Voorwoord - Managementboek.nl€¦ · Big Data Foundation-certificaat 185 Big Data...

of 41/41
Voorwoord De laatste tijd kun je er niet meer omheen, Big Data is overal. Ik geloof dan ook oprecht dat Big Data de toekomst is. Uit verschillende onder- zoeken wordt duidelijk dat met Big Data enorme winst te behalen valt. Organisaties zien het belang van Big Data dan ook in, maar er zijn nog steeds grote uitdagingen die het succesvol implementeren van Big Data verhinderen. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van alle organisaties in Nederland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk de komende jaren een groot tekort aan Big Data-specialisten verwacht. De hoeveelheid data neemt steeds meer toe in zowel gestructureerde als ongestructureerde vorm. Voor organisaties is het nu de uitdaging om deze gegevens te analyseren en vervolgens tactisch in te zetten. Dankzij Big Data krijgen organisaties een 360-gradenbeeld van hun klanten. Zo kun je met predictive analytics trends identificeren, consumenten beter begrijpen, de prestaties van je organisatie verhogen, gedrag voorspellen en data-gedreven besluiten nemen. Voor jou biedt dat natuurlijk een enorme kans. We hopen je dan ook met dit boek een goede stap in de richting te geven om jezelf onmisbaar te maken in het Big Data-landschap. Hoe geweldig is het dat jij straks diegene bent die betekenis geeft aan de verzamelde, losse data en dat jouw inspanningen tot betere en waardevollere processen leiden? Jij als (beginnende) Big Data-specialist staat aan de vooravond van het leggen van een goede basis om alle uitdagingen te lijf te gaan. Als je het boek gelezen hebt weet je hoe het proces verloopt, heb je kennis over Big Data-analyticssystemen en ken je de principes achter de architectuur. Bovendien weet je hoe je datamining en voorspellende modellen kunt toepassen en wat dat vervolgens kan opleveren. Maar misschien belang- rijker nog: als je het boek uit hebt weet je de zin en onzin van Big Data.
 • date post

  04-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Voorwoord - Managementboek.nl€¦ · Big Data Foundation-certificaat 185 Big Data...

 • Voorwoord

  De laatste tijd kun je er niet meer omheen, Big Data is overal. Ik geloof

  dan ook oprecht dat Big Data de toekomst is. Uit verschillende onder-

  zoeken wordt duidelijk dat met Big Data enorme winst te behalen valt.

  Organisaties zien het belang van Big Data dan ook in, maar er zijn nog

  steeds grote uitdagingen die het succesvol implementeren van Big Data

  verhinderen. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van alle

  organisaties in Nederland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk de

  komende jaren een groot tekort aan Big Data-specialisten verwacht.

  De hoeveelheid data neemt steeds meer toe in zowel gestructureerde als

  ongestructureerde vorm. Voor organisaties is het nu de uitdaging om

  deze gegevens te analyseren en vervolgens tactisch in te zetten. Dankzij

  Big Data krijgen organisaties een 360-gradenbeeld van hun klanten. Zo

  kun je met predictive analytics trends identificeren, consumenten beter

  begrijpen, de prestaties van je organisatie verhogen, gedrag voorspellen

  en data-gedreven besluiten nemen.

  Voor jou biedt dat natuurlijk een enorme kans. We hopen je dan ook

  met dit boek een goede stap in de richting te geven om jezelf onmisbaar

  te maken in het Big Data-landschap. Hoe geweldig is het dat jij straks

  diegene bent die betekenis geeft aan de verzamelde, losse data en dat

  jouw inspanningen tot betere en waardevollere processen leiden?

  Jij als (beginnende) Big Data-specialist staat aan de vooravond van het

  leggen van een goede basis om alle uitdagingen te lijf te gaan. Als je het

  boek gelezen hebt weet je hoe het proces verloopt, heb je kennis over

  Big Data-analyticssystemen en ken je de principes achter de architectuur.

  Bovendien weet je hoe je datamining en voorspellende modellen kunt

  toepassen en wat dat vervolgens kan opleveren. Maar misschien belang-

  rijker nog: als je het boek uit hebt weet je de zin en onzin van Big Data.

 • Als je het boek net zo enthousiast doorspit als wij hebben samengewerkt

  om de belangrijkste aspecten van Big Data samen te brengen in dit boek,

  weet ik zeker dat je met datzelfde enthousiasme menig project tot een

  succesvol einde brengt. Bij dezen wil ik je dan ook heel veel succes wen-

  sen met jouw eerste project: de basis voor Big Data leggen.

  Igo Blom, Sales expert

  Eduvision

 • ix

  Inhoud

  Voorwoord vii

  Hoofdstuk 1: Inleiding 15

  Waarom? 15

  Waarover? 16

  Voor wie? 17

  Hoe? 19

  Hoofdstuk 2: Big Data 21

  Inleiding 21

  Geschiedenis 22

  Beschrijving 24

  Relaties 26

  Toepassingen 28

  Hoofdstuk 3: Opslag 33

  Inleiding 33

  Dataontwerp 34

  Dataopslag 37

  Van data naar informatie 41

  Opslag van informatie 44

  Hoofdstuk 4: Proces 51

  Inleiding 51

  Data-analyse 52

  Datamining 57

  Big Data-proces 58

  Predictive analytics 65

  CAP-theorema 67

 • Hoofdstuk 5: Beslisboom 71

  Inleiding 71

  Het probleem 72

  De oplossing 73

  De beperkingen 76

  Hoofdstuk 6: Neurale netwerken 79

  Inleiding 79

  Het probleem 80

  De oplossing 82

  De beperkingen 85

  Hoofdstuk 7: Clusteren 89

  Inleiding 89

  Het probleem 90

  De oplossing 91

  De beperkingen 95

  Hoofdstuk 8: Lineaire regressie 99

  Inleiding 99

  Het probleem 100

  De oplossing 102

  De beperkingen 104

  Hoofdstuk 9: Naaste buur 109

  Inleiding 109

  Het probleem 110

  De oplossing 112

  De beperkingen 113

  Hoofdstuk 10: Regels afleiden 117

  Inleiding 117

  Het probleem 118

  De oplossing 121

  De beperkingen 128

  SUCCES MET BIG DATA

  x

 • Hoofdstuk 11: Zin en onzin 131

  Inleiding 131

  Kwaliteit 132

  Presentatie 139

  Overdenkingen 142

  Hoofdstuk 12: Ethiek en Big Data 145

  Inleiding 145

  Het probleem 146

  Oplossingen? 147

  Reflectie 149

  Hoofdstuk 13: Uitleiding 153

  Waarom (niet)? 153

  Waarover (niet)? 153

  Voor wie (niet)? 154

  Hoe (niet)? 154

  Bijlage A: Praktijkvoorbeeld 157

  Inleiding 157

  Game-company 157

  Big Data-traject 158

  Bijlage B: Afleidingen 163

  Beslisboom 163

  Entropie en informatiewinst 164

  Kleinstekwadratenmethode 166

  Bijlage C: Starten met Big Data 171

  Aanpak 171

  Hobby 172

  Professioneel 175

  Multinational 176

  Inhoud

  xi

 • Bijlage D: Opensourcetools 179

  Hadoop Tools 179

  Big Data-analyseplatforms en -tools 180

  Databases/datawarehouses 180

  Business intelligence 181

  Datamining 181

  Programmeertalen 181

  Big Data-search 182

  OLAP en datavisualisatie 182

  Bijlage E: Certificering 185

  Over de certificaten 185

  Big Data Foundation-certificaat 185

  Big Data Practitioner-certificaat 186

  Index 188

  SUCCES MET BIG DATA

  xii

 • 1 Inleiding

  1.1 Waarom?

  Dit boek geeft een introductie in Big Data, op dit moment een belang-

  rijk onderwerp. Veel bedrijven en instellingen hebben de indruk dat hun

  voortbestaan voor een belangrijk deel afhangt van het feit of zij in het

  komende decennium Big Data kunnen gebruiken. Gevolg is dat veel

  bedrijven en instellingen zo veel mogelijk gegevens verzamelen van zo

  veel mogelijk acties en transacties. Toch is slechts het verzamelen van

  alleen gegevens net zoiets als het vergaren van heel veel geld. Op zich is

  geld, net als heel veel gegevens, niets waard. Wie veel geld heeft kan er

  letterlijk in zwemmen, maar dan nog heeft het geen waarde. Maar er zijn

  wel meer overeenkomsten tussen geld en Big Data. Het is net zo lastig

  om aan veel geld te komen als aan veel (goede) gegevens. Bovendien

  heeft geld waarde omdat je er dingen voor kunt kopen en Big Data heeft

  waarde omdat er veel (verborgen) informatie in te vinden is.

  dagobertOm de (verborgen) informatie uit Big Data te halen wordt een hele serie

  gereedschappen aangeboden, die allemaal zonder uitzondering volgens

  de leverancier de allerbeste zijn. De vraag blijft wel, welke van het aan-

  geboden gereedschap voor uw bedrijf en voor uw toepassing nu echt het

  15

  Afbeelding 1.1: Dagobert Duck die liever zwemt in zijn geld dan dat hij het nuttig gebruikt.

 • beste is. Een andere vraag is natuurlijk: wie mogen de Big Data gaan

  onderzoeken en wie hebben toegang tot de resultaten? Daarnaast is het

  de vraag op welke manier de resultaten van alle onderzoeken en bewer-

  kingen gepresenteerd moeten worden. Ook hier geldt dat dit niet alleen

  afhankelijk is van de resultaten zelf, maar ook van het publiek waarvoor

  de presentaties gemaakt worden.

  Het waarom van dit boek is dat het een overzicht geeft van de

  (on)mogelijkheden van het onderzoeken en verwerken van Big Data en

  richting geeft aan het gebruik ervan. Dit boek geeft de gemiddelde

  gebruiker van de resultaten van analyses van Big Data houvast aan-

  gaande de inhoud, betekenis en achtergrond van de informatie waarmee

  gewerkt wordt. Met die kennis is het ook mogelijk om een indruk te krij-

  gen van het nut en het belang van Big Data voor de eigen organisatie.

