Waterkwaliteit bij nooddouches - asecos.com · Ondernemers en eigenaars van...

of 10 /10
Ondernemers en eigenaars van watervoorzieningsinstallaties mogen water dat niet voldoet aan de vereisten en de toegestane afwijkingen niet als drinkwater afgeven of aan anderen ter beschikking stellen. Eisen In drinkwater mogen geen ziekteverwekkers (bijv. cholera, tyfus, salmonella’s, legionellabacteriën) aanwezig zijn in concentraties die schadelijk zijn voor de gezondheid. Als er geen stromend water ter beschikking staat, kan er vervuiling ontstaan of kan er een legionel- labesmetting ontstaan. De legionellabacterie neemt snel in aantal toe als het water voor langere tijd in een leiding stil blijft staan en de temperatuur van het water tussen de 25 en 55 graden Celsius ligt. Dit kan ook het geval zijn bij nood- en oogdouches wanneer deze zijn aangesloten op leidingen. Waterkwaliteit bij nooddouches Als er ook maar één gebruiker ziek wordt door het gebruik van verontreinigd water in een openbare of commerciële inrichting, en indien de technisch verantwoordelijken wisten van de ondeskundige aansluiting, bijvoorbeeld van een nooddouche, dan is er sprake van een delict. Drinkwaterbesluit • Het Drinkwaterbesluit is een onderlegger van de Drinkwaterwet. Het besluit stelt eisen aan drinkwaterbedrijven en eigenaren van collectieve drinkwa- terinstallaties. Het besluit is vanaf 1 juli 2011 van kracht en vervangt het voormalige Waterleidingbesluit. § 3.3 Collectieve leidingnetten: Stelt dat eigenaren van een collectief leidingnet, een net waarmee drinkwater aan derden beschikbaar wordt gesteld, zorgplichtig zijn voor het leveren van deugdelijk drinkwater. § 4.1 Prioritaire instellingen: Stelt extra maatregelen aan prioritaire instellingen, bijvoorbeeld, zorginstellingen, ziekenhuizen etc. § 4.2 Legionellabeheersplan: Stelt eigenaren van prioritaire instellingen verplicht om een legionellarisicoanalyse op te stellen en een beheersplan uit te voeren. Dit dient te gebeuren door een BRL 6010 gecertificeerde instelling. • Wanneer na de watermeter, veiligheidsvoorzieningen worden geïnstalleerd, dan moet de drinkwaterkwaliteit van de installatie volgens EN 15154 worden aangetoond. • Nooddouches aangesloten op koperen waterleidingen, mogen niet zijn uitgevoerd uit gegalvaniseerd staal om chemische reactie en verontreiniging in leidingen te voorkomen. Maatregelen bij niet-nakoming De installatie moet voldoen aan de NEN 1006-eisen, dus goed ontworpen, beheerd en onderhouden zijn. Indien hieraan niet voldaan wordt, kan de eigenaar boetes opgelegd krijgen, danwel aansprakelijk gesteld worden. Aansprakelijkstelling geldt ook voor legionellapreventie. Bij water van dezelfde kwaliteit als drinkwater moet worden bewezen dat de kwaliteit overeenkomt met die van drinkwater! U dient VOOR de installatie van een nooddouche te beslissen, hoe uw nooddouche-aansluiting moet zijn uitgevoerd! Preventief onderhoud met een veiligheidstechnische keuring van uw nooddouches kunnen wij voor u uitvoeren. Neem contact met ons op voor uitgebreide informatie, telefonisch: +31 172 50 64 76 , of per e-mail: [email protected] 346 Standaard levering: Franco huis douches

Embed Size (px)

Transcript of Waterkwaliteit bij nooddouches - asecos.com · Ondernemers en eigenaars van...

 • Ondernemers en eigenaars van watervoorzieningsinstallaties mogen water dat niet voldoet aan de vereisten en de toegestane afwijkingen niet als drinkwater afgeven of aan anderen ter beschikking stellen.

