VV+ 05 2015 IEA-rapport Wereldwijde groei pv in 2014 gering

download VV+ 05 2015 IEA-rapport Wereldwijde groei pv in 2014 gering

If you can't read please download the document

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  111
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VV+ 05 2015 IEA-rapport Wereldwijde groei pv in 2014 gering

 1. 1. Er is vorig jaar minstens 38,7 GW aan nieuwe pv-systemen genstalleerd en aangesloten op het net, waarmee eind 2014 de totale genstalleerde capaciteit wereldwijd 177 GW bedroeg, zo blijkt uit het rapport 2014, Snapshot of global pv markets, dat het Internationale Energie-agentschap (iea) onlangs publiceerde. Op dit moment is de belangrijkste regio voor pv Azi. China moest de verwachtingen naar beneden bijstellen, maar Japan groeit snel. In verschillende andere landen, zoals Australi, Korea, Thailand en Taiwan bereikte de markt inmiddels in de volwassenheidsfase. Van opkomende landen, zoals de Filipijnen en Maleisi, wordt de komende jaren een snelle groei verwacht. In het Midden- Oosten blijft Isral de belangrijkste markt. Gelijktijdig laat een aangekondigd nieuw zonnepark van 200 MW in Dubai bijvoorbeeld, met zeer lage kosten (58,50 $/MW), zien dat ook elders in de regio de nodige activiteiten zijn en daarnaast dat de productiekosten van zonne-energie nog steeds dalen. In Noord-Amerika groeide de Verenigde Staten opnieuw. Canada en in mindere mate Mexico lieten ook enige groei zien. Chili installeerde bijna 400 MW, waarmee het land in feite het eerste land in Zuid-Amerika is dat zonne-energie ontwikkelt. Verder waren er nog verschil- lende geplande projecten die zijn uitgesteld of nog worden overwogen. Europa: geringe groei Europa vertoonde het afgelopen jaar slechts geringe groei. Solarreus Duitsland groeide met slechts 1,9 GW en dit heeft vooral te maken met veranderende pv-subsidieregelingen. Itali voegde slechts 0,4 GW toe. In 2011 was dit nog 9,3GW. Dit kan worden verklaard door het afbouwen van het feed in-tarief, waarvan nieuwe aanmeldingen niet meer gebruik kunnen maken. In Denemarken werd in 2014 39,4 MW nieuwe pv genstalleerd na een verandering in het salderingssysteem. Dit lijkt heel redelijk, maar in 2012 was dit nog 300 MW. Nederland komt uit op een groei van zon 400 MW. Pv in Portugal groeide in 2014 met zon 110MW. Dit is meer dan het dubbele van de groei in 2013. In Zweden en Noorwegen werd respectievelijk 36 en 2 MW aan pv genstalleerd. Spanje rapporteerde ongeveer 22 MW aan nieuwe pv. Nieuwe regelgeving, waaronder een zonnebe- 12 VV+ mei 2015 IEA-RAPPORT: WERELDWIJDE GROEI PV IN 2014 GERING In 2014 groeide de wereldwijde pv-markt opnieuw. Maar slechts in beperkte mate en er zijn duidelijke verschillen tussen de diverse regios, zo valt te lezen in het rapport 2014, Snapshot of global pv markets, dat het Internationale Energie-agentschap (iea) onlangs publiceerde. Toch schatten de onderzoekers de toekomst voor pv gunstig in; het aantal plannen voor pv-projecten groeit. Tekst: Edwin Schoemaker, freelance journalist. Fotografie: Industrie Thema: Solar GERINGE GROEI VOOR EUROPA, AZIE VOLGT SNEL VV05 12-15.indd 12 08-05-15 10:33
 2. 2. VV+ mei 2015 13 lasting, werd hier uitgesteld. In Belgi zakte de groei van 600 naar 65MW, door minder subsidie en een discussie over extra kosten voor het netwerk. Op dit moment is Europa nog goed voor 50 procent van de wereldwijde gen- stalleerde pv-capaciteit. Maar dit percentage neemt af en zal in de komende jaren ook blijven dalen, zo verwachten de onderzoekers. Nieuw beleid leidt tot versobering Het terugschroeven van financile ondersteuning binnen en buiten Europa zette door in 2014, maar in een lager tempo. Het idee dat pv-producenten kunnen worden beschouwd als prosumers, die zowel energie produceren als consumeren, ontwikkelt zich snel en in verschillende landen wordt het beleid hierop aangepast. Daarnaast wordt in veel landen de discussie gevoerd over de introductie van zelevering of een variant hierop. Verschillende landen, waaronder Australi en Itali, zijn gestopt met hun terugleverregelingen. In Europa werden in verschillende landen incentiveprogrammas aangepast om ze meer marktconform te maken. Zo werden in Duitsland de feed in-tarieven verlaagd. In Spanje en Itali werden, Wereldwijde ontwikkeling zonnestroom Het Internationale Energie-agentschap (IEA) is een onafhankelijke organisatie die bestaat uit 28 lidstaten en daarnaast de Europese Commissie, de European Photovoltaic Industry Association, de Solar Electric Power Association, de Solar Energy Industries Association en de Copper Alliance. IEA heeft als doel gezamenlijke internationale activiteiten op het gebied van zonne-energie te bevorderen. Om dit te bereiken wordt onder- zoek gedaan, informatie uitgewisseld en is