wateenGebouw

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Travel

 • view

  4.839
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of wateenGebouw

 • 1. wateenGebouw! Klaas de Jong Architectuur en stedenbouw van vandaag en morgen
 • 2. Wij willen architectuur die bloedt, die uitput, die wervelt en zelfs afbreekt. Architectuur die licht geeft, die steekt, die opensplijt en verscheurt. Architectuur moet hol en donker zijn, vurig, gladjes, hard, hoekig, brutaal, rond, delicaat, kleurrijk, obsceen, kronkelig, dromerig, aanlokkelijk, afstotend, nat en droog. Levend of dood. Koud dan koud als een blok ijs. Heet dan heet als een vlammende vleugel. Coophimmelb(l)au
 • 3. INLEIDING 5 VAN OPDRACHT TOT OPLEVERING 1 SPIN IN HET WEB 6 Wat doet een architect precies (Van opdracht tot ontwerp) 2 KLODDERS EN KREUKELS 10 De computer als hulpje van de architect (De invloed van de computer op het ontwerp) 3 ZAPPI VEROVERT DE WERELD 14 Professor Eekhout ontwikkelt doorschijnend metaal (Constructies en materialen) 4 SLIMME GEBOUWEN 18 Mensvriendelijk en milieuvriendelijk bouwen (De technische installaties) VAN WONING TOT STAD ARCHITECTUUR 5 ALS DE DAG VAN MORGEN 22 Inhoud Wonen in de toekomst (Een woonhuis) 6 ALTIJD NUTTIG! 26 Over parkeergarages en elektriciteitshuisjes (Utiliteitsbouw) 7 WINKELDISCOWOONMUSEUMPARKEERGARAGE 30 Ruimtebesparing en functiemenging (Een multifunctioneel gebouw) 8 VLIEG ER EENS UIT! 34 Luchthavens en andere gebouwencomplexen (Megastructuren) STEDENBOUW 9 OLLIES EN NOSESLIDES 38 Stadsbewoners en hun pleinen (De inrichting van de openbare ruimte) 10 DUCKSTAD 42 Globalisering en regionalisme (Het ontwerp van een wijk) 11 STADSCHAP OF LANDSTAD 46 De stad barst uit haar voegen (Verstedelijking en netwerken) 12 XXL 50 Koolhaas voor beginners (De toekomst van de stad) MEER INFORMATIE BIOGRAFIEN 58 BOEKEN 61 TIJDSCHRIFTEN 61 OP HET WEB 62 MUSEA EN CENTRA 63 BRONNEN 63 ILLUSTRATIEVERANTWOORDING 64
 • 4. Parijs Fractal heel complex en totaal onvoorspelbaar. tische figuur bestaat uit een onregelma- Architecten en stedenbouwers richten Welk beeld past het beste bij onze tijd? Hoe moet je de vorm van de wolken tig patroon dat zich oneindig herhaalt. onze omgeving in. Maar de ordening die Misschien wel de fractal. voorspellen? Of het weer? Of een Het heeft verrassende overeenkomsten zij aanbrengen is niet meer vanzelfspre- Hoe meer we over de wereld om ons verkeersongeluk? En ook ontwikkelin- met de onvoorspelbare fenomenen om kend. De maatschappij verandert zo snel heen te weten komen, hoe ingewikkel- gen in de samenleving lijken niet te ons heen. Zo kan de wiskundige formule dat niemand er nog greep op heeft. der die blijkt te zijn. Vroeger dachten voorzien. die bij de fractal hoort de grillige vorm Ook in de gebouwde omgeving lijken wetenschappers dat je overal een Of zou er in al die chaos een ander soort van een kustlijn verklaren, maar ook de soms de wetten van de chaos te heersen logische verklaring voor kon vinden, ordening en regelmaat te vinden zijn? schijnbaar chaotische manier waarop en ontwerpers kunnen vaak niet veel als je maar lang genoeg zocht. Maar De wiskundige Benoit Mandelbrot ont- veel steden zich tegenwoordig ontwik- meer doen dan de ontwikkelingen een helaas, zelfs de simpelste zaken zijn vaak dekte in 1977 de fractal. Deze mathema- kelen. beetje bijsturen.
