Vragenlijst onderzoek - Compliance in de zorg - KPMG · PDF fileBeleggen integrale compliance...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Vragenlijst onderzoek - Compliance in de zorg - KPMG · PDF fileBeleggen integrale compliance...

 • Vragenlijst onderzoek

  Februari 2016

  Compliance in de zorgKPMG, VCZ en Erasmus

  2016 KPMG Advisory N.V.

  1. HOEVEEL MEDEWERKERS (FTE) TELT HET ZIEKENHUIS? 2. IN WAT VOOR TYPE ZIEKENHUIS BENT U WERKZAAM?

  3. HOE KAN UW HUIDIGE FUNCTIE ALS BESTE WORDEN AANGEDUID?

  251-500 501-1000 2001-5000 7500+1001-2000 5001-7500

  1 1

  34 4

  14 Algemeen

  Topklinisch

  SAZ

  UMC

  Categoraal

  Nevenlocatie

  13

  9

  3

  2

  0

  0

  CEO

  Hoofd bedrijfsinformatie

  Interne auditor (IAD)

  Compliance officer

  Legal officer

  Security officer

  Kwaliteitsmanager

  Secretaris RvB

  3,7%

  3,7%3,7%

  18,5%

  7,4%

  14,8%

  33,3%

  14,8%

 • 4. WELKE 5 THEMAS BRENGEN OP DIT MOMENT HET HOOGSTE COMPLIANCE RISICO MET ZICH MEE?

  5. WELKE 5 THEMAS BRENGEN IN DE TOEKOMST HET HOOGSTE COMPLIANCE RISICO MET ZICH MEE?

  6. OP WELKE MANIER PROBEERT U DE UITVOERBAARHEID VAN NIEUWE REGELGEVING TE BENVLOEDEN?

  7. MET WELKE EXTERNE TOEZICHTHOUDERS HEEFT U DIRECT CONTACT OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE?

  INFORMATIEVEILIGHEID

  23,5% 20,5%

  CONTRACTEN11,3% 10,2%

  VEILIGHEID & MILIEU7,8% 9,4%

  KWALITEIT & VEILIGHEID

  22,6% 20,5%

  RECHTMATIGHEID13,9% 15,7%

  34,3%VIA BRANCHEORGANISATIE (KOEPEL)

  28,6%DIALOOG MET TOEZICHTHOUDERS

  12,9%VIA MEDIA

  11,4%VIA PROFESSIONEEL NETWERK

  7,1%VIA COLLEGAS IN ANDERE ZIEKENHUIZEN

  4,3%DIALOOG MET ZORGVERZEKERAARS

  1,4%DIALOOG MET KWALITEITSINSTITUUT

  Inspectie Gezondheidszorg

  Zorgverzekeraars

  Nederlandse Zorgautoriteit

  College Bescherming Persoonsgegevens

  Autoriteit Consument & Markt

  Zorginstituut Nederland

  Nederlandse Voedsel- & Warenautoriteit

  Belastingdienst

  23,8%

  23,8%

  19,8%

  9,9%

  7,9%

  7,9%

  5%

  2%

  2016 KPMG Advisory N.V.

 • 2016 KPMG Advisory N.V.

