Vrijwilligerswerk door nieuwkomers - Vlechter ... leren van de taal in combinatie met werk,...

download Vrijwilligerswerk door nieuwkomers - Vlechter ... leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk,

of 16

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Vrijwilligerswerk door nieuwkomers - Vlechter ... leren van de taal in combinatie met werk,...

 • Meedoen vanaf dag 1 Vrijwilligerswerk door nieuwkomers

  Noordelijk congres op 3 maart 2020

 • Wat gaan we doen?

  Wat betekent ‘Meedoen vanaf dag 1’?

  • Korte introductie nieuwe inburgeringswet

  • Wat zijn de gevolgen hiervan

  • Het belang van vrijwilligerswerk

  • De methodiek van Aan de Slag

  • Vervolgprogramma Participatie en taal

  • Hoe kunnen we hier zelf mee aan de slag?

 • Nieuwe inburgeringswet vanaf 1 januari 2021

  Brief Minister Koolmees (juli 2018):

  • Nieuwkomers vanaf dag 1 naar participatie en werk

  • Regie inburgering terug naar gemeenten

  • Gemeenten gaan nieuwkomers ontzorgen

  • Brede intake en Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP) op maat (o.a. met advies voor taaltraject).

  • Strengere eisen inburgering, bv taaleis B1.

  • Praktijkgerichte Z-trajecten voor wie

  B1 niet haalbaar is.

 • “Een PIP wordt opgesteld voor alle inburgeringsplichtige nieuwkomers. Dat is maatwerk: een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage.”

  – Kamerbrief ‘Hoofdlijnen veranderopgave inburgering’ d.d. 2 juli 2018

 • Gevolgen en kansen

  • Grote rol gemeente: aanbesteding, kwaliteit, heterogeen

  • Duale trajecten (werken/leren)

  • Meer verbinding met (vrijwilligers)werk en participatie

  • Ruimte voor combinatie formeel en non-formeel leren

  • Lokale verbinding met nieuwe partners op alle domeinen

  • Rol vrijwilligerswerk bij alle trajecten!

 • Belang van vrijwilligerswerk

  • Slechts 10% nieuwkomers vindt betaald werk na 2 jaar in

  Nederland (bron: KIS)

  • >40% leidt aan psychische klachten: eenzaamheid is groot

  • Actieve deelname aan samenleving bevordert gezondheid

  • Meedoen is sleutel in het leren van de Nederlandse taal

  • Nederlandse taal bevordert het contact en ontmoeting

  • Samen zijn leidt tot sociaal netwerk en vriendschap

  • Vrijwilligerswerk biedt mogelijkheid tot ontmoeting, taal leren

  en opbouwen van sociaal netwerk en vriendschappen

 • Aan de Slag methodiek

  • AZC-bewoners doen vrijwilligerswerk in de (lokale)

  samenleving

  • In 25 gemeenten + pilotgemeenten Utrecht en Nijmegen

  • Meer dan 30.000 koppelingen bij meer dan 1.000 organisaties

  • Succesvolle aanpak: inzet in groepjes op kortdurende en

  tijdelijke activiteiten samen met Nederlandstalige vrijwilligers

  • Lokale samenwerking tussen Vrijwilligerscentrale, AZC-locatie,

  gemeente en vrijwilligersorganisaties

  • En vooral samen met supporters met migrantenachtergrond!

 • Participatie en taal

  • Implementatie ‘meedoen vanaf dag 1’ binnen de azc’s

  • Verruiming naar alle azc’s (36 locaties)

  • Verbreding naar activiteiten, sport, recreatie, hobby, informeel taalaanbod

  • Opbouwen portfolio voor nieuwkomers in Nederland

  • Meer taalondersteuning en taallessen op de azc’s

  • Specifieke inzet op vrouwen en andere kwetsbare groepen

  • Borging lokale samenwerking azc, vrijwilligerscentrale, maatschappelijke organisaties en gemeente

 • Wat kunnen we zelf doen?

 • Hoe ziet jouw lokale situatie eruit?

  Maak vanuit je eigen situatie een schets

  van de lokale samenwerking rondom

  nieuwkomers en vrijwilligerswerk

  In de bestaande situatie

 • In kleine groepjes met elkaar in gesprek

   Maak samen een overzicht/mindmap van lokale stakeholders in de gewenste situatie

   Welke rol heeft jouw organisatie nu?

   Welke rol zouden jullie willen en kunnen hebben?

 • Wat kunnen centrales samen doen

  in de participatietrajecten van

  nieuwkomers?

 • Wie ga je morgen bellen

  om dit te regelen?