Volvo Winter 2012 Magazine

of 32 /32
VOLVO SERVICE 2.0 INSPIRATIE EN AANBIEDINGEN VOOR U EN UW VOLVO WINTER 2012 / 2013 ELEGANT, AVONTUURLIJK OF SPORTIEF WELKE VOLVO V40 PAST BIJ U ONDER DE NOORDELIJKE HEMEL REIZEN MAGAZINE + DE GEHEIME KRACHT VAN HET VOLVO S60 POLESTAR PERFORMANCE CONCEPT

description

Volvo Winter 2012 Magazine

Transcript of Volvo Winter 2012 Magazine

Page 1: Volvo Winter 2012 Magazine

volvoSERvIcE

2.0

INSPIRATIE EN AANBIEDINGEN vooR U EN UW volvo winter 2012 / 2013

ElEGANT, AvoNTUURlIJK oF SPORTIEF

WELKE VOLVO V40 PAST BIJ U

oNDER DE NooRDElIJKE

hEmEl

REIzEn

MAGAZINE

+ DE GEhEImE KRAchT vAN hET VOLVO S60 POLESTAR PERFORmAncE cOncEPT

Page 2: Volvo Winter 2012 Magazine

het nieuwe jaar is begonnen. Een start van nieuwe belevenissen in de winterdagen die nog voor ons liggen. Als volvo dealer willen we met u meevieren, met aanbiedingen en inspiratie zodat u in het jaar dat voor u ligt optimaal van uw volvo kunt genieten. In dit nummer vindt u slimme inpak- en laadaccessoires, naast stylingtips voor uw auto van Wilfed Genee. En we gunnen u een exclusieve blik op de volkomen nieuwe volvo v40 en de cross country en R-Design versies.

Geniet van het nieuwe jaar! Geniet van de rit.

GENIET VAN DE RIT

My VolVo Is EEN uItGAVE VAN VolVo CAr CorporAtIoN, EN wordt GrAtIs oNdEr VolVo CArd EIGENArEN VErsprEId. NEEM Voor MEEr INforMAtIE, of oM EEN AdrEswIjZIGING door tE GEVEN CoNtACt op MEt [email protected]

Page 3: Volvo Winter 2012 Magazine

nIEUWS

Voor veel eigenaren is de Volvo on Call* app onmisbaar. want waar u ook bent – u kunt met één druk op een knop op afstand uw auto opsporen en vergrendelen of ontgrendelen, het dashboard bekijken en zelfs de verwarming inschakelen. En nu is Volvo on Call nog beter geworden. Behalve dat u verschillende auto’s gelijktijdig kunt bedienen, kunt u nu ook uw navigatieroute naar uw Volvo

sturen, of de temperatuur controleren op de plek waar uw auto geparkeerd is. En het beste van alles is dat de app nu compatibel is met windows telefoons. dit zijn enkele van de opvallende kenmerken:

•Acculaadindicatieenklimaatregeling(alleenvoorVolvoV60Hybride)

•Nieuwegrafischeuitvoering

•Nieuweenverbeterdenavigatie/laadstrategieënenoverzichtvandevoertuigstatus

•Appshort-cuts

•Reisroutes

* Alleen mogelijk voor modellen vanaf 2012 met Volvo on Call geïnstalleerd; deze kunnen ook smartphone app functies gebruiken met iphone en Android.

Bij uw Volvo dealer vindt u alles dat u nodig heeft om het rijden met een Volvo nog aangenamer te maken. Maar de enige manier om van de beste aanbiedingen te profiteren (inclusief de aanbiedingen in MyVolvo Magazine), is met uw Volvo Card. En het gaat daarbij niet alleen om accessoires en diensten – maar ook om kortingen op verschillende fashion-, muziek- en andere evenementen. plus de kans om spannende locaties in Nederland en daarbuiten tegen zeer aantrekkelijke prijzen te bezoeken. Neem daarom altijd uw Volvo Card mee wanneer u uw Volvo dealer bezoekt.

VErGEEt uw VolVo CArd NIEt!

nIEUWE V60 PLUG-In hYBRIddE wAChtlIjst Voor dE EErstE dIEsEl pluG-IN hyBrId tEr wErEld EN VolVo's MEEst tEChNIsCh GEAVANCEErdE AutoModEl ooIt GroEIt. lEEs Er MEEr oVEr op:VOLVOcARS.nL/V60hYBRId

EnORmE VRAAG

DIGITAAl vooR DE volvo lIEFhEBBERWist u dat myvolvo magazine ook als app voor uw iPad beschikbaar is? Net als het gedrukte magazine staat myvolvo iPad magazine boordevol inspirerende artikelen, interessante tips en aanbiedingen van uw volvo dealer. Bovendien kan de enthousiaste volvo liefhebber langs extra foto’s, geschreven materiaal en diepte-artikelen scrollen die alleen op iPad beschikbaar zijn. myvolvo iPad magazine is gratis en is verkrijgbaar via de App Store.

Voor dEZE lINk hEBt u EEN Qr CodElEZEr op uw tABlEt NodIG. u kuNt dEZE VINdEN IN uw App storE.

VolVo card

1200-00-051-Volvo Card-2011-Basisbestand.indd 1

06-01-12 12:40

V. Voorbeeld

XXXXX / 123456789ABCXXXXXXXXXXXAutobedrijf Volvo-de0123-456789

Geldig tot 01-01-13

BEzOEK VOLVOcARS.nL/OncALL VOOR mEER InFORmATIE

NIEUW EN vERBETERD: VOLVO On cALL APP

3

Page 4: Volvo Winter 2012 Magazine

‘Mijn liefde voor volvo blijft’

Mijn Stijl

4

Page 5: Volvo Winter 2012 Magazine

WilfredPRESEnTEERT WEKELIJKS OP RTL 7 VOETBAL InTERnATIOnAL. dAARnAAST PRESEnTEERT hIJ ELKE VRIJdAG VAnAF 16:00 UUR ThE FRIdAY mOVE OP BnR nIEUWSRAdIO.

REAR SEAT EnTERTAInmEnT het ultieme entertainmentsysteem voor passagiers op de achterbank die van een film willen genieten of een game willen spelen – samen of ieder voor zich. € 1830 SPORTPEdALEn op het circuit geïnspireerd, ter verbetering van de rijervaring. Geniet van het gevoel van deze geribbelde sportpedalen. €130 SIdE ScUFF PLATES Mat aluminiumkleurig. Beschermen de zijkanten van uw auto en geven deze een slanke, sportieve vorm. € 595

GENEE

Style uw auto alS wIlfrEd GENEE

MEt ZIjN s60 r-dEsIGN hEEft VolVo-rIjdEr wIlfrEd GENEE Er NAAr EIGEN ZEGGEN EEN VrIENdjE BIj. MEdEVErANtwoordElIjk hIErVoor Is EEN ACCEssoIrE wAArMEE ook ZIjN doChtErtjE VAN 3 héél BlIj Is.