  1.2 Waarover?

  Dit boek gaat over het verzamelen van Big Data, over de manier waarop

  Big Data verwerkt kan worden en op welke manieren Big Data kan spre-

  ken. Nu kan elke stap tot in de kleinste details omschreven worden,

  maar dat is niet de weg die hier gevolgd wordt. In dit boek wordt elke

  stap beschreven vanuit het gezichtspunt van de mensen die (dagelijks)

  werken met de resultaten van het onderzoeken van Big Data en die de

  uitkomsten daarvan vertalen naar nieuwe plannen, nieuwe producten of

  een nieuwe aanpak voor bestaande problemen. Daarom wordt er in dit

  boek anders gekeken naar de drie grote stappen van het proces:

  � Big Data verzamelen Dit gaat vooral over de verschillen met‘gewone databasesystemen’ en de gevolgen die dit meebrengt bij het

  opzetten van een computersysteem voor het verwerken ervan.� Big Data onderzoeken Dit bespreekt de belangrijkste technieken

  om Big Data te onderzoeken, geeft hun belangrijkste voor- en nadelen

  en beschrijft van elk van deze technieken voor welk soort onderzoek

  ze gebruikt worden.� Big Data laten spreken Dit kan alleen als de sterke en zwakke

  punten bekend zijn, en dat met een goed zicht op de beperkingen.

  Geen enkele techniek geeft de absolute waarheid. Bovendien speelt

  SUCCES MET BIG DATA

  16

 • mee dat verkeerd gebruik of verkeerd vertalen van de resultaten van

  onderzoek van Big Data erg snel de grens van het ethisch toelaatbare

  kan overschrijden. Het inzicht dat Big Data ook hier ‘op het scherp

  van de snede’ werkt is van het grootste belang bij het vertalen van de

  uitkomsten.

  Bij het bespreken van deze drie onderwerpen wordt zo veel mogelijk de

  techniek buiten beschouwing gelaten: dit is voor de specialisten (para-

  graaf 1.3). Belangrijker is het aangeven van de onderlinge relaties tussen

  de verschillende onderwerpen en de (constante) manier waarop zij elkaar

  beïnvloeden. Werken met Big Data betekent werken in een team waarbij

  iedere medewerker belangrijk is door zijn eigen taak en positie. Feitelijk

  gaat dit boek over de gemeenschappelijke basis voor de teams die wer-

  ken met Big Data.

  1.3 Voor wie?

  Hoewel dit boek specifiek gaat over een onderwerp uit de wereld van de

  ICT is het niet uitsluitend geschreven voor deze doelgroep. Zoals hier-

  voor uiteengezet is Big Data te belangrijk, te omvangrijk en te veel-

  omvattend om alleen binnen de wereld van de ICT te houden. Iedereen

  krijgt op kortere of langere termijn met de resultaten van Big Data te

  maken, niet alleen medewerkers van de ICT-afdeling. Wel verschilt per

  groep medewerkers het niveau en de diepgang van de kennis, ondanks

  het feit dat ze gezamenlijk één team vormen:

  � Gebruiker van Big Data Deze persoon heeft algemene kennisnodig van de manier waarop Big Data onderzocht wordt en hoe de

  resultaten tot stand komen. Dit betekent kennis van de principes van

  verwerking, opslag, onderzoek en rapportage.� Analist van Big Data Deze persoon heeft naast een algemene ken-

  nis van het hele proces een diepgaande kennis nodig van de technie-

  ken voor het onderzoeken van Big Data en de nauwkeurigheid en

  trefzekerheid van dergelijke onderzoeken.� Programmeur van Big Data Deze persoon heeft naast algemene

  kennis van het hele proces een diepgaande kennis nodig betreffende

  1 Inleiding

  17

 • het doelmatig benaderen van grote hoeveelheden informatie en aan-

  gaande het verwerken van deze informatie� Ontwerper van Big Data Deze persoon heeft naast algemene ken-

  nis van het hele proces een diepgaande kennis nodig van de opbouw

  van de systemen die het verzamelen, opslaan en beschikbaar stellen

  van grote hoeveelheden gegevens en informatie mogelijk maken.� Manager van Big Data Deze persoon heeft naast algemene kennis

  van het hele proces een brede kennis nodig om een team dat vaak op

  de grens van het technisch haalbare zoekt naar bedrijfskundig verant-

  woorde oplossingen bij het gebruik van Big Data te begeleiden en te

  enthousiasmeren.

  Iedereen die werkt met Big Data heeft, ongeacht zijn of haar positie bin-nen het proces, een goede basiskennis nodig. Juist die gemeenschappe-lijke basiskennis maakt een goede en zinvolle communicatie tussen de verschillende betrokkenen mogelijk en zorgt voor ‘teamwork’ (afbeel-ding 1 . 2 ) .

  scrum

  SUCCES MET BIG DATA

  18

  Afbeelding 1.2: De optimale vorm van ‘teamwork’ op het rugbyveld, de scrum.

 • 1.4 Hoe?

  Om de beginselen van het gebruik van Big Data uit te leggen begint dit

  boek met een inleiding over Big Data zelf en de relatie met ‘gewone

  data’ (hoofdstuk 2). In de volgende hoofdstukken (3 en 4) wordt de

  totale procesgang bij het verwerken van Big Data uitgelegd en aangege-

  ven wat de problemen en oplossingen zijn bij het opslaan en verwerken

  van (zeer) grote hoeveelheden informatie. De belangrijkste technieken

  voor het verwerken van de gegevens zelf komen in de hoofdstukken

  daarna aan bod. Achtereenvolgens zijn dit de beslisboom (hoofdstuk 5),

  neurale netwerken (hoofdstuk 6), clusteren (hoofdstuk 7), lineaire regres-

  sie (hoofdstuk 8), naaste buur (hoofdstuk 9) en afleiden van regels

  (hoofdstuk 10).

  De volgende twee hoofdstukken gaan over het omgaan met de uitkom-

  sten van de analyses van Big Data. Hoofdstuk 11 concentreert zich op

  de zin en de onzin van grootschalige analyses van heel veel informatie en

  hoe de kwaliteit hiervan bewaakt en geborgd kan worden. Hoofdstuk 12

  kijkt ten slotte naar de ethische kant. Het laatste hoofdstuk, het nawoord

  (hoofdstuk 13) vat de belangrijkste zaken van opzet en aanpak samen.

  De bijlagen geven aanvullende informatie bij de verschillende hoofd-

  stukken. Bijlage A bevat een praktijkvoorbeeld van het gebruik van Big

  Data en bijlage B geeft enige wiskundige onderbouwing van gebruikte

  analysemethoden. In bijlage C wordt een korte handleiding gegeven hoe

  met verschillende algemeen toegankelijke Big Data-toolkits geoefend

  kan worden in het toepassen van de verschillende technieken en metho-

  den. Een overzicht van de betreffende toolkits is in bijlage D te vinden.

  Tot slot leest u meer over Big Data-certificering in bijlage E.

  1 Inleiding

  19

 • 2 Big Data

  2.1 Inleiding

  Wil een boek over Big Data zinvol en bruikbaar zijn, dan is het belang-

  rijk dat duidelijk is wanneer er sprake is van data en wanneer van Big

  Data. Met de huidige computertechniek is het geen probleem om grote

  hoeveelheden gegevens (data) van verschillende bronnen op te slaan in

  één groot systeem. Vervolgens kunnen de gebruikers deze gegevens op

  verschillende manieren benaderen, op verschillende manieren rangschik-

  ken of de gegevens toepassen bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

  Om dit soort acties mogelijk te maken worden de gegevens in een data-

  base opgeslagen. Een dergelijke database kan bijzonder veel gegevens

  bevatten, bijvoorbeeld gegevens van alle belastingplichtigen of de gege-

  vens (brieven, röntgenfoto’s, rapporten, laboratoriumuitslagen) van alle

  patiënten van een groot ziekenhuis. Toch wordt er in dit soort gevallen

  niet gesproken over Big Data maar gewoon over een big database.

  De eerste vraag is dan ook waar de scheiding ligt tussen Big Data en een

  big database. De tweede vraag die direct in het verlengde ligt betreft de

  technieken die gebruikt kunnen worden bij het hanteren van Big Data,

  een proces dat datamining wordt genoemd. Zijn dezelfde technieken op

  dezelfde manier toepasbaar als bij een database of is een andere aanpak

  nodig?

  Een antwoord op de eerste vraag wordt in dit hoofdstuk gegeven. Hier-

  voor wordt eerst naar de geschiedenis van gegevensopslag gekeken

  (paragraaf 2.2). Daarna wordt een meer formele beschrijving van het

  begrip Big Data ontwikkeld (paragraaf 2.3) vanuit het meer algemene

  begrip data. Dan volgt paragraaf 2.4 waarin gekeken wordt naar de rela-

  ties met de ‘gewone’ database en databasetechnieken. Ten slotte geeft de

  laatste paragraaf een kort overzicht van mogelijke toepassingen.

  Voor het beantwoorden van de tweede vraag, welke technieken zijn

  beschikbaar voor datamining, is meer ruimte nodig. Zo gaat het vol-

  gende hoofdstuk (hoofdstuk 3) eerst nader in op de methodiek van het

  21

 • verzamelen, opslaan en indelen van data. Vervolgens gaat hoofdstuk 4 in

  algemene zin in op de technieken en methoden voor het analyseren van

  de gegevens. Daarna volgen zeven hoofdstukken waarin de verschillende

  methoden voor het onderzoeken van deze data worden beschreven. In

  hoofdstuk 12 komen de do’s and dont’s van het analyseren van data aan

  de orde. Het laatste hoofdstuk (Uitleiding, hoofdstuk 13) kijkt terug en

  relativeert want ook hier is niet alles in beton gegoten en ook hier

  bestaan vele wegen die naar Rome leiden.

