“VNO-NCW heet de NVGA welkom” van datakwaliteit en rendement. Hier zal volop ... met het project...

of 21 /21
NUMMER 23 | APRIL 2017 “VNO-NCW heet de NVGA welkom” Marktdag Volmachten woensdag 19 april 2017

Embed Size (px)

Transcript of “VNO-NCW heet de NVGA welkom” van datakwaliteit en rendement. Hier zal volop ... met het project...

 • NUMMER 23 | APRIL 2017

  VNO-NCW heet de NVGA welkom

  Marktdag Volmachten woensdag 19 april 2017

 • C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond.pdf 1 17-3-2015 13:43:08

  Wij feliciteren de volgende bedrijven met het live gaan van hun mobiele app:

  Blokweg Elswout AG Westenburg De Keyzer Adviesnet fidus

  Ook een eigen app voor uw bedrijf?Ga naar www.assurantie-apps.nl

  www.assurantie-apps.nl

  IEDERE INTERMEDIAIR EEN EIGEN MOBIELE APP

  Altijd direct op de telefoon van je klant

  Eigen inrichting op basis van bouwstenen

  Mobiel schade melden

  Mobiel wijzigingen doorgeven

  Handige informatie voor je klanten

  Diverse mogelijkheden voor koppelingen

  april 2017 | www.nvga.org | 3

  Van de redactie

  Dit magazine verschijnt kort voor onze Marktdag

  Volmachten.

  Deze organiseren we samen met het verbond van

  verzekeraars

  In de ochtend beginnen we met onze ledenvergadering

  waarin we met onze leden een aantal belangrijke zaken

  willen doornemen die gaan over de continuteit van onze

  mooie volmachtbedrijven. Uw aanwezigheid is daarom

  ook dit jaar van het grootste belang.

  De Marktdag, die in de middag begint, staat in het

  teken van datakwaliteit en rendement. Hier zal volop

  aandacht aan worden besteed. Daarnaast zal het

  thema innovatie in de schijnwerpers worden

  gezet, aangezien dan de winnaar van de

  NVGA AM Innovatieprijs bekend zal worden

  gemaakt. Wij ontvingen daarvoor maar

  liefst 23 inzendingen. De keuze zal worden

  gemaakt uit vijf genomineerden. Alle deelnemers

  treft u in deze editie aan, alsmede tijdens de

  Marktdag zelf zullen ze (herkenbaar) aanwezig

  zijn. Als u hen vraagt naar hun innovatie, zullen ze

  daarover enthousiast vertellen. Laat u dus vooral ook

  op dit gebied inspireren. Duidelijk is dat er rondom

  het volmachtbedrijf veel (innovatieve) beweging is en

  dat overal ondernemers bezig de kosten in de keten te

  beheersen door slimme oplossingen,

  Het hot item rendement zal de leidraad zijn

  in de paneldiscussie tussen volmachtgevers en

  gevolmachtigden. Aan de hand van stellingen zullen

  de panelleden met de zaal gaan discussiren waarbij u

  daadwerkelijk uw stem kunt laten horen.

  Het belooft een mooie middag te worden die we gaan

  afsluiten met een ongetwijfeld boeiende presentatie van

  levenskunstenaar Ilja Gort.

  Rest mij nog u namens het GA magazine-team veel

  leesplezier te wensen. Graag tot ziens op 19 april!

  Namens de redactie

  Arie van den Berg

  28

  18

  VAN DE VOORZITTER 5

  LIDMAATSCHAP VNO-NCW VOOR NVGA 6

  WERKPROGRAMMA RISICOBEHEERSING VOLMACHTEN 10

  WORKSHOP WERKPROGRAMMA RISICOBEHEERSING VOLMACHTEN 13

  HET CENTRAAL VOLMACHTBEDRIJF 14

  VIJF FINALISTEN NVGA AM INNOVATIEPRIJS BEKEND 18

  DEELNEMERS NVGA AM INNOVATIEPRIJS 20

  HI THERE NIEUWE VERZEKERINGSWERELD 22

  PROGRAMMA MARKTDAG VOMACHTEN 25

  SOLERA NEEMT VOLMACHTBEHEER EN COLIMBRA OVER 26

  ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE 30

  INNOVATIEBLOG 35

  DE PASSIE VAN TOM VAN DER GEER 36

  Inhoudsopgave

  6

  Mis het niet!

 • april 2017 | www.nvga.org | 5

  Het thema van die dag laat zich raden. Rendement &

  Datakwaliteit. D onderwerpen waar het vandaag de

  dag om draait. Zonder goede (gestroomlijnde) data

  uiteindelijk geen rendement.

  Met als motto leuker kunnen wij het niet maken,

  maar wel beter wordt door partijen hard gewerkt

  de datakwaliteit op orde te krijgen. Een missie die

  we hopelijk met zn allen goed zullen volbrengen en

  daar met zn allen het profijt van zullen hebben.

  De introductie van het nieuwe Werkprogramma

  Risicobeheersing Volmachten is een goed voorbeeld

  van ons gezamenlijk streven de kwaliteit van het

  volmachtkanaal en de kwaliteit van data verder te

  verhogen. En dat het volmachtbedrijf zich daar goed

  bewust van is, bleek uit de grote belangstelling voor

  de door de NVGA georganiseerde workshops over

  dit Werkprogramma. Meer dan 200 vakbroeders

  hebben n van de vier sessies bijgewoond. In plaats

  van een afvinklijstje moeten we dit programma echt

  zien en inzetten als een bedrijfsvoeringsinstrument.

  Door als volmachtbedrijf de bedrijfsvoering en de

  verantwoording naar volmachtgevers in control te

  hebben, ontstaat er echt rust n inzicht, zoals Ron

  Krisman verderop in deze editie terecht opmerkt.

  In dit kader verdienen ook de Voorbeeld

  Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV)

  2017 en de Voorbeeld-poolovereenkomst 2017

  een eervolle vermelding. Deze producten zijn in

  voorspoedige samenwerking en in recordtempo

  tussen het Verbond van Verzekeraars en de NVGA tot

  stand gekomen. Belangrijke aanpassing in de VSV

  2017 is dat het eerdergenoemde Werkprogramma

  is opgenomen. Bij de poolovereenkomst zijn we erg

  blij met de verruiming van de verlengingstermijnen

  van 2/1 naar 4/3 maanden waardoor er nu meer

  tijd beschikbaar is om bij een opzegging van een

  poolaandeel door een verzekeraar de benodigde

  capaciteit elders in te kopen. Een belangrijk resultaat

  dat we hebben weten te bewerkstelligen bij

  verzekeraars in samenwerking met het Verbond van

  Verzekeraars.

  Zonder (data)kwaliteit geen rendement

  Van de voorzitter...

  Nog een week te gaan en dan is het zover: de Marktdag Volmachten die de NVGA samen met het Verbond van

  Verzekeraars organiseert. Een tweejaarlijks evenement dat inmiddels op een groot en trouw publiek kan rekenen. Vele

  volmachtcollegas hebben zich inmiddels aangemeld. Wie? Dat kunt u zien op de Deelnemerslijst op de NVGA-site.

  Als we praten over (data)kwaliteit en

  rendement, dan hebben we het zeker ook over

  krachtenbundeling. Zo is de NVGA onlangs

  toegetreden tot VNO-NCW met een bestuurszetel

  om langs deze weg direct ingang te hebben bij

  bewindsvoerders, wethouders en de Europese

  Commissie in Brussel. Hierdoor zijn we nog beter

  in staat om voor ons relevante discussies en

  besluitvorming te benvloeden. Bij deze organisatie

  zijn maar liefst 155 brancheorganisaties en 500

  ondernemingen aangesloten.

  Een krachtenbundeling dichter bij huis is die

  van Solera, VolmachtBeheer en Colimbra. Door

  hun samengaan zullen deze partijen de branche

  nog betere (gentegreerde) oplossingen kunnen

  aanbieden en een nog betere invulling aan de

  datakwaliteit kunnen geven. Wat de NVGA betreft

  een positieve ontwikkeling die logischerwijs zou

  moeten leiden tot een reductie van de kosten in de

  keten. Innovatief is de oprichting van het Centraal

  Volmachtbedrijf door mijn collega-bestuursleden

  Marcel van Loon en Patrick Heuts. Via hun

  co-volmachtmodel dat ook ondersteunend

  kan zijn voor andere volmachtbedrijven - wordt

  schaalgrootte en dus een hoger rendement

  gerealiseerd.

  Over innovatie gesproken. Er is een heuse battle

  gaande tussen vijf genomineerden om de NVGA

  AM Innovatieprijs. De winnaar zal op de Marktdag

  bekend gemaakt worden. Nog meer reden dus om

  hier bij aanwezig te zijn. Maar het meest belangrijk

  is dat we daar met elkaar in gesprek gaan over de

  actualiteit en onze visie op de ontwikkelingen in

  het volmachtkanaal. Zowel tijdens het inhoudelijk

  programma als tijdens de sociale onderdelen, zoals

  een uitgebreide lunch exclusief voor onze leden.

