VWE Expertise 2010-01

download VWE Expertise 2010-01

of 9

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Expertise is het informatiemagazine van VWE voor de voertuigbranche en voertuigbranche gerelateerde partijen. Het blad wordt toegezonden aan klanten, potentiële klanten, relaties en geïnteresseerden. Expertise verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 24.000 exemplaren. Een abonnement is gratis. U kunt Expertise ook via deze website downloaden in pdf-formaat.

Transcript of VWE Expertise 2010-01

 • i n f o r m a t i e m a g a z i n e van uw RDW-provider

  expertise

  BpM-muur gevallen

  Duidelijkheid in complexe teruggaafregelingAPK en nieuwverKooP in vwe-trenDweb

  2010

  - 1

 • VWE-trendwebHet nieuwe statistiekenplatform van VWE voorziet in een brede behoefte, van APK-statistieken tot cijfers over de nieuwverkoop.

  VIPOm nieuwe trends zo snel mogelijk te kunnen omzetten in nieuwe producten en diensten is het VWE Innovatie Platform in het leven geroepen.

  Top Gear LiveIn samenwerking met Marktplaats.nl nam VWE enkele relaties mee naar de spectaculaire autoshow Top Gear Live in Amsterdam RAI.

  TerugroepactiesDe afgelopen periode waren er opvallend veel terugroepacties. Dat betekent niet dat de bouwkwaliteit van autos achteruit gaat. Uit cijfers van VWE blijkt juist het tegenovergestelde.

  BOVAG-bijeenkomstenTijdens de ledenbijeenkomsten van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven heeft VWE diverse producten gedemonstreerd die bedrijven kunnen helpen te groeien.

  Bewogen exportjaarNa een aantal zeer goede exportjaren zorgde de economische crisis in 2009 voor een daling van elf procent. De vraag naar jonge autos nam echter toe onder impuls van de BPM-teruggaafregeling.

  April 2010

  inhoud

  VWE Expertise is een uitgave van VWE bureau voor voertuigdocumen tatie en -informatie bv en verschijnt drie keer per jaar.Bevelandseweg 101703 AZ HeerhugowaardTel.: (072) 576 70 00 u Fax: (072) 572 16 04www.vwe.nl u info@vwe.nl

  Eindredactie: Jaap Heemskerk & Gert-Jan BoomRealisatie: Mbile, Bussum www.mobile-pr.nlAdvertentie-exploitatie: Mbile, Bussum (035) 609 80 00Fotografie: VWE, Marco Peters Fotografie, e.a. Illustratie: Illude, LimmenDruk: Klomp Grafische Communicatie, AmersfoortOplage: 24.500 stuks

  Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van VWE gepubliceerd worden.

  colofon

  VWE Expertise is een uitgave van VWE bureau voor voertuigdocumen tatie en -informatie bv

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  1 2 3 4

  5 6 7 81 2 3 4

  5 6 7 8

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  1 2 3 4

  5 6 7 8

  e x p e rt i s e Nummer 1 April 2010

  Bas Vestering, Business Consultant VWEVWe regelt voorfinanciering BpM

  De laatst geregistreerde Nederlandse eigenaar kan achteraf de BPM terug-vragen bij de Belastingdienst, maar heeft daarvoor een bewijs nodig dat het voertuig is geregistreerd in een ander EER-land (EU-lidstaten plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Geen kopie van een EER-registratie-/kentekenbewijs bete-kent geen BPM-teruggaaf. Bij de verkoop van een BPM-voertuig betekent dit onzekerheid, risico en enkele maanden beslag op het handels kapitaal. VWE heeft daarom dienstverlening ontwikkeld om de branche op bovenstaande punten te ontzorgen. Bas Vestering, business consultant bij VWE: Wij verlagen de verkoopdrempel tussen de Nederlandse verkoper

  en buitenlandse koper. Zodra een verkooptransactie tot stand komt, kan VWE als trusted third party worden ingeschakeld. VWE regelt alle exportdocumenten, maakt een afspraak over de borg met de buitenlandse koper, betaalt de te verrekenen belastingen vooraf uit aan de verkoper en zorgt zelf achteraf voor de verrekening met de Belastingdienst.

  >> Complexiteit BpM-teruggaafregeling > trots ondanks jarenlange ervaring > Ontwikkeling 2010

 • Naar een transparante toekomstVWE is een jonge, creatieve en innoverende organisatie. Stilstand is achteruitgang, dus blijven we innoveren. Als organisatie willen we vooraan blijven lopen en dan moet je tijd vrij maken voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Een tref-fend voorbeeld van dit beleidsvoornemen is VIP: VWE Innovatie Platform. We beogen daarmee het stimuleren van creativiteit en ondernemerschap binnen ons bedrijf. Let wel, het is geen vrijblijvende commissie. Het is geen kwestie van wekelijks een kopje koffie drinken, het Innovatie Platform moet jaarlijks met minimaal twee solide business cases komen. We hebben net afgetrapt en als eerste stap zal een roadmap met talrijke ideen worden opgesteld.

  We zijn nu ook hard bezig met onze nieuwe website. Die is nodig, voor een deel omdat er nieuwe diensten worden aangeboden, maar ook vanwege de enorme hoeveelheid infor-matie die we via onze website aanbieden. Die informatieverschaffing en dienstverle-ning moeten wat ons betreft nog sneller en gebruiksvriendelijker worden. De opdracht aan onze automatiseerders is helder: VWE vermindert de complexiteit voor klanten in de voertuigbranche, dus verminder de complexiteit en verhoog het gebruiks-gemak. Dat laatste zal worden ingevuld door betere navigatie, minder tekst en meer beeld. We streven ernaar de nieuwe website deze maand nog te lanceren.

