V&V Bericht ... Informatiebulletin over actuele verkeers- en vervoerontwikkelingen V&V...

Click here to load reader

 • date post

  26-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of V&V Bericht ... Informatiebulletin over actuele verkeers- en vervoerontwikkelingen V&V...

 • Informatiebulletin over actuele verkeers- en vervoerontwikkelingen

  V&V Bericht Nummer 143 Juni 2014

  Naast OV-Klantenbarometer ook onderzoek naar aanbod en gebruik Hoe goed het openbaar vervoer is, valt op

  verschillende manieren te meten. Je kunt kij-

  ken naar de ontwikkeling van het aanbod, de

  dienstuitvoering, het gebruik en de klantwaar-

  dering. Op een aantal onderwerpen houdt

  CROW KpVV de prestaties bij. Het meest in

  het oog springt de OV-Klantenbarometer, een

  landelijke benchmark voor het hele stads- en

  streekvervoer. Helaas ontbreken nog breed

  gedragen landelijke monitors voor aanbod,

  uitvoeringskwaliteit en gebruik. Daar wordt

  aan gewerkt.

  >>>

  Trends Bij de algemene waardering zien we een gestage ontwikkeling van een 6,84 in 2001 via een 6,70 in 2002 naar een 7,41 in 2013. Niet eerder zijn er zo weinig lage en zo veel hoge rapportcijfers. Er is maar één onderzoeksgebied dat een 7 of lager scoort. Dat is de (te) drukke treindienst Nijmegen–Roermond (6,8). Tien jaar geleden had nog bijna een derde van de onderzoeksgebieden een 7 of lager. Nu krijgt maar liefst 30 procent van de onder- zoeksgebieden een 7,6 of hoger. Tien jaar geleden was dit slechts 3 procent. Het gebruiksgemak van de OV-chipkaart wordt opnieuw hoger gewaardeerd. Dat gebruiksgemak is in 2010 voor het eerst gemeten; het rapportcijfer was toen een 6,8. In 2013 is het een 7,6. Ook het gemak van het betalen (zoals saldo laden) stijgt in waardering en is nu een 7,5. Dat is even hoog als in 2009, toen reizigers afgezien van de metro nog overal met een strip- penkaart konden betalen. Het dal lag met een 7,0 in 2011, toen de overgang van strip naar chip in volle gang was.

  Blikvangers Aanzienlijk hogere cijfers krijgen vijf treindiensten waar na aanbesteding een andere vervoerder rijdt. Zo ziet de treindienst Zwolle–Emmen, die jarenlang onderaan in de rangschikking stond, de waardering flink stijgen: van een 6,3 naar

  Het onderzoek OV-Klantenbarometer is voor het dertiende jaar gehouden onder rei- zigers in bus, tram, metro, regionale trein en ov-ferry. Reizigers vullen in het voertuig een enquête in en geven rapportcijfers aan verschillende aspecten van hun rit, zoals algemene waardering, zitplaats, netheid, informatie, tarief, frequentie en sociale veiligheid. Zo’n 150 veldwerkers van onder- zoeksbureau I&O Research bezoeken in opdracht van CROW KpVV 6.500 ov-ritten en laten reizigers enquêtes invullen.

  1

 • 2 V&V Bericht

  een 7,7. Het is de grootste sprong ooit. Daarmee springt de lijn van plaats 75 naar plaats 9 in de lijst. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat nieuw materieel, een betere dienstregeling en een betere dienstverlening de belangrijkste verklarin- gen zijn. Ook de vernieuwde diensten Zutphen– Winterswijk, Arnhem–Winterswijk, Arn- hem–Tiel en Apeldoorn–Zutphen worden hoger gewaardeerd. De best gewaardeerde treindienst blijft overigens Zwolle–Kam- pen met een 7,8 (was 7,7). In het stadsvervoer scoren bus, tram en metro alle drie hoger; een clean sweep. Reizigers waarderen de Rotterdamse tram nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar hoger, van een 6,9 in 2008 met steeds een tiende omhoog naar 7,3 in 2012, naar nu een 7,6. De bus in de Maasstad stijgt met 0,2 naar een 7,5 en de metro met 0,1 naar een 7,5. De cijfers in Amsterdam dalen voor alle vervoerwijzen met 0,1 punt (bus 7,4, tram 7,2 en metro 7,1). In Den Haag handhaaft de bus zich op een 7,5, terwijl de tram een tiende prijsgeeft (7,1). Het beste stadsvervoer rijdt net als in 2012 in een middelgrote stad, in Apel- doorn: een 7,7. De belangrijkste daler is, vlak voor de concessiewisseling, het stadsvervoer van Utrecht. Dit gebied valt van een 7,5 terug naar een 7,1. In het streekvervoer vallen de goede rap- portcijfers op van de Noord-Hollandse vervoergebieden. Waterland spant met een 7,8 de kroon (+ 0,2 punt). Het busvervoer in Zaanstreek en Gooi en Vechtstreek volgen met een 7,7. Amstel- land Meerlanden, Noord-Holland Noord en Haarlem IJmond scoren een 7,6. Reizigers op de snelle veerdienst tussen Velsen en Amsterdam, die eind 2013 werd beëindigd, geven een 8,8, het hoogste algemene oordeel ooit. Overigens scoren ook Midden-Overijssel en Twente hoog met een 7,7.

