Warehouse & Logistics 002 NL

of 36 /36
HET VAKBLAD VOOR DE PROFESSIONELEN VAN DE LOGISTIEK Nr52 Meer voorraad is goedkoper bij Nynas blz.12 PRESTATIES Limburg zet in op China en consolidatieprojecten blz.16 VASTGOED MMM Business Media - Tweemaandelijkse publicatie van informatie • Bijlage bij TRUCK&Business 226 • April - Mei - Juni 2011 • Nederlandstalige uitgave Operational Excellence Magazijniers Katoen Natie stellen zelf verbeteringen voor blz. 8 DOSSIER IT: RFID vindt zijn plaats in de logistieke informatiestroom TECHNOLOGIE blz.20

Embed Size (px)

description

Warehouse & Logistics

Transcript of Warehouse & Logistics 002 NL

 • H E T V A K B L A D V O O R D E P R O F E S S I O N E L E N V A N D E L O G I S T I E K

  Nr52

  Meer voorraad is goedkoper bij Nynas

  blz.12

  PRESTATIES

  Limburg zet in op Chinaen consolidatieprojecten

  blz.16

  VASTGOED

  MMM

  Busin

  ess M

  edia

  - Twe

  emaa

  ndeli

  jkse p

  ublic

  atie v

  an in

  forma

  tie

  Bijla

  ge bi

  j TRU

  CK&B

  usine

  ss 22

  6 Ap

  ril - M

  ei - J

  uni 2

  011

  Nede

  rland

  stalig

  e uitg

  ave

  OperationalExcellenceMagazijniers Katoen Natiestellen zelf verbeteringen voor

  blz. 8

  DOSSIER IT: RFID vindt zijn plaats in de logistiekeinformatiestroom

  TECHNOLOGIE

  blz.20

  SWA002_000_c1234_nl_flash:C1 30/05/11 10:33 Page 1

 • SWA002_000_c1234_nl_flash:C1 30/05/11 10:33 Page 2

 • EditoNA DE VALLEI VAN DE DESILLUSIE

  In de technologische wereld spreekt men vaak over de cycli waarbij een hype onvermijdelijk

  gevolgd wordt door de vallei van de desillusie. RFID is een technologie die helemaal in het

  plaatje past. Het aanvankelijke enthousiasme en de ongebreidelde plannen zouden de

  logistieke wereld helemaal op zijn kop zetten. Die mooie vooruitzichten zijn allemaal in duigen

  gevallen. Capgemini directeur Erik van Dort vat het mooi samen op pagina 20: RFID is niet dood,

  maar het is in de groentela van de koelkast beland. Leuk en met meer dan een grond van waarheid.

  Net op het moment dat de uitspraak valt, komen de eerste spaarzame berichten van beperkte

  pilootprojecten naar buiten. In ons artikel over de toepassing in het magazijn voor verse voeding van

  Delhaize zien we hoe Euro Pool System niet minder dan 1,4 miljoen herbruikbare kratten heeft

  uitgerust met een barcode n een RFID-tag. Sinds een jaar zijn alle 200 leveranciers hiermee aan de

  slag en zijn de resultaten zonder meer positief. Van informaticaspecialisten horen we ook over

  succesverhalen bij bedrijven die er liever nog niet mee naar buiten komen. Steeds meer organisaties

  nemen deel aan pilootprojecten om de technische haalbaarheid in hun eigen omgeving te testen en

  ook daar komen positieve geluiden uit voort. Enkelen onder hen zullen verdere stappen zetten.

  Zijn we klaar voor een nieuwe hype? Ik denk het niet. Wat we nu zien, zijn veel beperktere projecten

  die haast allemaal focussen op herbruikbare verpakkingen zoals kratten en paletten. De dure tags

  zullen dus vaker dan n keer gebruikt worden en dat drukt de kosten. Bedrijven weten veel beter

  waar ze naar toe willen. Er is een realistische kijk op de mogelijkheden van de technologie.

  De eerstesuccesverhalenmet RFID zijngebaseerd opzeer gefocusteprojecten.

  Peter Ooms, Editieverantwoordelijke

  MMM BUSINESS MEDIA sa/nvComplexe Arrobas Parc Artisanal 11-13 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium)Phone: 00 32 (0)4 387 87 87 Fax: 00 32 (0)4 387 90 87 [email protected] www.mmm-businessmedia.com

  EDITORIAL TEAMEditor in chief: Claude Yvens ([email protected]) Team: Peter Ooms (Final Editor), Michel Buckinx (Sens Unique), Luc de Smet, Hendrik De Spiegelaere, Erik Duckers (photographer),Arnaud Siquet (photographer), Michal Vandamme, Luk Weyens

  SALES & MARKETING TEAMSales Director: Marleen Neukermans ([email protected])Key Account Manager: Guy Stulens ([email protected])Sales assistants: Patricia Lavergne ([email protected]), Romina De Gregorio ([email protected])

  Marketing: Kathleen Hubert ([email protected])

  PRODUCTIONHead: Sonia Counet

  EDITORDevelopment Director: Caroline ThonnonManaging Director: Thierry DegivesEditor/CEO: Jean-Marie Becker

  SUBSCRIPTIONSwww.warehouseandlogistics.com/shopParc Artisanal 11-13 - 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium)Phone: 00 32 (0)4 387 88 18Sophie Demeny ([email protected])

  Reproduction rights (texts, advertisements, pictures) reserved for allcountries. Received documents will not be returned. By submitting them, the author implicitly authorizes their publication.

  SWA002_010_edisom_nl_flash:p3-5 30/05/11 10:04 Page 3

 • Vastgoed

  DOSSIER

  Inhoud Warehouse & Logistics 52 - April - Mei - Juni 2011LOGISTIEKE IT

  14 Review16 Limburg: Goedkope terreinen aan de verkeersaders

  Logistieke werkgroep van Locate in Limburg mikt

  op China en consolidatieproject

  Prestaties

  Technologie

  18 Review32 Handling: Orderpickers klaar voor internetwinkels

  Toyota Material Handling mikt op efficinter pikken

  34 Handling: Nieuwe RX 50: grote kleine Een elektrische all-rounder van Still

  20-31

  6 Review8 Cover: Voortdurend verbeteren en nauwgezet opvolgen

  Katoen Natie vraagt medewerkers om verbetervoorstellen

  12 Slow Logistics: Meer voorraad is goedkoperNynas houdt afgevulde vaten klaar en spaart

  productiekosten

  13 VIB-congres: Ketenrisicos beperkenMaak een matrix met alle processen en alle risicos

  20 Inleiding: RFID is niet dood,Tendensen in de supply chain hebben impact op logistiekeinformatica

  23 WMS: Hoe kies je een WMS?Functionaliteit, taal,hardware en prijs bepalen mee de keuze

  26 RFID: 1 jaar ervaring met 1,4 miljoen RFID-krattenDe praktijk bij Delhaize, Euro Pool System en Univeg Legumex

  30 EDI: Meer elektronische berichtenDistributeurs willen meer EDI-contacten met leveranciers

  31 Beheer: Tags helpen bij het beheer van logistieke dragersVIL sluit pilootproject af over RFID op paletten en bakken

  16

  Terreinen tot 100 ha in Kristalpark in LommelVASTGOED LIMBURG

  32

  Nood aan flexibele orderpickingHANDLING

  8

  Katoen NatieOPERATIONAL EXCELLENCE

  SWA002_010_edisom_nl_flash:p3-5 30/05/11 10:05 Page 4

 • SWA002_010_edisom_nl_flash:p3-5 30/05/11 10:05 Page 5

 • Pfizer kiest Essers voor verreexport: In het kader van dezeovereenkomst gaat H.Essers op zijnhoofdzetel in Genk ook een nieuwdistributiecentrum van ruim10.000m optrekken met daarindrie verschillende temperatuurs-zones elk geschikt voor de opslagvan specifieke farmaceutischegoederen. Verwacht wordt dat hetnieuwe farmaceutische distribu-tiecentrum tegen midden 2011 ingebruik wordt genomen. Detransporten zullen vooral vialuchtvracht gebeuren.

  Transport Logistic Mnchenbreekt record: Deze vakbeurs voorlogistiek, mobiliteit, IT en supplychain management die doorging inmei in Mnchen heeft meer dan51.000 bezoekers ontvangen uit134 landen. Dat is 7% meer dantijdens de vorige editie en wasvoortal te danken aan bezoekersvan buiten Duitsland. Op de beurshadden 1893 bedrijven een standgenomen.

  CityDepot in Hasselt: Hasselt isde eerste Vlaamse stad die deleveringen voor het centrum op eenmeer milieuvriendelijke, duurzameen efficinte manier organiseert.Leveranciers hoeven zich niet langerin het drukke stadscentrum tewagen, maar kunnen voortaanterecht bij een CityDepot aan derand van de stad. Tussen 7 en 18 uurkunnen ze er op elk momentterecht. Van daaruit vertrekt eenaangepaste elektrische auto 2 keerper dag naar het centrum om deleveringen naar de stadskern tebrengen.

  Expresso

  REVIEW

  I Warehouse & Logistics 526

  Abcal, de Franstalige vereniging van de professionele inkopers, logistiekers ensupply chain managers, heeft op 10 mei zijn jaarlijks congres gehouden in deCountry Hall in Luik. Dit keer lag sterk de nadruk op een moderne supply chainbestaande uit bedrijven die soepel en snel kunnen inspelen op veranderendesituaties. Na de aftrap te hebben gegeven, verleende voorzitter Marc Fourny hetwoord aan Bernard Piette, directeur van Logistics in Wallonia en Per Agrell,voorzitter van de Louvain School of Management Research Institute. Beide gaveneen presentatie voor het voltallige publiek. Daarna volgden kleinere sessies overinkoop en supply chain waar heel wat experts uit bekende bedrijven het woordnamen: Fluxys, GlaxoSmithKline Biologicals, Asahi Glass en Ab Inbev. Hun visiewerd aangevuld met de inzichten van een aantal consultants.

  Abcal-congres over lean en agile supply chains

  Marc Fourny,voorzitter van Abcal,

  opent de twaalfdeeditie van de Journedes Cadres dAchat en

  de Logistique.

  Op 9 mei werd in Antwerpen een spoorverbinding voor cargo tussen Antwerpenen Chongqing voorgesteld. Het project werd in 2010 op poten gezet door deProvinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, het GemeentelijkHavenbedrijf Antwerpen en de Belgische Administratie der Douane & Accijnzen. In tussentijd werd in Hupac een intermodale operator gevonden die het traject inbeide richtingen aanbiedt. Voldoende lading in beide richtingen is een crucialefactor voor de leefbaarheid van de lijn. Nu de interesse van sommige bedrijvenduidelijk blijkt, zullen ongetwijfeld andere spelers volgen.De stadsprovincie Chongqing de grootste stad ter wereld trekt resoluut dekaart van spoorverbindingen met Europa. Retourcargo, lading van Europa naarChina bleef voor hen echter de grootste zorg. Antwerpen heeft hier nu enkelegenteresseerde bedrijven voor gevonden.

  Cargo per spoor naar Chongqing

  DHL Global Forwarding (groep DeutschePost DHL) heeft een nieuw CompetenceCenter geopend op de luchthaven vanWenen. Het Center biedt de mogelijkheidom de diensten van de groep uit te

  breiden op het vlak van farmaceutica,met 500 m2 gekoelde opslagruimte. HetCenter zou zon 20.000 pallets per jaarmanipuleren. We noteren dat DHL dezezomer nog een pan-Europees netwerk

  lanceert voor vrachtvervoer over de wegvan pallets, bestemd voor de industrieLife Sciences en Healthcare, ColdChainEurope gedoopt, en dat gelinkt zal zijnaan het nieuwe Center in Wenen.

  DHL breidt diensten uit in de farmaceutische sector

  SWA002_100_NEWS_nl_flash:p6-7 30/05/11 10:14 Page 6

 • 1.Waar liggen vandaag de dag de grootste noden inzake personeel?JM : In het middle management, waar de bruggen tussen dedirectie en het operationeel niveau gelegd worden, waar dedoelstellingen in resultaten omgezet moeten worden. Allesectoren zijn vragende partij, van de logistieke operatoren overde industrie en de handel tot de transporteurs.