  Hopelijk valt dit nu al bij u in de smaak en schrijft u

  zich in. Graag tot 19 april!

  Ron Gardenier

  Voorzitter NVGA

  Vandaag nieuwe inzichtenMorgen nieuwe richting

  Ons ervaren team van consultants helpt intermediaire organisaties met hun koers voor de toekomst. Dat begint met een scherpe analyse van de identiteit van jouw kantoor en een helder toekomstbeeld. Het helpt je krachtige keuzes te maken, nieuwe wegen in te slaan en voorop te lopen. Verwacht geen dikke rapporten, maar concrete plannen, programmas en workshops. Ook toekomstgericht ondernemen? Kijk op www.voorzie.nl.

 • Hans de Boer noemt zichzelf een vogelliefhebber.

  Soms kijkt hij uit het raam van zijn kantoor op

  de twaalfde verdieping van de Malietoren in Den

  Haag en ziet hij een buizerd over de bomen van het

  Haagse Bos scheren. Of hij kijkt naar de zeemeeuwen

  die in de verte de kust van Scheveningen verkennen.

  Wij geloven hem direct als hij zegt dat het uitzicht

  vanuit zijn kamer op een zonnige dag fenomenaal

  is, helaas is het grauw en grijs als we een bezoek aan

  De Boer brengen. We zijn echter niet gekomen om

  naar buiten te staren. Wij willen weten wat VNO-

  NCW, dat de ambitie heeft om van Nederland het

  meest welvarende land ter wereld te maken, voor de

  NVGA kan betekenen.

  Kunt u in het kort uitleggen wat VNO-NCW

  doet?

  Wij zijn een organisatie die zich proactief inzet

  voor ondernemerschap in dit land. Op alle vlakken

  wordt er een deken van bureaucratie over Nederland

  gelegd, wij zijn de partij die zegt: zo kan het wel

  weer. Er moet tenslotte ook ruimte blijven voor

  ondernemers. Onze invalshoek ligt daarbij vooral in

  het het algemeen economisch belang, een gunstig

  vestigingsklimaat en een goede samenleving.

  Jullie werken nauw samen met MKB-Nederland.

  Inderdaad. We zijn twee aparte verenigingen, maar

  zitten in hetzelfde gebouw, delen het beleidsbureau

  en de backoffice, en hebben over de meeste

  onderwerpen dezelfde mening. Achter de schermen

  werken we dus veel samen en per dossier bekijken

  we wie wat doet. Bijvoorbeeld wie het woord voert

  in de media. Vaak is dat afhankelijk van wiens belang

  groter is.

  Wat heeft u de leden van VNO-NCW te bieden?

  Dan kunt u denken aan drie aspecten. Wij

  hebben directe ingangen bij bewindspersonen,

  wethouders en de Europese Commissie in Brussel,

  waardoor wij invloed kunnen uitoefenen op

  discussies en besluitvorming. Bovendien hebben

  we ontzettend veel kennis in huis en delen wij die

  kennis waar mogelijk. Ons beleidsbureau is met

  ongeveer 45 personen niet heel groot, maar we

  beschikken over uitstekende vakmensen, zoals

  fiscalisten en economen. Als er onderwerpen

  zoals de vennootschapsbelasting of vergroening

  van de belasting worden besproken, dan werken

  onze experts samen met de experts van de bij ons

  aangesloten bedrijven en branches. Tenslotte hebben

  wij de macht van het grote getal, dankzij de 155

  brancheorganisaties en 500 ondernemingen die lid

  zijn van VNO-NCW wordt er naar ons geluisterd.

  Welke meerwaarde voor de NVGA-leden ziet u?

  Net zoals andere brancheorganisaties kunnen ook

  jullie kennis en contacten bij ons ophalen. De NVGA

  kan zitting nemen in verschillende commissies,

  zodat jullie aan tafel zitten als er onderwerpen

  worden besproken die jullie aanspreken. Denk aan

  de commissie beleid en regelgeving financile

  sector, maar bijvoorbeeld ook commissies die zich

  bezig houden met data & digitalisering en milieu

  & klimaat. Want op die terreinen liggen niet alleen

  risicos, maar ook kansen. Dan kun je er maar beter

  bij zijn en dat kan via ons.

  Wat verwacht u van de NVGA?

  Ik hoop en verwacht dat jullie, wellicht samen

  met het Verbond van Verzekeraars, een beeld geven

  van wat het moderne denken over het bieden

  van zekerheid in de samenleving is. Waar loop

  je tegenaan, bijvoorbeeld bij een onderwerp als

  recycling. Hoe moet je risicos die daarbij ontstaan

  verzekeringstechnisch oplossen?

  Hoe kijkt u naar de verhouding tussen de NVGA

  en het Verbond?

  Iedereen zoekt zekerheid, maar niet ten koste

  van elke prijs. Ik heb in het verleden veel gedaan

  voor verzekeraars en ben goed op de hoogte van

  de structuur van de sector. Ik constateer dat het

  verzekeringsveld qua instituut niet veel veranderd

  is, afgezien van bijvoorbeeld nieuwe technologien.

  De NVGA en het Verbond zijn binnen dat veld

  aanvullend aan elkaar, de n heeft de ander nodig

  en andersom. Al kan ik mij goed voorstellen dat

  er over bepaalde issues af en toe een kleine strijd

  woedt. Je moet elkaar tenslotte wel scherp houden.

  Wat vindt u zelf het mooiste resultaat van VNO-

  NCW onder uw leiding?

  We hebben vorig jaar afgesproken dat het

  MKB-opstapje in de vennootschapsbelasting

  stapsgewijs wordt opgerekt naar een bedrag

  van 350.000. Ik denk dat veel NVGA-leden dit

  belangrijk vinden. Het is goed voor het totale

  bedrijfsleven en daar zitten jullie eindklanten. Verder

  is de bedrijfsopvolgingsregeling, voor een fiscaal

  vriendelijke behandeling binnen familiebedrijven,

  hier bedacht en veiliggesteld. En we zijn, met hulp

  van de bij VNO-NCW aangesloten branches, gestart

  met het project NL Next Level, waarbij we onze

  visie schetsen op het Nederland van de toekomst.

  We hebben gepleit voor een investeringsbank om

  grote transities in Nederland gefinancierd te

  krijgen, zoals de energie- infrastructuurtransitie.

  Persoonlijk had ik verwacht, dat we dit moesten

  bevechten in een nieuw kabinet. Het vorige

  kabinet heeft er echter al een fundering voor

  gelegd.

  Was u tevreden met de uitslag van de recente

  verkiezingen?

  Heel tevreden en zeker ook met het hele beeld

  van die dag. Ik ben erg blij dat wij ons aan de

  rest van de wereld hebben gepresenteerd als

  een verstandig volk dat kiest voor stabiliteit. Bij

  een democratie horen stemmers die voor uiterst

  rechts of links kiezen, daar heb ik geen enkele

  moeite mee. Maar door deze uitslag worden we

  gedwongen om compromissen te sluiten, met

  naar het midden gedreven oplossingen. Ik vind

  dat zo gek nog niet. Stel dat Groen Links tot het

  kabinet toetreedt. Dan zullen ze moeten inleveren

  op hun standpunt over vergroening van het

  belastingsysteem, terwijl de andere partijen gaan

  afwegen hoever ze meegaan. Het resultaat is

  waarschijnlijk een vergroening op de gebieden

  waar dat het makkelijkst kan. Want als we ineens

  overgaan naar complete vergroening, dan zou

  het bedrijfsleven daar direct de schade van

  ondervinden. Politiek gezien ben ik daarom voor

  een tactiek van kleine stapjes en ik denk dat de

  combinatie VVD, CDA, D66 met een vierde partij

  ons land daarmee verder op weg helpt.

  U bent zelf lid van het CDA. Waarom?

  Ik was van 1997 tot 2003 voorzitter van

  MKB-Nederland en stoorde mij ontzettend aan

  freeriders, bedrijven die wel profiteerden van ons

  werk maar geen lid waren. Net zoals er mensen

  zijn die gaan stemmen en daarmee denken hun

  aandeel te hebben geleverd. Maar dat is slechts

  ten dele waar, een politieke partij moet ook in de

  benen blijven. Toen dacht ik: ik word lid van het

  CDA. Ik ben een op-en-top democraat en vond dat

  Jan-Peter Balkenende een positie innam die balans

  bracht. Ik kreeg sympathie voor hem en besloot m

  te steunen.

  U lijkt oprecht blij te zijn met uw functie als

  voorzitter van VNO-NCW. Wat maakt het zo

  leuk?

  In maart was ik met een stuk of 25 Nederlandse

  bedrijven op handelsmissie in Panama. Daar is

  men bezig om in het gebied rond de nieuwe

  sluizen nieuwe bedrijvigheid te generen, waarbij

  er onder andere land moet worden opgespoten.