  EisenIn drinkwater mogen geen ziekteverwekkers (bijv. cholera, tyfus, salmonella’s, legionellabacteriën) aanwezig zijn in concentraties die schadelijk zijn voor de gezondheid. Als er geen stromend water ter beschikking staat, kan er vervuiling ontstaan of kan er een legionel-labesmetting ontstaan. De legionellabacterie neemt snel in aantal toe als het water voor langere tijd in een leiding stil blijft staan en de temperatuur van het water tussen de 25 en 55 graden Celsius ligt. Dit kan ook het geval zijn bij nood- en oogdouches wanneer deze zijn aangesloten op leidingen.

  Waterkwaliteit bij nooddouchesAls er ook maar één gebruiker ziek wordt door het gebruik van verontreinigd water in een openbare of commerciële inrichting, en indien de technisch verantwoordelijken wisten van de ondeskundige aansluiting, bijvoorbeeld van een nooddouche, dan is er sprake van een delict.

  Drinkwaterbesluit

  • Het Drinkwaterbesluit is een onderlegger van de Drinkwaterwet. Het besluit stelt eisen aan drinkwaterbedrijven en eigenaren van collectieve drinkwa-terinstallaties. Het besluit is vanaf 1 juli 2011 van kracht en vervangt het voormalige Waterleidingbesluit.

  • § 3.3 Collectieve leidingnetten: Stelt dat eigenaren van een collectief leidingnet, een net waarmee drinkwater aan derden beschikbaar wordt gesteld, zorgplichtig zijn voor het leveren van deugdelijk drinkwater.

  • § 4.1 Prioritaire instellingen: Stelt extra maatregelen aan prioritaire instellingen, bijvoorbeeld, zorginstellingen, ziekenhuizen etc.

  • § 4.2 Legionellabeheersplan: Stelt eigenaren van prioritaire instellingen verplicht om een legionellarisicoanalyse op te stellen en een beheersplan uit te voeren. Dit dient te gebeuren door een BRL 6010 gecertificeerde instelling.

  • Wanneer na de watermeter, veiligheidsvoorzieningen worden geïnstalleerd, dan moet de drinkwaterkwaliteit van de installatie volgens EN 15154 worden aangetoond.

  • Nooddouches aangesloten op koperen waterleidingen, mogen niet zijn uitgevoerd uit gegalvaniseerd staal om chemische reactie en verontreiniging in leidingen te voorkomen.

  Maatregelen bij niet-nakoming De installatie moet voldoen aan de NEN 1006-eisen, dus goed ontworpen, beheerd en onderhouden zijn. Indien hieraan niet voldaan wordt, kan de eigenaar boetes opgelegd krijgen, danwel aansprakelijk gesteld worden. Aansprakelijkstelling geldt ook voor legionellapreventie.

  Bij water van dezelfde kwaliteit als drinkwater moet worden bewezen dat de kwaliteit overeenkomt met die van drinkwater!

  U dient VOOR de installatie van een nooddouche te beslissen, hoe uw nooddouche-aansluiting moet zijn uitgevoerd!

  Preventief onderhoud met een veiligheidstechnische keuring van uw nooddouches kunnen wij voor u uitvoeren.Neem contact met ons op voor uitgebreide informatie, telefonisch: +31 172 50 64 76 , of per e-mail: [email protected]

  346 Standaard levering:Franco huis

  douches

 • VeiligheidsnooddouchesVeiligheidsnooddouches zijn verplicht in werkruimten waar een risico heerst om in contact te komen met gevaarlijke stoffen, als bedoeld in artikel 34 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, zoals bij de volgende gevaarlijke stoffen:

  • Ontplofbaar• Zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar• Giftig, zeer giftig• Bijtend• Sensibiliserend• Stoffen die door verhoogde temperatuur of door reactiviteit met water brandbare gassen ontwikkelen• Stoffen die door zelfontbranding gevaar voor brand of explosie kunnen opleveren

  Ook vaste stoffen (stof, poeder) kunnen een gevaar vormen. Zelfs in kleine hoeveelheden kunnen dergelijke stoffen ernstige schade veroorzaken aan ogen en/of huid.