Sportjournalist en televisiepresentator Wilfred Genee heeft zijn gitzwarte volvo S60 R-Design laten uitrusten met een dvd-speler en beeldschermen in de hoofdsteunen. ‘Sindsdien is het heel stil achterin als mijn dochter meerijdt’, zegt hij tevreden. Als er één accessoire is waar Wilfred niet buiten kan, dan is het wel de audio-installatie. ‘Ik luister er onafgebroken naar. Als ik niet naar BNR Nieuwsradio luister, zing ik wel mee met Nederlandstalige muziek. Bijvoorbeeld van André hazes. Zonder muziek in de auto word ik gek. Gelukkig produceert de audio-installatie in mijn volvo een subliem geluid.’ ‘Wat dat betreft zit ik bij volvo helemaal goed.’ Wilfred moet er dan ook niet aan denken om ooit een ander merk te gaan rijden: ‘Zeker niet, ik voel mij jong door het sportieve styling van de volvo S60 R-Design. mijn liefde voor volvo blijft.’

5

Page 6: Volvo Winter 2012 Magazine

persoonlijke serviceadviseurpersoonlijke serviceadviseur

VolVo sErVICE 2.0SERVIcE VOOR U. En UW AUTO

U oNTvANGT volvo SERvIcE 2.0 GRATIS BIJ oNDERhoUD vAN UW volvo BIJ DE volvo DEAlER

Gratissoftware-updates

Persoonlijkservice-contact

Vervangendvervoeropaanvraag

Autowas-beurt

HealthCheck

VolvoAssistance

Uw leven hoeft niet gecompliceerd te zijn en u moet altijd volop van uw volvo kunnen genieten. Daarom bieden we u volvo Service 2.0 aan – een service die meer biedt dan u gewend bent. Zoals gratis software-updates (die uw volvo bij elke onderhoudsbeurt nog iets beter maken), mogelijkheden voor vervangend vervoer en een gratis health check van uw auto. ook geven we uw volvo een wasbeurt (optioneel) en verlengen we uw volvo Assistance met een jaar. En dat alles helemaal gratis. Lees er meer over op www.volvocars.nl/service2.0

UW PERSOOnLIJKE SERVIcEAdVISEURdennis Teubel

1210

00

6

Page 7: Volvo Winter 2012 Magazine

De miljoenste registratie van Service 2.0 komt op naam van Barthold Post uit Donkerbroek, Friesland. De heer Post ontving tot zijn grote verrassing een cheque ter waarde van 500 euro, die hij kan besteden aan onderhoud aan zijn v70.

Barthold Post (64) rijdt al ruim vijftien jaar volvo. Zijn S60 met 400.000 kilometer op de teller ruilde hij in voor een v70. ‘Ik ben verknocht geraakt aan volvo’, vertelt de consultant. De fervente volvo-rijder noemt zichzelf “ie-mand van het nieuwe rijden”: hij weet zijn v70 op een verbruik te houden van 1 op 20!

UITGEBREIdE UPdATEvlak voor de zomervakantie heeft de heer Post gebruik gemaakt van

een onderhoudsbeurt aangevuld met Service 2.0. ‘Dat heb ik bewust gedaan. De dealer zorgt ervoor dat de auto naar de laatste stand van de techniek wordt geüpdatet. Een fijn idee als je ver-der van huis bent dan gebruikelijk. vooral omdat volvo Assistance voor heel Europa inbegrepen is. Plus vervangend vervoer.’

De uitgebreide update betreft de motor, maar bijvoorbeeld ook de automaat en computers die in het cAN-netwerk werken zoals bij de airconditioning. verder wordt de volvo in kwestie gereinigd.

De heer Post is heel tevreden over Service 2.0, net zoals hij dat is over de band die hij heeft met zijn volvo-dealer. ‘Ze kennen mij en mijn auto. Dat geeft een heel gerust gevoel.’

de miljoenste keersErVICE 2.0

sErVICE 2.0 Is EEN hIt. ANdErhAlf jAAr NA dE INtroduCtIE VAN hEt sErVICEproGrAMMA ZIjN wErEldwIjd ruIM

1,3 MIljoEN dowNloAds GErEGIstrEErd. dE MIljoENstE sErVICE 2.0 BEurt hEEft plAAtsGEVoNdEN IN NEdErlANd.

7

Page 8: Volvo Winter 2012 Magazine

AvoNTUREN IN hET hoGE NooRDEN

REISREPORTAGE / ÅRE / NOORD ZWEDEN

88

Page 9: Volvo Winter 2012 Magazine

»

ÅrE Is EEN NoordZwEEds skIpArAdIjs wAAr dE tIjd NooIt stIlstAAt. of dE poEdErsNEEuw Nu dIk op dE BErGhEllINGEN lIGt, of dAt dE strAlENdE ZoMErZoN IN hEt hEldErE MEEr AAN dE VoEt ErVAN wordt wEErspIEGEld; hEt AVoNtuur Is NooIt VEr wEG.

99

Page 10: Volvo Winter 2012 Magazine

Frisse berglucht, oorverdovende stilte en 1420 meter lager, een zonovergoten ski-oord. We zijn in het Zweedse Åre, een avonturenparadijs op korte afstand van de Noorse grens. En niet alleen voor wintersportfans, want dit pittoreske dorp bruist dag en nacht van het leven, het hele jaar door.

mEER dAn ALLEEn mAAR SKIën

Nadat je ten volle hebt genoten van de 114 pistes en 47 ski-liften van

Åre, is er niets prettiger dan in een jacuzzi tot rust te komen. met je zwemspullen in de zak van je ski-jack, kun je welverdiend ontspannen in een restaurant met zijn eigen wellness-mogelijkheden. of wat zou je denken van een echte Finse sauna-ervaring (inderdaad, compleet met berkentakken) in de holiday club? En in Saunaworld kun je wel zes verschillende soorten sauna’s uitproberen.

oPWINDENDE NATUURlIJKE SchooNhEID Als GrootstE skI-oord IN sCANdINAVIË BEsChIkt ÅrE oVEr EErstE klAs AfdAlINGEN EN lANGlAufpIstEs. MAAr ook Als jE jE skI’s of sNowBoArd thuIs hEBt GElAtEN, word jE NIEt tElEurGEstEld. Er Is spANNING EN AVoNtuur Voor IEdErEEN – hEt hElE jAAr door.

