Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?

download Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?

of 78

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  884
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?

 • 1. Web 2.0 en Social Media zijn volop in ontwikkeling en we zitten er middenin. Internet fora, LinkedIn, Hyves, YouTube, Yammer etc. zijn Social Media die regelmatig gebruikt worden om te communiceren. De vraag die dan ontstaat is: Waarom heeft de publieke sector de inzet van Social Media nog niet volledig omarmd? Waarom lijkt zij voorzichtig in het incorporeren van Social Media? En op welke aspecten is behoefte aan informatie? De aanbevelingen in deze papernote in de vorm van tips, dos & donts, lessons learned en voorbeelden zijn talrijk. De kunst lijkt het vinden van de juiste toepassing: wat past bij mijn organisatie, omvang, cultuur, rol en doelstelling? In deze papernote reiken wij handvatten aan om een vertaalslag naar de eigen organisatie te kunnen maken, waarbij de uitspraak one size fits all zeker niet leidend zal zijn. Deze papernote is bestemd voor beleidsadviseurs, informatiemanagers, verandermanagers, HRM- en communicatie adviseurs in de publieke sector, en voor iedereen die genteresseerd is in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, processen en samenwerkingsvormen. Web2.0&SocialMedia|Kansenvoordepubliekesector?hetexpertisecentrum|papernotenr33 Papernote 33 Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?
 • 2. Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector?
 • 3. Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? AUTEUR mw. drs. S. Naghib-Bukman REDACTIE drs. G.H.P. van den Berg drs. M.A. de Rooij MCM drs. C. van der Werf Sdu Uitgevers, januari 2011 ISBN 978 90 1257159 3 Ontwerp omslag en binnenwerk Smidswater Alle rechten voor behouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag T 070 - 378 98 80 I www.sdu.nl/service
 • 4. Web 2.0 & Social Media Kansen voor de publieke sector? Sohela Naghib-Bukman papernote nr. 33 Sdu Uitgevers, 2011
 • 5. De volgende papernotes zijn verschenen: 1. Informatisering: spel zonder grenzen (1994) prof. dr. E.J.J.M. Kimman 2. Het recht van overheidsinformatisering (1995) mr. V.A. de Pous 3. Lichtsporen en luchtspiegelingen (1996) drs. S.B. Luitjens (red.) 4. Voorbij 2000 (1997) drs. S.B. Luitjens, mw. H. Krijgsman-Heersink en mr. V.A. de Pous 5. Oups! (1998) Dr. B. Scheepmaker 6. Digitaal Documentbeheer (1998) dr. J.J.M. Uijlenbroek 7. Op weg naar E-day; De euro in de overheidsinformatisering (1998) drs. J.A. Perlee en drs. M. Rijn 8. E-commerce; Elektronisch zaken doen bij de overheid (2000) ir. P.P van der Hijden, dr. A. Jonk, drs. A. W. M. Lasance en dr. J.J.M. Uijlenbroek 9. Het Resultaat Geteld; Over verantwoording en informatievoorziening (2000) dr. R. van Dael, drs. W.J. van Gelder en dr. A. Jonk 10.Overheid in het web; Naar een toegankelijke overheidssite (2001) dr. A.G. Arnold, drs. L.C. Swennen, drs. P.B. Nederkoorn en R.M. Herpel 11. De politieke partij in de netwerksamenleving (2002) dr. A. Jonk en G. van Velzen (red.) 12. Informatiebeveiliging voor de overheid (2002) mw. B.J. Glashouwer re ri cisa, drs. M. de Graaf, ir. J.M. Meij, mw. drs. P. Mettau en ir. P. Wielaard 13. De I-functie verklaard (2002) dr. R. van Dael en drs. I. Henneman 14. Aanbesteden van ICT projecten (2003) mr. J.C.H. van Berkel, ir. A. Bloembergen, dr. A.Jonk en C. Kolk 15. Van ontwijken naar uitwijken (2003) dr. M.E.M Spruit, ing. G.A. Ven, drs. W.B.M. Vrouwenvelder en ir. P. Wielaard 16. Andere overheid, andere bedrijven, andere systemen (2004) ir. L.H.M. Matthijssen, dr. R. van Dael en F. Heijink 17. De moderne informatiehuishouding van de digitale overheid, het archief op het bureau (2005) dr. A.G. Arnold en mw. B.J. Glashouwer re ri cisa 18.SONAR Aansturen van complexe overheidsprojecten (2005) drs. G.H.P. van den Berg en S.A.J. Munneke 19. De uitvoeringsorganisaties in Europa; Niet langer een muurbloem (2006) drs. E.J. Mulder 20.Eitjes tikken; Bij het afscheid van Siep Eilander (2006) drs. M.M. Frequin, drs. S.B. Luitjens en drs. L.J.E. Smits 21. Naar een goed gebruik van het burgerservicenummer (BSN) (2007) mw. drs. P.R.B. Heemskerk, mr.drs. T.F.M. Hooghiemstra, mr. J.N. van Lunteren, mw.drs. P. Mettau en drs. D. Schravendeel 22. Voor alle zekerheid; Over adviezen, audits en contra-expertises: een gids voor ICT-opdrachtgevers in de publieke sector (2007) ir. A Bloembergen, drs. A. Glass en ir. C.L. Wauters emea
