Vocational service … Roepen en geroepen worden …

download Vocational service … Roepen en geroepen worden …

of 31

 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  46
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Vocational service … Roepen en geroepen worden …. Bijdrage RBC 2008 District 1610 AG Vocational Dr.Leo E.E.Ligthart drligthart@planet.nl. Inhoud van deze presentatie. Een boerderij in de Rif … Vocational een lastige materie ! Roepen passief en actief … Waar gaat het in essentie om ? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Vocational service … Roepen en geroepen worden …

 • Vocational service Roepen en geroepen worden Bijdrage RBC 2008 District 1610AG Vocational Dr.Leo E.E.Ligthartdrligthart@planet.nl

 • Inhoud van deze presentatieEen boerderij in de Rif Vocational een lastige materie !Roepen passief en actief Waar gaat het in essentie om ?De wegen naar Rome : Hoe ?Gewetensvraag

 • Een boerderij in de Rif

 • Waar gaat het in essentie om ???Roepen Geroepen, c.q. beroepen worden En werelden van verschil

 • Vocational lastige materieVoorzitter vocational Roepende in de woestijn ???

 • Het woord alleen al VocationalKomt van het Latijnse werkwoord vocare Het betekent daar: roepen, oproepen of beroepen. Dat betekent passieve en actieve connotaties Het woord beroep is gevormd uit het prefix be of bi en hropan. Letterlijk: er bij roepen

 • Roeping passiefRoeping het idee dat hij een taak te volbrengen heeft. Deze taak kan zowel maatschappelijk (arts, verpleegster, journalist) of geestelijk zijn zoals bij priester of zuster. Roeping wordt vaak geassocieerd met de uitoefening van een vrij beroep. Het idee van roeping, met een passieve beeldvorming is de laatste decennia sterk afgenomen

 • Roeping is diep verankerd in ons Joods-Christelijke gedachtengoed

 • Roepen actief

  Rotary nodigt je uit je beroep, vak, mtier een stem te geven

 • SERVICE above selfVocational serviceClub serviceCommunity serviceInternational service

  Vele classificaties: werelden van verschil, maar uitdagend

  Make Dreams Real

 • Waar gaat het om ???De commissie Vocational Service stimuleert de leden om:

  bewust om te gaan met de ethische normen in beroeps- en priv levendie normen te toetsen door ze te bespreken/bediscussiren tijdens beroepspraatjes en/of firesidestot ethisch verantwoord handelen en tot vergroting van de maarschappelijke betrokkenheid

  In feite is dat :

 • Geef jouw beroep een stem door BewustwordingMaatschappelijke betrokkenheidDienstbaarheid

 • De wegen naar Rome: Hoe ???

 • Hoe geef je jouw beroep een stem 1:The Four Way test

  Spreek ik de waarheid?Is het fair naar alle betrokkenenBevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?Is het maatschappelijk verantwoord?

 • Hoe geef je jouw beroep een stem 2Diverse activiteiten: clubniveauBeroepspraatjeLevensverhaal Toets je IntutieKern: Bewustwording4. Club overschrijdend

 • Beroepspraatje 1Wat zijn de achtergronden, wat is de motivatie, die leiden tot de wijze van uitoefening van het beroep? Is de uitoefening een roeping? Wat zijn de persoonlijke resultaten, met name de plus- en minpunten, en past de beroepsuitoefening in de gedachte loopbaan? Wat is de invloed van ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaal, commercieel en technisch terrein op de uitoefening van het beroep?

 • Beroepspraatje 2Wat is de publieke opinie, de image van het beroep?Hoe sluit het beroep aan op de opleidingen, bijscholingen en eventuele eerdere beroepen? Hoe wordt het beroep uitgeoefend in relatie tot medewerkers, collegas, concurrenten, klanten, patinten, omgeving en milieu?Hoe wordt de beroepsuitoefening benvloed door wetten en regels van de overheid, en door erecodes en erkende normen van de beroepsgroep/bedrijfstak?

 • Beroepspraatje 3Welke rol spelen honorering, arbeidsvoorwaarden, arbeids-omstandigheden, fiscale aspecten,sociale verzekeringen op de wijze van beroepsuitoefening?Is er een relatie van de uitoefening van het beroep met de positie in het gezin en met activiteiten in de vrije tijd?Hoe zijn de verwachtingen voor de toekomst?

 • Levensverhaal 1Gezin en omgeving waaruit de Rotarian voorkomtJeugdjarenOpleiding, problemen en vreugde die deze heeft gekendHuidige burgerlijke status, partner, kinderen en hun activiteiten, motivatie voor de beroepskeuze

 • Levensverhaal 2Hobbys en het beleven hiervan met anderenMaatschappelijke belangstelling en de hiermee verband houdende functies Kerkelijke beleving en politieke belangstellingHouding tegenover Rotary en toekomstverwachtingen in dit opzicht

 • Toets je Intutie 1Doel: het bevorderen van een ethische wijze van besluitvorming bij te nemen beslissingenHoe? Door middel van het in de club houden van een workshop waarin de 6 stappen worden aangeleerd bij het omgaan met morele vraagstukkenClubworkshop word geleid door een Rotarian die opgeleid is als trainerTrainers worden opgeleid Nijenrode Business Universiteit en zijn Rotarians

 • Toets je intutie 2Contact voor de cursus opnemen met:Leo Ligthart via: drligthart@planet.nl

 • Hoe geef je jouw beroep een stem 3.Club overschrijdendGezamenlijk project: Stageplaatsen Den Hey-Acker.Wedstrijd Profielwerk-stukken MOBeroepenbeursKern:Maatschappelijkebetrokkenheid

 • Hoe geef je jouw beroep een stem 4.Internationaal GSEGSE Activiteiten=Group Study Exchange CommissieRessorteren onder AG Vocational1610 een maal jaars een groep zenden en ontvangen Dienstbaarheid

 • GSE: 1610GSE commissie: Hans Brader jmhbrader@tiscali.nl voorzitter.Secretaris: wmalcontent@technidate.nl Wim Malcontent

 • GSE 2008-2009RC Goes (R I)RC Hoeksche Waard Binnenmaas (R II)RC Bergen op Zoom (R III)RC Gilze-Rijen & RC Tilburg Oost (R IV)RC Kinderdijk (R V)

 • Districtscommissie Vocational 16105 Regios = 5 vertegenwoordigers1 Vertegenwoordiger naar andere districtenDenktank nieuwe vormenOndersteunen voorzitters vocationalIn kaart brengen van successen

 • VacaturesRegio 1: Club MiddelburgRegio 2: Willy SpaanRegio 3: West-Brabant: vacatureRegio 4: Erick HekkingRegio 5: Alblasserwaard etc: vacature

 • Gewetensvraag .Wat realiseren wij binnen onze club nu eigenlijk van dit alles ?????

 • Met dank voor Uw aandacht .Leo Ligthart AG Vocational 161006-51309909drligthart@planet.nl