  2.Hoever staat het aanbod van opleidingen op dit vlak in Walloni?JM : Nu al een tiental jaar organiseren vier hogescholen eenbaccalaureaat in het beheer van transporten en logistiekeondernemingen. Maar er komen amper een 50-tal bachelors perjaar uit, veel te weinig dus.

  3.Het potentieel van banen is nochtans niet te versmaden...JM : Inderdaad. Onze bachelors vinden trouwens snel banenmet veel verantwoordelijkheid. En ook al is hun beginloon lagerdan dat van een master, de mogelijkheden om salarieel op teklimmen zijn reel.

  4.Volgens u is de uitdaging dus meer kandidaten voor dat baccalaureaat aantrekken...JM : Zeer zeker. Het groot publiek, zelfs de bedrijven, wetendikwijls niet wat wij hun kunnen bieden. Onze doelgroep zijndus de toekomstige leerlingen van het hoger onderwijs.Daarom hebben wij ook een 100% logistieke stand opverschillende SIEP-salons (www.siep.be), met de steun vanprivbedrijven als TNT, Somef, TCA en Vincent Logistics. Metveel succes de eerste keer in Luik, waar wij nadien veel meergenteresseerde kandidaten voor de opendeurdagen die laterin de Haute Ecole Charlemagne zijn georganiseerd, hebbengekregen.

  5.Wat voor steun verwacht u van de bedrijven?JM : Dat zij belangstelling tonen voor dit initiatief, dat zij op dekomende salons met ons samenwerken... en dat zij stagiairsaantrekken. Wij moeten immers maar al te dikwijls naardezelfde bedrijven gaan.

  Een interview van Claude Yvens

  Warehouse & Logistics 52 I 7

  5 vragen aan... Jacques Moyson

  Er moeten meerkandidaten voorde logistiekeopleidingenkomen.

  Vier priv logistieke operatoren gaan samenwerken met vierFranstalige hogescholen, om de logistieke vakken te promotenbij de kandidaat-studenten. Jacques Moyson, beheerder van deABCAL en de OTM, is n van de initiatiefnemers.

  SWA002_100_NEWS_nl_flash:p6-7 30/05/11 10:14 Page 7

 • PRESTATIE Katoen Natie

  I Warehouse & Logistics 528

  Als operationeel ver-antwoordelijke voord e b u s i n e s s u n i t

  Consumer Goods & IndustrialSolutions ben ik vooral bezigmet het voortdurend verbete-ren van de prestaties van deteams op het vlak van produc-tiviteit op de verschillende lo-caties in Europa. Om dat tekunnen waarmaken vragen weregelmatig naar grote en klei-ne verbetervoorstellen van ie-dereen in de organisatie, zegtWim Lambrigts, chief opera-ting officer van Katoen NatieConsumer Goods & IndustrialSolutions. Bij Katoen Natie weet men datdie concrete prestaties in demagazijnen wel degelijk ookeen effect hebben op het ter-

  rein waar de klanten opereren.Wim Lambrigts: Een van onzeklanten verdeelt vrijetijdskle-dij vanuit ons distributiecen-trum in Kallo naar winkels inheel Europa. Toen een concur-rent problemen kreeg in zijnsupply chain en niet tijdig konleveren, hebben die winkeliersheel wat meer besteld bij onzeklant waardoor die zijn markt-aandeel aanzienlijk kon uit-breiden. Onze logistieke pres-taties snelheid, flexibiliteit,kwaliteit kunnen dus welde-gelijk het verschil maken vooronze klanten.

  Prestaties in demagazijnen metenOm die prestaties voortdurendte verbeteren, heeft Katoen

  Natie een hele structuur opge-zet om dat waar te maken. Hetheeft eerst en vooral een rap-porteringsysteem opgezetwaarbij cijfers uit de magazijn-software worden opgehaaldvoor elke operatie en naar bo-ven toe worden geconsoli-deerd naar n scorecard voorde hele business unit. TomLeunckens is director opera-tions en als dusdanig verant-woordelijk voor de activiteitenva n d e b u s i n e s s u n i t i nAntwerpen, de grootste sitevan Katoen Natie: We hante-ren een balanced scorecarddie onze prestaties meet tenopzichte van de doelstellingenin het continuous improve-ment plan of CIP. Ze bevat eenlijst van parameters: mensen,

  Binnen Katoen Natieheeft elk team de

  opdracht om elk jaar teverbeteren voor een

  resem parameterszoals productiviteit,

  service en leadtimes.Dat volgen Wim

  Lambrigts en zijn teamnauwgezet op met eengoed gestructureerde

  balanced scorecard.

  VOORTDUREND VERBETEREN EN NAU W1.

  SWA002_145_prestatie_nl_flash:p8-13 30/05/11 9:21 Page 8

 • de KPIs voor de klanten, voor-raad, productiviteit, 5S, kos-ten en systemen. Die krijgenallemaal een weging mee. Deparameter mensen telt hetzwaarst door met 25%; syste-men het minst met 7%. Elkeparameter bestaat gewoonlijkop zijn beurt weer uit een aan-tal aspecten. De parametermensen bevat onderliggendde cijfers voor absentesme,het aantal en de ernst van on-gevallen, opleidingen, enzo-voort.Op managementniveau heb-ben wij dankzij deze scorecardeen voortdurend zicht op deprestaties van het geheel.Daarnaast kunnen we inzoom-en op die vestigingen en dieklantenoperaties waar er zich

  afwijkingen voordoen. Zo kun-nen we vrij nauwkeurig in-schatten wat er scheelt, zegtWim Lambrigts.Op het vlak van operational ex-cellence gaat er bijzondereaandacht naar de parameterproductiviteit waar ambitieu-ze doelstellingen worden ge-hanteerd. De prestaties vanhet jaar voordien worden aan-zien als het minimum en de tar-get doet daar nog een aantalprocenten bij. Wim Lambrigts:Bedoeling is om onze mensenproductiever te laten zijn doorslimmer te werken. Ze moetendaarom niet sneller lopen, wijmoeten er voor zorgen dat zeminder moeten lopen. Het op-timaliseren van de picking rou-tes is een voortdurende zorg.

  Daarnaast zijn er specifieketeams opgezet om de kwaliteiten de productiviteit op te drij-ven en de goede praktijkendoor te geven van de ene ves-tiging naar de andere.

  BOSS-team:standaardiserenHet eerste team is opgezetspecifiek om nieuwe operatieszo snel mogelijk optimaal te la-ten presteren door terug te val-len op best practices, bekendestandaarden en synergie meta n d e r e o p e r a t i e s . W i mLambrigts: Dat is gebaseerdop lessen uit het verleden.Vroeger is het gebeurd dat deintroductie van een nieuweklant gepaard ging met organi-satorische en technische

  strubbelingen. Dat willen wevoortaan absoluut vermijden.Daarom hebben we een BOSS-team opgericht wat staat voor business operationalstart-up support. De kern vanhet team bestaat uit zeer erva-ren mensen die werken mete e n u i t g e b re i d e t o o l b ox met daarin templates van be-staande operaties, voorbeel-den van parametrisaties vanhet WMS en opleidingen. Dieseniors brengen hun kennis zosnel mogelijk over op de loka-le mensen in het team zodatdie al gauw op eigen krachtverder kunnen. Door deze aan-pak willen we dat iedereen die bij het project is betrokkenzo snel mogelijk over hetzelfdeinstrumentarium beschikt

  Warehouse & Logistics 52 I 9

  1. Voor de parameter productiviteit worden ambitieuzedoelstellingen gehanteerd waarbij de prestaties van hetjaar voordien worden aanzien als het minimum.

  2. Wim Lambrigts (l) en Tom Leunckens: We vragenregelmatig naar grote en kleine verbetervoorstellen vaniedereen in de organisatie.2.

  U WKEURIG OPVOLGEN

  Katoen Natie investeert fors in een team vanjonge enthousiaste medewerkers die op kortetijd meerdere sites en situaties leren kennen.Deze 57 Armada-mensen krijgen zo snel veelervaring en groeien dan uit tot teamleaders enmanagers van specifieke operaties enafdelingen. Ze kunnen op cruciale momentenook ingezet worden waar nodig. Zij vormende hoeksteen van onze operationalexcellence, zegt Wim Lambrigts.Zij worden ook ondergedompeld in despecifieke bedrijfscultuur gebaseerd openthousiasme, hard werk en gezond verstand.Daar horen ook heel wat teambuildingactiviteiten bij die drijven op de inzet van deleidinggevenden.

  Armada high-potentials

  Op managementniveau hebben wijdankzij de scorecard een voortdurendzicht op het geheel van de business unit.

  SWA002_145_prestatie_nl_flash:p8-13 30/05/11 9:21 Page 9

 • en dezelfde taal spreekt.Op het ogenblik van het inter-view is Katoen Natie volop bezig met de integratie vaneen nieuwe klant in het distri-butiecentrum van Itali. DieItalianen toevallig allemaaldames zijn nu hier om inAntwerpen om te kijken hoewe de organisatie voor verge-lijkbare klanten aanpakken. Zijtesten ook hun eigen WMS oplive data uit een andere opera-tie. Op die manier kunnen zeverschillende scenarios on-derzoeken en het systeem totaan zijn limieten brengen.Opvallend: Katoen Natie han-teert in bijna alle gevallen zijnzelf geschreven WMS. Voor debusiness unit van de consu-mentengoederen is dat het zo-genaamde Power-systeem.Wim Lambrigts: Het is eenheel krachtig instrument dat

  bestaat uit een standaardpro-gramma met daar rond apartemodules. Op die manier bou-wen we toch een oplossing die tegemoet komt aan de speciale verwachtingen van de klant. Frank Brugge, ICT manager vanKatoen Natie: Dat past in destrategie van Katoen Natie omzoveel mogelijk te standaardi-seren. Je ziet het in bijna alleswat we doen. De magazijnge-bouwen hier op de site in Kallozijn grotendeels identiek vanopbouw en inrichting. Ook decomputerinfrastructuur is ge-lijk in alle vestigingen in de we-reld. Dat gaat zo door tot ophet niveau van gereedschap entoestellen zoals de labelprin-ters. (zie kader). Dit vasthou-den aan standaarden leverthet bedrijf extra flexibiliteit opom snel in te grijpen. Om een

  nieuwe klant te bedienen kun-nen we terugvallen op de be-staande systemen en toestel-len zonder een leercurve temoeten doorlopen.

  Lean fighters:voortdurendverbeterenDoor de acties van het Boss-team moet een nieuwe opera-tie zo snel mogelijk een stan-daardniveau halen. Daarnamoet de medewerkers zelf zor-gen voor de voortdurende ver-betering uit het CIP plan. TomLeunckens: En dan kijken wein de eerste plaats naar demensen zelf om te weten water nog verbeterd kan worden.Om de zes maanden stellen wehen drie vragen. Wat stoort je?Wat vind je goed? Wat zou jijveranderen? De antwoordendaarop groeperen we per the-

  ma en daaruit ontstaan dankleine projecten die een con-crete verbetering betekenenvoor het werk in de magazij-nen. Dat heeft al zeer mooie re-sultaten opgeleverd. Zo kloe-gen nogal wat magazijniersdat ze regelmatig moestenzoeken naar een transpalet.Om dat te counteren hebbenwe nu een parkeerplaats voortranspaletten voorzien. Of erwaren mensen die in de zomerhun bodywarmer uitdeden,maar dan geen zakken haddenvoor hun mes en ander gereed-schap. Daarom hebben we nulichte hesjes gekocht. In alonze magazijnen voorzien wenu een centrale leefomgevingmet de bureaus voor adminis-tratieve taken. Maar daar rondhebben we ook alle andere zaken samengebracht: de hes-jes, het veiligheidsmateriaal,

  PRESTATIE Katoen Natie

  I Warehouse & Logistics 5210

  We kijken in de eerste plaats naar de mensen zelf om te weten water nog verbeterd kan worden.

  Tom Leunckens

  Frank Brugge, ICT-manager:

  Om een nieuweklant te bedienen

  kunnen weterugvallen op de

  bestaandesystemen en

  toestellen zondereen leercurve te

  moetendoorlopen.

