Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767

of 36 /36
INST2013 • Schoolgebouw Industrielaan 2 Amsterdam Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied. De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

Transcript of Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 2

Amsterdam

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op

twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.

2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).

Rapport

De opbouw van het rapport is als volgt:o Voorblado Inleidingo Algemene gegevenso Overzicht elementeno Calculatie bevindingen/gebreken (constateringen tijdens inspectie)o Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd).o 10 jaren-begroting gedetailleerdo 10 jaren-begroting gecomprimeerdo Kapitalisatieo Planning

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Code

Code INST2013

Object

Naam Schoolgebouw

Aantal eenheden 2

Adres Industrielaan 2

Postcode 1020 AA

Plaats Amsterdam

Telefoon 038-3761500

Inspecteur H. van der Velden

Inspectiedatum 10-9-2008

Opdrachtgever

Klantcode 00001

Naam Plandatis BV

Contactpersoon G.R. Bakker

Adres De Netelhorst 17

Postcode 8051 KE

Plaats Hattem

Postadres Postbus 1288090 AC Wezep

Telefoon 038-3761500

Emailadres [email protected]

Technisch

Voorgevel locatie Zuid

Monumentaal Nee

Ligging van het object Stedelijk

Oppervlak 12000,00 m2

Inhoud 36000,00 m3

Bouwjaar 1999

Renovatiejaar 2005

Energielabel d

328-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Financieel

Saldo € 10.000,00

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Overige

Specialistisch onderzoek Vochtprobleem

Niet te inspecteren onderdelen Kruipruimte niet toegankelijk

Opmerkingen eigenaar Wordt niet goed warm

Opmerkingen Wanneer is rapport klaar

428-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

Elementenoverzicht

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 21020 AA Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

LocatieElement EhdHvh Conditie

Klimaatinstallaties

Begane grond 11,00 st 2Radiatoren met kraan

gebouw 96,00 st 4Convectors met thermostaatkraan

Kelder 1,00 st 3Boiler indirect

TR dakopbouw stookruimte 2,00 st 4Warmwaterketel >600kW

TR dakopbouw stookruimte 2,00 st 5Ventilatorbrander>600kW

1,00 st 6C.V.-ketel combi Hr

1,00 st 3Hetelucht heather

Dak 6,00 st 3Dakventilator

Gebouw 38,00 st 2Brandklepppen

Parkeergarage 2,00 st 3Kanaal-/buis-/stuwventilator

TR dakopbouw oost 1,00 st 3Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s

TR dakopbouw oost 1,00 st 3Centrale LAK + WTW 9-12m³/s

1,00 st 0Dakventilator algemeen

1,00 pm 1Lokale luchtbehandelingsinstallatie

Begane grond TB 1,00 st 3Regelkasten

Dak 1,00 st 4Koudwater aggregaat >450kW

gebouw 1,00 pst 9Onderhoud werktuigbouwkundige installatie

Kelder 1,00 st 53-4 regelkringen regelkast

Kelder 1,00 pst 1Verdeler < 4 groepen

Kelder 3,00 st 3Inbouwcirculatiepomp

Kelder 3,00 st 3Regelkleppen en stelmotoren

Kelder 1,00 st 5Fundatiepomp;hydrofoor

Technische ruimte dakopbouw 3,00 st 3Expansievat <50 l

TR dakopbouw stookruimte 2,00 st 3Toerenregeling circ.pomp

TR dakopbouw stookruimte 1,00 st 4Automatische ontluchter

TR dakopbouw west 2,00 st 3Buffervat gekoeldwater

TR dakopbouw west 2,00 st 3Inb.pomp;gekoeld water

1,00 st 0Luchtbehandelingskast toevoer KB 1,4 - 2,8 m3/s

Gas, water en sanitair

Kelder 1,00 st 3Kleine waterontharder <1,5m³

628-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

LocatieElement EhdHvh Conditie

Vuilafvoervoorziening

Kelder 1,00 st 3Afvalwaterscheiding

Parkeergarage 1,00 st 4Vuilwaterpompinstallatie

Elektrische-installaties

1,00 st 0Aardlekschakelaar inclusief groepenkast

1,00 st 0Groepenkast

Binnen 1,00 pst 0Elektra schakelmat.

