VSO Het Mozaïek Almelo

of 15 /15
VSO Het Mozaïek Almelo

description

VSO Het Mozaïek Almelo. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting leerjaar 3 en 4. Eindexamenjaar 2016. Programma. Opening Examens Examenreglement PTA Bijzonderheden leerjaar 3 en 4. Opening. Overgang leerjaar 2  leerjaar 3 Planning Zelfstandigheid - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of VSO Het Mozaïek Almelo

VSO Het Mozaïek Almelo

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting

leerjaar 3 en 4

Eindexamenjaar 2016

Programma

• Opening• Examens• Examenreglement• PTA• Bijzonderheden leerjaar 3 en 4

Opening

• Overgang leerjaar 2 leerjaar 3• Planning• Zelfstandigheid• Eigen verantwoordelijkheid• Praktische vaardigheden• Samenwerken• Huiswerk • Samenwerking VSO Het Mozaïek en ‘t Noordik

Examens

• Schoolexamens (SE 1 t/m SE 4)

• Centraal Examen (CE)

• Rekentoets

Schoolexamens

• 4 periodes: SE 1 t/m SE 4• SE 1 in leerjaar 3 • Vakoverstijgend handelingsdeel• Twee grote praktische opdrachten• LO en CKV voldoende• Maatschappijleer alleen SE

Centraal Examen

• Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CPSE)

• Centraal Beeldscherm Examen (CBE)

• De rekentoets

• Eindcijfer op diploma:

½ schoolexamen + ½ centraal examen

Invoering Wet referentieniveaus

Nederlandse taal en rekenen

• Referentieniveau 2F• Invoering rekentoets• Invoering afgestemd examen Nederlands• Aanpassing uitslagregeling:

Eindcijfer Nederlands en rekenenminimaal een 5 en een 6in willekeurige volgorde

Rekentoets referentieniveau 2F

• De rekentoets is een onderdeel van het Centraal Examen.

• De rekentoets wordt digitaal afgenomen.

• De rekentoets wordt voor het eerst betrokken bij de examenuitslag.

Slaag-/zakregeling

• Eindcijfer = (cijfer SE + cijfer CE) : 2

• Gemiddelde cijfer CE moet minimaal 5,5 zijn (beroepsgerichte vak telt 1x mee)

• LO en CKV moet voldoende of goed zijn.• Eindcijfer Nederlands en rekenen minimaal een 5 en een 6

in willekeurige volgorde• Eis eindcijfers (beroepsgerichte vak telt 2x mee)

Examenreglement

• Rechten en plichten van de leerling• Rechten en plichten van de school• Bijzonder aandacht voor:

- Ziekmelding bij Centrale Examens- Ziekmelding bij Schoolexamens- Toegestane en niet toegestane hulpmiddelen

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

• Algemeen deel met regels als aanvulling op het examenreglement

• Alle stof voor het schoolexamen per vak• Toetsvormen en tijdsduur per toets• Herkansingsmogelijkheden• Ruimte voor het bijhouden van cijfers• Wijze van berekenen cijfers

Bijzonderheden leerjaar 3 en 4

• Stage in leerjaar 3• Oriëntatie vervolgonderwijs• Beeldschermexamens• SE 1 in tweede gedeelte van leerjaar 3• Rekentoets

Eindresultaat

Vragen???