Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

of 74 /74
Onderzoeksrapport en beleidsvoorstellen Speelruimteweefsel Brederodewijk Kind & Samenleving – ruimtecel Fris in het Landschap Luc Deschepper luc deschepper Speelruimteweefsel Brederodewijk i.o.v. Stedelijke Jeugddienst

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Page 1: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Onderzoeksrapport en beleidsvoorstellenSpeelruimteweefsel Brederodewijk

Kind & Samenleving – ruimtecelFris in het LandschapLuc Deschepper

luc deschepper

Speelruimteweefsel Brederodewijki.o.v. Stedelijke Jeugddienst

Page 2: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Situering

Opdracht:Onderzoeksrapport en beleidsvoorstel voor ontwikkeling van een speelruimteweefsel in Antwerpen

Speelruimteweefsel:

= ruimtelijk netwerk:formele speelplekken + informele speelplekken + verbindingen

= gelaagdheid: groene ruimte + mobiliteit + pleinen + sport + …

Page 3: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Situering

Opdracht:Onderzoeksrapport en beleidsvoorstel voor ontwikkeling van een speelruimteweefsel in Antwerpen

Dubbele doelstelling:1. Case study voor wijk Brederode1. Case study voor wijk Brederode- Bestaande speelruimteweefsel in kaart brengen (informatief gedeelte)- Gewenste speelruimteweefsel in kaart gebracht (richtinggevend

gedeelte + acties2. Aanbevelingen om speelweefsel te realiseren in andere wijken

Hoe kan het in de toekomst voor andere wijken?

Page 4: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Situering

Opdracht:Onderzoeksrapport en beleidsvoorstel voor ontwikkeling van een speelruimteweefsel in Antwerpen

Dubbele doelstelling:1. Case study voor wijk Brederode1. Case study voor wijk Brederode- Bestaande speelruimteweefsel in kaart brengen (informatief gedeelte)- Gewenste speelruimteweefsel in kaart gebracht (richtinggevend

gedeelte + acties2. Aanbevelingen om speelweefsel te realiseren in andere wijken

Hoe kan het in de toekomst voor andere wijken?

Page 5: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Situering

Opdracht:Onderzoeksrapport en beleidsvoorstel voor ontwikkeling van een speelruimteweefsel in Antwerpen

Dubbele doelstelling:1. Case study voor wijk Brederode

Multi-disciplinairestuurgroep

1. Case study voor wijk Brederode- Bestaande speelruimteweefsel in kaart brengen (informatief gedeelte)- Gewenste speelruimteweefsel in kaart gebracht (richtinggevend

gedeelte + acties2. Aanbevelingen om speelweefsel te realiseren in andere wijken

Hoe kan het in de toekomst voor andere wijken?

Page 6: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Situering van de Brederodewijk

Situering van de wijk:- 19de eeuwse gordel- Gemengde bevolking,

maar sociale tweedeling

- 'Wijk in transitie'- 'Wijk in transitie'- Kindrijk- Weinig open ruimte- Parkeren op straat

Page 7: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Opbouw van de studie:

Deel 1. Informatief gedeelte (bestaande toestand)1. Onderzoek van planningscontext Brederodewijk2. Bevraging van 500 kinderen: terreinbezoeken, workshops3. Kaartenanalyse (bevolking, aanbod)4. SWOT + Synthesekaarten:

Bestaande speelweefsel in de Brederodewijk

Page 8: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Opbouw van de studie:

Deel 1. Informatief gedeelte (bestaande toestand)1. Onderzoek van planningscontext Brederodewijk2. Bevraging van 500 kinderen: terreinbezoeken, workshops3. Kaartenanalyse (bevolking, aanbod)4. SWOT + Synthesekaarten:

Bestaande speelweefsel in de BrederodewijkSWOT:

gegevens confronterenconfronteren

Page 9: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

SWOT BREDERODEWIJK

9

Page 10: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

SWOT BREDERODEWIJK

10

Page 11: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Plekken met potentie

11

Page 12: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Plekken met bovenlokale uitstraling

Confrontatie met beleving

12

Page 13: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Onderzoek planningscontext

Belang van planningscontext:

