Web 2.0 For Teachers

of 21 /21
IN 30 MINUTEN UP- TO-DATE MET JE STUDENTEN YouTube, Hyves, Delicious, Twitter, etc. in de klas!

Embed Size (px)

description

Presentation I made for my colleques of the Koning Willem I College.

Transcript of Web 2.0 For Teachers

 • 1.IN 30 MINUTEN UP-TO-DATE MET JE STUDENTEN YouTube, Hyves, Delicious, Twitter, etc. in de klas!

2. Een uitdaging voor het onderwijs? 3. Doelstellingen Inzicht geven in de ontwikkelingen op het internet (web 2.0) zodat we up-to-date blijven met onze studenten Inzichtgevenin de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, oftewel: kan ik dit in de les gebruiken? 1 2 4. De boodschap

 • In het Web 2.0 tijdperk gaan mensensociale verbandenaan op het internet enwisselen onderling informatie uiten sluit hierdoor pefect aan bij demoderne leertheorien :
 • Constructivisme
 • Sociaal constructivisme
 • Connectivisme

5. Inhoudsopgave

 • Wat is Web 2.0?
 • Web 2.0 en leertheorien?
 • Web 2.0 categorien:
  • Vriendennetwerken Hyves ,MySpaceenLinkedIN ;
  • Weblogs BloggerenWordpress ;
  • Micro blogging -Twitter ;
  • Chatten Live Messenger enMeeboo ;
  • Encyclopedien Wikipedia , enHowStuffWorks ;
  • Social news sites -NuJij.nl ,eKudosenTipt ;
  • Social bookmarking sites -DeliciousenFurl ;
  • Presentaties SlideShareenMyPlick ;
  • Videos LabRats ,YouTube , enGoogle Video .

6. Wat is Web 2.0? Web 2.0refers to a perceived second generation of web-based communities and hosted services such associal-networking sites ,wikisandfolksonomies which aim to facilitatecollaboration and sharing between users.Met Web 2.0 wordt een nieuw tijdperk van het internet aangeduid waarbij het begrip:sociaal centraal staat, oftewel:er ontstaan sociale verbanden tussen personen, waarbij informatie uitgewisseld wordt.Het begrip informatie kan zeer breed opgevat worden, denk hierbij aan: fotos, videos, persoonsgegevens, meningen, et. cetera. 7. Web 2.0 en leertheorien Constructivisme : En van de belangrijkste ideen is dat de lerende actief en ontdek-kend bezig is. Met andere woordende leerling moet zelf kennis construerenen niet uit-sluitend door anderen geconstrueerde kennis opnemen.Begrippen, regels, principes en oplossingsmethoden die door de leerling zelf zijn bedacht worden beter onthouden.De kennis sluit beter aan bij de eigen kennisstructuur en de mogelijkheid tot toepassing in andere situaties, de transferwaarde, is groter. Bovendien zal de extrinsieke motivatie overgaan in intrinsieke motivatie. Hetsociaal constructivismeis een moderneleertheoriedie ervan uitgaat dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen . Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt benvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving. In de vertaling van het sociaal constructivisme naar de dagelijkse lespraktijk vormt het leren als een sociaal proces het uitgangspunt. Connectivisme:Het besef dat kennis buiten een mens kan bestaan, en dat leren dag-in-dag-uit plaatsvind door in een netwerk de juiste kennis te zoeken , is hierbij essentieel. In de theorie van connectivism is het essentieel om een netwerk te hebben, te behouden, en efficient en effectief de benodigde kennis te vinden in je netwerk. 8. Web 2.0 Categorien

 • Vriendennetwerken Hyves ,MySpaceenLinkedIN ;
 • Weblogs BloggerenWordpress ;
 • Micro blogging -Twitter ;
 • Chatten Live Messenger enMeeboo ;
 • Encyclopedien Wikipedia , enHowStuffWorks ;
 • Social news sites -NuJij.nl ,eKudosenTipt ;
 • Social bookmarking sites -DeliciousenFurl ;
 • Presentaties SlideShareenMyPlick ;
 • Videos LabRats ,YouTube , enGoogle Video .

9. Vriendennetwerken

 • Wat heb ik er aan?
 • Vrienden kunnen elkaar vragen
 • stellen (ook over schoolzaken)
 • Informatiebron voor onze studenten
 • ...

10. Weblogs

 • Wat heb ik er aan?
 • Bijhouden nieuwe ontwikkelingen
 • Informatiebron voor onze studenten
 • Discussieren met vakgenoten
 • ...

11. Weblogs

 • Wat heb ik er aan?
 • Verwijzen van studenten naar informatie op het internet, oftewel:
 • Surf naar http://patrick.familiekoning.com
 • Zoek even op intel
 • Bekijk het filmpje en je weet precies wat het verschil is tussen gewonen processors en quad core processors.

Idee! Maak een weblog met je studenten over een bepaald onderwerp? Dicusseer met je studenten of collegas over onderwerpen via je weblog. 12. Micro blogging 13. Chatten

 • Wat heb ik er aan?
 • Discussieren over onderwerpen
 • Communiceren met doven medestudenten
 • ...

14. Encyclopedien

 • Wat heb ik er aan?
 • Verwijzen van studenten naar informatie op het internet, oftewel:
 • Surf naarhttp://www.wikipedia.org
 • Zoek op : 3D Modeling
 • Beschrijf in eigen woorden wat 3D Modeling is, en maak een vergelijking tussen 3 software paketten
 • Of: Maak als klas/groep een artikel voor Wikipedia

15. Encyclopedien

 • Wat heb ik er aan?
 • Verwijzen van studenten naar informatie op het internet, oftewel:
 • Surf naarhttp://www.howstuffworks.com
 • Zoek op bounty soup
 • Maak de soep.

16. Social news sites Wat heb ik er aan? Schrijf een nieuwsartikel en zorg voor zoveel mogelijk stemmen, oftewel: onderzoek hoe Word-of-mouth marketing werkt. 17. Social bookmarking sites Wat heb ik er aan? Verzamel hyperlinks en deel die met je studenten, b.v. kijk evenop http://del.icio.us/pjkoning onder het kopje HTML/CSS. 18. Presentaties Wat heb ik er aan? Digitaal beschikbaarstellen van presentaties, b.v. de slides van deouderavonden embedden in Blackboard of [email protected] 19. Videos Wat heb ik er aan? Digitaal beschikbaarstellen van video materiaal, b.v. video van de kick-off van project 1. Ook op zoek naar videomateriaal voor in de les, b.v. LabRats. 20. Doelstellingen Inzicht geven in de ontwikkelingen op het internet (web 2.0) zodat we up-to-date blijven met onze studenten Inzichtgevenin de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, oftewel: kan ik dit in de les gebruiken? 1 2 21. De boodschap

 • In het Web 2.0 tijdperk gaan mensensociale verbandenaan op het internet enwisselen onderling informatie uiten sluit hierdoor pefect aan bij demoderne leertheorien :
 • Constructivisme
 • Sociaal constructivisme
 • Connectivisme