Voordracht Richard van Hoorn bij het web2print seminar 2011

of 7 /7
1 Web2Print-event 2011 14 april 2011 Door Richard van Hoorn Geachte toehoorders, U bent hier gekomen om meer te vernemen over bedrijfsmodellen voor Web-to-print. Ongetwijfeld om hier geld mee te verdienen. Iets waarvoor u zich naar mijn mening niet hoeft te schamen. Graag start ik mijn analyse met een sprookje over een cakebakkersfamilie. In hun winkel bakken ze cakes die hun stadsgenoten goed smaken. Op verzoek worden feestelijke cakes gebakken, voorzien van een naam of bedrijfslogo, in letters van chocolade of marsepein. Vanwege hun inzet om steeds op tijd te leveren is de cakebakkersfamilie geliefd en gerespecteerd. Nu iets over de technologie achter het cakebakken. Naast een goede oven is voor ieder cakemodel een aparte metalen vorm nodig. Deze bestaan in diverse populaire soorten en maten. Metalen cakevormen zijn duur en uitsluitend in bezit van erkende cakebakkers. Alle op speciaal verzoek van de klant gemaakte en betaalde cakevormen zijn en blijven in bezit van de cakebakkers familie. Dat is nu eenmaal afgesproken binnen de vereniging van cakebakkers. Een goede regeling want zo verdienen alle cakebakkers een prima boterham. Tot op een dag een handelaar in plastic cakevormen het stadje bezoekt. De gewiekste zakenman verkoopt goedkope maar hittebestendige plastic cakevormen. Aan iedereen die er belangstelling voor heeft. De plaatselijke cakeliefhebbers zijn snel verkocht en bakken thuis eigen cakes.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Voordracht Richard van Hoorn bij het web2print seminar 2011

  • Web2Print-event 2011 14 april 2011 Door Richard van HoornGeachte toehoorders,U bent hier gekomen om meer te vernemen over bedrijfsmodellen voor Web-to-print.Ongetwijfeld om hier geld mee te verdienen. Iets waarvoor u zich naar mijn mening niet hoeft teschamen. Graag start ik mijn analyse met een sprookje over een cakebakkersfamilie. In hun winkelbakken ze cakes die hun stadsgenoten goed smaken. Op verzoek worden feestelijke cakes gebakken,voorzien van een naam of bedrijfslogo, in letters van chocolade of marsepein. Vanwege hun inzet omsteeds op tijd te leveren is de cakebakkersfamilie geliefd en gerespecteerd.Nu iets over de technologie achter het cakebakken. Naast een goede oven is voor ieder cakemodel eenaparte metalen vorm nodig. Deze bestaan in diverse populaire soorten en maten. Metalen cakevormenzijn duur en uitsluitend in bezit van erkende cakebakkers. Alle op speciaal verzoek van de klantgemaakte en betaalde cakevormen zijn en blijven in bezit van de cakebakkers familie. Dat is nueenmaal afgesproken binnen de vereniging van cakebakkers. Een goede regeling want zo verdienenalle cakebakkers een prima boterham.Tot op een dag een handelaar in plastic cakevormen het stadje bezoekt. De gewiekste zakenmanverkoopt goedkope maar hittebestendige plastic cakevormen. Aan iedereen die er belangstelling voorheeft. De plaatselijke cakeliefhebbers zijn snel verkocht en bakken thuis eigen cakes. 1
