Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v .

of 59/59
Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v.
 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  66
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v. Agenda. Agenda Stichting Scheepvaart Inhoud en invulling Stichting Scheepvaart Samenwerking tussen Stichting Scheepvaart en Anker Onderzoek toekomst Stichting Scheepvaart - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v .

Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v.

Voorlichtingsbijeenkomst Maritieme Sector Stichting Scheepvaart & Anker Verzekeringen n.v.

AgendaAgenda

Stichting ScheepvaartInhoud en invulling Stichting ScheepvaartSamenwerking tussen Stichting Scheepvaart en AnkerOnderzoek toekomst Stichting ScheepvaartModernisering Ziektewet en de Maritieme SectorPauzeMLC 2006 in de Nederlandse praktijkActualiteiten (bemannings)verzekeringen

Stichting ScheepvaartGerard Stark

Stichting ScheepvaartO&O fonds ZeescheepvaartVereniging Zee-Risico 1967OWM AZVZAZVZ Services B.V.Stichting Zee-Risico 1996

Stichting Scheepvaart/Secretariaat ScheepvaartUitvoering/bestuursondersteuningMaar bijvoorbeeld ook:voorlichtingACVAZPlatform Maritiem voor Werk en Inkomen

Serviceorganisatie t.b.v. de scheepvaart!

Samenwerking met Anker Administratie sedert 2012 ondergebracht bij AnkerVerzekeringen en Marbo in 2012 verkocht aan Anker

Waarom AnkerZelfstandig doorgaan geen optieVerzekeringen onder n dakKennis onder n dakSynergievoordelen grotere organisatieInvloed

Wereld verandert toekomst Stichting ScheepvaartSteeds minder Europese zeevarendenWijzigende wetgevingWijzigende behoeften

Onderzoek toekomst Secretariaat Scheepvaart

Modernisering ZiektewetRaymond van Santen (UWV)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Stichting Scheepvaart

Blok 1Inleiding en re-integratie

Samenwerken werkt!Ontwikkeling aantal nieuwe WGA-uitkeringenBron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie en cijfers 2010, 2011 en 2012 afkomstig uit kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslagSamenwerken werkt!Werkingsgebied Wet BeZaVaVangnetters zonder werkgever:

Fictieve dienstverbanden

Nawerking

Zieke werknemers van wie hun dienstverband wordt beindigd tijdens ziekte

Samenwerken werkt!Maatregelen Wet BeZaVaPrikkels voor vangnetters uitbreiding re-integratieverplichtingen aanpassing ZW-criterium

Prikkels voor UWV snellere focus op werk/re-integratie duidelijke afspraken met klant scherper handhavingsbeleid

Prikkels voor werkgevers aanpassing premievaststelling stap naar ERD-schap ZW eenvoudiger

Samenwerken werkt!Re-integratietaak UWVTot 2013Gericht op de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid voor haar/zijn arbeid

Vanaf 2013Naast de vraag of sprake is van arbeidsongeschiktheid voor haar/zijn arbeid na 1 jaar mede de vraag of gangbare arbeid verricht kan worden

Samenwerken werkt!Uitbreiding re-integratieverplichtingen Wettelijk geregeld

Inspanningen van de vangnetter moeten gericht zijn op herstel en werkhervatting

Vangnetter moet er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan

Aanscherping handhavingsbeleid

Mogelijkheid om werkgever te betrekken in re-integratie

Samenwerken werkt!Aanpassing ZW-criteriumEerstejaars Ziektewetbeoordeling

medische en arbeidskundige beoordeling

UWV nodigt uit (week 42)

informatieuitvraag indien werkgever ERD ZW is

herbeoordeling op verzoek ERD werkgever bij verbetering belastbaarheid in 2e ziektejaar

Samenwerken werkt! Blok 2: Premievaststelling

Samenwerken werkt!18ZW flex nuGarantstelling ERD ZW vanaf 1-1-13 niet meer verplichtArbo certificaat welStaartlasten blijven in publiek stelsel

PRIVAATPUBLIEKEigenrisicodragen ZW

SectorpremieUfo-premie (Overheid)Samenwerken werkt!ZW flex straksZWPRIVAATPUBLIEKGrote werkgever >100 x gemiddelde loonsom per werknemer

ERD ZWGedifferentieerde premieMiddelgrote werkgever >10 en 100 x

ERD ZWGewogen gemiddelde gedifferentieerdeen sectorale premieKleine werkgever10 x

ERD ZWSectorale premieSamenwerken werkt!WGA-vast nuWGA-VASTPRIVAATPUBLIEKWerkgevers met vast personeel

Minimale en maximale premie afhankelijk van bedrijfsgrootte

ERD WGAGedifferentieerde premieSamenwerken werkt! WGA-vast en flex 2014 en 2015

WGA-VASTPRIVAATWGA-VASTPUBLIEKWGA-FLEXPUBLIEKGrote werkgever >100 x gemiddelde loonsom per werknemerERD WGAGedifferentieerde premieGedifferentieerde premieMiddelgrote werkgever >10 en 100 xERD WGAGewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premieGewogen gemiddelde gedifferentieerdeen sectorale premieKleine werkgever10 xERD WGASectorale premieSectorale premieSamenwerken werkt!WGA 2016Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in n hybride stelsel

