Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

8
Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

description

Lentis biedt deskundige en professionele behandeling en ondersteuning op het gebied van psychische problemen.

Transcript of Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

Page 1: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

Wat Ouderenpsychiatrievoor u kan betekenen

Page 2: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen
Page 3: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

1

OuderenpsychiatrieMensen van alle leeftijden kunnen door allerlei oorzaken last hebben van lichamelijke en psychische klachten. Vaak ontstaan deze klachten langzaam. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld gevoelens van somberheid, angst of paniek, piekeren, verwardheid of problemen met de partner of kinderen. Het is ook mogelijk, dat het gaat om een combinatie van klachten. Lentis kan u deskundige en professionele behandeling en ondersteuning op het gebied van psychische problemen bieden. Het is ook mogelijk om eerst een advies te krijgen.

De kernwaarden van Lentis zijn:• U heeft maximale regie over uw eigen leven. U leeft en woont zo

zelfstandig mogelijk met uw beperkingen en neemt verantwoordelijkheid voor wat u zelf kunt.

• Waardigheid is een sleutelbegrip. Respect altijd en overal, ongeacht de omstandigheden.• De mens en zijn verhaal is voor ons uitgangspunt. Wij hebben

aandacht voor achtergrond, levensstijl en gewoonten van onze cliënten.

Onze zorg is afgestemd op uw vraag. Wij richten ons op herstel en wanneer dat niet meer mogelijk is op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven met de ziekte of beperking.

Wij hebben ook aandacht voor uw familie en naaste omgeving en betrekken hen bij de zorg.

IntakeIn het eerste gesprek, het intakegesprek, bespreekt u met een van onze hulpverleners uw problemen, wensen en verwachtingen. Eventueel zijn er vervolggesprekken of specialistisch psychiatrisch, psychologisch of lichamelijk onderzoek nodig om uw klachten verder

Page 4: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

2

te verhelderen. Vervolgens zal de hulpverlener in samenspraak met u en met de leden van het multidisciplinaire team van de ouderenpsy-chiatrie een behandelplan opstellen. Hierin staat het doel en wijze van de behandeling. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast aan veranderende omstandigheden.

Ambulante behandelingBij een ambulante behandeling heeft u regelmatig een gesprek met één van onze hulpverleners, terwijl u thuis woont. Indien nodig of wenselijk wordt ook uw familie of partner bij de behandeling betrokken. Dit gebeurt uiteraard alleen als u daarmee instemt. Soms zijn gesprekken alleen niet voldoende en is er een combinatie van behandelingen nodig. U kunt dan denken aan medicatiebehande-ling, deelname aan groepsbehandelingen of andere specialistische behandelingen.

Klinische behandelingAls ambulante begeleiding niet voldoende is, kan klinische opname noodzakelijk zijn. U verblijft dan in de kliniek in Winschoten. In de kliniek kunnen wij u in een veilige omgeving een intensievere behandeling en begeleiding bieden. De behandeling en begeleiding zijn erop gericht om uw psychische en/of lichamelijke gezondheid te verbeteren, zodat u weer in uw eigen woonsituatie kunt terugkeren. Uw verblijf in de kliniek is altijd van tijdelijke aard. Indien nodig zal na de opname de ambulante begeleiding worden gestart of hervat.

Zoekt u hulp?Als u denkt dat u onze hulp nodig heeft, dan kunt u dit bespreken met uw huisarts. De huisarts kan u vervolgens verwijzen naar Lentis Ouderenpsychiatrie. Na verwijzing ontvangt u van ons binnen twee weken een uitnodiging voor een intakegesprek. U kunt uw partner, familielid of vriend(in) meenemen naar dit gesprek.

Page 5: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

3

Als u voor een familielid of naaste hulp zoekt, of als u zelf als mantelzorger ondersteuning zoekt, kunt u ook contact opnemen met uw huisarts en samen met hem/haar bekijken welke hulp nodig is.

Lentis Ouderenpsychiatrie is tijdens kantoortijden telefonisch te bereiken op (0597) 45 61 04 of per email: [email protected]

Lentis OuderenpsychiatrieBezoekadresA-borgParklaan 1-b9675 AB Winschoten

Postadres Postbus 2869670 AG Winschoten

www.lentis.nl

Page 6: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

4

Page 7: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen
Page 8: Wat Ouderenpsychiatrie voor u kan betekenen

Uitgave | Afdeling Communicatie & MarketingL 0011 /11-2014