  • Met veel trots en plezier worden de eigen baksels geproefd. U kunt zich de gevolgen voor decakebakkersfamilie voorstellen. De omzet daalt dramatisch, het is stil in de winkel.Nu een stukje bedrijfseconomie. Ovens moeten benut worden om de hoge investeringen terug tekunnen betalen. Om te zorgen voor voldoende bezettingsgraad worden de prijzen verlaagd. Defamilie werkt lange dagen maar verdiend niets. De bakker laat zich niet kennen en zet sociale mediain. Hij twittert: Nu weer drie cakes de oven in voor een tevreden klant en heeft al snel veel volgers.Hij leest de retweets met inspireerde quotes en managementmodellen. Probeert toolkits van deinternationale vereniging van cakebakkers uit. Andere vrienden wijzen op het belang vanduurzaamheid. Bak uitsluitend cakes met gecertificeerde eieren, gebruik het groene biogas. Het helptallemaal niets.Na een bezoek van de Boze Bankmeneer nemen de spanningen binnen de familie toe. Het is niet meerzo gezellig als vroeger. Als de stress te veel toeneemt stelt zijn vrouw voor om een tijdje uit elkaar tegaan. Zij past wel op de winkel.Onze cakebakker vertrekt te voet naar het Spaanse Santiago de Compostallo. Waarmee een oudspiritueel verlangen in vervulling gaat. Lopend door Brabant en Belgi is hij nog somber. Eenmaalaangekomen in Frankrijk schijnt de zon. Hij ziet smulpapen van bijzondere ingredinten specialecakes bakken. Proeft olijven, zonnebloempitten, aubergines en gorgonzola in de cake. Wie had daarooit aan gedacht? In Spanje nemen mensen de tijd om van het eten maken een feestje te maken.Geurige cakes met liefde gemaakt. Genspireerd vertrekt onze cakebakker weer huiswaarts.Nu ligt de winkel vol met lekkere cakemixen, die snel populair bleken te zijn. De cakebakkersfamilieorganiseert workshops waarbij deelnemers hun eigen cake in de professionele oven afbakken. Ookpopulair bij teambuilding en bedrijfsuitjes. De bezettingsgraad van de oven doet er niet meer toe.Goedkope cakes worden nu gemaakt in een grote cakefabriek. De bakkerij is totaal veranderd. Onzecakebakkersfamilie leeft vast nog lang en gelukkig. Al bieden garanties van vandaag geen zekerhedenvoor de toekomst. 2
  • Beste branchegenoten. U vraagt zich ongetwijfeld af wat dit verhaal met bedrijfsmodellen voor Web-to-print te maken heeft. Vervang het woord cakevorm door drukvorm en u hebt de kern van hetprobleem te pakken. De drukvorm is altijd de machtsfactor geweest die goed rendement garandeerde.Van ambachtelijke houten letters, kostbare loden clichs tot complexe InDesign bestanden, dedrukvorm was het exclusieve machtsmiddel van de drukker. Economische macht en een goedrendement gaan hand in hand samen. Ter illustratie lees ik uit de KVGO leveringsvoorwaarden 2011.Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en (dan volgen er materialendie ik alleen nog uit mijn grafische jeugd ken), blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als apartepost op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. De leverancier is niet gehouden om de bedoelde zakenaan de opdrachtgever af te geven of te bewaren.Met andere woorden. Beste klant. Wij werken graag voor u. Maar ook al betaald u zich blauw, deessentile drukvormen zijn van ons, blijven van ons en wij bepalen wel wanneer u ze mag hebben.Een begrijpelijke vorm van economische machtsuitoefening. Bedoeld om goed aan de overgeleverdeklant te verdienen. Daar is niets mis mee. Economische machtsuitoefening is een basisprincipe in deindustrile economie. De principes zijn al in 1776 door Adam Smith beschreven als natuurlijketegenstelling tussen een gilde en het volk.Jammer of niet, met de komst van Web-to-print zijn de machtsverhoudingen tussen het drukkersgildeen klanten drastisch veranderd. Tot 2005 hebben velen zichzelf wijsgemaakt dat er met de komst vaninternet niets aan de hand is. Daarna begon de razendsnelle introductie van Web-to-print. Softwarewaarmee opdrachtgevers in staat zijn om hun eigen drukvormen te vervaardigen. Of zelf hun cake tebakken, om in de analogie van het sprookje te blijven. Al snel