  2.2 Geschiedenis

  Met de uitvinding van het schrift vond de mensheid niet alleen de

  bureaucratie uit maar ook de grootschalige opslag van gegevens. Zo is

  een groot deel van onze kennis van het Nieuw-Assyrische rijk (negende

  tot zevende eeuw voor onze jaartelling) gebaseerd op gegevens uit het

  Koninklijke archief van Ashurbanipal (685 BCE tot 627 BCE, afbeel-

  ding 2.1). Op zijn hoogtepunt heeft deze bibliotheek meer dan 30.000

  documenten en voor het beheer waren geen computers met een data-

  SUCCES MET BIG DATA

  22

  Afbeelding 2.1: Een beeld van Ashurbanipal, de laatste grote heerser van het Nieuw-Assyrische rijk.

 • base management system (DBMS) beschikbaar. Door de verschillende

  teksten slim in te delen was het mogelijk om elk gewenst document te

  vinden. Feitelijk pasten de Assyrische bibliothecarissen technieken toe

  die tegenwoordig gemeengoed zijn bij het opzetten en vullen van een

  database.

  ashurbanipalData is de verzamelnaam voor gegevens en dan in het bijzonder

  voor gegevens die we in een computersysteem opslaan. Voorbeel-

  den van data zijn een naam, een adres, het rekeningnummer van

  een bankrekening, het saldo op die bankrekening en een foto van

  de rekeninghouder. Data worden in een computer opgeslagen in

  één of meer bytes, waarbij een byte staat voor één teken, letter of

  getal. De grootte van een database wordt tegenwoordig in GB

  (gigabyte = 109 bytes) maar vaak ook al in TB (terabyte = 1012

  bytes) gegeven. De echt grote databases worden opgegeven in PB

  (petabyte = 1015 bytes) en het is de verwachting dat de EB (exa-

  byte = 1018 bytes) binnenkort ons leven binnenwandelt.

  Deze data worden gebruikt door computerprogramma’s die

  transacties uitvoeren op basis van deze data. Een aantal trans-

  acties dat bij elkaar hoort vormt samen een proces.

  Met het verstrijken van de eeuwen worden de bibliotheken steeds groter

  en groter maar nooit is er sprake van Big Data. Elke bibliotheek blijft

  toegankelijk via een kaartenbak en eenvoudige zoekstrategieën. Ook

  andere grote gegevensverzamelingen bleven met eenvoudige technieken

  toegankelijk, ondanks de vaak enorme hoeveelheden. De belangrijkste

  reden hiervoor was de tussenkomst van de mens bij het invoeren van

  nieuwe gegevens. Gelijktijdig met het invoeren werden de nieuwe gege-

  vens gerubriceerd en ingebed in de gebruikte systematiek van de gege-

  vensopslag. Maar rond de laatste eeuwwisseling kwam er een kink in

  deze eeuwenoude kabel.

  Aan het begin van deze eeuw werd het mogelijk om steeds grotere hoe-

  veelheden gegevens automatisch en zonder de tussenkomst van mensen

  op te slaan. Een belangrijke stuwende kracht achter deze ontwikkeling

  waren de sterk verbeterde mogelijkheden van geautomatiseerde syste-

  men. Zo maakte de groei van de opslagsystemen het mogelijk om veel

  2 Big Data

  23

 • meer gegevens zonder meer op te slaan, dus zonder enige selectie

  vooraf. Dit betekende dat er veel gegevens ongestructureerd werden

  opgeslagen en dat bij een deel van de systemen deze opslag een min of

  meer continu proces is. Het is in deze situatie dat de conventionele me-

  thoden voor gegevensbeheer niet meer bruikbaar waren en het is hier

  dat voor het eerst de term Big Data werd gebruikt.

  2.3 Beschrijving

  Op grond van de ontstaansgeschiedenis is het mogelijk om een aantal

  eigenschappen van Big Data af te leiden:

  � eigenschap 1 Grote hoeveelheden gegevens.� eigenschap 2 Geen controle op het compleet zijn van elk onderdeel.� eigenschap 3 Afwezig zijn van enige ordening.� eigenschap 4 De hoeveelheid gegevens kan op elk moment (sterk)

  veranderen.

  SUCCES MET BIG DATA

  24

  Afbeelding 2.2: Onderlinge verhoudingen tussen Big Data en andere systemen voor het hanteren en

  opslaan van gegevens.

 • bigdata_and_databaseVergeleken met de conventionele (gestructureerde) opslagsystemen valt

  direct op dat Big Data zich onderscheidt van andere systemen door de

  afwezigheid van enige ordening of structuur in combinatie met de grote

  hoeveelheid gegevens (afbeelding 2.2) waarvan niet gegarandeerd is

  dat elk onderdeel compleet is. Indien aan één van de voorwaarden is

  voldaan, dus de afwezigheid van ordening of zeer veel gegevens, dan is

  er geen sprake van Big Data, maar slechts van een ongeordende verza-

  meling gegevens cq. zeer veel gegevens. Zo kunnen grote hoeveelheden

  gegevens met een zekere ordening uitstekend benaderd worden met de

  bestaande databasesystemen. Kleinere hoeveelheden ongeordende gege-

  vens zijn uitstekend op een ad-hocbasis te benaderen. Worden dergelijke

  verzamelingen vaker benaderd, dan is het lonend om ze alsnog te orde-

  nen en op te nemen in een bestandssysteem. Juist de combinatie van

  beide eigenschappen maakt dat we in een geheel afwijkende situatie zit-

  ten. Hieruit volgt dat een definitie van Big Data kan zijn:

  Big Data is een zo grote hoeveelheid ongestructureerde en (soms)

  niet-complete set gegevens dat verwerking met conventionele

  databasesystemen niet mogelijk is.

  Een andere definitie legt juist de nadruk op de belangrijkste verschillen

  tussen ‘gewone data’ en ‘Big Data’ waarbij verwezen wordt naar de drie

  V’s uit één van de eerste publicaties:

  Big Data zijn verzamelingen gegevens die zich kenmerken door de

  grote hoeveelheid (volume), de grote snelheid waarmee nieuwe ge-

  gevens ontstaan (velocity) en de grote onderlinge variatie (variety).

  In dit boek wordt vanuit de combinatie van beide definities van het

  begrip Big Data gewerkt. Deze (combinatie van) definitie(s) wordt ook

  gebruikt bij het bespreken van de verschillende zoekstrategieën en bij

  het aanreiken van oplossingen bij gerezen problemen.

  2 Big Data

  25

 • 2.4 Relaties

  Een logische vraag is in hoeverre Big Data en databasesystemen

  ondanks hun duidelijk andere wortels en andere manier van benaderen

  aan elkaar gerelateerd zijn. Een gebruiker gaat in beide systemen op zoek

  naar informatie en die informatie wordt op één of andere manier met

  zoekopdrachten verzameld. Juist op dat moment spelen de bepalende

  verschillen tussen beide systemen een grote rol:

  � Big Data Ongeordend en deels incompleet, dus een zoekopdrachtwerkt altijd op de hele verzameling en heeft (soms) aanvullende zoek-

  termen nodig.� Databasesysteem Geordend en compleet, dus de meest voor-

  komende zoekopdrachten werken alleen op indexbestanden.

  Gevolg van deze andere strategie is dat het zoeken in Big Data over het

  algemeen meer tijd vraagt. Dit verschil in zoektijd wordt overigens niet

  alleen veroorzaakt door de afwezigheid van ordening in Big Data maar

  ook door de grootte van de gegevensverzameling. Daarnaast is het maar

  de vraag of in beide gegevensverzamelingen met dezelfde zoekstrate-

  gieën gewerkt kan worden.

  De praktijk leert echter dat er naast zuivere ‘databasesystemen’ en zui-

  vere ‘Big Data’ ook nog gegevensverzamelingen bestaan met kenmerken

  van beide systemen. Dit betekent dat een deel van de gegevens inder-

  daad een structuur kent maar dat die structurering ontbreekt bij een

  ander deel. Wordt een gemengd systeem geschematiseerd (afbeelding

  2.3) dan is ook direct duidelijk dat verschillende gereedschappen (tools)

  niet voor alle soorten informatie toepasbaar zijn.

  Een voorbeeld van een dergelijk gemengd systeem is een ziekenhuis-

  informatiesysteem waarin allerlei medische informatie van iemand wordt

  opgeslagen. Voor een deel gaat het hier om een databasesysteem met

  indexering, bijvoorbeeld door gebruik te maken van zoektermen als

  geboortedatum, adres en behandelend arts. Dit soort gegevens is een-

  voudig te controleren op volledigheid en juistheid. Dat ligt anders bij

  laboratoriumgegevens en beeldinformatie. Op het eerste gezicht is ook

  SUCCES MET BIG DATA

  26

 • hier een indexering mogelijk op externe eigenschappen, zoals type appa-

  raat of bepaling en dergelijke.

  professional_systemHet wordt anders als de waarden van een laboratoriumbepaling of de

  gebruikte meetmethode meegenomen worden. Datzelfde geldt als infor-

  matie uit medische beelden zoals de dikte van bepaalde botten onderdeel

  wordt van een bepaalde zoekactie. De gevraagde informatie is mogelijk

  aanwezig, maar zeker is het niet en bovendien is niet duidelijk waar deze

  informatie precies te vinden is en hoe volledig de informatie is. Boven-

  dien speelt zeker bij medische gegevens ook de tijd een belangrijke rol.

  Zo kunnen bloedwaarden in de tijd veranderen, soms zelfs over het ver-

  loop van een enkele dag. Het is dan ook de vraag op welke manier deze

  ‘gemengde systemen’ benaderd moeten worden. Wordt de ordening ver-

  geten en wordt de verzameling slechts als ‘Big Data’ gezien of hangt het

  antwoord af van de zoekacties?

  2 Big Data

  27

  Afbeelding 2.3: Schema van een gemengd informatiesysteem waarin databases worden gecombineerd

  met Big Data met de belangrijkste gereedschappen (tools).