  SWA002_145_prestatie_nl_flash:p8-13 30/05/11 9:22 Page 10

 • de megafoon, enzovoort. Eenzeer grote verbetering hebbenwe kunnen verwezenlijkendoor voor de paletten met gro-te dozen geen wikkelfoliemeer te voorzien, maar eenherbruikbare strap een riemmet een gesp. Dat betekenteen enorme besparing enheeft ook een milieuvoordeeldoor het vermijden van diekunststoffolie, iets waar meeren meer klanten gevoelig voorworden.Wim Lambrigts zorgt ervoordat die kleine lokale projectentoch breder bekend wordengemaakt. Deze ideen komenaan bod in de vergaderingenvan de lean fighters. De men-sen die de voorstellen hebbengedaan kunnen ze dan presen-teren aan de anderen. Het ver-slag daarvan wordt doorge-stuurd naar alle andere opera-

  ties zodat de mensen daar ookhun voordeel ermee kunnendoen. We hebben ook een LeanWall of Fame waar de besteprojecten worden gepresen-teerd. Op dit ogenblik is het alzover dat de betrokkenen uitdiverse operaties elkaar be-ginnen bellen en raad vragenvoor bepaalde problemenwaar ze mee kampen. Somsvragen ze zelfs om ter plaatsete komen om assistentie teverlenen. Die netwerking vin-den we erg belangrijk. Ik be-vorder dat zo veel mogelijkdoor zelf zo vaak ik kan terplaatse te komen in alle sites.Deze manier van werken meteen focus op gezond verstanden eenvoudige oplossingen,past ook perfect in de aanpakdie de Fernand Huts, CEO vanKatoen Natie voorstaat. Hijheeft een boekje gemaakt met

  daarin de regels van de organi-satie: toegevoegde waardecreren en winst maken. DezeCompany Bible vol korte tek-sten en tekeningen wordt aanelke medewerker overhandigden continu getoetst op effec-tief gebruik.

  Externe auditsVroeger had Katoen Natie eenIso 9000-certificaat al voor zijnoperaties, maar tijdens de cri-sis heeft men die externe con-troles stopgezet en werden zegentegreerd in een intern au-ditproces. Wim Lambrigts:Die externe audits kosttentoch een pak geld, en niet alleklanten vroegen naar zon cer-tificaat. Het waren vooral onzetraditionele klanten uit de au-tomobielsector en de chemiedie dat eisten. De bedrijven uitde consumentensector had-

  den daar minder boodschapaan. Door de integratie in hetintern audit proces, kunnen weveel meer aandacht bestedenaan de inhoud in plaats van devorm. Hierdoor werd ons kwa-liteitssysteem nog effectiever.We organiseren jaarlijks zelfseen interne audit die eenKatoen Natie-certificaat ople-vert. Op die manier gaat onskwaliteitsbewustzijn niet ach-teruit en kunnen we indien deklant het vraagt toch snel eenaudit laten uitvoeren en het of-ficile certificaat behalen.

  Peter Ooms

  Warehouse & Logistics 52 I 11

  Katoen Natie gebruikt zoveel mogelijk n type identificatie-etiket voor al zijn operaties. Op diemanier kan het een standaardisering invoeren op het vlak van printers en inkten die allemaal doordezelfde firma worden onderhouden. Voor de toestellen mikken we in de eerste plaats op eeneenvoudig beheer en onderhoud, maar tegelijk kunnen we volumekortingen bedingen op de aankoopvan de apparaten en de inktrollen, zegt Frank Brugge.Het onderhoud van de labelprinters bij Katoen Natie gebeurt door de firma Identification Products

  International. Guido Janssens: Onze mensen kunnen metn bak onderdelen en gereedschap alle labelprinters

  op deze site herstellen of onderhouden. Ook voorons is dat veel eenvoudiger om teorganiseren.De keuze van het type printer werd bepaaldin functie van het gebruik van de labels.Frank Brugge: We willen een etiket dat inalle omstandigheden leesbaar is en blijftvoor een lange tijd. Daarom hebben wegekozen voor een thermografische printervan Toshiba Tec. In onze Europesevestigingen samen hebben we eendriehonderdtal van deze apparaten staan:meestal 4 inch, maar ook enkele 8 inch-printers. En zo veel mogelijk met eenmaximale inktrollengte van 600 meter.Kris Cocquyt, business developmentmanager Belux van de Auto-ID Divsion vanToshiba TEC: Katoen Natie speelt volop dekaart van de total cost of ownership waarbijhet geheel van de kosten voor labels,inktrollen, printers, onderhoudskosten,enzovoort worden meegeteld.

  Printer: standaard zorgt voor lagere kosten

  Katoen Natie speelt de kaart van de total cost of ownershipwaarbij het geheel van de kosten voor labels, inktrollen,printers, onderhoudskosten, enzovoort worden meegeteld.

  De logistieke prestaties in hetmagazijn kunnen dus

  weldegelijk het verschil makenvoor onze klanten.

  SWA002_145_prestatie_nl_flash:p8-13 30/05/11 9:22 Page 11

 • We zullen overgaanvan produceren opbestelling naar af-

  vullen op voorraad. Voortaanvullen we een aantal vaten afmet transformatorolie, plaat-sen ze meteen op pallets enwikkelen de folie er rond.Wanneer dan de bestellingbinnenkomt, kleven we er eenzeewaardig etiket op en klaar.We kunnen meteen leveren alshet order binnenkomt. Op diemanier kunnen we heel wathectische toestanden vermij-den. De afvulinstallatie is debottleneck in onze organisatieen wanneer we dergelijke be-stellingen 1000 3000 vaten zeer snel moeten afwerken,levert dat niet alleen heel veelstress en operationele ineffi-cinties op. Er komen ook bij-komende kosten aan te pasvoor extra ploegen van het per-soneel en spoedtransportennaar het zeeschip. In extremegevallen komen hier 15 20 vrachtwagens in n keeraan om alles nog op tijd op dekaai te krijgen, zegt Rogiervan Hoof, head of secondarydistribution van Nynas.De oorzaak voor die hectischetoestand is het feit dat de oliemoet worden afgeleverd sa-men met de transformator. Deleverancier van de transforma-tor boekt eerste het vervoer enbestelt dan pas de olie. Nynasheeft helemaal geen inspraakin die levertermijn. Het kwamerop neer dat we gewoonlijkdrie weken tijd nodig hebbenom dit klaar te maken, terwijlwe die tijd niet altijd hebben.Door het make to stock princi-

  pe toe te passen, kunnen we3 tot 5% besparen op onze be-drijfskosten. Dat is ruim vol-doende om de hogere voor-raadkost te compenseren.Tegelijk krijgen we de moge-lijkheid om ons productiepro-ces efficinter in te richten enook het personeel juist in tezetten. Dat levert ons extraflexibiliteit op en dus ook meerconcurrentiekracht.

  Weerstand overwinnenDit project maakt deel uit vanhet SLOW Logistics-program-ma van het Vlaams Instituutvoor de Logistiek (VIL). Hetmoet wel gezegd dat het enigeovertuigingskracht heeft ge-kost om meer voorraad aan tehouden. Dat denkbeeld alleenal roept een enorme weer-stand omwille van het effect opde ratio capital employed. Nude prijs van de olie zo duur is,stijgt ook de kost van de voor-raad die we aanhouden. Wehebben het concept dan ookop een voorzichtige maniergentroduceerd in de organisa-tie, zegt Rogier Van Hoof. Dat is ook de ervaring van deexperts van het VIL zelf. SteveSel: Bedrijven willen niet ge-associeerd worden met tragelogistiek. Ook voor het projectwas het niet eenvoudig omdeelnemers te vinden. Slow lo-gistics heeft echter ook een ef-fect op het milieu. Door minderte rijden of minder snel te rij-den, verhoogt de duurzaam-heid. Nynas maakt deel uit van eenZweedse groep die wel dege-

  lijk bezig is met het verkleinenvan de ecologische voetaf-druk. Een project als dit pastdaar perfect in, zegt RogierVan Hoof.

  Peter Ooms

  PRESTATIE Slow logistics

  I Warehouse & Logistics 5212

  1. De afgevulde vaten wordengepalletiseerd en gewikkeld in hetmagazijn klaargezet.

  2. Rogier van Hoof, head ofsecondary distribution van Nynas.

  Producent van minerale olin Nynas wil voortaande vaten transformatorolie volledig afgewerkt in

  voorraad houden om snel op bestellingen tekunnen reageren zonder het productieproces te

  hoeven overladen.

  MEER VOORRAAD IS GOEDKOPER

  Door het make to stock principe toe te passen,kunnen we 3 tot 5% besparen op onzebedrijfskosten. Dat is ruim voldoende om de hogerevoorraadkost te compenseren. Rogier van Hoof

  1.2.

  SWA002_145_prestatie_nl_flash:p8-13 30/05/11 9:22 Page 12

 • PRESTATIE VIB Congres

  Warehouse & Logistics 52 I 13

  Tegelijk wees hij ook ophet reactievermogen vanbedrijven wanneer ze ge-

  confronteerd worden met sto-ringen in die internationalegoederenstromen. Uit stu-dies van Deutsche Post en deFinancial Times blijkt dat ereen tendens naar regionalise-ring ontstaat. De toeleverings-ketens worden korter gemaaktom de risicos te verkleinen. Professor Richard Wilding vand e C r a n f i e l d S c h o o l o fManagement ging in zijn pre-sentatie dieper in op die risi-cos in de supply chain. Erkunnen allerhande oorzakenzijn voor problemen in de toe-voerketen. Aardbevingen enoverstromingen zijn daarbijheel spectaculair, maar ander-zijds bestaan er al heel langkaarten waarin de regios metdie risicos zijn aangeduid.Daar kan men dus op anticipe-ren. Andere liggen minder voorde hand. Na de mond- en

  klauwziekte in het VerenigdKoninkrijk kregen fabrikantenvan lederen autozetels en rug-byballen problemen omdat zeonvoldoende leer konden krij-gen, maar ook een toeristischstoomtreintje kon niet rijdenomdat de steenkool die het no-dig had, volledig werd gereser-veerd voor het verbranden vande karkassen, zegt RichardWilding.

  RisicobeheerHij raadt aan dat elk bedrijfminstens analyseert welke ri-sicos het allemaal loopt enaan de hand daarvan aanpas-singen doorvoert om de moge-lijke gevolgen te beperken.Daarbij heeft hij ook heel wataandacht voor interne facto-ren. Agressief voorraadbe-heer kan leiden tot chaotischeeffecten. Lage stockniveausdie weinig rekening houdenmet de condities van de toe-voerketen leiden tot paniekre-

  acties wanneer er iets gebeurt.En kleine verstoringen aan hetbegin van de supply chain kun-nen verderop leiden tot enor-me slingerbewegingen. Eenfenomeen dat we kennen alshet bullwhip effect. Een goedsupply chain risk managementmoet inderdaad ook veel ver-der kijken dan het eigen bedrijfalleen. De basis van de analy-se moet altijd vertrekken vanhet klantenperspectief. Voorelk marktsegment moet hetbedrijf de kritische succesfac-toren bepalen en de belang-rijkste processen die daar eeninvloed op hebben. Dan kanmen best een matrixdiagrammaken om te zien welke risi-cos een effect hebben op welkproces. Voor elk proces moethet bedrijf dan de maatregelenopsommen die het neemt ofkan nemen om het te voorko-men of de gevolgen ervan teminimaliseren.

  Peter Ooms

  Karel De Gucht,Eurocommissaris voorhandel, benadrukte inzijn speech op de Dag

  van de Inkoop en deLogistiek van VIB dat

  de global supply chainnog voor verbetering

  vatbaar is enwaarschuwde voor het

  gevaar van hetprotectionisme dat nog

  niet was geweken.Maar in het publiekedebat wordt wel eens

  vergeten dat de globalsupply chain meer is

  dan een doelstelling oplange termijn, maar

  een concrete realiteitop dit moment.

  KETENRISICOS BEPERKEN

  Richard Wilding raadt aan om bij een risicoanalyse

  rekening te houden met zowelinterne als externe factoren diede toeleveringsketen in gevaar

  kunnen brengen.

  EurocommissarisKarel De Gucht.

