Web 2.0 Presentatie 2009

download Web 2.0 Presentatie 2009

of 25

 • date post

  08-Dec-2014
 • Category

  Travel

 • view

  1.032
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Heliview congres

Transcript of Web 2.0 Presentatie 2009

 • 1. Web 2.0 in het onderwijs? Student 2.0?Hype of echte leerrendementen Jan Kees Meindersma,[email_address]

2. Inhoud

 • Wat is web 2.0?
 • Welke web 2.0 toepassingen zijn uitgeprobeerd in het onderwijs?
 • Met welk succes?
 • Zijn onze studenten wel echt digital natives?
 • In welke mate maken ze gebruik van web 2.0 toepassingen?
 • Wat is de potentie van web 2.0 in het onderwijs?Voor welke onderwijs vraagstukken kan web 2.0 een antwoord zijn?

3. Expertgroep Leren en Werken12 maart 2009 4. Web 2.0

 • Kijken en luisteren, vragen gesteld, ideen verzameld
 • Deelname aan brainstormsessieover ambassadeurs-programma
 • Gesprekken met leden sector mbo, po, vo, s+i, diensten en onderzoek
 • Gesprekken met mensen in de mbo-instellingen
 • Met Sander presentatie nieuw concept aanpak en format ambitieplan voorgelegd aan enkele ambassadeurs

5. Samenvattend, Web 2.0, is

 • De gebruiker participeert in plaats van consumeert:
 • door gebruiker gegenereerde en gedeelde content
 • beoordelen en benoemen (tags) van door derden gemaakte content
 • door gebruiker samengestelde persoonlijke werkomgeving uit diverse web omgevingen (mashups, widgets, apis, rss feeds)
 • door gebruiker gecreerde eigen sociale netwerkof community

6. 7. Expertgroep Leren en Werken12 maart 2009 8. Web 2.0 in het onderwijs 9. Werk- en communicatieomgeving (ROC Leiden) 10. Stageverslagen in blogvorm (ROC Tilburg) 11. Expertgroep Leren en Werken12 maart 2009 12. Leerbedrijven op Google maps (ROC Flevoland) Expertgroep Leren en Werken12 maart 2009 13. Virtueel paard in Second life (Helicon) 14. Succesvol? Vooral kleine experimenten.

 • Gevonden knelpunten:
   • verkrijgen van basismateriaal door studenten
   • tijdsbeslag en voorkeur van docenten
   • infrastructuur (o.a. draadloos netwerk)
   • scholing en materiaal
   • beeldvorming (vervanging van . )
   • studenten hebben al eigen (sociale) netwerken
 • Geconstateerde voordelen:
   • eenvoud in gebruik
   • geen ondersteuning nodig van eigen ict dienst
   • motiverend voor studenten
   • betere communicatie student, docent, praktijkbegeleider
   • plaats en tijdonafhankelijk leermateriaal kunnen publiceren

15. Leerrendementen? Er zijn nog weinig (wetenschappelijke) studies bekend waarin het leren met web 2.0 leidt tot verhoogde leerrendementen http://onderzoek.kennisnet.nl 16. Past bij/ moet voor de nieuwe generatie? Net generation, Nintendo-generatie,Generation C (content), screenagers,Einstein generatie, Internetgeneratie,digitale generatie, digital natives, Millennials, dotcom-generatie,joystick-generatie, de sms-generatie, homo zappiens, generatie M (media), 17. Bestaat deze generatie wel?

 • Er is geen empirisch bewijs dat de huidige generatie beschikt over uitvoerige kennis en vaardigheden ten aanzien van nieuwe technologie.
 • Er is geen wetenschappelijk bewijs dat deze generatie er een eigen leerstijl op nahoudt.
 • Bovendien.
 • Blijkt uit studies dat de huidige generatie over het algemeen wel ICT-vaardiger is, maar niet per definitie informatievaardig is.
 • Concluderen wetenschappersdat als studenten voor zichzelf of met hun vrienden gebruik maken van Web 2.0 tools, dat geenszins betekent dat zij dat ook in hun (beroeps)onderwijs doen of per se zouden willen
 • Onderzoek Kennisnet: WAT PUNT NUL...?WEB 2.0 EN VOORTGEZET ONDERWIJS MBO-LEERLINGEN

18. Wat doen ze dan wel? 19. Dus 20.

 • Virtuele werelden in gepaste situaties
 • Surfnet-Kennisnet Innovatie programma:
 • Virtuele omgevingen iets voor uw onderwijs?
 • Sociale netwerken van studenten combineren met schoolnetwerken

21.

 • Beoordelen van andermans leermateriaal, opleidingen en/of docenten
 • Realiseren van nieuwe leervormen als een gedeeltelijke vervanging van bestaande leervormen

22.

 • Problematiek: gebrekkige afstemming e n communicatie tussen studenten, docenten en (praktijk)begeleiders
   • (micro) blogging als basis voor stageverslag
   • gedeelde online agendas, documenten, videosenfotos (Google apps)
 • Problematiek: vergroten van hoeveelheid geschikt, aanpasbaar, open digitaal leermateriaal
 • Door gebruikers gegeneerden gedeeld leermateriaal
   • Docenten
   • Studenten

23.

 • Problematiek: specifieke wensen van studenten, docenten en opleidingen ten aanzien van de digitale werk-en leeromgeving (maatwerk)
 • Online webapplicaties als onderdeel van het intranet of instellingsportalen(widgets, apis rss)
 • Problematiek: docenten willen elkaar leren kennen over instellingen heen en (ten dele) van elkaar leren
 • Professionele vak, thema of opleidingsgerichte sociale netwerken

24. Vragen 25. Tot slot

 • Http://www.linkedin.com/in/jankeesmeindersma