Vrijuit, editie mei 2015

download Vrijuit, editie mei 2015

of 24

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Vrijuit, editie mei 2015

 • 8CONTINUTEIT VAN DEONDERNEMINGENDe wet op de continuteit van deondernemingen biedt onderne-mingen in moeilijkheden ver-schillende mogelijkheden omeen oplossing te zoeken voorhun betaalproblemen.

  18MAATWERKDECREETDe uitwerking van het collectiefmaatwerkdecreet is een feit.Mensen met een arbeidsbeperkingkunnen een op maat gemaaktrugzakje inzetten in ruil voorondersteuning.

  23AANGIFTE BIJ RVAWanneer je voor het eerst werklooswordt, moet je aan de RVA je per-soonlijke en familiale toestandaangeven. In die gegevens mogengeen tegenstrijdigheden voorko-men.

  21DEGRESSIVITEIT ENARMOEDEDe geroemde Belgische socialezekerheid blijkt niet iedereen tebeschermen tegen armoede. Watbetekent de versterkte degressivi-teit van de werkloosheidsuitkerin-gen voor het risico op armoede ?

  M A A N D B L A D V A N D E L I B E R A L E V A K B O N D

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646

  8 6 s t e j a a r g a n g mei 2015

  Vr i juit7AANGEPASTE BESCHIKBAARHEID

  Waar de sociale partners enkeleen passieve beschikbaarheidvoorzagen, heeft de regering deaangepaste beschikbaarheiduitgevonden voor personen inSWT en oudere werklozen. Watbedoelt ze ?

  10KEURIGE CIJFERSIn 2014 zijn de werkloosheidscijferssterk gedaald en ook de globale uit-gaven van de RVA krompen. Dat isniet alleen te wijten aan de econo-mische groei en demografischetrends.

  De indexsprong en het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. De regering heefter ijlings die twee onpopulaire maatregelen willen doorjagen. Snel snel, om discussiesover het nut en de doelmatigheid ervan voor te zijn. Voor wat de indexsprong betreft, isde parlementaire oppositie erin geslaagd een debat te veroorzaken en de beslissing tevertragen. Jammer genoeg is de beslissing over de pensioenleeftijd doorgegaan zonderhet minste overleg met de sociale partners. Op andere vlakken daarentegen is defederale regering veel minder gehaast. Denk bijvoorbeeld aan de grote hervorming diede arbeidskost zou kunnen verlagen, door een betekenisvol deel van de lasten op deinkomsten uit arbeid te verleggen naar andere inkomstenbronnen. Niet alles is verloren.We moeten strijdvaardig blijven voor meer fiscale gelijkheid en ten volle wegen op dewerkzaamheden van de Nationale Pensioencommissie.

  IN ZEVEN HAASTEN

 • a c l v b - v o o r d e e l k a a r t2

  V R I J U I T / M E I 2 0 1 5

  WINCARD DEELNAMECOUPONJa, ik waag mijn kans en stuur deze antwoordkaart op een briefkaart naar Countdown WINCARD, Roodborstjeslaan 4, bus 3 - 1860 Meise, of ik mail mijn gegevens (met vermelding van mijn keuze in de onderwerpregel) naar specials@countdown.be.

  NAAM : .............................................................. VOORNAAM :...............................................

  ADRES : ................................................................................................................................

  PC : .................. GEMEENTE :...............................................................................................

  ACLVB-lidnummer : : ..................................

  MIJN KEUZE :

  q NICCI FRENCHq ING ART CENTER

  OOK

  VIA

  E-M

  AIL

  !

  Meer voordelen : ga naarwww.countdown.be

  of schrijf je in op de nieuwsbrief

  Trendy juwelen, ontspannende reisjes,uitstapjes voor groot en klein, leukeacties bij ICI PARIS XL of Delhaize op Shedeals vind je steeds de beste

  SHEDEALS

  5 korting op je eerste Shedealsaankoop van minimum 20deals met de strafste kortingen. Word net als700.000 andere vrouwen lid van www.shedeals.be *en wees zo steeds als eerste op de hoogte !

  Registreer je nu helemaal gratis via www.shedeals.be/registratie.

  Scoor tot en met 31 mei 2015 een extra korting op jeShedeals-bestelling met de kortingscode SHECTD15.

  Geef deze code in bij afrekening van je deal en krijg zo 5* korting op je aankoop !

  * Het aanbod is geldig t.e.m. 31/05/2015 en steeds volgensbeschikbaarheid en zolang de voorraad strekt. Maximaal 1promotiecode per klant. Geldig op alle betalende aanbiedin-gen van minimum 20 op www.shedeals.be * waarbij debetaling rechtstreeks op www.shedeals.be uitgevoerd wordt(niet geldig bij affiliated partners). Niet cumuleerbaar metandere promotiecodes. Voor de algemene voorwaarden, ziehttp://www.shedeals.be/nl/info/conditions

  ECHOES - 19.03.2015 - 14.06.2015Helmut Stallaerts meets the ING CollectionExclusief voor WINCARD-houders : 20 vrijkaarten te winnen !

  Van 19 maart tot 14 juni 2015 stelt het ING Art Center een ten-toonstelling voor, gewijd aan de kunstenaar Helmut Stallaerts,finalist van de Young Belgian Art Prize en winnaar van de INGPublieksprijs in 2013. Het project Echoes is een artistieke dialoog die Helmut Stallaertstot stand bracht tussen zijn eigen schilderijen en sculpturen ende werken uit de ING-collectie, zoals het werk van Tony Cragg,Sol LeWitt, Christian Boltanski, Anna & Bernhard Blume, PatSteir, Nobuyoshi Araki, Jan Vercruysse, Richard Deacon, Alighieroe Boetti, Mitja Tuek, Honor Daumier, Piet Mondrian, etc

  De artistieke echo's lopen in verschillende richtingen : vanuitresonanties, herhalingen, complementariteiten en tegenstellin-gen, volgens een tentoonstellingsparcours dat niet opgelegd isen dat iets van het mysterie van de kunst probeert te onthullen.