Na een dag op de skihellingen kun je ontspannen en van het pure scandinavische leven proeven.

1010

Page 11: Volvo Winter 2012 Magazine

Ga voor meer informatie naar www.are360.com en www.skistar.com

hET hELE JAAR dOOR AVOnTUUR

In juni, wanneer de zon zijn hoogste stand bereikt, glinstert het Åre meer aan de voet van de bergen. het is vooral spectaculair vanuit de lucht gezien – daarvoor kun je een paragliding cursus volgen of een vlucht op 60 meter hoogte boven Europa’s grootste Zipline park. In de zomer zijn de pistes trouwens net zo snel, met afdalingen per fiets. En dan is er nog Zorbing… als je ervan houdt om in een grote opblaasbare bal een helling af te stuiteren…

ETEn En GEnIETEn

Wil je het wat rustiger aan doen, dan kun je op verschillende plekken rond Åre vlieg-vissen. maar ook al is die grote zalm je te snel af, je hoeft zeker geen honger te lijden. Er is een uitgebreide keuze aan geweldige restaurants die alle lokale specialiteiten aanbieden. Je kunt ook een korte trip maken naar een van de laplandse nederzettingen. hier verdwijnt de stress van het moderne leven als sneeuw voor de zon, terwijl de rendie-ren tussen de inheemse tenten kuieren en het heerlijke laplandse brood langzaam op open vuren wordt gebakken. En er zijn nog meer manieren om je uit te leven. Wil je bijvoorbeeld de hele nacht op de dansvloer doorbrengen? Dan ben je hier op de juiste plek. Dat is het mooie van Åre, het dorp dat nooit slaapt. ■

»

FEITEN OVER ÅRE

hOE KOm JE ER: per auto, trein of vliegtuig (luchthaven Östersund)

EnKELE BIJzOndERE LOGEERAdRESSEn: holiday Club, www.holidayclub.separkvillan, www.parkvillan.sediplomat Åregården hotel, www.aregarden.seCopperhill, www.copperhill.se… of huur een lokale boerenhoeve.

WAT IS ER TE zIEn En TE dOEn:Alpine en off-piste skiën, langlaufen, downhill biking, helikoptervluchten, grotten exploreren,rafting, golf, kanovaren, bergbeklimmen, jagen, vissen, paragliden, wandelen, kiting, gletsjers beklimmen, tochten met snowmobiles. En nog veel meer.

N63º E13º

11

Page 12: Volvo Winter 2012 Magazine

dEZE AANBIEdINGEN ZIjN EXClusIEf Voor VolVo CArd houdErs

Klaar voor de skihellingendeze exclusieve aluminium ski- en snowboardhouder heeft een aerodynamisch design en kan 60 cm opzij uitgetrokken worden om het in- en uitladen te vergemakkelijken. Biedt plaats aan zes paar ski’s of vier snowboards. de vergrendelingen worden met een drukknop bediend en zijn eenvoudig te openen; zelfs

wanneer u handschoenen draagt. Met de dubbele vergrendelingsfunctie worden uw

eigendommen aan de houder en de lastdrager vastgezet. Exclusief lastdrager. € 195,-

prAktIsCh hEt hElE JAAR dOOREen praktische lichtgewicht dakbox voor ski’s, laarzen en skistokken – en uiteraard alle overige bagage. Gemakkelijk in- en uit te laden vanaf de rechterzijde van de auto, met een inhoud van 290 liter.Maximum laadvermogen 50 kg. de dakbox wordt op een van Volvo’s lastdragers bevestigd.skibox: 5002 € 275,- Bijpassende skidrager € 50,-

VolVo card

1200-00-051-Volvo Card-2011-Basisbestand.indd 1 06-01-12 12:40

skI- EN sNowBoArdhoudEr

12

Page 13: Volvo Winter 2012 Magazine

oP REIS mET SlImmE OPLOSSInGEn

wanneer uw auto in de sneeuw vastzit of op een gladde

ondergrond staat, helpt de

sneeuwsok u bij het wegrijden. € 95,-

of u Nu op wEG BENt NAAr dE AlpEN, dE BEZIENswAArdIGhEdEN VAN EEN ANdErE stAd wIlt BEZoEkEN, of AllEEN MAAr op oNtdEkkINGstoCht IN uw EIGEN oMGEVING BENt – uw VolVo dEAlEr kAN u AltIjd AllE ACCEssoIrEs lEVErEN oM uw rEIsplANNEN wErkElIjkhEId tE lAtEN wordEN. EN wANNEEr u EENs wAt MEEr tE VErVoErEN hEBt, dAN Is EEN dAkBAGAGEBoX dE IdEAlE oplossING.

Volvo’s aantrekkelijk vormgegeven aluminium

lastdrager geeft uw auto een exclusieve

en sportieve uitstraling.

€ 160,-

Alles meenemen

Grip in de winter

16" Cordeliat205/55 r16 94V C30/s40/V50 € 1.220*

Er is al een 16" Cordelia set met Nokian banden voor € 965 (Exclusief verwijderingsbijdrage).

deze aanbiedingen zijn geldig tot 28 februari 2013.

kijk voor het uitgebreide winterwielen programma op: volvocars.nl/winterwielen

extra warm deze winter

WOLLEn dEKEn130 x 180 cm.

Voor extra comfort op koude dagen zorgt deze

stijlvolle en behaaglijk warme wollen deken van hoge kwaliteit (60% merinoswol,

40% lamswol). leverbaar in zandgrijs, met een opgenaaid

leren Volvo logo. € 90,-

leverbaar vanaf week 4.

