Wandelgids Poëzie in dubbeltijd

download Wandelgids Poëzie in dubbeltijd

of 13

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Wandelgids "Poëzie in dubbeltijd - een kleine ritselende revolutie". Brugge, 23 januari - 23 mei 2010.

Transcript of Wandelgids Poëzie in dubbeltijd

 • Tentoonstelling met pozie en beeldende kunstDiverse locaties in de Sint-Annawijk, Brugge

  www.dubbeltijd.be

 • - 2 - - 3 -

  Artistiek teamEquipe artistiqueArtistic team

  Algemeen concept en selectie pozie Concept global et slection des pomes

  General concept and selection of poems

  Beeldende kunstArt Visuel Visual art

  Idiolect

  VormgevingStylisme

  Design

  Audiovisuele aanbreng pozieApport audiovisuel

  Audiovisual elements poetry-

  Concept videovido conceptuel

  draft video

  Uitvoering videoexcution du video

  video realization

  Concept Nacht van de PoeziConcept de la nuit de la posie

  Poetry Night concept

  Vormgeving Beeldende KunstScnographie

  Design

  Een organisatie vanUne organisation de

  Organised by

  Met medewerking vanAvec le concours de

  In collaboration with

  Met de steun vanAvec le soutien de

  With the generous support of

  In samenwerking met en collaboration avecIn collaboration with

  Gwy Mandelinck

  Dirk Snauwaert & Kwinten Lavigne Wiels Contemporary Art Centre, Brussel-Bruxelles

  Koen Van Synghel

  Dirk Roofthooft

  Dirk Roofthooft, Geert de Vleesschauwer

  Gwy Mandelinckin samenwerking met - en collaboration avec - in collaboration with Handelsreizigers in Ideen

  tenfinger, Erwin de Muer, Brussel

  Met dank aan de Stichting Adornes (Jeruzalemkapel), Kerkfabriek Sint-Anna, O.L.V. ter Potteriekerk en het Grootseminarie voor hun gastvrijheid.

  Avec nos remerciements la Fonda-tion Adornes (Chapelle de Jrusa-lem), la Fdration St.-Donatius (glise Sainte-Anne) et au Grand Sminaire pour leur hospitalit.

  With thanks to the Adornes Founda-tion (Jerusalem Chapel), the St. Donatius Federation (St. Annes Church) and the Episcopal Seminary for their hospitality.

  toni

  jn.n

  et

  een kleine ritselende revolutie (Lucebert), het Brugse project Pozie in dubbeltijd, neemt het oeuvre van Gezelle als uitgangspunt. Het project legt een link tussen twee eeuwen po-zie en verwijst naar het spanningsveld dat kan ontstaan tussen woord en beeld.

  Het pozieluik brengt een dwarsdoorsnee van de Nederlandstalige pozie, van de tweede helft van de 19de eeuw tot in de 21ste eeuw. Gwy Mandelinck stelt klassieke dichters tegenover debutanten met kwaliteit en daartussenin een heel aantal poten die zich zowel naar vorm als naar inhoud met elkaar associren of elkaar proberen op te heffen. Zo wordt duidelijk hoe vertegenwoordigers van diverse stromingen elkaar in de loop van die tijd benvloedden.

  Wie pozie in Brugge integreert, kan Guido Gezelle niet ontwijken. Vijftig jaar na zijn dood werd hij door de critici tot stamvader van de experimentele pozie gepromoveerd. Gezelle werd onverwacht de wat verborgen menner van een kleine revolutie in de Nederlandse letteren. De Vijftigers zorgden voor een even ophefmakende breuk in onze letteren. Na hen drongen zich talloze stromingen op, van neo-experimentelen over concrete en visuele pozie, nieuw-realisme en neoromantiek. Het postmodernisme zorgde voor een derde literaire schok. In het begin van de 21ste eeuw maken diverse jonge dichteressen hun entree met een geprononceerd elan. De creolisering binnen n taal groeit uit poticas die zich in grote diversiteit etaleren.

  Dirk Snauwaert, curator beeldende kunst, tast onder de noemer Idiolect af wat een heden-daagse potica vandaag kan betekenen. Hij baseert zich daarbij op het begrip creolisering,

  een verschijnsel dat zich vooral in regios zoals de Caraben, de Antillen, Suriname manifes-teert. Diverse talen en culturele fenomenen vermengen zich. Men zou een parallel kunnen trekken met wat zich in de Nederlandstalige pozie van de laatste anderhalve eeuw voltrok.Het beeldende verhaal staat in zekere mate los van wat zich afspeelt in de dichterskeuken. Toch laten de kunstenaars in dit project zich inspireren door Edouard Glissant, een dichter en filosoof afkomstig uit Martinique. Een tiental beeldende kunstenaars krijgen de kans om hun potica in Brugge uit te werken. Zo ontstaat een benadering van wat vandaag in de beeldende kunst als een potische taal, pro-ces of praktijk gedefinieerd kan worden.

  Zijn de poticas die zich na Gezelle tot op vandaag in Vlaanderen en Nederland hebben ontwikkeld parallellen met Edouard Glissants visie en die van Dirk Snauwaert? een kleine ritselende revolutie exploreert de invloed die de ene dichter op de andere uitoefent. En stelt de vraag of de ene discipline de andere versterkt of deformeert.