  In de tweede helft van dit jaar steekt VWE de straat over. We zullen dan een represen-tatief pand betrekken dat past bij de allure van een jong, innoverend en creatief bedrijf. Nu zitten we in een bedrijfsverzamel-gebouw, het pand dat we gaan betrekken straalt volledig onze bedrijfsidentiteit uit. Het is ook ons eigen pand. Als organisatie staan wij voor zoveel mogelijk transpa-rantie en dat streven moet tot uiting komen in ons nieuwe onderkomen. Natuurlijk gebeurt er veel online, maar toch hebben we nog veel aanloop van bezoekers en relaties. Bijvoorbeeld om met onze medewerkers te overleggen over maat werkoplossingen. Bezoekers zullen hier het gevoel krijgen dat wij toegankelijk en oplossingsgericht zijn. Dat zien we bij VWE als kernwaarden, in een transparante toekomst.

  Michel CorveleijnDirecteur VWE

  Trendweb, het nieuwe statistiekplatform van VWE, blijkt te voorzien in een brede

  behoefte. Sommige gebruikers halen er vooral informatie over APK-statistieken

  uit, andere willen weten hoe de nieuwverkoop zich ontwikkelt.

  Kevin Kruk is Marketing Specialist bij Fiat Group Automobiles Netherlands (FGAN), de groep die verantwoordelijk is voor de import van Fiat (personen- en bedrijfsautos), Alfa Romeo en Lancia. Voor ons is de toegevoegde waarde dat we met Trendweb in de toekomst kunnen kijken, legt Kruk uit. Daarmee kunnen we zien wat er in potentie aan APK-keuringen aankomt, zodat we gericht campagne kunnen voeren om dealers die minder presteren beter te ondersteunen. De informatie is erg transparant, dus kiezen we er bij FGAN voor om die niet bij dealers neer te leggen. Er zit ook veel gevoelige bedrijfs-informatie tussen. Mijn afdeling en de buitendienstmedewerkers kijken in het systeem en spelen de informatie door aan de dealers. We werken er nu twee

  maanden mee, dus is het nog vroeg om te evalueren, maar de dealers die er mee werken zijn erg enthousiast over de verkregen informatie.

  Marc van Westerhuis is cordinator van het dealernetwerk van Kia. Ook onze afdeling Aftersales maakt gebruik van de APK-informatie. Maar daarnaast zijn we ook genteresseerd in de nieuwverkoopstatistieken. In november maken we op basis van de verzorgingsgebieden een doelstel-ling per dealer. Via de gegevens uit Trendweb kunnen we dan precies het potentieel per verzorgingsgebied bepalen. Doordat we werken met percentages zit je er nooit ver naast, zelfs niet bij een sterk teruglopende of aantrekkende markt. Op dit moment heb ik vooral een adviesrol; ik kijk naar het cijfermateriaal en interpreteer waar een dealer wellicht mogelijk-heden laat liggen. Maar dat is nooit een kwestie van zwart of wit, mijn ervaring is dat je cijfers altijd in perspectief moet zien en Trendweb biedt mij hiervoor de juiste mogelijkheden.

  Buitenlandse autokopers die hun in Nederland gekochte auto willen exporteren, kunnen voor de benodigde documentatie terecht bij de kantoren van GWK Travelex. De reeds langer lopende samenwerking met VWE is recentelijk uitgebreid met een aantal nieuwe producten: VWE Car Assistance en de Verklaring typegoedkeuringsgegevens. Deze verklaring bevat de technische gegevens, het typegoedkeurings-nummer en de euroklasse van het voertuig. Dit is nodig om de auto uiteindelijk in hun eigen land te kunnen importeren. Alle andere

  noodzakelijke exportdocumenten blijven ook leverbaar via de servicepunten van GWK Travelex, vertelt productmanager Ard Leijen. VWE Car Assistance is een nuttige aanvulling op de auto-exportverzekering. Met deze polis zijn klanten in heel Europa verzekerd van hulpdiensten als ze onderweg naar huis pech krijgen. De kantoren van GWK Travelex hebben een belangrijke functie als steunpunten voor VWE. Het is een wijdvertakt netwerk van zon vijftig kantoren. Voor de meeste autokopers is er dus altijd wel een kantoor in de buurt.

  GWK Travelex breidt VWE-diensten uit

  VWE-trendweb: nu ook voor APK en nieuwverkoop

  Marc van Westerhuis, cordinator dealernetwerk KIA Kevin Kruk, Marketing Specialist FGAN

 • VWE Expertise is een uitgave van VWE bureau voor voertuigdocumen tatie en -informatie bv

  April - 2010

  P3

  In de laatste editie van vorig jaar lichtte Menno Hoekstra, productmanager bij VWE, de samenwerking al toe. Marktplaats is the place to be als het om het aanbieden van gebruikte handelswaar gaat. De gegevens waarover we op basis van het kenteken beschikken, zijn een enorme verrij-king van het aanbod. Of beter gezegd: kunnen dat zijn, want het moet natuurlijk niet te veel tijd vergen om advertenties aan te maken.

  >> Meer promotionele aandacht > Duurzaam en mobiel

 • VWE biedt online diensten voor de volgende klantgroepen:

  In- en VerkoopO.a. ORB vrijwaren, tenaamstellen, adverteren, taxeren, Nationale Autopas

  WerkplaatsO.a. APK afmelden, Onderhoud-, Reparatie- en Servicesysteem, ORAD Autodemontage

  Export O.a. groenekaart-verzekeringen, OREH export aanmelden, EAD douane-documenten, BPM-teruggaaf, Export Dienstverlening

  ManagementO.a. controleren bedrijfsvoorraad, stadage