Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN...

55
Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 DEEL II Overeenkomsten basis 1

Transcript of Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN...

Page 1: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Vorming Trajectbegeleiders

voorjaar 2020

DEEL II

Overeenkomsten basis

1

Page 2: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

ONDERNEMING INFORMEREN

ERKENNING – digitale loket

↓ MATCH met leerling

OVEREENKOMST – digitale loket

START OPLEIDING

2

Page 3: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

DEEL II

Overeenkomsten basis

1. Soorten overeenkomsten

2. Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)

3. Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)

4. Interregionale mobiliteit

Page 4: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN

≥ 20u/week werkplek1 (DBSO en Syntra)Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel

< 20u/week werkplek1 (DBSO)Deeltijdse arbeidsovereenkomstDeeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel

1 Gemiddeld op jaarbasis

4

Page 5: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

5

Soorten overeenkomsten DUAAL

Standaardtraject bepaalt ≥ 20u/week of <20u/week werkplek:

≥ 20u/week1 =

Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)

Deeltijdse arbeidsovereenkomst social profit of zeevisserij

< 20u/week1 =

Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)

1 Gemiddeld op jaarbasis

Fiche een werkplek aanbieden in duaal leren (OAO)Fiche een werkplek aanbieden in duaal leren (SAO)

Page 6: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

DEEL II

Overeenkomsten

1. Soorten overeenkomsten

2. Overeenkomst van alternerende

opleiding (OAO)

3. Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)

4. Interregionale mobiliteit

Page 7: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 7

Digitale loket

Page 8: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

8

Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) - Partijen

3 partijen

OndernemingLeerlingOpleidingsverstrekker

Page 9: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

9

Partijen (art. 3 en 4) – opleiding (art.1)3 partijen

Onderneming

Vestiging (te selecteren uit digitale loket)Erkend voor opleiding (art. 1)Met mentor (art. 3)

Page 10: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 10

Digitale loket

Page 11: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

11

Partijen (art. 3 en 4) – opleiding (art.1)3 partijen

Leerling

Leerling (gegevens in te brengen)ArbeidsrijpVooropleiding - toelatingsvoorwaarden

Minderjarige leerling: wettelijk vertegenwoordiger

Opgelet:

Meerderjarige leerling nationaliteit buiten EER: wettig verblijf vereist

Fiche leerlingen met een buitenlandse nationaliteit

Page 12: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 12

Digitale loket

Page 13: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

13

Partijen (art. 3 en 4) – opleiding (art.1)3 partijen

Opleidingsverstrekker

Opleidingsverstrekker (te selecteren uit digitale loket)Trajectbegeleider (gegevens in te brengen)

Page 14: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 14

Digitale loket

Page 15: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

15

Begin- en einddatum (art. 2)

BegindatumEerste dag opleidingstraject (lesdag of werkplek)

Einddatum Uiterlijk het voorziene einde van het opleidingstraject (30/06)

Vb. opleiding logistiek duaal = opleiding van 2 jaarleerling start 15/09/2019 uiterste einddattum = 30/06/2021

30/06 tenzij de leerling tijdens het schooljaar van werkplek verandert en een nieuwe OAO afsluit

Page 16: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Omzendbrief duaal leren 7.1 16

INSTAP DUAAL (omzendbrief)

De leerling heeft 20 opleidingsdagen om een overeenkomst te sluiten vanaf de eerste lesbijwoning in duaal leren.

De periode kan verlengd worden met dagen van gewettigde afwezigheid (bv ziekte)dagen in beslag genomen door de erkenningsprocedure

20 (40 voor BUSO) bijkomende opleidingsdagen per schooljaar op basis van de inspanningen die de leerling al geleverd heeft en de specifieke context

Toe te kennen door de trajectbegeleiderMelding in dossier leerling

Page 17: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

17

Begin- en einddatum (art. 2)

Sociale zekerheid

‘Een leerling is onderworpen aan de sociale zekerheid als deze leerling in het kader van een alternerende opleiding door een overeenkomst verbonden is met een werkgever.’(6 cumulatieve voorwaarden).

