WAAR GAAT DE REIS HEEN? - Dierenkliniek Leeuwendael · 2017. 6. 7. · z w e d e n f i n l a n d n...

of 1 /1
Z W E D E N F I N L A N D N O O R W E G E N I E R L A N D O O S T E N R I J K H O N G A R I J E R O E M E N I Ë B U L G A R I J E G R I E K E N L A N D T J E C H I Ë F R A N K R I J K I T A L I Ë D U I T S L A N D S L O W A K I J E K R O A T I Ë S E R V I Ë M A C E D O N I Ë A L B A N I Ë M O NT E NE G R O S L O V E N I Ë E S T L A N D L E T L A N D L I T O U W E N O E K R A Ï N E B E L A R U S R U S L A N D P O R T U G A L S P A N J E P O L E N N E D E R L A N D B E L G I Ë Z W I T S E R L A N D D E N E M A R K E N VERENIGD KONINKRIJK BOSNIË EN HERZEGOVINA T U R K I J E WAAR GAAT DE REIS HEEN? EN WELKE ONVERWACHTE ONTMOETINGEN STAAN ER UW DIER TE WACHTEN? LET OP! REIST U MET UW DIER NAAR HET BUITENLAND? DAN IS EEN VACCINATIE TEGEN HONDSDOLHEID VERPLICHT! BeNeLux Anaplasmose Babesiose Franse hartworm (longworm) Lyme borreliose Teken-encephalitisvirus (TBE) Bulgarije Anaplasmose Babesiose Ehrlichiose Hartworm Leishmaniase Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Duitsland Anaplasmose Babesiose Franse hartworm (longworm) Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Teken-encephalitisvirus (TBE) Frankrijk Anaplasmose Babesiose Ehrlichiose Franse hartworm (longworm) Hartworm Hepatozoönose Leishmaniase Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Teken-encephalitisvirus (TBE) Griekenland Anaplasmose Babesiose Ehrlichiose Hartworm Hepatozoönose Leishmaniase Subcutane Dirofilariose Teken-encephalitisvirus (TBE) Hongarije Babesiose Ehrlichiose Franse hartworm (longworm) Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Italië Anaplasmose Babesiose Ehrlichiose Franse hartworm (longworm) Hartworm Hepatozoönose Leishmaniase Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Teken-encephalitisvirus (TBE) Kroatië Babesiose Ehrlichiose Hartworm Leishmaniase Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Oostenrijk Anaplasmose Babesiosis Lyme borreliose Teken-encephalitisvirus (TBE) Polen Anaplasmose Babesiose Franse hartworm (longworm) Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Vossenlintworm Scandinavië en Finland Anaplasmose Franse hartworm (longworm) Lyme borreliose Teken-encephalitisvirus (TBE) Slovakije Babesiose Ehrlichiose Franse hartworm (longworm) Hartworm Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Slovenië Anaplasmose Babesiose Hartworm Lyme borreliose Spanje en Portugal Anaplasmose Babesiose Ehrlichiose Franse hartworm (longworm) Hartworm Hepatozoönose Leishmaniase Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Tsjechië Anaplasmose Hartworm Lyme borreliose Teken-encephalitisvirus (TBE) Turkije Babesiose Ehrlichiose Hartworm Hepatozoönose Lyme borreliose Verenigd Koninkrijk en Ierland Anaplasmose Franse hartworm (longworm) Lyme borreliose Zwitserland Anaplasmose Babesiose Franse hartworm (longworm) Lyme borreliose Subcutane Dirofilariose Teken-encephalitisvirus (TBE) ZANDVLIEGEN Deze bloedzuigende kleine mugjes zijn overdragers van: Leishmania MUGGEN Gewone muggen zijn overdragers van: Hartworm ‘Dirofilaria immitis’ Subcutane dirofilariose ‘Dirofilaria repens’ TEKEN Teken zijn overdragers van: De ziekte van Lyme ‘Borrelia’ Ehrlichiose, Anaplasmose Hepatozoönose, Babesiose Teken-encefalitisvirus (TBE) ALGEMEEN Parasieten en ziekten houden zich niet aan landsgrenzen. Het is aan te bevelen ook rekening te houden met wat aanwezig is in de buurlanden. Raadpleeg voor aanvullende informatie www.escapp.eu voor de laatste richtlijnen en producttabellen per land of gebied. © 2017 Boehringer Ingelheim. Matt Art 18725_1A/06/17 !

Embed Size (px)

Transcript of WAAR GAAT DE REIS HEEN? - Dierenkliniek Leeuwendael · 2017. 6. 7. · z w e d e n f i n l a n d n...

