Vrijwillige van werk naar werk fase

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Vrijwillige van werk naar werk fase. Uitvoering van dit plan leidt niet tot ander werk, u blijft op uw oude functie. U besluit dit plan niet op te volgen: u houdt dit plan voor uzelf. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Vrijwillige van werk naar werk fase

 • Vrijwillige van werk naar werk faseEvaluatie van de vrijwillige van werk naar werk fase: 1. Organisatieproblemen zijn voldoende opgelost. 2. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost, maar de verwachting is dat de problemen in deze fase nog wel opgelost kunnen worden. De vrijwillige van werk naar werk fase wordt verlengd. 3. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost? Klik op de paarse ballon.

 • Vrijwillige van werk naar werk faseEvaluatie van de vrijwillige van werk naar werk fase: 1. Organisatieproblemen zijn voldoende opgelost. 2. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost, maar de verwachting is dat de problemen in deze fase nog wel opgelost kunnen worden. De vrijwillige van werk naar werk fase wordt verlengd. 3. Zijn de organisatieproblemen onvoldoende opgelost? Klik op de paarse ballon.Van werk naar werk onderzoek De inhoud van het van werk naar werk onderzoek bestaat uit de mogelijkheden van de kandidaat op werk binnen of buiten het rijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd en beschreven door een deskundige.Indien u het niet eens bent met de uitkomst van dit onderzoek kunt u een second opinion aanvragen bij een andere deskundige.

 • Evaluatie van de vrijwillige van werk naar werk fase: 1. Organisatieproblemen zijn voldoende opgelost. 2. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost, maar de verwachting is dat de problemen in deze fase nog wel opgelost kunnen worden. De vrijwillige van werk naar werk fase wordt verlengd. 3. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost? Klik op de paarse ballon.Vrijwillige van werk naar werk faseVan werk naar werk plan De inhoud van het van werk naar werk plan bestaat uit de benodigde opleiding, de individuele begeleiding door een deskundige en het eventueel verrichten van ander werk om werkervaring op te doen. Dit van werk naar werk plan wordt vastgesteld door het bevoegd gezag (meestal uw leidinggevende). Indien u het niet eens bent met dit plan kunt u dit voorleggen aan een interdepartementale commissie (met leden van werkgever en leden van centrales).

 • Evaluatie van de vrijwillige van werk naar werk fase: 1. Organisatieproblemen zijn voldoende opgelost. 2. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost, maar de verwachting is dat de problemen in deze fase nog wel opgelost kunnen worden. De vrijwillige van werk naar werk fase wordt verlengd. 3. Organisatieproblemen zijn onvoldoende opgelost? Klik op de paarse ballon.Vrijwillige van werk naar werk faseU besluit dit plan wel op te volgen Indien u besluit dit plan op te volgen dan kunt u op zoek gaan naar ander werk en heeft u gedurende deze fase recht op aanvullende voorziening zoals compensatie van extra reistijd en reiskosten, stimuleringspremie van 4, 8, 12 of 24 maandsalarissen (afhankelijk van de diensttijd) en salarissuppletie indien u in de nieuwe functie minder salaris ontvangt. U kunt een passende functie aangeboden worden. Een passende functie is een functie op uw huidig salarisniveau en binnen de rijkssector. Indien u drie passende functies weigert dan vervalt uw recht op begeleiding en voorzieningen.

 • Verplichte van werk naar werk fase In uitzonderingsgevallen kan men na overeenstemming met de centrales starten met deze fase

 • Verplichte van werk naar werk fase In uitzonderingsgevallen kan men na overeenstemming met de centrales starten met deze fase

 • Verplichte van werk naar werk fase In uitzonderingsgevallen kan men na overeenstemming met de centrales starten met deze faseVan werk naar werk onderzoek De inhoud van het van werk naar werk onderzoek bestaat uit de mogelijkheden van de kandidaat op werk binnen of buiten het rijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd en beschreven door een deskundige.Indien u het niet eens bent met de uitkomst van dit onderzoek kunt u een second opinion aanvragen bij een andere deskundige.

 • Verplichte van werk naar werk fase In uitzonderingsgevallen kan men na overeenstemming met de centrales starten met deze faseVan werk naar werk plan De inhoud van het van werk naar werk plan bestaat uit de benodigde opleiding, de individuele begeleiding door een deskundige en het eventueel verrichten van ander werk om werkervaring op te doen. Dit van werk naar werk plan wordt vastgesteld door het bevoegd gezag (meestal uw leidinggevende).Indien u het niet eens bent met dit plan kunt u dit voorleggen aan een interdepartementale commissie (met leden van werkgever en leden van centrales).

 • Verplichte van werk naar werk fase In uitzonderingsgevallen kan men na overeenstemming met de centrales starten met deze faseU bent verplicht dit plan uit te voeren. In deze periode bent u verplicht een passende functie te accepteren. Indien u geen passende functie accepteert, kan u ontslagen worden. Een passende functie is: De eerste 6 maanden: een functie binnen de sector Rijk op uw eigen schaalniveau. De daaropvolgende 6 maanden: een functie binnen de sector Rijk die maximaal twee salarisschalen lager is. De daaropvolgende 6 maanden: een functie binnen de overheid die maximaal twee salarisschalen lager is.In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of indien ander werk is verricht) worden de periodes van 6 maanden verlengt. U heeft recht op aanvullende voorziening zoals compensatie van extra reistijd en reiskosten, stimuleringspremie van 4, 8, 12 of 24 maandsalarissen (afhankelijk van de diensttijd) en salarissuppletie indien u in de nieuwe functie minder salaris ontvangt. Indien u de opgedragen functie niet passend vindt, of indien u vindt dat de periode van 6 maanden verlengd dient te worden, dan kunt u dit laten toetsen bij de interdepartementale commissie (met leden van werkgever en leden van centrales).

 • Verplichte van werk naar werk fase In uitzonderingsgevallen kan men na overeenstemming met de centrales starten met deze faseUitvoering van dit plan niet leidt tot ander werk Mocht het niet lukken om ander werk te vinden dan wordt na 18 maanden (of later indien een periode verlengt is) door een deskundige advies uitgebracht voor individueel maatwerk. Het is niet mogelijk dat u gedwongen ontslagen wordt. Dit is de sluitende aanpak. Indien u of uw werkgever zich niet kan vinden in dit advies dan kunt u beide dit advies laten toetsen bij de interdepartementale toetsingscommissie.

  **********