  Op die momenten ben ik ontzettend trots op mijn

  eigen land. Op het maritieme en logistieke gebied

  vormen wij de top van de wereld. Ondanks onze

  De NVGA trad vorige maand officieel toe als lid van ondernemersorganisatie VNO-NCW. De redactie van GA magazine

  zocht VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer op en vroeg hem wat voor NVGA-leden de meerwaarde van aansluiting bij zijn

  organisatie is. Wij beschikken over kennis en contacten n hebben de macht van het grote getal. Via ons kunnen jullie

  aan tafel zitten als er belangrijke dossiers worden besproken.

  TEKST Irene Okkerman en Martin Veldhuizen

  6 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 7

  VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer over toetreding NVGA

  Aan tafel bij belangrijke dossiers

  Net zoals andere

  brancheorganisaties

  kunnen ook jullie kennis en

  contacten bij ons ophalen

 • geringe oppervlakte zijn we, na de VS, qua export

  van agrarische producten het tweede land ter

  wereld. Verder is Nederland koploper op het gebied

  van digitale infrastructuur en digitale toepassingen,

  hoewel we volgens deskundigen pas op tien tot

  vijftien procent zitten van waar we uiteindelijk op

  uitkomen. Er zijn dus nog enorme groeikansen.

  Wat betekent dat voor onze branche?

  Robotisering, artificial intelligence en blokchain

  staan pas in de kinderschoenen. De ontwikkeling in

  digitalisering gaat alles wat we nu doen flink op zn

  kop zetten. Bij lk bedrijf, dus ook bij verzekeraars en

  jullie leden. Het is dus van belang om aangehaakt

  te zijn bij ons netwerk. Doen de daarbij aangesloten

  bedrijven het goed, dan is dat ook positief voor jullie.

  Want het zijn ook jllie mogelijke eindklanten. Laat

  ik de Brexit als voorbeeld geven. Ik denk niet dat

  deze ontwikkeling direct veel voor jullie sector gaat

  betekenen. Maar wij hebben samen met het kabinet

  gekeken naar hoe we de schade managen die eruit

  voortkomt n naar de kansen die het biedt. Wat

  kunnen wij doen om investeerders die niet meer in

  Engeland willen zitten naar Nederland te halen? We

  beschikken nu over een lijst van honderd bedrijven

  die serieuze interesse hebben zich in Nederland te

  vestigen. Omdat wij een geweldig vestigingsklimaat

  hebben, met een fantastische infrastructuur, een

  uitstekende logistiek en slimme en taalvaardige

  mensen.

  Stel dat die bedrijven naar Nederland komen,

  wat zijn daarvan de gevolgen?

  Dat durf ik echt niet te zeggen. Maar nu de NVGA

  lid is van VNO-NCW, zitten jullie bovendien op

  de eerste rij als dit soort ontwikkelingen voorbij

  komen en dossiers worden besproken. Daardoor

  kun je erop anticiperen en invloed uitoefenen op de

  besluitvorming en de vertaling daarvan in wet- en

  regelgeving. Ik heet de NVGA daarom van harte

  welkom bij onze vereniging.

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

  HANS DE BOERHans de Boer (Oostdongeradeel, 17 januari

  1955) is sinds 1 juli 2014 voorzitter van

  ondernemingsorganisatie VNO-NCW, die

  eind 1996 is ontstaan uit de fusie tussen het

  Verbond van Nederlandse Ondernemingen en

  het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond.

  Daarvoor was hij onder andere ondernemer,

  commissaris en adviseur. Zo was hij voorzitter

  van de Raad van Commissarissen bij de Sperwer

  Groep, voorzitter van de Raad van Advies van

  het UWV Werkbedrijf, commissaris bij Siemens

  Nederland en commissaris bij de Greenport

  Ontwikkelingsmaatschappij. In de periode

  1997-2003 was De Boer voorzitter van MKB-

  Nederland. Daarnaast bouwde hij de nodige

  ervaring op in de wereld van de (Haagse) lobby

  voor ondernemers. Hans de Boer studeerde

  economie aan de Vrije Universiteit van

  Amsterdam, is getrouwd en heeft twee kinderen.

  april 2017 | www.nvga.org | 9

  De ontwikkeling in

  digitalisering gaat alles

  op zn kop zetten, ook bij

  NVGA-leden

  Ne un

  De n Vn

  R P

  Jn Of

  Effectiever samenwerken

  ARAG is volop in beweging. Wij legg

  en meer de focus op de samenwerk

  ing met onze business partners.

  Daarom hebben wij Nederland in reg

  ios verdeeld en per regio een accoun

  tmanager aangesteld. Het voordee

  l

  hiervan is dat zij letterlijk dichter bij

  u als business partner zitten en kun

  nen pro teren van regionale cluster

  ing.

  Elke accountmanager wordt aan ee

  n medewerker commercile binnen

  dienst gekoppeld die intern orde op

  zaken houdt. Daarnaast kunt u reke

  nen op een persoonlijke volmachtbe

  heerder die helpt bij het inregelen v

  an

  producten, het hanteren van de juis

  te voorwaarden, enzovoorts.

  Wij kijken ernaar uit om samen me

  t u, op een nog e ectievere en e ci

  ntere manier, de markt te bediene

  n.

  4720 ARAG adv A4 4 regio's.indd 1 24-03-17 13:24

 • 10 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 11

  de wens van DNB naar integraal risicomanagement

  is het Werkprogramma tot stand gekomen. Het

  Werkprogramma is enerzijds een bundeling van

  al bestaande controle-activiteiten en anderzijds

  een verbetering van het in control zijn van de

  volmachtactiviteiten.

  Whats new?

  De sector moet dit Werkprogramma cht als

  bedrijfsvoeringsinstrument gaan gebruiken.

  Gevolmachtigden die met het Self Assessment

  Gevolmachtigde Agenten (SAGA) werkten en dit

  gebruikten zoals het bedoeld was, beschikten al

  over een bedrijfsvoeringsinstrument. Maar het

  Werkprogramma dekt echt aanzienlijk meer af dan

  het SAGA. Door uitbreiding van het aantal vragen

  is het kwalitatief verbeterd. Getracht is om zaken

  dusdanig SMART te benoemen dat de eenduidigheid

  en daarmee de waarde van terugkoppeling door

  verzekeraars kwalitatief beter is. Ook dwingt het

  de gevolmachtigde nog meer om zaken goed te

  agenderen en de periodieke controles goed te

  plannen en vorm te geven. Het Werkprogramma

  moet gezien worden als een marktbrede standaard.

  Het geldt voor iedere gevolmachtigde. Volmacht

  is een professionele en in volume groeiende markt

  en daar horen bepaalde basisvoorwaarden en een

  borging van voldoende goede hygine bij. Vanuit

  die invalshoek is het nieuwe Werkprogramma een

  verplicht instrument voor alle gevolmachtigden. De

  basis hiervoor ligt in de nieuwe VSV 2017.

  Wat zijn de vervolgstappen?

  Naarmate het risicodenken en het daarbij

  behorende risicobeheer zich ontwikkelde, kwam er de

  afgelopen jaren iedere keer een controle-instrument

  bij wat onbedoeld leidde tot een bont palet. In de

  diverse uitvragen zoals het SAGA, uitvoeringsverslag,

  solvency checklist etc. werden zaken dubbel of net

  even anders bevraagd, maar in ieder geval niet

  efficint.

  In het nu uitgerolde werkprogramma, zijn reeds

  diverse efficiencyslagen gemaakt, maar het is nog

  niet optimaal. Er is nog steeds sprake van een

  overlap en die moet eruit. Het Werkprogramma

  is een goede eerste stap, maar er moeten

  vervolgstappen worden gezet, zoals het afschaffen

  van de doublures in het Uitvoeringsverslag (met

  uitzondering van de MS-PI: Market Scan Portefeuille

  Inzicht), de Solvency Checklist en het afschaffen

  van het stellen van non-concurrentile vragen

  in concurrentile audits. Dat er meer activiteiten

  gecontroleerd moeten worden en daarover

  verslag moet worden gedaan, dat snapt iedereen.

  Tegelijkertijd moet je ook als markt inzien dat als

  zaken overbodig of dubbel gebeuren, je bereid moet

  zijn om die te laten vallen. De werkgroep buigt zich

  daar nu over. Op basis van de reacties die we uit de

  markt ontvangen, gaan we proberen zaken beter

  te stroomlijnen. Zaken meer helder, makkelijker

  invulbaar en voor slechts n uitleg vatbaar te

  maken.

  Hoe staat het met de introductie van het

  accountantsprotocol?

  Mede ingegeven door de grote druk op

  datakwaliteit is besloten het accountantsprotocol

  een jaar uit te stellen. Wenselijk is dat net zoals de

  gevolmachtigde en de verzekeraar hun rol binnen

  een bepaalde bandbreedte uitvoeren, dit ook gaat

  gelden voor de accountant.

  Nu ervaren we nog te vaak verschillen bij

  accountants. Accountants zijn in het algemeen

  geneigd om snel op de processing te gaan zitten,

  maar voor een goede beoordeling moeten zij op

  onderdelen de inhoud in en daarvoor zouden ze het

  volmachtbedrijf eigenlijk goed moeten kennen.