  De omstandigheden waarin nooddouches verplicht zijn, staan o.a. omschreven in:

  Installatie:• Bij voorkeur op een (doorstromend) waterleidingnet.• Zo dicht mogelijk bij het risico echter binnen 10 seconden of maximaal 30 meter lopen bereikbaar. Bij sterke zuren en

  bijtende stoffen maximaal 3 meter.• Op een goed bereikbare plaats en niet boven doorgangen, deuren en in vluchtwegen.• Nooddouches ca. 2,26 meter boven de vloer.• Oogdouche is ca. 1,20 meter boven de vloer.• Aanbeveling voor aansluiting op alarmsysteem, bij gebruik, bijvoorbeeld met behulp van stromingsschakelaar.• Minimale werkdruk 2 bar (maximaal 4.5 bar).• Capaciteit: nooddouches minimaal 80 liter per minuut, oogdouches 6 liter per minuut en gelaatsdouches 12 liter per minuut.• Aanbevolen watertemperatuur ligt tussen de 15 en 35 graden Celsius. Hoger dan 37 °C: schadelijke interactie van

  de chemicaliën met de ogen/huid. Lager dan 15 °C: koelend effect bij verbranding / aantasting door chemicaliën.• Buitenopstelling beschermd tegen vorst.• Denk aan een correcte, goed zichtbare signalisatie. markering met een universeel herkenningsbord.

  Gebruik:• Zo snel mogelijk en continu gedurende de aanbevolen tijd van ca. 15 minuten.• Tijdens het spoelen van de ogen moeten beide handen vrij zijn om de oogleden te spreiden.

  De belangrijkste normen in één overzicht:De Europese norm EN 15154-1 bestaat uit 5 delen onder de naam veiligheidsnooddouches (emergency safety showers) en legt bepaalde eisen op met betrekking tot het ontwerp van de douche, het debiet van de douche, de hoogte van de oogstraal, de spoeltijd, de waterspreiding, enz.

  Nederland:Beleidsregel 4.6-3, Arbo besluit art. 3.5d 5e lid en 4.6 1e en 2e lid. Arbo-beleidsregels 4.4-5 en 4.18-5.

  België:het Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescher-ming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk.

  • EN 15154-1 Veiligheidsnooddouches - Deel 1 Lichaamsdouches voor laboratoria aangesloten op een waterleidingnet.

  • EN 15154-2 Veiligheidsnooddouches - Deel 2 Oogdouches aangesloten op een waterleidingnet.

  • EN 15154-3 Veiligheidsnooddouches - Deel 3 Draagbare nooddouches zonder aansluiting op het waterleidingnet.

  • EN 15154-4 Veiligheidsnooddouches - Deel 4 Draagbare oogdouches zonder aansluiting op het waterleidingnet.

  • EN 15154-5 Veiligheidsnooddouches - Deel 5 Lichaamsdouches voor productiefaciliteiten aangesloten op een water-leidingnet. (per april 2014 nog in ontwerp)

  • EN 1041 en EN 980 Markering en labeling.

  • ANSI Z358.1 Amerikaanse Nationale Standaard norm voor veiligheids-nooddouches.

  • EN 1717 Beveiliging van het drinkwater tegen verontreinigingen in drinkwaterinstallaties.

  347Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Handoogdouches met éénhandbediening

  Oogdouches met knijpgreepDouchekop voor goede verdeling van het water over het hele ooggebied.

  • Volgens DIN 12899.• Eenvoudige bediening.• Stofkap valt meteen van de douche af.• Rubberen kap om de douchekop voorkomt letsel door onbedoeld aanstoten.• Met roestvast staal ommantelde slang, lengte ca. 1,5 meter.• Het ventiel blijft na activering open staan.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik per douchekop: 6 liter/min.• Wateraansluiting: ⅜”.

  Handdouche voor wandmontage• Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Eenvoudige bediening.• Stofkap valt meteen van de douche af.• Met knijpgreep.• Flowregelaar.• Kunststof handgreep.• Kunststof slang, ca. 1.500 mm lang.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik: 6 liter per minuut.• Wateraansluiting: 15 mm knelkoppeling.

