 9

Activiteiten in de Nederburgh

WEEKBLADDEBRUG NLadvertentie(s) reserveren • tarievenbruggetje(s) plaatsen • online archief

Page 2: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

nummersService

dienstenKerk

Page 3: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / HeerjansdamNieuws- en advertentieblad De Brug

3

woensdag 11 januari 2012

WEGENS SUCCES HERHAALD!

Kom nu voor een GRATISDermaOxy behandeling.En

ervaar de mogelijkhedenvoor een stralende huidzonder rimpels!vol=volwww.feelyourbeauty.nl

Tel. 06-13562460

NIEUWE BADKAMER/TOILET?

Kijk voor onze aktie opbadkamer-vervangen.nl

0786452585-0612135332

Fotobewerking workshopeenvoudig met Picasa

6+20 febr voor 75 eurowww.prismafotografie.nl

Te Huur loods van 150m2te Heerjansdam voor

info 0626-220130

SALE bij SISTERS!De leukste schoenen- enwoonaccessoires winkel

In Zwijndrecht!Kort Ambachtlaan 119

NIET VERHUIZEN??Daarom uw bestaande parketvloer opschuren,

borstelen, inkeuren. Alles kan!!!

UITBOUWEN?? Aanhelen, intanden van uw

parketvloer is onze specialiteit. Kijk op

www.voorwindenvloeren.nlof bel 078-6813668

Herinrichting achterkant station ZwijndrechtB&W wil plannen concreet maken

Het college van Burgemeester & Wethouders van Zwijndrecht wil zijn plannen voor een nieuwe inrich-ting aan de achterzijde van het station verder uitwer-ken. Een eerste verkenning geeft aan dat herinrichting in eerste instantie zowel technisch als fi nancieel haal-baar lijkt. Subsidies van Provincie en Rijk en een inves-tering van de Nederlandse Spoorwegen dragen daar aan bij. B&W benadrukt het belang van samenwerking en afstemming met deze partijen en met bedrijven in de omgeving en omwonenden. De achterkant van het station moet als één van de stad-sentrees van Zwijndrecht een aantrekkelijk aanzicht krijgen voor zowel inwoners als reizigers. De plannen voorzien in de realisatie van de snelfi etsroute F16 en het aanleggen van P+R-plaatsen voor reizigers. Om het aantal openbare parkeerplaatsen in de omgeving op het gewenste niveau te houden, denkt B&W bovendien aan het aanleggen van een parkeerterrein op de open ruimte tussen het spoor en de Jan Steenstraat. Verder is het beter geleiden van de verkeersstromen om het station een onderdeel van de plannen. Eerst nader onderzoekEerst nader onderzoekDe eerder dit jaar uitgevoerde verkenning geeft op hoofdlijnen aan dat de plannen uitvoerbaar zijn, maar een aantal vraagstukken moet nader onderzocht wor-den. Het college van B&W informeert de gemeente-raad per brief over de vraagstukken en de voorgeno-men aanpak en stelt voor om daarover begin januari van gedachten te wisselen. De aanpak bestaat uit het vertalen van schetsen naar een voorlopig- en defi nitief ontwerp met een exacte kostenberekening. Ook de precieze gevolgen voor de omgeving moeten goed in beeld komen.

In loop van 2012 meer duidelijkIn loop van 2012 meer duidelijkPlannen voor herinrichting van de achterzijde beston-den al lang binnen het project Maasterras. Dat project voorzag in een nieuwe inrichting van het gebied tussen de stations van Dordrecht en Zwijndrecht. Vanwege de economische situatie is dit project stilgezet. Samen met de NS, de Provincie en het Rijk zijn nu mogelijkheden en fi nancieringsbronnen gevonden om de achterkant van het station toch op te waarderen. Als het onderzoek positief uitpakt zal B&W halverwege 2012 een defi nitief voorstel aan de gemeenteraad doen over de herinrich-ting. De uitvoering zou dan in 2013 van start kunnen gaan.

Spijkers met koppen slaan?

Van KootenBouw- en onderhoudsbedrijf

Goed geslagen!

www.bertvankootenbouw.nl Zwanebloem 29 • H.I.Ambacht • 6817310

* kozijnen

* deuren

* ramen

* dakkapellen

* Tevens

verzorgen wij de

beglazing

Van KootenBouw- en onderhouds bedrijf

sinds 1987 werkzaam!

* nieuwbouw* verbouw* onderhoud* renovatie

sinds 1987 werkzaam!KUNSTSTOF

DAKKAPELLEN

Zondag 8 januari heeft burgemeester Scholten de expositie geopend voor genodigden. Op zondag 15, 22 en 29 ja-nuari is de expositie van 15:00 tot 17:00 uur open voor bezoekers. Op zondag 29 januari is er zelfs live muziek verzorgd door David Rodriguez. De ingang van de expositieruimte in het gemeentehuis vindt u aan de kant van de Burgemeester de Bruïnelaan. Spanningsveld tussen liefl ijk en wreedJaap Nederlof zegt over zijn werk onder andere het volgende: ,,In mijn schilde-rijen lijken agressieve vormgeving en harmonieus kleurgebruik met elkaar in tegenspraak. Deze tegenstelling zie ik in de natuur en dus ook in vormen van men-

selijk gedrag. Het spanningsveld tussen liefl ijk en wreed boeit me.”

Kunstenaar Jaap Nederlof exposeertin ZwijndrechtHet nieuwe jaar starten we met een bijzondere expositie in het Oude Raadhuis. Kun-stenaar Jaap Nederlof toont de hele maand januari zijn werk, bestaande uit schilde-rijen en tekeningen, in de expositieruimte aan het Raadhuisplein in Zwijndrecht.

Happy FridayIn een sfeervolle gemoedelijke sfeer heerlijk genieten van

een 20 tal gerechten.

Onbeperkt kiezen per ronde 3 gerechten.

Eenvoudig, vers en heerlijk.

Happy Friday menu € 27,50 pp. (alleen op vrijdag)

OPENINGSTIJDENMAANDAG 13.00 - 17.30 DINSDAG 08.30 - 17.30WOENSDAG 08.30 - 17.30 DONDERDAG 08.30 - 21.00VRIJDAG 08.00 - 17.30ZATERDAG 08.00 - 15.00

DE WINKEL VOOR PARTICULIER & PROFESSIONAL

STUDIO LUIJCX BURG. DE BRU ÏNELAAN 723331 AG ZWIJNDRECHT

T: 078 - 612 52 84 WWW.STUDIOLUIJCX.NL

DE

SIG

N B

Y iKD

.NL

[ NU OOK IN ZWIJNDRECHT ]

IN KAPPERS BENODIGDHEDENWINKELNIEUW, IN ONZE KAPSALON:

* BOVENSTAANDE ACTIES GELDEN ALLEEN IN JANUARI 2012.

JANUARI ACTIES !

* BIJ AANKOOP : 500 GR KIS KERABLOND (€ 18) 0,5 L WATERSTOF GRATIS (T.W.V. € 5,60)

(3, 6, 9 OF 12 %)

* LATEX HANDSCHOENEN (100 STUKS) VAN € 9,90 VOOR € 5,50

* WAHL STYLTANG PROFESSIONAL TITANIUM HAIR STRAGHTENER

VAN € 53,95 VOOR € 34,95

Uw kerst-nieuwjaarspostzegels voor het goede doelTer gelegenheid van kerst 2011 en de jaarwisseling 2011/2012 gaan heel veel mensen heel veel kaarten, brieven en andere poststukken versturen. Hierop zijn postzegels geplakt. Na verloop van een aantal dagen worden veel poststukken met enveloppen bij het oud papier gelegd.

Maar de postzegels dan? Die zijn geld waard! Met dat geld kan hulp verleend worden.Daarom wil de stichting HVC al uw en jullie postzegels graag in ontvangst nemen. Het maakt niet uit welke. Gestempeld of ongestempeld; binnenlandse of buiten-landse; jonge of oude; opgeplakt of niet.Ook postzegelverzamelingen zijn hartelijk welkom!