  Men vergeet wel eens dat de global supply chain nu reeds een feit is.Karel De Gucht

  SWA002_145_prestatie_nl_flash:p8-13 30/05/11 9:22 Page 13

 • FedEx Express opent eco-duur-z a a m d i s t r i b u t i e c e n t r u m i nMachelen. De nieuwe vestiging zalklanten bedienen uit de Brusselseregio en op die manier de oude ves-tiging van Melsbroek vervangen.Het distributiecentrum in Machelenmaakt gebruik van een hele reeksenergiebesparende maatregelenom het energieverbruik van het ge-bouw te optimaliseren zoals: zonnepanelen met een productie-

  capaciteit van 144.000 kWh perjaar.

  het gebruik van regenwater in hetsanitair en de schoonmaakinstal-laties.

  ventilatiesysteem waarbij dewarmte wordt opgevangen en inhet gebouw wordt gebruikt.

  het optimale gebruik van natuur-lijk daglicht.

  Fiege Groep opent nieuw logis-tiek centrum in Rome. Het logistie-ke centrum van Fiege nabij Romeomvat een hallencomplex van42.000 vierkante meter. De totaleinvestering bedraagt meer dan60 miljoen euro. Het nieuwe meg-acenter levert aan de ene kant dien-sten voor een uiteenlopend klan-tenbestand uit de handel en de voe-dingsindustrie, maar ook extra ca-paciteit voor zijn sterk groeiendefarmaceutische logistiek in Itali.

  Vos Logistics creert energie-neutraal logistiek centrum. Datk o n d o o r h e t p l a a t s e n va n12.000 mzonnepanelen op het dakvan het multi-usercentrum van Vos Logistics in Oevel-Westerlo. Diepanelen leveren 725.000 kWh opaan stroom, genoeg om de energie-behoefte van het gebouw, inclusiefhet rollend materieel te dekken. Delogistieke dienstverlener heeft dituitgevoerd samen met de eigenaarvan het gebouw Equity Estate. Doorde ingreep vermindert Vos zijn jaar-lijkse CO2 uitstoot met 375 ton.

  Expresso REVIEW

  Het internetplatform WarehouseMatch ziet een grote vraag naar kleinemagazijnen. 75% van de zoekopdrachten in de tweede helft van 2010 op hunwebsite betreffen magazijnen van minder dan 5000 m. Mogelijke verklaringenhiervoor zijn het succes van e-commerce en een risicoaversie als gevolg van decrisis. Daarnaast zien ze dat een nieuwe distributiestrategie de overhand krijgt die streeft naar een snelle respons gebaseerd op meer, maar kleineredistributiecentra.

  Grote vraag naar kleine magazijnen

  Dat blijkt uit de Europese Energy Efficiency Indicator (EEI), een onderzoek datvoor de tweede maal werd uitgevoerd door Johnson Controls. Het onderzoekbevestigt de toenemende trend van groenere gebouwen in Europa.De belangstelling om de energie-efficintie van gebouwen te verbeteren en zoduurzaamheiddoelstellin-gen te behalen, neemt toe. Wanneer organisatiestoegang hebben tot externe financiering en technische expertise, implementerenze meer maatregelen ter verbetering van de energie-efficintie, kunnen ze meerbesparen en realiseren ze extra energiebesparingen, verklaart Iain Campbell,vicepresident en general manager Global Energy and WorkPlace Solutions vanJohnson Controls.

  Kostenbesparing en overheidssteun: motor van energie-efficintie in Europa

  De bal ging aan het rollen toen de Algemene Pensioen Groep (APG) en Goodmaneen bod uitbrachten op alle uitstaande aandelen van ProLogis European Properties(PEPR) om volledig eigenaar te worden. Daarna kondigde het Amerikaansemoederbedrijf Prologis aan dat het zelf 38% van de aandelen in handen had na deovername van een pakket aandelen van een grote investeerder. Prologis deedmeteen ook een tegenbod op de rest van de aandelen aan 6,10 euro per stuk.Dat was 10 cent meer dan het bod van APG en Goodman. Na een verhoging van hetbod tot 6,20 euro, maakten de bestuurders van PEPR eerst nog duidelijk dat ze datnog steeds te laag vonden. Toch zouden ze hun eigen normale aandelen lateraanbieden aan het voormalige moederbedrijf. Eerder boden grootaandeelhoudersAPG Pensioen Groep en een onderdeel van Government of Singapore InvestmentCorporation hun stukken al aan voor de nieuwe prijs van ProLogis.

  Prologis countert bod op PEPR van Goodman en APG

  0 2500 m2

  2501 5000 m2

  500& - 10000 m2

  >10000 m2

  Magazijnoppervlakte (10.733 zoekopdrachten)

  I Warehouse & Logistics 5214

  SWA002_200_NEWS_nl_flash:p14-15 30/05/11 9:59 Page 14

 • SWA002_200_NEWS_nl_flash:p14-15 30/05/11 9:59 Page 15

 • VASTGOED Limburg

  I Warehouse & Logistics 5216

  In die werkgroep Logistiekzitten de Limburgse inves-teringsmaatschappij LRM,

  de NV De Scheepvaart, deProvinciale Ontwikkelings -maatschappij (POM) Limburgen het Agentschap Onderne -men. Voorzitter van die werk-g r o e p i s d e L o g i s t i e k eManager bij POM LimburgJohan Grutman. We hebbenzonet een brochure gemaaktom de troeven van Limburg alslogistieke regio te onderstre-pen. Daarin zitten fiches metinformatie over de 11 bedrij-venzones die al zijn ontwikkeldof die ten laatste tegen 2013klaar zullen zijn. Voor elk vandie zones maken we een lijstop met de beschikbare perce-len en de specifieke kenmer-ken van die zone. Op die ma-

  nier willen we op een uniformemanier communiceren metgenteresseerde bedrijven. Deuiteindelijke bedoeling is omdie gronden te verhuren of teverkopen aan logistieke spe-lers, maar we beseffen zeergoed dat zoiets niet in n keergebeurt. Ook de grote succes-verhalen in onze provincie, zo-als SKF in Tongeren, zijn er ge-leidelijk aan gekomen. En deeerste stap die wordt gezet, isgewoonlijk dat zon buiten-lands bedrijf gaat samenwer-ken met een logistieke dienst-verlener van hier.

  China via de havenvan AntwerpenDe werkgroep heeft nu zijn do-cumentatie klaar om op allevragen van genteresseerden

  te antwoorden, maar ze gaatook zelf de boer op om in con-tact te komen met de buiten-landse investeerders. Daarbijvolgt men twee specifieke tra-jecten. Enerzijds zijn we heelactief op zoek naar bedrijven inChina die willen exporterennaar Europa. In oktober orga-niseren we daarom een logis-tieke roadshow in China sa-men met Flanders Investment& Trade. Vorig jaar werd al pro-motie gevoerd tijdens verschil-lende bezoeken aan China enop de Wereldtentoonstelling in Sjanghai," aldus JohanGrutman van POM Limburg.Er bestaan al overeenkomstentussen Limburg en de Havenvan Antwerpen, maar in hetlicht van de gemeenschappe-lijke belangen wil men die re-

  Limburg maakt zich opom 800 hectare

  bedrijfsterreinen terbeschikking te stellen

  voor onder meerlogistieke doeleinden.

  De werkgroep Logistiekbinnen het projectLocate in Limburg

  mikt op tweedoelmarkten: Chinese

  exporteurs en groteconsolidatieprojecten

  in Europa.

  GOEDKOPE TERREINEN AAN DE VERK

  Wij mikken op bedrijven die hunlogistiek willen consolideren inn distributiecentrum.

  1.

  SWA002_210_immo_nl_flash:p16-17 30/05/11 10:00 Page 16

 • laties nog versterken. Limburgspeelt namelijk in op het ideevan de extended gatewayswaarbij een grote haven zoalsAntwerpen een deel van zijnactiviteiten verderop in hethinterland laat plaatsvinden.Daarvoor zijn uitstekende ver-bindingen tussen de haven enhet hinterland essentieel.Johan Grutman: En dat is precies de grote troef vanLimburg. Enerzijds is de pro-vincie perfect ontsloten mettwee grote autowegen, een be-langrijke waterweg als hetAlbertkanaal en de uitsteken-de spoorverbindingen. Maardaarnaast is er in de provincienog een enorme hoeveelheidgoed uitgeruste bedrijventer-reinen beschikbaar in de buurtvan die verkeersaders.

  Last but not least: vergelijkin-gen van Jones Lang LaSalle to-nen aan dat de pri jzen inLimburg een stuk goedkoperzijn dan in andere regios inBelgi en in de ons omringen-de landen. Jeffrey Alenus, com-mercieel directeur van LRM:De prijsvork voor een be -drijfsterrein in Limburg ligt tussen de 30 en de 60 europer m. Bovendien zijn de per-celen zeer groot: tot 100 haaaneengesloten terrein in het nieuwe Kristalpark inLommel. Dat is uniek, zelfs inEuropa.

  Mikken opconsolidatieprojectenNaast China zijn ook de grotespelers in Europa een specifie-ke doelgroep en dan vooral die

  in Duitsland. Johan Grutman:Wij mikken heel doelgerichtop bedrijven die van plan zijn hun bestaande logistiekestructuur te consolideren in n distributiecentrum in Europa. De ideale locatievoor een EDC dat de markteni n D u i t s l a n d , F r a n k r i j k ,N e d e r l a n d e n B e l g i w i l bedienen, is namelijk Limburg.We zien dat bedrijven nogsteeds op zoek zijn naar ma-nieren om hun logistieke kos-tenstructuur te verlichten door meerdere magazijnen tebundelen op n locatie. Op die manier kunnen ze namelijk hun voorraad bunde-len en dubbele stocks vermij-den.Met deze aanpak is de werk-groep gestart op Transport

  Logist ics in Mnchen, degrootste Europese logistiekebeurs. Daar hebben we in het bijzonder onze multimoda-le troeven flink in de verf gezet:Limburg als knooppunt van autowegen, binnenwateren en sporen. Maar daar hoortook de nodige infrastructuurbij. Onlangs is de spiksplinter-nieuwe terminal in Lanakengeopend en er zijn plannenvoor de verdubbeling in capa-citeit van de spoorterminal inGenk. Daarmee staan we sterkvoor de toekomst. We zullendie bestaande terminals eerstgoed laten renderen en pas uitbreiden wanneer het nodigis, aldus nog Johan Grutman.

  Peter Ooms

  Warehouse & Logistics 52 I 17

  1. De beschikbare percelen in Limburg zijn zeer groot:tot 100 ha aaneengesloten terrein in het nieuweKristalpark in Lommel.

  2. 11 bedrijvenzones zijn al ontwikkeld of zullen tenlaatste tegen 2013 klaar zijn.

  2.

  K EERSADERS

  De werkgroep logistiek is n van de vijf die actief zijn onder de koepelvan Locate in Limburg. Daarnaast zijn er nog werkgroepen voor ICT &Media, Life Sciences, Cleantech & Energy en Automotive. Dat initiatief iser gekomen om alle acquisitieactiviteiten het aantrekken vaninvesteerders te cordineren en het staat onder de leiding van deLimburgse gouverneur Herman Reynders. De belangrijkste actoren zijnde Provincie, POM Limburg, LRM, Limburg Sterk Merk, AgentschapOndernemen en Flanders Investment & Trade. LRM is nu al betrokken bijhet overgrote deel van de ontwikkelingen van bedrijventerreinen in deprovincie en neemt de functie van middelmanagement voor het projectop zich. Jeffrey Alenus, commercieel directeur van LRM: Bedoeling isdat we de promotie verzorgen van alle beschikbare bedrijfsterreinen inLimburg, dus niet alleen die uit onze eigen portefeuille. En door deactiviteiten van al die spelers te cordineren doen we meer dan grondenverkopen, maar kunnen we ook de bestaande sectorexpertise uitspelenbij de promotionele activiteiten. Wanneer een investeerder interessetoont voor een bepaald type bedrijfsterrein, dan maken wij een selectiemet de meest geschikte locaties die we halen uit de GIS-database vanhet Agentschap Ondernemen. Daarmee maken we dan een voorstel opmaat, met daarin de meeste geschikte locaties met een stuk uitleg overmogelijke zakenpartners in de regio en informatie over de waardeketenvan het bedrijf. De verticale werking van Locate in Limburg wordt aangevuld met eenhorizontale aanpak op het niveau van de provincie wanneer eenbuitenlandse regio wordt gedentificeerd als target voor meerderewerkgroepen. Dan kunnen we die acties versterken metsamenwerkingsakkoorden of verzusteringen, zegt Jeffrey Alenus.www.locateinlimburg.com

  Locate in Limburg

  SWA002_210_immo_nl_flash:p16-17 30/05/11 10:00 Page 17

 • De Duitse kunststoffederatie Pro-K heeft de ECOtech vouwboxvan SSI Schfer uitgeroepen tot het beste kunststofproduct in de categorie magazijn- entransportsystemen. De jury wasonder de indruk van de volume -reductie van 80% bij het in elkaarvouwen n van de displayflappendie de bak toegankelijk maken ookal is hij gestapeld.