  Handdouche voor wandmontage, model HD-01Bestelnr. 21-1002

  Handdouche voor bladmontage,model HD-02Bestelnr. 21-1000

  Handdouche voor wandmontage,model HD-03Bestelnr. 21-1001

  Handdouche voor wandmontage,model HD-04Bestelnr. 21-1038

  348 Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Oogdouches met softgrip en knijpdrukker

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Eenvoudige bediening.• Ergonomisch design met grote douchekop voor een gelijkmatige schuimstraal.• Geen afklemgevaar door knijpgreep.• Handgreep geheel van versterkt kunststof.• Stofkappen openen automatisch bij gebruik.• Rubberen kap om de douchekop voorkomt letsel door onbedoeld aanstoten.• Flowregelaar.• Roestvast staal ommantelde slang, lengte ca. 1,5 meter met draaibare slangaansluiting.• Het ventiel blijft na activering open staan.• Binnenwerk van messing.• Handdouche ook bruikbaar in de wandhouder.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik per douchekop: 8 liter/min.• Wateraansluiting: ½”.

  Handdouche voor wandmontage, model HD-08Bestelnr. 21-1042 B

  Handdouche voor wandmontage,model HD-06Bestelnr. 21-1040 B

  Handdouche voor wandmontage,model HD-07Bestelnr. 21-1041 B

  Handdouche voor bladmontage,model HD-05Bestelnr. 21-1039 B

  349Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Oogdouches / gezichtsdouches, model OD-01en OD-02

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• douchekoppen met speciale perlators voor een gelijkmatige

  schuimstraal.• Stofkappen openen automatisch bij gebruik.• Flowregelaar.• Afsluiters van verchroomd messing.• Oogdouches van roesvast staal.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik per douchekop: 8 liter/min.• Wateraansluiting: 15 mm knelkoppeling.

  Oogdouche / gezichtsdouche, model OD-03• Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Slagvast kunststof opvangbak met scharnierend deksel.• Bij openen deksel, begint het water automatisch te stromen en stop bij het sluiten van het deksel.• Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken.• Douchekoppen met speciale perlators voor een gelijkmatige schuimstraal.• Flowregelaar.• Afsluiters van verchroomd messing.• Oogdouches van roesvast staal.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik per douchekop: 8 liter/min.• Wateraansluiting: 15 mm knelkoppeling.

  Warmwater oogdouche / gezichtsdouche, model OD-04 Altijd onbeperkt warmwater van ca. 25°C beschikbaar door ingebouwde doorstromer

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Aansluiting op koud-waterleiding.• Flowregelaar aanwezig voor het instellen van het juiste sproeibeeld.• De standpijp fungeert als watertoevoer, maar kan ook als drain dienen (bij bestelling aangeven).• Slagvast kunststof opvangbak met scharnierend deksel.• Bij openen van het deksel begint het water automatisch te stromen en stopt bij het sluiten van het deksel.• Hygiënisch en eenvoudig schoon te maken.• douchekoppen met speciale perlators voor een gelijkmatige schuimstraal.• Flowregelaar.• Afsluiters van verchroomd messing.• Oogdouches van roesvast staal.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik per douchekop: 8 liter/min.• Wateraansluiting: 1¼” BSP.• Elektrisch aansluiting bij dit model 380 V / 18 kW.

  Oogdouche voor wandmontage,model OD-01Bestelnr. 21-1043 B

  Oogdouche voor wandmontage, model OD-03Bestelnr. 21-1045 B

  Oogdouche voor wandmontage,model OD-02Met RVS opvangbakBestelnr. 21-1044 B

  Oogdouche voor vloermontage, model OD-04Bestelnr. 21-1046 B

  Perlator sproeikoppenHet perlatorsysteem zorgt voor een prettig aanvoelende zuurstofrijke straal.

  met kunststof opvangbakBestelnr. 21-1003 B

  350 Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Oogdouches / gezichtsdouches, model OD-05, OD-06 en OD-07

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Douchekoppen met speciale perlators voor een gelijkmatige schuimstraal.• Model OD-07 voorzien van slagvaste kunststof opvangbak en scharnierend deksel.