Arbeidsreglementering

Page 18: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche sociale verplichtingen voor je onderneming 18

Begin- en einddatum (art.2)

DIMONA-aangifte

Onmiddellijke aangifte van tewerkstellingElektronische aangifte aan de RSZCode OTH of code RTA (leerlingen in de bouw)

Melding moet gebeuren door onderneming

IN = uiterlijk op het ogenblik dat de leerling begint ‘te werken’ UIT = ten laatste de dag na de uitdiensttredingZware administratieve boetes

https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/2013-03/instructions/obligations/obligations_nsso/dimona/principaldata.html

Page 19: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 19

Digitale loket

Page 20: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

20

Arbeidsduur (art. 5)

OAO is een voltijdse overeenkomst

Gemiddelde voltijdse arbeidsduur in de onderneming

38u/week (arbeidswetgeving) of minder (cao)Totaal van de uren bij de opleidingsverstrekker en de uren op de werkplek

Uren bij de opleidingsverstrekker = betaalde uren door onderneming

Werkplek op de hoogte houden van afwezighedenDoktersattest, attest klein verlet,… voor werkplek

Page 21: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

21

Arbeidsduur (art. 5): uurrooster

Uurrooster = verplichte bijlage OAO

Meerdere uurroosters indien uren bij opleidingsverstrekker en/of werkplek niet iedere lesweek identiek

variabel uurrooster: De mogelijke uurroosters zijn opgenomen in het arbeidsreglement.

Voor de uren bij de onderneming wordt aan de bijlage het gedeelte van het arbeidsreglement toegevoegd waarin naar de variabele uurroosters wordt verwezen.

De uren bij de opleidingsverstrekker worden ingevuld in het uurrooster

Page 22: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche jeugdige werknemers in de arbeidswet 22

Arbeidsduur (art. 5): uurrooster

Effectieve arbeidsduur > gemiddelde arbeidsduur

Effectieve arbeidsduur in uurroosterVermelding inhaalrustdagen

Vb. PC Bouw – effectieve arbeidsduur = 40u/week met vastgelegde inhaalrustdagen

ARBEIDSREGLEMENTERING moet gerespecteerd wordenJeugdige werknemers = specifieke bescherming

https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsreglementering/jeugdige-werknemers

Page 23: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 23

Digitale loket

Soms weet je bij opmaak OAO het definitieve uurrooster nog niet

Laadt hier dan voorlopige PDF opMaak ten laatste bij ondertekening OAOhet definitieve uurrooster op en laat ondertekenenVervang het uurrooster hier zodra het af is

Page 24: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche vakantieregeling 24

Vakantieregeling (art. 5/1)

Schoolvakantieregeling

Schoolvakanties vrijaf

Schoolvakanties onbetaald, m.u.v.Wettelijke feestdagenDagen opgebouwde betaalde vakantie die worden opgenomen (overleg)Dagen opleiding ingeval afwijking

Page 25: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

25

Vakantieregeling (art. 5/1)

Afwijkingen met recuperatie binnen hetzelfde schooljaar

o.b.v. leeropportuniteiten

Individuele afspraak tussen leerling, werkplek en opleidingsverstrekker

Uurrooster maken voor vakantieperiode inclusief vermelden recuperatiedagen Recuperatiedagen: tussen 1/9 en 30/6 van hetzelfde schooljaar op dagen werkplek voor of na de schoolvakantie waarin leeropportuniteit zich voordoetOpleidingsdagen zijn betaald, recuperatiedagen onbetaaldLeerling heeft recht op 4 weken schoolvakantie aaneensluitend in juli/augustus

Page 26: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

26

Vakantieregeling (art. 5/1)

Afwijkingen met recuperatie binnen hetzelfde schooljaar o.b.v. leeropportuniteiten (vervolg)

Sectoraal – alle leerlingen betrokken opleiding (vanaf sept 2020 mogelijk)

Afwijkingen zonder recuperatieSectoraal – op niveau opleiding – van 15 naar 12 schoolvakantieweken (vanaf sept 2020 mogelijk)

Page 27: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche studentenarbeid 27

Studentenarbeid

Federale bevoegdheid: FOD WASO

Studentenarbeid kan enkel als de leerling geen les moet volgen bij de opleidingsvertrekker of niet opgeleid moet worden op de werkplek.

Page 28: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

28

Studentenarbeid

Principes tijdens het schooljaar:

Bij een andere werkgeverSept-juni NOOIT bij de werkplek waar de jongeren wordt opgeleid met OAO

Ook niet via uitzendarbeid, gewone arbeidsovereenkomst,…

Arbeidswetgeving moet gerespecteerd worden-18-jarigen:

Enkel op dagen onbetaalde vakantie in de schoolvakantiesNiet in het weekend of ‘s avonds na de lessen of opleiding op de werkplek

Page 29: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

29

Studentenarbeid

Principes tijdens het schooljaar (vervolg):

Arbeidswetgeving moet gerespecteerd worden+18-jarigen:

Op dagen onbetaalde of betaalde vakantie in de schoolvakanties, in het weekend of ‘s avonds na de lessen of opleiding op de werkplek,…

Niet als de leerling werkloosheidsuitkeringen ontvangtVb. bij weerverlet

Inkomsten uit studentenarbeid = netto-bestaansmiddelenFiscaal ten laste??