 • 6. 23. Gedwongen nering; ICT dienstverlening in een gebonden klant-leverancier relatie (2007) drs. M.F.M. Bom en dr.ir. K. Rijniersce 24. Elf Bommen en Granaten; Columns van Rob Meijer in de Automatiseringsgids (2007) drs. R.A.M. Meijer 25. Opgeruimd staat netjes? Uitbesteden van ICT in de publieke sector (2008) ir. C.L. Wauters emea, dr. M.E.M. Spruit en ing. M.R. Vermeulen mcm 26. Games in het openbaar bestuur; Wat zijn de spelregels? (2008) drs. M. van de Vecht mpim 27. Langs elkaar heen; Over gentegreerde dienstverlening in het publieke domein (2009) drs. G.H.P. van den Berg, mr.drs. T.F.M. Hooghiemstra, drs. O. Kinkhorst, mr. J.N. van Lunteren, B. Luxemburg, dr. A. van Venrooy, mw.drs. J. Vosse mpim 28. Eerlijk bestek; Handleiding praktisch aanbesteden (2009) mr. J.C.H. van Berkel, ir. P. Wielaard 29. Referentiearchitecturen: niet alleen voor architecten! (2009) drs. R.A.M. Meijer, mw. J.M. van Rooij mscfs, mw.drs. M. Stam mpim 30.Duurzaam bestuur(d); Bouwstenen voor duurzame bedrijfsvoering en groene ICT (2009) drs. J.A.B. Walschots mpim, drs. A.M. Jansen, drs. A. de Jager 31. De informatiepositie van de patint (2010) mw. drs. R.A.E. Gerads, mr. drs. T.F.M. Hooghiemstra, dr. A.G. Arnold, mw. drs. A.D. van der Heide MCM 32. Beter slim gejat dan slecht bedacht. Over de internationale uitwisseling van ICT best practices (2010) drs. J. Romme MPIM De volgende notebooks zijn verschenen: 1. Overheidsinformatisering: het taaie ongerief (1999) prof.ir. P.A. Tas en drs. S.B. Luitjens 2. Designing electronic document infrastructures (1997) dr. J.J.M. Uijlenbroek 3. Beheerst beheren; beheer van ICT voorzieningen uit managementoptiek (2000) ir. H.A. Spanjersberg en mr.dr.ir. Th.J.G. Thiadens 4. mijnoverheid.nl; publieke dienstverlening in de toekomst (2005) mw.drs. P. Mettau
 • 7. Het Expertise Centrum | Web 2.0 & Social Media 7 Inhoudsopgave Voorwoord 9 Samenvatting 11 Inleiding 13 Hoofdstuk 1 Web 2.0: Wat is het? 15 1.1 Social Media, Nieuwe Media of toch web 2.0? 15 1.2 Verschijnselen kenmerkend voor web 2.0 16 1.3 Van web 2.0 naar ambtenaar 2.0 19 1.4 De gebruiker en zijn wensen 20 Hoofdstuk 2 Web 2.0 in de praktijk 21 2.1 Casestudie: Breda Morgen 21 2.2 Casestudie: 1000-jongerenplan 24 2.3 Casestudie: Social Media bij Rijkswaterstaat 27 2.4 Pilots van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 30 Hoofdstuk 3 2.0 in Europa 37 3.1 Europa open data en open government 37 3.2 Stand van zaken 39 3.3 Daadwerkelijk hergebruik van overheidsdata 41 3.4 Potentie voor de Nederlandse overheid 42 Hoofdstuk 4 Hoe nu verder? Een handreiking 45 4.1 Hoe stuurt de overheid in web 2.0? 45 4.2 Modernisering werkwijze biedt overheid vele kansen 48 Hoofdstuk 5 Serious gaming 2.0 in het beleidsproces 61 5.1 Games, crowd sourcing en web 2.0 61 5.2 Games op vier verschillende niveaus 62
 • 8. 8 Web 2.0 & Social Media | Het Expertise Centrum Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 67 Bijlage A: Bronnen 71 Dankwoord 72 Over de auteur 73
 • 9. Het Expertise Centrum | Web 2.0 & Social Media 9 Voorwoord Web 2.0 en Social Media zijn sterk in ontwikkeling. De publieke sector zoekt aansluiting bij deze trend en beseft dat we nog niet goed kunnen inschatten wat de uiteindelijke impact van deze innovatie op maatschappij en openbaar bestuur zal zijn. Organisaties in de publieke sector zijn onderdeel van deze ontwikkeling. De vraag is hoe de publieke sector hiermee omgaat. Hoe kan de overheid op dit terrein aan de verwachtingen van de burger voldoen en wil de overheid dat wel? Wat zijn de randvoorwaarden? Wat kunnen over- heidsorganisaties van gebruikers en van elkaar leren? Kortom wat zijn de uitdagingen op het gebied van web 2.0 en Social Media? Dit is een greep uit de vragen die HEC voor ogen had om te onderzoeken. HEC heeft daartoe, samen met Rijkswaterstaat en andere publieke organisa- ties, in een onderzoeksmiddag in het LEF Future center een analyse gemaakt die ten grondslag ligt aan deze publicatie. De publieke sector heeft sterke behoefte aan het delen van ervaringen over web 2.0 en Social Media. Niet alleen over de technische realisatie, maar ook over de beleving van deze innovaties. Hoe ervaren we ambtenaar 2.0 en de wijze waarop dez