  Accreditatie is lastig, maar we zoeken wel naar

  instrumenten om de accountant handvatten

  te geven waarmee hij de controles efficint en

  op de juiste manier kan uitvoeren. We hebben

  daarover ondermeer gesproken met de Nederlandse

  Beroepsorganisatie van Accountants. Een punt

  van aandacht en ook wel zorg is dat er vanuit het

  Werkprogramma meer taken bij de accountant

  worden gelegd. De daarmee ongetwijfeld

  samenhangende kostenverhoging zou echter zo

  beperkt mogelijk moeten blijven doordat de interne

  kosten als gevolg van efficiencyverbetering omlaag

  moeten gaan.

  Zal het toezicht meer of minder worden?

  Mede vanwege het toenemende volume

  heeft het volmachtkanaal de aandacht van de

  toezichthouders. Daarbij zie je dat een DNB

  bijvoorbeeld meer inzoomt op onderdelen binnen

  het kanaal, steeds meer op productniveau. Mogelijk

  ook een gevolg van het feit dat het kanaal steeds

  beter inzichtelijk wordt. Onze verwachting is niet

  dat het toezicht minder zal worden. Wel hebben

  we goede hoop dat het vergrootglas weleens wat

  verder weg gehouden zou kunnen worden, mits we

  Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten:

  Whats new!?Half februari is het nieuwe Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten in de markt uitgerold. Om haar leden op

  praktische wijze door dit programma te loodsen, organiseerde de NVGA in maart diverse workshops die op grote

  belangstelling konden rekenen.

  Waarom dit nieuwe Werkprogramma en waarom is dit zo belangrijk voor het volmachtkanaal?

  TEKST Irene Okkerman, Irenergy

  Vragen die zich het best door deskundigen laten

  beantwoorden

  Vanwege hun directe betrokkenheid bij dit

  onderwerp zijn Adle Jeuken (directeur Volmacht

  bij a.s.r.) en Ron Krisman (bestuurslid NVGA) de

  aangewezen personen. Beiden zijn lid van de

  Werkgroep Risicobeheersing Gevolmachtigd Agent,

  bestaande uit zowel vertegenwoordigers van het

  Verbond van Verzekeraars als de NVGA, waarbij

  Jeuken als voorzitter optreedt.

  Waarom het Werkprogramma?

  De oorsprong is terug te voeren naar een onder-

  zoek van DNB in 2013 naar de uitbestedings-

  activiteiten van verzekeraars, waarbij DNB een

  aantal knelpunten signaleerde. Zo zou commercie

  belangrijker zijn dan compliance en de risico-

  beheersing. Kortgezegd kwam het erop neer

  dat DNB vond dat verzekeraars onvoldoende in

  control waren op de aan volmachten uitbestede

  werkzaamheden en dat er maatregelen genomen

  moesten worden.

  Dit was aanleiding om de genoemde werkgroep

  te vormen. Deze werkgroep is de risicos in de

  volmachtmarkt in kaart gaan brengen alsook de

  bestaande controle-instrumenten, zoals het Self

  Assessment Gevolmachtigde Agenten (SAGA) en het

  uitvragen via de Uitvoeringsverslagen en Solvency II

  checklist.

  Gekeken is naar de risicos die aan de orde kunnen

  zijn en welke mogelijke beheersmaatregelen er bij

  die risicos passen om ze in control te houden. Vanuit

  Ron Krisman: Incidenten kunnen nooit volledig worden uitgebannen, maar als we op een gedegen wijze in control zijn, dan ontstaat er echt rust n inzicht in het volmachtkanaal.

  Adle Jeuken: Met het Werkprogramma is een belangrijke stap gezet te komen tot een verbeterd integraal risicomanagement. De meerwaarde van het programma zit m in de executie: dus door het goed te gebruiken.

 • Workshops Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten

  12 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 13

  de kwaliteit van het kanaal op het gewenste niveau

  krijgen. Bijvoorbeeld door een goede datakwaliteit,

  door goede resultaten in de portefeuille en door

  een goede bedrijfsvoering.

  In ieder geval is het belangrijk dat we waken voor

  een vinkjes-cultuur. Liever eenmaal per jaar een

  goed inhoudelijk gesprek over verslaglegging met

  verzekeraars dan dat je voor ieder wissewasje een

  vinkje zet. Doen we dit goed met elkaar, dan maken

  we een megaslag en zorgen we voor een tijdige

  signalering van zaken. Incidenten kunnen nooit

  volledig worden uitgebannen, maar als we op een

  gedegen wijze in control zijn, dan ontstaat er echt

  rust n inzicht in het volmachtkanaal. Control in

  de bedrijfsvoering van het volmachtbedrijf en in de

  verantwoording naar die partijen die daar belang

  bij hebben.

  Wat is het belangrijkste doel van het

  Werkprogramma?

  Het Werkprogramma moet het samenspel tussen

  volmachtbedrijf en verzekeraar stimuleren. Het

  is een cyclisch proces waaraan iedereen zijn

  bijdrage moet leveren. Met elkaar moeten we

  inhoud geven aan de verdere ontwikkeling van

  het Werkprogramma. De verzekeraar vervult een

  belangrijke rol door het leveren van een gerichte en

  tijdige terugkoppeling aan de gevolmachtigde.

  Het Werkprogramma helpt de gevolmachtigde

  om met zijn bedrijfsvoering in control te zijn.

  Bovendien is het een waardevol instrument dat

  de gevolmachtigde helpt zijn bedrijfsvoering

  te optimaliseren. Het louter zien als een

  verantwoording is jammer, omdat dan de waarde

  van het instrument niet goed wordt benut!

  In ieder geval is het

  belangrijk dat we waken

  voor een vinkjes-cultuur

  Ron Krisman en Adle Jeuken: Het Werkprogramma is enerzijds een bundeling van al bestaande controle-activiteiten en anderzijds een verbetering van het in control zijn van de volmachtactiviteiten.

  Op 20 en 29 maart organiseerde de NVGA een

  viertal workshops over het recent ingevoerde

  werkprogramma Risicobeheersing Volmachten,

  dat in onderling overleg tussen het Verbond van

  Verzekeraars en de NVGA tot stand is gekomen. Bijna

  170 deelnemers waren aanwezig. In de ochtend- en

  middagsessies werden de leden genformeerd over de

  achtergronden van dit nieuwe normenkader. Tevens

  werd men op praktische wijze door het programma

  geloodst en was er voldoende gelegenheid voor

  vragen. De inleiders van de workshops waren Ron

  Krisman (bestuurslid NVGA en lid van de Werkgroep

  Risicobeheersing Gevolmachtigd Agent) en Rien

  Goes (oud-bestuurslid NVGA en als consultant nauw

  betrokken bij dit normenkader).

  Hiernaast wordt in dit magazine uitgebreid

  ingegaan op het Werkprogramma Risicobeheersing

  Volmachten. Het is van groot belang dat

  gevolmachtigden zo snel mogelijk hiermee aan

  de slag gaan. Om ook de kantoren te bereiken die

  verhinderd waren voor de workshops is een opname

  gemaakt van n workshop. Deze opname is te

  vinden op de NVGA-site.

  Binnenkort komt de Q&A beschikbaar over het

  Werkprogramma

  Het NVGA-bestuur heeft op deze dagen meteen

  van de gelegenheid gebruik gemaakt om de leden

  tijdens de lunch bij te praten over de actuele

  ontwikkelingen.

  DE GESPREKSONDERWERPEN WAREN ONDER MEER: Capaciteit Volmachtmarkt;

  Relatie volmachtgevers;

  Nieuwe volmacht- en poolovereenkomst;

  Leidraad sanctieregelgeving;

  Voorbeeld-bewerkersovereenkomst.

 • Rendement en datakwaliteit dwingen het volmachtkanaal tot keuzes

  Het Centraal Volmachtbedrijf borgt het voortbestaan van de huisvolmacht

  14 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 15

  zonder dat je je daarmee onderscheidt. Steeds meer

  particuliere tekening gaat terug naar honderd procent

  tekening. Dus wat voegt het toe om bijvoorbeeld

  het particuliere pakket van Delta Lloyd in je eigen

  systeem in te richten? Doe je dat echter gezamenlijk,

  dan kun je die investering delen zonder dat je elkaars

  concurrent bent.

  Met deze (investerings-)vraagstukken als

  uitgangspunt gingen Heuts en Van Loon samen

  aan de slag om een model voor n gezamenlijk

  volmachtbedrijf uit te werken. Want ondanks dat

  het rendement van hun respectievelijke, middelgrote

  bedrijven goed was, waren ze ervan overtuigd dat het

  anders en beter kon.

  UNIEK MODELMet behulp van Cees de Jong is er een nieuw juridisch

  model tot stand gekomen: het co-volmachtmodel. Op

  basis van dit model kunnen volmachtbedrijven onder

  het collectieve vergunningnummer van het CVB bij de

  Het volmachtbedrijf moet naast zijn normale

  werkzaamheden tegenwoordig aan veel eisen

  voldoen. Zo nemen de taken op het gebied van

  compliance alleen maar toe. Net zoals de dringende

  noodzaak de kwaliteit van data op orde te hebben.