  Vergeer Holland is eendistributeur van kaasproducten.Eind vorig jaar werd het duidelijk dat Vergeer Holland, wegens degroei van het bedrijf en het groterearbeidsvolume, een doorgedrevenWMS moest invoeren. IBSDynaman is een complete oplossingdie volgens ons snel in te voeren isen op korte termijn aanzienlijkevoordelen voor het bedrijf zalopleveren, met inbegrip van eensnellere en nauwkeurigereuitvoering van de opdrachten, eengrotere klantentevredenheid en eengedetailleerde en onmiddellijkerapportage," zegt Ron Kortleve,manager logistiek van Vergeer.

  Kewill Logistics 6.04 biedtuitbreiding op de bestaande cross-dockfunctionaliteit. Daarmeeworden in het TMS-systeem meerfuncties geleverd voor het transitwarehouse, zonder dat hiervooreen WMS-inrichting benodigd is. De cross-dockmodule omvatonder andere aansturing vanbinnenkomende en uitgaanderitten, de statussen van in- enuitladen, het printen vantransportdocumenten, -labels endiverse overzichten. Met de nieuwe4PL-module biedt Kewill eeneenvoudige set aan instrumenten(Purchase Order ManagementSysteem) om de supply chain-activiteiten voor derden teorganiseren en te regisseren,zonder daarbij te beschikken overeigen materieel. Het nieuwe planboard kan overal vandaan benaderdworden zonder dat hiervoor eenaparte installatie nodig is. Dat kanvia een web-based applicatie.

  Expresso REVIEW

  De Prorunner Mk5-liftvan Nedpack.

  Zetes, leverancier van oplossingen en diensten voor de automatische identificatievan personen en goederen, verwerft het Belgische bedrijf RFIDEA. RFIDEA levertgespecialiseerde oplossingen op basis van RFID. Zetes zal haar aanbod van RFID-oplossingen dankzij die expertise nog kunnen verdiepen. Het trackrecord vanRFIDEA omvat indrukwekkende referenties waaronder Baxter, GSK en BNPParibas. 5 mensen vervoegen de Belgische organisatie van Zetes. David DallaVecchia, General Manager van RFIDEA: Als deel van de Zetes Groep kunnen weonze oplossingen aanbieden aan meer klanten en op meer markten. Alain Wirtz, CEO van Zetes: Zetes denkt dat RFID in bepaalde business casesaanzienlijke voordelen kan opleveren voor de toeleveringsketen. Dat geldt metname voor situaties waarin behoefte is aan het traceren van returnable assets ofin omgevingen die strikt geregeld zijn.

  Zetes verwerft RFIDEA

  Waarom is het bij de verbetering van efficintie, naleving en veiligheid cruciaaldat voorraadbeheer en routeplanning tijdens de plannings- en uitvoeringsfasenworden gentegreerd? Janneke Meesters: Bedrijven hebben traditioneel relatiefstatische toeleveringsketens opgezet, omdat ze niet met een dynamischer maniervan werken overweg konden. Door toenemende transparantie is dit echter aan hetveranderen. Het is niet langer voldoende of haalbaar om voor afzonderlijkewerkstromen de planning en uitvoering van voorraadaanvulling te beheren opbasis van gesoleerde toeleveringskanalen. Naast deze waardeketen isoptimalisatie in het algemeen in plaats van optimalisatie van detoeleveringsketen belangrijker geworden, waardoor het onderwerp van dewerkvloer naar de bestuurskamer wordt verplaatst.

  Ortec stelt inventory routing voor

  Duurzame productlift van Nedpack De duurzaamheid van de Prorunner mk5 lift van Nedpack zit hem in het minimaleaantal bewegende delen en de gesloten aandrijving, wat de machine ergonderhoudsvriendelijk maakt.Ook zorgt het gekozenaandrijfsysteem voor minderwrijving, waardoor hetenergieverbruik aanzienlijk isverlaagd. Doordat het systeemzichzelf in evenwicht houdt,hoeft de motor immersalleen de last en nietook de lastdrager voortte stuwen. Daardoor kanmet een laagmotorvermogen wordengewerkt.

  I Warehouse & Logistics 5218

  SWA002_300_NEWS_nl_flash:p18-19 30/05/11 10:00 Page 18

 • Warehouse & Logistics 52 I 19

  Golven in de vloer Hengelhoef Concrete Joints introduceerteen nieuwe manier om de voegen inbetonvloeren te bewerkstelligen.Daardoor gaan de wielen vanvorkheftrucks schokvrij van het enevoegveld naar het andere over. Op diemanier moet slijtage, vroegtijdigeherstellingen aan vloer en voeg wordenvermeden. Het moet ook de levensduurvan de transportmiddelen verlengen.

  De golvende vorm van de voeg moet slijtage verminderen.

  NaviTransintegreert metTransporeonTransporeon biedt alle essentilefuncties aan voor de samenwerkingtussen verlader, vervoerder,chauffeur en klant, en dit in ngestandaardiseerd logistieksoftwareplatform. Een integratietussen Transporeon met NaviTransis als vanzelfsprekend want beidenstreven hetzelfde doel na : verlagenvan de transportkosten, verhogenvan de transparantie en hetvereenvoudigen van administratieveprocessen. Van zodra detransporteur een opdrachtaanvaardt, wordt dit order vanuitTransporeon automatischdoorgestuurd en aangemaakt inNaviTrans. Statusinformatie(vb. POD) omtrent de uitgeleverdevracht wordt vanuit NaviTransteruggekoppeld naar Transporeon.Op deze manier kan deopdrachtgever steeds de correctestatus van zijn vracht consulteren,die real time ter beschikking gesteldwordt vanuit NaviTrans.

  Hyster, fabrikant in materials handling, heeft tiennieuwe Intelligent Designs tentoongesteld tijdensCeMAT 201. De fabrikant wilde de focus leggen opzijn aanbod van zuinige, sterke en betrouwbaretrucks met lage gebruikskosten. Zo is er onderandere een compleet nieuw designbeschikbaar van de laagheffendeorderverzameltruck met scooterbedieningen verschillende vorklengtes en optieswaaronder een schaarlift. Het nieuweontwerp zorgt ervoor dat deverzameltruck de ladingen op deoptimale hoogte plaatst voorgebruik.

  Tien nieuwe Hyster-ontwerpen op CeMAT

  De laagheffende orderverzameltruck van Hyster.

  SWA002_300_NEWS_nl_flash:p18-19 30/05/11 10:01 Page 19

 • I Warehouse & Logistics 5220

  Goed, de techniek vanRFID zelf is verbeterd.D e p r o b l e m e n o m

  een pallet goederen in n keerte lezen, zijn intussen aange-pakt. Het is misschien nietmeer nodig dat de operator bijhet passeren van de detectie-poort een handige RFID-wag-gel doet met korte linksrechts-bewegingen om toch maar alletags op het pallet gelezen te krijgen. Ondanks de verbete-ringen in de technologie schietRFID te kort ten opzichte van de verwachtingen die waren

  gecreerd. Daardoor is RFID nu het momentum kwijt ge-raakt, zegt Erik van Dort, vice-president supply chain vanCapgemini.Managing consultant Jeroen

  Dang: RFID zie ik alleen voor-komen in zeer specifieke omge-vingen zoals de logistiek vanverse producten. Bedoelingdaar is om de bakken vanaf hetbegin van de keten te voorzienvan een tag om daarna voort-durend de versheiddatum in degaten te kunnen houden, sa-men met de parameters - zoals

  de temperatuur - die daarmeegelinkt zijn. Doel is om verliesin de keten te voorkomen. Maarook in die toepassingen blijftmen botsen op een oud zeervan RFID: de kost van de tags iste hoog ten opzichte van dewaarde van de producten. Datvormt een belangrijke bijko-mende hinderpaal in de aan-vaarding. In de grote super-marktketens in Nederlandconcentreert men zich intussenop klassieke identificatiesyste-men, voornamelijk scanningvan de SSCC-labels bij ontvang-st in combinatie met EDI-com-municatie.

  Retail blijft een groeimarktDe twee specia l is ten vanCapgemini wijzen erop dat deretailsector nog steeds degroeimarkt is binnen de logis-t ieke informat ica. Jeroen

  Dang: Dat houdt ook in datde leveranciers zich sterk rich-ten op de eisen van deze be -drijven. Softwarebedrijven alsManhattan of Red Prairie dieWMS toepassingen op demarkt brengen voor meerderesectoren, blijven zich vooralook sterk richten op specifiekefunctionaliteit met hun produc-ten voor de distributie. Een an-der gedeelte van de WMS marktwerd gedomineerd door vaaklokale spelers die zich specifiekrichten op de supermarkten.Nu willen de grote leverancierseen deel van de koek voorzich.Een aparte problematiek hier-bij blijkt de cross-dockingfunc-tionaliteit te zijn. Dat gebeurt inmagazijnen waar de goederenniet meer worden opgeslagen,maar zo snel mogelijk na deaankomst, verzameld wordenvoor het vertrek naar de win-

  maar het is wel in de groentela van de koelkastbeland. Met dit citaat maakt Nederlander Erik

  van Dort komaf met de torenhoge verwachtingendie de RFID-technologie de laatste jaren heeft

  geschapen. Samen met zijn collega Jeroen Dangbespreekt hij de tendensen in de supply chain en

  hun impact op de logistieke informatica.

  RFID IS NIET DOOD,

  DOSSIER IT Inleiding

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:01 Page 20

 • Warehouse & Logistics 52 I 21

  kels. Erik Van Dort: KlassiekeWMS-systemen worstelen daarnog mee. Tegelijk zijn er haastgeen specifieke softwarepak-ketten voor cross-docking. Dusmoet een bedrijf er vaak een he-leboel functies bij nemen diehet niet nodig heeft.In de kledingsector zie je nuwel specifieke oplossingen ko-men voor het direct sorterenvan kleren nadat ze ontvangenzijn in het magazijn op basisvan een al bekende winkelver-deling. Dat lijkt op cross-doc-king en wordt door WMS leve-ranciers met een focus op dekledingsector mogelijk ge-maakt, zegt Jeroen Dang. In de voedingsdistributie moe-ten de distributiecentra weermeer een combinatie van typesproducten aankunnen. Ketensgaan weer verse voeding, diep-vries en droge voeding in ndistributiecentrum bij elkaar

  brengen. Dat past in een strate-gie waarin ze zo winkelvriende-lijk mogelijk willen leveren. Dathoudt in de eerste plaats in datze het aantal leveringen beper-ken. Daar hoort ook bij dat degoederen in de vrachtwagenliefst ook nog op volgorde zit-ten zodat ze makkelijk kunnenworden verwerkt in de winkel.

  Samenwerken voor een betere planningEen tendens die al een tijdjemeegaat, is het zogenaamdecollaborative planning. JeroenDang: Het komt erop neer dat er steeds meer communica-tie met de andere spelers in deketen moet gebeuren om tekunnen inspelen op onver-w a c h t e g e b e u r t e n i s s e n .Daardoor kan de planning dansneller worden aangepast en isverdere optimalisatie, over degrenzen van het magazijn sa-

  men met transport, mogelijk. Als dat goed verloopt, kunnende bedrijven ook makkelijkerovergaan van een push- naareen pull-strategie. Van dan af ishet niet meer nodig om voorra-den op te sturen in de hoop datvolgende spelers ze ook kun-nen verwerken. In een pullsys-teem vertrekt alles van devraag van de klant en die trektde voorraad doorheen de heleketen. Dat houdt ook in dat deverschillende softwarepakket-ten ERP, WMS en TMS per-fect met elkaar kunnen commu-niceren. In mijn ogen zal hetTMS een meer leidende rolmoeten aannemen, omdat daa-rin de laatste schakel naar deklant wordt beheerd, zegt Erikvan Dort.