  8. HEEFT UW ZIEKENHUIS EEN CHIEF COMPLIANCE OFFICER (CCO)?

  11. VANAF WELK JAAR IS ER SPRAKE VAN EEN COMPLIANCE FUNCTIE IN DE DOOR U AANGEGEVEN VORM?

  12. WELKE GEBEURTENIS LAG TEN GRONDSLAG AAN HET EXPLICIET AANDACHT BESTEDEN AAN COMPLIANCE?

  13. HOEVEEL MEDEWERKERS (FTE) ZIJN ER BETROKKEN BIJ HET UITOEFENEN VAN DE COMPLIANCE FUNCTIE?

  9. WELKE AFDELING GEEFT UITVOERING AAN HET COMPLIANCE PROGRAMMA?

  10. IS DE FUNCTIE VAN COMPLIANCE MANAGER EEN STANDALONE FUNCTIE OF OMVAT DEZE FUNCTIE MEERDERE TAKEN?

  23NEE

  23MEERDERE TAKEN

  STANDALONE FUNCTIE

  4JA

  4

  Kwaliteit & Veiligheid

  Financin & Controle

  Juridische Zaken

  Interne Audit Dienst

  Compliance

  Secretaris RvB

  Personeelszaken

  Medische Staf

  Risicomanagement

  Beveiliging

  27,1%

  22,0%

  10,2%

  8,5%

  6,8%

  6,8%

  6,8%

  5,1%

  3,4%

  3,4%

  2006

  1

  2 2 23

  45

  8

  2008 2009 2010 2011 2012

  1

  1

  10

  4

  6

  4

  2

  3-5 6-10 11-25 26-100 100+

  2013 2015

  2,4%CLAIMS

  7,1%GEPUBLICEERDE RISICOS

  11,9%IMAGO- OF REPUTATIESCHADE

  11,9%TOEZICHT DOOR EXTERNE TOEZICHTHOUDER

  14,3%TOEZICHT DOOR INTERNE TOEZICHTHOUDER

  52,4%BESLUIT VAN DE RVB

 • 2016 KPMG Advisory N.V.

  14. IS HET AANTAL MEDEWERKERS (FTE), DAT BETROKKEN IS BIJ HET UITOEFENEN VAN DE COMPLIANCE FUNCTIE, IN HET AFGELOPEN JAAR GESTEGEN?

  18. IS ER EEN AFSTEMMINGSORGAAN VOOR FUNCTIES MET VERANTWOORDELIJKHEID OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE?

  17. WIE ZIJN GESPREKSPARTNER VOOR DE PERSOON MET MEESTE VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?

  15. AAN WIE RAPPORTEERT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?

  16. MET WELKE FREQUENTIE RAPPORTEERT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?

  15NEE

  21NEE

  12JA

  6JA

  Raad van Bestuur

  Raad van toezicht

  Audit comit

  Compliance comit

  CFO

  65,9%

  17,1%

  12,2%

  2,4%

  2,4%

  wekelijks maande-lijks

  per kwartaal

  per half jaar

  jaarlijks ad hoc

  4

  910

  1 1

  2

  14,6%MEDISCHE STAF

  12,6%EXTERNE TOEZICHTHOUDERS

  11,7ZIEKENHUISCOMMISSIES

  10,7%ZORGVERZEKERAARS

  10,7%ZORGPROFESSIONALS

  8,7%RAAD VAN TOEZICHT

  4,9%MEDEWERKERS

  1,9%BRANCHEORGANISATIES

  24,3%RAAD VAN BESTUUR

 • 19. WELKE AFDELINGEN ZIJN BETROKKEN BIJ HET AFSTEMMINGSORGAAN?

  22. ZIJN DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE IN EEN FUNCTIEOMSCHRIJVING OF SOORTGELIJK DOCUMENT VASTGELEGD?

  23. WELKE VORM VAN PERSOONLIJKE BESCHERMING HEEFT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE BIJ EVENTUELE ESCALATIES (OP BIJVOORBEELD DIRECTIENIVEAU)?