 • ZW

  ED

  EN

  FI

  NL

  AN

  D

  NO

  OR

  WE

  GE

  N

  I ERL

  AND

  O O ST E

  NRI J

  K

  H ONGA

  R IJ E

  R O E M E N I Ë

  B U LG A

  R IJ E

  GR

  IE

  KE

  NLA N

  D

  T J E C H I Ë

  FR

  A

  NK

  RI

  JK

  IT

  A

  L

  I

  Ë

  DU

  I

  TS

  LA

  ND

  S LO W

  A KI J E

  K RO A

  T I Ë

  S E R V I Ë

  M AC E D

  O N I ËALBA

  NIË

  MON T E

  N E GR O

  SLOV

  EN

  I Ë

  E S T L A N D

  L E T L A N D

  L I T O U W E N

  O E K R A Ï N E

  B E L A R U S

  RU

  SL

  AN

  DP

  OR

  TU

  GA

  L

  S PA N J E

  P O L E N

  NEDERLA

  ND

  BELG I Ë

  ZW I T SERLAND

  DEN

  EM

  ARKEN

  VEREN I G DKON I NKR I J K

  B O S N I Ë E N H E R Z E G O V I N A

  TU

  RK

  IJ

  E

  WAAR GAAT DE REIS HEEN?EN WELKE ONVERWACHTE ONTMOETINGEN

  STAAN ER UW DIER TE WACHTEN?

  LET OP!REIST U MET UW DIER NAAR HET BUITENLAND?

  DAN IS EEN VACCINATIE TEGEN HONDSDOLHEID VERPLICHT!

  BeNeLuxAnaplasmoseBabesioseFranse hartworm (longworm)Lyme borrelioseTeken-encephalitisvirus (TBE)

  BulgarijeAnaplasmoseBabesioseEhrlichioseHartwormLeishmaniaseLyme borrelioseSubcutane Dirofilariose

  DuitslandAnaplasmoseBabesioseFranse hartworm (longworm)Lyme borrelioseSubcutane DirofilarioseTeken-encephalitisvirus (TBE)

  FrankrijkAnaplasmoseBabesioseEhrlichioseFranse hartworm (longworm)HartwormHepatozoönoseLeishmaniaseLyme borrelioseSubcutane DirofilarioseTeken-encephalitisvirus (TBE)

  GriekenlandAnaplasmoseBabesioseEhrlichiose HartwormHepatozoönoseLeishmaniaseSubcutane DirofilarioseTeken-encephalitisvirus (TBE) HongarijeBabesioseEhrlichioseFranse hartworm (longworm)Lyme borrelioseSubcutane Dirofilariose

  ItaliëAnaplasmoseBabesioseEhrlichioseFranse hartworm (longworm)HartwormHepatozoönoseLeishmaniaseLyme borrelioseSubcutane DirofilarioseTeken-encephalitisvirus (TBE)

  KroatiëBabesioseEhrlichiose HartwormLeishmaniaseLyme borrelioseSubcutane Dirofilariose OostenrijkAnaplasmoseBabesiosisLyme borrelioseTeken-encephalitisvirus (TBE)

  PolenAnaplasmoseBabesioseFranse hartworm (longworm)Lyme borrelioseSubcutane DirofilarioseVossenlintworm Scandinavië en FinlandAnaplasmoseFranse hartworm (longworm)Lyme borrelioseTeken-encephalitisvirus (TBE)

  SlovakijeBabesioseEhrlichioseFranse hartworm (longworm)HartwormLyme borrelioseSubcutane Dirofilariose SloveniëAnaplasmoseBabesioseHartwormLyme borreliose

  Spanje en PortugalAnaplasmoseBabesioseEhrlichioseFranse hartworm (longworm)HartwormHepatozoönoseLeishmaniaseLyme borrelioseSubcutane Dirofilariose

  TsjechiëAnaplasmoseHartwormLyme borrelioseTeken-encephalitisvirus (TBE) TurkijeBabesioseEhrlichioseHartwormHepatozoönoseLyme borreliose

  Verenigd Koninkrijk en IerlandAnaplasmoseFranse hartworm (longworm)Lyme borreliose ZwitserlandAnaplasmoseBabesioseFranse hartworm (longworm)Lyme borrelioseSubcutane DirofilarioseTeken-encephalitisvirus (TBE)

  ZANDVLIEGENDeze bloedzuigende kleine mugjes zijn overdragers van: Leishmania

  MUGGENGewone muggen zijn overdragers van:Hartworm ‘Dirofilaria immitis’Subcutane dirofilariose ‘Dirofilaria repens’

  TEKEN Teken zijn overdragers van:De ziekte van Lyme ‘Borrelia’ Ehrlichiose, Anaplasmose Hepatozoönose, BabesioseTeken-encefalitisvirus (TBE)

  ALGEMEENParasieten en ziekten houden zich niet aan landsgrenzen. Het is aan te bevelen ook rekening te houden met wat aanwezig is in de buurlanden.

  Raadpleeg voor aanvullende informatie www.escapp.eu voor de laatste richtlijnen en producttabellen per land of gebied.

  © 2

  017

  Boe

  hrin

  ger I

  ngel

  heim

  . Mat

  t Art

  187

  25_1

  A/06

  /17

  !