Twee gedifferentieerde premiesn premie voor combi WGA-vast & WGA-flexn premie voor ZW

En garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flexuitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor 2-10-15

Samenwerken werkt!WGA 2016WGA TOTAALPRIVAATPUBLIEKGrote werkgever >100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA Gedifferentieerde premieMiddelgrote werkgever >10 en 100 xERD WGA Gewogen gemiddelde gedifferentieerdeen sectorale premieKleine werkgever 10 xERD WGA Sectorale premieSamenwerken werkt!Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014Ten behoeve van ZWinvoering nieuwe gedifferentieerde ZW-premiemet deze premie worden ZW-uitkeringen aan vangnetters zonder werkgever aan de ex-werkgever toegerekend (ZW-flex)

Ten behoeve van WGAinvoering nieuwe WGA-flex-premiemet deze premie worden WGA-uitkeringen toegekend aansluitend op ZW-uitkering voor max. 10 jaar aan ex-werkgever toegerekend (WGA-flex)

Koppeling met reeds bestaande gedifferentieerde WGA-premie voor werknemers met vast dienstverband

Samenwerken werkt!Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014Drie gedifferentieerde premiesZW-flex (ontstane ZW-uitkeringen aan vangnetters in 2012)WGA-flex (ontstane WGA-uitkeringen aan vangnetters in 2012)WGA-vast (verstrekte WGA-uitkeringen in 2012 aan werknemers die vanuit een vast dienstverband zijn ingestroomd)

Werkgevers zijn daarmee ook belanghebbende bij ZW- en WGA-flex uitkeringen en kunnen bezwaar aantekenen

UWV berekent de premies en Belastingdienst stelt deze vast

Samenwerken werkt!Uitbreiding kring belanghebbendenVanaf 1 januari 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van beschikking WGA-flex

Vanaf 1 juli 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van de beschikking ZW-flex

In 2013 ontvangt elke betrokken werkgever een overzicht van uitkeringen die zijn ontstaan in 2012 en voor ZW-flex 1e helft 2013mogelijkheid tot opvragen kopie beschikkingmogelijkheid tot aantekenen bezwaar

Samenwerken werkt!Informatie UWVwww.uwv.nl

www.werk.nl

www.uwv.nl/premiewijzer

UWV telefoon werkgevers 0900 92 95

UWV telefoon werknemers 0900 92 94

Samenwerken werkt!

Samenwerken werkt!MLC in de Nederlandse PraktijkGerard Stark

VerzekeringsplichtWerkgeverschapSociale verzekeringenZee-Risico 1967Verzekering medische kostenVerzekering arbeidsvoorwaarden

WerkgeverschapWijzigingen in Nederlandse maritieme wetgevingAnder werkgeverschap is mogelijk, zoals:uitzendbureauaannemeretc.

Verzekeringsplicht SVAanwijzing Sv-stelsel t.a.v. EU-zeevarendenEU-verordening 883/2004zeevarende is verzekerd in de vlagstaatzeevarende is echter verzekerd in het woonland indien beloond door rechtspersoon in het woonlandIntroductie ander werkgeverschap: mogelijk ander SV-stelsel van toepassing

Voorbeeld: schip Nederlandse vlag zeevarende woont in Letlandwerkgever is gevestigd in Letland

Zee-Risico 1967 verzekeringsplichtArtikel 734 Boek 7 Burgerlijk WetboekZR67 verzekerd:zeevarende niet zw verzekerd en niet verzekerd ingevolge een overeenkomende wettelijke regeling van een lidstaat van de EU

Schip Nederlandse vlag:Werkgever in Nederland/Woonland geen verdragsland SV

Werkgever in EU-lidstaat AWoonland EU- lidstaat A

Werkgever in niet verdragsland SV Woonland geen verdragsland SV

ZR67 verzekerdSV stelselLidstaat AZR67 verzekerd

Rechten verzekerden Zee-Risico 1967Bij ziekteMaximaal 52 weken uitkering naar 80% loon

Bij ongeval (of beroepsziekte)Verlenging uitkering maximaal 3 jaar naar 70% loon (of deel daarvan)Afkoopsom na uiterlijk 4 jaar

Medische kosten thuislandOverlijdensuitkering

De werkgever is van rechtswege aangesloten bij Zee-Risico 1967BW boek 7 Art. 734k, echter:Werkgever en scheepsbeheerder zijn hoofdelijk aanspreekbaar (verbonden) v.w.b. o.a. de premie!

Premie-inning bij de Nederlandse scheepsbeheerder

Medische kostenBW boek 7 art. 734azeevarende heeft buiten thuisland recht op verpleging en geneeskundige behandeling (Indien verzekerd conform Zorgverzekeringswet geen recht in Nederland)

Scheepsbeheerder is uiteindelijk aansprakelijk indien de werkgever in gebreke blijft!

Verzekering CAO verplichtingAMOSUP/PSUKPINEMEAWat als de in het buitenland gevestigde werkgever in gebreke blijft?