  Bij openen van het deksel wordt de oogdouche automatisch geactiveerd.• Flowregelaar.• De standpijp fungeert als watertoevoer, maar kan ook als drain dienen

  (bij bestelling aangeven).• Standpijp gegalvaniseerd staal.• Afsluiter van verchroomd messing.• Oogdouche van roesvast staal.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik per douchekop: 8 liter/min.• Wateraansluiting: 1¼”.

  Mobiele oogdouche / gezichtsdouche Eenvoudig verplaatsbaar, voor direct gebruik op de werkplek.

  • Ideaal voor plaatsen waar geen vaste wateraansluiting beschikbaar is.• Gemakkelijk te transporteren en te vullen.• Voor de druk moet de tank gevuld worden met 6 bar lucht. Hiervoor wordt

  een hulpstuk meegeleverd.• Overdrukcontrole door manometer.• Overdrukbeveiliging door ventiel.• Douchekoppen met speciale perlators voor een gelijkmatige schuimstraal.

  Model MD -01• Roestvast stalen cilindervat, inhoud 17 liter.• Flexibele slang voor oogdouche, lengte ca. 5 meter.• Gebruiksduur 3 tot 20 minuten.

  Model MD-02• Kunststof cilindervat, inhoud 200 liter.• RVS frame met grote luchtbanden.• Kunststof vat, incl. pictogram.• Plensdouche met speciale douchekop

  (sproeihoek 60°) en geeft rotatie aan het water) voor een effectieve en efficiënte werking gedurende ca. 5 minuten.

  • De oogdouche sproeit ca. 15 minuten.

  Oogdouche voor vloermontage,model OD-06Bestelnr. 21-1051 B

  Oogdouche voor vloermontage, model OD-07

  Bestelnr. 21-1055 B

  model MD-01Bestelnr. 21-1013 B

  Steekkar t.b.v. mobiele nooddouche MD-01Bestelnr. 21-1036 B

  Conditioneringstablet tbv mobiele nooddouche (VE = 2)Bestelnr. 21-1037 B

  Model MD 02Bestelnr. 21-1056 B

  Handoogdouches / gezichtsdouches

  Oogdouche voor vloermontage,model OD-05

  Met roestvast stalen opvangbakBestelnr. 21-1047 B

  351Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Nooddouches / plensdouches

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Bediening met behulp van roestvast stalen trekstang.• Speciale rotatiedouchekop (sproeihoek 60°) voor een

  effectieve en efficiënte werking.• De douche blijft in bedrijf staan na activering, afsluiter

  (niet zelfsluitend).• Materiaal: gegalvaniseerd staal.• Afsluiter van verchroomd messing.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik: 80 liter/min.• Wateraansluiting: 1”.

  Optioneel leverbaar in:• Groen• Rood• Roestvast staal

  Model PL-01 PL-02Groen / wit 21-1012 21-1060Groen 21-1057 21-1061Rood 21-1058 21-1062Roestvast staal 21-1059 21-1063

  Nooddouche voor wandmontage,model PL-02Bestelnr. 21-1060 B

  Nooddouche voor plafondmontage,model PL-03Bestelnr. 21-1064 B

  Nooddouche voor plafondmontage,model PL-04Bestelnr. 21-1065 B

  Nooddouche voor wandmontage,model PL-01Bestelnr. 21-1012 B

  352 Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Nooddouches / plensdouches

  Uitvoering materialenOnze veiligheidsdouches worden standaard uitgevoerd uit gegalvaniseerd staal. Optioneel kunnen wij onze veiligheidsdouches / plensdouches ook leveren in een uitvoering van:• Messing• Roestvast staal• Kunststof

  Uitvoering kleurenStandaard worden onze veiligheidsdouches uitgevoerd in de kleur groen, groen/wit of rood. Optioneel kunnen wij onze veiligheidsdouches leveren in elke door u gewenste RAL kleur.

  Nooddouches / plensdouches

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Bediening met behulp van roestvast stalen trekstang.• Speciale rotatiedouchekop (sproeihoek 60°) voor een effectieve en efficiënte werking.• De douche blijft in bedrijf staan na activering, afsluiter (niet zelfsluitend).• De standpijp fungeert als watertoevoer, maar kan ook als drain dienen

  (bij bestelling aangeven).• Materiaal: gegalvaniseerd staal.• Afsluiter van verchroomd messing.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik: 80 liter/min.• Wateraansluiting: 1”.