Page 30: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

30

Studentenarbeid

Principes juli/augustus:

Bij een andere werkgeverAfwijking onder voorbehoud federale wijzigingen

Arbeidswetgeving moet gerespecteerd worden-18-jarigen:

Enkel op dagen onbetaalde vakantie+18-jarigen:

Op dagen onbetaalde of betaalde vakantie

Niet als de leerling inschakelingsuitkeringen ontvangt

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/tewerkstelling-van-studenten-alternerend-leren?id=46273

Page 31: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche de leervergoeding 31

Vergoeding (art. 6)

= 29% - 32% - 34.5% van het GGMMI = €471,50- €520,30 - €560,90

Uren onderneming + uren opleidingsverstrekker = betaaldNetto = bruto voor leerling

geen RSZ of bedrijfsvoorheffingMoet gerespecteerd worden Verhoging volgend opleidingsjaar = 1 september

geen nieuwe OAO – loonverwerking

Page 32: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

32

Overeenkomst van alternerende opleiding

(OAO) –VERGOEDING (vanaf 1/9/2018)

Leerling heeft tweede graad al behaald

bij eerste instap

Leerling heeft eerste jaar van

derde graad al behaald bij

eerste instap

Page 33: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 33

Digitale loket

Page 34: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 34

Digitale loket

Page 35: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 35

Digitale loket

Werkversie blijft 90 dagen beschikbaar

Page 36: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche sociale verplichtingen voor je onderneming 36

Woon-werkverkeer (art. 7)

De onderneming komt op dezelfde manier als voor gewone werknemers tussen in de kosten van woon-werkverkeer met het openbaar of privé-vervoer

Openbaar vervoermiddel + afstand minstens 5km m.u.v. treinGunstigere regeling via sectorale cao of cao onderneming mogelijk

Dagen werkplek

Page 37: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche sociale verplichtingen voor je onderneming 37

Wettelijke en conventionele bepalingen voor de onderneming (art.8)

Sociale zekerheid (RSZ: vakantie, ziekte,…),

Arbeidswetgeving (overwerk, zondagsrust,…),

Welzijnswetgeving (risicoanalyse, gezondheidsbeoordeling,…)

Verzekeringen die van toepassing zijn op de onderneming

Page 38: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

38

Wettelijke en conventionele bepalingen voor de onderneming (art.8)

Dimona-aangifte

Ten laatste op het moment dat de leerling de eerste dag van de OAO start in de onderneming/in de lessenCode OTH of code RTA (leerlingen in de bouw)

Kwartaalaangiften

Page 39: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

39

Wettelijke en conventionele bepalingen voor de onderneming (art.8)

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Risicoanalyse: onervarenheid jongerenGezondheidsbeoordeling:

-18 jaar (altijd voorafgaandelijk) +18 jaar (zoals voor andere werknemers – cfr. risicoanalyse)

Arbeidsreglement

Informeren bij sociaal secretariaat, boekhouder, verzekeringsagent,…

Page 40: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

40

Schade en schuld (art. 9)

Bij schade of gebrekkig werk is de leerling enkel aansprakelijk ingeval

de schade opzettelijk werd toegebrachtde schade te wijten is aan een grove nalatigheid er reeds meermaals soortgelijke schade werd veroorzaaktdoor de leerling

Leerling beschermen tegen de verhoogde risico’s van aansprakelijkheid waaraan hij tijdens het werk blootstaat en die een zware financiële last voor hem kunnen betekenen

Page 41: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche sociale verplichtingen voor je onderneming 41

Arbeidsongevallenverzekering (art. 10)De arbeidsongevallenverzekering van de werkplek verzekert volgende risico’s, m.n. ongevallen

in de ondernemingbij de opleidingsverstrekkerop de weg tussen de woonplaats en de ondernemingop de weg tussen de woonplaats en de lesplaats of de plaats waar met lessen gelijkgestelde activiteiten plaatsvindenop de weg tussen de onderneming en de lesplaats of de plaats waar met lessen gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden

Page 42: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

42

Arbeidsongevallenverzekering (art.10)

Vloeit voort uit artikel 8, §1, derde lid, 3° van de arbeidsongevallenwet: De werknemer wordt geacht zich eveneens op de plaats waar hij werkt te bevinden, wanneer hij onder meer:3°met de uitdrukkelijke of stilzwijgendetoelating van de werkgever vormingslessen bijwoont welke tijdens de normale arbeidsuren plaatshebben

Bevestigd door Hof van Cassatie

Leerling meldt ongevallen meteen aan de werkplek

(ondersteund door de trajectbegeleider)

Page 43: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

43

Arbeidsongevallenverzekering (art.10)

Onderneming moet een arbeidsongevallenverzekering

sluiten

(kostprijs zeer uiteenlopend)

