Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan ... · Herdenkingsboeken over Aarschot in de...

of 4 /4
Herdenkingsboeken over Aarschot in de Eerste Wereldoorlog Drie boeken tegen zeer voordelige voorwaarden via voorinschrijving Aarschot in de Groote Oorlog 1914-1918 deel 1 van Wagdi behandelt de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog en de gebeurtenissen in Aarschot bij het begin van de oorlog, van 4 augustus tot 9 september 1914: de Slag van Aarschot, de inname van de stad, de brand- stichtingen, de gruwel, de moordpartijen op 19 en 20 augustus en de deportaties. 49 Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan vele in kleur! Martelaarsstad Aarschot herdenkt dit jaar de Groote Oorlog 1914-1918. De Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI) en de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde (HAKVH) wijden aan de dramatische gebeurtenissen die onze stad troffen, drie rijk geïllustreerde boeken. U kan ze via deze folder énkel samen door voorinschrijving tot en met 1 augustus 2014 tegen zeer voordelige voorwaarden bestellen. euro

Embed Size (px)

Transcript of Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan ... · Herdenkingsboeken over Aarschot in de...

Page 1: Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan ... · Herdenkingsboeken over Aarschot in de Eerste Wereldoorlog Drie boeken tegen zeer voordelige voorwaarden via voorinschrijving

Herdenkingsboeken over Aarschotin de Eerste Wereldoorlog

Drie boeken tegen zeer voordeligevoorwaarden via voorinschrijving

Aarschot in de Groote Oorlog 1914-1918 – deel 1

van Wagdi behandelt de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog en de gebeurtenissen in Aarschot bij het begin van de oorlog, van 4 augustus tot 9 september 1914: de Slag van Aarschot, de inname van de stad, de brand-stichtingen, de gruwel, de moordpartijen op 19 en 20 augustus en de deportaties.

49Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan vele in kleur!

Martelaarsstad Aarschot herdenkt dit jaar de Groote Oorlog 1914-1918. De Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI) en de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde (HAKVH) wijden aan de dramatische gebeurtenissen die onze stad troffen, drie rijk geïllustreerde boeken. U kan ze via deze folder énkel samen door voorinschrijving tot en met 1 augustus 2014 tegen zeer voordelige voorwaarden bestellen.

euro

Page 2: Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan ... · Herdenkingsboeken over Aarschot in de Eerste Wereldoorlog Drie boeken tegen zeer voordelige voorwaarden via voorinschrijving

Wie waren ze? Aarschot Martelaarsstad 1914. Het verhaal van de burgerslachtoffers en hun nabestaanden tijdens de Groote Oorlog.

Een eerbetoon van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkun-de (HAKVH) aan de vele weduwen en wezen die, beroofd, hun huis verwoest, vier jaren oorlog moesten zien te overleven. Genealogische bronnen en archiefonderzoek, gecombineerd met de verhalen en foto’s die doorgegeven werden aan de kleinkinderen. Ruim 100 nabestaanden en verwanten werden geïnterviewd, om documenten en fotomateriaal verzocht en zij vertelden hun familieherinneringen.

Wie waren ze?Aarschot Martelaarsstad 1914Het verhaal van de burgerslachtoffers en hun

nabestaanden tijdens de Groote Oorlog

André Delsaerdt

Johan Van Rensbergen

Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w.2014

| 3 || 2 |

De familie van Eduard Janssens

Joannes Franciscus Janssens Frans ° Aarschot, 16.04.1854z.v. Franciscus Cornelius en Maria Catharina Smets † Aarschot, 13.05.1927× Aarschot, 27.12.1881Valentina Maria De Smet Valentine ° Aalst, 20.03.1857d.v. Anna De Smet † Aarschot, 17.01.1917