beg.gr 139,00 st 0Elektra armaturen binnen TL

Entree 1,00 st 0Deurbelinstallatie

Entree 1,00 st 0Deuropener

Transportvoorziening

1,00 st 0Personenlift (Elektrische lift)

Beveiligingsinstallaties

1,00 pst 0Droge brandleiding

Gang 1,00 st 0Brandslang haspel

1,00 st 0Poederblusser

1,00 pst 0Sprinklerinstallatie

1,00 pst 0Brandmeldinstallatie

1,00 pst 0Inbraak-alarminstallatie

1,00 pst 0Bliksembeveilingsinstallatie

1,00 st 0Noodverlichtingsinstallatie

728-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

Bevindingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 28-3-2013

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 21020 AA Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Conditie 5

€ 9711,00 pstIsoleren van de koedwater leidingen

Activiteit: Hvh Totaal2013

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Loszittende en/of beschadigde pompisolatie

Fundatiepomp;hydrofoor

Kelder

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect5 5

€ 3.3612,00 stVervangen boiler gas >250 l

Activiteit: Hvh Totaal2012

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Lekkage via pomphuis en/of as (niet corrosie)

Fundatiepomp;hydrofoor

Kelder

Serieus Gebruik en bedrijfsproces - gering effectToename klachtenonderhoud - matig effect

5 5

Vervanging regeltechniek

Activiteit:

Regeltechniek moet vervangen worden opdracht is al gestart, oplevering verwacht eerstekwartaal 2009.

2010

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

3-4 regelkringen regelkast

Kelder

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

€ 8181,00 pstLeidingen afwerken op lasdoos / leidingen inpakken

Activiteit: Hvh Totaal

Weekmaker in leidingen lekt in de kast, hierdoor kan schade aan de diverse elementen inde regelkast ontstaan.

2010

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Uitgeharde weekmaker leidingen

3-4 regelkringen regelkast

Kelder

Ernstig Functionaliteit & Kosten - gering effect4 4

928-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Conditie 4

€ 8.9901,00 stVervangen cv-ketel collectief160 kW

Activiteit: Hvh Totaal2013

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Inwendige corrosie aan keteldelen/romp

Warmwaterketel >600kW

TR dakopbouw stookruimte

Ernstig Gebruik en bedrijfsproces - matig effectFunctionaliteit & Kosten - matig effect

4 4

1,00 stVervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit: Hvh

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2013

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Koudwater aggregaat >450kW

Dak

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

€ 3.1681,00 pstDempers vervangen

Activiteit: Hvh Totaal2014

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

3

Defecten aan trillingdemper

Koudwater aggregaat >450kW

Dak

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect1 1

€ 5.1101,00 pstOntroesten coaten

Activiteit: Hvh Totaal2014

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Corrosie

Koudwater aggregaat >450kW

Dak

Ernstig Functionaliteit & Kosten - matig effect3 3

1028-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Conditie 4

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2015

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Automatische ontluchter

TR dakopbouw stookruimte

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

€ 2041,00 pstOntroesten en coaten

Activiteit: Hvh Totaal2012

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Lekkage aan verbinding

Automatische ontluchter

TR dakopbouw stookruimte

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect3 2

Conditie 3

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit: 2014

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Afvalwaterscheiding

Kelder

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2015

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Buffervat gekoeldwater

TR dakopbouw west

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

1128-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Conditie 3

€ 7671,00 pstIsolatie repareren

Activiteit: Hvh Totaal

Op meerdere plaatsen is de isolatie beschadigd, dit kan condens veroorzaken en daarmeeachteruitgang van het element.Prijs is een stelpost en kan varieeren.

2012

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Uitgedroogde of bros geworden isolatiedelen

Buffervat gekoeldwater

TR dakopbouw west

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect2 1

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2014

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Inb.pomp;gekoeld water

TR dakopbouw west

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2013

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Inbouwcirculatiepomp

Kelder

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

€ 7671,00 stKlepmotor vervangen

Activiteit: Hvh Totaal

Klepmotor vertoont leksporen, dit beinvloed op termijn de werking van de klep.