een activiteitenprogramma ontwikkeld. Het rapport 2014, Snap- shot of global pv markets biedt inzicht in de wereldwijde ontwikkeling van zonnestroom en laat zien welke landen koplopers zijn als het gaat om ontwikkelen van nieuwe pv-installties. Daarnaast behandelt het rapport veranderingen in beleid rond pv. Het rapport is gebaseerd op informatie van officile overheidsorga- nisaties. Komend najaar publiceert IEA het meer uitgebreide rapport Trends in Photovoltaic Applications. Het Charanka Solar Park, in het Patan-district in de Indiase staat Gujarat, is een onderdeel van het Gujarat Solar Park dat, wanneer het gereed is, bijna 970 MW moet gaan opwekken. Het Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park in Dubai moet een van de grootste solar plants in het Midden-Oosten worden. Chili installeerde in 2014 bijna 400 MW, waarmee het land in feite het eerste land in Zuid-Amerika is dat op zon grote schaal zonne- energie opwekt. De Topaz Solar Farm, in de Amerikaanse staat Californi, is met een piekvermogen van meer dan 500 MW op dit moment een van s werelds grootste pv-parken. VV05 12-15.indd 13 08-05-15 10:33
 3. 3. 14 VV+ mei 201514 VV+ mei 2015 Thema: Solar in 2014 nieuw genstalleerd [GW] totale capaciteit in 2014 [GW] 1 China 10,6 1 Duitsland 38,2 2 Japan 9,7 2 China 28,1 3 Verenigde Staten 6,2 3 Japan 23,3 4 Verenigd Koninkrijk 2,3 4 Itali 18,5 5 Duitsland 1,9 5 Verenigde Staten 18,3 6 Frankrijk 0,9 6 Frankrijk 5,7 7 Australi 0,9 7 Spanje 5,4 8 Korea 0,9 8 Verenigd Koninkrijk 5,1 9 Zuid-Afrika 0,8 9 Australi 4,1 10 India 0,6 10 Belgi 3,1 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 1% grens Itali GriekenlandDuitslandBulgarije Slowakije ZwitserlandOostenrijk VerenigdKoninkrijkFrankrijkPortugalThailandNederland Chili China Zuid-Afrika VerenigdeStaten Tsjechi Belgi SpanjeRoem eni JapanAustrali Isral Denem arken Top-10 hoeveelheid pv per land. Aandeel van pv in de totale nationale energievoorziening per land in 2014. Groot, groter, grootst Sinds een aantal jaar lijkt er een ware wedloop te zijn onder de verschillende landen en werelddelen om de grootste pv-projecten te realiseren. Er zijn verschillende overzichtslijsten van grootste pv-parken in omloop. Puur gekeken naar individuele pv-parken, staan de twee grootste op dit moment in de Verenigde Staten. De Topaz Solar Farm in San Luis, in de staat Californi, is eigendom van Mid-American Renewables en werd in november 2014 opgeleverd. Het 2,5 miljard dollar kostende project bestaat uit 9 miljoen dunnefilm pv-modules die meer dan 500 MW aan zonnestroom genereren. De Desert Sunlight Solar Farm staat in de Mojavewoestijn, eveneens in Californi, en is sinds februari 2015 in gebruik. Dit project is eigendom van Next Era Energy Resources, GE Energy Financial Services en Sumitomo Corporation of America. Ook dit park kan meer dan 500 MW genereren. De bouw van deze centrale was niet onomstreden, vanwege de mogelijke bedreiging voor lokale dier- en plantsoorten. De eerste Aziatische notering in de top-10 is het Chinese Longyangxia Dam Solar Park, dat ligt bij de gelijknamige waterkrachtcentrale aan de Gele Rivier in de provincie Qinghai. De bouw van het 320 MW- park duurde slechts negen maanden. De koppeling aan de bestaande waterkrachtcentrale, leidt ertoe dat fluctuaties in pv-output kunnen worden opgevangen, wat een voordeel betekent ten opzichte van gewone zonneparken. Onderaan in de top-10 bevindt zich het Charanka Solar Park in het Patan-district in de Indiase staat Gujarat. Dit 221 MW grote park is onderdeel van het Gujarat Solar Park dat, wanneer het gereed is, bijna 970 MW moet gaan opwekken. Het eerste Europese pv-park bevindt zich halverwege de top-20. Het Duitse Solarpark Meuro is gebouwd bovenop een voormalige bruinkoolmijn in de gemeente Schipkau, in de Duitse deelstaat Brandenburg, en heeft een piekvermogen van 166 MW. VV05 12-15.indd 14 08-05-15 10:33
 4. 4. VV+ mei 2015 15 vanwege moeilijke economische omstandigheden en ver- minderde schatkistinkomsten, voorwaarden met terugwer- kende kracht aangepast, net als in Bulgarije en Tsjechi. Vlaanderen introduceerde een aansluitingsbelasting. Veel van deze aanpassingen leidden tot een afnemend ver- trouwen onder investeerders en een teruglopende groei van de pv-markt. Nieuwe plannen De iea-onderzoekers constateren dat pv nog lang niet zijn ontwikkelingspotentieel heeft bereikt. Dit staat in contrast, zo merken zij op, met het feit dat de ontwikkeling op dit moment nog slechts wordt gedreven door een handvol landen. Deze basis werd in 2014 zelfs nog smaller. De groei van de Aziatische markt in 2014 bevestigt het veranderende landschap ten opzichte van 2013. Ook de Noord-Amerikaanse markt blijft volgende de onderzoekers waarschijnlijk in een redelijk tempo groeien.