Website wijkkrant 3

download Website wijkkrant 3

of 23

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Wijkkrant juni 2014

Transcript of Website wijkkrant 3

 • 2014 - 3

 • I n h o u d

  3 Voorwoord doorPietKok

  5 Wijkraad Nieuwsvandesecretaris Hazeleger Opschoondag29maart WerkgroepBeweegpark

  11 Mededelingen Zevensprong VriendenKijkopPadbroek

  12 Koningsdag fotocollage

  14 Verenigingen DoeHuis Ruilkring

  15 Nieuws Sociaal Wijkteam

  16 Mensen uit Padbroek Santiagodeel2 Weerterug

  19 Padbroek Creatief Puzzel Kleurplaat Recept

  21 Broekertjes

  22 Informatie Telefoonnummers Sluitingsdatumkopij Colofon

  PietKok,hoofdredacteur

  De wijk is in beweging. Op vele fronten. Er liggen grootse plannen voor een beweegpark. Er wordt een nieuwe school gebouwd. Het openbaar groen is letterlijk en figuurlijk flink op de schop gegaan. En er zit nog een flink aantal ontwikkelingen in de pijplijn. Als redactie van de wijkkrant kun je alleen maar blij zijn met al die ontwikkelingen. Altijd genoeg te melden. Heel erg blij zijn we met het groeiende aantal Vrienden van Kijk op Padbroek. Het aantal vrienden groeit gestaag. Heel fijn als je een deel van je uitgaven kan dekken met bijdragen van donateurs. De komende tijd zullen we proberen om de verbinding tussen de website van de wijk en de wijkkrant wat meer vorm te geven. Dat begint ermee dat we op de website (padbroek.nl) de uitslag van de puzzel in de wijkkrant vermelden (tip van n van de bewoners!). Er komt wat meer zogenaamd snel nieuws op de site. Nieuws dat niet actueel genoeg is voor de wijkkrant vanwege het tijdsverloop tussen gebeurtenis en verschijning. Via de website en onze facebookpagina (al 80 vrienden in amper 3 maanden!) maken we melding van op handen zijnde activiteiten in de wijk. Ook willen we in de loop van de tijd proberen om historisch materiaal over de wijk te plaatsen. En dat alles wordt gecordineerd door Wijkraad en redactie. In deze editie weer vele leuke onderwerpen. Ik ga niet verklappen wat. Veel leesplezier!!

 • Molenbiotoop rondom korenmolen Jan van Cuijk

  Hoge bomen vangen veel wind. Dat is voor een molenaar niet zo prettig want zo wordt hem de wind uit de zeilen genomen. Voor een goed functionerende molen is een goede molenbiotoop van groot belang. Onder molenbiotoop verstaan we de mate van vrije windvang voor de molen. Bebouwing of bomen in de naaste omgeving van de molen die een bepaalde hoogte te boven gaan vormen een windbelemmering voor de molen. De molen kan dan niet voldoende vermogen uit de wind halen. Rond gebouwen en bomen kunnen ook zodanige wervelingen ontstaan dat de wind zeer onregelmatig van kracht en richting op het wiekenkruis valt. Dit vormt een grote belasting voor de molen met extra slijtage en dus kosten als gevolg.

  Gelukkig hebben we bij onze molen een redelijke biotoop. Maar dat willen we graag zo houden. De laatste jaren is de biotoop op verschillende plekken al goed aangepakt. Onlangs is er nog een aantal bomen verdwenen aan het Hazeleger. Toch blijven bomen op particulieren terreinen flink doorgroeien en deze zullen dit in de toekomst mogelijk de nodige problemen opleveren. Kijk ook eens in uw tuin naar de bomen of deze mogelijk een belemmering kunnen zijn voor de molen Jan van Cuijk. Mocht u vragen hierover hebben, dan kunt u de molenaars er gerust eens op aanspreken.Stefan Willems Sering 7, 5432 DD Cuijk 0485-318028 / 0629-265501 info@molenjanvancuijk.nl www.molenjanvancuijk.nl

 • WIJKRAADdoor Sjef RensmanWe weten het inmiddels: de nieuwe coalitie in de gemeenteraad heeft haar convenant gepubliceerd: zichtbaar naar een nieuwe balans. U en ik hebben gesproken en gekozen. We gaan als wijkraad natuurlijk niet vier jaar zitten afwachten, maar zullen proactief zijn. Het convenant vraagt daar trouwens om: hoofdstuk 1 begint met de uitspraak dat burgerparticipatie zeer belangrijk is en dat de coalitie krachtige dorps- en wijkraden wil.De openbare ruimte moet sociaal veilig zijn en er wordt opgetreden tegen storten van zwerfvuil en hondenoverlast.

  In hoofdstuk 2 over de openbare ruimte wordt het voornemen uitgesproken de burgers mede-eigenaar van de leefomgeving te maken. De bewoners van Padbroek kennen dit fenomeen al: we bepalen zelf welke beplanting in de plantsoenen komt en onderhouden die ook vaak zelf. Ook in dit hoofdstuk een paragraaf over Padbroek met de uitspraak dat het ecologisch groen in Padbroek niet meer voldoet aan het wensbeeld van de bewoners en dat daar samen met de bewoners wat aan gedaan gaat worden.En de mobiliteit zal met vormen van openbaar vervoer worden verbeterd. We rekenen maar niet op een lijnbus in Padbroek. Het OV heeft altijd ontbroken, we zijn gewend aan eigen vervoer. Bij toenemende leeftijd kan dat moeilijker worden, dus een vorm van OV is zeker welkom.