 • 2.5 Toepassingen

  2.5.1 Algemeen

  Big Data en de bijbehorende technieken worden overal toegepast waar

  sprake is van grote hoeveelheden informatie die met grote snelheid

  worden geleverd waarbij het niet mogelijk is deze informatie in te delen

  of te rubriceren. Het is ook voor dergelijke toepassingen dat de technie-

  ken van Big Data zijn ontwikkeld. In dit opzicht valt te denken aan:

  � Google Een internationaal bedrijf dat vooral naam gemaakt heeftvia hun zoekmachine.

  � CERN De afkorting van Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire,de Europese organisatie voor kernfysisch onderzoek die onder andere

  de LHC (Large Hadron Collider) beheert.� NASA De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.� Facebook Eén van de meest bekende socialemediasites.

  Verschillende van deze bedrijven en hun toepassingen hebben er mede

  voor gezorgd dat de techniek volwassen geworden is en ver genoeg ont-

  wikkeld om breed te worden ingezet. Toch is Big Data niet alleen inte-

  ressant en nuttig voor grote bedrijven. Ook op een meer beperkte schaal

  kan het toepassen van Big Data-technieken een bijdrage leveren aan een

  gezondere bedrijfsvoering. Als voorbeeld van een dergelijke meer

  bereikbare toepassing wordt in paragraaf 2.5.6 Game-company bespro-

  ken.

  Wie echter een bredere blik heeft op informatie en het beheer ervan, kan

  ook tot een heel andere conclusie komen. Mede door de steeds grotere

  penetratie en beschikbaarheid van internet neemt de hoeveelheid infor-

  matieverkeer jaarlijks toe. Wereldwijd wordt er nu (anno 2015) ruim 800

  EB aan informatie uitgewisseld. Het merendeel van deze informatie

  betreft beelden en documenten, vormen van informatie die juist via Big

  Data-technieken uitstekend te benaderen en te analyseren zijn. Het is

  dan ook de verwachting dat in de nabije toekomst steeds meer aandacht

  naar deze informatiestromen zal gaan.

  SUCCES MET BIG DATA

  28

 • 2.5.2 Google

  Het internetbedrijf Google heeft mede aan de wieg gestaan van Big Data

  en is ook mede verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de

  technieken en methoden die bij Big Data worden toegepast. Zo heeft

  Google de Map Reduce-techniek ontwikkeld om het parallel verwerken

  van informatie mogelijk te maken. Mede door deze technische aanpak

  werd Google één van de pioniers in het toepassen van grootschalig

  parallel verwerken van informatie.

  2.5.3 CERN

  Veel mensen kennen CERN vooral door de LHC, de Large Hadron Colli-

  der, de grootste deeltjesversneller ter wereld en het belangrijkste labora-

  torium voor hoge-energiefysica. Rond de ringvormige versneller zijn

  totaal zeven meetopstellingen die gezamenlijk per seconde 600 miljoen

  botsingen tussen elementaire deeltjes registreren. Hiervan is maar een

  heel klein deel – circa 100 botsingen – interessant voor de wetenschap.

  Ondanks deze zeer grote reductie van de hoeveelheid gegevens (er

  wordt circa 0,001 procent van de meetgegevens gebruikt) produceert de

  LHC toch ongeveer 200 PB per jaar aan informatie, een getal dat in de

  toekomst alleen maar groter wordt. Om deze enorme hoeveelheid infor-

  matie op te slaan en te verwerken beschikt CERN over het grootste

  gedistribueerde computernetwerk ter wereld.

  2 Big Data

  29

  Afbeelding 2.4: Deel van de versnellerbuis van de LHC in zijn tunnel op 175 m onder de grond.

 • 2.5.4 NASA

  De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gebruikt de Big Data-

  technieken in haar NCCS (NASA Center for Climate Simulation), een cen-

  trum voor simulatie van het klimaat (afbeelding 2.5). In dit centrum

  wordt meer dan 32 PB aan meetgegevens en gegevens uit computer-

  simulaties van weermodellen bewaard en onderzocht.

  climateDeze gegevens worden onder andere gebruikt om klimaatveranderingen

  te onderzoeken en te voorspellen.

  De meetgegevens die door dit centrum worden opgeslagen komen voor

  een groot deel van een netwerk van speciale weersatellieten. Deze

  metingen worden continu vergeleken met simulaties die worden uitge-

  voerd op één van de grootste supercomputers. De uitkomsten worden

  dan weer gebruikt om aan de ene kant klimaatmodellen te verbeteren en

  aan de andere kant om weervoorspellingen nauwkeuriger te maken.

  Omdat in veel gevallen de weg naar de verbetering en de onderliggende

  patronen niet echt duidelijk zijn is het gebruik van Big Data-technieken

  min of meer noodzakelijk.

  SUCCES MET BIG DATA

  30

  Afbeelding 2.5: Kaart van de aarde met de verdeling van aerosols (NASA).

 • 2.5.5 Facebook

  Facebook is één van de belangrijkste en meest verbreide socialemedia-

  sites met gemiddeld meer dan 1 miljard actieve gebruikers per maand.

  De (profiel)gegevens en overige informatie van deze gebruikers, waaron-

  der meer dan 50 miljard foto’s (situatie in 2014) beheren en toegankelijk

  houden is slechts mogelijk met Big Data. Ook hier geldt dat de drie V’s

  van kracht zijn en dat het opbouwen van een geordende gestructureerde

  database niet haalbaar is.

  2.5.6 Game-company

  De toepassing van Big Data door de Game-company is anders dan de

  voorgaande toepassingen. In de vorige toepassingen werd de situatie op

  een zeker moment beschreven en werd de noodzaak tot gebruik van Big

  Data onderbouwd. Ook ging het steeds om zeer grote instellingen en

  was geen informatie beschikbaar over het traject naar het inzetten van

  Big Data.

  Game-company is een bedrijf dat internetspelletjes maakt en geld ver-

  dient via abonnementen op dit soort spelletjes. Wanneer op zeker

  moment de omzet terugloopt, wordt geprobeerd de oorzaak te achter-

  halen door de beschikbare informatie over de spelers en hun gedrag te

  analyseren. Al snel blijkt dat de traditionele aanpak niet werkt en (op

  advies) gaat Game-company Big Data inzetten. Uit de eerste analyse

  blijkt dat dit een gouden greep is, want de informatie laat duidelijk zien

  waar de problemen liggen en welke mogelijkheden er zijn om deze pro-

  blemen aan te pakken (zie bijlage A).

  Dit (praktijk)voorbeeld maakt vooral duidelijk dat de kracht van Big

  Data ligt in het omhoog halen van de verborgen informatie achter veel

  standaard beschikbare bedrijfsgegevens. Dit betekent dat Big Data niet

  alleen interessant is voor bedrijven die bestaan bij de gratie van informa-

  tieverwerking zoals Google en Facebook. Het gebruik van Big Data kan

  voor veel bedrijven nuttig en interessant zijn omdat de verborgen infor-

  matie uit de bedrijfsgegevens zichtbaar gemaakt wordt zodat deze inge-

  zet kan worden voor een betere bedrijfsvoering (profitorganisaties) of

  een betere dienstverlening (non-profitorganisaties).

  2 Big Data

  31

 • 4 Proces

  4.1 Inleiding

  Alle handelingen rond het gebruik van data kunnen beschreven worden

  als processen. In deze context laat een proces zich formeel beschrijven

  als een manier van behandeling maar ook als een ontwikkelingsgang.

  Beide betekenissen zijn van toepassing op dataverwerking, zij het op ver-

  schillende stadia in de verwerking van de gegevens. Zo kan het hoofd-

  proces ‘dataverwerking’ beschreven worden via vier deelprocessen:

  � Dataontwerp Dit betreft de aanpak om te komen tot een ontwerpvan een systeem voor opslag en verwerking van gegevens (paragraaf

  3.2).� Dataopslag Dit gaat over alle handelingen die nodig zijn voor het

  ophalen en opslaan van de gewenste gegevens (paragraaf 3.3).� Data-analyse Dit heeft te maken met acties om de meest gewenste

  en gevraagde gegevens direct naar voren te halen (paragraaf 4.2).� Datamining Hier spreekt de informatie en tellen de vragen niet

  (paragraaf 4.3).

  De stappen over dataontwerp en dataopslag zijn in het vorige hoofdstuk

  onderzocht. Dit hoofdstuk begint met de laatste twee deelprocessen, de

  data-analyse en de datamining. De verschillende processen hebben niet

  alleen te maken met de manier van het verwerken van gegevens (de

  manier van behandeling), maar ook met de ontwikkelingsgang en zijn

  daarmee per definitie dynamisch. Dit laatste is een typisch aspect van

  elke vorm van gegevensverwerking.

  Ook bestaat er een grote verwevenheid tussen de vier processen. Het is

  niet mogelijk om één proces te bespreken zonder tegen aspecten van de

  drie andere aan te lopen. Juist deze onderlinge verwevenheid is het

  onderwerp van paragraaf 4.4, waar nader wordt ingegaan op een aantal

  belangrijke aspecten van het verwerken van (zeer) grote hoeveelheden

  informatie zoals het parallel verwerken van informatie op verschillende

  51

 • computers. Paragraaf 4.5 gaat specifiek in op het gebruik van de resulta-

  ten van datamining in het voorspellen van uitkomsten, de voorspellende

  analyse (predictive analytics). In dit kader komen de houdbaarheid en de

  betrouwbaarheid van een model aan de orde. Bij elke vorm van verwer-

  king van informatie is het belangrijk om de consistentie van de verzame-

  ling goed in het oog te houden. Zo is het niet wenselijk dat bij het paral-

  lel verwerken van informatie verschillende gebruikte computers met

  andere antwoorden komen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat

  nader in op de consistentie van een verzameling informatie en hoe deze

  in stand gehouden kan worden.

