Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

13
Francis Bock Directeur Baudouin Knaapen Trainer en Consultant Tino Meijn Oprichter Online Seminar van het Platform Wijkgericht Werken Wijkbeheer & Burgerparticipatie 2013

description

 

Transcript of Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Page 1: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Francis Bock Directeur

Baudouin Knaapen Trainer en Consultant

Tino Meijn Oprichter

Online Seminar van het Platform Wijkgericht Werken

Wijkbeheer & Burgerparticipatie 2013

Page 2: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Hoe werkt het?

Typ uw vraag of reactie

Page 3: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Agenda

!   Introductie

!   Toekomst van Wijkbeheer

!   Burgerparticipatie

!   Vragen en conclusies

Page 4: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Wat is de toekomst van wijkbeheer?

!   Onze overheid ziet wijkbeheer als een taak van de gemeente.

!   Een corporatie heeft belang bij behoud van de waarde van haar bezit.

!   Samenwerken en richten op je kerntaken is dus noodzaak.

Page 5: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Drie scenario’s

!   Richten op de huismeestertaken

!   Behoud van waarde van bezit. !   De regiefunctie

Page 6: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Poll

Page 7: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

De toekomst is voor doelmatige corporaties

!   Schoon heel en veilig als basisvoorwaarden

!   Bij incidenten afvragen of het mijn taak wel is !   moet IK dit nu doen !   moet ik dit NU doen

!   Behoud van waarde van bezit !   investeren om bij te blijven !   investeren voor verkoop of verhuur

Page 8: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Burgerparticipatie 2013

Page 9: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Stand van zaken

!   Veel beweging.... op weg naar een participatiesamenleving?

!   Burgerinitiatief gaat steeds verder

!   Nieuwe vormen....zoals bewonersbeheerbedrijven, moestuinen, autodelen, etc

Page 10: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Voorbeelden

!   Weggeefwinkel Den Helder

!   Moestuinen Rotterdam Lloydkwartier

!   Oprichting platform VvE én huurders Alphen aan de Rijn

Page 11: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Poll

Page 12: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Leermomenten

!   Geef ruimte aan het initiatief. Zeg wat je doet en doe wat je zegt

!   Wees onzichtbaar totdat je zichtbaar moet zijn

!   Stel voortdurend de vraag: waar kan ik jou mee verder helpen?

Page 13: Webinar wijkgericht werken en Burgerparticipatie 8 okt 2013

Wat is WijkAdvies?

! WijkAdvies ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en bewoners(groepen) op het brede gebied van bewonersbetrokkenheid in wijken met diverse culturen.

! WijkAdvies weet talenten van bewoners optimaal te benutten om de leefbaarheid te verbeteren, een duurzame interculturele ontmoeting tussen inwoners van uw wijk of stad te stimuleren, of kan corporatie medewerkers trainen hoe ze actieve participatie het beste kunnen faciliteren.

! WijkAdvies geeft advies op maat. Onze benadering is realistisch, persoonlijk, daadkrachtig en doe-gericht. Het team van WijkAdvies bestaat uit adviseurs, professionals, vrijwilligers en lokale buurtbewoners.