  Compliance komt eraanVo o r d e t o e k o m s t z i e tC a p g e m i n i e e n g r o e i e n d

  belang van compliance doo-rheen de supply chain. De toe-nemende dreiging van terroris-me zet de overheden ertoe aanom nog beter te registrerenwelke gevaarlijke goederennaar welke bestemmelingengaan om te bewaken dat ergeen hoeveelheden verdwij-nen tijdens het vervoer en ops-lag. De gevolgen daarvan wor-den steeds zwaarder, denkmaar aan de imagoschade vanhet bedrijf wat veel klanten kankosten, of aan de hoofdelijkeaansprakelijkheid voor foutenin hun operaties. Die drukmaakt dat zeker de grote be -drij ven nu meer willen investe-ren in de procesbewaking.Maar op WMS- of TMS-niveauzit dat nog niet goed, zegt Erikvan Dort.

  Peter Ooms

  1. Erik van Dort: Klassieke WMS-systemen worstelen nog metde cross-dockingfunctionaliteit.

  2. Er is steeds meer communicatiemet de andere spelers in de ketennodig om te kunnen inspelen oponverwachte gebeurtenissen, zegt Jeroen Dang.

  3. Het TMS moet een meer leidenderol aannemen, omdat daarin delaatste schakel naar de klant wordtbeheerd, zegt Erik van Dort.(Foto: PHL)

  RFID is het momentum kwijt geraakt.

  Voor de Supply Chain Agenda 2011 vroeg Cap Gemini de deelnemende verantwoordelijkennaar de projecten die ze plannen voor het volgende jaar. Dan zien we dat het verhogen van devisibiliteit in de keten het belangrijkste item is met 45%. Daarna volgen procesverbeteringen(44%) en innovaties (41%). Dit laatste onderwerp is nieuw ten opzichte van het jaar daarvoor.De respondenten verduidelijken dat het hierbij kan gaan om nieuwe business modellen, maarook om het implementeren van nieuwe technologien en met name dan software-as-a-service(Saas). www.capgemini.com

  Supply Chain Agenda 2011

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:01 Page 21

 • SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 22

 • Warehouse & Logistics 52 I 23

  Het heikele punt bij eenWMS is het beheervan de masterdata,

  de identificatie en beschrijvingvan de goederen, de klanten,de leveranciers, het magazijnzelf en de activiteiten. Het pro-bleem is namelijk dat in veelmagazijnen een heleboel sce-narios elkaar kunnen door-kruisen. Dezelfde goederenkunnen eigendom zijn van deeigenaar van het magazijn,maar ook van de klant of de le-

  verancier. Zo blijft Procter &Gamble eigenaar van de goe-deren doorheen de supplychain totdat in een supermarkthet product voorbij de kassagaat, zegt Liesbet de Munck,cordinator van de expertise-cel Log-IC van de ProvincialeHogeschool Limburg.

  Analyseer delogistieke stromenLog-IC voert toegepast onder-zoek naar de verschillende vor-

  Een warehouse management systeem is een stuksoftware dat de stroom van de goederen in een

  magazijn moet volgen. Goederen komen binnen,worden op een bepaalde plaats bewaard en

  vertrekken dan weer. Dat lijkt eenvoudig, maartoch zijn er veel verschillen die het niet makkelijk

  maken om het juiste pakket te kiezen.

  HOE KIES JE EEN WMS?

  Het WMS werkt ook niet alleen: het moet kunnencommuniceren met het ERP-systeem en met hetTransport Management System (TMS).

  DOSSIER IT WMS

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 23

 • IMPERMO: SNELLERE GOEDERENRECEPTIE DOOR WMSTegel- en vloerenhandelaar Impermo heeft het traject metLog-IC doorlopen is sinds januari live gegaan met eenWMS-pakket van Produmex. Sinds we er mee werken zienwe vooral grote verbeteringen in de snelheid van dereceptie van de goederen. Daarnaast hebben we nu eenvolledige traceerbaarheid van de goederen in hetmagazijn en verloopt het afboeken van afhalingen enleveringen automatisch via het scannen van de barcode.De leverancier heeft nog aanpassingen gedaan aan desoftware op onze vraag zodat het voor ons mogelijk is omvoor meerdere klanten tegelijk te picken. Ook is er nu eengedetailleerde verpakkingsparametrisatie op 3 niveaus:stuk, doos, pallet, zegt zaakvoerder Filip Stultjens.

  ESSERS: ELKE ZES WEKEN EEN UPDATEDeze logistieke dienstverlener heeft zijn eigen softwaregeschreven voor het beheer van de magazijnen en hettransport. Flexibiliteit is de belangrijkste reden daarvoor:wanneer we optimalisaties doorvoeren in degoederenstromen, moet het systeem dat kunnen volgen.Om dat in de praktijk te brengen, voeren we om de zesweken een update uit van het gentegreerde systeem vanWMS en transport management system (TMS) waarbij allegevraagde veranderingen worden gemplementeerd. Dievragen kunnen komen van de interne gebruikers, maar netzo goed van de klanten zelf. Wanneer we een nieuwe klantaannemen, kan die update zelfs nog sneller gebeuren,zegt Christopher Van den Daele, project leider van deGroep H. Essers.

  CENTRIC: MEER INTEGRATIE MET ANDERE SYSTEMENDit softwarebedrijf streeft naar een verdere integratie vanhet WMS met alle systemen daarrond. Tom Dausy,manager Logistic Solutions van Centric Belgium:Bijvoorbeeld de integratie van WMS met TMS zorgtervoor dat de samenstelling van vrachten beter verloopten dat het werk in het magazijn beter kan afgestemdworden op de het laden van de vrachtwagen. We willenook de data sharing verbeteren met ERP,tijdsregistratiesystemen, productieplanningsystemen, enz.om op die manier te zorgen voor betere rapporten enanalyses. Ten slotte streven we naar een verdereuitbreiding van het gebruik van voice en mobieletoepassingen voor alle processen in het magazijn.

  MANHATTAN ASSOCIATES: PAS DE SOFTWARE AAN Veranderende businessmodellen - onder meer ingegevendoor globalisering en online concurrentie - en externefactoren - zoals financile crises en recente natuurrampen- hebben een sterke impact op de logistieke operaties vanbedrijven. Organisaties dienen ervoor te zorgen dat zijover de flexibiliteit beschikken om daarop in te spelen ookop proces- en technisch niveau, zegt Pieter Van denBroecke, Managing Director Centraal-Europa bijManhattan Associates. Door in proces- ensysteemontwerp uit te gaan van een cyclus vanvoortdurende verbetering is het mogelijk de benodigdeflexibiliteit te realiseren, zonder de stabiliteit in gevaar tebrengen.

  Ervaringen van gebruikers en leveranciers

  men van logistieke software endit in samenwerking met be-drijven. Studenten leren depraktijk van de bedrijven ken-nen, bedrijven krijgen toegangtot de onderzoeksresultaten.We zien dat er bijvoorbeeldeen zeer groot aanbod is vanmagazijnsoftware. Log-IC be-schikt over een lijst met een ze-ventigtal WMS-pakketten dieworden verkocht in Belgi enNederland. Vaak zijn het syste-men die al lang bestaan en diezeer goed passen bij een be-paalde niche.Bedrijven die een WMS willenaanschaffen moet wel eersteen analyse maken van hun eigen situatie. Ze moeten weten hoe ze nu werken en hoe hun processen passen inde supply chain waar ze deelvan uit maken: wat gebeurt er voor de goederen het maga-zijn binnenkomen en waargaan ze naartoe. Het is belang-rijk dat bedrijven beseffen datde goederenstromen de kernvan de activiteit zijn en blijven,de software dient enkel als on-dersteuning. Die analyse le-vert een aantal kenmerken opvan de goederenstromen en vormt de basis van de selec-tieprocedure. Log-IC kan be-drijven helpen bij die analyse.Daarbij komen nog specifieke

  handelingen die in het maga-zijn gebeuren en die ook moe-ten geregistreerd worden: kit-ten, assembleren, de terugna-me van goederen of leeggoed.Het WMS werkt ook niet al-leen: het moet kunnen com-municeren met het ERP-sys-teem en met het TransportManagement System (TMS)van het bedrijf zelf of van zijntransporteur. Naast de functionaliteit komenook heel wat verschillende pa-rameters naar voren die eenbepalende rol spelen.Prijs: We zien dat WMS-soft-w a r e n i e t g o e d k o o p i s :100.000 euro is wellicht het mi-nimum dat een bedrijf moetvoorzien, voor de investering,implementatie, onderhoud en jaarli jkse kosten. Veelhangt dan nog af van het aan-tal gebruikers, zegt LiesbetDe Munck.Lokale aanwezigheid of niet:Een internationale groep zalveeleer opteren voor een soft-warebedrijf met kantoren ver-spreid over de hele wereld. Eenklein Vlaams bedrijf kan net zogoed een lokale leverancierkiezen.Taal: Bedrijven met afdelingenin meerdere landen willen misschien dat de toepassingmeerdere talen aankan.

  I Warehouse & Logistics 5224

  DOSSIER IT WMS

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 24

 • Parametriseerbaar: Door deverschillende functies in hetWMS via parameters in te stel-len, verhoogt de flexibiliteitvan de oplossing om het sys-teem in te stellen voor de spe-cifieke eisen van het bedrijf enom het te snel aan te passenaan veranderende situaties.Het hardwareplatform: Heelwat bedrijven zweren nogsteeds bij het AS400 platformomwille van de hoge betrouw-baarheid. De ouderwetse ge-bruikersinterface nemen ze erdan graag bij.Online of niet: We zien datveel WMS leveranciers intus-sen SAAS-oplossingen aan-bieden waarbij de gebruikergeen software aankoopt, maarde functionaliteit gebruikt viaeen internetconnectie. Dat iszeer verleidelijk voor starten-de bedrijven met kleine volu-mes want ze moeten niet in-

  vesteren en betalen alleen pergebruik.

  Op maatHoewel er dus zeer veel pak-ketten beschikbaar zijn, opte-ren bedrijven er soms voor detoepassing zelf te schrijven enverder te ontwikkelen. LiesbetDe Munck: In de praktijk gaathet vooral om grote organisa-ties. Voorbeelden in Belgi zijnEssers en Katoen Natie. In allegevallen beschikken deze on-dernemingen over zeer groteIT-afdelingen met de nodigemankracht om dit in goede ba-nen te leiden. Essers heeft bij-voorbeeld 60 informatici enanalisten in dienst. Als al dievoorwaarden worden vervuld,kan een bedrijf met zijn zelf ge-schreven software een grootvoordeel creren omdat hetpakket dan precies past bij hetbedrijf. Peter Ooms

  Warehouse & Logistics 52 I 25

  Analisten gespecialiseerd in de supply chain vormen eenecht knelpuntberoep. Om die reden begint de Provinciale Hogeschool Limburg met een postgraduaatsupply chain business analist waarbij mensen met eenminimale beroepservaring van 2 jaar zich kunnenbijscholen in dit domein. Start: 20 september.www.phl.be

  Knelpuntberoep: supply chain analist

  1. Het WMS moet alle handelingen die in hetmagazijn gebeuren, kunnen registreren.(Foto: Luc Gyzels)

  2. Liesbet De Munck, cordinator Log-IC vanPHL: De goederenstroom is de kern vande activiteit, de software dient enkel alsondersteuning.

  2.1.

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 25

 • I Warehouse & Logistics 5226

  Het gaat om een van degrootste RFID-projectendie in de openbaarheid

  komen en die met succes zijnafgerond. Maar de onderne-ming draait uiteindelijk omveel meer dan alleen RFID.Voor Delhaize Belgi is hetzelfs in de eerste plaats eenproject om op grote schaal ge-bruik te maken van de voorde-len die EDI alle spelers in desupply chain te bieden heeft.Jurgen Limbourg, supply chaincoordinator van DelhaizeBelgi: Alle leveranciers die

  producten naar DC Fresh 2brengen, moeten ons voorafeen dispatch advice zenden(een elektronische levering-sbrief of in het jargon een DESADV, nvdr) zodat we wetenwelke producten in welke krat zitten. Daar hoort ook deversheiddatum, het gewichten de informatie in verbandmet traceerbaarheid bij.

