Vormingen op maat

of 42 /42
Vormingsaanbod 2016 www.devoorzorg.be

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Vormingen op maat

 • Vormingsaanbod

  2016

  www.devoorzorg.be

 • Vormingsaanbod

  Ziekenfondsthemas:Samen zwanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Vlaamse zorgverzekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Wat kan de dienst Maatschappelijk Werk voor je doen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Arbeidsongeschiktheid en recht op uitkeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Ondersteunend thuis wonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Pensioeninfo - gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Pensioeninfo - professionelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - professionelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - gebruikers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Werknemerspensioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Infosessie Alles wat je wilt weten en nu kan vragen over je pensioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Zelf mijn belastingaangifte invullen via Tax-on-web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Wens . Wil . Wet . Levenseinde en wilsbeschikking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Gezondheidsthemas (*):Armoede ontrafeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23COPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Je longen, je lucht, je leven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Rouw en verlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Uitdagingen voor de 50-plusrelatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27VIVA-LADY: Het menopauzespel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

  Uitleenpakketten:Levensloopspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Tentoonstelling Vrouwen in de Groote Oorlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  Aanbod voor scholen:Koelboxspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Gezond kiezen in de winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Gek van lawaai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Kleuterfietsen met Mut de Muis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Draadloos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  Aanvraagformulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  (*) De Regionale Dienstencentra van Thuiszorg Antwerpen vzw en Thuiszorg Arbeid en Gezondheid vzw in samenwerking met De VoorZorg Well2DAY

 • Vormingen op maatZiekenfonds De VoorZorg vindt het belangrijk om mensen te informeren . Elke dag opnieuw geven we onze leden de juiste informatie, advies en een persoonlijke dienstverlening . Onze organisatie herbergt heel wat specifieke kennis en knowhow over diverse themas: van sociale wetgeving tot gezondheidsthemas . Die kennis delen we graag met jou . Daarom bieden we vormingen aan op maat van jouw vereniging, bedrijf of organisatie tegen democratische prijzen .

  Ben je als sociale organisatie, school, gemeentebestuur, lokale vereniging, OCMW, buurthuis, woon- en zorgcentrum of dienstencentrum op zoek naar een boeiende vorming?Ontdek dan zeker het vormingsaanbod van De VoorZorg .Je vindt er onder meer: informatieve vormingen over ziekenfondsthemas en de sociale of pensioenwetgeving boeiende vormingen over gezondheidsthemas: COPD, je longen, je lucht, je leven, rouw en

  verlies, de 50-plusrelatie en Het menopauzespel actieve vormingen over welzijn en preventie uitleenpakketten: zoals het Levensloopspel, tentoonstelling Vrouwen in de Groote Oorlog een speciaal aanbod voor scholen over gezond eten, gehoorschade, kleuterfietsen en internet .De VoorZorg, de dienst Maatschappelijk Werk, Thuiszorg vzw, S-Plus provincie Antwerpen vzw, VIVA-SVV provincie Antwerpen vzw, JOETZ vzw, Pensioen- en Belastingservice en de Regionale Dienstencentra bundelen in deze brochure alle vormingen op maat van jouw ver-eniging of organisatie waaruit jij kan kiezen . Je vindt er voor ieder wat wils, rekening houdende met verschillende leeftijden, interesses en mogelijkheden . Bij elke vorming staat de beoogde doelgroep, benodigdheden, prijs . . . vermeld .

 • Op maatDe VoorZorg heeft veel expertise op verschillende domeinen . Naast het aanbod in deze catalogus, kunnen wij voor onderstaande themas ook vormingen op maat uitwerken .

  Pensioenwetgeving:je kan elk pensioenthema dat behoort tot de wettelijke pensioenen van werk-nemers of zelfstandigen laten verwerken tot een vormingsprogramma, aangepast aan jouw noden .

  Aanbod Well2DAY-professionals: op vraag kunnen onze Well2DAY-profes-sionals (ditisten, psychologen, beweeg-consulenten, yogadocenten, mindfulness-lesgevers ) een infosessie op maat uitwerken . Neem hiervoor contact op .