  De tentoonstelling is een uitnodiging om op eenautonome manier om te gaan met kunst.

  UW IDEALE ZOMERLECTUUR, DE NIEUWE NICCI FRENCHExclusief voor WINCARD-houders : 10 exemplaren van dit spannende boek te winnen !Uit de Thames wordt het lijk van een man met doorgesnedenkeel gevist. Hij is onherkenbaar, want hij heeft al een tijd in hetwater gelegen. Het enige aanknopingspunt is een ziekenhuis-bandje om zijn pols met daarop de naam Frieda Klein.

  Al gauw blijkt dat psychotherapeute Frieda Klein een wel ergpersoonlijke band met het slachtoffer had en ze wordt als debelangrijkste verdachte van het misdrijf gezien. Frieda heeftvanwege haar verleden weinig goodwill bij het politiekorps,maar gelukkig heeft ze vrienden die bereid zijn om tot het uiter-ste voor haar te gaan 'Denken aan vrijdag' is het vijfde deelin de spannende Frieda Klein-reeks.

  De beste online deals met kortingen tot 70 %

  Extra WINCARD-voordeelKoop Denken aan vrijdag van Nicci French nu met 3,5 eurokorting bij de erkende boekhandel. Maak gebruik van deze bonmet streepjescode (geldig van 1 mei t.e.m. 31 juli 2015 op depaperbackversie).

  !

 • MINDER BESPARINGEN, MEER HERSTELBELEIDOnder meer in Brussel kwamen militanten van de drie vakbonden met duizenden op straat om duidelijk te maken datze het niet eens zijn met het strenge bezuinigingsbeleid van de federale regering.

  a c t u a l i t e i t3

  V R I J U I T / M E I 2 0 1 5

  Door de nieuwe wetgeving rond de psychosociale risicos in de ondernemin-gen werd ook op Europees vlak een tool ontwikkeld die het mogelijk maakt omin de kleine bedrijven deze risicos aan te pakken.Dit werkinstrument kwam tot stand in samenwerking met het Europeesagentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Uiteraard bieden deexterne diensten voor preventie en bescherming ook een aantal modellen aan,maar niet altijd gratis.

  De E-handleiding voor de aanpak van stress en psychosociale risico's is innationale versies verkrijgbaar. Ze biedt informatie over werkgerelateerdestress en psychosociale risico's die het bewustzijn, het begrip en de aanpakervan op de werkplek moet verbeteren.

  Deze elektronische handleiding is dusdanig van opzet dat zij tegemoetkomtaan de behoeften van werkgevers en werknemers in het klein bedrijf die psy-

  chosociale risico's op het werk willen gaan aanpakken en die enige begelei-ding zoeken bij de eerste stappen op dit terrein. Ze bevat :3 een eenvoudige uitleg van wat onder werkgerelateerde stress en

  psychosociale risico's wordt verstaan;3 de gevolgen ervan voor ondernemingen en werknemers;3 concrete voorbeelden van de manier waarop psychosociale risico's kunnen

  worden voorkomen en/of aangepakt;3 verwijzingen naar de nationale wetgeving;3 informatie over nationale hulpbronnen en praktische tools.

  Deze informatie is terug te vinden en te downloaden via de linkhttps://www.healthy-workplaces.eu, rubriek Tools en hulpmiddelen > Eenpraktische e-handleiding voor de aanpak van psychosociale risico's

  Vincent VAN DER HAEGEN

  PSYCHOSOCIALE RISICOS AANPAKKEN IN KLEINE BEDRIJVEN

  Indexsprong ACV, ACLVB en ABVV leveren samen strijd voor de index, want diemaatregel maakt het mogelijk alle lonen en sociale uitkeringen aan te passenaan de levensduurte ! Bij een indexsprong zijn, op een loopbaan, 20.000 eurovoor altijd verloren, wat overeenkomt met 6 maanden prestaties zonder loon

  Vrije onderhandelingen Samen eisen we vrije onderhandelingen in de sectoren,want sommige ondernemingen maken voldoende winst. En zonder werknemers,geen ondernemingen ! Een juiste verloning is dus noodzakelijk !

  Een herstelbeleid We willen een beleid van economisch herstel en investerin-gen, geen jacht op werklozen ! Het dient tot niets mensen uit te sluiten uit dewerkloosheid, hen te straffen of oudere werknemers te dwingen langer te wer-ken, als er toch onvoldoende jobaanbod is. Die maatregelen storten ons alleenmaar in de armoede.

  Openbare diensten Samen willen we sterke en kwaliteitsvolle openbare dien-sten, omdat ze voelbaar bijdragen tot de koopkracht van alle burgers. Om ervoorte zorgen dat iedereen toegang heeft tot die onontbeerlijke diensten, moeten debudgetten gewaarborgd en voldoende zijn. De arbeidsvoorwaarden van de amb-tenaren horen optimaal te zijn.

  Eindeloopbaan Samen willen we waardige eindeloopbanen, die een echtelevenskwaliteit verzekeren ! Neen aan de beschikbaarheid van de bruggepensi-oneerden ! Neen aan het pensioen op 67 jaar !

  Fiscale rechtvaardigheid We willen f