Samenloop Zee-Risico 1967 en de CAO verplichtingMeervoudig recht op uitkeringvanuit wetgevingvanuit CAO

120 dagenCAO overeenkomst

80%afkoopsom ZR67Actualiteiten bemanningsverzekeringenSwanhilde Henze

Medische kosten en repatriringZieke werknemer, medische gegevens en privacyWGA Eigen RisicodragersverzekeringTarieven 2014

Medische kosten en repatriringGevolg MLC2006verzekeringsbewijsonduidelijkheid met betrekking tot verantwoordelijkheid repatriring bij abandonmentVerzekeringsvoorwaardenIntegratie modules Zee-Risico 1996 en Anker volgtTarieven voor 2014 tarievenassurantiebelasting

Zieke werknemer, medische gegevens en privacyWet bescherming persoonsgegevensRegels voor het verwerken en vastleggen van informatieVan toepassing op alle bemanningsverzekeringen

Privacy en medische gegevensEen melding bevat al snel te veel informatie

casus:

Werknemer heeft al geruime tijd last van rugklachten Ondanks gebruik van pijnstillers werden de pijnklachten niet minder. In verband hiermee is hij door zijn huisarts doorverwezen naar een neurochirurg. Conclusie: hernia. Volgende week wordt hij hieraan geopereerd waarna hij verder zal moeten revalideren bij een fysiotherapeut. Herstelprognose is ?

Wat u mag vragen en wetenFunctionele beperkingen en mogelijkhedenHerstelprognoseOver te dragen werkzaamhedenTelefoonnummer en verpleegadresVangnetbepaling ziektewetVerband arbeidsongevalRegresmogelijkheden

Wat mag u niet weten?Medische informatie zoals: naam ziektediagnosespijnaandoeningenklachtenafspraken met artsen, psychologen, fysiotherapeuten, therapienbehandelingenPrivoorzaken/-situaties (niet werkgerelateerde klachten)

Wat mag uw verzekeraar vragenAdministratieve gegevens nodig voor claimbeoordeling:verzuimperiodeherstelprognoseverzuimpercentageinformatie over de procesgang: is er een Probleemanalyse en een Plan van aanpak opgesteld, 1e jaarsevaluatie, etc. Geen documenten!re-integratie 2e spoor tijdig opgestart

Rol van de bedrijfsartsVerantwoordelijk sociaal-medische begeleidingAdviseur werkgever en werknemer: noodzakelijke info voor re-integratie en begeleiding zieke werknemerGebonden aan medisch beroepsgeheim

Terugkoppeling door de bedrijfsartsFunctionele beperkingen/mogelijkhedenGeschatte verzuimduurAard van noodzakelijke aanpassingen/werkvoorzieningNoodzakelijke interventies re-integratie-inspanningenInspanningsplicht werknemer

Rol van de casemanager MarboProcesbegeleider: werkgever blijft verantwoordelijk Beschikt niet over medische informatieOnafhankelijke adviseur

Werknemer heeft al geruime tijd beperkingen t.a.v. lopen en zitten. Hiervoor is hij onder behandeling, maar klachten worden niet minder. In verband hiermee is hij door zijn arts doorverwezen naar een specialist. Volgende week zal hij een medische ingreep ondergaan waarna een revalidatietraject zal volgen. Herstelprognose: 4-6 weken.

WGA Eigen RisicodragersverzekeringHet in samenwerking met de sector Koopvaardij ontwikkelde WGA-product was een aantrekkelijk aanbod qua premie i.c.m. de verzuim- en re-integratiebegeleidingHoogte van de uitkeringen blijkt hoger dan ingeschat en duur langer dan verwachtMomenteel negatieve verhouding premie/schade

Samen op zoek naar de oplossingIn gesprek met de sector tot oplossingen gekomenFocus op beheersing vanaf de start, door:-tijdig melden van ziektegevallen;-intensieve rol casemanagement door Marbo-actief herbeoordelingen aanvragen;

Let op BeZaVa! WGA-flexMedewerkers die ziek uit dienst gaan komen uiteindelijk voor rekening van de laatste werkgeverWGA Eigen Risicodragers ook voor flexwerkers!

Afsluiting bijeenkomstWim Waanders

Belang van AZVZ voor de sectorVan belang voor de 0 procent (inkomensafhankelijk) zorgpremieMaar ook voor de collectiviteitkortingen!

Verzekeringsportefeuille per 1-1-2011 naar Zorg en ZekerheidLabel AZVZTegelijkertijd financile afspraken

Winst op zeevarendenportefeuille wordt in eerste instantie gebruikt om 2,7 miljoen solvabiliteit op te bouwen Zodra solvabiliteit op peil extra ruimte voor collectiviteitkortingenWinst 2011: 0,9 miljoen!Winst 2012 0,9(?) 2013 0,9(?) = 2,7 miljoen2015 verhoging kortingen?Winst vasthouden in de sectorDus Zeevarenden bij AZVZ!!

Kortingen nuBasisverzekering 10%AV plus 65% (wal 30%)Av top 30% (wal 30%)

2015 forse verhoging kortingen?