  Voor personen met een beperking:voor personen met een beperking kun-nen aanvragen worden gedaan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (meerderjarigen) of bij de Intersectorale Toegangspoort (minderja-rigen) . Deze aanvragen kunnen gaan over hulpmiddelen of aanpassingen aan de woning of auto, de opname of begelei-ding of toekenning van een persoonlijk assistentiebudget .

 • PrijsDe prijzen van onze vormingen variren . Ziekenfondsthemas: gratis .

  Enkel de vervoerskosten worden aange-rekend tegen 0,34 euro per kilometer . Onze eigen experten verzorgen deze in-fosessies .

  Gezondheidsthemas: 75 euro per sessie . Speciaal opgeleide vrijwilligers verzor-gen deze infosessies . Voor vzw-afdelin-gen waarmee De VoorZorg een samen-werkingsovereenkomst heeft, bieden we deze sessies gratis aan .

  Well2DAY-professional: 75 euro per uur .

  De uitleenpakketten zijn ofwel betalend, ofwel gratis uit te lenen zonder begeleider .Deze prijzen omvatten de kosten met be-trekking tot de voorbereiding en verplaatsing .Neem vrijblijvend met ons contact op voor een prijsberekening voor een vorming op maat .

 • 8Ziekenfondsthemas

 • 8 9

  Samen zwanger

  Toekomstige ouders kijken ongeduldig uit naar de komst van hun baby . Samen zwanger is een gratis infosessie waar toekomstige ouders alles te weten komen over zwangerschaps-rust, uitkeringen, geboortegeschenken, kraamzorg . . .

  Duur 2 uur .

  Doelgroep Zwangere vrouwen en hun partner .

  Inhoud Wat moet je regelen voor de bevalling? Nuttige tips voor na de bevalling . Regel snel en gemakkelijk jouw moederschapsrust . Ontdek welke voordelen De VoorZorg je biedt . Ons zorg- en comfortaanbod .

  Methodiek PowerPoint .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer en verlengkabel .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 10 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 10

  Vlaamse zorgverzekering

  Deze vorming geeft informatie over de Vlaamse zorgverzekering en de voorwaarden voor de aanvraag van een mantelzorgpremie binnen de Vlaamse zorgverzekering .

  Duur 2 uur .

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud Regelgeving Vlaamse regering . Premiebedrag . Wanneer heb je recht op een mantelzorgpremie? Hoe de premie aanvragen? Het verloop van de indicatiestelling aan huis . Controle door extern orgaan Mediwe . Contactgegevens van de verschillende zorgkassen .

  Methodiek PowerPoint .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer en verlengkabel .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 8 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 10 11

  Wat kan de dienst Maatschappelijk Werk voor je doen?

  Vroeg of laat kunnen mensen (zelf of naasten) worden geconfronteerd met wijzigingen in de gezondheidstoestand en/of een verminderde zelfredzaamheid . Denk maar aan een chronische of levensbedreigende ziekte, een handicap waarmee men geboren wordt of die men tijdens het leven opliep of de problemen die men kan ondervinden op gevorderde leeftijd . Voor elk van deze situaties en de noden en vragen die daaruit volgen, kan men terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk (ook wel DMW of Sociale Dienst genoemd) .

  Duur Tot 2 uur (afhankelijk van publiek, vragen en interactie) .

  Doelgroep Zowel professionals (intern als extern) als ook bepaalde doelgroepen die hierover meer wensen te weten .

  Inhoud Welke sociale diensten bestaan er allemaal? Wat is DMW (Sociale Dienst binnen het ziekenfonds)? Voor wie werkt DMW (doelgroepen)? Hoe pakt DMW dit aan? Met welke onderwerpen/situaties kan men terecht bij DMW? Belichting van en/of verdieping in bepaalde themas, afhankelijk

  van het profiel van de aanvrager en/of vorming .

  Methodiek PowerPoint .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer en verlengkabel .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 10 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 12

  Arbeidsongeschiktheid en recht op uitkeringen

  Toelichting over de verschillende soorten van arbeidsongeschiktheid . De verplichtingen hierbij van zowel de werkgever als de werknemer en de bijbehorende admini stratie (werk-nemer, werkgever/sociaal secretariaat, ziekenfonds) .De vorming wordt aangepast naargelang de doelgroep en de vraag .

