Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

of 19 /19
Concept Plan van aanpak ‘Voldoende deskundig personeel in de Haagse Ouderenzorg, nu …en in de toekomst’ 02- 2012 Tafel van Kwaliteit THEMAGROEP 2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Page 1: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Concept Plan van aanpak

‘Voldoende deskundig personeel in de Haagse Ouderenzorg, nu …en in de toekomst’

02-2012 Tafel van Kwaliteit THEMAGROEP 2

Page 2: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Rick ter Stege

•Directeur van

•Voorzitter Adviescommissie Sociale Begeleiding Reinier de Graaf Groep

•Bestuurder SOH, Businessclub voor Zorg, Welzijn & Onderwijs Haaglanden

• Lid van de landelijke FWG Expertgroep (FunctieWaardering Gezondheidszorg)

• Lid van stuurgroep STRONG (Studie Route Net Gezondheid)

Page 3: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Ondernemers

Onderwijs

Overheid

• Samen gerichter investeren in mensen• Aansluiten bij wat de organisaties van medewerkers vragen• Opleiden voor banen waar vraag naar is of meer vraag naar komt• Meer gebruikmaken van elkaars expertise en netwerken

Page 4: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Kerntaken ZW Haaglanden

Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit & Anders werken

Instroom bevorderende maatregelen

Behoud

Strategisch arbeidsmarkt onderzoek

Platform voor overlegOpkomen voor regionale belangen van de sector

Contacten met ketenpartners

Z & W

Page 5: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

OnderwijsUWVWGSPRPA

Servicepunt Zorg & Welzijn

Projectleider tot 1 - 3 - 2012

Het Servicepunt Zorg en Welzijn

Page 6: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Door vergrijzing stijgt in Den Haag de vraag naar ouderenzorg.

o Meer oudereno Zorgpersoneel vergrijsto We worden allemaal ouder dan voorheen

Maar hoeveel en wanneer?

27 %, circa 17.000 65-plussers, kunnen in 2011 als kwetsbaar worden aangemerkt.

+10%

Page 7: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Prognose van het aantal Haagse ouderen in de periode 2011-2025, naar leeftijd

Page 8: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Aantal medewerkers in zorg en welzijn in 2011 regio Haaglanden:

Page 9: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Regio Haaglanden

Personeel

in loondienst

2011 2015 2020

VVT 22.116 23.288 25.683

Totaal 70.008 73.709 78.621

SCP-raming zorgen voor zorg

VVT in DH ~ 12.900 VVT in DH ~ 14.000 VVT in DH ~ 16.500 DH

Page 10: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Speerpunten en acties Haagse Ouderenzorg

Page 11: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

1. Verminderen van de vraag naar zorgpersoneel

2. Werving gekwalificeerd personeel

3. Haagse Ouderenzorg is een aantrekkelijk werkgever

Page 12: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

1. Verminderen van de vraag naar zorgpersoneel

•Zorgpreventie. Gezond oud worden.

-Inventariseren van geslaagde innovaties-Oprichten van regionaal Praktijknetwerk Anders Werken-Afstemming met ketenpartners (BSP)-Koppeling van techniek, onderwijs en zorg

•Behoud van zelfstandigheid ouderen ondersteunen (nota Oud is In)

• Activiteiten gericht op arbeidstijdbesparing

-Eigen regie stimuleren-Empowerment, de mens centraal-Maatschappelijke Participatie -Voorzorg

Goede voorlichting. Voorkomen of vroegtijdig signaleren van sociaal isolement, depressies, diabetes, doofheid, artrose, demensie, voedingsproblemen, etc. . Maatschappelijke participatie en beweging.

Page 13: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

2. Werving van gekwalificeerd personeel

Stevige inzet op imago & werving

Doel: - Leerlingen en zij- instromers voortdurend stimuleren en informeren over leren & werken in de zorg.

-Permanente aandacht voor verbetering van het imago om te werken in de Care

Voorbeelden van werving- en informatie instrumenten zijn:• Zorg en Welzijn Plein (Gemeente Den Haag wordt vanaf 2012 actief deelnemer)• Open Dag van Zorg en Welzijn• Zorg Vakantiewerk• Kijkje in de Zorg• Gastcolleges in het VMBO• Zorg en Welzijnkrant

Page 14: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

De gemeente stimuleert deelname aan het Servicepunt Zorg en Welzijn

Hier worden werkgelegenheidsprojecten geïnitieerd om mensen vanuit een werkloosheidsituatie naar de zorg te leiden. Met inzet op EVC en waar nodig scholing. De vraag in de regio is hierbij wel leidend.

Projecten en resultaten worden op het Zorg en Welzijn Plein gepubliceerd.

Er worden ‘best practices’ uitgewisseld en initiatieven afgestemd

Voorlichting verzorgt over coaching & begeleiding en het bevorderen van mobiliteit

Page 15: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

welzijn

overheid

Zorg

zorg

overig

Page 16: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Ambtenaren en mobiliteit Werken in zorg als optie?‘Werk naar Werk’ beleidsagenda Onderwijs Arbeidsmarkt

Opzetten van een nieuwe Arbeidspool Zorg & Welzijn: Vanaf 2012 via het Digitaal Mobiliteitsnetwerk Van Zorg naar Zorg in de regio. (bijscholen wanneer nodig)Ook voor herintreders

Page 17: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

3. Haagse Ouderenzorg is een aantrekkelijk werkgever

Gemeente Den Haag kan hieraan meewerken op het gebied van:

Huisvesting (Eenvoudiger een woning kunnen bemachtigen voor personeel)

Kinderopvang (Betaalbare kinderopvang in de buurt van het werk)

Parkeervignetten voor werknemers in de ouderenzorgZorgpas ( Een Ooievaarspas, CJP of Uitpas voor werknemers)

Zorginstellingen onderzoeken in 2012 de mogelijkheid om door middel van een pool kleine contracten van medewerkers met elkaar te verbinden waardoor grotere arbeidsovereenkomsten ontstaan.

Onderzoek naar meer-uren-contracten

Page 18: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

Inzet van Netwerkmobiliteit.nl (testinstrumenten voor medewerkers in de zorg)

Frequente afstemming tussen Zorginstellingen en Onderwijs (STRONG)MBO en HBO.

Ook het onderwijs werkt mee om te zorgen dat het voor jongeren aantrekkelijker wordt om te gaan werken in de sector gezondheid.

Page 19: Voldoende personeel in de Haagse Ouderenzorg

‘Voldoende deskundig personeel in de Haagse Ouderenzorg, nu …en in de toekomst’

Dank voor uw aandacht!

Samen kunnen we zoveel meer!