werd het mogelijk om nieuwebedrijfsmodellen toe te passen. Dit is, vanwege de economische voordelen, onvermijdelijk.Waarom? Sinds de middeleeuwen gaat het klassieke bedrijfsmodel van de drukkerij uit van hetprincipe dat iedere opdracht uniek is. En een unieke drukvorm nodig heeft. Om een drukvorm temaken zijn veel werkzaamheden nodig. Verkoop, ordervoorbereiding, opmaak, in proef sturen,corrigeren, platen maken. De kosten van handelingen lopen bij traditionele drukkerijen op tot 40%van de kostprijs. Een hele reeks van onvermijdelijke handelingen waarvoor de klant niet wil betalen.Ik noem dit het traditionele Printshop bedrijfsmodel.Web-to-print systemen maken hier gehakt van. Hoe? Door handelingen te automatiseren. Geenwonder dat het aantal traditionele drukkerijen sinds 2005 snel daalt. Uit eigen onderzoek blijkt dat in2006 nog 80% van alle drukkerijen zonder Web-to-print werkte. In 2009 was dit aantal gedaald tot 3
  • 53%. Nu schat ik dit aantal op een kwart. Nog belangrijker, wie Web-to-print toepast maakte, in deafgelopen jaren, meer winst. Dat is bewezen.Toch laten traditionele drukkerijen Web-to-print links liggen. Ze geloven er niet in, hebben geen tijdom zich er in te verdiepen of de klanten vragen er niet naar. Het gaat doorgaans niet goed met dezebedrijven. Oplossingen worden gezocht in kostenbesparingen en gratis overwerk. Anderen houdenzich voor het lapje met marketingverhalen over duurzaamheid, sociale media en klantgerichtheid. Ofpogingen om failliete collegas voor een prikje over te nemen. Gemakkelijke oplossingen, zonderresultaat. Zonder Web-to-print is de kostprijs te hoog om winst te maken, simpel omdat klanten detransactiekosten niet meer vergoeden.Waar het wel goed gaat ontwikkelen Web-to-print bedrijfsmodellen zich in twee richtingen. Open engesloten systemen. Toegepast in het Productontwikkeling bedrijfsmodel voor consumenten enKetenmanagement bedrijfsmodel voor Business to Business toepassingen.Voor consumenten zijn nieuwe producten ontwikkeld, eenvoudig via het internet te bestellen.Fotoboeken voor reislustige consumenten. Huisstijlen voor de vele startende kleine ondernemers dieNederland rijk is. Zo is nieuw printvolume gecreerd. Het Productontwikkeling bedrijfsmodel is nietzonder risico. Zo bouwden enkele grafici eigen Web-to-print systemen voor consumenten. Soms methulp van een enthousiaste leverancier van printers. Vervolgens blijkt er te weinig verkeer op deinternetpagina te komen en kan men niet produceren tegen de tarieven van serieuze aanbieders.Waarom? Omdat voor de consumentenmarkt schaalgrote nodig is. Om noodzakelijke investeringen inmarketing en software terug te verdienen. En de prijzenslag op de consumentenmarkt te winnen. HetProductontwikkeling bedrijfsmodel wordt nu vrijwel uitsluitend toegepast door grote drukfabrieken.Bij voldoende schaalgrote is het Productontwikkeling bedrijfsmodel uitermate succesvol gebleken.Volume wordt gevonden in samenwerking met distributiekanalen, bijvoorbeeld winkelketens. Somsstaat de logistieke dienstverlening centraal en is het drukwerk een bijzaak. Geld verdienen metdistributie. Consumenten bakken hun eigen cakes of drukvormen. Met een web browseropmaaksysteem maak je wat je maar wil en laat je het drukken. Vanwege het ontbreken vanpersoonlijk contact en de mogelijkheid om standaard opdrachten te combineren zijn prijzendramatisch gedaald. Feest voor de consument en de kleine zelfstandige. Je bestelt nu visitekaartjestegen 10 tot 20% van de kosten van vijf jaar geleden. Ook standaard marketingmaterialen zijn nu veelgoedkoper. Het gaat goed. Nieuw ontwikkelde producten trekken als een pot honing de kooplustigenals bijtjes aan. 4