  4.2 Data-analyse

  4.2.1 Methodiek

  Voor het analyseren van de opgeslagen informatie staan verschillende

  wegen open. Wanneer welke weg bewandeld wordt heeft te maken met

  de informatievraag en het gebruik van de informatie. Een maandelijks

  overzicht van de verkoop van verschillende productgroepen heeft een

  andere lading dan een overzicht van de storingsgevoeligheid van een

  bepaald soort apparaat of van de verschillende apparaten van één leve-

  rancier. Met andere woorden: het spectrum loopt van de antwoorden op

  vaste vragen over een beperkt deel van de informatie aan de ene kant tot

  het antwoord op een unieke vraag waarbij alle informatie uit het infor-

  matiesysteem gebruikt wordt. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in glo-

  baal vier verschillende vormen van data-analyse:

  � Reporting (rapporteren) Dit is informatie als antwoord op een een-voudige gerichte vraag (paragraaf 4.2.2).

  � OLAP Dit staat voor Online Analytical Processing, waarbij degebruiker binnen een bepaalde verzameling van de informatie (een

  datareservoir of datamart) zelf zijn vragen kan stellen (paragraaf 4.2.3).� Zoekopdrachten Deze worden gebruikt om zelfstandig informatie

  te onderzoek in een datareservoir (paragraaf 4.2.4).� Datamining (gegevens delven) Dit is een methodiek waarbij onder-

  zocht wordt of er zekere verbanden of patronen aanwezig zijn in de

  opgeslagen informatie (paragraaf 4.3).

  SUCCES MET BIG DATA

  52

 • Zoals uit de korte beschrijving van de verschillende vormen van analyse

  blijkt is er een duidelijk verschil tussen de eerste drie methodieken en de

  laatste. De eerste drie methodieken worden gestuurd door de gebruiker

  die zich bepaalde vragen stelt. De laatste methodiek gaat daarentegen uit

  van de informatie en probeert daar zekere patronen en verbanden uit af

  te leiden zonder tussenkomst van de gebruiker. Dit maakt de methodiek

  van datamining bijzonder geschikt voor het verwerken en onderzoeken

  van Big Data.

  4.2.2 Reporting

  Reporting (rapporteren) is de eenvoudigste analysemethode die gebruikt

  wordt. Feitelijk wordt op grond van de beschikbare gegevens het antwoord

  op een eenvoudige vraag getoond, bijvoorbeeld de verkoopcijfers van tv’s

  die op beelddiagonaal zijn verdeeld in vier verschillende groepen.

  Verkoopcijfers

  Maand TV

  klein middel groot heel groot

  Oktober 3 4 5 2

  November 6 12 14 4

  December 10 14 18 10

  Januari 2 4 5 1

  Februari 1 3 3 0

  Maart 3 4 5 3

  April 5 5 5 3

  Mei 6 8 10 3

  Juni 4 10 15 6

  Juli 4 12 18 8

  Augustus 3 3 5 2

  September 2 4 3 1

  Tabel 4.1: Verkoopcijfers van een elektronicawinkel over één jaar van tv’s ingedeeld in vier groepen op

  beelddiagonaal.

  Het hangt van de vraag en de doelgroep af of de resultaten in een tabel

  (tabel 4.1) of in een diagram zoals een staafdiagram (afbeelding 4.1)

  moeten worden weergegeven.

  4 Proces

  53

 • Merk op dat bij reporting zowel de informatie, de frequentie als het for-

  maat van weergave vooraf zijn bepaald in overleg met de gebruikers. Dit

  betekent dat de resultaten van reporting slechts een momentopname zijn

  waarvan noch de inhoud, noch de frequentie, noch de vorm zonder in-

  grijpen van de ICT-afdeling aangepast kunnen worden. Meestal wordt

  dit soort resultaten gebruikt om medewerkers snel te informeren of om

  een overzicht op kengetallen te krijgen. Zo geeft een overzicht met het

  aantal verkochte tv’s over het laatste jaar aan medewerkers van een elek-

  tronicawinkel een indicatie hoe zij hun werk doen. Voor beleidsbeslis-

  singen zijn dit soort overzichten niet voldoende, omdat achtergrond-

  informatie en aanvullende vragen niet gesteld kunnen worden. Wie

  dergelijke vragen heeft kan in veel gevallen naar OLAP uitwijken.

  4.2.3 OLAP

  Vaak is het gewenst om vragen te kunnen stellen over gepresenteerde

  informatie zonder uitgebreide en tijdrovende zoekopdrachten (zie para-

  graaf 4.2.4). Feitelijk gaat het hier om vragen over de resultaten uit

  reporting, een techniek die OnLine Analytical Processing (OLAP) wordt

  genoemd, of ook wel datavisualisatie. Dit betekent dat er eerst een samen-

  vatting gemaakt wordt van de beschikbare informatie.

  tv_verkoop

  SUCCES MET BIG DATA

  54

  Afbeelding 4.1: Verkoopcijfers van een elektronicawinkel over één jaar voor tv’s ingedeeld in vier groe-

  pen op beelddiagonaal.

 • Door deze samenvatting op een bepaalde manier in een computer op te

  slaan zijn de resultaten van gecombineerde vragen relatief snel zichtbaar

  te maken.

  Om gebruik van OLAP mogelijk te maken wordt de beschikbare

  informatie ingedeeld per onafhankelijke variabele, die bepaald

  wordt vanuit de vraagstelling van de gebruiker. Deze onafhanke-

  lijke variabelen worden dimensies genoemd en langs deze dimen-

  sies kan de gebruiker zijn selecties maken.

  In het eerder genoemde voorbeeld van verkochte tv’s zijn geschik-

  te dimensies de tijd, grootte van de tv en aantal verkochte tv’s. Door de

  beschikbare informatie volgens deze drie dimensies opnieuw in te

  delen wordt het mogelijk om OLAP toe te passen. Nadeel is wel

  dat deze herindeling tijd en rekencapaciteit kost en dat deze herin-

  deling elke keer herhaald moet worden zodra de gebruikte infor-

  matie verandert.

  Om vragen te kunnen stellen en om de resultaten te presenteren wordt

  vaak gebruikgemaakt van een dashboard, zoals Pentaho (afbeelding 4.2).

  Wat betreft de wijze van presentatie (tabel, staafgrafiek, lijngrafiek, taart-

  grafiek) staat het de gebruiker vrij deze te kiezen, terwijl het ook moge-

  lijk is om automatisch rapporten te maken en meldingen te genereren.

  4 Proces

  55

  Afbeelding 4.2: Voorbeeld van een dashboard van Pentaho zoals gebruikt bij OLAP.

 • Aangenomen dat dimensies (onafhankelijke variabelen) goed gekozen

  zijn biedt een dashboard (en het toepassen van OLAP) een gebruiker

  genoeg informatie om beleidsbeslissingen te kunnen nemen of te onder-

  bouwen.

  4.2.4 Zoekopdrachten

  Zowel bij reporting als bij OLAP heeft de gebruiker te maken met een

  apart systeem dat vragen doorgeeft aan een informatiesysteem en dat de

  resultaten op een begrijpelijke manier aanbiedt. Wie volledige vrijheid

  wil hebben in het benaderen van een informatiesysteem moet zijn toe-

  vlucht nemen tot directe zoekopdrachten. Om bruikbare antwoorden te

  krijgen is het noodzakelijk dat de zoekopdrachten op de juiste manier en

  in de juiste ‘taal’ geformuleerd worden. De zoekopdrachten worden

  gesteld aan de beheerder, de database engine van de database waar de

  informatie in bewaard wordt. Deze database engine doorzoekt dan het

  informatiesysteem en geeft de antwoorden terug, meestal alleen in de

  vorm van een lijst met antwoorden. Het is dan aan de gebruiker om met

  deze gegevens de gewenste tabellen en diagrammen te maken. Tegen-

  woordig is SQL (Structured Query Language) de meest gebruikte taal

  om vragen aan een database engine te stellen.

  In een database staat een groot aantal getallen, zeg het saldo van

  bankrekeningen. Het is mogelijk met een SQL-opdracht op te vra-

  gen welke bedragen positief en welke bedragen negatief zijn:

  CASE WHEN saldo > 0

  THEN ‘positief’

  WHEN saldo < 0

  THEN ‘negatief’

  ELSE ‘NUL’

  END

  De laatste opdracht (ELSE ‘NUL’) is nodig om het getal 0 zijn

  juiste plaats te geven. Wordt deze situatie niet apart gedefinieerd

  dan kiest de computer zelf een antwoord en dat is niet gewenst.

  Deze korte vraag laat zien waarom zelfs een simpele SQL-

  opdracht lastig kan zijn.

  SUCCES MET BIG DATA

  56

 • Doordat het heel dicht bij de echte database staat, lijkt SQL heel sterk

  op een formele programmeertaal. Dit betekent dat de opdrachten vol-

  gens een vaste syntaxis en structuur worden ingevoerd. Opstellen van

  opdrachten binnen SQL lijkt daarom sterk op programmeren en is

  daarom niet iets voor de gemiddelde gebruiker, maar meer voor een

  data-analist en een programmeur.

  Wordt er gewerkt met Big Data, dan is de informatie niet gestructureerd

  en is het niet mogelijk een zoektaal zoals SQL te gebruiken. In dat geval

  wordt gebruikgemaakt van een database met NoSQL (Not Only SQL),

  zoals MongoDB en OrientDB.

  4.3 Datamining

  De drie analysemethoden die hiervoor zijn besproken (paragraaf 4.2)

  gaan steeds uit van een gerichte vraag van een gebruiker. Datamining is

  een methodiek waarbij de zaken omgedraaid worden en waarbij de infor-

  matie gebruikt wordt om patronen op te sporen. Toch geldt ook hier dat

  kennis van zaken en dan in het bijzonder aangaande de betekenis en de

  inhoud van de gebruikte informatie cruciaal is voor een bruikbare uit-

  komst. Dit komt het best naar voren in CRISP-DM (Cross Industry

  Standard Process for Data Mining) dat het volledige proces opdeelt in zes

  stappen:

  � Stap 1 Business Understanding, waarin kennis van de toepassingwordt vastgelegd om later onderscheid te kunnen maken tussen zin-

  nige en onzinnige resultaten.� Stap 2 Data Understanding, om kennis van de informatie te verga-

  ren waaruit onder andere de betrouwbaarheid en de strekking van de

  gegevensinformatie bepaald kan worden.� Stap 3 Data Preparation, om de kwaliteit en de volledigheid van de

  informatie te controleren en zo nodig aan te passen of te verbeteren.� Stap 4 Modeling betreft een stap die door velen als het echte data-

  mining wordt gezien omdat in deze stap de informatie onderzocht

  wordt.