  Duur Naargelang de groep varieert dit van 2 uur tot een volledige dag .

  Doelgroep Tweedekansonderwijs (via KOPA - ABVV), personeelsdiensten .

  Inhoud Wat is een arbeidsongeschiktheid? De verschillende soorten arbeidsongeschiktheid + voorwaarden:

  gewone arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, werk-verwijdering, geboorteverlof, adoptieverlof, arbeidsongeval .

  Aangifte van de arbeidsongeschiktheid . Invullen van de nodige documenten: wie, wanneer, hoe? Toelichting medisch deeltijds . Toelichting invaliditeit .

  Methodiek PowerPoint en naargelang de doelgroep praktische oefeningen aan de hand van rele documenten .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer, verlengkabel en syllabus (afdruk PowerPoint) .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Maximum 15 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 12 13

  Ondersteunend thuis wonen

  Hoe langer ondersteundend thuis wonen? In deze vorming krijg je verschillende pistes aangereikt hoe mensen langer in hun thuissituatie kunnen blijven mits ondersteuning van thuiszorgdiensten en hulpmiddelen . De verschillende thuiszorgdiensten worden toegelicht en de verschillende hulpmiddelen worden gellustreerd . Aansluitend kan een marge worden ingebouwd om op persoonlijke vragen in te gaan .

  Duur Tot 2 uur .

  Doelgroep Ouderen en zorgbehoevenden, mantelzorgers .

  Inhoud Wat is thuiszorg? Thuisverpleging . Gezinszorg . Poetsdienst met en zonder dienstencheques . Klusjesdienst . Vrijwilligerswerking . Dienst voor Maatschappelijk Werk . Mantelzorg . Ondersteunende diensten aan huis .

  Methodiek Lezing, PowerPoint en interactief .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm en computer .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 15 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 14

  Pensioeninfo - gebruikers

  De algemene pensioenwetgeving in mensentaal uitgelegd . Pensioeninfo behandelt de drie grote pensioenstelsels van ons land (werknemers, zelf-standigen en ambtenaren) . Een 30-tal praktische vragen leiden je doorheen deze vorming .

  Duur 3 uur .

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud Het rustpensioen . De pensioenleeftijd . Je beroepsloopbaan . De pensioenberekening en het pensioenbedrag . De uitbetaling van je pensioen . Het minimumpensioen, Het overlevingspensioen . Het pensioen bij scheiding . De inkomensgarantie voor ouderen .

  Methodiek De voordracht wordt door een PowerPoint ondersteund .

  Benodigd materiaal Beamer en scherm .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 15, maximum 100 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 14 15

  Pensioeninfo - professionelen

  We leggen in duidelijke taal de pensioenwetgeving uit aan mensen die professioneel met pensioen te maken hebben .

  Duur 3 dagdelen .

  Doelgroep Voor wie professioneel met pensioen te maken heeft .

  Inhoud Het pensioenstelsel van werknemers en zelfstandigen . Het rustpensioen: pensioenleeftijd, beroepsloopbaan,

  pensioenberekening, bedrag en uitbetaling . Het minimumpensioen, het overlevingspensioen, pensioen bij

  scheiding en inkomensgarantie voor ouderen . De meest voorkomende typeformulieren gellustreerd met

  voorbeelden uit de praktijk .

  Methodiek De voordracht wordt door een PowerPoint ondersteund .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, flipchart en stiften .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 10, maximum 25 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 16

  Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - professionelen

  Infosessie over IGO voor professionelen . Met deze vorming ontwikkelen we een ruime kennis over de berekeningswijze, het gebruik van de formulieren en de inschatting van recht op IGO .

  Duur 3 .30 uur .