 • 5. Inleiding Wat betekent bijvoorbeeld de toegenomen mobiliteit, met We razen in volle vaart de toekomst tegemoet. Op allerlei alle wegen en luchthavens die daarbij horen, voor de inrich- gebieden volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.Wat gisteren nog onmogelijk leek is vandaag de ting van stad en land? En welke vormen en constructies wor- den mogelijk door de ontwikkeling van nieuwe bouwmate- normaalste zaak van de wereld. Zo was het maken van verre rialen en -technieken? Of wat is de invloed van wereldwijde reizen tot voor kort een avontuur. Nu doen afstanden er niet digitale netwerken op onze manier van wonen? meer toe.We stappen in de auto of het vliegtuig en kunnen elke plek op aarde in een paar uur bereiken. Een ander voor- Dit boek gaat over de architectuur van vandaag en beeld is internet: wie had kunnen dromen dat er een wereld- die van morgen.In elk hoofdstuk wordt aan de hand van wijd netwerk van computers zou ontstaan waarmee alle ken- een situatie die iedereen wel herkent, iets verteld over een nis voor iedereen toegankelijk is (als je tenminste over een actueel onderwerp uit de architectuur. Daarbij worden de computer en een internetaansluiting beschikt...). En wat mooiste en meest sensationele gebouwen als voorbeeld dacht je van al die fascinerende wetenschappelijke ontdek- gegeven. kingen die bijna dagelijks in de krant staan. Laatste nieuws: De eerste vier hoofdstukken laten zien hoe een architect een mens gekloond! Voor ons gevoel verandert alles steeds snel- gebouw ontwerpt en met welke praktische zaken hij reke- ler en het lijkt of de wereld steeds ingewikkelder wordt. ning moet houden. Wat gebeurt er allemaal tussen het moment dat de architect de opdracht krijgt en het moment Maar er zijn ook dingen die nooit veranderen. Waar mensen dat het gebouw in gebruik wordt genomen? altijd en overal behoefte aan hebben is eten, drinken, kleding In het tweede gedeelte worden verschillende typen gebou- en een beschutte plek om te wonen. Om aan die behoeften wen bekeken: van een kleine gezinswoning, via een parkeer- te voldoen richten we onze omgeving in. We bouwen huizen garage en een groot multifunctioneel gebouw, tot een lucht- en steden en maken de gebieden rond de stad geschikt voor haven een complex dat bijna de omvang heeft van een stad. veeteelt en akkerbouw, of we richten ze in als industrieterrein En de laatste hoofdstukken gaan over stedenbouw of recreatiegebied. dat is het aanleggen en uitbreiden van steden. Wat komt er Het is de architectuur die zich bezighoudt met de allemaal kijken bij de inrichting van een plein? Hoe kunnen stedenbouwers aantrekkelijke en leefbare woonwijken ont- inrichting van onze omgeving. Architectuur is de kunst of werpen? En hoe ontstaan supergrote steden (zogenoemde wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omge- megalopolissen) met soms wel 50 miljoen inwoners? ving, zoals interieurs, gebouwen en steden', zegt het woor- Al met al geeft dit boek een overzicht van het kleinste archi- denboek. Op de eerste plaats dient architectuur dus een tectonische detail tot de grootste stedenbouwkundige pro- praktisch doel, want iedereen heeft een dak boven zijn hoofd jecten: het laat zien hoe ze zijn ontworpen en hoe ze worden nodig en wil bescherming tegen weer en wind. Daarbij is het gebruikt. fijn als een gebouw niet meteen instort en er ook nog eens Achter in het boek is van elke architect een korte biografie mooi uitziet. Maar architectuur vertelt ook iets over de tijd