13

Page 14: Volvo Winter 2012 Magazine

volvo city Safety is in 2008 standaard geïntroduceerd op de volvo Xc60 en is op dit moment, verder ontwikkeld, beschikbaar in iedere volvo v40.

het systeem helpt botsingen te voorkomen wanneer de bestuurder afgeleid is of niet op tijd reageert wanneer de voorligger plotseling stopt of vertraagt. Dit type botsingen komt vaak voor – kop-staart botsingen bij lage snelheid vertegen-woordigen meer dan 50 procent van alle botsingen. maar door het verkeer vóór de auto aandachtig in het oog te houden door middel van een lasersensor, kan city Safety de auto automatisch afremmen indien de bestuurder niet snel genoeg reageert, bijvoorbeeld in druk stadsverkeer en in langzaam rijdende files. In de volvo v40 zorgt city Safety dat de auto automatisch wordt afgeremd bij snelheden tot 50 km/uur. Dit betekent dat de gevolgen van een aanrijding aanzienlijk worden verkleind. En indien het onderlinge snelheidsverschil tussen de twee auto’s minder dan 15 km/uur bedraagt, kan dankzij city Safety de botsing zelfs volledig voorkomen worden. De voordelen van dit systeem werden in 2011 gedocumenteerd in een onderzoek dat werd uitge-voerd door de IIhS (Insurance Institute for highway Safety, verzekeringsinstiutuut voor verkeersveilig-heid), dat aantoonde dat volvo city Safety het aantal botsingen met meer dan 20 procent vermindert. het systeem heeft veel aandacht getrokken en verschil-lende prijzen gewonnen, inclusief de Paul Pietsch Award van het Duitse automagazine Auto motor und Sport, Best Safety choice van het Spaanse veiligheidsinstituut centro Zaragoza en de US Traffic Safety Achievement Award. Kom naar uw volvo dealer om een proefrit te maken met de volvo v40 en laat u informeren over volvo city Safety. ■

kop-stAArt BotsINGEN doEN ZICh VAAk Voor IN druk stAdsVErkEEr, EN oNGEVEEr 75 proCENt VAN dErGElIjkE AANrIjdINGEN VINdt plAAts BIj sNElhEdEN VAN MINdEr dAN 30 kM/uur. oNdErZoEk hEEft AANGE-tooNd dAt IN dE hElft VAN dE GEVAllEN dE BEstuurdEr hElEMAAl NIEt hEEft GErEMd VoorAfGAANd AAN dE BotsING. VolVo CIty sAfEty VErklEINt dE GEVolGEN VAN EEN AANrIjdING EN kAN BotsINGEN BIj lAGE sNElhEdEN ZElfs hElEMAAl VoorkoMEN.

BlIJF oP KoERS mET

volvo cITy SAFETy

14

Page 15: Volvo Winter 2012 Magazine

EEN VAN dEBELAnGRIJKSTE

OndERdELEn VAn UW mOTORDe distributieriem zorgt voor een exacte samen-werking tussen het bovenste en onderste gedeelte van de motor. hierbij bewegen onderdelen met hoge snelheden langs elkaar. Die exacte timing is erg belangrijk. De distributieriem bij het aanbevolen interval vervangen is cruciaal voor het optimaal functioneren van uw volvo. Bovendien is het op langere termijn gezien goedkoper om de distributieriem te vervangen wanneer dat wordt geadviseerd. omdat blijven rijden met een versle-ten distributieriem het risico vergroot dat de riem het begeeft, wat er toe kan leiden dat de inwendige onderdelen van de motor ernstig beschadigd raken – met onnodige onkosten als gevolg. Een distributieriem heeft een lange levensduur, maar een onderhoudsbeurt uitstellen kan ertoe leiden dat deze sneller dan normaal versleten raakt. De vervangingsintervallen voor distri-butieriemen variëren tussen de diverse volvo modellen. Wanneer het moment aangebroken is, monteren we altijd een origineel volvo onder-deel dat gegarandeerd perfect past. Dit waarborgt optimale bedrijfszekerheid voor vele duizenden kilometers. Neem contact op met uw volvo werkplaats indien u twijfelt over wat op uw specifieke volvo model van toepassing is.

15

Page 16: Volvo Winter 2012 Magazine

MAAr lAAt u NIEt VAN dE wIjs BrENGEN door dE BEkENdE slANkE lIjNEN EN dE stIjlVollE GlACIEr-BluE lAk. wANt oNdErhuIds Is dE NIEuwE VolVo s60 polEstAr pErforMANCE CoNCEpt CAr EIGENlIjk EEN BEEst.

S60 Polestar specificatiesPRESTATIES 0 –100 km /u in 3,9 sec • Topsnelheid meer dan 300 km /hmOTOR Volvo T6 zescilinder lijnmotor • 508 pkOVERIGE dETAILS Handgeschakelde 6-versnellingsbak • Lage front splitter  en grote achterspoiler voor meer neerwaartse druk • Door Polestar ontworpen stoelen  die meer steun bieden • En nog veel meer

vAN BUITEN IS hET EEN BEAUTY

16

Page 17: Volvo Winter 2012 Magazine

met een topsnel heid van meer dan 300 km/h en een feno-menale acceleratie

van 0–96 km/h in minder dan vier seconden, komt deze auto tegemoet aan de wensen van de meest veel-eisende bestuurder. hij is het geesteskind van Polestar, volvo cars’ officiële autosport- en tuning-partner, die al sinds 1996 volvo Polestar toerwagens naar race-overwinningen leidt. christian Dahl, oprichter en cEo van Polestar, zet de achter-grond van de nieuwe concept car uit de doeken. “Polestar’s hart en ziel is de autosport en ons hoofd-doel is de allerbeste resultaten voor volvo op het racecircuit te leveren. maar in de loop der jaren hebben we ook een vraag naar sportieve volvo modellen en onderdelen geconstateerd en uiteraard willen we daaraan tegemoet komen.” Polestar streeft ernaar, een com-fortable volvo rijervaring te combi-neren met een hoog niveau van motorvermogen en uitstekende

wegliggingseigenschappen. Daar-om is de volvo T6

motor zodanig getuned

dat deze meer vermogen en koppel levert. Samen met een verlaagd, verbreed en verstevigd onderstel, vierwielaandrijving en geavanceerde wielophanging. Dit maakt de auto perfect voor zowel rijden met hoge snelheid als reizen over grote afstanden. En hoe rijdt hij dan? Robert Dahlgren, die voor volvo Polestar racet, is er dol op. “De volvo S60 is hoe dan ook een bijzonder goede auto. In onze concept car hebben we het onderstel, de motor en de transmissie volledig op performance ontwikkeld. het weg gedrag en de prestaties zijn dan ook uitzonderlijk en het is de meest indrukwekkende straat-volvo die ik ooit gereden heb. maar ik moet ook toegeven, dat het echte volvo gevoel nog steeds aan-wezig is.” De eerste S60 Polestar is speciaal voor één klant gebouwd. En als uniek exemplaar was hij bijzonder duur. maar er zijn gesprekken gaande over een mogelijke pro-ductieserie in de toekomst. houd daarom my volvo in de gaten indien u geïnteresseerd bent om op een dag achter het stuur van deze auto plaats te nemen. Tot die tijd moet u zich met het op één na beste tevreden stellen, door Polestar uw huidige volvo te laten tunen. ■

LAAT UW EIGEN volvo TUNENMEt VolVo tuNING By polEstAr GEEft u uw VolVo MEEr pIt – MEt EXtrA VEIlIGhEId EN EEN GuNstIG BrANdstofVErBruIk.