  Doelgroep Hulpverleners van OCMWs, sociale huizen, infodiensten

  Inhoud We starten met een theoretisch gedeelte waarin je een antwoord krijgt op de volgende vragen: wat is IGO en onder welke voorwaarden kan je deze uitkering

  bekomen? hoeveel bedraagt de inkomensgarantie voor ouderen? met welke bestaansmiddelen, roerende en onroerende goede-

  ren houdt men rekening? Wat zijn de vrijstellingen? is er ook recht tijdens een verblijf in het buitenland? In het tweede deel leer je welke formulieren je moet gebruiken en wat je uit deze documenten kan afleiden .

  Methodiek De voordracht wordt door een PowerPoint ondersteund .

  Benodigd materiaal Beamer en scherm .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 3, maximum 15 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 16 17

  Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - gebruikers

  Infosessie over IGO voor gebruikers

  Duur 2 uur .

  Doelgroep Personen met een laag pensioen .

  Inhoud Voorwaarden en praktische zaken worden op een verstaanbare wijze uitgelegd .

  Methodiek De voordracht wordt door een PowerPoint ondersteund .

  Benodigd materiaal Flipchart en stiften .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 10, maximum 25 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 18

  Werknemerspensioen

  In deze vorming krijg je zicht op factoren die het pensioenbedrag benvloeden en verwerf je meer kennis over je (toekomstige) pensioenrechten .

  Duur 3 uur .

  Doelgroep Hulpverleners van OCMWs, sociale huizen, infodiensten

  Inhoud De meeste aandacht gaat naar het rustpensioen . We starten bij de pensioenleeftijd . Verder behandelen we de beroepsloopbaan, de berekenings-

  wijze van het pensioenbedrag tot en met de uitbetaling van je pensioen .

  Het minimumpensioen, het overlevingspensioen, het pensioen bij scheiding en de inkomensgarantie voor ouderen komen ook aan bod .

  Methodiek De voordracht wordt door een PowerPoint ondersteund .

  Benodigd materiaal Beamer en scherm .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 10, maximum 25 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 18 19

  Infosessie Alles wat je wilt weten en nu kan vragen over je pensioen

  Informatie over pensioen aan de hand van vragen van de deelnemers . De deelnemers bepa-len zelf volledig de inhoud van deze vorming door vragen af te vuren .

  Duur Tot 3 uur .

  Doelgroep Iedereen die een antwoord wilt op vragen over pensioen: (toekomstig) gepensioneerden seniorenverenigingen gebruikers van dienstencentra buurthuizen socioculturele verenigingen .

  Inhoud Je kan vooraf eventueel een aantal veel gestelde vragen aan de Pensioen- en Belastingservice bezorgen . Dit is echter niet nood-zakelijk .

  Methodiek Vragen van de deelnemers worden beantwoord .

  Benodigd materiaal Flipchart en stiften .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 5, maximum 25 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 20

  Zelf mijn belastingaangifte invullen via Tax-on-web

  Zelf mijn belastingaangifte invullen via Tax-on-web (TOW) .

  Duur 1 .30 tot 2 .30 uur .

  Doelgroep Personen die hun belastingaangifte (deel 1) via TOW willen indienen, maar dit nog niet durven .Uitgezonderd personen die: deel 2 van de belastingaangifte moeten invullen de werkelijke beroepskosten willen inbrengen een hypothecaire lening willen inbrengen inkomsten moeten aangeven uit financile beleggingen inkomsten uit het buitenland moeten aangeven .

  Inhoud Kennismaking met de eigen belastingaangifte in TOW .

  Methodiek Een voordracht waarbij de deelnemers door de eigen belasting-aangifte worden geloodst .

  Benodigd materiaal Beamer en scherm . Pc met eID-lezer en internetaansluiting per deelnemer . Printer .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 10, maximum 20 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 20 21

  Wens. Wil. Wet. Levenseinde en wilsbeschikking

  Euthanasie en wilsbeschikking zijn niet de vrolijkste zaken om over te praten maar houden wel veel mensen bezig . In deze infosessie maken we je wegwijs in de dienstverlening en regelingen voor het levenseinde .

  Duur 2 uur .