  4 Proces

  57

 • � Stap 5 Evaluation is de controle van de resultaten van de modeling-stap tegen de informatie en nagaan of de resultaten de gewenste ant-

  woorden zijn volgens de criteria van stap 1.� Stap 6 Deployment betreft het toepassen van de uitkomsten van de

  datamining binnen de zakelijke omgeving.

  Er bestaan ook eenvoudiger systemen, maar elk systeem kent een stap

  waarin de informatie wordt voorbereid, een stap met de feitelijke data-

  mining en een stap voor de verwerking en evaluatie van de gegevens.

  Een ander minstens even belangrijk aspect van datamining is de snelheid

  waarmee bruikbare resultaten komen. Zeker bij het verwerken van grote

  hoeveelheden informatie komt het zelden voor dat direct bij de eerste

  analyse de goede resultaten tevoorschijn komen. Meestal laten de eerste

  pogingen alleen maar zien dat filters niet goed staan, dat er niet gekeken

  wordt naar de juiste parameters en dat de uitgangspunten niet kloppen.

  Toch zijn het juist deze niet-correcte resultaten die het mogelijk maken

  om uiteindelijk een goede analyse te doen.

  4.4 Big Data-proces

  4.4.1 Algemeen

  Verwerken van grote hoeveelheden vaak ongeordende informatie brengt

  zijn eigen problemen met zich mee. Hoewel moderne computers de

  meeste bewerkingen op een blok informatie snel kunnen afhandelen,

  vraagt het verwerken van een grote hoeveelheid informatie veel tijd.

  Soms is de hoeveelheid informatie zo groot dat de verwerkingstijd te

  lang is.

  Het probleem is vergelijkbaar met het uitzoeken van een hele gro-

  te hoeveelheid LEGO-blokjes in een grote kist. Stel dat je met een

  groepje kinderen bent en wilt weten hoeveel groene blokjes je

  hebt. Je kunt de hele kist omkeren en alle groene blokjes gaan tel-

  len. Dat gaat lang duren. Je kunt ook de stapel LEGO verdelen in

  kleine stapeltjes en ieder kind de groene blokjes laten tellen in zijn

  stapeltje. Op het moment dat ze het aantal weten roepen ze dat.

  SUCCES MET BIG DATA

  58

 • Het enige wat je nog hoeft te doen is het optellen en je hebt het

  totaal. Dit gaat een stuk sneller dan zelf alles tellen. Dit is het prin-

  cipe van parallel werken of parallelliteit. Op dezelfde wijze werkt

  de Big Data-verwerking.

  lego In paragraaf 4.4.2 wordt eerst aangegeven hoe parallelliteit ingezet wordt

  om de verwerkingstijden bij zeer grote hoeveelheden informatie redelijk

  te houden. In de paragraaf daarna (4.4.3) wordt key value gepresenteerd,

  een methode om uit ongestructureerde gegevens gestructureerde infor-

  matie te maken. Paragraaf 4.4.4 introduceert map reduce, een techniek

  waarmee informatie eerst over een (groot) aantal parallel werkende com-

  puters wordt verspreid en vervolgens weer gebundeld wordt. Paragraaf

  4.4.5 ten slotte bespreekt de verwerking van Big Data.

  4.4.2 Parallel verwerken

  Qua methode is het verschil in aanpak tussen een gewone database en

  Big Data niet dat het om veel grotere hoeveelheden gaat, maar ook het

  ontbreken van structuur speelt een rol. Beide dwingen tot een andere

  aanpak, omdat de verwerkingstijd van de verschillende opdrachten ten-

  minste schaalt met de hoeveelheid informatie.

  Neem aan dat het verwerken van één regel informatie in een data-

  base op een bepaalde server t = 10 µs (= 10 × 10-6 s) vraagt. Voor

  4 Proces

  59

  Afbeelding 4.3: Een grote stapel LEGO-blokjes.

 • een gemiddelde opdracht wordt een regel ongeveer N = 10 keer

  benaderd en neem aan dat een gemiddelde database R = 100.000

  (= 105) regels bevat. De totale verwerkingstijd Tpro voor een

  opdracht bedraagt dan:

  T t N Rpro � � � (4.1)

  zodat invullen van de gegeven waarden oplevert:

  T T spro pro� � � � � ��10 10 10 100000 106 .

  Hoewel een verwerkingstijd Tpro = 10 s aan de lange kant is, is dit

  voor de meeste gevallen nog acceptabel.

  Indien alle factoren gelijk blijven maar alleen de grootte van de

  database toeneemt tot zeg R=106 regels, dan neemt de totale ver-

  werkingstijd voor een gemiddelde opdracht toe tot:

  T T spro pro� � � � � ��10 10 10 10 1006 6

  hetgeen betekent dat het verwerken van één opdracht bijna twee

  minuten in beslag neemt. Een dergelijk tijdsperiode is in de meeste

  gevallen niet acceptabel meer.

  Duurt het op een bepaalde server te lang om de individuele opdrachten

  te verwerken, dan staan er in principe twee wegen open om de verwer-

  king te versnellen:

  � Snellere server Hierbij is één computer in staat om de informatiesneller te verwerken. In deze optie is het bijvoorbeeld mogelijk om de

  verwerkingstijd t met dertig procent terug te brengen ten koste van

  een verdubbelde investering. Bovendien is deze aanpak gebonden aan

  de maximale verwerkingssnelheid van de moderne computer en die is

  (helaas) niet oneindig groot. Bovendien betekent deze aanpak dat voor

  meer verwerkingssnelheid de computer vervangen moet worden en

  alle programma’s en informatie overgezet moeten worden. Dit laatste

  SUCCES MET BIG DATA

  60

 • vraagt (veel) tijd en gedurende de vervangingsperiode is er geen moge-

  lijkheid tot verwerken van informatie.� Meer servers Dit betekent dat het werk gedaan wordt door ver-

  scheidene computers. In deze situatie betekent een dubbele investe-

  ring meteen een dubbele verwerkingssnelheid. Worden direct tien

  computers geïnstalleerd, dan zou de verwerkingssnelheid theoretisch

  vertienvoudigen. Mocht de versnelling nog niet voldoende zijn, dan is

  het bijplaatsen van meer computers een relatief eenvoudige actie.

  Een derde manier, het optimaliseren van de gebruikte programma’s,

  staat meestal alleen open voor ontwikkelaars en programmeurs. In hoe-

  verre deze oplossing haalbaar is hangt af van de kosten voor het optima-

  liseren en de bereikte winst in verwerkingssnelheid. Overigens is deze

  aanpak – mits economisch verantwoord – altijd goed, omdat het altijd

  winst oplevert ongeacht de gekozen optie.

  In de praktijk wordt parallel werken gecombineerd met geoptimaliseerde

  programma’s om een hoge verwerkingssnelheid te krijgen. Deze combina-

  tie geeft de beste resultaten en ook de eenvoudigste en goedkoopste weg

  naar het vergroten van de capaciteit. Maar dan komt de volgende horde

  om te nemen: hoe weet de ene server (computer) wat de andere doet?

  Op dit punt komt een techniek als map reduce (zie paragraaf 4.4.4) om de

  hoek kijken.

  4.4.3 Key value

  De key value-methode is speciaal ontwikkeld om te werken met onge-

  structureerde informatie, zoals tekst uit een boek. Een woord wordt een

  key (sleutel) genoemd en het aantal keren dat het voorkomt wordt een

  value genoemd. Zo ontstaat een tabel die aangeeft hoe vaak elk woord in

  de gekozen tekst voorkomt (zie voor een voorbeeld tabel 4.2).

  4.4.4 Map reduce

  De (programmeer)techniek map reduce wordt gebruikt om een grote hoe-

  veelheid ongestructureerde informatie te verdelen over een groot aantal

  parallel werkende computers om vervolgens de resultaten weer te bun-

  delen (afbeelding 4.4). Op deze manier is het mogelijk om in korte tijd

  4 Proces

  61

 • veel informatie te verwerken en daarmee is het een van de pijlers van Big

  Data. De naam van deze techniek wijst dan ook direct naar deze twee

  stappen:

  mapreduce� Map betreft het verdelen van de informatie over een groot aantalcomputers. Globaal bestaan hiervoor twee technieken, afhankelijk van

  de vervolgstap, het onderzoeken van de gegevens:� Methode 1 Voor het doorzoeken van de informatie wordt slechts

  één algoritme gebruikt. In dit geval wordt de informatie gelijkelijk

  verdeeld over de beschikbare computers.� Methode 2 Voor het doorzoeken bestaan verschillende algorit-

  men. In dit geval krijgen de computers eerst een algoritme en ver-

  volgens de informatie. Hierbij wordt de informatie zo verdeeld dat

  er per algoritme en computer steeds evenveel informatie wordt toe-

  gekend.

  In beide situaties is de verwachting dat elke computer ongeveer even

  lang nodig heeft voor het verwerken van de informatie, dus zullen alle

  computers ongeveer op hetzelfde moment klaar zijn voor de volgende

  stap.

  SUCCES MET BIG DATA

  62

  Afbeelding 4.4: Het principe van de map reduce-techniek waarbij in de mapfase de informatie verdeeld

  wordt over een groot aantal computers voor verwerking en in de reducefase de resultaten weer gebundeld

  worden.

 • � Reduce betekent het ophalen van de resultaten van de verschillendecomputers en het combineren ervan, zodat het proces niet één resul-

  taat per gebruikte computer kent, maar slechts één antwoord op de

  totale opdracht.