Met de opbrengst van al deze zegels kunnen we hulp bieden aan de vervolgde christenen in alle delen van de wereld, kunnen we straatkinderprojecten uitbouwen en helpen in rampgebieden.Spaart u en jullie mee? Thuis? Op school? Verenigingen? Bedrijven? De postzegels kunnen ingeleverd of opge-stuurd worden bij / naar: Stichting HVC, Dorpsweg 85 te Hoogblokland. Voor inlichtingen kunt u bellen met HVC-voorlichter T.W. Kruithof, tel.: 0183-563628.

Page 4: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / Heerjansdam woensdag 11 januari 2012Nieuws- en advertentieblad De Brug

4

Wegusta Holland B.V. is een technische handelsonderneming gespeciali-seerd in giet- en smeedwerk, slijtvaste staal- en keramische producten en kettingtransporteurs, die o.a. worden geleverd aan de staal- en baggerindustrie, energiecentrales en overslagbedrijven. Er wordt intensief samengewerkt met meerdere buitenlandse producenten die wij in diverse landen exclusief vertegenwoordigen. De organisatie bestaat uit 6 personen en is ter uitbreiding op zoek naar een:

SECRETARIEEL/ADMINISTRATIEFmedewerker m/v

24 uur

De functie:

De functie-eisen:

schriftelijk als mondelingervaring met zakelijke commerciële correspondentie

Wij bieden:een gevarieerde baan in een klein team met een informele enopen werksfeer. Een passend salaris met goede arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie?

kijk op www.wegusta.nl

Reacties: Richt uw sollicitatie met c.v. binnen 2 weken aan:Wegusta Holland B.V.

of per e-mail: [email protected]

Verhuur Party Benodigdheden

Verjaardag of feestje???

Statafels, stoelen, tafels, mobiele biertap, glaswerk, bestek, (party)tenten,

springkussen, verlichting en nog veel meer artikelen huurt u bij Lydison.

Hondentrimsalon‘Carpe Diem’

Voor een vakkundigeverzorging van uw hond.Rijks-gedipl. en lid van

ABHB. Info: SonjaVerbeek, 06-42.73.70.01

Voor Zeeuwse klei-aardappelen moet u bij

Mastona zijn.Dorpsstraat 18a

H.I.AmbachtOpen:

Maandag van 13:00-17:00Donderdag 09:00-17:00

Vrijdag 09:00-20:00Zaterdag 09:00-13:00

Kijk op www.mastona.nl

Wasautomaat, vaatwas-ser, droger kapot? Bel H. Brand Witgoedreparatie

06-23830324. Ook verkoop nieuwe witgoedapparaten.Kijk op www.h-brand.nl

Voor de crossfiets diverse spatborden, voor de verzame-laar o.a. matchbox auto’s bij Kringloop HABBEKRATS,

Het Tasveld 11 H-I-Ambacht, elke dinsdag van 9-12 en

19-21 uur.

Dieet-en Voedingadvies-bureau I. Brouwer,

Dietiste Tel:0786840141 [email protected]

Een goed begin? Maak een afspraak!

www.printmijnfotos.nl

De Jong infrastructuurte Ridderkerk is op-zoek naar een Mee-

werkend VOORMAN/MACHINIST voor het aan-

leggen van ondergrondsekabels en leidingen.Ons team bestaat uitenthousiaste jonge

mensen.Ben je ambitieusen heb je ervaring indeze sector, bel dan

voor meer informatiemet Jaap de Jong

tel.nr. 06-20402974

Autorijschooltraffic.nlvoor een geslaagde

rijopleidingvaste instr. lid bovag

wij laten u beslistniet zakken!!!!

tel. 078-62 000 69

TWIGT PARKET

• Parket • Laminaat• Kurk• Verouderde vloeren• Marmoleum click• PVC vloeren• Onderhoudsmiddelen

De vloerenlegger van huis uit sinds 1985

Parket van de vakmanmet kwaliteitsgarantie!

Twigt ParketDalenoord 66,

3079 ZC Rotterdam-IJsselmonde.(010) 482 18 14 (na 18.00 uur)

06 - 26 08 89 67 (overdag)Beleefd aanbevolen!

De vloerenlegger van h

Nieuwjaarsstunt!

Bij al onze vloeren vanaf

25m2 ondervloer en

onderhoudspakket kado!

POLITIE ZOEKT GETUIGEN VAN VERNIELINGEN BEDREIGING

Zwijndrecht – De politie zoekt getuigen van een vernieling en bedreiging die op 10 december 2011 in Zwijndrecht plaatsvond. Op die zaterdag stond rond 11.40 uur een 44-jarige automobilist uit Zwijndrecht op de Stationsweg met zijn bestelbus voor een verkeerslicht te wachten om rechtsaf de Koninginneweg op te rijden. Het slachtof-fer hoorde plots harde klappen en zag een man op de portier van zijn auto slaan. De man probeerde ook de deur te openen en uitte vervolgens bedreigingen richting de automobilist. Deze reed snel weg en kon zo aan zijn belager ontkomen en heeft korte tijd later aangifte gedaan. De politie zoekt getuigen van deze vernieling en bedreiging en verzoekt hen te bellen naar 0900-8844 en te vragen naar de politie in Zwijndrecht.

Callcentermedewerkers gezocht

NLmatch is een flexibel outbound callcenter met 25 werkplekken. Wij zijn gespeciali-seerd in het maken van afspraken voor de verkopers van onze klanten. Onze klantenzijn gerenommeerde bedrijven die voornamelijk actief zijn in de reclame en ict. Wij werken alleen business to business en voeren uitsluitend zakelijke telefoonge-sprekken. Onze werktijden zijn tijdens kantooruren (8:30 uur - 17:00 uur)

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar - vrouw / man met enthousiaste persoonlijkheid - ervaring met callcenterwerk is een pré - zeer goede beheersing van de Nederlandse taal - doorzettingsvermogen - minimaal 3 dagen per week beschikbaar

We bieden - een leuke werkomgeving - flexibele werktijden (alleen overdag) - trainingen en een praktische opleiding

Geïnteresseerd?Stuur dan je CV met een begeleidende brief naar: NLmatch tav H. Colak, Johan de Wittstraat 162-b, 3311 KJ in DordrechtTel. 078 7503000, emailadres [email protected]

Page 5: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / HeerjansdamNieuws- en advertentieblad De Brug

5

woensdag 11 januari 2012

ZA 28januari 1030-1500Demodag Martha Stewartproducten. Kom gezellig

kijken en proberenwww.papillon-hobby.nlnoordeinde 146 H.I.A

meubelstoffeerderij DMD Design

voor al uw stoffeerwerk078-6916684

19 jan workshop €22.5026 jan workshop €22.50

www.bloemenmetliefde.nl

NIEUW in H.I.AmbachtOuder- en peuter-

activiteitenIn kleine groep leuk

bezig zijn met je kindVoor info: 06-24409076

of kijk op www.hulpnodig.nu

Voor de sportieve man of vrouw en de nodige bewe-ging in het nieuwe jaar, een

buikspiertrainer, hometrainer, ski’s en schoenen, schaatsen en alvast skeelers voor het

voorjaar bij Kringloop HAB-BEKRATS, Het Tasveld 11 H-I-Ambacht, elke dinsdag

van 9-12 en 19-21 uur.

COMPUTER PROBLEMEN?????

Ik kan het voor u oplossen, ook bij u thuis en

in de avond uren bel voor meer informatie06-51511983 of

[email protected]

THUISKAPSTER NODIG??

[email protected]

Telefoon 0612645717

www.pedicurecrescent.nlGediplomeerd, lid van

ProVoet. Tevens behandeling diabetische en reumatische

voet tel: 0640773948

In onze opslagloods(100m2) vindt u de nieuwste mode-stoffencollecties. Voor een

bezoek bent u welkom aan de Daltonstraat 21, Zwijndrecht (industrieterrein Bakenstein).

Van maandag t/m vrijdag.Tijdstip 9.00 uur - 11.30 uur. 078-6453130 / 0651886681

Bezoek ook eensonze website:

www.destoffenstunter.nl

Interkerkelijke gebedsweek in Open Hof Kerk ZwijndrechtWinnen met gevouwen handen is het thema van de interkerkelijke gebedsweek in Zwijndrecht die plaats vindt van 16 tot en met 20 januari a.s.Maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur komen christenen uit de Zwijndrechtse kerken bij elkaar in de Open Hof Kerk, Walraven van Hallstraat 2 in Zwijn-drecht. Vijf voorgangers van Zwijndrechtse kerken lei-den allen een gebedsavond.

Deze week staan we stil bij wat het betekent om te ‘overwinnen door geloof’. We willen een aantal facet-ten overdenken van hoe Jezus’ overwinning zichtbaar kan worden in ons leven, in onze stad.Voorafgaand aan de week van gebed vindt 14 januari een Youth Prayer Night plaats, speciaal voor jongeren. Overwinnen op school, in je vriendenkring. Wat hoop jij te zien van Gods overwinning in jouw leven of in de toe-komst? Dus ben je jong en op zoek naar meer van God, kom dan 14 januari om 19:30 uur naar de Open Hof Kerk, Walraven van Hallstraat 2 in Zwijndrecht.

DE W

INTERSCHILDER

6% BTW bij huize

n ou

der

dan

2 ja

ar

Voor

binnen én

buiten

Voor al uw schilderwerk binnen- en buitenshuis, behangen, glaszetten,

Kleuradvies en meer jaren planning voor het onderhoud van uw huis of bedrijfspand.

Wij zijn gespecialiseerd in houtrotsanering volgens het window care systeem.

u kunt ook bij ons terecht voor het reinigen en conserveren van kunststof-

en aluminiumkozijnen.

U kunt altijd een vrijblijvende offerte aan vragen.

C de Bruin schilderswerkenChrysantstraat 12 Zwijndrecht

Postbus 167 3340 AD Hendrik Ido AmbachtTel. 078-6259925 - Fax. 078-6822289

Email:[email protected]

KWALITEITSMERK VOOR BEDRIJVEN IN DE SCHILDERS-, ONDERHOUDS-, METAAL-CONSERVERINGS- EN GLASBRANCHE

Service Buro Verschoor is het adres voor reparatie en verkoop van witgoedapparaten zoals koelkasten, afwasautomaten, wasautomaten en drogers.

Daarnaast hebben wij een breed assortiment kleine huishoudelijke apparaten én kunt u terecht voor een zeer uitgebreid assortiment onderdelen en accessoires. Onze specialiteit is het vervangen van inbouwapparaten.

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:Maandag t/m vrijdag: 13.30 - 17.30 uurVrijdagavond: 19.00 - 21.00 uurZaterdag: 09.00 - 12.30 uur

SERVICE BURO VERSCHOORVeersedijk 1053341 LL, Hendrik-Ido-AmbachtTel: 078 - 6814674

Reparatie en verkoop van witgoedapparatenSERVICE BURO VERSCHOOR

WWW.VERSCHOORWITGOED.NL

oedapparaten

L

Al sinds 1973 een begrip!

Vandaag uw auto, jeepof bus v.a. ’97 verkopen.

Bel HUGOContant + RDW. Vrijwaring!

06 - 122 58 443Ook ’s avonds.

De leden van fotoclub Zwijndrecht tonen in de maand januari 2012 hun werk in ‘Fo-togalerie Zwijndrecht’. Een expositie met de titel: ‘De Mens in beeld’. Wij nodigen U van harte uit om het fotowerk te ko-men bekijken. De fotoclubleden tonen een door hen ge-maakte verzameling foto’s, waarmee ze de essentie van de mens in beeld hebben proberen te brengen. Veelal omgevings-portretten. Portretten die de personen

plaatsen in hun gebruikelijke omgeving. Of juist niet, zoals in geënsceneerde- of straatbeelden. Elke foto vertelt zijn eigen verhaal. In de expositie zien, beleven en ervaren bezoekers ‘De Mens in Beeld’. Fotogalerie Zwijndrecht: Rotterdamse-weg 126 in Zwijndrecht (hoek Koningin-neweg).Open: elke zaterdag in januari van 11.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

‘De Mens in Beeld’

Nordic WalkingOp zaterdag 14 januari loopt Nordic Walking Baren-drecht onder leiding van instructeur Bob Sjouwerman de eerste wandeling van dit jaar door het gebied de Devel. Laat u verrassen bij deze nordicwalking tocht. Verzamelen om 9:00 uur bij de voetbalvereniging Heer-jansdam; Molenwei 1. Ook kan men mee wandelen zonder stokken. Deze tocht is inclusief pauze punt en duurt tot 12.00 uur. Kosten zijn 5,00 euro. Indien je be-langstelling hebt om mee te lopen wordt het op prijs gesteld dat je je tijdig aanmeld. Dit kan via e-mail [email protected] of telefonisch op nr. 06 22404552

www.rijschoolblad.nl

Meer kans van slagen!

RIJBEWIJS?

Telefoon 078 - 681 21 56 of 078 - 614 68 75

Page 6: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / Heerjansdam woensdag 11 januari 2012Nieuws- en advertentieblad De Brug

6

De dakkapel specialistvoor al uw dakkapellen in

hout en kunststofbertvankooten@ planet.nl

078 - 681 73 10

Eiken planken vloeren tot 28 cm breed. Div.

uitvoeringen mogelijk, verou-derd, vergrijsd, white wash, gerookt, geborsteld, getrom-

meld. Kijk op www.voorwindenvloeren.nl

of bel 078-6813668. Showroom aan huis, persoonlijk advies.

Kent u iemand in uw omge-ving die 50 jaar wordt? Wij verhuren Sara en Abraham poppen Happy Face tel:

078-6120946/ 06-55108637

Plaatselijke vetophopingen aanpakken!! Bel nu voor

een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek en laat u infor-

meren over Endermologie.www.biostyle.nl

06-11168005 Jolanda Valk

Kooiman ZonweringVoor al uw

buitenzonwering,horren en plisséhordeuren.

Tel. 0184-425857www.kooiman-zonwering.nl

Voor het kopen en slijpen van schaatsen D&M Schaatssport

dorpsstraat 150 H.I.Awww.dmschaatssport.nl

078-6819878

Voor uw aardappelen, groen-ten en fruit naar Mastona. Vers - smakelijk - 1e kwa-liteit - dagprijzen (is altijd

laag).Open op:

Maandag van 13:00-17:00Donderdag 09:00-17:00

Vrijdag 09:00-20:00Zaterdag 09:00-13:00

Dorpsstraat 18a, H.I.Ambacht naast Blokker

aan de DorpsstraatKijk op www.mastona.nl Winnaar

Het witte drui e heet of-fi cieel Muscari ‘White Ma-gic’ en is familie van het bekende blauwe drui e. De pure lente-uitstraling, veelzijdigheid en lange bloei zijn de sterke punten waaraan het wit drui e haar verkiezing tot ‘Len-tebloeier van het Jaar 2012’ te danken heeft. De combinatie van de smalle, frisgroene bladeren en de tros witte mini-klokjes zorgt voor een vrolijk voorjaarsfeest in en om het huis.

VeelzijdigJe kunt haast alle kanten op met het witte drui e, want deze kant en klare lentebloeier kun je zowel binnen als buiten neer zet-ten. Een leeg plekje in de border is snel gevuld. Een schaal met witte drui es op de (tuin)tafel heeft ook onmiddellijk eff ect. Leuk is een minituintje van pot-ten en bakken in verschil-lende maten die je vult met witte en blauwe druif-jes. Zet voor een krachtig

eff ect een rij bakken met alleen maar witte drui es over de hele lengte van de tuintafel. Uiteraard kun je het witte drui e ook com-bineren met andere len-tebloeiers als het blauwe drui e violen, narcissen, primula’s of hyacinten.

Extra vroegVanaf januari zijn witte drui es verkrijgbaar bij tuincentrum en bloemist.

Terwijl het eigenlijk hartje winter is, kun je dus al genieten van de lente. Ze stellen niet teleur want ze komen altijd en overal tot uitbundige bloei. Len-tebloeiers als het witte drui e zijn heel makkelijk. Ze hebben geen extra plantenvoeding nodig en een scheutje water in de week is voldoende.

Fleurig voorjaar met wit drui eEen jury van groendeskundigen heeft het witte drui e uitgeroepen tot Lentebloeier van het Jaar 2012. Met deze fris groen-witte verschijning tover je in een handomdraai een saai winterbalkon om tot een vrolijk lentefeestje. Geen tijd voor een winterdip want de lente begint extra vroeg dit jaar!

Drie verdachten na mishandeling aangehouden

Heerjansdam – Twee jon-gens van 17 jaar uit Heer-jansdam en Rotterdam en een 19-jarige man uit Heerjansdam zijn op 2 januari op de Molenwei aangehouden. De drie zouden die dag op de Manning een 22-jarige man uit Zwijndrecht en een 24-jarige vrouw uit Heerjansdam hebben mishandeld. De man en vrouw liepen verwon-dingen aan hun gezicht en hoofd op en moes-ten zich door een dokter laten behandelen. De slachtoff ers waren aan-spreekbaar en konden wel kort aangifte doen, maar moeten nog een uitgebreidere verklaring afl eggen. De drie ver-dachten zijn in verzeke-ring gesteld.

gevondenVermist

Gezichtsbehandeling € 27,50• Huidanalyse• Reinining• Scrub/peeling• Stoomapparaat• Epileren of onzuiverheden verwijderen • Massage • Masker • Creme & oogverzorging • Kopje koffie of thee

Grote Beerstraat [email protected]

Omdat het deze maand feest is zijn er nog meer aanbiedingen, bekijk alle aanbiedingen op www.biancassalon.nl

* Alleen geldig voor onze nieuwe klanten t/m 29-02-2012 Tot ziens in Bianca’s salon!

Bianca’s salon bestaat 2 jaar en dat is reden voor heel veel leuke aanbiedingen in de maand januari. Kom kennismaken met de leuke welkomstaanbieding! Bianca’s salon is een gezellige salon aan huis waar per-soonlijke aandacht en kwaliteit voorop staan. U kunt er terecht voor diverse behandelingen

zoals gezichtsbehandelingen, pedicure, manicure, diverse massage’s & (bruids)make-up. In de salon wordt gebruik gemaakt van de natuur-lijke & dierproefvrije producten van Oriflame, die tevens in de salon verkrijgbaar zijn. Oriflame viert dit jaar ook feest met het 40-jarig be-staan in Nederland en Oriflame is wereldwijd verkrijgbaar. Naast mijn werkzaamheden in de salon geef ik elke week gezellige gratis Oriflame workshops. Ik verzorg dan een avond bij u thuis voor u en uw vriendin-nen. We gaan dan samen aan de slag met make-up of huidverzorgings producten en er is voor iedereen persoonlijk advies. Aan het eind van de avond is het mogelijk om producten te bestellen.

Vindt u het leuk om make-up technieken te leren, zodat u uzelf of an-dere een mooie make-up kan geven? Kom dan naar de visagietraining op 15 maart as in Xiejezo, Grote Beerstraat in Zwijndrecht. Kosten van deze avond zijn € 12,50 inclusief een kopje koffie of thee.

Wilt u meer informatie of online een afspraak maken, kijk dan op www.biancassalon.nl of bel 06-52334540. Elke maand vindt u een leuke maandactie in deze krant en op de site. Ik hoop u binnenkort te mogen verwelkomen in Bianca’s Salon!

Page 7: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / HeerjansdamNieuws- en advertentieblad De Brug

7

woensdag 11 januari 2012

berichtenFAMILIE

06 51056516Postbus 404, 3340 AK Hendrik-Ido-Ambachtinfo@vliegenuitvaartbegeleiding.nlwww.vliegenuitvaartbegeleiding.nl

Voor uw complete tuinwensHoveniersbedrijf Terlouw

www.hoveniersbedrijfterlouw.nlTel. 078-6816421 of 06-14.21.23.30

Reformatorische boeken nieuw en tweedehands www.goedeboeken.nl

telnr 078-6816867

IR= SCHOONHEIDSSALON

Voor complete huidverzorging

en persoonlijke aandacht Iris, 078-6813307

Binnenkort trouwen?www.bloemenmetliefde.nl

Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij

Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl

TEHUUR LOODSRUIMTE 80m2 in Alblasserdam

078 6916026

TRAPAANBIEDING! Laat nu voordelig uw trap stofferen! Vanaf €150,-

inclusief tapijt! Bel 06-53741167 voor een

afspraak en ik kom GRATIS bij u opmeten.

Graag tot ziens! Sjaak Spruytenburg

Dit ‘Bruggetje’ kosttemaar 7 euro!

Gemaakt en betaald online op www.bruggetjes.nl

t.k. nissan micra 1.3b.j. 1995 nette auto

apk sep 2012 €550,-TEL 0618486597

Stukadoorsbedrijf Hordijkvoor al uw stucadoorswerk

Michael Hordijk0648317550

Daane Kantoor CompleetTot. Fac. OntzorgingNieuw en 2e handsKantoormeubilair

Wij zeggen wat we doenen doen wat we zeggen.www.daanekantoor.nl

Wil je meer weten over de Bijbel? Kom dan naar de Kinderbijbelclub in Cas-cade, van 10.30-12.00 uur,

voor kinderen van 4-12 jaar. We zingen, luisteren

naar een Bijbelverhaal en maken een knutselwerkje.Kom gerust eens kijken!

Al uw herbruikbare artikelen kunt u brengen bij Kringloop HABBEKRATS, Het Tasveld 11 H-I-Ambacht, elke dins-

dag van 9-12 en 19-21 uur of bel met 0648328775.

Suurmond en PartnersU I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Groenewaal 3 - 3342 DD Hendrik-Ido-Ambachtwww.suurmond-partners.nl

Uitvaartleiders:Renate, Toos, Wendie

Regelen van uitvaarten in de gehele regio met rust, aandacht en respect

Dag & nacht bereikbaar:06 51 37 31 20

Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste ge legenheid

om liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat

iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen,

houden de uitvaart verzorgers van Meenhuis rekening met al

uw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning die

u in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.

U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl

Uitvaartzorg in de regio

Rijnmond

Kantoor H.I. AmbachtLangeweg 53343 LD H.I. AmbachtTel. 078 – 681 96 74Fax. 078 – 681 55 98www.meenhuis.nl

Kantoor RotterdamRouwcentrum De PalmPalmentuin 73, 3078 KJ RotterdamTel. 010 – 483 82 67Fax. 010 – 479 35 25

Kantoor RozenburgRouwcentrum De UytvaertWelgelegen 1a3181 DV RozenburgTel. 0181 – 214 424Fax. 0181 – 219 765

A F S C H E I D S B E G E L E I D I N G

voor de uitvaartmet aandacht

omdat afscheid nemen zo persoonlijk is

Sophia van den Dobbelsteen0183-589632

dag en nacht bereikbaar

Van Assendelftstraat 92977 AJ Goudriaan

Eerste regenstorm van 2012

Het jaar 2012 is nog maar net begonnen en we heb-ben in Nederland al weer de eerste storm te pakken. Een aanhoudende regenval van enkele dagen heeft er voor gezorgd dat menig grasveld in de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht binnen de kortste keren helemaal blank kwam te staan. Ook de rivieren konden het overvloedige water niet verwerken. Het water kwam dan ook over de kade heen. In Zwijndrecht werden op het Veerplein uit voorzorg al zogenaamde bigbags op de kade gezet. Dit bleek ook hard nog. Hoe-wel het water onder de zandbalen heen sijpelde bleek de schade beperkt. Aan de rivierkant van de zandbalen stond het water op een gegeven moment zelfs 30 cm hoger dan aan de kant van restaurant Zomerlust.

U wilt graag afslanken? U Bent Bereid Om Er Iets Aan Te Doen?

U Wilt Gratis Begeleiding? 078-6104454

www.happyline.nl

Gratis Proefpakket mail naar [email protected]

T. (078)677 14 32 E. [email protected]

Uw droomtuinGenieten van de rust in een harmonieuze tuin…Naast ontwerp en aanleg verzorgen we ook het onderhoud. Voor particulieren en bedrijven. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend ontwerp en offerte.

WWW.ARKELTUINVERZORGING.NL

T 078 - 682 27 06E [email protected] www.nicovandriel.nl

Voor alle klussenin of rondom uw woning! Bezoek onze website!

moeders

zijn sterkzorgengevendelen

simavihelptleert

werkt aan gezondheid

www.simavi.nl

opper_78x100.indd 1 2/26/09 11:16:26 AM

Page 8: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / Heerjansdam woensdag 11 januari 2012Nieuws- en advertentieblad De Brug

8

Beneluxlaan 11, 3332 EB Zwijndrecht

Postbus 324, 3330 AH Zwijndrecht

Tel.: 00-31-(0)78-612 59 11

Telefax: 00-31-(0)78-619 10 94

[email protected] www.hovigenwesselsadvocaten.nl

Høvig & Wessels Advocatenis gespecialiseerd in: - Echtscheidingen - Scheidingsmediation - Omgangs- en alimentatiezaken - Arbeidszaken

Wij bieden de mogelijkheid op basis vangesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging)te procederen.

Terecht een goede zaak

DRUKWERK/KOPIEERWERK? Vraag vrijblijvend een offerte aan op: WWW.XEBIUS.NL

VerbouwingVerbouwingen in- en om het huisBadkamer en sanitairHet plaatsen van schuren, serres en aanbouwenKozijnen / gevelbekledingLeveren en monteren van kunststof kozijnen (merk Komerling), houten kozijnen en onderhoudHet leveren en monteren van gevelbekleding en dakrandpanelenHet leveren en monteren van rolluiken, screens, zonneschermen en horrenDaktechniekPlaatsen van dakkapellen en dakopbouwen Alle soorten dakwerkzaamheden

Bent u nog steeds aan het

dromen of maakt u uw droom waar?!

Voor uw gemak

alles onder 1 dak

Frank van Beersklussenbedrijf

LW H.I. AmbachtT

V.K.D. A. Hofland

06-33041230

Bel voor een afspraak om de showroom

te bezichtigen

Klaverjassen bij ZBC ‘97 Na het succes van het laatste kerstklaverjastoernooi heeft ZBC ́97 besloten a.s. zaterdag 14 januari voor het eerst in haar bestaan een halve marathon klaverjas te organiseren. Een leuk kaartspel voor jong en oud, wat ondanks alternatieve vrije tijdsbesteding weer hele-maal aan een come-back bezig is.De kantine van de club op Sportpark Bakestein biedt een goede ambiance en voldoende plaats voor een ge-zellig toernooi. Tussendoor wordt nog een gezellig rad-spel gespeeld, waar mooie prijzen zijn te winnen.Aanvang van het toernooi is om 14:00 uur, inschrijven kan per koppel of individueel en is vanaf 13:00 uur mo-gelijk.

Page 9: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / HeerjansdamNieuws- en advertentieblad De Brug

9

woensdag 11 januari 2012

Een strakke huid zonderinspuitingen? DAT KAN!BN’ers enthousiast overdeze behandeling! Om u

te overtuigen, nu eenGRATIS behandeling metDermaOxy. VOL=VOLwww.feelyourbeauty.nl

tel. 06-13562460

De nieuwste Quickstep en Balterio laminaat, brede

plank tot 24 cm breed. Voor een aantrekkelijke prijs.

Bel gerust voor een vrijblijvend advies of maak

een afspraak om eens langs te komen. Kijk op

www.voorwindenvloeren.nl of bel 078-6813668

Ella pedicure € 20,- 06.55.95.87.86.H.I.Ambacht

STUKADOORSBEDRIJF RI-JOUw specialist in alle sier-

pleisters zoals: spachtelputz, barok, granol, spuitwerk enz

in alle kleuren. Zeer glad stucwerk van wanden en

plafonds, sauzen van wanden en plafonds in alle kleuren

kortom gespecialiseert in het stucwerk. Wij geven u graag advies al 27 erv geheel vrij-blijvende offerte uw contact persoon Hennie van Buren.

Zie onze website www.ri-jo-stukadoors.nl. Tel 078-

6129801 of 0654387674

Chevalking schilder-en glaszettersbedrijf

Voor al uw schilder- englaswerkzaamhedenTel. 06-51.08.70.36

078-6814870

Computerproblemen? Installeren, uitleg, vastgelo-pen pc. Het wordt opgelost bij u thuis No cure no pay

Bel: 06-23539614

Reeweg 76, Hendrik-Ido-Ambacht, T. 078 6814376Openingstijden: ma t/m do: 8:00-17:00

vr: 8:00-18:00, za: 8:00-16:00

Let op! aanbiedingen lopen van maandag t/m zaterdag

mueslibol3 VOOR:

9 T/M 14 JANUARI

1,-waaltjes volkorenVOOR:

9 T/M 14 JANUARI

2,-roomboter boerencakeVOOR:

9 T/M 14 JANUARI 3,-

9 januari t/m 18 februari

scheurowekeneuro’s voordeel met de scheurbonnen van Van der Waal

gebruik de bonnen uit de ontvangen scheurokaart of knip ze uit deze advertentie, mag ook gewoon ;-)

volgende week dinsdag: Schippers volkoren voor 1.89

Een greep uit de activiteiten:• Elke vrijdagmorgen is er van 11:00 - 12:00 uur Pilatesles. Deze lessen kosten u €11,- per maand. Ook voor andere bewegingsgroepen kunt u bij ons terecht.• Dinsdag 17 januari om 9:30 uur start de schilderles weer. De kosten bedragen €70,- voor 10 lessen van 2 uur. Dit is exclusief materiaal.• Verder bieden wij diversen cursussen zoals Italiaanse les. De deelnemers komen in overleg met elkaar 2 x per maand samen. De lessen kosten €30,- voor 12 bijeenkomsten.• Op woensdag 18 januari om 20:00 uur begint de Line Dance groep weer. Voor meer informatie of opgeven kunt u mailen met [email protected].

• Elke werkdag van 12:00 - 13:00 uur is het seniorenrestaurant geopend. De kosten bedragen voor een 2-gangen diner €5,75, voor een 3-gangen diner €6,40.• Zaterdag 4 februari van 11:00 tot 15:00 uur is er de maandelijkse rommel- markt. Voor € 5,00 kunt u een kraam huren. (Let op: het tijdstip is op proef gewijzigd!) Ook voor een kopje koffi e of een drankje kunt u bij ons terecht. In de ontmoeting-ruimte kunt u een praatje maken of een kaartje leggen op diversen dagdelen per week. Loopt u gewoon eens binnen. Onze enthousiaste vrijwilligers staan voor u klaar.

Van de voorpagina

Activiteiten in de Nederburgh

Vanaf 21 december was Marlies Rijken, lid van de Zwijndrechtse Gymnastiekvereni-ging O & O, met het Nederlandse dames-team op trainingsstage in het Franse Ar-ques. Kerst en Oud en Nieuw hebben ze daar gevierd met turn(st)ers uit verschil-lende landen waaronder België, Brazilië en Puerto Rico.

De turn(st)ers waren in Arques ter voor-bereiding op het Olympisch kwalifi catie toernooi dat op 11 januari gehouden zal worden in de North Greenwich Arena in Engeland.

Alle voorbereidingen verliepen voor-spoedig en woensdag 4 januari is bekend gemaakt dat Marlies geselecteerd is voor het Olympisch Testevent.

Zaterdag 7 januari is het team vanaf Ar-ques naar Londen vertrokken. Op woens-dag 11 januari vindt de wedstrijd plaats. Dan zal Nederland met 7 andere landen strijden om de vier laatste teamtickets voor de Olympische spelen (Italië, Frank-rijk, Canada, Spanje, Brazilië, Korea en België).

Op dit moment bestaat het team uit 7 turnsters, na de podiumtraining die op maandag 9 januari gehouden zal worden, wordt bepaald welke 6 turnsters de wed-strijdvloer op gaan. Per toestel mogen er 5 turnen en de 4 hoogste cijfers tellen voor het teamresultaat. De stemming is goed en ze zijn klaar om te knokken voor wat ze waard zijn.

Marlies Rijken naar Olympic Testevent in Londen

Kijk op WWW.XEBIUS.NL en maak een keuzeuit de nieuwste collectie kaarten en enveloppen

voor familiedrukwerk.

Page 10: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / Heerjansdam woensdag 11 januari 2012Nieuws- en advertentieblad De Brug

10

De Kleine WinstIn- en verkoop van gebruikte fi etsen

J. de Vries

Geopend: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 11.00 - 17.00 uur

Lindelaan 136 3331 AR ZwijndrechtTelefoon 078 - 61 96 960 Mobiel 06 - 15 28 54 46www.de-kleine-winst.nl

0653862775Een kind is nooit te jong om in aanra-king te komen met boeken. Daarom viert de Bibliotheek A tot Z van 18 t/m 28 januari, de Nationale Voor-leesdagen. In deze periode besteedt de bibliotheek extra aandacht aan het bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Er worden allerlei activitei-ten georganiseerd, voor kinderen maar ook voor volwassenen Cen-traal staat het Prentenboek van het Jaar, Mama Kwijt van Chris Haugton. Verder heeft de bibliotheek ook een verrassing in petto voor de jongste bezoekers die zich inschrijven als lid.

Nationale VoorleesdagenNationale VoorleesdagenEen kind is nooit te jong om in aan-raking te komen met boeken. Voor-lezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. Zo worden kleintjes, grote lezers. Daarom viert de Bibliotheek A tot Z van 18 t/m 28 januari 2012 de Nationale Voorleesdagen waarin het Prentenboek van het Jaar, Mama Kwijt van Chris Haugton centraal staat. Bibliotheekmedewerkers ma-ken ouders en nieuwe leden graag wegwijs in de collectie van boeken met liedjes, aanwijsplaten, voorlees-verhalen en meer.

Cadeautjes van de bibliotheek Cadeautjes van de bibliotheek Voor de jongste bezoekers heeft de Bibliotheek A tot Z een speciale ac-tie: kinderen t/m 6 jaar kunnen gratis ingeschreven worden en ontvangen bij inschrijving een exclusief Mama Kwijt vingerpopje cadeau.

Voorleesmiddagen in alle vestingen Voorleesmiddagen in alle vestingen Op woensdag 18 en 25 januari wordt er van 14:30 – 15:00 uur in alle bibli-otheekvestigingen voorgelezen uit boeken die in de Prentenboeken Top 10 staan. Centraal staat het Prenten-boek van het Jaar, Mama Kwijt van Chris Haugton. Entree is gratis.Voorlezen met gebaren door Wap-Voorlezen met gebaren door Wap-perkids...perkids...Op zaterdag 28 januari van 13:30 – 14:30 uur is er de interactieve voor-stelling Wapperkids in vestiging An-jerstraat. De entree is gratis maar reserveren via www.debibliotheeka-totz.nl is wenselijk. Wapperkids is een nieuwe manier van voorlezen waaraan de kinderen heel actief deelnemen en zo spelen-derwijs enkele gebaren leren. Een verhaal ondersteunen met gebaren draagt bij aan de taalontwikkeling van een kind en laat kinderen actief deelnemen aan het voorlezen. Het stimuleert tot het gebruik maken van gebaren in combinatie met het gesproken Nederlands en vergroot ook de woordenschat. Tijdens deze

voorstelling wordt uit het Prenten-boek van het Jaar 2012 Mama kwijt van Chris Haughton voorgelezen met ondersteuning van gebaren. Maar ook een aantal boeken uit de Prentenboek Top Tien komen aan bod. Suggesties van het publiek om uit bepaalde boeken voor te lezen, zijn ook welkom.

Prentenboeken Top 10 Prentenboeken Top 10 Ik ben de beste - Lucy Cousins Wat het lieveheersbeestje hoorde - Julia Donaldson & Lydia Monks Zaza speelt doktertje - Mylo Free-man Mama kwijt - Chris Haughton Daar buiten loopt een schaap - Mies van Hout Ikke niet! - Nicola Killen Netjes wachten in de rij! - Tomoko Ohmura Vliegensvlugge vlieg - Michael Rosen & Kevin Waldron Bramenjam - Natascha Stenvert Meneer René - Leo Timmers

In het kort: In het kort: Wat: de Nationale Voorleesdagen Wanneer: 18 t/m 28 januari 2012 Waar: vestigingen A tot Z, Zwijn-drechtToegang: gratis Voor wie: kinderen van 0 t/m 6 jaar en ouders/ verzorgers

Nationale voorleesdagen, hét voorleesfestijnvoor peuters en kleuters

Voelt u zich ook zo moeen niet lekker in uwlichaam. Wilt u ook

meer energie? Misschienmist u bepaalde

voedingsstoffen ondanksdat u gezond eet!Wat voor ontbijt

neemt u? Eet u onregel-matig? Of wilt u een

paar kilo kwijt of aan-komen? Heeft u de

moed al opgegeven?Kom geheel vrijblijvend

langs en maak eenafspraak. Mail naar

[email protected] bel naar 06-36571395Herbalife,welzijncoach

Ps:in de maand. januarien februari krijgt u10% korting op deproducten.Neemt u

iemand mee, dan krijgtu samen 15% korting!!!!

WereldwinkelVanaf heden hebben wij

opruiming!Voor ieder wat wils.

Kom kijken of er watvoor u bij is. Wij zijnopen di t/m vr 13.30-17.00, za 10.00-16.00.

Ons adres Smidshoef 30schuin t.o. de DorpskerkH.I.Ambacht, 6820584

Kooiman ZonweringVoor al uw

buitenzonwering,horren en plisséhordeuren.

Tel. 0184-425857www.kooiman-zonwering.nl

Kunstgras nodig?www.kunstgrasgigant.com

Ook zo’n SUPER HANDIG‘BRUGGETJE’ plaatsen?!Ga naar www.bruggetjes.nlen vul online het formulier

in.

Heeft u iets te vieren?Verjaardag; jubileum; reünie;

personeelsfeest etc…..Café Biljart Partycentrum

’t SpatjeWillem Ruysplein 6-10;

ZwijndrechtVoor info tel. 078-6124981

of www.t-spatje.nl

Kondig de geboorte van je kindje aan met een mooi GEBOORTEKAARTJE!Bij ons kun je een keuze maken uit verschillende

collecties. Kom eens langs!Xebius Grafi sch BedrijfNijverheidsweg 32 HIA

Tel.: 078-6812733www.xebius.nl

Spiritueel Medium Watbrengt 2012 voor u ophet gebied v Liefde,

gezondheid,werkLiesbeth 078-6123398

Wilt u het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe uitdaging? Wij maken er werk van!

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de volgende vacatures:

Assistent Office Manager

Administratief medewerker Loodskantoor (Ex-) supermarkt medewerkers

Operator met technische achtergrond Bestuurder Veegwagen

Productieleider/Voorman/Keurmeerster AGF-branche CV Monteur

Werkvoorbereider (piping/mechanisch) Hulp Steigerbouwer

Meer weten?

Neem dan eens een kijkje op onze website voor een uitgebreid overzicht én een omschrijving van alle vacatures die wij nu beschikbaar hebben in de regio!

ZUIDGEEST H-I-AMBACHT Avelingen 34, 3343 EA, H.I.Ambacht

Tel. : 078-6845757 Fax: 078-6845750 [email protected]

www.zuidgeest.nl

Nieuwjaars-receptie van BinnenVaart-SoosDe BinnenVaartSoos houdt op dinsdag 17 januari een nieuwjaars-receptie. Iedereen die verbinding heeft met de scheepvaart is welkom in de aula van het Juliain-ternaat. Schipperskade 75 in Zwijndrecht.De BinnenVaartSoos wordt iedere eerste en derde dinsdag van de maand gehouden van 14:00 tot 16:00 uur. De volgende soosdagen zijn op 7 en 21 februari, 6 maart en 20 maart.