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud Wat is euthanasie + wettelijk kader? Andere vormen van comfortzorg/palliatieve zorg . Wat is een negatieve wilsverklaring? Wat als je zelf niet meer kan beslissen? Wat doe je met voorafgaande wilsverklaringen? Hoe kan je het best een orgaandonatie regelen? Lichaam schenken aan de wetenschap: Hoe ga je best te werk?

  Methodiek PowerPoint + infobrochure .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer en verlengkabel .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 8 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 22

  Gezondheidsthemas

 • 22 23

  Armoede ontrafeld

  We lezen de cijfers over armoede in de kranten en horen ze op het nieuws . Maar wat is ar-moede? En wat betekent het voor iemand die erin leeft? Aan de hand van dit pakket willen we mensen aansporen om na te denken over deze vragen . We willen het taboe doorbreken en armoede bespreekbaar maken .

  Duur 2 uur .

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud Hoe kijken we naar het leven in armoede? Wat zijn feiten? Wat zijn vooroordelen? Hoe zou het voelen om arm te zijn? Aan de hand van een affiche en in kleine groepjes denken we na over deze vragen .

  Wat is armoede? Een kort stukje theorie met cijfers en begrippen . Documentaire (ongeveer 20 minuten) Achter de faade met

  verhalen van mensen die in armoede zijn opgegroeid of leven . Eindigen doen we met een gedicht van Ramsey Nasr .

  Methodiek Groepsgesprek/film .

  Benodigd materiaal Lokaal met tafels en stoelen, witte muur of scherm en verlengkabel .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 9, maximum 20 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 24

  COPD

  COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructief longlijden . COPD is een ernstige aandoening waardoor je tijdens de uitademing wordt be-lemmerd . In deze voordracht bespreken we welke symptomen kunnen wijzen op COPD . Er is aandacht voor de factoren die COPD kunnen veroorzaken en we geven ook tips om het risico op COPD te minimaliseren . Daarnaast bekijken we de behandeling van COPD . Deze ziekte is niet te genezen, maar we kunnen wel heel wat doen om ze onder controle te houden .

  Duur 1 .30 uur .

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud COPD of chronisch obstructief longlijden: wat is dat? Symptomen . Risicofactoren en tips om het risico te beperken . Behandeling .

  Methodiek PowerPoint . Quiz .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, laptop, verlengkabel en quiz .

  Prijs 75 euro .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 8, maximum 30 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 24 25

  Je longen, je lucht, je leven

  Met de voordracht Je longen, je lucht, je leven geven we aan de deelnemers praktische tips om hun longen gezond te houden . Regelmatig je huis luchten, goed ademen en regelmatig bewegen zijn enkele van de tientallen tips die aan bod komen . We leggen op een eenvou-dige manier uit hoe je longen werken en hoe je ze gezond kan houden .

  Duur 1 .30 uur .

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud Hoe werkt onze ademhaling/je longen? Hoe je longen gezond houden? Correct ademen . Goede luchtkwaliteit . Voldoende bewegen .

  Methodiek PowerPoint met theorie . PowerPoint met quizvragen .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm en laptop .

  Prijs 75 euro .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 8, maximum 30 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 26

  Rouw en verlies

  Rouw in al zijn facetten is heel erg persoonlijk en voor iedereen anders . Je relatie tot de overledene, je karakter en persoonlijkheid, je omgeving en de mate waarin je je kon voorbe-reiden op het overlijden of verlies spelen een belangrijke rol . Rouwen heeft te maken met iemand of iets verliezen die een belangrijke rol in je leven speelde .

  Duur Ongeveer 1 .30 uur .

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud Wat is rouw? Welke vormen van rouw zijn er? Waarom voel ik me zo eenzaam? Hoe lang is rouwen toegestaan? Tips om een rouwproces draaglijker te maken . Wie kan je daar bij helpen?

  Methodiek PowerPoint + tippenkaart .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer en verlengkabel .

  Prijs 75 euro .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 8, maximum 30 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 26 27

  Uitdagingen voor de 50-plusrelatie

  Op intimiteit en seksualiteit staat geen leeftijd . Toch is er nog een taboe rond senioren en seksualiteit . Mannen en vrouwen kunnen nochtans tot op hoge leeftijd verschillende vormen van intimiteit en seksualiteit beleven . Je leeftijd, de kinderen die het huis uit zijn, meer vrije tijd door je pensioen zorgen voor nieuwe uitdagingen en een andere dimensie aan jouw relatie .