  • Een compleet andere toepassing van Web-to-print zien we in de professionele business to businessomgeving. Op deze markt is het onmogelijk om standaard producten of open bestelsystemen teontwikkelen. Je moet rekening houden met de huisstijl, inkoopvoorwaarden en autorisatie binnen deondernemingen. Dit vraagt om een gesloten bestelsysteem. Gekoppeld aan Marketing ResourceManagement (MRM) of inkoopsystemen van opdrachtgevers. Voorzien van templates om allerleidrukwerk coform de huisstijl te bestellen. Zo groeit ketensamenwerking op maat. Met gezondeklantenbinding, gebaseerd op een zelfafdwingbaar contract. Nieuwe en betere economische machtdan het afdwingen van klantentrouw via leveringsvoorwaarden. Waarom? Omdat het in het voordeelis van zowel de drukkerij als de opdrachtgever. Ook hier gaat het goed. Beide besparen optransactiekosten.Toch is er slecht nieuws. Als binnenkort iedereen met Web-to-print werkt zal het niet langer zorgenvoor hogere winsten, zoals nu. Het prijspeil daalt verder. Klanten kunnen weer kiezen en deeconomische macht van drukkerijen vermindert, opnieuw.En dan het goede nieuws. De grafische industrie heeft nog nooit meer perspectief gehad dan juist nu.Kansen genoeg. Op veel Nederlandse marketing- inkoop en facilitaire afdelingen is een enormverbeterpotentieel. Zoeken hoogopgeleide marketingmanagers zich suf naar beeldmateriaal entekstcorrecties. Proberen inkopers slim te zijn door voor elke opdracht drie offertes aan te vragen.Staan facilitaire afdelingen vol met ongebruikte pallets drukwerk. De uitdaging in de komende jarenbestaat uit het introduceren van innovatieve diensten met Web-to-print software. Bijvoorbeeld doorkoppelingen te bouwen met Marketing Resource Management (MRM) systemen die in opkomst zijn.Zowel technisch maar vooral ook organisatorisch. Zo wordt bij opdrachtgevers en reclamebureausefficiency gewonnen. Door inkopers te leren om uit hun rol te stappen en samen na te denken over deinrichting van een communicatie supply chain. Door koppelingen te maken met het facilitair bedrijf endan vooral de huisdrukkerij, wordt vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Nieuwe Web-to-printsoftware, online planning en communicatie via de JDF/JMF standaard gaan deze ontwikkelingen eenstevige duw in de rug geven.En alsof ik niet genoeg goed nieuws heb verteld. Als het gaat om software dan wordt deze steedsgemakkelijker en goedkoper beschikbaar. Veel recent ontwikkelde Web-to-print software is vooralvoor kleine drukkerijen te duur. Goede plannen zijn dan niet haalbaar. Vrijwel alle software komt nuof binnenkort beschikbaar als Cloud toepassing. Betalen naar gebruik. Dat is in ieder geval veelverstandiger dan het zelf ontwikkelen van software. Wie toch graag als programmeur aan de slag wilkan zich concentreren op het koppelen naar de databases van opdrachtgevers. Daar valt meer geldmee te verdienen. Werk genoeg. 5