  In het huidige speelveld waar het rendement onder

  druk staat, is het de vraag in hoeverre investeringen

  terugverdiend kunnen worden.

  Heuts: Als gevolmachtigde moet je je afvragen

  wat het toevoegt om zaken alleen te blijven doen,

  CVB ofwel het Centraal Volmachtbedrijf komt tegemoet aan een behoefte die bij veel huisvolmachten leeft.

  Namelijk om zaken als compliance en ICT uit te besteden, maar de eigen zelfstandigheid als gevolmachtigd agent te

  behouden. Inmiddels zijn ook verzekeraars enthousiast over ons co-volmachtmodel, aldus CVB-oprichters Patrick

  Heuts en Marcel van Loon.

  TEKST Irene Okkerman, Irenergy

  Patrick Heuts en Marcel van Loon: Dankzij het co-volmachtmodel kunnen we invulling geven aan ons ideaalplaatje waarbij we op een hele efficinte manier onze automatisering, onze mensen en compliancezaken delen.

  AFM ingeschreven blijven.

  Heuts: Ons uitgangspunt is dat we gevolmachtigde

  willen blijven. Dat willen we richting onze klant

  uitdragen en we willen op onze eigen manier

  zaken met die klant doen. Daarnaast willen we

  efficiencyslagen maken. Het co-volmachtmodel

  voorziet hierin en gaat uit van een gedeelde

  verantwoordelijkheid. Zowel de gevolmachtigde zelf

  als het centrale volmachtbedrijf is verantwoordelijk

  voor een deel van de werkzaamheden, waarbij het

  centrale bedrijf eindverantwoordelijk is en als zodanig

  richting de AFM en richting de verzekeraars optreedt.

  Op compliancegebied wordt alles geregisseerd

  vanuit het CVB. Ook werken we in n

  automatiseringsomgeving waarbij het centrale

  volmachtbedrijf de volledige regie heeft. Daar kun je

  als aangeslotene niet vanaf wijken.

  Omdat Patrick en ik elkaar goed liggen, hebben we de

  ambitie van n volmachtbedrijf verder uitgedacht,

  licht Van Loon nog eens toe. We durfden verdere

  stappen te zetten waarbij het de grootste uitdaging

  was om je eigen onderneming voor een deel los te

  laten en over te dragen aan het collectief. Dankzij het

  co-volmachtmodel kunnen we invulling geven aan

  ons ideaalplaatje waarbij we op een hele efficinte

  manier onze automatisering, onze mensen en

  compliancezaken delen.

  ORGANISATIE CVBOok onze collegas Huub Scharenborg en Patrick

  van der Fluit bleken direct genteresseerd te zijn in

  dit model en besloten aan te haken, gaat Van Loon

  verder. Alle vier zijn we aandeelhouder waarbij

  Patrick en ik de directie van het CVB vormen. De

  dagelijkse operatie ligt bij de volmachtmanagers

  Esther Hakkesteegt en Johan van Gaalen die deels

  voor onze eigen bedrijven werken en deels voor

  het CVB. Voormalig ANVA-man Jan Bunnik is

  verantwoordelijk voor de automatisering en Remco

  Meens voert de dagelijkse CVB- handelingen uit.

  Vanaf 1 januari jongstleden is het CVB officieel van

  start gegaan.

  PROFIJTHet doel dat de heren met het CVB voor ogen

  hebben, liegt er niet om: het beste volmachtbedrijf

  van Nederland worden n blijven. De resultaten

  tot nu toe zijn positief en de heren zijn nog steeds

  laaiend enthousiast. Nu al hebben onze bedrijven

  er extreem veel profijt van. Alle stappen die we nu

  al gezet hebben, hadden we niet zo snel en niet met

  dezelfde effectiviteit kunnen doen als we dat alleen

  hadden moeten doen. Ons digitale proces is uniek

  en genereert automatisch de nieuwste tarieven en

  polisvoorwaarden. Je hoeft alles maar n keer te

  digitaliseren en dan ben je van alle sores af. Door

  deze professionaliseringsslag kun je snel stappen

  zetten. Bovendien kun je je daardoor meer strategisch

  en meer met de klant bezighouden. Een belangrijke

  voorwaarde voor aansluiting is dat het onderling

  moet klikken en dat je moet durven delen. Ben je

  eenmaal aangesloten dan biedt dat ook commercieel

  voordelen, aldus de CVB-oprichters. Loopt een deel

  van de portefeuille provinciaal en bij een verzekeraar

  waarvan je geen volmacht hebt, dan kun je die

  overvoeren. Volmacht maakt dat je proces efficinter

  wordt, waardoor je commercieel weer meer kunt gaan

  doen.

  Heuts: We hebben een paar volmachtbedrijven

  doorgerekend en minus de bijdrage aan het

  CVB zouden ze er door aansluiting wezenlijk op

  vooruit gaan. Daarnaast levert het ook nog een

  kostenbesparing voor de organisatie op doordat zaken

  worden uitbesteed waardoor er eveneens meer tijd

  voor de klant overblijft.

  AANSTELLINGSEISENVan Loon: Aanvankelijk was het plan het CVB

  uitsluitend voor onszelf op te richten. Echter,

  gaandeweg raakten we er steeds meer van overtuigd

  dat aansluiting ook voor anderen interessant kon zijn.

  Als het goed is voor onszelf, waarom dan niet ook

  voor een ander? Feitelijk zijn we een serviceprovider

  voor volmachten, stelt Heuts. Een uitkomst voor

  veel kleine en middelgrote huisvolmachten die

  op basis van hun volume vaak maar een beperkt

  aantal volmachten hebben. Sluiten zij zich nu bij

  ons aan, dan krijgen ze, onder voorwaarden en na

  verloop van enige tijd, van wel 14 verzekeraars een

  volmacht. Door het onder druk staande rendement,

  de toenemende compliancetaken en de urgentie

  de kwaliteit van de data op orde te hebben, is er

  voor deze kantoren een (dringende) noodzaak tot

  opschaling. Natuurlijk zijn er alternatieven, zoals

  het verkopen van je kantoor, het overnemen van

  Als het goed is voor

  onszelf, waarom dan niet

  ook voor een ander?

  Marcel van Loon: Alle stappen die we nu al gezet hebben, hadden we niet zo snel en niet met dezelfde effectiviteit kunnen doen als we dat alleen hadden moeten doen.

 • april 2017 | www.nvga.org | 17

  een ander kantoor of het aansluiten bij een

  serviceprovider waarbij je stopt als gevolmachtigde.

  Het voordeel van ons model is dat je op dezelfde

  manier kan blijven opereren, zij het na een

  automatiseringsslag veel efficinter. Daarbij

  behoud je je zelfstandigheid als gevolmachtigde.

  Op de vraag of ieder kantoor zich kan aansluiten,

  antwoorden de heren als volgt. We hebben

  een duidelijk profiel en we hanteren keiharde

  aanstellingseisen. Op onderdelen zijn die misschien

  nog wel zwaarder dan die van verzekeraars.

  Natuurlijk willen we op geen enkele wijze dat onze

  bedrijven in gevaar zouden komen door de slechte

  kwaliteit van andere bedrijven. Daarom vragen

  we voor nieuwe aansluitingen ook een referentie

  aan verzekeraars. We willen weten of zij akkoord

  gaan en of zij in het verleden rariteiten hebben

  meegemaakt met het betreffende kantoor. We

  willen ondernemers die inzien dat zaken moeten

  veranderen. Vanuit het oogpunt van standaardisatie

  en datakwaliteit is VPI een eis van ons. Ook is

  conversie naar ANVA / AWI een basisvoorwaarde

  voor aansluiting bij het CVB.

  VOORDEEL VOOR VERZEKERAARSHeuts: Veel kantoren worstelen met het maken van

  keuzes. Vooral huisvolmachten. Wat je ziet is dat die

  kleinere kantoren vaak de beste binding met de klant

  hebben. En dat vertaalt zich in goede resultaten, wat

  je ook terugziet in de VRA. Voor verzekeraars zijn

  dit mooie portefeuilles. Ons model combineert als

  het ware de voor- en achterkant. Aan de achterkant

  bundel je, zodat je volume krijgt en aan de voorkant

  borg je het rendement, ook voor de verzekeraar.

  Bijkomend voordeel, voor zowel de gevolmachtigde

  als voor de verzekeraar, is dat de compliance en

  automatisering goed geregeld zijn. Ook heeft het

  model kostenefficinte voordelen voor de verzekeraar.

  Zo hoeft hij nog maar n accountmanager naar

  ons op pad te sturen, heeft hij nog maar n

  rekeningcourant-afdracht en loopt hij nog maar

  eenmaal het risico op geen rekeningcourant-afdracht.

  Nu heeft hij bijvoorbeeld bij 20 kleinere kantoren 20

  handelingen te doen. En moet hij 20 keer de hele

  compliance checken. Het is dan ook niet voor niets

  dat we regelmatig van verzekeraars verzoeken krijgen

  om met bepaalde partijen in gesprek te gaan.