Stel u voor dat u uw volvo levendiger zou kunnen maken en plezieriger om mee te rijden, en dat u zelfs de veilig-heid ervan zou kunnen vergroten in situaties waarin u extra vermogen nodig hebt, bijvoorbeeld tijdens het inhalen. volvo Tuning by Polestar optimaliseert het vermogen en het koppel van uw volvo. Zo kan het vermogen van een S60 met T6 motor en automatische transmissie bijvoorbeeld van 304 pk op 329 pk worden gebracht. En dat alles zonder dat het gecertificeerde brand-stof verbruik toeneemt of de originele volvo Garantie in gevaar komt. Als officiële partner van volvo biedt Polestar mogelijk ook vermogensopti-malisatie voor uw volvo aan, gemonterd door uw volvo werkplaats. Ga naar volvocars.nl/polestar voor meer informatie over de prestaties van uw eigen model of bezoek uw volvo dealer.

SPECIALE AANBIEDING

VoLVo Tuning by PoLesTar GEmoNTEERD EN RIJKlAAR vAN € 990,- nU VOOR € 790,-

17

Page 18: Volvo Winter 2012 Magazine

EEN GEBruIktE Auto kopEN kAN EEN lAstIGE AANGElEGENhEId ZIjN. Is Er IEts wAt dE VErkopEr NIEt hEEft VErtEld? koM jE Al NA ENkElE MAANdEN MEt pECh lANGs dE wEG tE stAAN? wANNEEr u op ZoEk BENt NAAr EEN GEBruIktE VolVo hoEft u hIEr NIEt BANG Voor tE ZIjN, wANt VolVosElEkt Is hIErVoor hét stArtpuNt Voor uw ZoEktoCht. BIj hEt VolVosElEkt proGrAMMA VINdt u AltIjd hEt MEEst rECENtE EN BEtrouwBArE AANBod VAN spECIAAl Voor u GEsElECtEErdE GEBruIktE VolVo's.

GEGARAndEERdDE BESTE

GEBRUIKTE volvo

volvoSelekt is de slimste manier om een gebruikte volvo te kopen. We selecteren voor u de beste beschikbare auto´s en voeren door volvo goedgekeurde controles uit. vervolgens maken we ze nóg beter met de allernieuwste software-upgrades. volvoSelekt auto’s zijn compleet inclusief een uitgebreide garantie en pechhulp onderweg, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw volvo. Alles wat u moet doen, is de auto

kiezen die bij u past. En daar kunt u direct mee starten op onze website volvocars.nl/selekt. met onze handige, online gebruikte-autozoekfunctie kunt u meteen het huidige aanbod van gebruikte volvo’s bekijken. het kan bijna niet eenvoudiger – van het model, de prijs, de kleur, de motorspecificaties, tot en met de locatie van de dealer. Ga voor zekerheid en kwaliteit van volvoSelekt.

JOnGE AUTO’SMaximaal 5 jaar oud en minder geredendan 150.000 km

GEcOnTROLEERdEn UP-TO-dATE

Meer dan 100controles en voorzien van de allernieuwste

software

VOLVO SELEKTGARAnTIE VOOR

één JAARdekking van alle

belangrijkemechanischeen elektrischecomponenten

VOLVO ASSISTAncE 24/7 pechhulp

onderwegen afsleepservice

in heel Europa

TEVREdEnhEIdSGARAnTIE

omruilmogelijkheidvoor een andereVolvo binnen 30

dagen of 1.500 km

GA NAAR VOLVOcARS.nL/SELEKT EN vIND ER UW PERFEcTE GEBRUIKTE volvo

18

Page 19: Volvo Winter 2012 Magazine

»

u wAs oNZE hooGstE prIorItEIt toEN wE dE NIEuwE VolVo V40 oNtwIkkEldEN. sCANdINAVIsChE luXE GEkoppEld AAN dE AllErNIEuwstE tEChNoloGIE EN

fuNCtIoNAlItEIt – spECIfIEk oNtworpEN oM tEGEMoEt tE koMEN AAN uw BEhoEftEN. VolVo V40, Cross CouNtry of r-dEsIGN? of u Nu op ZoEk BENt NAAr wAt Voor NIEuws

Er AChtEr dE horIZoN lIGt, of VErlANGt NAAr EEN AdrENAlINE-kICk, of sIMpElwEG VAN oNVErVAlst rIjplEZIEr GENIEt – wE hEBBEN EEN VolVo V40 dIE op u Is AfGEstEMd.

lEEs VErdEr oM tE AChtErhAlEN wElk ModEl hEt BEst BIj u pAst!

nieuwsgierigheidpuur plezier?

Adrenaline,oF

WAT DRIJFT U?

19

Page 20: Volvo Winter 2012 Magazine

oNTWoRPEN voor rijplezier

volvo v40

wElkE V40

pAst hEt BEst BIj u?

dE nIEUWE VOLVO V40 IS een compacte auto met een uitgesproken scandinavische designtaal, volgepakt met spraakmakende technologie en ge-avanceerde functies. hij belichaamt alle luxe en finesse die u van onze grotere modellen verwacht, en nog veel meer. Zoals interactieve instrumenten, sfeer-verlichting in het interieur in verschil-lende kleuren, een verlichte versnellings-pookknop en een voetgangersairbag. het interieur is rondom u ontworpen – en hetzelfde geldt ook voor de Volvo V40 Cross Country en r-design versies. de Volvo V40 is ook uitgerust met torque Vectoring, een geavanceerd systeem dat u bij het rijden ondersteunt en dat u bij

het nemen van bochten helpt veiliger en soepeler te rijden. Met andere woorden, uw rijplezier was onze absolute toppriori-teit toen we het onderstel van deze auto ontwikkelden. En met drie van vijf motoralternatieven die een kooldioxide-uitstoot van minder dan 120 g/km hebben, is het een groene auto die absoluut op zijn plaats is, zowel vandaag als in de toekomst. ongeacht welke motor het best bij uw Volvo V40 model past, u krijgt altijd City safety (dat werkt bij snelheden tot 50 km/uur), een voetgangersairbag, een stop/start-systeem en een frameloze binnenspiegel.