2016

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Lekkage van klephuis en/of as

Regelkleppen en stelmotoren

kelder

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect4 3

1228-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Conditie 3

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2016

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Centrale LAK + WTW 9-12m³/s

TR dakopbouw oost

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

€ 2561,00 pstIsolatie repareren

Activiteit: Hvh Totaal2012

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Loszittende en/of beschadigde kanaalisolatie

Centrale LAK + WTW 9-12m³/s

TR dakopbouw oost

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect3 1

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2016

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval ouder dan 75% van theoretische levensduur

Kanaal-/buis-/stuwventilator

Parkeergarage

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 3

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 3 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen.

2014

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Verval meer dan 75% van de levensduur

Toerenregeling circ.pomp

TR dakopbouw stookruimte

Gering 5 3

1328-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Conditie 2

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 2 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2026

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50% en 75% van de theoretische levensduur

Radiatoren met kraan

Begane grond

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 2

Vervanging uitstellen volgens verouderingskromme

Activiteit:

Om in conditie 2 te blijven dienen alle andere gebreken opgelost te worden. Alleen dankunnen we het vervangingsjaar uitstellen

2026

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

1

Verval tussen 50% en 75% van de theoretische levensduur

Brandklepppen

Gebouw

Gering Functionaliteit & Kosten - matig effect5 2

Conditie 1

€ 3581,00 pstOntroesten en coaten

Activiteit: Hvh Totaal

Diverse oude leksporen, ontroesten en bijwerken.

2013

Aspect/prioriteitConditieOmvangIntensiteitErnst

2

Lekkage aan appendage zoals afsluiter

Verdeler < 4 groepen

Kelder

Serieus Functionaliteit & Kosten - matig effect2 1

€ 5.201

€ 24.769

€ 29.970Totaal inclusief BTW

Btw

Totaal object

1428-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

Jaarplan 2012

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 28-3-2013

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 21020 AA Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

2012Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvh

41 Klimaatinstallaties

€ 1.000C.V.-ketel combi Hr 1,00 m2Stelpost

€ 256Centrale LAK + WTW 9-12m³/s

Loszittende en/of beschadigdekanaalisolatie

1,00 pstIsolatie repareren

TR dakopbouw oost

€ 3.361Fundatiepomp;hydrofoor

Lekkage via pomphuis en/of as (nietcorrosie)

2,00 stVervangen boiler gas >250 l

Kelder

€ 0Fundatiepomp;hydrofoor 1,00 m2<nieuw>

Kelder

€ 204Automatische ontluchter

Lekkage aan verbinding

1,00 pstOntroesten en coaten

TR dakopbouw stookruimte

€ 767Buffervat gekoeldwater

Uitgedroogde of bros gewordenisolatiedelen

1,00 pstIsolatie repareren

TR dakopbouw west

€ 1.173

€ 5.588

€ 6.761Totaal inclusief BTW

Btw

Totaal object

1628-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 28-3-2013

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 21020 AA Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar.

Toelichting:

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

41 Klimaatinstallaties

Warmwaterketel >600kW TR dakopbouw stookruimte

€ 8.990€ 8.9901,00 st 2013Inwendige corrosie aanketeldelen/romp

Vervangen cv-ketel collectief160 kW

€ 27.594€ 27.594251,00 st 2013Vervangen

Ventilatorbrander>600kW TR dakopbouw stookruimte

€ 11.753€ 11.753181,00 st 2013Vervangen

Hetelucht heather

€ 3.470€ 3.470181,00 st 2013Vervangen hetelucht heather

€ 600€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 75€ 7511,00 st 2014Contract hetelucht heather

C.V.-ketel combi Hr

€ 8.990€ 8.990151,00 st 2013Vervangen cv-ketel collectief160 kW

€ 1.200€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 15011,00 st 2014Jaarlijks onderhoud cv-installatie

€ 1.000€ 1.0001,00 m2 2012Stelpost

Boiler indirect Kelder

€ 6.750€ 6.750101,00 st 2013Vervangen

Fundatiepomp;hydrofoor Kelder

€ 971€ 9711,00 pst 2013 Loszittende en/ofbeschadigde pompisolatie

Isoleren van de koedwater leidingen

€ 3.361€ 3.3612,00 st 2012Lekkage via pomphuis en/ofas (niet corrosie)

