Voordracht Richard van Hoorn bij het web2print seminar 2011

download Voordracht Richard van Hoorn bij het web2print seminar 2011

of 7

 • date post

  29-Aug-2014
 • Category

  Education

 • view

  812
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Voordracht Richard van Hoorn bij het web2print seminar 2011

 • Web2Print-event 2011 14 april 2011 Door Richard van HoornGeachte toehoorders,U bent hier gekomen om meer te vernemen over bedrijfsmodellen voor Web-to-print.Ongetwijfeld om hier geld mee te verdienen. Iets waarvoor u zich naar mijn mening niet hoeft teschamen. Graag start ik mijn analyse met een sprookje over een cakebakkersfamilie. In hun winkelbakken ze cakes die hun stadsgenoten goed smaken. Op verzoek worden feestelijke cakes gebakken,voorzien van een naam of bedrijfslogo, in letters van chocolade of marsepein. Vanwege hun inzet omsteeds op tijd te leveren is de cakebakkersfamilie geliefd en gerespecteerd.Nu iets over de technologie achter het cakebakken. Naast een goede oven is voor ieder cakemodel eenaparte metalen vorm nodig. Deze bestaan in diverse populaire soorten en maten. Metalen cakevormenzijn duur en uitsluitend in bezit van erkende cakebakkers. Alle op speciaal verzoek van de klantgemaakte en betaalde cakevormen zijn en blijven in bezit van de cakebakkers familie. Dat is nueenmaal afgesproken binnen de vereniging van cakebakkers. Een goede regeling want zo verdienenalle cakebakkers een prima boterham.Tot op een dag een handelaar in plastic cakevormen het stadje bezoekt. De gewiekste zakenmanverkoopt goedkope maar hittebestendige plastic cakevormen. Aan iedereen die er belangstelling voorheeft. De plaatselijke cakeliefhebbers zijn snel verkocht en bakken thuis eigen cakes. 1
 • Met veel trots en plezier worden de eigen baksels geproefd. U kunt zich de gevolgen voor decakebakkersfamilie voorstellen. De omzet daalt dramatisch, het is stil in de winkel.Nu een stukje bedrijfseconomie. Ovens moeten benut worden om de hoge investeringen terug tekunnen betalen. Om te zorgen voor voldoende bezettingsgraad worden de prijzen verlaagd. Defamilie werkt lange dagen maar verdiend niets. De bakker laat zich niet kennen en zet sociale mediain. Hij twittert: Nu weer drie cakes de oven in voor een tevreden klant en heeft al snel veel volgers.Hij leest de retweets met inspireerde quotes en managementmodellen. Probeert toolkits van deinternationale vereniging van cakebakkers uit. Andere vrienden wijzen op het belang vanduurzaamheid. Bak uitsluitend cakes met gecertificeerde eieren, gebruik het groene biogas. Het helptallemaal niets.Na een bezoek van de Boze Bankmeneer nemen de spanningen binnen de familie toe. Het is niet meerzo gezellig als vroeger. Als de stress te veel toeneemt stelt zijn vrouw voor om een tijdje uit elkaar tegaan. Zij past wel op de winkel.Onze cakebakker vertrekt te voet naar het Spaanse Santiago de Compostallo. Waarmee een oudspiritueel verlangen in vervulling gaat. Lopend door Brabant en Belgi is hij nog somber. Eenmaalaangekomen in Frankrijk schijnt de zon. Hij ziet smulpapen van bijzondere ingredinten specialecakes bakken. Proeft olijven, zonnebloempitten, aubergines en gorgonzola in de cake. Wie had daarooit aan gedacht? In Spanje nemen mensen de tijd om van het eten maken een feestje te maken.Geurige cakes met liefde gemaakt. Genspireerd vertrekt onze cakebakker weer huiswaarts.Nu ligt de winkel vol met lekkere cakemixen, die snel populair bleken te zijn. De cakebakkersfamilieorganiseert workshops waarbij deelnemers hun eigen cake in de professionele oven afbakken. Ookpopulair bij teambuilding en bedrijfsuitjes. De bezettingsgraad van de oven doet er niet meer toe.Goedkope cakes worden nu gemaakt in een grote cakefabriek. De bakkerij is totaal veranderd. Onzecakebakkersfamilie leeft vast nog lang en gelukkig. Al bieden garanties van vandaag geen zekerhedenvoor de toekomst. 2
 • Beste branchegenoten. U vraagt zich ongetwijfeld af wat dit verhaal met bedrijfsmodellen voor Web-to-print te maken heeft. Vervang het woord cakevorm door drukvorm en u hebt de kern van hetprobleem te pakken. De drukvorm is altijd de machtsfactor geweest die goed rendement garandeerde.Van ambachtelijke houten letters, kostbare loden clichs tot complexe InDesign bestanden, dedrukvorm was het exclusieve machtsmiddel van de drukker. Economische macht en een goedrendement gaan hand in hand samen. Ter illustratie lees ik uit de KVGO leveringsvoorwaarden 2011.Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en (dan volgen er materialendie ik alleen nog uit mijn grafische jeugd ken), blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als apartepost op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. De leverancier is niet gehouden om de bedoelde zakenaan de opdrachtgever af te geven of te bewaren.Met andere woorden. Beste klant. Wij werken graag voor u. Maar ook al betaald u zich blauw, deessentile drukvormen zijn van ons, blijven van ons en wij bepalen wel wanneer u ze mag hebben.Een begrijpelijke vorm van economische machtsuitoefening. Bedoeld om goed aan de overgeleverdeklant te verdienen. Daar is niets mis mee. Economische machtsuitoefening is een basisprincipe in deindustrile economie. De principes zijn al in 1776 door Adam Smith beschreven als natuurlijketegenstelling tussen een gilde en het volk.Jammer of niet, met de komst van Web-to-print zijn de machtsverhoudingen tussen het drukkersgildeen klanten drastisch veranderd. Tot 2005 hebben velen zichzelf wijsgemaakt dat er met de komst vaninternet niets aan de hand is. Daarna begon de razendsnelle introductie van Web-to-print. Softwarewaarmee opdrachtgevers in staat zijn om hun eigen drukvormen te vervaardigen. Of zelf hun cake tebakken, om in de analogie van het sprookje te blijven. Al snel werd het mogelijk om nieuwebedrijfsmodellen toe te passen. Dit is, vanwege de economische voordelen, onvermijdelijk.Waarom? Sinds de middeleeuwen gaat het klassieke bedrijfsmodel van de drukkerij uit van hetprincipe dat iedere opdracht uniek is. En een unieke drukvorm nodig heeft. Om een drukvorm temaken zijn veel werkzaamheden nodig. Verkoop, ordervoorbereiding, opmaak, in proef sturen,corrigeren, platen maken. De kosten van handelingen lopen bij traditionele drukkerijen op tot 40%van de kostprijs. Een hele reeks van onvermijdelijke handelingen waarvoor de klant niet wil betalen.Ik noem dit het traditionele Printshop bedrijfsmodel.Web-to-print systemen maken hier gehakt van. Hoe? Door handelingen te automatiseren. Geenwonder dat het aantal traditionele drukkerijen sinds 2005 snel daalt. Uit eigen onderzoek blijkt dat in2006 nog 80% van alle drukkerijen zonder Web-to-print werkte. In 2009 was dit aantal gedaald tot 3
 • 53%. Nu schat ik dit aantal op een kwart. Nog belangrijker, wie Web-to-print toepast maakte, in deafgelopen jaren, meer winst. Dat is bewezen.Toch laten traditionele drukkerijen Web-to-print links liggen. Ze geloven er niet in, hebben geen tijdom zich er in te verdiepen of de klanten vragen er niet naar. Het gaat doorgaans niet goed met dezebedrijven. Oplossingen worden gezocht in kostenbesparingen en gratis overwerk. Anderen houdenzich voor het lapje met marketingverhalen over duurzaamheid, sociale media en klantgerichtheid. Ofpogingen om failliete collegas voor een prikje over te nemen. Gemakkelijke oplossingen, zonderresultaat. Zonder Web-to-print is de kostprijs te hoog om winst te maken, simpel omdat klanten detransactiekosten niet meer vergoeden.Waar het wel goed gaat ontwikkelen Web-to-print bedrijfsmodellen zich in twee richtingen. Open engesloten systemen. Toegepast in het Productontwikkeling bedrijfsmodel voor consumenten enKetenmanagement bedrijfsmodel voor Business to Business toepassingen.Voor consumenten zijn nieuwe producten ontwikkeld, eenvoudig via het internet te bestellen.Fotoboeken voor reislustige consumenten. Huisstijlen voor de vele startende kleine ondernemers dieNederland rijk is. Zo is nieuw printvolume gecreerd. Het Productontwikkeling bedrijfsmodel is nietzonder risico. Zo bouwden enkele grafici eigen Web-to-print systemen voor consumenten. Soms methulp van een enthousiaste leverancier van printers. Vervolgens blijkt er te weinig verkeer op deinternetpagina te komen en kan men niet produceren tegen de tarieven van serieuze aanbieders.Waarom? Omdat voor de consumentenmarkt schaalgrote nodig is. Om noodzakelijke investeringen inmarketing en software terug te verdienen. En de prijzenslag op de consumentenmarkt te winnen. HetProductontwikkeling bedrijfsmodel wordt nu vrijwel uitsluitend toegepast door grote drukfabrieken.Bij voldoende schaalgrote is het Productontwikkeling bedrijfsmodel uitermate succesvol gebleken.Volume wordt gevonden in samenwerking met distributiekanalen, bijvoorbeeld winkelketens. Somsstaat de logistieke dienstverlening centraal en is het drukwerk een bijzaak. Geld verdienen metdistributie. Consumenten bakken hun eigen cakes of drukvormen. Met een web browseropmaaksysteem maak je wat je maar wil en laat je het drukken. Vanwege het ontbreken vanpersoonlijk contact en de mogelijkheid om standaard opdrachten te combineren zijn prijzendramatisch gedaald. Feest voor de consument en de kleine zelfstandige. Je bestelt nu visitekaartjestegen 10 tot 20% van de kosten van vijf jaar geleden. Ook standaard marketingmaterialen zijn nu veelgoedkoper. Het gaat goed. Nieuw ontwikkelde producten trekken als een pot honing de kooplustigenals bijtjes aan. 4
 • Een compleet andere toepassing van Web-to-print zien we in de professionele business to businessomgeving. Op deze markt is het onmogelijk om standaard producten of open bestelsystemen teontwikkelen. Je moet rekening houden met de huisstijl, inkoopvoorwaarden en autoris