  Bij hoofdstuk 5 over maatschappelijke zaken lezen we dat de coalitie de voorzieningen in wijken en dorpen zoveel mogelijk wil behouden door in te zetten op eigen kracht van de bewoners, maar niet ten koste van alles (twee slagen om de arm: zoveel mogelijk en niet ten koste van alles).Ook de inzet van interdisciplinaire wijkteams wordt genoemd, die moeten leiden tot verbetering van de zorg en tegelijk kostenbesparing. De pilot hiervoor loopt in Padbroek, zoals u weet.

  Zomaar wat voor Padbroek belangrijke punten uit het convenant. We wensen de nieuwe gemeenteraad en het college veel kracht en wijsheid. We spreken elkaar binnenkort!

  U leest in dit nummer van Kijk op Padbroek al veel over de werkzaamheden aan het groen in de wijk. Vooral de Hazeleger en rondom het Doehuis vallen op. Eerst opruimen en dan opnieuw inrichten, zo gaat dat met een grote schoonmaak als deze. Wij doen er als wijkraad alles aan u als bewoner bij de werkzaamheden en de plannen te betrekken. Vooral onze voorzitter Herman Dobek is hierin zeer actief, hij is bijna overal bij aanwezig. U kunt ons altijd heel makkelijk bereiken per mail: secretaris@padbroek.nl of voorzitter@padbroek.nl. We proberen u bij vragen of opmerkingen zo snel mogelijk te antwoorden.

 • In de afgelopen twee maanden heeft veel overleg plaatsgevonden. Natuurlijk met de bewoners van de Hazeleger, waar volop werd gewerkt. Maar ook met de bewoners rondom het IKC is vergaderd en wordt nog steeds vergaderd. Daarbij gaat het vooral over de nieuwe verkeerssituatie bij het IKC en ook over het bedachte gebouw en zijn inpassing in de omgeving. U heeft al kunnen lezen dat de bouw van de tijdelijke school op zijn beoogde plaats niet direct door kon gaan omdat een extra milieutest op gasvorming moest worden gedaan. Hoe gaat dat aflopen?Het beweegpark ontwikkelt zich steeds verder en dat heeft een aantal workshops opgeleverd met de scholen en de betrokken bewoners. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat; dat is binnenkort ter bezichtiging.

  Onze wijkagent is momenteel ziek thuis. Desondanks gaat het project Buurt Bestuurt zeer binnenkort van start, waarschijnlijk nog vr de vakantietijd. Kijk voor veel laatste informatie op padbroek.nl. U kunt zich daar ook inschrijven, zodat u bericht krijgt als nieuwe artikelen op de site worden geplaatst.

  Inrichting groen hofjes Hazeleger

  Op de Hazeleger is de firma Donkergroen druk bezigom bijna al het groen eruit te halen. Wat krijgen de bewoners terug? Worden het allemaal van die lage prikstruiken zoals elders in Cuijk? Dat gaat zeker niet gebeuren als het aan de bewoners ligt!Er zijn 3 avonden geweest waar de bewoners met men-sen van Donkergroen en de gemeente om de tafel heb-ben gezeten. Na de nodige tekst en uitleg kregen de bewoners per hofje via een korte vragenlijst de mogelijkheid om aan te geven wat men wilde. Komt er een stuk met hoog gras? Komen er planten in kleurschakeringen blauw-wit-paars? Komt er nog extra parkeerruimte met lage hegafscheiding? Op basis van de resultaten van de vragenlijstjes werden de wensen besproken. Ook andere wensen zoals over bomen weg of juist erbij, konden worden aangegeven. Alles werd netjes op sheets ingetekend. Men gaat aan de slag, en er wordt geprobeerd met zoveel mogelijk wensen rekening te houden.Op die manier hebben de bewoners aangegeven hoe zij hun deel van de straat eruit willen laten zien. We zijn benieuwd hoe het wordt. Over een tijdje weten we het.

 • Voorjaarsschoonmaak

  De firma Donkergroen is druk bezig met opruimen in t Hazeleger. Dat werkt natuurlijk aanstekelijk en het mooie weer zorgt daarbij voor een voorjaarsgevoel. Op initiatief van de Wijkraad zijn de bewoners, met hulp van Donkergroen en de gemeente, aan de slag gegaan om hun tuin op te ruimen. Op zaterdagmorgen 5 april konden de bewoners groenafval, tuinhout en puin dumpen, waarna er containers kwamen om het op te ruimen.Dat heeft men geweten bij Donkergroen en de gemeente. Men stond versteld wat er o.a. aan doorgeschoten coniferen, bielzen en oude stoeptegels uit de tuinen van de bewoners tevoorschijn kwam. Het was zoveel dat het niet in de containers paste. Zaterdag aan het einde van de middag lagen er nog stapels groenafval. Die zijn in de week daarna opgehaald.De bewoners hebben schoonmaak gehouden in hun tuinen. Donkergroen is bijna klaar. Opgeruimd staat netjes. Er kan begonnen worden met de herinrichting.

  Samen houden we de straat schoon!

  Doe mee!

  opschoondag29 maart

  Land van Cuijk en Boekel

  LOD A3.indd 1 3-2-2014 9:51:27

  Padbroek schoner na opschoondag Op zaterdag 29 maart gingen in heel Nederland vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen tijdens de landelijke opschoondag. Ook in Padbroek staken volwassenen en kinderen de handen uit de mouwen. Heel wat rotzooi werd uit de wijk gehaald. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel voorzag de vrijwilligers van handschoenen, knijpers en afvalzakken. Voor de kinderen was er een presentje als bedankje. Met deze actie wil Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel met name kinderen bewust maken van het belang om afval netjes op te ruimen. Jong geleerd is oud gedaan!

 • Ook met buurtbewoners