Vervangen boiler gas >250 l

€ 6.336€ 6.336201,00 st 2013Vervangen

€ 0€ 01,00 m2 2012<nieuw>

Buffervat gekoeldwater TR dakopbouw west

€ 767€ 7671,00 pst 2012Uitgedroogde of brosgeworden isolatiedelen

Isolatie repareren

€ 0€ 00,00 st 2015Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 15.330€ 15.330102,00 st 2013Vervangen

Inb.pomp;gekoeld water TR dakopbouw west

1828-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 0€ 00,00 st 2014Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 6.459€ 6.459152,00 st 2013Vervangen

Koudwater aggregaat >450kW Dak

€ 3.168€ 3.1681,00 pst 2014Defecten aan trillingdemperDempers vervangen

€ 5.110€ 5.1101,00 pst 2014CorrosieOntroesten coaten

€ 0€ 0€ 0€ 041,00 st 2013 Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 147.168€ 147.168201,00 st 2013Vervangen

Expansievat <50 l Technische ruimtedakopbouw

€ 668€ 668153,00 st 2013Vervangen

Verdeler < 4 groepen Kelder

€ 358€ 3581,00 pst 2013Lekkage aan appendagezoals afsluiter

Ontroesten en coaten

€ 0151,00 st 2024Vervangen

Inbouwcirculatiepomp Kelder

€ 0€ 00,00 st 2013Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 3.679€ 3.679153,00 st 2013Vervangen

Regelkleppen en stelmotoren Kelder

€ 767€ 7671,00 st 2016Lekkage van klephuis en/ofas

Klepmotor vervangen

€ 2.300€ 2.300153,00 st 2013Vervangen

Automatische ontluchter TR dakopbouw stookruimte

€ 204€ 2041,00 pst 2012Lekkage aan verbindingOntroesten en coaten

€ 0€ 00,00 st 2015Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 664€ 664201,00 st 2013Vervangen

Radiatoren met kraan Begane grond

€ 00,00 st 2026 Verval tussen 50% en 75%van de theoretischelevensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

1928-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 5.110€ 5.1103010,00 st 2013Vervangen

€ 030100,00 m2 2013Vervangen

Convectors met thermostaatkraan gebouw

€ 15.126€ 15.1261540,00 st 2013Vervangen

Dakventilator Dak

€ 13.625€ 13.625106,00 st 2013Vervangen

Dakventilator algemeen

€ 0251,00 st 2031Vervangen dakventilator

€ 01,00 st 2050Herstellen dakventilator

€ 368€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 41€ 4111,00 st 2013Onderhoudscontract dakventilator

Centrale LAK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost

€ 256€ 2561,00 pst 2012Loszittende en/ofbeschadigde kanaalisolatie

Isolatie repareren

€ 0€ 00,00 st 2016Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 11.344€ 11.344201,00 st 2013Vervangen

Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost

€ 62.240€ 62.240201,00 st 2013Vervangen LBK

Kanaal-/buis-/stuwventilator Parkeergarage

€ 0€ 00,00 st 2016Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 3.475€ 3.475202,00 st 2013Vervangen

Lokale luchtbehandelingsinstallatie

€ 0251,00 pm 2032Lokale luchtbehandelingsinstallatie

Luchtbehandelingskast toevoer KB1,4 - 2,8 m3/s

€ 0251,00 st 2031Vervangen luchtbehandelingskasttoevoer

€ 01,00 st 2050Herstellen luchtbehandelingskasttoevoer

€ 5.117€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 569€ 56911,00 st 2013Onderhoudscontractluchtbehandelingskast toevoer

2028-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

3-4 regelkringen regelkast Kelder

€ 01,00 pst 2010Uitgeharde weekmakerleidingen

Leidingen afwerken op lasdoos /leidingen inpakken

€ 00,00 pst 2010Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging regeltechniek

€ 4.599€ 4.599201,00 pst 2013Vervangen regelkast

Toerenregeling circ.pomp TR dakopbouw stookruimte

€ 0€ 00,00 st 2014Verval meer dan 75% van delevensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 2.657€ 2.657152,00 st 2013Vervangen