  Om problemen in de verwerking te voorkomen wordt de voortgang van

  de individuele computers bewaakt. Mocht één van de computers vast-

  lopen om wat voor reden dan ook, dan wordt het proces opnieuw

  gestart op een andere computer of wordt besloten om de eventuele

  resultaten niet te gebruiken. In het geval dat deze laatste stap niet vol-

  doende gecontroleerd en vastgelegd wordt, dan kan dit voor een zinloos

  antwoord zorgen zonder dat dit als zodanig herkend wordt.

  4.4.5 Verwerken Big Data

  Door de key value-methode en de map reduce-techniek te combineren

  kan snel en eenvoudig Big Data verwerkt en gestructureerd worden. Big

  Data wordt bijvoorbeeld gevormd door een stuk tekst uit dit boek:

  “Wil een boek over Big Data zinvol en bruikbaar zijn, dan is het

  belangrijk dat duidelijk is wanneer er sprake is van data en wanneer

  van Big Data. Met de huidige computertechniek is het geen pro-

  bleem om grote hoeveelheden gegevens (data) van verschillende

  bronnen op te slaan in één groot systeem. Vervolgens kunnen de

  gebruikers deze gegevens op verschillende manieren benaderen,

  op verschillende manieren rangschikken of de gegevens toepassen

  bij het ontwikkelen van nieuwe producten.”

  Elke zin wordt toegewezen aan een computer. Vervolgens wordt een

  woord een key (sleutel) genoemd en het aantal keren dat het voorkomt

  heet een value. Zo zijn de zinnen te verwerken en maakt elke computer

  zijn eigen tabel met sleutels (keys) en waarden (values). Zie tabel 4.2.

  Het opbouwen van een tabel per computer is een actie die plaatsvindt

  tijdens de mapprocedure. Omdat de verschillende zinnen steeds een

  andere lengte hebben en meer of minder verschillende woorden, heeft

  elke computer een andere tijd nodig om de bewerking af te ronden. Als

  nu elke computer aan een soort bewaker aangeeft wanneer de afslui-

  4 Proces

  63

 • tende punt van de regel bereikt wordt, dan is bekend wanneer elke com-

  puter klaar is. Vervolgens sturen de computers hun tabellen naar één

  centrale computer die alles samenvoegt tot één tabel (tabel 4.3).

  Key-valuetabel

  zin 1

  computer 1

  zin 2

  computer 2

  zin 3

  computer 3

  Key Value Key Value Key Value

  wil 1 met 1 vervolgens 1

  een 1 de 1 kunnen 1

  boek 1 huidige 1 de 2

  over 1 computertechniek 1 gebruikers 1

  big 2 is 1 deze 1

  data 3 het 1 gegevens 2

  zinvol 1 probleem 1 op 2

  en 2 om 1 verschillende 2

  bruikbaar 1 grote 1 manieren 2

  zijn 1 hoeveelheden 1 benaderen 1

  dan 1 data 1 rangschikken 1

  is 3 van 1 of 1

  het 1 verschillende 1 toepassen 1

  belangrijk 1 bronnen 1 bij 1

  dat 1 op 1 het 1

  duidelijk 1 te 1 ontwikkelen 1

  wanneer 2 slaan 1 van 1

  er 1 in 1 nieuwe 1

  sprake 1 één 1 producten 1

  van 2 groot 1

  systeem 1

  Tabel 4.2: De sleutels (keys) en waarden (values) van de eerste drie zinnen uit de inleiding van hoofd-

  stuk 2.

  Door gebruik te maken van sleutels is het mogelijk om grote hoeveel-

  heden informatie parallel te verwerken. Op basis van de sleutel kan dan

  een vervolgstap bepaald worden, bijvoorbeeld de selectie van de juiste

  zoektermen. Het vertalen van de uitkomsten per computer naar uitkom-

  sten voor de hele verzameling informatie moet van geval tot geval

  SUCCES MET BIG DATA

  64

 • bepaald worden en hangt in hoge mate af van de gebruikte zoek-

  methode.

  Key Value Key Value Key Value

  wil 1 een 1 boek 1

  over 1 big 2 data 4

  zinvol 1 en 1 bruikbaar 1

  zijn 1 dan 1 is 4

  het 1 belangrijk 1 dat 1

  duidelijk 1 wanneer 2 er 1

  . . . . . .

  Tabel 4.3: Een deel van de gecombineerde key-valuetabel van de eerste drie zinnen van de eerste para-

  graaf van hoofdstuk 2.

  4.5 Predictive analytics

  De term predictive analytics wordt gebruikt voor het toepassen van een

  datamodel op nieuwe informatie. In de tijd dat er nog geen computers

  waren maar wel geheim agenten, werd een dergelijke techniek gebruikt

  voor het ontcijferen van gecodeerde boodschappen.

  De eerste actie, het opbouwen van een model, bestaat uit het tellen van

  woorden in willekeurige teksten die over het (waarschijnlijke) onderwerp

  van de boodschap gaan. Door nu het voorkomen van bepaalde (letter-

  en cijfer)combinaties in de gecodeerde boodschap te tellen en te vergelij-

  ken kan een aantal termen al bepaald worden. Zo is het bijvoorbeeld

  mogelijk om de lidwoorden en de persoonsvorm is uit te filteren. Als

  dan van een (beperkt) aantal woorden bekend is wat ze in code zijn, dan

  kan die informatie gebruikt worden voor het verder ontcijferen. Het is

  onder andere door deze techniek dat het Jean-François Champollion

  lukte om met de Steen van Rosetta het Oud-Egyptische hiërogliefen-

  schrift te ontcijferen (paragraaf 10.2).

  Deze techniek wordt ook gebruikt door winkels (ook op het internet)

  om het gedrag van klanten te voorspellen. Met deze voorspelling kan bij-

  voorbeeld het voorraadbeheer gestuurd worden. Wordt er bijvoorbeeld

  in de zomer een periode met mooi warm weer verwacht, dan halen veel

  4 Proces

  65

 • mensen de barbecue tevoorschijn. Voor een winkel betekent dat een

  grotere afname van dun gesneden vlees, vlees op stokjes, sausjes, salades

  en stokbrood. Als spaghettisaus in de aanbieding gaat, dan is het heel

  waarschijnlijk dat de verkoop van pasta ook omhoog gaat. Omgekeerd,

  als bijvoorbeeld de koffie van merk A een prijsverlaging krijgt, dan is het

  logisch dat de koffie van andere merken minder zal verkopen. Dit bete-

  kent dat het kennen van deze onderlinge relaties belangrijk kan zijn voor

  de bedrijfsvoering van een winkel.

  Op zich is het niet moeilijk om zekere relaties tussen bepaalde invoer-

  waarden te leggen. Het gebruik van deze relaties om toekomstig gedrag

  te voorspellen is daarmee niet triviaal. Belangrijke vragen in dit opzicht

  zijn:

  1 Is de nieuwe informatie onder gelijke omstandigheden en over eenvergelijkbare periode verzameld als de informatie waaruit het model is

  afgeleid?

  2 Hoe wordt een verandering van de omstandigheden verwerkt binnenhet model?

  3 Wat is de initiële betrouwbaarheid van de voorspellingen van hetmodel?

  4 Is het mogelijk om de betrouwbaarheid van het model op langere ter-mijn af te schatten?

  Het antwoord op de eerste vraag wordt bepaald door de informatie en

  de manier waarop deze informatie verzameld wordt (paragraaf 3.3). Bij

  de tweede vraag is het antwoord niet alleen afhankelijk van de manier

  waarop de informatie geselecteerd wordt, maar evenzo van de manier

  waarop deze informatie gebruikt wordt bij het opzetten van het model

  (paragraaf 4.2). De betrouwbaarheid van het gebruikte model, zowel

  initieel als op langere termijn, hangt sterk af van de methode waarmee de

  informatie geanalyseerd is. Voorbeelden van veelgebruikte analyse-

  methoden zijn:

  � Beslisboom (hoofdstuk 5)� Neurale netwerken (hoofdstuk 6)� Clusteren (hoofdstuk 7)

  SUCCES MET BIG DATA

  66

 • � Lineaire regressie (hoofdstuk 8)� Naaste buur (hoofdstuk 9)� Afleiden van regels (hoofdstuk 10)

  Welke methode bruikbaar is en welke niet wordt voor een belangrijk

  deel ook bepaald door de gestelde vragen en het gewenste model.

  4.6 CAP-theorema

  Het CAP-theorema werd in 1995 voor het eerst gepresenteerd door Eric

  Brewer en wordt daarom ook wel Brewer’s theorema genoemd. Dit theo-

  rema beschrijft de gevolgen van het distribueren van een database over

  verschillende (via een netwerk verbonden) computers. De letters CAP

  staan voor consistency, availability en partition tolerance, waarbij de volgende

  betekenissen gebruikt worden:

  � consistency geeft de mate van consistentie van het systeem aan.Praktisch geeft dit aan in hoeverre alle betrokken computers dezelfde

  informatie zien.� availability is een maat voor de toegankelijkheid van de database, met

  andere woorden: geeft het systeem een antwoord op elk verzoek om

  informatie?� partition tolerance beschrijft de mate waarin de individuele systemen

  kunnen doorwerken bij het uitvallen van de onderlinge verbindingen.

  Zelfs als alle informatie op één computer staat die bovendien alle aan-

  vragen voor informatie afhandelt, dan scoren ten hoogste twee van de

  drie eigenschappen (theoretisch) maximaal. Verdelen van de informatie

  over meer computers betekent dat nog steeds een van de eigenschappen

  minder hoog scoort, maar de situatie bepaalt welke van de drie.

  In een negentiende-eeuwse bibliotheek (situatie 1) werden alle

  handelingen door één persoon gedaan. Werd een boek ingeleverd,

  dan werd het ingenomen, gecontroleerd, de status omgezet van

  uitgeleend in beschikbaar en vervolgens teruggezet in de kast. Na

  het afronden van deze handelingen was de volgende klant aan de

  beurt. Dit betekent dat de bibliotheek steeds alle ingeleverde boe-

  4 Proces

  67

 • ken ook daadwerkelijk in de kast heeft staan.