1. Maria Elisa Mathildis Elisa ° Aarschot, 16.11.1882 × Aarschot, 29.12.1917 † Aarschot, 11.12.1952 Remigius Van den Broeck Remi ° Aarschot, 11.05.1890 z.v. Franciscus en Melania Isenborghs † Aarschot, 27.07.1956 Kinderen: Edward, Jozef, Alice en Willy

2. Maria Josephina Sara Maria ° Aarschot, 21.08.1884 × Aarschot, 14.02.1920 † Aarschot, 05.10.1955 Theophilus De Lattin 1 ° Aarschot, 15.08.1888 z.v. Godefridus en M. Theresia De Meyer † Aarschot, 10.10.1930 A. Valentine De Lattin × Alfons Jules Karel Massant waarvan Paul Massant*

3. Martha Joanna Ludovica ° Aarschot, 07.11.1886 † Aarschot, 29.05.1887

4. Emilius Ludovicus Alfridus ° Aarschot, 08.05.1888

5. Alica Maria Ludovica Alice ° Aarschot, 04.04.1890 × 29.01.1921 † Aarschot, 16.08.1963 Medardus Ernestinus Van den Broeck ° Langdorp, 05.07.1889 z.v. Franciscus en Maria Crescentia F. Meynckens † Lubbeek, 22.12.1965 Kinderen: Simonne en Emiel

6. Ferdinandus Renatus Emilius Miel ° Aarschot, 18.08.1892 × Aarschot, 15.07.1922 † St-Pieters-Rode, 14.03.1975 Maria Joanna Ludovica Meulemans ° Aarschot, 24.08.1895 d.v. Ludovicus Hub. en M. Theresia De Hondt † St-Pieters-Rode, 24.10.1980 A. Maria Theresia Francisca ° Aarschot, 26.12.1924 † St. Pieters Rode, 18.12.1967 B. Elza Valentina Henrica Louisa Eduardina * ° Aarschot, 24.02.1929 × Aarschot, 09.08.1952 Ludovicus Joseph. Bosmans Jos ° Heist o/d Berg, 27.01.1927 † Leuven, 06.01.2011 C. Eduard Jacob Remi Henri Edward ° Aarschot, 06.10.1930 † Tienen, 21.02.2000

7. Eduardus Josephus Leo Edward ° Aarschot, 01.07.1894 † Aarschot, 19.08.1914

8. Eugenius Nicolaus Paulus Josephus Eugeen ° Aarschot, 06.12.1896 × Aarschot, 07.04.1923 † Aarschot, 21.12.1972 Antonia Leonia Suls ° Aarschot, 31.08.1897 d.v. Josephus en Maria Antonia Meijs † Aarschot, 25.02.1990 Kinderen: Jeanne, Elise, Maria, Frans, Jan, Alice

9 Celestina Alida Maria Celeste ° Aarschot, 01.01.1899 × Aarschot, 01.03.1924 † Gembloux, 19.11.1973 Hector Franciscus Edmondus Vermaelen ° Aarschot, 27.04.1898 z.v. Guilielmus Frans en Maria Th. Goovaerts † Brussel, 01.08.1992 Kinderen: Frans, Paul

1. Theophilus De Lattin is de broer van Joannes Baptista De Lattin uit de Mechelsestraat die op 19 augustus in de Ourodenberg werd neergeschoten en aan zijn verwondingen overleed.

Eduardus Josephus Leon Janssens

Toen Edward tegen de muur van het Damiaangesticht werd gezet, stond hij in de rij naast zijn vader Sus Jans-sens (Frans Janssens). Maria die in de kelder van In Tivoli door haar benen ge-schoten werd, is de grootmoeder van Paul Massant die ons bij de genealogische informatie hielp. De oudste zoon in het gezin, Miel, was niet thuis. Hij was al van voor de oorlog onder de wapens geroepen en heeft zijn moeder Valentina De Smet niet meer terug gezien: ze stierf in 1917. Elza, een dochter van Miel, heeft haar vader vaak horen vertellen dat Eduard een echte grapjas was die zorgde voor fratsen en plezier; de hond in huis was daar nogal eens de dupe van. De jongen had een klomp-voet.