Brandklepppen Gebouw

€ 00,00 st 2026Verval tussen 50% en 75%van de theoretischelevensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 58.254€ 58.2543038,00 st 2013Vervangen

Regelkasten Begane grond TB

€ 127.750€ 127.750101,00 pst 2013Vervangen regeltechniek

Onderhoud werktuigbouwkundigeinstallatie

gebouw

€ 184.228€ 20.470€ 20.470€ 20.470€ 20.470€ 20.470€ 20.470€ 20.470€ 20.470€ 20.47011,00 pst 2013Onderhoud wertuigbouwkundigeinstallatie

€ 761.806€ 21.304€ 21.304€ 21.304€ 21.304€ 21.304€ 22.071€ 21.304€ 29.582€ 576.740€ 5.588

42 Gas, water en sanitair

Kleine waterontharder <1,5m³ Kelder

€ 3.884€ 3.884101,00 st 2013Vervangen

€ 3.884€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.884€ 0

43 Vuilafvoervoorziening

Afvalwaterscheiding Kelder

€ 0€ 00,00 st 2014 Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

€ 1.533€ 1.533201,00 st 2013Vervangen

Vuilwaterpompinstallatie Parkeergarage

2128-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 6.137€ 6.137201,00 st 2013Vervangen

€ 7.670€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.670€ 0

44 Elektrische-installaties

Aardlekschakelaar inclusiefgroepenkast

€ 0481,00 st 2054Vervangen groepenkast 4 groepenuitbreiding naar 5 groeps

€ 01,00 st 2050Aanbrengen aardlekschakelaar

Groepenkast

€ 0241,00 st 2030Vervangen groepenkast inclusiefbedrading

Elektra armaturen binnen TL beg.gr

€ 036100,00 st 2042Vervangen armaturen binnen TL

€ 03630,00 st 2042Vervangen armaturen binnen TL

€ 2.979€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 3311139,00 st 2013Vervangen lampen binnen TL

Elektra schakelmat. Binnen

€ 0241,00 pst 2030Vervangen schakelmateriaal

Deurbelinstallatie Entree

€ 0181,00 pst 2024Vervangen deurbelinstallatie

Deuropener Entree

€ 143€ 143121,00 pst 2018Vervangen deuropener

€ 3.122€ 331€ 331€ 331€ 474€ 331€ 331€ 331€ 331€ 331€ 0

45 Transportvoorziening

Personenlift (Elektrische lift)

€ 0481,00 pst 2054Personenlift vervangen kooi

€ 6.872€ 6.872121,00 pst 2018Personenlift herstel kooi

€ 0181,00 pst 2024Personenlift revisie installatie

2228-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 2.282€ 254€ 254€ 254€ 254€ 254€ 254€ 254€ 254€ 25411,00 pst 2013Personenlift keuring

€ 18.826€ 2.092€ 2.092€ 2.092€ 2.092€ 2.092€ 2.092€ 2.092€ 2.092€ 2.09211,00 pst 2013Personenlift onderhoudscontract

€ 27.980€ 2.345€ 2.345€ 2.345€ 9.217€ 2.345€ 2.345€ 2.345€ 2.345€ 2.345€ 0

46 Beveiligingsinstallaties

Noodverlichtingsinstallatie

€ 0181,00 pst 2024Vervangen noodverlichting

€ 1.882€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 209€ 20911,00 st 2013Controle noodverlichting

Bliksembeveilingsinstallatie

€ 0181,00 pst 2024Vervangen bliksembeveiliging-installatie

€ 552€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 6111,00 pst 2013Controle bliksembeveiliging-installatie

Brandmeldinstallatie

€ 5.000€ 5.000151,00 pst 2021Vervangen brandmeldinstallatie

€ 490€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 6111,00 pst 2013Controle brandmeldinstallatie

Brandslang haspel Gang

€ 0181,00 st 2024Vervangen brandslang haspel

€ 552€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 6111,00 st 2013Controle brandslang haspel

Droge brandleiding

€ 0481,00 pst 2054Vervangen droge brandleiding

€ 5.243€ 583€ 583€ 583€ 583€ 583€ 583€ 583€ 583€ 58311,00 pst 2013Contract brandleiding kranen

