Wat beïnvloedt de lucht- temperatuur in Europa?

25
Wat beïnvloedt de lucht temperatuur in Europa?

description

Wat beïnvloedt de lucht- temperatuur in Europa?. Hoe is de temperatuur verdeeld over Europa ?. Hoe is de temperatuur verdeeld over Europa?. Bron 1 boek pg 75. Wat is een isotherm ?. Een lijn op een kaart die alle plaatsen met eenzelfde temperatuur verbindt. Laagste temperaturen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Wat beïnvloedt de lucht- temperatuur in Europa?

Page 1: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Wat beïnvloedt de lucht- temperatuur in Europa?

Page 2: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Hoe is de temperatuur verdeeld over Europa ?

Page 3: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Hoe is de temperatuur verdeeld over Europa?

Bron 1 boek pg 75

Wat is een isotherm ?

Een lijn op een kaart die alle plaatsen met eenzelfde temperatuur verbindt.

Page 4: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

isotherm Hoogste temperaturen

Laagste temperaturen

Page 5: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

20° OL

hoogste temperatuurhoogste temperatuur

laagste temperatuurlaagste temperatuur

O° C

2O° C

Hoe evolueert de temperatuur van zuid naar noord? Hoe meer naar het noorden, hoe kouder.

Page 6: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Isothermenkaart van Europa1 november 2003

40° N

voor eenzelfde breedte is de temperatuur ongeveer gelijk

2O° C

17° C 17° C

17° C

Page 7: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Hoe is de temperatuur verdeeld over Europa?

Bron 1 boek pg 75

Wat is een isotherm ?

Een lijn op een kaart die alle plaatsen met eenzelfde temperatuur verbindt.

Besluit : De temperatuur in Europa daalt van het zuiden naar het noorden.

Page 8: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Verband tussen zonnehoogte en beschenen oppervlak?

Hoe kleiner de zonnehoogte, hoe schuiner de zonnestralen invallen en hoe groter het belichte oppervlak wordt.

Page 9: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?
Page 10: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Hoe komt het dat de temperatuur rond de middag normaal hoger ligt dan ‘s morgens of ‘s avonds ?

Zon staat ‘s middags het hoogst => kleiner beschenen oppervlak=> Meer zonne-energie per oppervlakte eenheid.

Waarom zomertemperaturen hoger dan wintertemperaturen ?

In de zomer staat de zon hoger dan tijdens de winter=> Meer zonne-energie per oppervlakte eenheid

Page 11: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Verandering zonnehoogte van Zuid-Europa naar Noord-Europa ? Hoe noordelijker, hoe kleiner de zonnehoogte

Waar meeste lichtverlies door reflectie van zonnestralen ?In Noord-Europa waar de zonnestralen het schuinst invallen

Waar gaat het meeste zonlicht verloren door de absorptie in de atmosfeer ?

In Noord-Europa, de lichtstralen moeten daar een langere weg afleggen door de atmosfeer.

Page 12: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Samengevat : De temperatuur in Europa neemt toe van het noorden naar het zuiden door :

1. De afnemende invalshoek van het zonlicht naar het noorden zorgt voor minder instraling per oppervlakte eenheid.

2. Hoe schuiner de zonnestralen invallen, hoe meer ze gereflecteerd worden.

3. De lichtstralen moeten in het noorden van Europa een langere weg door de atmosfeer afleggen waardoor er meer lichtenergie verloren gaat.

Page 13: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Heeft de Noordzee invloed op de temperatuur ?

Page 14: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

plaats coördinaten januari juli jaarschommeling

Duinkerke 51°N 2°O 4,1°C 16,8°C 12,7°C

Ukkel 51°N 4°O 2,9°C 18,3°C 15,4°C

Keulen 51°N 7°O 2,4°C 18,4°C 16°C

Kiew 50°N 30°O -5,6°C 19,3°C 24,9°C

Charkow 50°N 36°O -6,9°C 20,3°C 27,2°C

Oeralsk 51°N 51°O -13,4°C 22,3°C 35,7°C

DuUk

Ke Ki

januari

warmer

kouder

juli

warmerzachter

jaarschommelingen

grootklein

Page 15: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Isothermen januari

De oceaan heeft een verzachtende invloed op de temperatuur in de winter.

Page 16: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Isothermen juli

De oceaan heeft een afkoelend effect op de zomertemperatuur

Page 17: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Verklaring :

Watermassa’s warmen trager op en koelen trager af dan de landmassa => kleinere temperatuurverschillen tussen winter en zomer

Page 18: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Invloed van zeestromingen

Welke zeestroming beïnvloed de temperatuur in onze kustgebieden ?

Golfstroom zorgt voor aanvoer van warm water uit de evenaarsgebieden

Verzachtende invloed op de temperatuur vooral in de winter

Page 19: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Invloed van zeestromingen

Aanvoer warm water

Noordzee

NederlandV.K.

Page 20: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Wat veroorzaakt lokale temperatuurverschillen ?

Page 21: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Hoe verandert de temperatuur met de hoogte in een gebergte ?

Hoe hoger, hoe kouder.

Sneeuw op de bergtoppen6°C per km

Page 22: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

druiventeelt

bossen

warmerwarmer

minder warmminder warm

hellingen kunnen het zonlicht rechter opvangen

Page 23: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Heldere dag Bewolkte dag

WARMER KOUDER

Bewolking beperkt overdag de instraling van de zon => kouder

!!! ‘s Nachts houdt bewolking echter de uitstraling van de warmte tegen en blijft de warmte hangen.

Page 24: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Bleke zandgrond Donkere humusrijke bodem

WARMER KOUDER

Bleke bodems reflecteren veel licht en de lucht erboven wordt snel warm

Donkere bodems absorberen meer licht en warmen de lucht minder snel op

Page 25: Wat beïnvloedt de lucht-   temperatuur in Europa?

Noorderwind Zuiderwind

Koude lucht

Warme lucht