  Optioneel leverbaar in:• Groen• Rood• Roestvast staal

  Rood Groen Groen/wit Roestvast staal Kunststof, vorstvrij (zie pag. 355)

  Speciale rotatiedouchekop (sproeihoek 60°) voor een effectieve en efficiënte werking.

  Model ND-01Groen / wit 21-1066Groen 21-1067Rood 21-1068Roestvast staal 21-1069

  Nooddouche voor vloermontage,model ND-01Bestelnr. 21-1066 B

  353Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Combinatie nooddouches / plensdouches met oogdouches

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Bediening met behulp van roestvast stalen trekstang.• Speciale rotatiedouchekop (sproeihoek 60°) voor een

  effectieve en efficiënte werking.• De douche blijft in bedrijf staan na activering, afsluiter

  (niet zelfsluitend).• De standpijp fungeert als watertoevoer, maar kan ook

  als drain dienen (bij bestelling aangeven).• Materiaal: gegalvaniseerd staal.• Afsluiter van verchroomd messing.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik plensdouche: 80 liter/min.• Waterverbruik oogdouche: 12 liter/min.• Wateraansluiting: 1”.

  Optioneel leverbaar in:• Groen• Rood• Roestvast staal

  Nooddouche voor vloermontage,model CND-01Bestelnr. 21-1071 B

  Combinatie Nooddouche

  Nooddouche voor vloermontage,model CND-02Bestelnr. 21-1074 B

  Nooddouche voor vloermontage,model CND-03Bestelnr. 21-1079 B

  Nooddouche voor vloermontage,model CND-04Bestelnr. 21-1084 B

  Model CND-01 CND-02 CND-02 CND-02Groen / wit 21-1070 21-1074 21-1078 21-1082Groen 21-1071 21-1075 21-1079 21-1083Rood 21-1072 21-1076 21-1080 21-1084Roestvast staal 21-1073 21-1077 21-1081 21-1085

  354 Standaard levering:Franco huis

  douches

 • Werking gewaarborgd, ook bij strenge vorst (tot -15°C)

  • Volgens CE EN 15154 & ANSI Z 358.1.• Bediening met behulp van roestvast stalen trekstang.• Explosieveilige uitvoering, geschikt voor plaatsing in zone 1 en 2.• Ex-uitvoering met BASEEFA certificaat.• Speciale rotatiedouchekop (sproeihoek 60°) voor een effectieve en efficiënte werking.• De douche blijft in bedrijf staan na activering, afsluiter (niet zelfsluitend).• De standpijp is geïsoleerd en voorzien van elektrisch verwarmingslint (tracing).• Materiaal: gegalvaniseerd staal met witte polyethyleen ommanteling en groene signaalstrepen.• Afsluiter van verchroomd messing.

  Aansluiting:• Minimale waterdruk: 2 bar.• Waterverbruik plensdouche: 80 liter/min.• Waterverbruik oogdouche: 12 liter/min.• Wateraansluiting: 1¼”.• Elektra aansluiting 230V, 50 Hz.

  Vorstvrije aansluitmoduleTot onder de vorstgrens vorstvrij.• Vorstvrij getraced zoals douche.• Ook geschikt voor zone 1 en 2.• Met BASEEFA gecertificeerde

  lasdoos.

  Nooddouche / oogdouchevoor vloermontage,model VND-02Bestelnr. 21-1008 B

  Nooddouche voor vloermontage,model VND-01 (niet afgebeeld)Bestelnr. 21-1086 B

  Oogdouche voor vloermontage,model VND-03Bestelnr. 21--1087B

  Voetpedaal voor oogdoucheBestelnr. 21-1010 B

  Speciale rotatiedouchekop (sproeihoek 60°) voor een effectieve en efficiënte werking.

  Vorstvrije veiligheidsdouches voor opstelling buiten

  Bestelnr. 21-1009 B

  355Standaard levering:Franco huis

  douches