Het gezin werd door de mensen van Aarschot “die van Tivoli” genoemd, naar hun afspanning “In Tivoli”. Zo spraken ze van “Milleke Tivoli” en “Jeuntje Tivoli in de Fabriekstraat” [we hebben heel lang gedacht dat het hun familienaam was]. Het was een grote afspanning, gelegen op het Schaluin (vanuit de stad komende: rechts) bij de Mechelse Poort. Een schuttersgil-de had er z’n vaste stek. (3)Elza wist ons nog te vertellen dat het gezin van Louis Meulemans en Trees De Hondt (haar grootouders) uit Aar-schot was weggevlucht over Zoerle-

Parwijs naar Antwerpen, waar ze de boot namen naar Engeland. Louis deed onderweg naar Engeland een longontsteking op en is daaraan bij Cambridge overleden. Daar in de buurt heeft het gezin vier jaar in een munitiefabriek gewerkt. Miel en zijn jongere broer Eugène werden na de oorlog fruithandelaars, evenals hun schoonbroer Remi Van den Broeck. Alice was getrouwd met Nest Vandenbroeck, een beenhou-wer, die een kozijn was van Isidoor Van Gaubergen, een van de slachtof-fers uit de Amerstraat. Het ouderlijk

huis In Tivoli op het Schaluin was af-gebrand. Na de oorlog liet Sus Jans-sens op die grond een driewoonst bouwen voor zijn drie dochters, Lisa, Maria en Alice. Het zijn waarschijn-lijnlijk nu de huizen 113-117.Toen Miel en Maria Meulemans na twee dochters een zoon kregen, noemden ze hem Eduard naar zijn nonkel die in 1914 was neergescho-ten. Warre werd diocesaanpriester en was jaren pastoor in St.-Pieters-Rode.

Frans en Valentine Janssens-De Smet.De eigenaars van de afspanning In Tivoli.

[bewaard door Elza Janssens]

Edward Janssens [bewaard door Elza Janssens]

(bidprentje)[verz. Sted. Mus.]

(bidprentje)[verz. Sted. Mus.]

Witte marmeren plaat op het graftegen de rechter kerkhofmuur(kerkhof op Ourodenberg)

HIER RUST IN VREDEMIJNHEER EDOUARD JANSSENS

GEB. TE AERSCHOT 1 STE JULI 1894EN ALS SLACHTOFFER GESTORVEN TE

AERSCHOTDEN 19DE AUGUSTUS 1914

MEVROUW VALENTINA DE SMETECHTG. VAN Mr FRANS JANSSENSGEB. TE AALST DEN 20 MEERT 1857OVERL. TE AERSCHOT DEN 17DE

JANUARI 1917

MIJNHEER FRANS JANSSENSWEDUWNAAR VAN

VALENTINA DE SMETGEB. TE AERSCHOTDEN 16 APRIL 1854

EN ALDAAR OVERLEDENDEN 13 MEI 1927

De HAKVH vierde in 2011 haar 50-jarig bestaan. In al die jaren hebben gepassioneerde leden in de nevels van het verleden de geschiedenis van Aarschot trachten te achterhalen. Dat resulteerde in een lange reeks gedegen publicaties en een hoogstaand driemaandelijks tijdschrift dat volgend jaar aan zijn vijftigste jaargang toe is, “Het Oude Land van Aarschot”. In de komende jaren zullen hierin regelmatig artikels verschijnen betreffende de Eerste Wereldoorlog. Vanuit haar kennis ijverde de HAKVH ook altijd voor bescherming van waardevol erfgoed. Het bestuur bestaat uit ere-voorzitter Willy Schroeven, ere-secretaris Adriaan Coeck, voorzitter Johan Breugelmans, Frans Brusselaers, Jozef Craenen, Jo De Cuyper, Eddy Dehond, André Delsaerdt, Jan Goovaerts, Dirk Luyten en Johan Van Rensbergen.