  AMBITIEHet CVB borgt het bestaansrecht van het huisvolmacht-

  kantoor. Daarnaast heeft het co-volmachtmodel

  ook de belangstelling van grotere kantoren. Van Loon:

  Ook voor kantoren die net als ons ruim 11 miljoen

  premie in volmacht doen, biedt het model voordelen.

  Het zijn vaak traditionele kantoren die lang draaien,

  voldoende volmachten en kennis hebben, maar weinig

  aan automatisering hebben gedaan. Dus daar zit een

  belangrijke meerwaarde van ons model. Verder werken

  veel partijen met agenten. Die moeten ontsloten

  worden om met verzekeraars aan de slag te kunnen.

  Dat wil je op zon goedkoop mogelijk manier doen en

  dat is eigenlijk wat we faciliteren.

  Als we in 2020 op 15 extra kantoren zitten, dan zou

  dat heel mooi zijn, besluit Van Loon. Onze doelstelling

  is om in 2020 75 miljoen euro premie in volmacht te

  hebben draaien. Leuk om te noemen is dat we nu bezig

  zijn een provinciaal bedrijf aan te sluiten, ook weer

  aangedragen door een verzekeraar, die gaat starten met

  volmachten. Uiteraard betekent aansluiting bij ons ook

  automatisch aansluiting bij de NVGA, voor zover het

  kantoor niet al lid is.

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

  AANSTELLINGSEISEN CVB Positief advies na auditcontrole SVC;

  Positief financieel advies na controle SVC;

  BAV met een minimale dekking van

  5.000.000,- voor de GA-activiteiten plus

  controle premiebetaling;

  Verklaring omtrent gedrag feitelijk leiders en

  aandeelhouders;

  UBO-controle;

  Rendement: CRVP < 85% of beleid daarop

  na het treffen van de juiste maatregelen

  (PVA overleggen);

  Inzage VRA afgelopen 3 jaar;

  Verklaring volmachtgevers dat er geen

  achterstand in afdracht van het saldo is;

  Getekende borgstellingsovereenkomst;

  Getekende tripartiete overeenkomst;

  VSV;

  Vakbekwaamheidsoverzicht personeel,

  minimaal GA diploma van feitelijk leider;

  Overzicht afwijkende afspraken huidige

  verzekeraars;

  Toestemming volmachtgevers ;

  Getekende machtiging art 2:105 wft.

  Patrick Heuts: Aan de achterkant bundel je, zodat je volume krijgt en aan de voorkant borg je het rendement, ook voor de verzekeraar.

  NN Volmachten

  te investeren in dekwaliteit en toekomst

  Wij staan voor u klaar om samen

  van het volmachtkanaal

 • C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

  Lex Orie: Elke partij wordt sneller en beter in wat hij doet en dat is in ieders belang omdat de kosten naar beneden gaan.

  SCHADEVEILING VAN OPENCLAIMS Kern van de dienstverlening is de online aan-

  besteding (veiling) van individuele autoschades

  onder aangesloten schadeherstelbedrijven.

  Openclaims organiseert het complete proces

  voor klant, hersteller en schadebehandelaar

  omtrent de aanbesteding van autoschade.

  Openclaims kan door verzekeraars, lease-

  maatschappijen, volmachten en fleet-owners

  worden ingezet bij het optimaal inrichten

  van schadesturing en schadeafwikkeling van

  autoschade.

  Op basis van factoren als prijs, kwaliteit,

  specialisatie, snelheid en dienstverlening kan

  de beste hersteller voor de individuele klant

  worden gekozen.

  Maar liefst 23 volmachtpartijen deden met hun innovatie een gooi naar d NVGA AM Innovatieprijs. Een moeilijke

  opgave voor de Selectiecommissie die uiteindelijk vijf innovaties selecteerde. De jury zal haar eindoordeel uitspreken

  op woensdag 19 april. De winnaar zal dan tijdens de Marktdag Volmachten in de schijnwerpers worden gezet.

  De vijf genomineerde innovaties op een rij.

  Vijf finalisten bekend

  Strijd om de NVGA AM Innovatieprijs losgebarsten

  VERZEKERINGSOPLOSSING VOOR HET OVERSTROMINGSRISICO VAN NEERLANDSE BVVoor veel locaties in Nederland is de kans op een

  overstroming vergelijkbaar of zelfs significant groter

  dan de kans op brand. Door de introductie van de

  Neerlandse Overstromingsdekking worden volmacht-

  partijen in staat gesteld om de door haar aangeboden

  inboedel- en opstalverzekering uit te breiden met

  overstromingsdekking. Neerlandse is een jong bedrijf,

  maar doordat het risico is ondergebracht op Lloyds

  (Chaucer) kan 100% dekking op elke overstromingsver-

  zekering worden gegarandeerd.

  Het Overstromingsrisicomodel is een web-enabled

  verzekeringsoplossing en heeft het overstromingsrisico

  weer verzekerbaar gemaakt op vrijwillige basis tegen

  een redelijke prijs.

  CONNECT CLAIMS VAN CED NEDERLAND BVCED Connect Claims is een platform dat het volledige

  proces van schadeafwikkeling automatiseert. Van auto,

  inboedel, opstal, AVP tot reisschades. Het systeem is

  modulair opgebouwd en zorgt op basis van de inge-

  geven schadeoorzaak voor een correcte afwikkeling

  op basis van polisvoorwaarden van de betreffende

  verzekerde. Kenmerkend is de mate van controle in het

  platform. Van automatische controle op polisdekking

  tot controles van fraude en automatische aansprake-

  lijkheidsvaststelling. Tijdens het proces worden alle be-

  trokken partijen automatisch op de hoogte gehouden.

  Zowel het intermediair als de consument kan gebruik-

  maken van het platform. Zo heeft RISK Verzekeringen

  het platform als eerste in gebruik genomen. Consu-

  menten kunnen schades via een portal melden.

  WEBAPPLICATIE VAN SURENET VAN SUREBUSINESSSUREnet is een geavanceerde webapplicatie voor

  zakelijke schadeverzekeringen waarmee financieel

  advieskantoren premies en voorwaarden van verzeke-

  raars snel kunnen vergelijken. Door een ingebouwde

  Alert-service worden adviseurs met oog op hun zorg-

  plicht tijdig geattendeerd op clausules en aflopende

  verzekeringstermijnen.

  Met de online risico-scan is het mogelijk om in een

  kwartier een analyse van de bedrijfsrisicos van MKB-

  ers en ZZP-ers te maken. Ook maakt SUREnet het

  mogelijk om offertes te maken in de eigen huisstijl

  en de gewenste verzekeringen online direct af te

  sluiten bij n van de 12 volmachtverzekeraars van

  SUREbusiness. De adviseur kan meerdere zakelijke

  verzekeringen van verschillende aanbieders op n

  polis in pakketvorm afsluiten.

  Jochem Davids: Dit platform auto-matiseert alle stappen uit het schadeafwikkelings-proces, inclusief alle checks en balances.

  Levent Turkmen:Met deze webappli-catie kunnen finan-cieel advieskantoren premies en voorwaar-den van zakelijke verzekeringen snel vergelijken.

  Rogier van der Kooy Versteeg: Met het Overstro-mingsrisicomodel kan op huisniveau worden vastgesteld hoe groot de kans en de gevolgen op een overstroming zijn.

  ADVIESPORTAAL VAN C-PROFILEC-Profile levert het intermediair een digitaal

  platform met content waarmee alle relaties van

  gepersonaliseerde informatie kunnen worden

  voorzien. Deze informatie wordt aangeboden in

  de vorm van persoonlijke nieuwsbrieven, achter-

  grondartikelen en gedetailleerd advies rondom

  life events. Door het extreem personaliseren van

  content kan een klant actief participeren en ont-

  staat een continue wisselwerking tussen klant en

  kantoor. Ook kan de adviseur zijn zorgplicht met

  behulp van deze content beter invullen.

  Daarnaast voorziet C-Profile het volmachtka-

  naal van meer en betere klantinformatie en

  identificeert het platform op basis van big data

  analyses en wijzigingen in het profiel (commer-

  cile) kansen, die de adviseur vervolgens zelf in

  het portaal kan beheren. Door het combineren

  van verschillende bronnen kunnen gegevens van

  verschillende partijen op een eenvoudige manier

  worden ontsloten. Adviseurs worden zo in staat

  gesteld het particuliere schadesegment rendabel

  te bedienen en daarbij het volmachtkanaal te

  voeden.

  Lucas Duwaer: Enerzijds voorzien we de klant van sterk gepersonali-seerde informatie en anderzijds voorzien wij de adviseur van specifieke informatie over de klant.