  Met het groter worden van de bibliotheek en het toenemen van

  het aantal klanten (begin twintigste eeuw, situatie 2) was een

  andere werkwijze nodig, omdat een één-op-één werkwijze te veel

  tijd vraagt. Dus handelt de medewerker aan het loket alleen het

  inleveren af en een tweede medewerker het controleren, opnieuw

  vrijgeven en terugzetten in de kast. Doordat de handelingen ver-

  deeld zijn over twee medewerkers staan niet alle ingeleverde boe-

  ken ook in de kast.

  Vervolgens (halverwege twintigste eeuw, situatie 3) is een derde

  aanpassing in het werk nodig als het aantal klanten nog meer toe-

  neemt. Nu neemt de medewerker achter het loket alleen de boe-

  ken in, een tweede medewerker doet de administratie terwijl een

  derde de boeken in de kast terugzet. Nu kan er ook een verschil

  zijn tussen de fysiek ingeleverde boeken en de administratie, naast

  de verschillen die er al waren tussen de inhoud van de kasten.

  Uiteindelijk (eind twintigste eeuw, situatie 4) krijgt de bibliotheek

  een aantal dependances waar ook boeken geleend en terugge-

  bracht kunnen worden. Hierdoor wordt het voor een medewerker

  weer mogelijk om alle handelingen na elkaar uit te voeren. Hoofd-

  vestiging en de dependances wisselen constant informatie uit over

  de geleende en teruggebrachte boeken via een telefoonlijn. Dit

  laatste introduceert een zekere afhankelijkheid van de verbinding:

  valt de verbinding weg, dan heeft dit direct gevolgen voor de

  betrouwbaarheid van het totale systeem.

  Eigenschap Situatie

  1 2 3 4

  C Consistentie goed redelijk matig goed

  A Beschikbaarheid matig redelijk redelijk goed

  P Verdeling goed goed goed redelijk

  Tabel 4.4: Invloed van de systeemopbouw op de systeemeigenschappen volgens het CAP-theorema.

  SUCCES MET BIG DATA

  68

 • Wordt het CAP-theorema op de vier situaties (tabel 4.4) uit het boven-

  staande voorbeeld toegepast, dan valt het volgende op:

  � Situatie 1 Alle handelingen worden na elkaar steeds door één mede-werker uitgevoerd waardoor het systeem niet steeds beschikbaar is.

  Aan de andere kant zorgt de ene medewerker er wel voor dat het sys-

  teem steeds consistent is en omdat er slechts één bibliotheek is zijn er

  geen problemen met onderlinge verbindingen.� Situatie 2 Ook nu zijn er geen onderlinge verbindingen. Wel heeft

  de nieuwe werkwijze tot gevolg dat de medewerker achter het loket

  sneller beschikbaar is omdat er geen wachttijd is voor het afhandelen

  van een transactie. Uiteindelijk neemt de totale wachttijd wel toe

  omdat er meer transacties gevraagd worden. Wel heeft deze aanpak

  gevolgen voor de consistentie van het systeem: een boek kan ingele-

  verd zijn zonder dat het in de kast staat.� Situatie 3 Laat vooral een verbetering zien in de snelheid waarmee

  de medewerker achter het loket beschikbaar is. Deze verbetering

  wordt betaald door een verminderde consistentie omdat deze trans-

  acties nu door verscheidene medewerkers worden gedaan.� Situatie 4 Zorgt voor een verbeterde beschikbaarheid van de biblio-

  theek omdat er meer locaties komen om boeken in te leveren. De

  beschikbaarheid per locatie is minder groot omdat één medewerker de

  volledige transactie uitvoert. Verder is het systeem afhankelijk van het

  functioneren van de telefoonlijnen tussen de hoofdvestiging en de

  dependances.

  Dit voorbeeld laat zien dat een klein systeem op één locatie redelijk

  betrouwbaar en toegankelijk is. Grotere systemen daarentegen zijn

  meestal over verschillende locaties (computers) verdeeld, waardoor de

  verdeling en de onderlinge communicatie gaan meespelen. Het is moge-

  lijk om bij een systeem twee van de drie eigenschappen te maximalise-

  ren, maar dit gaat ten koste van de derde eigenschap. Het is daarom aan

  de systeemontwerper om te komen met de optimale oplossing, een op-

  lossing die van geval tot geval bepaald wordt. Een typische toepassing

  van het CAP-theorema is de map reduce-techniek.

  4 Proces

  69

  InhoudVoorwoord viiHoofdstuk 1: Inleiding 15Waarom? 15Waarover? 16Voor wie? 17Hoe? 19

  Hoofdstuk 2: Big Data 21Inleiding 21Geschiedenis 22Beschrijving 24Relaties 26Toepassingen 28

  Hoofdstuk 3: Opslag 33Inleiding 33Dataontwerp 34Dataopslag 37Van data naar informatie 41Opslag van informatie 44

  Hoofdstuk 4: Proces 51Inleiding 51Data-analyse 52Datamining 57Big Data-proces 58Predictive analytics 65CAP-theorema 67

  Hoofdstuk 5: Beslisboom 71Inleiding 71Het probleem 72De oplossing 73De beperkingen 76

  Hoofdstuk 6: Neurale netwerken 79Inleiding 79Het probleem 80De oplossing 82De beperkingen 85

  Hoofdstuk 7: Clusteren 89Inleiding 89Het probleem 90De oplossing 91De beperkingen 95

  Hoofdstuk 8: Lineaire regressie 99Inleiding 99Het probleem 100De oplossing 102De beperkingen 104

  Hoofdstuk 9: Naaste buur 109Inleiding 109Het probleem 110De oplossing 112De beperkingen 113

  Hoofdstuk 10: Regels afleiden 117Inleiding 117Het probleem 118De oplossing 121De beperkingen 128

  Hoofdstuk 11: Zin en onzin 131Inleiding 131Kwaliteit 132Presentatie 139Overdenkingen 142

  Hoofdstuk 12: Ethiek en Big Data 145Inleiding 145Het probleem 146Oplossingen? 147Reflectie 149

  Hoofdstuk 13: Uitleiding 153Waarom (niet)? 153Waarover (niet)? 153Voor wie (niet)? 154Hoe (niet)? 154

  Bijlage A: Praktijkvoorbeeld 157Inleiding 157Game-company 157Big Data-traject 158

  Bijlage B: Afleidingen 163Beslisboom 163Entropie en informatiewinst 164Kleinstekwadratenmethode 166

  Bijlage C: Starten met Big Data 171Aanpak 171Hobby 172Professioneel 175Multinational 176

  Bijlage D: Opensourcetools 179Hadoop Tools 179Big Data-analyseplatforms en -tools 180Databases/datawarehouses 180Business intelligence 181Datamining 181Programmeertalen 181Big Data-search 182OLAP en datavisualisatie 182

  Bijlage E: Certificering 185Over de certificaten 185Big Data Foundation-certificaat 185Big Data Practitioner-certificaat 186

  Index 188

  IndexAlgoritme 75Anscombe, Frank 104APRIORI 125Bedrijfsplan 138Beslisboom 73beperkingen 76versus regel afleiden 129wiskundige afleiding 163

  Besturingsprogramma 39Big Dataanalyseplatforms en -tools 180definitie 25eigenschappen 24gereedschap 172introductie 15kwaliteit 132laten spreken 16onderzoeken 16ontwerp 137presentatie 139proces 58search 182starten met ~ 171toepassingen 28uitkomsten 142versus data 21versus databasesysteem 26verwerken 63verzamelen 16voorbeeld 157zin en onzin 131

  Big database 21Brewer, Eric 67Business intelligence 181C 34CAP-theorema 67Cassandra 172CERN 28 - 29Certificering 185Churnanalyse 158Cloudera 172Clusteren 89beperkingen 95definitie 90dichtheidsgewijs 94hiërarchisch 91puntsgewijs 92validatie 95

  Correlatiecoëfficiënt 103CRISP-DM 57Czekanowski, Jan 91Data 23Data-analyse 33, 52Database 39, 180Datalake 47Datamart 45Datamining 21, 33, 57, 181Datamodel 39Dataontwerp 33 - 34Dataopslag 33, 37Datareservoir 47Dataverwerking 34Datavisualisatie 182Datawarehouse 43, 180DBMS 40Dichtheidsgewijs clusteren 94Enkelvoudige keuze 72Entropie 75, 164en informatiewinst 164

  Ethiek 145ETL 43Facebook 28, 31FORTRAN 34Galton, Francis 99Game-company 28, 31, 157Gereedschap 179Geschiedenis 22Google 28 - 29Hadoop Tools 179Hersenen 82Hiërarchisch clusteren 91Hortonworks 172Informatie 41verborgen 15

  Informatiewinst 75Key value 61Kleinstekwadratenmethode 166Kwaliteit 132van bedrijfsplan 138van informatie 134van ontwerp 137van presentatie 139van testen 136

  Large Hadron Collider 29Lineaire regressie 99beperkingen 104werking 100

  Map reduce 61Meervoudige keuze 72MongoDB 57Naaste buur 109beperkingen 113

  NASA 28, 30Neuraal netwerk 79beperkingen 85supervisie 84

  NoSQL 57Not Only SQL 57OLAP 54, 182Ontwerp 137Oorzakelijke overeenkomst 73OrientDB 57Parallel verwerken 59Parallelliteit 59Patroonherkenning 113Predictive analytics 65Programmeertaal 181Puntsgewijs clusteren 92QlikView 174Redundancy 39Regel 117gebruik 118werken met ~ 121

  Regel afleiden 117beperkingen 128bestaande regels 123nieuwe regels 125versus beslissingsboom 129

  Reporting 53SQL 56Structured Query Language 56Supervisie 83Testen 136Toevallige overeenkomst 73Transactie 38Tryon, Robert 91Unix 34Validatie (clusteren) 95Zin en onzin 131Zoekopdracht 56

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice