Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements...

of 24 /24
Voortgangspresentati e Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten (vooronderzoek voor het toepassen van requirements engineering bij e-Procurement) Anja De Ridder 31 maart 2012

Transcript of Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements...

Page 1: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Voortgangspresentatie

Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie-technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek

voor overheidsopdrachten

(vooronderzoek voor het toepassen van requirements engineering bij e-Procurement)

Anja De Ridder 31 maart 2012

Page 2: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Inhoud• Probleemstelling• Doelstelling• Definitie E-Procurement• Definities lastenboek en overheidsopdracht• Onderzoeksmodel• Requirements en elicitatie-technieken • Case Study en resultaten• e-Procurement en prototype Specification• Aanbevelingen• Conclusie• Vragen

Page 3: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Probleemstelling• Onkunde over het opstellen van het technisch

gedeelte (vereisten) • Gebruik van de verkeerde versie van template• Onkunde over de te gebruiken procedure • Niet gedetailleerde vereisten • Niet formeel vermelde (belangrijke) eisen

Probleemstelling (1/3)

Page 4: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

DoelstellingHet doel van dit onderzoek is tweeledig :• Framework elicitatie-technieken en checklijst

Requirements ontworpen via de literatuurstudie waardevol en volledig ?

• In hoeverre kunnen de requirements engineering efficiënt geïntegreerd worden in e-Procurement in het kader van de overheidsopdrachten bij de Belgische federale overheidsdiensten ?

Doelstelling

Page 5: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Onderzoeksvragen (1/2)

Eerste onderzoeksvraag :Welke requirements en elicitatie-technieken bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten ?• Waarom deze elicitatie-technieken ? • Welke requirements in de template van Volere ?

Probleemstelling (2/3)

Page 6: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Onderzoeksvragen (2/2)Tweede onderzoeksvraag :• Welke technieken voor de integratie van het

webformulier Requirements in e-Procurement ? • Nut van de portaalsite Specification en het

webformulier Requirements ?

Probleemstelling (3/3)

Page 7: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

e-Procurement

• e-Procurement is en groeiende service • Doel : elektronisch laten verlopen van

alle processen en transacties i.v.m. overheidsopdrachten, via het Internet

Page 8: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Wat is een lastenboek?- een document - een overzicht van normen, voorschriften en/of eisen - over bepaalde producten, processen, activiteiten,..

Definitie lastenboek

Page 9: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Wat is een overheidsopdracht?- een overeenkomst tussen de aanbestedende overheid en een onderneming - met het oog op de uitvoering van werken, levering of dienstenMogelijke procedures- Offerteaanvraag- Aanbesteding- Onderhandelingsprocedure

Definitie overheidsopdracht

Page 10: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

OnderzoeksmodelOnderzoeksmodel

Page 11: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Activiteiten van requirementsprocesChecklists requirements en elicitatie-technieken (1/3)

Parallel model van het requirements proces (bron: Ann M. Hickey and Alan M. Davis, 2002)

Page 12: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Template van VolereRequirement types :- Product drivers- Project beperkingen- Functionele eisen- Niet functionele eisen- Project issues

Checklists requirements en elicitatie-technieken (2/3)

Page 13: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Framework elicitatie-techniekenFramework op basis van courante elicitatie-technieken :- Interview - Enquête- WorkshopAndere courante elicitatie-techniek :- Informatiebronnen raadplegen

Checklists requirements en elicitatie-technieken (3/3)

Page 14: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Betrokkene organisatiesFOD Personeel & OrganisatieOndersteuning aan en begeleiding van Belgische federale overheidsdiensten. Fedict- Uitwerking en opvolging van e-government -Hulp a.d.h.v. vernieuwende informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan de federale overheidsdiensten ter verbetering van de dienstverlening aan burgers, ondernemingen en ambtenaren

Case Study en de resultaten (1/5)

Page 15: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Geïnterviewden en hun lastenboek6 geïnterviewden met elk hun lastenboek (LB):1. Adviseur van DG OPO

LB: Ondersteuning inzake enquêtes (Saas service)2. Expert kennismanagement van de dienst KMCOMM

LB: Levering van updates voor een gemeenschappelijke catalogus gehost op een publiek toegankelijke server

3. ICT verantwoordelijke van OFOLB: Levering van diensten m.b.t. de ontwikkeling v/e correctie en analyseplatform binnen een MS SharePoint-omgeving voor rekening van het OFO

Case Study en de resultaten (2/5)

Page 16: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Geïnterviewden en hun lastenboek4. Aankoper van FOR

LB: Levering van licenties van Microsoft5. Verantwoordelijke van E-procurement

LB: Aankoop, customisatie en implementatie van e-Awarding-software

6. Directeur-generaal systeem architectuur, standaarden en support bij FedictLB: Nieuwe aanpak van de Fedict-infrastructuurdiensten (o.a. via Cloud-service providers)

Case Study en de resultaten (3/5)

Page 17: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Resultaten van elicitatie-techniekenDe meest gebruikte elicitatie-technieken :• de (vak)literatuur• een workshop• een interview• het (de) voorgaande lastenboek(en)• een (tevredenheids)enquête• conferenties of forums

Case Study en de resultaten (4/5)

Page 18: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Resultaten van requirements• De meeste requirements van de onderzochte

lastenboeken zijn terug te vinden in de template van Volere.

• De andere requirements die niet in de template van Volere terug te vinden zijn :– de vereisten voor Cloud (vb. overdracht van gegevens, waar

de gegevens moeten opgeslagen zijn, …)– de vereisten i.v.m. ITIL (vb. change management, incident

management proces, …)– de criteriums in SLA – vereiste expertise en certificaten van de leveranciers

Case Study en de resultaten (5/5)

Page 19: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Submit tender

Open tenders

e-Tendering

Configure auction

Participate in auction

e-Auction

Define evaluation

Evaluate tenders

e-Awarding

Prepare order

Deliver products

e-Ordering

Approve catalogue

Prepare catalogue

e-Catalogue

Publish tender notice

e-NotificationSearch tender notice

Public officer Supplier

e-Procuremente-Procurement en prototype Specification (1/3)

Page 20: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Prototype Specification

Het prototype specification bestaat uit :• Portaalsite Specification: een verzameling van

verschillende diensten als hulpmiddel voor het opstellen van een lastenboek van overheids-opdrachten.

• Webformulier Requirements: een formulier volgens de template van Volere, dat dynamisch

- requirements selecteert, - tekst toevoegt.

e-Procurement en prototype Specification (2/3)

Page 21: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Koppeling tussen e-Procurement en het webformulier Requirements

e-Procurement en prototype Specification (3/3)

Page 22: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Aanbevelingen

1. Verder onderzoek over het gebruik van de elicitatie-technieken.

2. De vervollediging van de checklijst van requirements door verder onderzoek.

3. Verder onderzoek naar de automatische koppeling van e-Procurement en het webformulier Requirements

Page 23: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Conclusie1. Het prototype Specification is nuttig voor weinig

ervaren opstellers van lastenboeken van overheids-opdrachten

2. De voordelen van het gebruik van een checklijst Requirements:– het gebruik van gestandaardiseerde terminologie– minimale gemiste belangrijke vereisten – vlugge inzameling van eisen

3. Bij de ontwikkeling van e-diensten gaat theorie en praktijk altijd samen

4. Het opstellen van een lastenboek = groepswerk

Page 24: Voortgangspresentatie Onderzoek naar het gebruik van de elicitatie- technieken en de requirements bij het opstellen van een lastenboek voor overheidsopdrachten.

Vragen