  Duur Ongeveer 1 .30 uur .

  Doelgroep Senioren .

  Inhoud Ouder worden is veranderen: welk effect heeft dat op de relatie?

  Verliefd zijn komt voor op alle leeftijden Wat als je nieuwe mensen wilt ontmoeten? Fysieke beperkingen: hoe ga je ermee om?

  Methodiek PowerPoint + brochure .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer en verlengkabel .

  Prijs 75 euro .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 8, maximum 30 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 28

  VIVA-LADY: Het menopauzespel

  Met het VIVA-LADY-spel leren vrouwen de menopauze beter kennen . Fabels worden ont-kracht en maken plaats voor de juiste informatie . Maar het spel wil vooral ook vrouwen laten praten over hun ervaringen . Als ervaringsdeskundigen kunnen zij heel veel van elkaar leren .

  Duur 2 tot 2 .30 uur .

  Doelgroep Vrouwen .

  Inhoud Stellingenspel waarbij hete hangijzers worden behandeld, informa-tie wordt gegeven en misvattingen uit de wereld worden geholpen .

  Methodiek Stellingen .

  Benodigd materiaal Lokaal met tafels en stoelen .

  Prijs 75 euro .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Minimum 6, maximum 30 deelnemers .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 28 29

 • 30

  Uitleenpakketten

 • 30 31

  Levensloopspel

  Het levensloopspel is een handige en speelse manier om een brug te slaan tussen gene-raties en culturen . Het doel is de ander beter te leren kennen en te begrijpen en zo de wederzijdse vooroordelen te doorbreken .

  Duur Ongeveer 2 uur (kan naar wens worden aangepast) .

  Doelgroep Scholen + bewoners van woonzorgcentra (of andere groepen65-plussers) .

  Inhoud Een spelbox bevat twee vragenpakketten voor verschillende soorten bezoekers: vragenpakket generaties tussen jongeren en ouderen vragenpakket culturen tussen allochtonen en ouderen .Per vragenpakket worden vier themas aangereikt: relaties opvoeding en zorg ontspanning maatschappij .

  Methodiek Educatief spel .

  Benodigd materiaal Spelbox .

  Prijs Huur: 15 euro per box .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Maximum 32 deelnemers (16 jongeren/allochtonen en 16 ouderen) per spelbox .

  Locatie Spelboxen af te halen in: Antwerpen: Sint-Bernardsesteenweg 200 Mechelen: Dsir Boucherystraat 10 (boven Well2DAY-centrum) Turnhout: de Merodelei 19 .

 • 32

  Tentoonstelling Vrouwen in de Groote Oorlog

  Bijna 100 jaar geleden werd Belgi het middelpunt van een oorlog waarin de hele wereld zijn wapens trok . Vier jaar lang werd het land door gevechten, geweld en hongersnood geteisterd . Als we terugdenken aan deze gruwelperiode, denken we automatisch aan Pas-schendaele, mosterdgas of de IJzertoren . Maar welk gevecht leverden de vrouwen in Belgi?De tentoonstelling Vrouwen in den Groote Oorlog geeft een overzicht van de gebeurte-nissen en het leven in Belgi . Daarnaast komen uiteenlopende rollen aan bod die Belgische vrouwen opnamen tijdens de Eerste Wereldoorlog . Dit gaat van verzetsstrijders tot ver-pleegsters, van vluchtelingen tot voedselbedeelsters, van prostituees tot burgervrouwen Door persoonlijke verhalen en getuigenissen van vrouwen, reconstrueren we de Eerste We-reldoorlog zoals die werd beleefd in Belgi . We gaan op zoek naar verhalen van de vrouw in de straat, haar leven en lijden . De verhalen zijn uniek, zeldzaam en nog maar weinig aan bod gekomen in het Grote Oorlogsverhaal .

  Duur -

  Doelgroep Iedereen .