€ 837€ 83761,00 pst 2018Druktest droge brandleiding

Poederblusser

€ 305€ 305121,00 st 2018Vervangen poederblusser

€ 490€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 61€ 6111,00 st 2013Controle poederblusser

Sprinklerinstallatie

€ 0241,00 pst 2030Vervangen sprinklerinstallatie

2328-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

€ 28.128€ 3.125€ 3.125€ 3.125€ 3.125€ 3.125€ 3.125€ 3.125€ 3.125€ 3.12511,00 pst 2013Controle sprinklerinstallatie

Inbraak-alarminstallatie

€ 0181,00 pst 2024Vervangen inbraakalarminstallatie

€ 3.585€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 398€ 39811,00 pst 2013Controle inbraakalarminstallatie

€ 47.063€ 9.499€ 4.560€ 4.560€ 5.641€ 4.560€ 4.560€ 4.560€ 4.560€ 4.560€ 0

€ 178.820

€ 851.524

€ 7.031

€ 33.480

€ 5.994

€ 28.541

€ 5.994

€ 28.541

€ 7.693

€ 36.635

€ 5.994

€ 28.541

€ 6.155

€ 29.307

€ 5.994

€ 28.541

€ 7.732

€ 36.819

€ 125.061

€ 595.531

€ 1.173

€ 5.588

€ 1.030.344€ 40.510€ 34.535€ 34.535€ 44.329€ 34.535€ 35.462€ 34.535€ 44.551€ 720.592€ 6.761Totaal inclusief BTW

Btw

Totaal object

2428-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 28-3-2013

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 21020 AA Amsterdam

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Totaal2021202020192018201720162015201420132012Code Hoofdgroep

€ 761.806€ 21.304€ 21.304€ 21.304€ 21.304€ 21.304€ 22.071€ 21.304€ 29.582€ 576.740€ 5.58841 Klimaatinstallaties

€ 3.884€ 3.88442 Gas, water en sanitair

€ 7.670€ 7.67043 Vuilafvoervoorziening

€ 3.122€ 331€ 331€ 331€ 474€ 331€ 331€ 331€ 331€ 33144 Elektrische-installaties

€ 27.980€ 2.345€ 2.345€ 2.345€ 9.217€ 2.345€ 2.345€ 2.345€ 2.345€ 2.34545 Transportvoorziening

€ 47.063€ 9.499€ 4.560€ 4.560€ 5.641€ 4.560€ 4.560€ 4.560€ 4.560€ 4.56046 Beveiligingsinstallaties

€ 178.820

€ 851.524

€ 7.031

€ 33.480

€ 5.994

€ 28.541

€ 5.994

€ 28.541

€ 7.693

€ 36.635

€ 5.994

€ 28.541

€ 6.155

€ 29.307

€ 5.994

€ 28.541

€ 7.732

€ 36.819

€ 125.061

€ 595.531

€ 1.173

€ 5.588

€ 1.030.344€ 40.510€ 34.535€ 34.535€ 44.329€ 34.535€ 35.462€ 34.535€ 44.551€ 720.592€ 6.761Totaal inclusief BTW

Btw

Totaal object

2628-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

Kapitalisatie 15 - Jaren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 28-3-2013

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 21020 AA Amsterdam

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De gemiddelde reservering over alle jaren in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo. Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2012 € -5.588 € 77.912 € 82.324

2013 € -595.531 € 77.912 € -435.294

2014 € -36.819 € 77.912 € -394.201

2015 € -28.541 € 77.912 € -344.830

2016 € -29.307 € 77.912 € -296.225

2017 € -28.541 € 77.912 € -246.854

2018 € -36.635 € 77.912 € -205.577

2019 € -28.541 € 77.912 € -156.206

2020 € -28.541 € 77.912 € -106.835

2021 € -33.480 € 77.912 € -62.403

2022 € -28.541 € 77.912 € -13.031

2023 € -195.880 € 77.912 € -130.999

2024 € -45.655 € 77.912 € -98.742

2025 € -28.541 € 77.912 € -49.371

2026 € -28.541 € 77.912 € 0

€ -1.178.683 € 1.168.683

2828-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2928-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

Planning 10 - Jaren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 28-3-2013

Voorbeeld onderhoudsproject op installatiegebied.De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd.

