Websites voor en door kinderen

of 19 /19
St.-Antoniuscollege Ronse users.skynet.be/college. ronse Websites voor en door Websites voor en door kinderen kinderen Johan Desloover

Embed Size (px)

Transcript of Websites voor en door kinderen

 • 1. Websites voor en door kinderen Johan Desloover

2. Doelstellingen

 • Hyperlinks leggen
 • Zelfstandig een webpagina vulling kunnen geven met behulp van schrijfwijzers
 • Een figuur/animatie kunnen invoegen en uitlijnen
 • Elk kind een succeservaring laten meemaken

3. Opstelling van de computerklas

 • klascomputer of computerklas?
 • gloednieuwe multi-media computers of heropgewaardeerde pcs?
 • op elke pc een programma om websites te maken
 • n pc met digitale encyclopedie, internetverbinding en scanner

4. met een zesde leerjaar 5. Surfen: ik kan het ook ! Telefoonnummers?E - mail - adres?Fax ? Adressen ?En klikje brengtje er naar toe! Klik en je komtterecht op depagina waar nieuwe links (=verbin - dingen) liggen naarde meest recentewebpaginas. Woordendieonderstreept zijn,brengen jeeveneens naar eenandere pagina. Om tebeginnen tik jehier het website - adres(URL) in :users.skynet.be/college. ronseen druk je vervolgensop de Enter - knop. http://users.skynet.be/college.ronse Als je over het logo glijdt, dan zie je eenfoto van het college.En klikje brengt jeopnieuw bij hetverwelkomingscherm. Klik en je komt terechtop een pagina volsurftips en weetjes omte navigeren doorheende website. De groene navigatiebalkbrengt je op telkensnieuwe paginas. Delichtgroene knop toontje waar je je bevindt. De statusbalk geeft jeinformatie weer overde pagina die geladenwordt.De schuifbalk helptje om de rest vande paginatebekijken. Elk handjeduidt een linknaar eenandere paginaaan. Om testoppen klik je op desluitknopDe knopbrengt je terug naar devoorgaande pagina. Het zwaai - lichtbrengt je in nruk bij de groenenavigatiebalk. Kleine fotos kanje uitvergrotendoor er op teklikken. 6. Groepjes vormen +rubrieken bedenken

 • Via brainstorming komen tot tien verschillende themas
 • De themas moeten ruim genoeg zijn: sport voetbal
 • Iedereen moet akkoord gaan met het gekozen item
 • De knoppen worden door de leerlingen ingetikt en ingekleurd

Mijn gedacht Sport Natuurhoekje Gedichten Leesbeest Schoolnieuws Cartoons Muziek Hobby Wie ben ik? 7. Zelfstandig een webpagina vulling geven In deze cel kunnen ze hunkwijt Mijn gedacht Sport Natuurhoekje Gedichten Leesbeest Schoolnieuws Cartoons Muziek Hobby Wie ben ik? 8. met behulp van een schrijfwijzer.

 • voor elke rubriek een specifiek blad met schrijftips
 • informatie verwerken:
 • tijdspanne: drie lesuren
 • klaswerkjes, tekeningen
 • tijdschriften, meegebrachte boeken
 • artikels uit encyclopedien
 • info plukken van het internet

Schrijfwijzer Natuurhoekje 9. Figuur/animatie invoegen en uitlijnen Hyperlinks leggen U2 in concert door Johan Johan Mijn gedacht Sport Natuurhoekje Gedichten Leesbeest Schoolnieuws Cartoons Muziek Hobby Wie ben ik? 10. in de praktijk: 11. tot slot

 • doorschuiven naar een andere pc
 • geef een evaluatie over de gemaakte paginas
 • laat de lln. af en toe eens (droog)surfen naar de website
 • elk kind een succeservaring laten meemaken? Kan dat?
 • overloop opnieuw de schrijfwijzers

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ZEKER WETEN ! ! !

 • Neem een kijkje:
 • http://users.skynet.be/college.ronse/klas_6.htm

Johan Desloover [email_address]

 • elk kind een succeservaring laten meemaken? Kan dat?