  Inhoud Gebruiksvriendelijke tentoonstelling .De tentoonstelling is opgebouwd uit gebruiksvriendelijke materi-alen en bestaat uit een basistentoonstelling en een annex . De ba-sistentoonstelling bestaat uit 20 banners (2 m hoog x 1 m breed) . Voor grotere expositieruimtes creerden we een annex die wordt voorgesteld in 25 kaders .

  Methodiek Tentoonstelling .

  Benodigd materiaal Zaal . De inrichter is zelf verantwoordelijk voor de ophaling en te-rugbrenging van al het materiaal .

  Uit te delen materiaal Oorlogskrantjes/catalogus, te koop tegen 1 euro per stuk .

  Prijs -

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers -

  Locatie De inrichter bepaalt de plaats van de tentoonstellingsruimte en is verantwoordelijk voor de tentoonstellingsruimte .

 • 32 33

 • 34

  Aanbod voor scholen

 • 34 35

  Koelboxspel

  Het prentenboekje Wat een picknick en de koelbox werden ontwikkeld om de kennis en visie van kinderen over voeding te verbreden en hen spelenderwijs ook al een beetje ver-trouwd te maken met de principes van een gezonde voeding .De kinderen zitten met zn allen rond een spelbord, dromen luidop over hun favoriete voe-dingsmiddelen en leren heel wat bij over dingen die ze nog niet kennen . Ook de zintuigen worden geprikkeld met spelletjes zoals Er zit muziek in je eten! (muziekin-strumenten met pitten van verschillende vruchten), Neuzeneuze! (ruiken aan geurvaatjes) . . .

  Duur Ongeveer 1 uur .

  Doelgroep 1ste graad basisonderwijs .

  Inhoud Zoek- en puzzelspel: luisteren, vertellen, bewegen, puzzelen en zoeken .

  Zintuigenspelletjes . 5 spelletjes over eten met al je zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken .

  Methodiek Educatief spel .

  Benodigd materiaal Koelbox met daarin: een handleiding voor de leerkracht een grote afwasbare picknickmat, afmetingen: 1,80 x 1,80 m 30 bordjes waarop voedingsmiddelen staan afgebeeld 12 gelamineerde prenten om de stappen van het verhaal te

  illustreren attributen voor het zintuigenspel: 3 rammelvaatjes, 1 voelzakje,

  8 kijkpaneeltjes en 4 geurvaatjes 31 gratis exemplaren van het prentenboekje Wat een picknick

  om uit te delen .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Maximum 31 deelnemers .

  Locatie Koelbox op te halen in een kantoor van De VoorZorg .

 • 36

  Gezond kiezen in de winkel

  De informatie op het etiket van voedingsproducten is niet altijd even duidelijk of te begrijpen . Hierdoor kopen we regelmatig voedingsmiddelen waarvan we niet precies weten wat er in zit . Dit leerspel helpt om meer op de informatie op voedingsmiddelen te letten . Bovendien krijg je nuttige tips, zodat je gezonde keuzes kan maken .

  Duur Ongeveer 1 uur .

  Doelgroep 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs + volwassenen .

  Inhoud Handleiding en een map met achtergrondinformatie voor de leerkracht .

  15 stoffen zakjes met een vraagkaart en een of meerdere productfiches .

  6 antwoordformulieren (1 per groep) . Cd-rom met PowerPointpresentatie om de juiste antwoorden

  klassikaal te kunnen bespreken . Alles verpakt in een leuke trolley .

  Methodiek Educatief spel .

  Benodigd materiaal Beamer, scherm, computer en verlengkabel .

  Prijs Gratis .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Maximum 30 deelnemers .

  Locatie Koffer op te halen in een kantoor van De VoorZorg .

 • 36 37

  Gek van lawaai

  Gek van Lawaai is een educatief pakket ontwikkeld voor de preventie van gehoorschade bij kinderen van de lagere school .Het uitleenpakket biedt de leerkracht de vrijheid om het project af te stellen op zijn/haar klas . Dit project bestaat uit een doos met daarin een decibelmeter en een usb-stick . Op deze usb-stick vind je alle nodige documenten .

