· Web viewOverzicht mogelijke aanpassingen bij groot onderhoud (2017) Klimop (oostelijk deel) en...

of 2 /2
Overzicht mogelijke aanpassingen bij groot onderhoud (2017) Klimop (oostelijk deel) en De Hazelaar (Roden) 1: gehandicaptenopritjes vlakker maken 2: onderzoeken of belijning parkeervakken beter uitgelijnd kan worden t.o.v. garages/ uitritten 3: einde trottoirs verlagen voor meer toegankelijke route 4: aanleggen gehandicaptenopritjes thv Klimoppad 5: mogelijkheid om verrommeling openbare ruimte tegen te gaan 6: verwijderen metalen object bij ingang steeg achter Hazelaar 8 7: verkleinen bochtstralen en gehandicaptenopritjes vlakker maken 1 2 3 5 6 7 4

Embed Size (px)

Transcript of  · Web viewOverzicht mogelijke aanpassingen bij groot onderhoud (2017) Klimop (oostelijk deel) en...

Overzicht mogelijke aanpassingen bij groot onderhoud (2017) Klimop (oostelijk deel) en De Hazelaar (Roden)

4

3

2

1

1: gehandicaptenopritjes vlakker maken

2: onderzoeken of belijning parkeervakken beter uitgelijnd kan worden t.o.v. garages/ uitritten

3: einde trottoirs verlagen voor meer toegankelijke route

4: aanleggen gehandicaptenopritjes thv Klimoppad

7

6

5

5: mogelijkheid om verrommeling openbare ruimte tegen te gaan

6: verwijderen metalen object bij ingang steeg achter Hazelaar 8

7: verkleinen bochtstralen en gehandicaptenopritjes vlakker maken

9

8

8: onderzoeken mogelijkheid tegengaan structureel foutparkeren tbv behoud openbaar groen

9: mogelijkheid aanleg snelheidsremmend plateau, afhankelijk van rijsnelheid/ intensiteit/ ervaren overlast, verder verkleinen boogstralen, optimaliseren gehandicaptenopritjes/ voetgangersoversteek