Zone rond groene Singelen spaghettiknoop:- integraal als ontwikkelingsgebied

13

ontwikkelingsgebied- ruimtelijk programma voor bepaalde zones

Page 14: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Bovenlokale verbindingen

> Strategische ‘zachte’verbindingenvoor de Brederodewijk

14

Page 15: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Aanbod aan voorzieningen

15

Page 16: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Aanbod aan voorzieningen

16

Page 17: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

5de en 6de leerjaar

Gebruiksroutes

17

5 en 6 leerjaar

Vrije Tijdsroutes:

- Noord vs. Zuid- Primaire as:Markgravelei- Andere:. Haantjeslei. Lange Elzenstraat. Van Trierstraat

Page 18: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Planningscontext

Aanbod voorzieningen

Gebruiksroutes (inspraak)

Page 19: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Spreiding van kinderen

0 t.e.m. 5 jaar 6 t.e.m. 11 jaar 12 t.e.m. 17 jaar

19

Page 20: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Spreiding van kinderen

20

Page 21: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Spreiding van kinderen

21

Page 22: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Spreiding van kinderen

22

Page 23: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Bevragingstechnieken:

Wijkbeleving

Representat. Setting Diepgang Aard data

Wijkwandeling Klein Op terrein Groot: informele Kwalitatief

Routeplan, touwtjeskaart

Groter Gestructureerd(School)

Groot: routes Kwalitatief, Kwantitatief

Straatinterviews Klein Op terrein Groot Kwalitatief, Kwantitatief

Enquête Groter School, Jeugdwerk

Klein Kwantitatief

Page 24: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Wijkbeleving

- Veel kinderen in de wijk = troef

- 'Buitenkinderen' vs. 'binnenkinderen'. “Wij mogen niet ver weg gaan van ons moeder”, "Ik mag niet verder dan de winkel.“ca. 45% mag niet op straat spelen <> ca. 60 % mag alleen naar de winkel

. “Ik mag kiezen waar ik ga, alleen dat ik niet kwijtga. Ik heb een telefoon bij.“

- Winkels: grote troef. "Ik ken bijna alle meneren van de winkels.". "Ik ken bijna alle meneren van de winkels.". “Den Maria”!

- Belang van speelstraten en 'feeststraten'. “Mama en papa zijn bang en ik speel bijna nooit buiten. Wel als er speelstraat is. “. “Onze straat is het gezelligst. Hier zitten de meeste kinderen, de mensen zitten buiten. De speelstraat zou heel de dag moeten zijn. Het begint veel te laat. “

- Plekken met samenlevingsproblemen:'Zatte mensen en zwervers', 'junkies'Niet mogen voetballen, weggejaagd worden: bijv. parkingsBezetting door groten, fysieke bedreiging

Page 25: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Noden van kinderen:

* Meer (bereikbare) groene speelruimte gewenst, betere uitrusting Hof van Leysen als enige grote speelplek

* Te weinig plaats om te voetballen (vooral allochtone jongens)

Wijkbeleving

* Meer speelstraten, georganiseerde activiteiten en vrijetijdsaanbod- Jeugdhuis, ontmoetingsplaats voor jongeren- (Goedkope) dansschool

- "internetcafé's om te gamen"

* Verhoogde verkeersveiligheid:- "de straten veiliger maken want mijn mama is ongerust"

- “heel de kaart zone 30, genoeg plek om te spelen, onzichtbare auto's"

* Meer properheid en vuilnisbakken

Page 26: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

DEEL 2

Deel 2: Richtinggevend Gedeelte + Actiefiches:1. Visie2. Ruimtelijke concepten3. Uitwerking van een aantal ruimtelijke concepten4. Niet-ruimtelijke maatregelen

26

4. Niet-ruimtelijke maatregelen5. Synthesekaarten van het gewenste speelweefsel

> Toetsing bij stuurgroep> Toetsing bij kinderen

Page 27: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Deel 2: Richtinggevend Gedeelte + Actiefiches:1. Visie2. Ruimtelijke concepten3. Uitwerking van een aantal ruimtelijke concepten4. Niet-ruimtelijke maatregelen