20

Page 21: Volvo Winter 2012 Magazine

STOERE POSE, ExPRESSIEF dESIGn En ROBUUSTE AAnTREK-KInGSKRAchTde Volvo V40 Cross Country is de ideale partner voor het avontuur, die zich even goed in de stad thuisvoelt als in landelijk gebied. Met 10 millimeter extra bodem-vrijheid en grotere wielen dan de Volvo V40 is het resultaat een alleskunner die overal komt - al is de weg nog zo slecht

– en een auto waarin je gemakkelijker in- en uitstapt. Bovendien is de Volvo V40 Cross Country zeer opvallend met zijn matme-talen dakrails, skidplates, zelfbewuste grille en verticale dagrijverlichting, die hem zijn onderscheidende uiterlijk geven. de zwarte spiegelhuizen en grotere, speciaal voor dit model ont-

worpen aluminium velgen dragen bij aan zijn robuuste aantrekkingskracht. daarmee onderscheidt hij zich van de menigte. Met keuze uit 13 lakkleuren, een uitgebreid motorenprogramma en een aantal unieke bekledingsstijlen is er een combinatie voor iedere smaak. Ga op ontdekkingstocht met de Volvo V40 Cross Country!

volvo v40 cRoSS coUNTRy

volG DE mENIGTEof ga uw eigen weg

21

Page 22: Volvo Winter 2012 Magazine

Adrenaline-rush EN GEvoEl vooR STIJlSTIJLVOL dESIGn is kenmerkend voor de atletische en soepel rijdende nieuwe Volvo V40. stel u een nóg stoerdere buitenkant en nog opvallendere designelementen voor. het resultaat? de Volvo V40 r-design. de Volvo V40 r-design is de sportieve versie van zijn stijlvolle broertje; het resultaat

van een make-over die een intensieve rij-ervaring biedt. de unieke r-design voorzijde met zijn hoogglans grille en optionele exterieurelementen, zoals dubbele uitlaatpijpen en sportonderstel geven de Volvo r-design een sportief pose. de vijfspaaks diamant-geslepen 17-inch velgen (18-inch velgen zijn als optie leverbaar) maken de

elegante, dynamische verschijning compleet. Naast de verbluffende rebel Blue kleur zijn er nog zes lakkleuren waaruit u kunt kiezen. het rijplezier wordt verder vergroot door de zwart leren detaillering en hemelbekleding, r-design stoelen en unieke sportpedalen. u kunt sportief genieten met de Volvo V40 r-design.

volvo v40 R-DESIGN

22

Page 23: Volvo Winter 2012 Magazine

V40 EXtErIEur stylINGsEt

• Striping set wit/rood/lime• Zijdorpelprofielen

• Achterprofielen • Diffuser• Uitlaateindpijpen

de exterieurstylingset bestaat uit een achterste diffuser met dubbele uitlaateindpijpen

en windgeleiders opzij en achter. de set verbetert de aero-dynamica en verfraait

het dynamische uiterlijk van uw V40.

€ 995,–

dAKSPOILER unieke spoiler met vleugelprofiel, die de sportieve look en aerodynamica van uw V40 verder verfraait en verbetert. Met ingebouwd remlicht. Vanaf € 395,-

SIdE ScUFF PLATEstijlvolle zilverkleurige zijdelingse stootplaten. passen bij het stoere karakter van uw V40 Cross Country en geven het model nog meer attitude.€ 530,-

19 Inch ALEcTO VELGEndeze unieke 19-inch velgen zijn leverbaar in vijf stijlvolle kleurencombinaties en voegen een avontuurlijk accent toe aan uw auto. Vier complete wielen, inculsief banden.€ 2795,-

dEcOR FRAmEdit robuuste zilverkleurige afwerkingsdetail met rubber inlegstrips is een stijlvolle toevoeging aan uw auto en beschermt tevens de achter-bumper tijdens het in- en uitladen.€ 135,-

SKId PLATE mET dUBBELE UITLAATde achterste skid-plate vormt met de elegant geïntegreerde dubbele ovale uitlaateindstukken in verchroomd roestvrijstaal een krachtig en tegelijkertijd verfijnd vormgevingsdetail.€ 695,-

Accessoires vooR UW volvo v40VolVo V40 stylING

VolVo V40 Cross CouNtry stylING

dIFFUSERdeze achterste diffuser met dub-bele eindpijpen geeft jouw Volvo een stoere uitstraling. € 675,-

zIJPROFIELEn mET STRIPInGSET

18 Inch AILOS VELGEnuiterst innovatief velgontwerp en unieke aerodynamica geven de geheel nieuwe 18” Ailos velgen een uitzonderlijk design. de spaken zijn voorzien van grijze, aerodynamische schijven met lagere luchtweerstand die passen bij alle carrosserie-kleuren. de velgen zijn verkrijgbaar met opdruk in drie kleurvarianten – rood, wit en lime. Vier complete wielen inclusief banden. € 1995,-

23

Page 24: Volvo Winter 2012 Magazine

GEGArANdEErd hOGE STAndAARdhet is lastig om steenslagschade te voorkomen. Gelukkig kan deze door uw Volvo werkplaats gerepareerd worden. daar verhelpen door Volvo opgeleide servicemon-teurs de schade snel en professioneel, met gereedschappen die speciaal voor uw Volvo ontworpen zijn. de voorruit is een meedragend deel van de structuur van uw auto en fungeert tijdens een botsing wanneer de airbags worden opgebla-zen als integraal deel van de veiligheidskooi. het is daarom van belang dat de voorruit correct gemonteerd wordt om ernstige gevolgen te voorkomen in geval van een botsing. Een verkeerd gemonteerde vooruit kan uw veiligheid ernstig in gevaar brengen. In Volvo werkplaatsen worden uitsluitend origi-nele Volvo voorruiten, lijmen en methodes gebruikt die zijn ontwikkeld om de allerhoogste kwaliteit te kunnen garanderen.

ruIt VErVANGEN of REPAREREn?Aangezien de voorruit een belangrijk on-derdeel van de veiligheidsstructuur van een auto vormt, repareren we uitsluitend schades die kleiner dan 25 mm in diame-ter zijn (in bepaalde gevallen kleiner dan 15 mm), en met een minimum afstand van 10 cm tot een andere steenslagschade. klei-ne schades repareren is voordelig en vergt niet meer dan 30 minuten. het is een voordelige manier om de levensduur van uw voorruit te verlengen! Is de schade groter of hindert deze het zicht of de ach-teruitkijkcamera/laser, dan moet de volledige voorruit worden vervangen. het verwijderen van de oude voorruit gebeurt volgens moderne methodes om het risico op schade en persoonlijk letsel te elimineren. dus, hoe eerder u een Volvo werkplaats bezoekt om steenslag-schade te laten repareren, des te beter. En goedkoper.