  18 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 19

 • 20 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 21

  Deelnemers NVGA AM Innovatieprijs

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

  1. Inzetbaar, de meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB van

  Aevitae BV

  2. Het Assanti Platform van Assanti

  3. AWI Basis (variant Serviceproviders en Huisvolmachten) de Rolls-koppeling

  van AWI

  4. FURST (Flexibele Underwriting Registration System Tool) van B4Y Services BV

  5. Adviesportaal van C-Profile GENOMINEERD

  6. Connect Claims van CED Nederland BV GENOMINEERD

  7. Compleet zelfsturende organisatie van Gabril Financile Bescherming

  8. Adresscan informatiedienst van Infofolio BV

  9. iQueue van Vision Value (handelsnaam van House of Marketing BV)

  10. Meldschade.net van Meldschade.net BV

  11. Rij Wijzer van Nationale-Nederlanden

  12. Overstromingsrisicomodel van Neerlandse BV GENOMINEERD

  13. Schadeveiling van Openclaims Netherlands BV GENOMINEERD

  14. Cloudplatform van Postex Nederland BV

  15. Rijgedragverzekering.nl (vergelijkingssite) van Rijgedragverzekering BV

  16. Premievrijstelling voor particulier verzekeringspakket bij onvrijwillige

  werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid van SAA Assuradeuren BV

  17. Webapplicatie Surenet van SUREbusiness BV GENOMINEERD

  18. Volmachtmanagement.nl van SVC

  19. Digitaal op Maat van Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV/UW

  Assuradeuren BV

  20. POT van VIVAT NV

  21. VPI Conversie van VolmachtBeheer

  22. Zekerheden App van Acura Assuradeuren

  ssantI n s u r a n c e Te c h n o l o g i e s

  i

  Om recht te doen aan de kwaliteit en de hoeveelheid inzendingen voor de NVGA AM Innovatieprijs geven we hier de

  deelnemers met hun innovatie weer.

 • Hi There nieuwe verzekeringswereldHow can we turn a sad face into a happy face? Dat is de vraag die centraal staat bij de oprichting van de

  gloednieuwe digitale verzekeraar Hi There. Het team van Kleynen Consultants zet binnen twee jaar een compleet

  nieuwe verzekeringsmaatschappij op volgens een geheel ander concept, wars van huidige standaarden en

  administratieve rompslomp.

  TEKST Froukje Meerman, Mermaid Media

  22 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 23

  Humaan en snel. Dat zijn de belangrijke

  karaktereigenschappen van de nieuwe digitale

  verzekeraar. Wij denken dat we de kwaliteit van leven

  kunnen verbeteren door een vangnet te creren. Een

  platform dat efficint het hele verzekeringsproces

  afhandelt en ervoor zorgt dat klanten maximaal

  bediend worden. Met dat doel voor ogen werken we

  aan de verzekeraar van de toekomst. Aan het woord

  is Ruud Kleynen, samen met het team van Kleynen

  Consultants het brein achter Hi There.

  OORSPRONGKleynen studeerde actuariaat en econometrie en

  ging na zijn studie aan de slag bij ABP, waar hij

  promoveerde op het gebied van risicomanagement.

  Dat proefschrift vond zijn oorsprong in de

  privatisering van ABP. Toen ABP ging privatiseren

  moest de beleggingsportefeuille geherstructureerd

  worden. De vraag die er op tafel lag, was: hoe

  stemmen we onze beleggingen af op onze

  pensioenverplichtingen. Ik vond het leuk om te

  programmeren en wilde rekenmodellen maken die

  verder doorpakten dan op dat moment mogelijk

  was. Ik had in mijn vrije tijd software geschreven

  waarmee je de effecten van een herschikking van

  een beleggingsportefeuille inzichtelijk kon maken.

  Ik liet dat aan ABP zien en die vond dat interessant.

  Mij werd gevraagd of ik dat voor hun verder wilde

  uitwerken. Dat vond ik prima, maar dan wilde ik

  wel graag de rechten van de software behouden.

  Daarmee ging ABP akkoord. Het resultaat voor ABP

  was een herschikte beleggingsportefeuille en voor mij

  resulteerde het in een proefschrift en een prachtig

  softwarepakket. Met dat softwarepakket in de hand

  startte ik in 1998 Kleynen Consultants.

  In 2012 kwam er een flinke kentering in de

  verzekeringswereld met de aankondiging van

  Solvency II. Afhankelijk van de risicos die aan je

  beleggingsportefeuille kleefden, moest je voortaan

  precies uitrekenen hoeveel kapitaal je daarvoor

  moest aanhouden. Complexe materie, maar ook een

  mooie kans. Kleynen breidde zijn team uit vanwege

  de zwaarte van het onderwerp. In zijn functie als

  hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht liep

  hij zijn huidige partner in crime en superbrein

  Antoon Pelsser tegen het lijf. Hij had met een

  team voor ING wereldwijd het risicomanagement

  gemplementeerd en was nu fulltime hoogleraar.

  Ik vroeg hem of hij met mij weer in de modder

  wilde staan. We mochten het risicomanagement

  implementeren en het actuarile werk doen bij een

  relatief kleine verzekeraar, die eigendom was van een

  private equity bedrijf. Die samenwerking haalde het

  beste uit beide partijen en leverde die verzekeraar veel

  geld op. We dachten, dat doen we ook wel even in de

  rest van de verzekeringswereld, maar dat bleek toch

  even tegen te vallen. Kleynen Consultants had een

  systeem ontwikkeld, dat risicoberekeningen maakte

  binnen zestig seconden. We hadden het geluk dat

  we dit in de praktijk al drie jaar gedaan hadden bij

  die kleine verzekeraar en het werkte als een trein.

  Als een verzekeringsmaatschappij zon berekening

  moet maken, gaat het langs meerdere systemen en

  zijn ze met vier man zeker een week bezig. Als je

  vervolgens drie maanden later dezelfde vraag stelt,

  komt er geheid een ander antwoord uitrollen, omdat

  administraties en systemen niet op elkaar aansluiten.

  Dat moet efficinter kunnen. Dat is de reden, waarom

  we zeiden, laten we zelf een verzekeraar optuigen.

  Dan kunnen we laten zien dat het werkt en hoe.

  FOCUS OP DE KATHEDRAALVeel tijd heeft Kleynen Consultants gespendeerd aan

  het formuleren van het einddoel. Start with the end

  in mind. Je kunt als een dolle om de rotonde rennen

  en het zweet op je voorhoofd hebben staan, maar

  aan het eind van de dag ben je niet ver gekomen. Hoe

  zorg je ervoor dat je de goede kant op blijft rennen?

  We moesten een helder doel hebben, waarop we onze

  focus richtten. Toen we dat hadden staan, konden we

  gaan bouwen.

  Negen econometristen werken fulltime

  aan dit project. Een super leuk team, maar

  econometristen en samenwerken is niet altijd

  een gelukkige combinatie, geeft Kleynen toe, die

  bewust veel aandacht besteedde aan een goede

  samenwerkingsvorm en er werd zelfs het boek

  Whizzkids United over geschreven. Iemand maakt

  wat en vervolgens denkt zijn collega dat hij het

  beter kan en doet het opnieuw. Daarmee schiet je

  niets op. We zijn een programma gestart om te leren

  samenwerken. We bouwen samen een kathedraal,

  dat is de stip aan de horizon. Iedereen bouwt een

  stuk en moet ervan uit kunnen gaan, dat hij kan

  voortborduren op het stuk van de ander. Elke ochtend

  is het glazen tafeloverleg en bespreken we hoe

  het gaat. Samen werken we met een duidelijk doel

  voor ogen en daarvan hebben we waanzinnig veel

  voordeel.

  HI THERE1 januari 2016 is de geboortedatum van Hi There.

  We kozen voor een uitnodigende naam, waarmee

  we een handreiking doen naar de consument. Of we

  het nou leuk vinden of niet, de verzekeringswereld

  heeft geen goede naam. Wij willen kijken hoe we het

  verschil kunnen maken. Vandaar de lijfspreuk how

  can we turn a sad face into a happy face. We zijn

  nadrukkelijk bezig geweest met het bepalen van onze

  waarden en normen en zetten onze eigen verzekeraar

  met zijn eigen morele entiteit in elkaar. We focus on

  costumer experience first, the rest follows. Heeft het

  geen voordeel voor de klant, dan doen we het niet.

  We denken dat we de kwaliteit van leven kunnen

  verbeteren door een vangnet eronder te leggen en

  willen dat de verzekeringen overal toegankelijk zijn

  voor iedereen. De goede nagelaten, zie je nog veel

  misstanden in de verzekeringswereld. We vinden

  het belangrijk, dat als je denkt dat je goed verzekerd

  bent, je dat ook moet zijn. De verzekeraar mag

  zich niet valselijk verschuilen achter de regels om

  niet te hoeven uitkeren. Snelheid is eveneens een

  belangrijke pijler, vindt Kleynen. Als je informatie

  over een verzekering wilt, moet je daarop niet drie

  maanden hoeven te wachten. Dat leveren we realtime

  op.

  KEUZES BEPERKTMochten er vragen zijn van consumenten, dan

  kunnen adviseurs hierin een belangrijke rol vervullen.

  Sommige vragen van consumenten kun je afvangen

  via robotisering, maar er blijft een grote groep die

  een persoon willen spreken. Wij denken dat de

  adviesfunctie niet verdwijnt. Je kunt juist beter

  adviseren, omdat je snel en volledig informatie boven

  water krijgt.