INST2013 • Schoolgebouw

Industrielaan 21020 AA Amsterdam

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/Activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Toelichting:

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

41 Klimaatinstallaties

Warmwaterketel >600kW TR dakopbouw stookruimte5110

1,00 st 2013Inwendige corrosie aanketeldelen/romp

Vervangen cv-ketel collectief160 kW

251,00 st 2013Vervangen

Ventilatorbrander>600kW TR dakopbouw stookruimte5110

181,00 st 2013Vervangen

Hetelucht heather5111

181,00 st 2013Vervangen hetelucht heather

11,00 st 2014Contract hetelucht heather

C.V.-ketel combi Hr5121

151,00 st 2013Vervangen cv-ketel collectief160 kW

11,00 st 2014Jaarlijks onderhoud cv-installatie

1,00 m2 2012Stelpost

Boiler indirect Kelder5321

101,00 st 2013Vervangen

Fundatiepomp;hydrofoor Kelder5330

1,00 pst 2013 Loszittende en/ofbeschadigde pompisolatie

Isoleren van de koedwater leidingen

2,00 st 2012Lekkage via pomphuis en/ofas (niet corrosie)

Vervangen boiler gas >250 l

201,00 st 2013Vervangen

1,00 m2 2012<nieuw>

Buffervat gekoeldwater TR dakopbouw west5510

1,00 pst 2012Uitgedroogde of brosgeworden isolatiedelen

Isolatie repareren

0,00 st 2015Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

102,00 st 2013Vervangen

Inb.pomp;gekoeld water TR dakopbouw west5510

3128-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

0,00 st 2014Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

152,00 st 2013Vervangen

Koudwater aggregaat >450kW Dak5510

1,00 pst 2014Defecten aan trillingdemperDempers vervangen

1,00 pst 2014CorrosieOntroesten coaten

41,00 st 2013 Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

201,00 st 2013Vervangen

Expansievat <50 l Technische ruimte dakopbouw5610

153,00 st 2013Vervangen

Verdeler < 4 groepen Kelder5610

1,00 pst 2013Lekkage aan appendage zoalsafsluiter

Ontroesten en coaten

151,00 st 2024Vervangen

Inbouwcirculatiepomp Kelder5610

0,00 st 2013Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

153,00 st 2013Vervangen

Regelkleppen en stelmotoren Kelder5610

1,00 st 2016Lekkage van klephuis en/of asKlepmotor vervangen

153,00 st 2013Vervangen

Automatische ontluchter TR dakopbouw stookruimte5610

1,00 pst 2012Lekkage aan verbindingOntroesten en coaten

0,00 st 2015Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

201,00 st 2013Vervangen

Radiatoren met kraan Begane grond5611

0,00 st 2026 Verval tussen 50% en 75%van de theoretischelevensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

3010,00 st 2013Vervangen

3228-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

30100,00 m2 2013Vervangen

Convectors met thermostaatkraan gebouw5612

1540,00 st 2013Vervangen

Dakventilator Dak5721

106,00 st 2013Vervangen

Dakventilator algemeen5721

251,00 st 2031Vervangen dakventilator

1,00 st 2050Herstellen dakventilator

11,00 st 2013Onderhoudscontract dakventilator

Centrale LAK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost5761

1,00 pst 2012Loszittende en/of beschadigdekanaalisolatie

Isolatie repareren

0,00 st 2016Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

201,00 st 2013Vervangen

Centrale LBK VK + WTW 9-12m³/s TR dakopbouw oost5761

201,00 st 2013Vervangen LBK

Kanaal-/buis-/stuwventilator Parkeergarage5761

0,00 st 2016Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

202,00 st 2013Vervangen

Lokale luchtbehandelingsinstallatie5761

251,00 pm 2032Lokale luchtbehandelingsinstallatie

Luchtbehandelingskast toevoer KB1,4 - 2,8 m3/s

5771

251,00 st 2031Vervangen luchtbehandelingskasttoevoer

1,00 st 2050Herstellen luchtbehandelingskasttoevoer

11,00 st 2013Onderhoudscontractluchtbehandelingskast toevoer

3-4 regelkringen regelkast Kelder5810

3328-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

1,00 pst 2010Uitgeharde weekmakerleidingen

Leidingen afwerken op lasdoos /leidingen inpakken

0,00 pst 2010Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging regeltechniek

