VS en hun federale overheid (1865-1965)

of 16/16
VS en hun federale overheid (1865-1965)
 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  45
 • download

  0

Embed Size (px)

description

VS en hun federale overheid (1865-1965). Ontstaan van de Verenigde Staten. Oorzaken onafhankelijkheidsstrijd (1776-1783) Kolonisten moeten meer belasting betalen aan de Engelse kroon maar hebben geen vertegenwoordigers in het parlement (‘no taxation without representation’) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of VS en hun federale overheid (1865-1965)

VS en hun federale overheid

VS en hun federale overheid(1865-1965)

Oorzaken onafhankelijkheidsstrijd (1776-1783)Kolonisten moeten meer belasting betalen aan de Engelse kroon maar hebben geen vertegenwoordigers in het parlement (no taxation without representation)Kolonisten zijn benvloed door de ideen van de Verlichting Kolonisten verzetten zich tegen handelsbelemmeringenAanleiding: conflicten die ontstaan na de Boston Tea Party (1773)Ontstaan van de Verenigde Staten

1776 tekenen van de Declaration of Independence

Onafhankelijkheidsverklaringalle mensen zijn gelijk geschapenVorst die hen onderdrukt mag worden afgezetMensen hebben onvervreemdbare rechten zoals recht op leven, vrijheid en nastreven van gelukKolonisten winnen de oorlogZe vormen eerst een statenbond (Articles of Confederation)

InhoudMeer een vriendschappelijk verbond tussen aparte staten. Federale overheid kende-Geen president-Geen Hooggerechtshof-Congres van 1 Kamer (elke staat 1 zetel)-geen leger-geen buitenlandse politiek-niet 1 munt-elke staat eigen handelspolitiek (invoerrechten)Werkte niet (te weinig macht centrale overheid)

In 1787 nieuwe Grondwet gemaakt door Founding Fathers 13 staten vormen een federatie (de V.S. van Noord Amerika)Staten regelen -onderwijs-politie/veiligheid-rechtspraak/staatsrechtbanken-verkeerCentrale overheid regelt-buitenlandse politiek-defensie-financin-economisch verkeer tussen staten

Nieuwe grondwetvervolgFederale wetten staan boven deelstaatwetten, maar deelstaten kunnen federale wetten omzeilen/ombuigen mbv eigen wettenGrondwet is onveranderbaar, maar kan aangevuld worden met amendementen (2/3 meerderheid nodig)1791 Grondrechten opgesteld (eerste 10 amendementen van de grondwet: Bill of Rights. Hier staan vrijheden en rechten in zoals vrijheid van meningsuiting, godsdienst en recht op wapenbezit)

President-staatshoofd-regeringsleider-hoofd van de strijdkrachten(kan troepen inzetten)-benoemt ministers en belangrijke ambtenaren-benoemt leden Hooggerechtshof voor het leven-stelt wetten voor en de begroting-kan wetten tegenhouden (suspensief veto)Congres-benoemingen president goed/afkeuren-president afzetten (impeachment)(2/3 nodig)-wetten en begroting goed/afkeuren-veto president opheffen (2/3 meerderheid)-oorlog verklaren/vrede sluiten-leiding buitenlandse politiekHooggerechtshof-toetsen van wetten aan de grondwet-hoogste beroepscollege

Imperial presidency ja/nee?-macht president toegenomen door rol in de wereld en centrale rol in binnenlandse politiek-kan niets bereiken met vijandig Congres

PresidentCongresHooggerechtshofStrijdkrachtenhet KabinetMinisteries9xHet volk van de Verenigde Statenkiesmannen(535)Huis vanAfgevaar-digden (435)de Senaat (100)om de 2 jaar2 per staat om de 6 jaarom de 4 jaartoezichttoezichttoezichtsusp. vetobenoemingvoor het levenopperbevelbenoeming***steun van senaat nodigbeslist over verdragen en oorlogsver-klaringeno.a. secretaryof stateHet volk kiest ook de regering van hun eigen staat met aan het hoofd een gouverneur

Republikeinen en democraten 19de eeuwProgressief-voor afschaffen slavernij-voor betere positie negers-voor free labor-krachtige overheid moet op- komende industrie bescher- men (hoge invoerrechten)-aanhang vooral in het noor- den(steden)

conservatief-tegen afschaffing slavernij-tegen rechten voor de negers-tegen free labor-tegen overheidsingrijpen-voor rechten afzonderlijke sta- ten-aanhang vooral onder blanken in het zuiden, westen (pioniers)RepublikeinenDemocraten

Republikeinen en democraten 20ste eeuwrepublikeinenConservatief-aanhang rijke burgers-vooral in het midden en zuiden-tegen te grote immigratie-tegen overheidsingrijpen in de economie (te hoge belas- tingen)-wel regulering op moreel ter- rein (bv tegen abortus, evolu- tieleer, alcohol)democratenProgressiever-aanhang bij minderheden en sociaal zwakkeren-vooral in het oosten en westen-voor actieve overheid op economisch gebied (big governmenthoge over- heidsuitgaven en veel amb- tenaren)-ook grote rol op sociaal gebied (verzorgingsstaat)

Swing states 2008: Montana, Missouri, Indiana, Ohio, Virginia, North Carolina, Georgia, FloridaOvereenkomsten-beiden progressieven en conservatieven-beiden geen duidelijke ideologie-bij beiden gaat het om personen