  Toekomst CROW KpVV zet de OV-Klantenbarometer de komende jaren voort. We beraden ons op kleine aanpassingen in de vragen: iets meer aandacht voor ‘beleving’ en de relatie met objectieve metingen. Verschillende overheden en vervoerders organiseren voor het dagelijks kunnen bij- sturen ook online panels en soms werken zij met mystery guests of scouts. Op het gebied van het aanbod en het gebruik van openbaar vervoer publiceerde het KpVV jarenlang overzichten per con- cessie. Het rapport ‘Ontwikkeling open- baar vervoer 2000-2009’ was het laatste in die reeks. Voor de jaren erna is het een probleem om optelbare data te verkrijgen. Een van de problemen is de vertaling van papieren kaartjes en ‘zichtkaarten’ naar kilometers. Met de ov-autoriteiten werken we aan oplossingen. Ook werken we aan nieuwe monitors over ov-beschikbaarheid en CO2-emissie per reizigerskilometer.

  >>>

  Zo willen we in de toekomst ook voor ov-aanbod, ov-gebruik en duurzaam- heid langjarige reeksen bieden, die dan hopelijk evenveel gezag hebben als de OV-Klantenbarometer.

  Meer informatie • Resultaten OV-Klantenbarometer: www.crow.nl/resultaten-ovklb2013

  • Publicatie ‘OV-Klantenbarometer 2013 – Sociale veiligheid in het openbaar vervoer’: www.crow.nl/k-d021

  Wist u dat ... • I&O Research in 77 onderzoeksgebieden bijna 90.000 enquêtes heeft afgenomen?

  • in de onderzoeksgebieden spitsvervoer Utrecht, Rivierenland, Waterland, Rivierenland, trein

  Arnhem–Doetinchem en stadsdienst Almere iets meer dan 60 procent van de geënquêteerden

  aangeeft dezelfde rit 4 keer, 5 keer of vaker per week te maken? De onderzoeksgebieden met de

  minste vaste klanten zijn Waddeneilanden (minder dan 10 procent), veerdienst Amsterdam–Velsen

  (29), Meijerij (37), stadsdienst Apeldoorn (38) en treindienst Zwolle–Emmen (39). Het kan zijn dat

  reizigers tijdens het onderzoek meerdere keren zijn ondervraagd. Vooral in kleine onderzoeksgebie-

  den leidt dit tot overschatting van het aantal vaste klanten.

  • vrouwen iets hogere cijfers geven dan mannen? Ook valt op dat incidentele reizigers hogere cijfers

  geven dan frequente reizigers. En ouderen geven hogere cijfers dan jongere reizigers.

  • de top 5 van vervoerbedrijven wordt aangevoerd door TCR? Dit vervoerbedrijf is een van de vervoer-

  ders op de Friese Waddeneilanden. TCR wordt gevolgd door Aquabus, EBS, Syntus en RET.

  • OV-bureau Randstad een uitsnede uit de OV-Klantenbarometer heeft laten maken voor de R-netlij-

  nen? Algemene waardering op de 28 lijnen: 7,7. Uitschieter met een 8,0 is lijn 301 van Amsterdam

  naar De Rijp.

  • we ook een rapport hebben gemaakt met een analyse over de sociale veiligheid?

  • de meting van de klantwaardering bij NS na 2015 aansluiting zoekt bij de OV-Klantenbarometer?

  Dit valt te lezen in artikel 20.3 van de ontwerp-vervoerconcessie voor het hoofdrailnet.

  Colofon

  Meer informatie:

  Gerard van Kesteren

  [email protected]

  CROW KpVV voorziet de decentrale overheden

  van benodigde kennis en netwerken bij het

  ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en

  vervoerbeleid. Daarbij staat de huidige en toe-

  komstige klantvraag centraal.

  CROW KpVV

  Jaarbeursplein 22, 3521 AP Utrecht

  Postbus 37, 6710 BA Ede

  T 0318 - 69 53 15

  E [email protected]

  I www.crow.nl/vvbibliotheek