DEEL 2

27

4. Niet-ruimtelijke maatregelen5. Synthesekaarten van het gewenste speelweefsel

> Toetsing bij stuurgroep> Toetsing bij kinderen

Page 28: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

28

Page 29: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

1. Ontwikkeling van nieuwe open ruimtes aan de rand

29

desguinlei

konijnenwei

hertoghepark

zeer dicht stedelijkweefsel

Page 30: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

2. Brederodewijk als schakel in recreatief netwerk

30

- Brederodewijk zelf nooit bovenlokale attractiepool- Maar wel ‘stapsteen’

Page 31: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

3. Vermindering van verkeersbarrières

31

Page 32: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

4. Orthogonaal stelsel van ‘kindassen’

Cf. Wijkcirculatieplannen:> In beeld brengen van

voetgangersstromen

32

Page 33: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

5. Zeer dicht weefsel > ‘verluchten’

- Vergroten van bestaande pleinen + wandafwerking- ‘Doorwaadbaar maken’ van bouwblokken (doorsteken)- Openen en ‘uitpitten’ van bouwblokken

33

Haantjeslei

Page 34: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

5. Zeer dicht weefsel > ‘verluchten’Zuidervelodroom

34

Page 35: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

SYNTHESEFIGUUR CONCEPTEN

35

Page 36: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Van concepten naar synthese gewenste speelweefsel

36

Uitwerkingconcepten

Page 37: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Uitwerking van ruimtelijke concepten: Thematische ordening

1. Avontuurlijke groene (speel)ruimte2. (Buurt- en wijk)sportvoorzieningen3. Pleinen: naar bespeelbare ontmoetingspleinen4. Mobiliteit: 'kindroutes' en ‘bespeelbare

leefstraten’leefstraten’5. Niet-ruimtelijke maatregelen

Page 38: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Bestaande toestand: Gewenste toestand: 3 complementaire

Avontuurlijke groene (speel)ruimte

1.1. Konijnenwei / Spaghettiknoop1.2. Hertoghepark1.3. Hof van Leysen in relatie tot PIVA

38

Page 39: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Lange termijn: Strategisch project ‘Groene Singel’

1.1. Konijnenweigroene ruimte in/nabij spaghettiknoop

39

Page 40: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

1. Veilige oversteken:“Dat is nu eng”

1.1. Konijnenweigroene ruimte in/nabij spaghettiknoop

Korte termijn: Uitbouw van Konijnenwei als avontuurlijke groene ruimte - Wijkniveau (en niet stadsdeelniveau)- Voor oudere kinderen / tieners ('buitenkinderen' van Brederodestraat)

40

“Dat is nu eng” “Wij kunnen dat al”(heel wat kinderen zijn er algeweest)

2. Basic landscaping:

Page 41: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

1.2. Hertoghepark

- Zeer gesloten- Verkeersbarrières

41

Page 42: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Lange termijn: > Uitbouw van het Hertoghepark als wijkpark binnen 'Cultuurpark'> Kinderen niet enthousiast: "Dat moet eigenlijk niet"

1.2. Hertoghepark

42

Page 43: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Korte termijn: > Avontuurlijk spelen in een groene uitdagende omgeving,

gericht op 'binnenkinderen’ (bouwspeelplaats)> Groot enthousiasme van kinderen <> geen beweging in dossier

1.2. Hertoghepark

43

Page 44: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

1.3. Hof van Leysen in relatie tot PIVA

‘Verdere uitbouw’ van het Hof van Leysen:

- Te klein voor zo'n dichte wijk- Nieuwe toegangen: vanuit Desguinlei, vanuit Korte van Peltstraat- Betere integratie met PIVA-terreinen

44

Page 45: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

1.3. Hof van Leysen in relatie tot PIVA

45

Page 46: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. Wijksportvoorziening op Desguinlei

46

Page 47: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Parkeerruimte Desguinlei-Kielsevest:

Potenties:- Grote open ruimte, nu reeds gebruikt door kinderen- Goed bereikbaar vanuit dichte wijk- Bewoning op afstand

>> ‘sportstrip’ (eventueel medegebruik, cf. GB)