Geen arbeidsongevallenverzekering?Tussenkomst Fedris (waarborgfonds)Fedris vordert terug bij onderneming + boete

https://www.fedris.be/nl/werkgever/privesector/u-hebt-uw-werknemers-niet-tijdig-verzekerd

Administratieve aangifteOnderneming kan ook burgerlijke aansprakelijk gesteld worden als de regels inzake arbeidsveiligheid- en hygiëne niet worden nageleefd

Page 44: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

44

Handtekeningen en bijlage (art. 11)

Handtekeningen:LeerlingWettelijk vertegenwoordiger (indien leerling <18j)Onderneming Opleidingsverstrekker

Bijlagen: Arbeidsreglement (ondernemer)Bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst (door SVL ter beschikking gesteld) OPLEIDINGSPLAN (via opleidingsverstrekker)

Page 45: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 45

Digitale loket (registratie)

Zo snel mogelijk registratie van ‘ondertekende overeenkomst’ + ‘opleidingsplan’

Page 46: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 46

DIGITALE LOKET (aanpassingen)

Addendum downloaden, ondertekenen

en registreren

Addendum downloaden, ondertekenen

en registreren

Addendum downloaden, ondertekenen

en registreren

Page 47: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Handleiding digitale loket 47

Digitale loket (aanpassingen)

Vroegtijdig beëindigen kan enkel door de opleidingsverstrekker

Page 48: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

DEEL II

Overeenkomsten basis

1. Soorten overeenkomsten

2. Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)

3. Stageovereenkomst alternerende

opleiding (SAO)

4. Interregionale mobiliteit

Page 49: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiches stageovereenkomsten 49

Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)3 partijen: Leerling – Onderneming - Opleidingsinstelling

Art. 1: OPLEIDING Art. 2: begin- en einddatum Art. 3: werkplek en mentorArt. 4: vestigings- of lesplaats en trajectbegeleider

Art. 5: arbeidsuur (+ uurrooster in bijlage): Min. 28u/week en max. gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op de onderneming

Page 50: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

50

Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)

Art. 6: schoolvakantieregelingafwijking mogelijk mits recuperatie

Art. 7: onbezoldigd

onkostenvergoeding mogelijkArt. 8: wettelijke en conventionele bepalingen onderneming

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Arbeidsreglement

Art. 9: aansprakelijkheid bedrog of zware schuld

Page 51: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

51

Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)

Art. 10: verzekeringen

Onderneming: burgerlijke aansprakelijkheid (uitbating)

Opleidingsverstrekker: Beperkte arbeidsongevallenverzekering voor ongevallen op de werkplek en op traject woonplaats-werkplek en omgekeerdLichamelijke ongevallenverzekering voor ongevallen op school en op traject woonplaats-school en omgekeerd

Art. 11: opleidingsplan, bepalingen SAO, arbeidsreglementArt. 12: handtekeningen

Page 52: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

DEEL II

Overeenkomsten basis

1. Soorten overeenkomsten

2. Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)

3. Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)

4. Interregionale mobiliteit

Page 53: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

53

Interregionale mobiliteit

Art. 3 Decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen:

In afwijking van het eerste lid kan een leerling voor de uitvoering van zijn alternerende opleiding, met een onderneming die is gevestigd buiten de Vlaamse Gemeenschap een overeenkomst sluiten die volgens de aldaar toepasselijke regelgeving in aanmerking komt voor een gelijkwaardig opleidingssysteem van alternerend leren en werken. Voor deze overeenkomst gelden de bepalingen van de aldaar toepasselijke regelgeving.

Page 54: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Fiche interregionale mobiliteit – Nederland 54

Interregionale mobiliteit Nederland (samenwerkingsakkoord)

Opleidingsverstrekker Vlaanderen – Nederlandse werkplek:Erkenning in Nederland voor gelijkwaardige opleiding

(kwalificatiedossier) – SBB/stagemarkt.nl

Vlaanderen SAO: Nederlandse werkplek: praktijkleerovereenkomst

Vlaanderen OAO Nederlandse werkplek: leerovereenkomst + (leerling)arbeidsovereenkomst

Meer info + mogelijke infosessie voor trajectbegeleiders op je school (1,5u) [email protected] (t.a.v. Rudi Geraerts)

Page 55: Vorming Trajectbegeleiders voorjaar 2020 - Syntra Vlaanderen...Soorten overeenkomsten LEREN EN WERKEN ≥ 20u/week werkplek 1 (DBSO en Syntra) Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Vragen en info

Voor al je vragen over het digitale loket:[email protected]

Voor al je vragen over erkenningen en overeenkomsten:[email protected]

Info, thematische fiches,…

www.werkplekduaal.be