  Duur 1 week .

  Doelgroep 3de graad basisonderwijs .

  Inhoud Wat is gehoorschade? Welke vormen van gehoorschade zijn er? Hoe kan je gehoorschade vermijden? Tips .

  Methodiek PowerPoint, workshops en klasgesprek .

  Benodigd materiaal usb-stick + decibelmeter .

  Prijs 150 euro per week .

  Datum In overleg te bepalen .

  Aantal deelnemers Zelf te bepalen .

  Locatie Pakket op te halen in een kantoor van De VoorZorg .

 • 38

  Kleuterfietsen met Mut de Muis

  Kinderen van vijf tot zeven jaar die niet zelfstandig kunnen fietsen, het komt steeds vaker voor . Een fietsonvriendelijke woonomgeving, ouders die het te druk hebben om hun kroost te leren fietsen de oorzaken zijn legio .Alle kleuters van de klas leren in n klap fietsen, dat kan met het educatief kleuterfietspak-ket . Met de loopfietsjes oefenen de kleuters basisvaardigheden, zoals evenwicht, ruimtelijk inzicht en durf op een goed uitgebalanceerd parcours .

  Duur 1 week .

  Doelgroep 2de en 3de kleuterklas .

  Inhoud Oefenen basisvaardigheden: evenwicht ruimtelijk inzicht durf .

  Methodiek Oefenen .

  Benodigd materiaal Uitleenpakket: loopfietsen, kegels, fluovesten, Mut de Muis-pop, hindernissen, bundel .

  Prijs 150 euro per week (maandag tot vrijdag) .

  Datum Elke weekdag van het schooljaar .Dit pakket kan het hele jaar op schooldagen van maandag tot vrijdag worden gehuurd .Je staat zelf in voor de afhaling en terugbrenging van het pakket in het verhuurpunt in Hoboken, telkens tussen 9 en 12 uur .

  Aantal deelnemers Maximum 10 kleuterfietsen per pakket .

  Locatie Af te halen in Hoboken-Polderstad en Rijmenam .

 • 38 39

  Draadloos

  YouTube-comments die de pan uit swingen, Twitter-oorlogen tussen popsterren en hun fans, zelfmoord door commentaren op Ask .fm Met deze infosessie en het uitleenmateriaal leren kinderen en jongeren omgaan met online- communiceren, privacy (hun persoonlijke gegevens) en het verschil tussen de onlinewereld en de echte wereld .

  Duur 2 uur durende infosessie + 1 week online-uitleenpakket .

  Doelgroep 3de graad basisonderwijs .

  Inhoud Confrontatie met eigen onlinegedrag . Tips en tricks bij onlineprofielen, wachtwoorden,

  e-mailadressen en nettiquette .

  Methodiek Infosessie met online- en offlineworkshops, gecombineerd met een uitleenpakket met 300 minuten lesmateriaal .

  Benodigd materiaal Laptop, internetverbinding

  Prijs 125 euro per sessie, vanaf de tweede sessie 100 euro .

  Datum Elke weekdag van het schooljaar .

  Aantal deelnemers 1 klas .

  Locatie In overleg te bepalen .

 • 40

  Een vorming aanvragenAlle aanvragen via:

  [email protected] 03 285 43 53.

  Een vorming boek je minimum 6 weken op voorhand .

 • 40 41

  AanvraagformulierAanvragerOrganisatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Contactnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ik vraag de volgende vorming aan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Gewenste datum of periode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Plaats waar de activiteit plaatsvindtAdres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Postcode en gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Doelgroep: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Geschat aantal deelnemers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Benodigd materiaal aanwezig op locatie:

  beamer scherm computer verlengkabelJAnEE

  Dit formulier terugsturen of mailen naar: De VoorZorg provincie Antwerpen - dienst Preventie Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 [email protected]

  Bedankt voor je aanvraag! Wij nemen zo snel mogelijk met jou contact op .

 • Iedereen telt mee. Altijd.

  Fotos: www .shutterstock .comVerantwoordelijke uitgever: Jimmy Schevernels, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen . (2015/12)