ROMMELMARKTKomende Zaterdag

14 januari in KUBIEKAanvang 09:30 - tot 13:00 uurZwaluwstraat 1, Zwijndrecht

Page 11: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

Terug in de tijd

spo(r)tlightsin despo(r)tlights

in de

Page 12: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

U ontvangt direct in contanten de beste prijs!Deze actie is een unieke samenwerking met edelsmederij Schreuders Moerkerken.

Zelfs het NOS JOURNAALheeft er een positieve uitzendingover gemaakt!

Goudathome.nluw betrouwbare partner voor inkoop van goud en zilver.

Het vertrouwde

adres in de regio!

GOUDEN TIP:

LET OP:ALLEEN OP DONDERDAG,

VRIJDAG & ZATERDAG

NU NOG EENUNIEKE KANS,

VANWEGEHOGE GOUDKOERS!

Een briljante mogelijkheid voor extra geld in 2012!

Page 13: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / HeerjansdamNieuws- en advertentieblad De Brug

13

woensdag 11 januari 2012

REEWEG 5, HENDRIK-IDO-AMBACHT TELEFOON: 078 - 6816764 / 6816911

(vrijdag koopavond)

www.dewoonwulp.nlINTERIEURVERZORGING

Bescherm je kledingtegen verfspetters!Bij aankoop van een van onze Sikkens producten een GRATIS OVERALL!

‘Help, ik ga scheiden!’ beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding. Het geeft u een

goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het boekje kunt u kosteloos bij ons aanvragen en wordt u discreet toegestuurd.

Olijfgaarde 103344 RP Hendrik-Ido-Ambacht

Meer informatie? Bel (078) 684 11 58 of mail

[email protected]

Wij zijn gevestigd in het kantoorpand

van Asro adviesgroep

van een (ech

mbato

hia

www.scheidingsplanner.nl

Gaat u scheiden?

Vraag dan nu ons gratis boekje

aan: ‘Help, ik ga scheiden!’

In haar welkomwoord gaf voorzitter Pauline den Hartog een terugblik op het afgelopen jaar. Zij vertrouwde de aanwezigen toe dat het ledental stabiel op de + 1000 gebleven is, dat er velen successen, waaronder o.a. de nationale titel van de herenploeg in de eredivisie, in de boeken kon-

den worden bijgeschreven. Voorts meldde zij dat het bestuur veel tijd en energie gestoken heeft in het realiseren van de broodnodige uit-breiding van de huidige turnhal. Dit heeft helaas nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Eén en ander betekent dat we het komend jaar

er opnieuw hard tegen aan moeten om het sein groen te krijgen. Tot slot dankte zij alle vrijwilligers voor alles wat zij voor de club hebben bete-kend. Zonder een ieders inzet was het zeker niet gelukt alles tot stand te brengen.

Dit jaar waren er binnen de club veel jubilarissen te huldigen. Marianne de Boer, Henny Gransch, Adrie van den Nieuwendijk, Ans Thies, Ina Willem-stein en Margareth Zantman waren vijfentwintig jaar verbonden aan O & O. Zij kregen de KNGU-speld 25 jaar lidmaatschap opgespeld. Veer-tig jaar lid waren Ria Zondervan, Henri de Geus en Cees Molendijk. Zij kregen, evenals Bert van der Linden en voorzitter Pauline den Hartog, die beiden hun vijftigjarig jubileum vierden, naast de KNGU-speld een passende cadeau overhandigd.

O & O huldigt jubilarissen tijdens nieuwjaarsreceptieDe Zwijndrechtse Gymnastiekvereniging O & O heeft zaterdag ten tijde van een druk bezochte nieuwjaarsreceptie haar jubilarissen gehuldigd.

GOED BEGIN VAN 2012MYLENE COSMETICSgeeft GRATIS beautycase

weg in januari en febr.bij een party. op=op

078 6817208 E.Timmerman

Mijn naam is Britt enik ben een Pabostudenteuit Ambacht.Mocht u op

zoek zijn naar eenleuke oppas, kunt u

bellen naar 0614762682!

Henriëttes Beauty Salonschoonheidbehandelingen

€40,-massage - cadeaubonnenharsen - bruidsmake-up

Paulusweg 84, 078-6816480

Feestje vieren…..laat het ons versieren. Gezellige ruimte

te huur voor 30-80 pers.Café de Landbouw,

Dorpsstr.62, HIATel. 078-6812003

huiswerkbegeleidingAdviesbureau BIJLEVELD

Hendrik-Ido-Ambachttel. 078-6816251 of 06-12052208

Nieuwe Sporten bijFitness Centrum Referee

Alblasserdam078-6914075* Referee-Running* Kids-Krav-maga

* Kettlebelt* Total Body Workout

Uw huid aanzienlijk verjongen!! Bel voor een kos-teloos en vrijblijvend intake-gesprek en laat u informeren over rimpel-reductietherapie.

www.biostyle.nl 06-11168005 Jolanda Valk

Voor al uw verbouwingen!Timmerbedrijf E.G. Zweistra

Aanbouwen, dakkapellen, vervangen van kozijnen,

renovatie, Velux dakramen enz... Scherpe prijzen! On-derdijk 138, 078-6818603/

06-23770874

Pedicure praktijkZachte voeten & ZoAcrylnagels voor in

het nieuwe jaar: 30,00!Pedicure behandeling

Maand januari:15 euro!Geniet mee van ditultieme voordeel!

Page 14: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / Heerjansdam woensdag 11 januari 2012Nieuws- en advertentieblad De Brug

14

50-70% KORTING

ALLES MOET WEG!DE GEHELE WINTERCOLLECTIEbeha’s, slips, pyama’s, nachthemden, dusters

De SchoofH.I.Ambacht

Ver- bouwplannen?Tekenbureau Henk van Es

reken- en tekenwerkaanvraag bouwvergunning

www.henkvanes.nl6454370 06-25396688

Bent u klaar om uwleven te veranderen?

- eigen baas!- ongelimiteerd inkomen- werken waar,hoeveel

en wanneer u wilt!- prima in combinatie

met baan of gezin!- vanuit huis werken!

Bent u ondernemend enhecht u veel waarde aan

gezondheid?Maak geheel vrij-

blijvend een afspraak!Meer informatie:

Mail naar [email protected] of bel naar

06-36571395.Met vriendelijke groet,Corina Kop, welzijn-

coach

Uw pigmentvlekken vervagen!! Bel voor een kos-teloos en vrijblijvend intake-gesprek en laat u informeren

over Yellow peelwww.biostyle.nl

06-11168005 Jolanda Valk

Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker

Werkende mensen en zelfstandige ouderen worden ontlastKent u het probleem; u heeft een drukke baan of een ander druk leven en heeft nog ouders die, doordat ze een dagje ouder worden, vaak wat extra ondersteunig nodig hebben! U wilt ze dit graag geven maar uw baan of tijd laat dit niet altijd toe. Toch wilt u dat ze goed be-geleidt worden. Denk aan:

- ziekenhuis bezoek- regelen van hulp in huishouding of andere klussen in huis- de administratie- kleding aankoop- boodschappen- familie bezoek- of zomaar een dagje uit- enz. enz. enz.

Parentcare is een buro dat deze dingen graag van u overneemt !

Ook zijn er heel veel ouderen die alles prima zelf kun-nen en geheel zelfstandig zijn, maar af en toe toch een beetje hulp nodig hebben bij bovengenoemde dingen. Het altijd moeten vragen is dan niet altijd leuk en u bent dan a ankelijk van het tijdstip dat andere kunnen. U wilt liever het heft in eigen handen houden en beslissen wanneer u iets wil doen. Bij Parentcare neemt u alleen hulp wanneer u wilt en zoveel als u beslist !!!