  • Hoe ziet de toekomst van de grafische industrie er uit? Nederland kent nu ongeveer 1500 zelfstandigedrukkerijen waarvan 95% met minder dan 20 werknemers te klein is om als offsetdrukkerij teoverleven. In 2025 zijn er in Nederland, naar mijn inschatting 150 drukfabrieken overgebleven. Dekracht van de overgebleven bedrijven is dat ze dicht bij de klant staan. Dit type drukkerijen neemt nuof binnenkort afscheid van offsetpersen. Migreren van de grafische naar de creatieve industrie.Veranderen ook van naam. Van offsetdrukkerij naar mediacenter, of zoiets.Deze printmedia dienstverleners helpen met Web-to-print systemen op maat klanten om greep tekrijgen op hun huisstijl, verpakkingen of marketing materialen. De kennis over software enprintmedia productiemogelijkheden vormt de basis voor nieuwe economische macht. Klanten bindenmet Web-to-print. Dit is het front office bedrijfsmodel. Het wordt toegepast in een spinnenweb vanprintmedia dienstverleners, als een ragfijn netwerk geweven om de drukfabrieken, in binnen- enbuitenland. Een spinnenweb van ICT draadjes. Met de grafische ondernemer tevreden spinnend in hetweb. Een open en verbonden bedrijfsmodel.Beste toehoorders. Web-to-print is nu, in 2011 een onmisbaar onderdeel van het grafisch bedrijf. Ik benklaar met degene die het internet de schuld geven van hun slechte bedrijfsresultaten. Wat mij betreftkan de teloorgang van dit deel van traditionele grafische industrie niet snel genoeg gaan. OmSchumpeter te parafraseren. Lang leve de creatieve destructie! Gooi uw leveringsvoorwaarden in deprullenbak en stuur uw oude drukpersen naar de schroothoop. Afbraak is nodig om samen hetprintmedia spinnenweb van de toekomst te ontwikkelen.Nu kom ik terug op het sprookje waarmee ik dit verhaal begonnen ben. Onze cakebakker is tot eennieuw bedrijfsmodel gekomen door op reis te gaan. Door afstand te nemen van de dagelijkse drukte isper toeval het nieuwe bedrijfsmodel ontdekt. Ervaring gecombineerd met nieuwe kansen. Zo zal het uook vergaan. Kansen, toeval en onzekerheid gaan samen. In een bedrijfstak die dagelijks supersnelverandert kan niemand u strategieadvies geven.Zo is de traditionele drukkerij aan haar onvermijdelijke einde gekomen. Tegelijkertijd gaat deprintmedia industrie nu haar mooiste tijd in de geschiedenis tegemoet. 6
  • Tot slot iets persoonlijks. In een kroeg te Gouda heb ik 10 jaar geleden mijn belangrijkste adviesgekregen van Peter van Tok, mijn helaas te vroeg overleden werkgever bij drukkerij Plantijn. Na eenleven als accountmanager adviseerde hij me om te gaan studeren. De start van een lange reis naar hetonbekende. Het onvermijdelijke einde van een mooie periode en de start van een nog mooiere tijd.Vandaag geef ik de wijsheid van Peter van Tok aan u door. Trek de onbekende wereld in om metmensen te spreken die compleet andere inzichten hebben. De grafische industrie kent nu 35.000werknemers op een Nederlandse beroepsbevolking van 7 miljoen. Dat is 0,5%. De overige 99,5% kanniet zonder de grafische industrie. Van baby tot hoogbejaarde, iedereen gebruikt dagelijks drukwerk.Dat blijft zo. Maar dan wel samen met online media in nieuwe combinaties.Buiten onze bedrijfstak is een enorme diversiteit aan mensen, kennis en ervaringen. Diversiteit is debron van nieuwe bedrijfsmodellen. Nieuwe vormen van dienstverlening ontstaan ongepland enonverwacht. Door het vertrouwde los te laten en op reis te gaan. Door alles wat zeker lijkt ter discussiete stellen, als een ware Aristoteles. Een beetje mooi weer spelen helpt je niet verder.Durf de tijd en de rust te nemen om over de essentie van je bedrijf na te denken. Accepteer deveranderingen die nu eenmaal het gevolg zijn van de nieuwe technologie. Maak gebruik van jeprintmedia kennis en ervaring, deze is goud waard. Combineer dit goud met de kansen die interneten Web-to-print systemen nu bieden.Creer zo op schaamteloze wijze nieuwe economische macht. En daarmee welvaart voor uzelf en uwnaasten en de maatschappij. En geniet van uw reis naar een onbekende toekomst. 7