Web view Toetsmateriaal. bij. Pitch – Evenementen Organiseren. Kees Benschop آ© 2017 Boom...

download Web view Toetsmateriaal. bij. Pitch – Evenementen Organiseren. Kees Benschop آ© 2017 Boom uitgevers

of 137

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web view Toetsmateriaal. bij. Pitch – Evenementen Organiseren. Kees Benschop آ© 2017 Boom...

10 Gegevensverwerking

Toetsmateriaal

bij

Pitch – Evenementen Organiseren

Kees Benschop

© 2017 Boom uitgevers Amsterdam

978 90 395 1818 D

Dit toetsmateriaal hoort bij:

Titel: Pitch – Evenementen,

Auteur: Kees Benschop

ISBN: 978 90 395 2818 1

Hoewel dit toetsmateriaal met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze handleiding.

Toetsmateriaal Evenementen Organiseren

Inleiding

Hieronder vindt u toetsvragen, in de volgorde van het boek. Het zijn overwegend open vragen. Op practicx staan al meerkeuzevragen. Vooral bij voortgangstoetsen geven antwoorden op open vragen de docent meer informatie dan die op meerkeuzevragen.

De vragen zijn genummerd met *. en de antwoorden met A. Zodoende kunt u knippen en plakken en meteen daarna vragen en uitwerkingen nummeren. Daarna de normering verzorgen en klaar. Het navigatievenster van Word is onmisbaar bij werken met dit document. Het spreekt vanzelf dat u deze vragen ontvangt als gebruiker van de serie Pitch, en dat u deze niet verder doorspeelt of openbaar maakt.

De oefenvragen per hoofdstuk en de vragen van oefenexamens die al op practicx.nl staan zijn ook ingekopieerd. Deze zijn te herkennen aan de tabelvorm waarin ze staan en aan een paragraafkopje. Of u deze voor uw toetsen kunt gebruiken hangt sterk af van de mate waarin uw leerlingen deze website gebruiken. U kunt deze vragen natuurlijk ook gebruiken als inspiratie.

Voor goede toetsvragen houd ik me aanbevolen. Als u uw eigen toetsvragen wilt delen, zorgen wij ervoor dat deze ook bij uw collega gebruikers terechtkomen.

1 Evenementen

1.1 Initiatiefnemer

*. “Mensen gingen spontaan de straat op na de knallende overwinning van Oranje. Overal gingen vlaggen uit, begonnen mensen te zingen en drankjes aan te dragen.”

Gaat het hierboven om een evenement? Verklaar je antwoord.

A. Nee, want er is geen initiatiefnemer. Deze happening was niet bewust gepland.

*. Noteer twee kenmerken van een publieksevenement.

A. Toegankelijk voor een breed publiek.

Het doel is een algemeen belang.

*. De organisator van een evenement kan inkomsten verkrijgen door entreegeld te heffen. Op welke manieren nog meer?

A. Door sponsoring.

Merchandising.

Subsidie.

*. Wat is het tegenovergestelde van een publieksevenement?

A. Een besloten evenement.

*. Bij een zakelijk evenement is de inhoud meestal niet de belangrijkste doelstelling. Waar gaat het dan wel om?

A. Om het doel en de doelgroep.

*. Geef per geval aan: created event, participatory event of sponsored event.

a. De Unox nieuwjaarsduik.

b. Het personeelsfeest van BizzyMo.

c. Een voetbalwedstrijd in de ArenA.

A. a. Participatory event.

b. Created event.

c. Sponsored event.

*. Noteer twee doelstellingen van steden die aan citymarketing doen.

A. Meer toerisme trekken, bedrijven aantrekken, bekendheid en imago van de stad, geld verdienen.

1.2 Doel en doelgroep

*. Geef per geval aan:

- publieks- of bedrijfsevenement,

- welk soort doel,

- doelgroep.

a. NK atletiek gehandicapten.

b. Feyenoord – FC Twente.

c. Personeelsfeest Van der Heijden Logistics.

d. Vergadertraining bij Matrix Consultants.

A. a. Publieksevenement, ideëel, sportliefhebbers.

b. Publieksevenement, amusement, sportliefhebbers.

c. Bedrijfsevenement, motivatie, personeel.

d. Bedrijfsevenement, kennisoverdracht, personeel.

*. Welke vier soorten doelen zijn er bij publieksevenementen?

A. Esthetische, ideële, amuserende en economische doelen.

*. Geef een voorbeeld van een publieksevenement met een economisch doel.

A. B.v. een braderie, een markt, de vrijmarkt, een publieksbeurs.

*. Geef een voorbeeld van een publieksevenement met een ideëel doel.

A. B.v. benefietconcert, sportevenement voor goed doel, enz.

*. Welke vier doelen zijn er mogelijk bij business-to-personnel evenementen?

A. Motivatie bevorderen, kennisoverdracht, cultuurverandering, inhoudelijke ontwikkeling.

*. Geef twee voorbeelden van evenementen waarbij zakelijk netwerken een belangrijk doel is.

A. B.v. beursdeelname, congres of seminar.

*. Wat betekent attitudeverandering bij een business-to-consumer evenement?

