Waarmee meet je?

of 21 /21
Waarmee meet je? Waarmee meet je? Kwaliteit van meetinstrumenten

Embed Size (px)

description

Waarmee meet je?. Kwaliteit van meetinstrumenten. Kwaliteitscriteria. Schaaleigenschappen (interne consistentie, factorananalyse en collineariteit) Normgegevens Reproduceerbaarheid / betrouwbaarheid Validiteit Responsiviteit (onderdeel van validiteit) / bodem- en plafondeffecten - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Waarmee meet je?

 • Waarmee meet je?Kwaliteit van meetinstrumenten

 • KwaliteitscriteriaSchaaleigenschappen (interne consistentie, factorananalyse en collineariteit)NormgegevensReproduceerbaarheid / betrouwbaarheidValiditeit Responsiviteit (onderdeel van validiteit) / bodem- en plafondeffectenFeasibilityKNGF-10

 • Betrouwbaarheid van meetinstrumentenBetrouwbaarheid is een deelaspect van validiteit = is het instrument consistent of herhaalbaarVerschillende testen na elkaar moeten dezelfde resultaten gevenNooit valide als hij niet betrouwbaar isWel betrouwbaar maar niet valide

 • A

  B

  C

  D

  X

  X

  X

  11

  Lesbrief: Algemene Inleiding in Meten

 • Oorzaken van meetfoutenSubject : motivatie, stemming, vermoeidheid, geheugen, Testen : heldere instructies, bijkomende richtlijnen, Scoring : competentie, ervaring, toewijding, van scorersInstrumentarium : fouten bij het toestel of bij de codering

 • Methoden om betrouwbaarheid vast te stellen

  Intrabeoordelaar betrouwbaarheidInterbeoordelaar betrouwbaarheid

 • Validiteit van instrumentenValiditeit = de mate waarin de test of het instrument meet wat hij bedoelt te meten

  Belangrijkste criterium = degelijkheid van de test

 • Face en content validiteit Face validiteitIs het aannemelijk dat de items het bedoeld begrip meten?

  Content validiteit Komen alle relevante dimensies aan bod en zijn er geen overbodige itemsKNGF-14

 • Construct validiteitIndien niet observeerbare constructen gemeten worden bv. intelligentie, angst, attitude, creativiteit,

  Mate waarin de test dit construct meet door te relateren aan een bepaald gedrag

  Bv. Test om fair play te meten en observeren tijdens wedstrijd

 • Construct validiteitGeen gouden standaardVergelijking met andere instrumentenOpstellen van hypothesen overeenkomst met soortgelijke instrumenten (convergent)geen overeenkomst met andersoortige instrumenten (divergent) Verschillen tussen groepen (discriminant)KNGF-16

 • Criterium validiteitInstrumenten worden gevalideerd ten opzichte van een criterium

 • Correlatie van het instrument met een criterium op zelfde moment

  Criterium is dan een reeds gevalideerd, aanvaard instrument OF scores van beoordelaars of prestaties

 • Generaliseren van validiteitValiditeit is populatie specifiek : hoogste validiteit voor sample waarin het is vastgesteld

  Andere leeftijd, geslacht, SES ?

  Verschillende studies nodig die predictor criterium combineren

 • Validiteit diagnostische testsSensitiviteitSpecificiteitPredictive value/likelihood ratio etc

 • Sensitiviteit = A/(A+C)= % terecht ziek verklaardSpecificiteit: D/(B+D) = % terecht niet-ziek verklaard

 • Sensitiviteit = A/(A+C)=225/250= 90% (terecht ziek)Specificiteit= D/(B+D) =525/750= 70% terecht niet-ziek

 • sensitiviteit(echt positief)1-specificiteit(fout positief)01.01.0ROC curve

 • Responsiviteit Kan het instrument veranderingen aantonen als die optreden? Laat het instrument gn veranderingen zien bij de mensen die stabiel blijven?Bodem of plafondeffecten?

  KNGF-21

 • FeasibilityTaalBenodigdhedenRandvoorwaardenTijdhandleiding

  Dit zijn allemaal klinimetrische eigenschappen die zowel bij een bestaand meetinstrument als bij een nieuwe te ontwikkelen meetinstrument bekeken moeten wroden. Face validiteit is het aller belangrijkste. Als U denkt waar slaan die vragen op? Dit wil ik helemaal niet weten, dan kunt U de vragenlijst al weg leggen.

  Als U de vragen bekijkt, bijv. Naar welke activiteiten allemaal wordt gevraagd kunt U kijken of er belangrijke gebieden gemist worden. Stel dat er alleen naar lichte huishoudelijke activiteien of zelfverzorging werd gevraagd en U wil weten of patienten na de operatie ook weer hun werk kunnen uitvoeren, dan moet U kijken of die in de vragenlijst voorkomen, of daar een aparte lijst voor meenemen.

  Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat alle aspecten in meetinstrument vertegenwoordigd zijn