Page 3: Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan ... · Herdenkingsboeken over Aarschot in de Eerste Wereldoorlog Drie boeken tegen zeer voordelige voorwaarden via voorinschrijving

Aarschot in de Groote Oorlog 1914-1918 – deel 2

van Wagdi behandelt de bevrijding en herovering van de stad (9-14 september), de nieuwe brandstichtingen, de vlucht van de Aarschottenaren, de val van Antwerpen en de aftocht naar de IJzer en de verslaggeving over de Aarschotse tragedie in de binnen- en buitenlandse pers. Dit boek verschijnt op 13 december 2014.

De boeken kwamen tot stand met steun van de provincie Vlaams-Brabant, de stad Aarschot, de Aarschotse Cultuurraad en BNP Paribas Fortisbank (Gijmel) Aarschot.

Wagdi

Wagdi, Werkgroep voor Aarschotse Geschiede-nis, Documentatie en Informatie, bestaat uit Johan Breugelmans, voorzitter, Jef Ceulemans, Paul De Keu-lenaer, Polly Raskin, secretaris-penningmeester, Ivo Van Hees, Joris Van Hees en Dominik Van Lommel. De werkgroep publiceerde o.a. “Kroniek van Aarschot” (vijf delen), “Vijfhonderd jaar grote molens op de Demer in Aarschot” (2006) en “De geschiedenis van Aarschot in woord en beeld” (twee delen) (2012).

Page 4: Waardevolle boeken met honderden afbeeldingen, waarvan ... · Herdenkingsboeken over Aarschot in de Eerste Wereldoorlog Drie boeken tegen zeer voordelige voorwaarden via voorinschrijving

De drie boeken worden voorgesteld op een academische zitting in CC Het Gasthuis, Gasthuisstraat 22, Aarschot, op zaterdag 9 augustus 2014 om 14 u. Aansluitend kan het boek van Wagdi (deel 1) en het boek van de HAKVH door de voorintekenaars in het Stedelijk Museum, Elisabethlaan 103, worden afgehaald.

De voorinschrijvers kunnen deze twee boeken ook afhalen op zaterdagen 16 en 23 augustus 2014 van 14 u. tot 16 u. in het Stedelijk Museum.

De Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde en Wagdi nodigen u en uw familie hartelijk uit op de academische zitting en op de opening van beide tentoonstellingen over Wereldoorlog I.

Technische gegevens over de drie boeken:

Boeken Wagdi: Aarschot in de Groote Oorlog 1914 - deel 1 en 2binnenwerk: ong. 250 blz. per deel – 240 x 290 mm – vierkleurendruk - 135 gr.cover: recto quadri – genaaid gekartonneerd – recto matlaminaatper exemplaar onder folie

Boek Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde Wie waren ze? Aarschot Martelaarsstad 1914. Het verhaal van de burgerslachtoffers tijdens de Groote Oorlog

binnenwerk: ong. 296 blz. – 210 x 297 mm – vierkleurendruk - 135 gr.cover: recto quadri – genaaid gekartonneerd – recto matlaminaatper exemplaar onder folie

Voordeligste combinatie:Ik koop de drie boeken in voorintekening door overschrijving van 49 euro (+ eventueel 27 euro verzendingskosten voor de drie delen) op rek. BE51 0017 0168 6962 van Wagdi v.z.w. Aarschot tot en met 1 augustus 2014.

Vanaf 9 augustus 2014 kan u de boeken afzonderlijk aankopen aan de prijs van 30 euro (boek van Wagdi deel 1) en 25 euro (boek HAKVH). Vanaf 13 december kan u het boek van Wagdi (deel 2) aankopen aan de prijs van 30 euro.