  De gedichten en kunstwerken in het kader van een kleine ritselende revolutie zijn gen-tegreerd in de Brugse Sint-Annawijk (de verlo-ren hoek), met een uitloper in het Arentshuis en op het Belfort.Het Gezellemuseum is de uitvalbasis van het parcours. Architect-criticus Koen Van Synghel geeft het wat oubollige interieur, waarin een aantal topgedichten van Gezelle worden gentegreerd, een nieuwe look. Met stoelen-gaanderijen geeft hij zowel de bezoekers als het kunstwerk een windscherm en eventueel een onderdak in de nabijgelegen tuinen.

  Acteur Dirk Roofthooft helpt met zijn stem en/of met fragmenten van zijn lichaam en die van anderen een vaste lijn te trekken doorheen het project. Via video- en geluidsopnames is te zien hoe hij aan de pozie een heel eigen, gedurfde interpretatie geeft.

  Als onderdeel van een kleine ritselende revolutie vindt ook een grensverleggende pozienacht plaats: tot diep in het donker, op 27 maart 2010 in het Concertgebouw.

  Al ritselend

  revolteren

 • - 4 - - 5 -

  Une petite rvolution de papier (Lucebert), le projet brugeois Posie double temps, se base sur luvre de Gezelle Le projet lance une passerelle entre deux sicles de posie et met en vidence le champ de tension entre le mot et limage.

  Le volet posie offre une coupe transversale de la posie de langue nerlandaise, de la seconde moiti du 19e sicle au 21e. Gwy Mandelinck met en confrontation des potes classiques avec des dbutants de qualit, avec des bardes des temps modernes qui prati-quent les mmes formes et les mmes thmes potiques ou tendent la mme excellence. Il cre ainsi un panorama complet des divers courants qui se sont influencs mutuellement au fil du temps.

  Impossible dvoquer la posie Bruges sans parler de Guido Gezelle. Cinquante ans aprs sa mort, il tait promu par les critiques pre fondateur de la posie exprimentale. Gezelle devenait ainsi malgr lui le meneur dune pe-tite rvolution dans les lettres nerlandopho-nes. Les Vijftigers allaient causer une rupture essentielle en matire de posie. Ils ouvrirent la voie quantit de courants littraires, des no-exprimentations la posie concrte et visuelle, du no-ralisme et no-romantisme au postmodernisme. Au dbut du 21e sicle, plusieurs jeunes potesses font leur entre sur la scne littraire et lui impriment un lan singulier. La crolisation dune langue est le fait de potes qui assument leur diffrence.

  Dirk Snauwaert, commissaire du volet plasti-que, sinterroge sous le nom de Idiolect sur la porte de la posie contemporaine, en se basant sur le concept de la crolisation, un phnomne apparu dans des rgions comme les Carabes, les Antilles, Suriname Diver-ses langues et manifestations culturelles sy mlangent. Do lide de Snauwaert de crer un parallle avec la posie de langue nerlan-daise des cent cinquante dernires annes. Lunivers des arts plastiques est apparemment bien loign de celui des potes. Pourtant les artistes sinspirent pour ce projet des crits dEdouard Glissant, pote et philosophe martiniquais. Une dizaine de plasticiens sont invits donner forme leurs lans potiques Bruges. Une manire daborder le langage, le processus, la pratique potique dans les arts plastiques contemporains.

  Les courants potiques qui se sont panouis depuis Gezelle en Flandre offrent-ils des paral-lles avec la vision dEdouard Glissant et celle de Dirk Snauwaert? Une petite rvolution de papier explore limpact dun pote sur lautre et se demande si une discipline consolide lautre ou la dforme.

  Les pomes et les uvres sont prsents dans le cadre du projet Une petite rvolution de papier dans le quartier brugeois Sint-Anna (le coin perdu), avec des incursions la Maison Arents et au Beffroi.Le point de dpart du parcours est le muse Gezelle. Larchitecte et critique Koen Van Synghel a relook lintrieur un peu dsuet du muse, o sont intgrs des pomes essentiels de Gezelle. Les galeries de siges fonction-nent comme un coupe-vent pour les visiteurs comme pour les uvres dart.

  Lacteur Dirk Roofthooft prte sa voix et des parties de son corps au projet, livrant travers des squences vido et des prises de son une interprtation trs personnelle des pomes.

  Le projet inclut une nuit de la posie djante (tot diep in het donker jusquaux petites heures), le 27 mars 2010 au Concertgebouw

  A rustling revolution (Lucebert), the Bruges project Poetry in Double-time, takes the oeuvre of Guido Gezelle as its starting point The project forges a link between two centuries of poetry and focuses the spotlight on the creative tension which exists between the image and the word.

  The chosen poetry represents a cross-section of works written in the Dutch language between the second half of the 19th century and the present day. Gwy Mandelinck contrasts the output of classical poets with selected pieces by promising contemporary writers. The poems of each period are marked by a certain a similarity of style and content, which reflects a clear asso-ciation and progression. This illustrates how the representatives of different poetic streams have been influenced by each other over the years.

  Whoever seeks to organise a poetry event in Bruges cannot avoid the imposing figure of Guido Gezelle. Fifty years after his death he was promoted by the critics to a new status as the founding father of experimental poetry. Une