vooRRUITREPARATIES:EEn EchTE WETEnSchAP

24

Page 25: Volvo Winter 2012 Magazine

dE rEpArAtIE: EchT VAKmAnSchAPhet repareren van uw voorruit lijkt enigszins op een bezoek aan de tandarts. Volvo’s ser-

vicemonteurs passen vergelijkbare methodes en precisie toe om de schade vrijwel on-zichtbaar te repareren. we gebruiken boortjes, slijpers, uV licht, luchtdruk en spiegels

om met de grootst mogelijke precisie te kunnen werken. de monteur heeft eerst een grondige training in het gebruik van de gereedschappen gevolgd voordat hij

toestemming krijgt om dergelijke reparaties uit te voeren. u kunt er dus altijd op vertrouwen dat uw Volvo zich in veilige handen bevindt. de schade wordt

gerepareerd in ongeveer 20 stappen en de procedure duurt ongeveer een half uur. uiteraard zonder dat daarbij stappen worden overgeslagen. Net als bij de tandarts!

wanneer de servicemonteur uw voorruit vervangt, worden die werk-zaamheden uitgevoerd met de allernieuwste technologie – technologie die geen schade aan het milieu of uw Volvo aanricht en die bovendien veilig is voor de servicemonteur.

wACht NIEt TE LAnGIndien u te lang wacht met het laten repareren van

steenslagschade, bestaat het risico dat de barst groter wordt en een werkelijk gevaar voor uw zicht en veiligheid wordt. Een klein stervormig barstje kan klein lijken, maar het kan snel groter worden doordat vuil en

water erin binnendringen, terwijl ook tempe-ratuurschommelingen van invloed zijn.

Indien de schade zich uitstrekt over meer dan een van de twee lagen waaruit een voorruit bestaat, zijn

er grote veiligheidsrisico’s in geval van een botsing. wan-neer de barst groter is dan 15-25 mm moet u de volledige voorruit laten vervangen, hetgeen aanzienlijk meer kost dan geringe schade te laten repareren direct nadat die is ont-staan. kort samengevat is het beter om het veilige voor het onveilige te nemen en snel te handelen!

EEN BEsChAdIGdE VoorruIt BrENGt ZowEl hEt ZICht Als dE VEIlIGhEId IN GEVAAr. dAAroM Is hEt VAN BElANG oM stEENslAGsChAdE Zo sNEl MoGElIjk tE lAtEN rEpArErEN. VAAk Is hEt oNNodIG kostBAAr oM dE VollEdIGE ruIt tE lAtEN VErVANGEN IN plAAts VAN dE sChAdE sIMpElwEG tE lAtEN rEpArErEN VoordAt hEt sChEurtjE GrotEr wordt. IN VolVo wErkplAAtsEN hErstEllEN wE dE sChAdE tErwIjl u wACht; u kuNt Er dAN ZEkEr VAN ZIjN dAt dE VoorruIt CoNforM VolVo’s hoGE EIsEN wordt GErEpArEErd. dE sChAdE Is dAArNA VrIjwEl oNZIChtBAAr EN hEt GlAs Is wEEr EVEN stEVIG Als toEN dE ruIt NIEuw wAs.

25

Page 26: Volvo Winter 2012 Magazine

cITYTRIP GOTEnBURG1 mEI 2013 – 5 mEI 2013 23 OKTOBER – 27 OKTOBER 201327 nOVEmBER – 31 nOVEmBER 2013

Gotenburg, de op één na grootste stad van Zweden, is een bruisende havenstad met een mooi, authentiek centrum, vele culinaire hotspots, oneindige winkelmogelijkheden en natuurlijk… Volvo! Volvo Card stelt u in staat om voordelig een complete citytrip Gotenburg te beleven. Met eigen auto rijdt u naar kiel waar u gebruik maakt van de luxe nachtferry naar Gotenburg. u bezoekt onder andere:• Het Volvo Museum• Rondrit met een Bluetrain door de fabriek• Het Volvo Cars Brand Experience Centre en het

Volvo safety & Environment Centre• Testrit over het circuit: 20 Volvo’s staan startklaar• Tour door de stad Gotenborg• Inclusief overnachting (2 nachten) in het ****Novotel

**** de prijs van dit evenement bedraagt € 295,- per persoon (op basis van 2 personen)

dRIVInG cOURSEzATERdAG 2 FEBRUARI 2013

Volvo staat voor veilig. Maar zeker ook voor fun, leuk, beleven! daarom bieden we u onderstaande driving Course aan. precies wat ú wilt. Even professioneel als sensationeel. En in alle opzichten perfect verzorgd door prodrive in lelystad, onder leiding van het ervaren team van paul en Mark Maaskant.

driving Course – Basis rijvaardigheidstraining in uw eigen Volvo. tijdens deze training leert u uw eigen Volvo door en door kennen en is er veel aandacht voor het inspelen en reageren op gevaarlijke verkeerssituaties. € 145 p.p.

ExcLUSIEVE EVEnEmEnTEn mET DE volvo cARD

If found please return to Volvo Cars Nederland B.V., Antwoordnummer 3510,

4140 VH BEESD, The Netherlands.

Indien u onverhoopt pech krijgt, zet dan uw auto veilig aan de kant. Doe

uw waarschuwingslichten aan en trek een veiligheidshesje aan. Ga indien

mogelijk achter de vangrails staan. Daarna belt u met Volvo Assistance.

In Nederland belt u het gratis nummer 0800 865 86 22 77. In het buiten-

land belt u naar de alarmcentrale in Den Haag via +31 70 314 51 76.

Handtekening:

1200-00-051-Volvo Card-2011-Basisbestand.indd 2

06-01-12 12:40

VolVo card1200-00-051-Volvo Card-2011-Basisbestand.indd 1

06-01-12 12:40

V. Voorbeeld

XXXXX / 123456789ABCXXXXXXXXXXXAutobedrijf Volvo-de0123-456789

Geldig tot 01-01-13

Voor rEsEr VErINGEN EN MEEr INforMAtIE BENt u wElkoM op www.VolVoCArd.Nl

26

Page 27: Volvo Winter 2012 Magazine

AANBIEdINGEN VAn UW dEALER »

27

KLIK HIER

Page 28: Volvo Winter 2012 Magazine

AANBIEdINGEN VAN UW dEALER

uw plAAtsElIjkE VolVo dEAlEr hEEft Nu spECIAlE AANBIEdINGEN roNdoM dE BElANGrIjkstE ACCEssoIrEs Voor uw Auto – oNGEACht of u Nu EEN rEIs NAAr VErrE fAMIlIE plANt, of dAt u uw rIjErVArING VAN AllEdAG CoMfortABElEr EN plEZIErIGEr wIlt MAkEN.