2. Wijksportvoorziening op Desguinlei

>> ‘sportstrip’ (eventueel medegebruik, cf. GB)>> Lange termijn:Groene Singelproject

Page 48: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. Wijksportvoorziening op Desguinlei

48

Page 49: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. Wijksportvoorziening op Desguinlei

Cf. Parking GBA

Zeer groot enthousiasme van kinderen.<> Bemerkingen van kinderen:

- Niet enkel voetbal+basket: ook rolschaatsen, fietsen, zit- en hangruimte- Samengebruik met markt niet als probleem gezien- Wel kanttekeningen bij samengebruik met parkeren (balspel)

49

- Wel kanttekeningen bij samengebruik met parkeren (balspel)

Page 50: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

2. Wijksportvoorziening op Desguinlei

50

Page 51: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

3. PLEINEN

3.1. Troonplaats3.2. Pleintje Haantjeslei (Strauss-city)3.3. Den Bell en omgeving3.4. Kleine pleintjes

Page 52: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Troonplaats

Potenties:- Groot plein in zeer dichtgebouwd gebied- Nu reeds ontmoetingsplaats voor jongeren:

‘kletsen’, ‘rondhangen’, balspel, internetcafé

Knelpunten en bedreigingen:

3.1. Troonplaats als bespeelbaar ontmoetingsplein

52

Knelpunten en bedreigingen:- Troonplaats = verkeerskruispunt- Montignystraat snijdt Troonplaats doormidden

Opportuniteit:>> Heraanleg Montignystraat<> Beleidskeuze:

Montignystraat als belangrijke verbindingsweg, wel fietspad

Page 53: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

3.1. Troonplaats als bespeelbaar ontmoetingsplein

Gewenst:

> 2 ‘Pleinkamers’ met verblijfskarakter:

1) ‘Rustige’ zone voor babbelen en ontmoeting- zitelementen- zitelementen- water

2) ‘Actievere’ zone:- open ruimte- verzonken gedeelte

Page 54: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

3.1. Troonplaats als bespeelbaar ontmoetingsplein

Reacties van kinderen:Meningen verdeeld:- Open ruimte: “Je moet ook een stukje open laten”

54

“Je moet ook een stukje open laten”“Je kan er nu al supergoed spelen, dan is het lastig dat daar dingen staan"

- “De Troonplaats is goed wat het is. Maar het is wel een beetje saai.”

Page 55: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Plein aan Haantjeslei (Strauss-cité):

Potenties:- Aanwezigheid avontuurlijk groen (buurtniveau)- Potentie voor uitbouw sociaal buurtleven

Knelpunten en bedreigingen:- Verwaarloosde indruk

3.2. Pleintje Haantjeslei (Strauss-cité)

55

- Verwaarloosde indruk- Hoog opgeschoten groen <> sociale controle- Slecht imago en samenlevingsproblemen- Slechte akoestiek

>> Opportuniteit:Voorontwerp voor heraanleg van publiek domeindoor sociale huisvestingsmaatschappij

Page 56: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

3.2. Pleintje Haantjeslei (Strauss-city)

56

Page 57: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

3.3. Den Bell en omgeving

Passageplekken:

57

Speel- en ontmoetingsplek van buurtniveau:

Binnenplein Den Bell: bescheiden prikkel

Page 58: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Kleine pleintjes:Fransenplaats, Lange Elzenstraat, Vinkenstraat, Halve Maanpleintje

- Evaluatie door kinderen: gemengde gevoelens- Conflicten over voetbal (beperkte ruimte, woningen nabij)- Sociale onveiligheid: alcoholgebruik en rondhangen- Weinig functionele inplanting van straatmeubilair

3.4. Kleine pleintjes

- Weinig functionele inplanting van straatmeubilair

Acties:- Uitbouw als ‘straatpleintjes’ of speelse passageplekken - Als onderdeel van 'kindroutes'

Page 59: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4. MOBILITEIT

4.1. Uitbouw verbindingen naar Nieuw-Zuid4.2. Kindroutes4.3. Bespeelbare leefstraten

Page 60: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.1. Verbindingen naar Nieuw-Zuid