Is uw interresse gewekt en is dit wat u zoekt neem dan contact op met Parentcare 078-6772577

fotoactie!Maak kans

op een unieke GRATIS

Kalender met je

eigen foto!

fotoactie!op

K

e

Page 15: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

editie Zwijndrecht / HeerjansdamNieuws- en advertentieblad De Brug

15

woensdag 11 januari 2012

25%Neerslag

Zonkans

Wind

10%

Wo.

65%10%

Do.

25%40%

Vrij.

25%35%

Za.

20%55%

7˚ C9˚C

8˚ C 9˚C

4˚ C7˚C

3˚ C7˚C

0˚ C5˚C

Zo.

wzw4 wzw47 nw4-5 wnw4 nnw3-4

s’nachts min.

overdag max.

3 GOUDEN DAGEN

donderdag 12 t/mzaterdag 14 januari

OPHEFFINGSUITVERKOOP

op álles!40% korting!

R A B I N O V I C HD e n m a r k

Kitbedrijf van Hoven voor al uw kitwerk tel. 06-12450560

Wasautomaat, vaatwas-ser, droger kapot, Bel

H.Brand witgoed reparatie. 0623830324 voor nieuw kijk

op www.h-brand.nl

Zwangerschapscursus www.careforyou2.nl

078-6818892

Iedere zaterdag van 10.30-12.00 uur in Cascade

Kinderbijbelclub. Kom ook!

De dakkapel specialistvoor al uw dakkapellen in

hout en kunststofbertvankooten@ planet.nl

078 - 681 73 10

Voor Aardappelen, Groenten en fruit moet u bij

Mastona zijn. Kijk op www.mastona.nl

Stap je binnenkort in ‘t HUWELIJKSBOOTJE?

Stap dan eerst eens bij ons binnen voor

HUWELIJKSKAARTEN! Xebius Grafisch Bedrijf Nijverheidsweg 32 HIA

Tel.: 078-6812733

Stoelenmatterij DMD Design voor al uw rieten en biezen

stoelen. 078-6916684

Spiritueel Medium Watbrengt 2012 voor u ophet gebied v Liefde,

gezondheid,werkLiesbeth 078-6123398

Gedipl. uurwerkmakerrepareert antieke/moderne klokken. Prijsopgaaf aan

huis. 6848791/06-21844010

Wat voor u! Gezondheid, slank of fit

Trix’s ‘for a better life’

Herbalife distributeur Bel: 6817807

Aankomend weekend (14-01 t/m 15-01) worden weer de jaarlijkse neder-lands kampioenschappen twirlen in Amsterdam ge-organiseerd. Een grote happening voor twirlend Nederland. De deelne-

mers die zich het afgelo-pen seizoen hadden ge-plaatst hebben inmiddels de voorrondes achter de rug waardoor er al een selectie van de top van Nederland is overgeble-ven. Ook de zwijndrecht-

se vereniging Twirlteam Accelerando hebben dit weekend veel deelnemers op het NK staan, te weten Desiree de Ruiter (met 2 onderdelen), Iris Op-meer (met 3 onderdelen), Samantha Geerlof (met 1 onderdeel), Bonita de Rui-ter (met 2 onderdelen), Amber van Gelder (met 1 onderdeel), Larissa Leen-svaar (met 3 onderdelen) en Tamara Klaasse (met 1 onderdeel). De laatste twee mogen zelfs uitko-men in de kampioensklas-se.

Naast de solistische op-tredens gaan er ook nog

2 teams naar het NK waar-door bijna alle leden actief deel zullen nemen aan deze kampioenschappen. Een topprestatie. Deze week zijn de laatste trai-ningen om zo goed moge-lijk voor de dag te komen.

Accelerando is erg trots dat zij in de afgelopen 5 jaar van een kleine ver-eniging zijn uitgegroeid naar een club van ca. 60 meiden die allen zo leuk met hun sport bezig zijn. Dit werd het afgelopen seizoen dan ook beloond met mooie prijzen en plaatsingspunten. We dui-men voor de meiden.

Accelerando maakt zich op voor NK

Page 16: Weekblad De Brug - week 2 2012 (editie Zwijndrecht)

Makelaardij & Hypotheken

De Schoof 82 • 3341 EB H-I-Ambacht 078 - 68 40 292 • [email protected] • www.wisse.nl

Scan de QR-codemet uw smartphoneof kijk optaggle.nl/177693

SPECHTSTRAAT 2D

ZW

IJN

DR

EC

HT

Vraagprijs € 19.500,-- k.k.

Garagebox met stalen kanteldeur.

- eigen grond

- goed onderhouden

- oplevering in overleg (kan snel)

- de notariële overdracht van dit object

vindt plaats bij een projectnotaris

RING 385

H-I

-AM

BA

CH

T /

KR

OM

MEW

EG

Vraagprijs € 185.000,-- k.k.

Centraal gelegen hoekwoning met vrijgelegen tuin v.v. houten berging. Geheel dubbel glas. Tuinwoonkamer met aangrenzende computer ruimte [voor-heen stenen berging]. Open hoekkeu-ken. Gehele beg.gr. eikenhouten vloer en elektrisch bedienbare rolluiken. 3 Slaapkamers allen met laminaatvloer. Lichte badkamer v.v. inloop douchecabi-ne, wastafel, design radiator en 2e toilet.

BOKELSHOEF 24

H-I

-AM

BA

CH

T /

KR

OM

MEW

EG

Vraagprijs € 174.000,-- k.k.

In rustige kindvriendelijke omgeving, sfeervolle, goed onderhouden, houtske-letbouw woning met balkon. Tuin op ’t Z-O met vrijstaande houten schuur. Deels dubbel glas. Woonkamer met ruime open woonkeuken. 3 Slaapkamers. Lichte bad-kamer v.v. ligbad douche, 2e toilet, was-tafel en wasmachine aansluiting. Open zolder ca 15m² en cv-ketel (AWB 2009).

JOH. C. BENDORPSTRAAT 5

H-I

-AM

BA

CH

T -

KR

OM

MEW

EG

Vraagprijs € 225.000,-- k.k.

Zeer ruime, uitgebouwde, goed onder-houden, woning met 2 brede kunststof dakkapellen beiden v.v. elektrisch rol-luik en draai-/kiepraam. Royale tuin-woonkamer v.v. laminaatvloer. Luxe, zeer complete, halfopen keuken. Totaal 5 slaapkamers allen v.v. laminaatvloer. Luxe complete badkamer. Voorzolder met Velux dakraam, opbergruimte, aan-sluitingen wasapparatuur en combiketel.

KOOPGARANT KOPEN ZONDER ZORGEN!Deze royale woning aan de Zalm 62 in H-I-Ambacht / De Volgerlanden wordt u aangeboden met eenKOOPGARANT regeling. Bij KOOPGARANT kan de koper kiezen tussen een korting van 25% of 15%*. KOOPGARANT zorgt voor een lagere maandlast en biedt een terugkoopgarantie*.

*Informeer bij ons kantoor naar de voorwaarden.

In jonge woonwijk, moderne tuinkamerwoning met zonnige tuin en 3 slaapkamers op erfpachtgrond. Moderne keuken v.v. kookeiland. Beg.gr. v.v. moderne tegelvoer met vloerverwarming. Alle slaap-kamers en overloop v.v. fraaie laminaatvloer. Moderne, lichte badka-mer met riante inloopdouche.

Koopsom € 163.125,-- k.k.(na aftrek maximale korting)

Volgorde van toewijzing en inkomens-

criteria voor aankoop Koopgarant woning:

1. Huurders met een inkomen van

€ 33.614 tot € 43.000

2. Geregistreerde woningzoekenden

Woonkeus met een inkomen van

€ 33.614 tot € 43.000

3. Huurders met een inkomen > € 43.000

4. Overigen met een inkomen > € 43.000

(Begrip huurders:alle huidige huurders van

Rhiant, die dan ook een woning achterlaten)

Toewijzing vindt plaats op door verkoper

bepaalde voorwaarden.

* Belangstellenden dienen te reageren uiterlijk

vóór 25 januari 2012.

ZALM 62 - H-I-AMBACHT / DE VOLGERLANDEN