BEZoEk uw plAAtsElIjkE dEAlEr EN hIj hElpt u tE VINdEN wAt BIj u EN uw VolVo pAst.

spECIAAl Voor u En UW VOLVO

LAAT UW dEUKJES VERWIJdEREn Verbeter de uitstraling en de waarde van uw auto. laat ergerlijke deukjes snel, eenvoudig en tegen lage kosten verwijderen. onze ervaren monteurs verwijderen ze met slimme methodes die vaak geen spuitwerk vereisen. Kom langs voor een prijsopgave.

GOLFPARAPLUperfecte bescherming tegen regen- en storm achtige weersomstandigheden en een geweldig cadeau voor

de golfliefhebber. windbestendige en lichtgewicht glasvezel schacht. Zwart, dubbelgelaagd en met

een doorzichtig paneel. € 41,50

AccUcOnTROLE & -VERVAnGInGEen gratis controle om zeker te zijn dat uw auto gereed is voor het komend jaar is een geruststellende gedachte. En wanneer u besluit uw accu te laten vervangen, krijgt u een nieuwe met een speciale korting van 25%.

SmARTREPAIR

28

Page 29: Volvo Winter 2012 Magazine

hELdER En VEILIG zIchTElke voorruit kan beschadigd raken. Maar gelukkig kan uw Volvo dealer dat probleem vlot verhelpen zodat u weer perfect zicht hebt.Ruitenreparaties: Gratis bij de meeste verzekeringen.

Ruitreparatie

GRATIS WInTERchEcKZorg dat uw Volvo perfect voorbereid is op winterse rijomstandigheden – met deze speciale aanbieding van uw Volvo dealer. onze ervaren, bij Volvo getrainde servicemonteurs controleren alle essentiële onderdelen van uw auto. Zodat u de winter vol vertrouwen tegemoet kunt zien.Te boeken via uw Persoonlijke Service-adviseur.

GEmAKKELIJK TE mOnTEREn SnEEUWKETTInGEnCentrax sneeuwkettingen zijn gemakkelijk in het gebruik. Ze worden in paren geleverd en zijn montageklaar. Neem ze uit de handige verstevigde zak en breng ze op de buitenzijde van de voorbanden aan. € 310**Centrax XC60/XC90 € 350

29

Page 30: Volvo Winter 2012 Magazine

AANBIEdINGEN VAN UW dEALER

VolVo card

1200-00-051-Volvo Card-2011-Basisbestand.indd 1 06-01-12 12:40

V. Voorbeeld

XXXXX / 123456789ABCXXXXXXXXXXXAutobedrijf Volvo-de0123-456789

Geldig tot 01-01-13

If found please return to Volvo Cars Nederland B.V., Antwoordnummer 3510,4140 VH BEESD, The Netherlands.

Indien u onverhoopt pech krijgt, zet dan uw auto veilig aan de kant. Doe uw waarschuwingslichten aan en trek een veiligheidshesje aan. Ga indien mogelijk achter de vangrails staan. Daarna belt u met Volvo Assistance. In Nederland belt u het gratis nummer 0800 865 86 22 77. In het buiten-land belt u naar de alarmcentrale in Den Haag via +31 70 314 51 76.

Handtekening:

1200-00-051-Volvo Card-2011-Basisbestand.indd 2 06-01-12 12:40

VolVo CArd BIEdT zEKERhEIdVolvo card is uw paspoort tot unieke service, aanbiedingen en evenementen van Volvo. de card is ontworpen om u, als Volvo bestuurder, de allerbeste eigendoms- en rijervaring te bieden. op vertoon van uw Volvo card kunt u gebruik maken van de in de MyVolVo benoemde aanbiedingen.

30

Page 31: Volvo Winter 2012 Magazine

VOLGEndE mAGAzInEover enkele maanden is het weer lente. En dan verschijnt ook het volgende nummer van myvolvo magazine, met nieuwe aanbiedingen en inspiratie om volop van uw volvo te genieten.

het volgende nummer besteedt ook aandacht aan design. van een reisreportage

over de stijlhoofdstad Kopenhagen tot een presentatie van de producten – en de designers

erachter – die ons inspireren. ontwerpen voor mensen staat centraal in volvo’s benadering van haar auto’s. We gaan op ontdekkingstocht naar de meest recente volvo technologie die de bestuurder de volledige controle geeft. En we laten u zien hoe volvo Service 2.0 is ontwikkeld om klanten en hun auto’s de meest waardevolle en persoonlijke service te bieden die mogelijk is.

• KoPenhAGen: VORm, FUncTIE En GEVOEL

• DeSiGn wAAR we vAn hoUDen

• volvo SeRvice 2.0

• STylinGSeTS

• AcceSSoiReS

• SeRvice-AAnbieDinGen

• en noG veel meeR

mYvolvo

VOORjAAR2013

MEt VolVo CAr INsurANCE kIEst u BEwust Voor ZEkErhEId!Zekerheid van een autoverzekering die aansluit bij uw wensen vanuit de integriteit van het merk volvo. Bij volvo car Insurance staat een uitgebreide dekking voor u en uw omgeving centraal en omringen wij u met een persoonlijke, flexibele service. Bij volvo car Insurance betaalt u minder voor uw verzekering, zodat u meer kunt investeren in uw volvo. met volvo car Insurance kiest u bewust voor de zekerheid dat uw volvo altijd puur volvo blijft. Dat betekent de garantie van eventuele reparaties bij een volvo-dealer, altijd met originele volvo-onderdelen. volvo car Insurance geeft u zelfs de garantie van een vervangende volvo tijdens elke reparatie. Ga naar volvocarinsurance.nl en bereken vrijblijvend uw premie!U kunt ook contact opnemen met uw eigen dealer.

Volvo Car Insurance is een product aangeboden door Volvo Cars Nederland

VOLVO cAR InSURAncEEEN BEwustE kEuZE

31

Page 32: Volvo Winter 2012 Magazine

INforMEEr BIj uw VolVo-dEAlEr of dE spECIfIEkE AANBIEdINGEN ook op uw VolVo VAN toEpAssING ZIjN. AllE VErMEldE AdVIEs prIjZEN ZIjN INClusIEf Btw EN MoNtAGE, INdIEN VAN toEpAssING. dE AANBIEdINGsprIjZEN ZIjN GEldIG t/M 31 MAArt 2013 of ZolANG dE VoorrAAd strEkt. wIjZIGINGEN of foutEN VoorBEhoudEN.