  RFID n barcodeIn het magazijn slaat DelhaizeBelgi verse producten op diekoel moeten blijven: voorver-

  Delhaize Belgi vraagt de leveranciers van versevoedingswaren om de producten in zijn DC

  Fresh2 aan te leveren in speciaal ontworpenbakken met een RFID-tag. Sinds april 2010 doen

  de meer dan 200 leveranciers allemaal mee. Nukunnen Delhaize Belgi en Euro Pool System (deeigenaar van de kratten) de balans opmaken van

  1 jaar werken met RFID op grote schaal.

  1 JAAR ERVARING MET 1,4 MILJOEN

  DOSSIER IT RFID

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 26

 • pakte groenten en fruit, berei-de gerechten, v lees, v is ,slaatjes en charcuterie. Detemperatuur bedraagt altijdtussen de 0 en 4 graden.Tegelijk werkt Delhaize Belgiaan het volledig sluiten van deelektronische informatieketendie vertrekt bij een bestellingen daarna verdergaat met delevering en afgesloten wordtmet de factuur. Dat zou op ter-mijn volledig via EDI moetenverlopen. RFID speelt een eer-der bescheiden rol in de goe-derenstroom tussen Delhaize

  Belgi en zijn leveranciers.Jurgen Limbourg: De krattenzijn namelijk uitgerust met zo-wel een barcode als een RFID-tag. Elke speler in de keten kandus zelf kiezen op welke ma-nier hij de kratnummers leest(die nummers dient hij op tenemen in zijn DESADV). Datdoet hij in functie van zijn ei-gen proces. Wijzelf gebruikenin het magazijn enkel de bar-code als identificatiemiddel.Aanvankelijk werd RFID over-wogen, maar op het momentdat DC Fresh 2 werd afgewerkt,

  kon geen enkele integratorons garanderen dat we deRFID-code altijd met 100% be-trouwbaarheid zouden kun-nen lezen. En die garantie had-den we wel nodig in een sterkgeautomatiseerd distributie-centrum. Op dat moment heb-ben we beslist om het DC en-kel met barcodelezers uit terusten. Gezien alle kratten bijelke wasbeurt op de correctewerking van barcode en RFIDworden gecontroleerd kunnenwe stellen dat de gebruikteRFID-tag zijn degelijkheid

  heeft bewezen, zegt JurgenLimbourg.De leveranciers kunnen dusvrij kiezen welke methode zegebruikten. De supply chainverantwoordelijken zien weleen tendens naar meer RFID,vooral bij die bedrijven die gro-te volumes verschepen.Hetgebruik van RFID laat hen toe hun interne proces zo effi-cint mogelijk af te handelenmaar toch de nodige detailge-gevens over de levering via het DESADV te verschaffen.Dirk Vercammen, Director

  Warehouse & Logistics 52 I 27

  RFID-KRATTEN

  Univeg Legumex levert voorgesneden groenten aan DC Fresh 2en in zijn proces is snelheid uiterst belangrijk. Marc Requil,operations manager: Wij hebben de afspraak dat als Delhaizebestelt, we twee uur later een vrachtwagen sturen. In die tijdmoeten we de bestelling van soms 20 paletten klaarmaken; eenproces waar nog veel manueel werk in zit. Maar het scannenvan de kistnummers konden we automatiseren dankzij de RFIDtags. Een manuele lezing met barcode zou al snel twee minutenper pallet kosten, nu enkele seconden. De heftruck vertraagteven als hij door de RFID-poort gaat en het is klaar. Dat scheeltons heel veel tijd.In het proces maakt Legumex steeds een pallet klaar met nzelfde product met een gelijke houdbaarheidsdatum. In onsWMS-systeem is er een koppeling tussen het SSCC-nummer vande pallet en de productgegevens. Wanneer we dan door deRFID-poort rijden, wordt die informatie ook gekoppeld aan dekratnummers. En die informatie kan zo in het DESADV-berichtworden opgenomen. Er is wel een aanpassing aan ons WMS-systeem nodig geweest om de inhoud ook op het niveau van dekrat te koppelen.De grootste investering voor Legumex is de aanschaf van deRFID-poort. Het is een jaar geleden dat we die hebbengenstalleerd en dat werkt nu goed. De kinderziektes hebbenwe er op enkele weken helemaal uitgehaald. Met deleesbaarheid van de tags hebben we geen enkel probleem.Belangrijk is dat de antennes niet mr tags mogen lezen danvoorzien. Gewoonlijk moet je de antennes daarom afschermen,maar bij ons is er een tunnel tussen de fabriek en het magazijnwaar dat vanzelf goed zat. In ons proces is het wel zo dat de tagop de kratten aan de buitenkant van de pallet moet staan.Daarom hebben we gevraagd om een duidelijk merkteken aante brengen. Dat is intussen gebeurd met rode letters op allekratten. Als er dan iets niet klopt, zien we ook meteen welkekrat het is.

  Univeg Legumex: RFID onontbeerlijkin snelle processen

  1. In zijn proces gebruikt Euro Pool Systemzowel RFID-antennes als barcodelezers.

  2. Voor een krat het depot verlaat, werdverschillende keren gecontroleerd of debarcode n de RFID-tag perfect leesbaarzijn.

  20% van de leveranciers in DC Fresh 2 gebruikt de RFID-code in de krat ook in zijn eigen proces.

  1.2.

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 27

 • Europe - region West EuroPool System : Wij denken datzon 20% van de leveranciersnu de RFID-code in de krat ge-bruikt in zijn eigen proces. Hetis trouwens logisch dat eenzeer geautomatiseerde omge-ving (zoals DC Fresh 2) net zogoed met barcodes kan wer-ken. Het is pas als je veel itemsmanueel moet scannen dat hetnut van een RFID-lezing echteen rol gaat spelen. W e l k e d o e l s t e l l i n g h a dDelhaize Belgi met invoerenvan RFID-tags? Voor ons washet een logische stap. We had-den al ervaring met een kleinerRFID-pilootproject met versvlees en we wilden de techno-logie nu op een grotere schaalgaan toepassen. Daarbij wil-den we n standaard metho-de van tracking & tracing invoeren in de hele keten en voora l l e l e ve ra n c i e r s va n D CFresh 2. Door te kiezen voorn pool met kratten en nmanier van werken, vermijdenwe dat elk bedrijf zijn eigensysteem gaat uitwerken watkostenverhogend zou zijn.Daarnaast was het belangrijkdat de logistiek van de krattenzelf ook goed beheerd werdd o o r E u r o P o o l S y s t e m .Indirect levert dat ook een besparing op voor Delhaize

  Belgi, zegt Jurgen Limbourg.Euro Pool System was de eers-te die de mogelijkheden envoordelen van RFID-tags kontesten. Dirk Vercammen: Wijhebben onze eigen doelstel-ling, namelijk het optimalise-ren van onze pool aan krattenin deze keten. Het gaat intus-sen om 1,4 miljoen kratten diealleen gebruikt worden voorDC Fresh 2. Die kratten gaannaar de leveranciers, waar zegevuld worden en zo naar hetdistributiecentrum worden ge-transporteerd. In het DC ver-deelt men de verse productenvoor transport naar de ver-schillende Delhaize-winkels.Wanneer ze daar zijn uitgela-den, kunnen de kratten weernaar ons komen om hier teworden gecontroleerd, gesor-teerd, gewassen, en klaarge-maakt voor het volgende gebruik. Daarbij worden dekratten op verschillende plaat-sen in de keten gelezen: bijEuro Pool System en ook bijDC Fresh 2 bij het binnenko-men en buitengaan, en telkenswordt ook gecapteerd wat debestemming of herkomst is.Die lezingen worden in een databank opgeslagen en aande hand daarvan kennen wij delocatie van de kratten. Op diemanier weten we goed hoeveel

  kratten elke leverancier nogheeft en ook in welke winkellege kratten te lang blijvenstaan. Met die gegevens kun-nen we onze supply chain op-timaliseren. Bedoeling is omde rotatie te verhogen, zodatwe minder kratten nodig heb-ben. Een typisch fenomeen isbijvoorbeeld dat leverancierstegen de eindejaarsperiodekratten beginnen te hamste-ren. Wanneer ze dan nog bij-bestellen op een moment dater schaarste is, kunnen weeerst controleren hoeveel zenog in voorraad hebben omeventueel te kunnen bijsturen.Zo vermijden we dat anderenmisschien te weinig krattenhebben. Die optimalisatieheeft ook effect. Na een jaarkunnen we nu vergelijkingenmaken met andere kratten-pools en we zien dat we inder-daad heel wat minder krattennodig hebben in deze keten.

  HindernissenoverwinnenVoor Euro Pool System is hetgrootste probleem geweestom de database correct te hou-den om uit de massa aan gege-vens ook goede informatie tekrijgen. Elke krat krijgt eenzogenaamd GRAI-nummer enaan de hand van de leespun-

  ten moet er een logischestroom van gegevens binnen-komen waarbij de krat van stapnaar stap beweegt. Maar wezagen al snel dat kratten be-paalde leespunten blijkbaarhadden overgeslagen, of datde gegevens van die lezingenniet chronologisch binnen -kwamen. Aanvankelijk sloegons systeem daarop tilt. Wehebben dat zodanig aange-past dat nu automatisch deovergeslagen stappen wordeningevuld via een self recons-tructing system. Het vraagtdan ook discipline van iede-reen in de keten.Op het vlak van de RFID-tagsen lezers blijken er minder p r o b l e m e n t e z i j n . D i r kVercammen: We hebben in-derdaad geen noemenswaar-dige problemen met de lees-baarheid. Voor een krat onsdepot verlaat hebben we ver-schillende keren gecontro-leerd of de barcode n de RFID-tag perfect leesbaar zijn. Wezien wel dat de tags kunnenbeschadigd worden . Bij bar-codes is de kans op beschadi-ging echter groter dan bij tags.Verder hebben we in het verle-den een degeneratie (slechte-re leesbaarheid) van de tagsvastgesteld. Dit is de redenwaarom we zijn overgestaptvan het aanvankeli jke in-mould labeling (waarbij de tagin de kunststof van de kratwordt verwerkt bij de produc-tie) naar een mechanische be-vestiging aan de binnenkantvan de krat. Op die manier kande tag eenvoudiger vervangenworden. In ons systeem kun-nen we natuurlijk altijd zowelde barcodes als de RFID-tagsgebruiken. Uit die ervaring leidik af dat de barcode zeker nogniet heeft afgedaan en somszeker even goed werkt als RFIDaan een veel lagere prijs. In an-dere situaties heeft de tag danweer het voordeel wanneerheel veel items moeten ges-cand worden.

  Peter Ooms

  I Warehouse & Logistics 5228

  DOSSIER IT RFID

  3. Dirk Vercammen, Euro Pool System:Uit de massa aan gegevens ook goede informatie te krijgen, dat was het grootste probleem.

  4. Jurgen Limbourg, Delhaize Belgi: De gebruikte RFID-tag heeft zijn degelijkheid bewezen.

  3. 4.

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 28

 • SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 29

 • I Warehouse & Logistics 5230

  De grote distributieke-tens doen volop po-g ingen om zoveel

  mogelijk van hun leverancierszo ver te krijgen dat ze EDI-berichten kunnen verwerken(ontvangen en sturen) om zoeen geautomatiseerde ver-werking van hun goederens-tromen te ondersteunen. In maart heeft Carrefour nogeen vergadering georgani-seerd om de elektronische leveringsnota (de DESADV) te promoten bij zijn leveran-ciers. Colruyt is ook volop be-zig met testen op dat vlak omtegen het eind van het jaareen roll-out te doen. Delhaizeis het verst gevorderd op hetvlak van EDI: in n distributie-centrum moeten alle leveran-ciers de leveringsnota elektro-nisch sturen. En het heeft onlangs een pilootproject afgewerkt rond de demateria-

  lisering van de factuur, zegtKurt Herregodts, managerGS1 eCom.