201,00 pst 2013Vervangen regelkast

Toerenregeling circ.pomp TR dakopbouw stookruimte5821

0,00 st 2014Verval meer dan 75% van delevensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

152,00 st 2013Vervangen

Brandklepppen Gebouw6510

0,00 st 2026Verval tussen 50% en 75%van de theoretischelevensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

3038,00 st 2013Vervangen

Regelkasten Begane grond TB6730

101,00 pst 2013Vervangen regeltechniek

Onderhoud werktuigbouwkundigeinstallatie

gebouw7511

11,00 pst 2013Onderhoud wertuigbouwkundigeinstallatie

42 Gas, water en sanitair

Kleine waterontharder <1,5m³ Kelder5310

101,00 st 2013Vervangen

43 Vuilafvoervoorziening

Afvalwaterscheiding Kelder5230

0,00 st 2014 Verval ouder dan 75% vantheoretische levensduur

Vervanging uitstellen volgensverouderingskromme

201,00 st 2013Vervangen

Vuilwaterpompinstallatie Parkeergarage5236

201,00 st 2013Vervangen

3428-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

44 Elektrische-installaties

Aardlekschakelaar inclusiefgroepenkast

6111

481,00 st 2054Vervangen groepenkast 4 groepenuitbreiding naar 5 groeps

1,00 st 2050Aanbrengen aardlekschakelaar

Groepenkast6111

241,00 st 2030Vervangen groepenkast inclusiefbedrading

Elektra armaturen binnen TL beg.gr6311

36100,00 st 2042Vervangen armaturen binnen TL

3630,00 st 2042Vervangen armaturen binnen TL

1139,00 st 2013Vervangen lampen binnen TL

Elektra schakelmat. Binnen6311

241,00 pst 2030Vervangen schakelmateriaal

Deurbelinstallatie Entree6411

181,00 pst 2024Vervangen deurbelinstallatie

Deuropener Entree6411

121,00 pst 2018Vervangen deuropener

45 Transportvoorziening

Personenlift (Elektrische lift)6611

481,00 pst 2054Personenlift vervangen kooi

121,00 pst 2018Personenlift herstel kooi

181,00 pst 2024Personenlift revisie installatie

11,00 pst 2013Personenlift keuring

11,00 pst 2013Personenlift onderhoudscontract

3528-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl

INST2013 • SchoolgebouwIndustrielaan 2 • Amsterdam

2021202020192018201720162015201420132012StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

46 Beveiligingsinstallaties

Noodverlichtingsinstallatie6111

181,00 pst 2024Vervangen noodverlichting

11,00 st 2013Controle noodverlichting

Bliksembeveilingsinstallatie6171

181,00 pst 2024Vervangen bliksembeveiliging-installatie

11,00 pst 2013Controle bliksembeveiliging-installatie

Brandmeldinstallatie6511

151,00 pst 2021Vervangen brandmeldinstallatie

11,00 pst 2013Controle brandmeldinstallatie

Brandslang haspel Gang6513

181,00 st 2024Vervangen brandslang haspel

11,00 st 2013Controle brandslang haspel

Droge brandleiding6513

481,00 pst 2054Vervangen droge brandleiding

11,00 pst 2013Contract brandleiding kranen

61,00 pst 2018Druktest droge brandleiding

Poederblusser6513

121,00 st 2018Vervangen poederblusser

11,00 st 2013Controle poederblusser

Sprinklerinstallatie6513

241,00 pst 2030Vervangen sprinklerinstallatie

11,00 pst 2013Controle sprinklerinstallatie

Inbraak-alarminstallatie6521

181,00 pst 2024Vervangen inbraakalarminstallatie

11,00 pst 2013Controle inbraakalarminstallatie

3628-03-2013 Installatietechnisch Inspectiebureau BVhttp://www.planmatigonderhoud.nl