  20. WAT IS DE ACHTERGROND VAN DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?

  21. HOEVEEL JAAR ERVARING HEEFT DE PERSOON MET VERANTWOORDELIJKHEID OMTRENT COMPLIANCE?

  FINANCIEEL

  38,2%SOCIAAL

  8,8%JURIDISCH

  20,6%OPERATIONEEL

  8,8%MEDISCH

  17,6%TECHNISCH

  5,9%

  4

  7 7

  4

  2

  3

  0-2 3-5 6-10 11-15 16-20 20+

  Kwaliteit & Veiligheid

  Compliance

  Interne Audit Dienst

  Beveiliging

  Risicomanagement

  Medische Staf

  Juridische Zaken

  Personeelszaken

  Financin & Controle

  Beleid

  Informatiedienst

  Audit comit

  Medisch specialist

  13,8%

  13,8%

  10,3%

  10,3%

  10,3%

  10,3%

  6,9%

  6,9%

  3,4%

  3,4%

  3,4%

  3,4%

  3,4%

  17NEE

  10JA

  33,3% VERTROUWENSPERSOON

  27,8% TOEGANG TOT RAAD VAN TOEZICHT

  11,1% TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

  8,3% KLACHTENCOMMISSIE

  8,3% VEILIG MELDEN SYSTEEM

  5,6% CONTRACT

  2,8% VAKBOND

  2,8% ONDERNEMERSRAAD

  2016 KPMG Advisory N.V.

 • RISICOANALYSE

  SCREENING PERSONEEL

  DATA-ANALYSE

  MONITOREN VAN GEDRAG

  AUDITING

  PROCES CONTROL

  CODES

  BENCHMARKING

  VEILIGHEIDSRONDES

  NORMEN EN STANDAARDEN

  COMMUNICATIE & TRAINING14,9%

  14,3%

  13%

  12,3%

  11%

  9,7%

  7,1%

  6,5%

  5,8%

  4,8%

  0,6%

  24. WELKE INSTRUMENTEN PAST U TOE VOOR DE INVULLING VAN UW HUIDIGE COMPLIANCE PROGRAMMA?

  25. HOE BEOORDEELT U DE VOLWASSENHEID VAN HET COMPLIANCE MANAGEMENT IN UW ZIEKENHUIS?

  BASIS FUNCTIONEEL GENTEGREERD GENTERNALISEERD

  GOVERANCE & BELEID Incidenten managen Nemen van controle In control zijn Proactief beleid

  7 12 7 1BEHEERSMAATREGELEN Regels zijn vastgesteld Regels zijn

  gemplementeerdLink naar gewenst gedrag is gelegd

  Managen van gewenst gedrag

  5 10 12 0CULTUUR & GEDRAG Ad hoc overleg Bewustzijn

  van risicosBewustzijn van cultuur

  Naleefcultuur

  1 22 3 1MONITOREN & RAPPORTAGE Monitoren van

  incidentenMonitoren o.b.v.

  risicoanalyseContinue feedback Continu leerproces

  5 19 2 1

  2016 KPMG Advisory N.V.

 • 26. HOE KENSCHETST U DE BALANS TUSSEN REGELS EN VERTROUWEN IN UW ZIEKENHUIS?

  27. WORDT IN DE RAPPORTAGE AAN DE RVB AANDACHT BESTEED AAN DE BALANS TUSSEN REGELS EN VERTROUWEN?

  28. WAT ZOU EEN BELANGRIJKE VERBETERSTAP OF ONTWIKKELING ZIJN OP HET GEBIED VAN COMPLIANCE?

  MINIMUM (1)

  MENSEN ZIJN ANONIEM MENSEN KENNEN ELKAAR

  HIRARCHISCHE GEDRAGSREGELS GEZAMENLIJKE LEEFREGELS

  STUREN DOOR PLANNING & CONTROL STUREN OP VERANTWOORDELIJKHEID

  REGELS ZIJN GESLOTEN REGELS ZIJN OPEN

  MANAGEMENT BEPAALT HOE MEDEWERKERS BEPALEN HOE

  FOUTEN DRIJVEN REGULERINGSPROCES FOUTEN DRIJVEN VERBETERPROCES

  RAPPORTEREN VAN LIJSTJES DELEN VAN DILEMMAS

  BEWAREN VAN VREDE DUIDELIJK SANCTIEBELEID

  LEIDENDE ORGANISATIE LERENDE ORGANISATIE

  MAXIMUM (7)GEMIDDELD

  5,30

  4,22

  4,15

  3,89

  3,96

  4,93

  4,11

  3,81

  4,44

  18NEE

  9JA

  Opzet van het onderzoekHet onderzoek van VCZ, KPMG en Erasmus Universiteit bestond uit gesprekken met vijf compliance deskundigen, acht externe toezichthouders en tien ziekenhuis compliance managers. Er werden vijfentachtig ziekenhuizen aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Zevenentwintig (32%) ziekenhuizen deden dit, zestien (19%) lieten weten dat ze andere onderwerpen meer prioriteit wilden geven, de overige (49%) reageerden niet.

  ContactWilt u meer weten over het onderzoek naar Compliance in de zorg, ga naar kpmg.com/nl/softcontrolszorg of neem contact op met Jaap Wijnker: wijnker.jaap@kpmg.nl of 06-51291715.

  Formaliseren taken en verantwoordelijkheden compliance functie

  Beleggen integrale compliance functie

  Creren cultuur van vertrouwen

  Integratie risicomanagement

  Versterken risicobewustzijn

  Verbeteren governance

  Implementeren software

  Proactieve houding aannemen

  Betrekken medisch specialisten

  23%

  23%

  21%

  12%

  7%

  5%

  5%

  2%

  2%

  2016 KPMG Advisory N.V.