A. Veranderen van de houding ten opzichte van een product of merk: merkbekendheid, merkvoorkeur, merktrouw.

1.3 Vorm

*. Geef twee voorbeelden van een culturele viering.

A. Twee van het carnaval, Sinterklaas, een muziekfestival, een concert, Nationale Molendag, tentoonstelling, enz.

*. Geef aan of het gaat om een culturele viering, om een recreatief evenement of om fondsenwerving. Per voorbeeld kunnen meerdere vormen van toepassing zijn.

a. Africa Classic, fietsrally voor Amref Flying Doctors.

b. Zakloopwedstrijd op Koningsdag.

c. Het Suikerfeest.

A. a. Fondsenwerving, tegelijk recreatief (sport).

b. Recreatief (sport) en culturele viering (koningshuis).

c. Culturele viering.

*. Geef aan wat het doel is, of wat de doelen zijn.

a. Een open dag van je school.

b. Een personeelsfeest.

c. Een roadshow van een bedrijf.

d. Een incentive.

A. a. Bekendheid, goodwill, werving studenten.

b. Motivatie versterken, teamgeest stimuleren.

c. Imago verbeteren, verkoop stimuleren.

d. Motivatie versterken door mensen te belonen.

*. Geef aan om wat voor soort bedrijfsevenement het gaat.

a. We nodigen u uit voor een vergadering aan het water om onze nieuwe samenwerking in te luiden.

b. We brengen een bezoek aan de Tesla fabrieken in Californië.

c. We gaan alle grotere plaatsen van Nederland af en maken mensen enthousiast voor ons aanbod.

A. a. Kick-off meeting.

b. Studiereis.

c. Road show.

*. Geef twee voorbeelden van evenementen die geschikt zijn voor kennisoverdracht.

A. Twee van congres, seminar, symposium, studiedag, studiereis.

1.4 Plaats en tijd

*. Als je de locatie voor een evenement moet kiezen, welke drie factoren zijn dan het belangrijkst?

A. Verwacht aantal bezoekers,

bereikbaarheid,

uitstraling.

*. a. Wat is het voordeel van een speciaal ingerichte locatie voor een bedrijfsevenement, vergeleken met zelf een locatie opbouwen of inrichten?

b. En welk voordeel kan zelf opbouwen of inrichten hebben?

A. a. Betere voorzieningen, mogelijk lagere kosten.

b. Meer vrijheid bij inrichting en vormgeving.

*. Waarom moet de capaciteit van een locatie niet veel te groot zijn?

A. Omdat een halflege zaal of terrein een slechte indruk maakt. En daarnaast onnodig duur.

*. Noteer minstens drie factoren waar de keuze van de datum voor een evenement van afhangt.

A. Drie van: beschikbaarheid uitvoerenden, beschikbaarheid locatie(s), vrije tijd van de doelgroep, datum concurrerende evenementen, mogelijkheid aandacht van de media.

1.5 Oefenvragen practicx

Vraag 1

Multiple Choice – één antwoord goed

Correcte antw.

Vraag

Wat is het verschil tussen created events en participatory events?

Antwoord 1

Created events zijn creatieve publieksevenementen en participatory events zijn publieksevenementen waarbij het publiek meehelpt met organiseren.

Antwoord 2

Created events zijn bedrijfsevenementen georganiseerd door een evenementenbureau en participatory events zijn publieksevenementen waar een bedrijf aan meewerkt.

Antwoord 3

Created events zijn puur bedrijfsevenementen, participatory events zijn publieksevenementen waarbij een bedrijf meehelpt met organiseren.

x

Antwoord 4

Created events hebben een nieuw concept dat nog nooit eerder is gebruikt, participatory events zijn evenementen op het gebied van crowdfunding.

Feedback bij juist

Je antwoord is juist.

Created events zijn puur bedrijfsevenementen, participatory events zijn publieksevenementen waarbij een bedrijf meehelpt met organiseren.

Feedback bij onjuist

Helaas. Het juiste antwoord is 3.

Created events zijn puur bedrijfsevenementen, participatory events zijn publieksevenementen waarbij een bedrijf meehelpt met organiseren.

Vraag 2

Multiple Choice – één antwoord goed

Correcte antw.

Vraag

Kies het antwoord waarin één van de verschillen tussen publieksevenementen en bedrijfsevenementen correct is omschreven.

Antwoord 1

Publieksevenementen trekken veel meer bezoekers dan bedrijfsevenementen.

Antwoord 2

Bij publieksevenementen staat de inhoud centraal, bij bedrijfsevenementen het doel en de doelgroep.

x

Antwoord 3

Voor publieksevenementen is vergunning nodig, voor bedrijfsevenementen niet.

Antwoord 4

Voor publieksevenementen moeten bezoekers betalen, voor bedrijfsevenementen niet.

Feedback bij juist

Je antwoord is juist.

Bij publieksevenementen staat de inhoud centraal, bij bedrijfsevenementen het doel en de doelgroep.

Feedback bij onjuist

Helaas. Het juiste antwoord is 2.

Bij publieksevenementen staat de inhoud centraal, bij bedrijfsevenementen het doel en de doelgroep.

Vraag 3

Multiple Choice – één antwoord goed

Correcte antw.

Vraa