  Kleine bedrijvenovertuigenGS1 is de standaardenorgani-satie die het formaat van deberichten vastlegt, zodat allespelers op dezelfde manierkunnen werken. We hebbenongeveer 5000 lidbedrijven inBelgi en Luxemburg zowelleveranciers als distributeurs -en daarvan schat ik dat er1000 al aan EDI doen. De po-gingen om dat aantal nog op te drijven en ook de kleinerebedrijven over de streep tetrekken lokt ook de technolo-giespelers naar de markt. We hebben de vergaderingvoor Carrefour georganiseerden daar hadden een elftal inte-gratoren een standje genomenom de deelnemers te informe-

  ren over hun oplossingen.Die technologiebedrijven or-ganiseren ook op eigen houtjeseminaries. Zo mikte Phidata,samen met Babelway en GS1onlangs nog specifiek op voe-dingsbedrijven met een ge-bundeld aanbod ID Easy metdaarin software en een abon-nement op Babelway. LucSnellings, application softwa-re manager van Phidata: Wijhebben een softwareprogram-ma ontwikkeld dat toelaat omhet order, de leveringsnota en de factuur via EDI te ontvan-gen en te versturen. Het is no-dig om de palet- en kratnum-mers aan die documenten telinken en dat kan het best via scanning van barcode of viaRFID-lezers. Op basis van die verzamelde data maakt hetprogramma de leveringsnotaen daarna ook de factuur.Bedoeling is om de gebruiker

  toe te laten de oplossing in zijneigen situatie in te passen enalleen die zaken te nemen, diehij nodig heeft.De berichten worden verzon-den via elektronische weg.Paul Allegaert, sales director:Babelway biedt de mogelijk -heid om EDI-berichten te ver-zenden via een software as aservice-oplossing, waarbij degebruiker alleen betaalt perbericht en niet moet investe-ren in eigen toepassing. Wijzorgen ook voor de eventuelevertaling van de berichten vanuit de toepassing van degebruiker naar het formaat datde tegenpartij gebruikt.Opvallend tijdens die avondwas dat Phidata meteen ookeen prijs op het aanbod plak-te. Een gemiddelde toepas-sing zou 6600 euro kosten.

  Peter Ooms

  De grotesupermarktketens

  verhogen de druk ophun leveranciers om

  meer EDI te toe tepassen.

  Technologiebedrijvenspelen daarop in en

  bieden pakketten aanom de leveranciers te

  helpen in hunelektronische

  handelscontacten.

  EDI-berichten moeten een geautomatiseerdeverwerking van degoederenstromenondersteunen.

  De acties van de distributeurs lokken ookde technologiespelers naar de markt.

  DOSSIER IT EDI

  MEER ELEKTRONISCHE BERICHTEN

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 30

 • Warehouse & Logistics 52 I 31

  Jan Tambeur, nat ionaaltransport cordinator vanBpost schetste zijn eigen si-

  tuatie als opener van het semi-narie van het VIL: Wij hebbenongeveer 360.000 blauwebakken, 30.000 rolcontainersen 20.000 rolbakken en ande-re returnable transport items(RTIs) die we ter beschikkingstellen onze klanten. Veel RTIsblijven echter achter bij deklanten, worden gestolen ofraken beschadigd. Daarom ishet nodig dat er elk jaar bij-voorbeeld 2000 nieuwe rol-containers worden bijgekocht.Het vervangingsbudget daar-voor loopt in de miljoenen.Tevens is er een sweep teamvan 4 mensen dat voortdurendop zoek gaat naar RTIs om ervoor te zorgen dat er steedsvoldoende zijn op de siteswaar ze nodig zijn. Het beheerdaarvan verloopt nu nog bijnavolledig manueel, maar is te-gelijk weinig betrouwbaar enzeer arbeidsintensief. Bpostonderzoekt daarom de moge-lijkheid om die RTIs uit te rus-ten met RFID om dat efficin-ter te maken.

  Veel werkt perfect,maar niet allesEen groot stuk van het VIL-pro-ject bestond uit technischetesten met RFID in verschillen-de omstandigheden en metheel wat verschillende para-meters. In verschillende be-

  drijven waren die tests zondermeer positief. Zowel bij Bpostals de Veiling Haspengouwwerd telkens 100% van de tagsgelezen. Atlas Copco voerdesamen met zijn logistiekedienstverlener Katoen Natietests uit op 7 verschillende ty-pes van RTIs. Voor de meestewaren de scores zeer goed.Maar voor de houten dekselsen de lege frames traden pro-blemen op. Bij de deksels ver-minderde de leesnauwkeurig-heid wanneer ze nat waren. Delege frames met metalen uit-einden konden in geen enkelscenario voor 100% gelezenworden. Ook in andere bedrij-ven zag men gelijkaardige re-sultaten. Luc Pleysier, programmanager VIL: De oorzakenvan de problemen zijn intus-sen goed bekend. Wanneer dechip in de RFID-tag recht -streeks in aanraking komt metmetaal, is hij niet meer lees-baar. Ook een tag die volledigomgeven wordt door metaalkan niet gelezen worden.Vloeistoffen zijn vaak de oor-zaak van problemen en ook hetvocht in houten pallets enboxen kan de leesbaarheid vande chips benvloeden. Vaak ishet wel mogelijk een eenvou-dige oplossing te vinden: spe-cifieke RFID tags voor metaalgebruiken, een andere orin-tatie van de dragers of de goe-deren, een andere plaatsingvan de antennes. Mijn conclu-

  sies is dat RFID matuur genoegis om ingezet te worden op gro-te schaal, mits men rekeninghoudt met die aandachtspun-ten.www.vil.be

  Peter Ooms

  Het VIL besluit na een pilootproject dat hetbeheer van logistieke dragers zoals paletten of

  kratten met behulp van RFID niet alleentechnisch mogelijk is, maar ook dat de

  terugverdientijden van een investering heelredelijk zijn.

  TAGS HELPEN BIJ HET BEHEERVAN LOGISTIEKE DRAGERS

  Volgens tests zou het perfect mogelijkzijn de rolcontainers van Bpost uit te rusten met RFID-tags om hetbeheer ervan te automatiseren.

  Mijn conclusies is dat RFID matuur genoegis om ingezet te worden op grote schaal.

  DOSSIER IT Beheer logistieke dragers

  Dirk De Vylder van het VIL rekende uit hoeveel een RFIDoplossing zou kosten en wat de opbrengsten konden zijn.Zo kwamen er businesscases voor Colruyt en JLG(hoogtewerkers) om met relatief kleine investeringen eenconcreet probleem op te lossen. Dirk De Vylder hanteerdevrij conservatieve methodes om de terugverdientijd teberekenen en kwam uit op een periode tussen 1,4 (JLG) en3,4 jaar (Colruyt) uit.

  Geslaagde business case

  SWA002_305_dossier_nl_flash:p20-31 30/05/11 10:02 Page 31

 • HANDLING TMHE

  I Warehouse & Logistics 5232

  Volgens Vice President for Business & ProductP l a n n i n g J o n a s

  Tornerefelt is het vooral desterke groei van het internet -w i n k e l e n d i e h e t b e l a n g van order picking heeft doentoenemen: Onze nieuwe BT Optio hoge en lage order-pickers hebben we specifiek ontworpen om een zo hoogmogelijke efficintie bij hetpicken te bekomen. We gaanook een automatische orderpicking oplossing uitrollen.Daarbij maken we gebruik van geautomatiseerde BT-toestellen, gekoppeld aan order samenstel l ings- en managementsystemen.De nieuwe BT Vector van TMHE

  is geschikt voor heel smallegangen en de n ieuwe BT radioshuttle biedt de moge-lijkheid om palletten automa-tisch op te halen.

  IntegratieMaar we zijn van plan nog ver-der te gaan. We geloven dateen integrale aanpak in de volgende jaren veel succes zal kennen. Aangepaste, geau-t o m a t i s e e rd e s t a n d a a rd heftrucks zullen zelfstandigaan de slag gaan. We hebbeneen Logistics Solutions &Development team opgezetom snel te kunnen inspelen opvragen van de klanten.Deze producten en oplossin-gen zijn specifiek voor de

  Europese markt ontwikkeld,maar Toyota Material Handlingis een wereldwijde speler. Dat geeft ons het voordeel datwe de markttrends en klanten-behoeften in een groter kaderkunnen plaatsen. We kunnenook uit een groot pallet pro-ducten kiezen om een specifie-ke vraag op te lossen.Wat duurzaamheid betreft,zien we dat meer en meermarkten dit als een vanzelf-sprekende vereiste zien. Dathelpt onze business vooruit,omdat we duurzaamheid voorop stellen in iedere fasevan de levenscyclus van onsproduct.

  Jan Voet

  We geloven dat een integraleaanpak in de volgende jaren veel succes zal kennen.

  Jonas Tornerefelt

  Een grote speler alsToyota Material

  Handling Europe kanmaar beter zijn vinger

  aan de pols van demarkt houden. Dat

  bleek toen weuitgenodigd werden

  door TMHE in Zweden,waar Jonas Tornerefelt

  de strategie voor devolgende jaren uit de

  doeken deed.

  ORDERPICKERS KLAAR VOOR INTERNETWINKELS

  1. Toyota Material Handling Europe (TMHE) zet duurzaamheid voorop vooralle producten en in alle stappen van de levenscyclus van het product.

  2. De toenemende groei van internetshoppen heeft direct impact op orderpicking en automatisatie van picking, volgens TMHE.

  1. 2.

  SWA002_370-Handling_nl_fla:p32-34 30/05/11 10:03 Page 32

 • SWA002_370-Handling_nl_fla:p32-34 30/05/11 10:03 Page 33

 • HANDLING Still

  I Warehouse & Logistics 5234

  Met de nieuwe driewie-ler viel Still meteen inde prijzen met de IF-

  Product Design Award, diewordt gegeven aan een door-dacht en ergonomisch ont-werp. Dat is niet onterecht alsje naar de uitstekende afwer-king, makkelijke instap enbeenruimte kijkt. Voor dezeklasse heeft de heftruckbes-tuurder veel plaats, terwijl demachine overzichtelijk is. Ookmet een driedelige mast heb jeeen prima uitzicht op de last ofvorken. Verder kan je alle mo-gelijke bedieningsopties kie-zen, van klassieke hendelsover minihendels tot joystick.De RX 50 kan daarmee hele-maal op maat van de gebruiker

  gesneden worden, ook door devariatie in hefvermogens van1 tot 1,6 ton. Still mikt dan ookop een zeer breed gamma ge-bruikers, van industrie over lo-gistiek tot groothandels. Deheftruck werd daarom zo com-pact mogelijk gehouden. Jek a n a l u i t d e v o e t e n i n2.888 mm brede gangen. Deheftruck zelf kan letterlijk dooreen deur, dankzij een hoogtevan 1.980 mm en een breedtevan amper 990 mm.

  Blue QEen interessant gegeven is deBlue Q besturingsmodule, diede prestaties van de heftruckregelt. De chauffeur merkt erniets van, maar de acceleratie

  wordt in het begin een beetjeingehouden. Dat heeft geenenkele invloed op de commer-cile snelheid van de heftruck,maar scheelt wel 12 % in hetelektriciteitsverbruik. Dat be-tekent op termijn een meerdan behoorlijke besparing opde kosten. De batterij van deRX50 kan op verschillende manieren vervangen worden.De aandrijving gebeurt meto n d e r h o u d s v r i j e w i s s e l -stroommotoren. Het voertuigwordt op het achterwiel aan-gedreven, wat voor een ex-treem wendbare heftruckzorgt. Onderhoud wordt aan-geraden om de 1.000 draaiu-ren of n maal per jaar.

  Jan Voet

  Voor deze klasse heeft de heftruckbestuurder veelplaats, terwijl de machine overzichtelijk is.

  Met de nieuwe RX 50heeft Still een

  bijzonder compacteheftruck op de marktgezet. Een elektrisch

  aangedreven all-rounder, die door de

  Duitse constructeur alseen basis- of

  instapmodel wordtgezien. Desondanks

  moet deze nieuwelinggeen duimbreed

  toegeven als het overkwaliteit gaat.

  NIEUWE RX 50: GROTE KLEINE

  1. Still mikt op een zeer breed gamma gebruikers.

  2. De heftruck werd zo compact mogelijk gehoudenen kan aan de slag in 2.888 mm brede gangen.

  1.2.

  SWA002_370-Handling_nl_fla:p32-34 30/05/11 10:04 Page 34

 • SWA002_000_c1234_nl_flash:C1 30/05/11 10:33 Page 35

 • SWA002_000_c1234_nl_flash:C1 30/05/11 10:33 Page 36