60

Page 61: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.2. ‘Kindassen’ of ‘kindroutes’

v

vrije tijdsroutes schoolroutes

Page 62: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.2. ‘Kindassen’ of ‘kindroutes’

‘Kindas’ =- Zo laag mogelijke verkeersintensiteit (cf. Wijkcirculatieplan)- Zo breed mogelijke trottoirs - Verblijfsplekken en passageplekken langs de as

1) As Markgravelei-Moonsstraat-Broederminstraat> Verlagen verkeersintensiteit (cf. Wijkcirculatieplan)

62

12

3

> Verlagen verkeersintensiteit (cf. Wijkcirculatieplan)> Heraanleg wegsegment Moonsstraat-Broederminstraat

2) As Balansstraat-Paleisstraat> Functionele verbinding> Heraanleg Paleisstraat

3) As Ballaerstraat-Pyckestraat-Oude Kerkstraat-De Beuckerstraat> Heraanleg als ‘echte’ kindroute

Page 63: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

Belangrijke interne verbindingen

> Verbinden van grotere ruimtes> Schakelen van interessante passageplekken

4.2. ‘Kindassen’ of ‘kindroutes’

63

Page 64: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.2. ‘Kindassen’ of ‘kindroutes’

As Ballaerstraat-Pyckestraat-Oude Kerkstraat-De Beuckerstraat-Kielsevest> Echte ‘kindroute’

Page 65: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.2. ‘Kindassen’ of ‘kindroutes’

Segment Ballaerstraat-PyckestraatPleintjeVinkenstraat

Page 66: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.2. ‘Kindassen’ of ‘kindroutes’

Segment Kielsevest-Fransenplaats

Page 67: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.3. Naar bespeelbare leefstraten

Afstemming op Wijkcirculatieplannen:> Meer gedetailleerde

wegcategorisering (ook binnen ‘lokale wegen’)

> Samenvallen OV en fietsassen vermijden

67

vermijden> Parkeerbeleid: impact op publieke

domein in rekening brengen

Cf. STOP-principe:In ‘echte woonstraat’ wordt ruimte in de eerste plaats op stappers en trappers afgestemd.

Page 68: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.3. Naar bespeelbare leefstraten

Kinderen:. “Dat is een 'dode' straat. Er zou

iets moeten komen om de straat minder dood te maken.”

. “Ja, zo'n zebrapaden waar kunst op gemaakt is” [cf. kunstproject in Hasselt]

Page 69: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.3. Naar bespeelbare leefstraten

Type A: 'Woonstraat met verbindingsfunctie'

- Brede voetpaden die doorlopen over zijstraten- Voetpaduitstulpingen of parkeren zorgen voor asverschuiving

69

Page 70: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.3. Naar bespeelbare leefstraten

Type B: 'Echte' woonstraat:

Ideaal / Lange termijn: inrichting als woonerf

70

Page 71: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.3. Naar bespeelbare leefstraten

Actiefiche:

Bij reeds geplande heraanleg van 'echte' woonstraten worden 'bespeelbare leefstraten' gecreëerd

71

> D.m.v. ontwerpend onderzoek

Page 72: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

4.3. Naar bespeelbare leefstraten

Alternatieve modellen voor inrichting woonstraten:

‘Zonnestoep’:Verbreken lineair zicht:Poorteffect:

Straathoek-Pleintje:

Page 73: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

5. NIET-RUIMTELIJKE MAATREGELEN

Acties:

Promoten van nieuwe speelse activiteiten:. Buurtsport (Desguinlei). Bouwspeelplaats (Hertoghepark). ‘Ravotkot’ (Haantjeslei). Sociaal-artistiek werk (Arthurgebouw). Sociaal-artistiek werk (Arthurgebouw)

Specifiek beleid m.b.t. onderhoud en beheer van de publieke ruimte rond buurtwinkels

Page 74: Wandeling Brederodewijk Wouter - studiedag Speelruimte

74

1. Avontuurlijke groene (speel)ruimte2. (Buurt- en wijk)sportvoorzieningen3. Pleinen: naar bespeelbare

ontmoetingspleinen4. Mobiliteit: 'kindroutes' en bespeelbare

woonstraten5. Niet-ruimtelijke maatregelen