  Hi There focust wel op simpelere

  verzekeringsproducten en wil de keuzemogelijkheden

  bewust beperkt houden. Als je mensen meer opties

  geeft, maakt dat de keuze niet eenvoudiger. Als je een

  winkel met 6 smaken jam vergelijkt met een winkel

  met 24 smaken jam, dan staan er in de winkel met

  24 smaken meer mensen, maar verkoopt de winkel

  van 6 smaken veel meer. Wij maken een principile

  keuze om een beperkt aantal keuzes aan te bieden.

  Zo houden we de kosten laag en blijft het inzichtelijk.

  Toeters en bellen maken het kostbaar, leveren

  administratief veel problemen op en volgens ons zit

  de klant hier helemaal niet op te wachten.

  Maar hoe weet je waarop de klant zit te wachten?

  We kijken hoe we big data en artifical intelligence

  kunnen inzetten om mensen goed te adviseren.

  Bijvoorbeeld door een referentiekader te geven als

  iemand inlogt om een verzekering af te sluiten: u

  heeft een huis gekocht, misschien is het handig dat

  u een overlijdensrisicoverzekering sluit, die deze

  karakteristieken heeft, mensen met een soortgelijk

  profiel hebben dat gedaan. Daarover denken we na.

  Iedere opgave van een premie die de consument krijgt

  op zijn telefoon, is realtime uitgerekend aan de hand

  van zijn karakteristieken. Als verzekeraar kun je veel

  beter kijken naar de risicos en die goed prijzen. Dat

  betekent geen doorsnee prijs voor iedereen, maar

  een prijs afhankelijk van hoe risicovol iemand is.

  Daaraan zitten kanttekeningen, merkt Kleynen op. Je

  loopt tegen ethische grenzen aan. Als we jou perfect

  kunnen prijzen, omdat we je DNA kunnen lezen,

  dan krijg je hele andere dilemmas. Het zou me niets

  verbazen als de conclusie wordt, je kunt het allemaal

  wel, maar moet je dat wel willen.

  ALS EEN RAKETToen we in 2016 begonnen, hadden we het

  grote voordeel van AWS, Amazone Web Services.

  Een knetter van een mainframe, dat tegen lage

  prijzen benaderbaar is, waanzinnig snel is en een

  beveiligingsniveau heeft dat in lijn is met de eisen van

  DNB. Dat was voorheen onmogelijk. Ons geluk is dat

  we niet te maken hebben met bestaande, complexe

  administratiesystemen. Door die technologie gaan

  we er als een raket vandoor. Daarin maken we een

  Heeft het geen voordeel

  voor de klant, dan doen

  we het niet

 • 24 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 25

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

  groot verschil, stelt Kleynen. Wij maken een grote

  legodoos, waarmee je van alles kunt bouwen. Op

  ons platform kun je allerlei zaken aansluiten, zoals

  betalingssystemen, medische controles of een

  callcenter. Op dit ogenblik leggen we de laatste

  hand aan de koppeling met een accountingsysteem,

  waarmee de boekhouding automatisch meteen up-

  to-date is. We zijn altijd op zoek naar inspirerende

  samenwerkingen voor de totale verzekeringsoplossing

  die we voor ogen hebben.

  Kleynen vindt het belangrijk om de mensen die met

  het platform werken enthousiast te maken. Het is

  belangrijk dat werknemers meer feeling krijgen met

  wat er in het bedrijf gebeurt. Dankzij de software zie

  je bijvoorbeeld hoeveel polissen wanneer en waar

  verkocht zijn. Van die informatie kun je gebruik

  maken. Het is een soort Google Analytics toegepast

  op je eigen administratie. Op n plaats staat alle

  informatie en met n druk op de knop haal je die

  unieke informatie realtime boven water. Je ziet

  bijvoorbeeld hoeveel je hebt verkocht, kunt dat

  vergelijken met je verwachte verkoop en zien wat de

  effecten dat op je winstontwikkeling heeft.

  SNELLE VISWij zijn nu met een pilot voor een

  uitvaartverzekeraar bezig. Op 30 juni is dat platform

  gereed. Op 1 januari 2018 is Hi There ook voor

  levenproducten geschikt. Op dit moment kijkt

  Op n plaats staat alle

  informatie en met n

  druk op de knop haal je die

  realtime boven water

  Kleynen hoe ze het kunnen implementeren bij

  verzekeraars. We kijken met een aantal grote partijen

  hoe we dit platform naast hun bestaande organisatie

  neer kunnen zetten. Dat betekent dat ze voor n

  actueel of nieuw product dit systeem willen gaan

  gebruiken. Werkt het zoals gewenst, dan kun je kijken

  hoe je bestaande business transformeert naar de

  nieuwe omgeving. Wij demonstreren dat het werkt en

  hoe. De verzekeringsbranche is er wel van overtuigd

  dat het dit gaat worden. De wereld is flink veranderd.

  Vroeger kon je rustig achterover kijken welke kant

  het opging. Die tijd is voorbij. Hier is het niet de

  grote vis die de kleine vis op eet, maar de snelle die

  de langzame verorbert. Pas op dat je niet de V&D

  wordt van de verzekeringswereld en ingehaald wordt

  door nieuwe partijen. Je kunt wel steeds je processen

  optimaliseren, maar dat is op een gegeven moment

  niet meer voldoende om de slag naar de nieuwe

  wereld te maken.

  Voor NVGA-leden vindt er vanaf 9.30 uur in de ochtend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats met aansluitend een uitgebreide warme lunch.

  ALLE OVERIGE VOLMACHTPARTIJEN WORDEN VANAF 13.30 UUR WELKOM GEHETEN. Het programma, dat om 14.00 uur start, ziet er als volgt uit:

  Bespreking volmachtontwikkelingen en gezamenlijke activiteiten door een afvaardiging van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars;

  Uitreiking NVGA AM Innovatieprijs;

  Inleiding van Ruud Kleynen over de digitale verzekeraar;

  Ronde tafeldiscussie over datakwaliteit en rendement met gevolmachtigden en verzekeraars;

  Inleiding van Willemieke van Gorkum, divisiedirecteur toezicht horizontale functies en integriteit DNB, over sanctieregelgeving;

  Lifestyle-afsluiter met wijnboer, schrijver & televisiemaker Ilja Gort.

  De middag duurt tot ongeveer 18.00 uur met daarna ruime gelegenheid om volmachtcollegas onder het genot van een drankje en hapje te spreken.

  Programma Marktdag Volmachten NVGA en Verbond van VerzekeraarsOp woensdag 19 april 2017 vindt de Marktdag Volmachten plaats die de NVGA gezamenlijk met het Verbond van

  Verzekeraars organiseert in t Spant! te Bussum.

  Gevolmachtigden, volmachtverzekeraars en businesspartners zijn van harte welkom op deze middag.

 • 26 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 27

  Solera neemt VolmachtBeheer en Colimbra over

  Overname zal leiden tot gentegreerde oplossingen

  Solera (in de Nederlandse verzekeringsmarkt vooral bekend met de bedrijven ABZ en Market Scan) heeft onlangs

  VolmachtBeheer en Colimbra overgenomen. Volgens Hans Knol en Max Wout houdt dit samengaan vooral een

  intensivering van de huidige samenwerking in. Een intensivering die zal leiden tot innovatieve en gentegreerde

  oplossingen. Bovendien zal door de overname de daad- en slagkracht van onze bedrijven makkelijker te realiseren

  zijn. Door onze diensten aan elkaar te klinken, zullen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de

  datakwaliteit in het volmachtkanaal. En dat verwacht de markt ook van ons.

  TEKST Marit en Irene Okkerman

  Het is een middag in maart als Hans Knol

  (directeur Market Scan) en Max Wout (directeur bij

  VolmachtBeheer) de overname nader toelichten.

  Een maand nadat de aandelenoverdracht

  heeft plaatsgevonden en nadat recent ook alle

  businesspartners zijn genformeerd. Volgens beide

  heren verandert er door de overname voor de

  bedrijven zelf weinig aan de dagelijkse praktijk.

  De medewerkers werkten al nauw met elkaar

  samen, bijvoorbeeld op het gebied van VPI of het

  Uitvoeringsverslag. De overname intensiveert deze

  samenwerking en is een logisch voortvloeisel van de

  huidige samenwerking. Belangrijk is dat de nieuwe

  organisatie sneller op de ontwikkelingen in de markt

  kan inspelen. De markt verwacht dat ook. Op zich is

  dat eenvoudig te realiseren. Als we nu gezamenlijk

  een project doen, ontvangen onze klanten twee

  offertes. Straks zal dat niet meer het geval zijn. We

  zullen projecten sneller en efficinter realiseren. De

  overname is in het belang van de volmachtmarkt. Er

  ligt een aantal belangrijke dossiers op tafel, zoals het

  dossier datakwaliteit. Dat vraagt veel inspanning van

  de markt en het is in ieders belang dat de kwaliteit

  van data wordt verbeterd. Zowel volmachtbedrijven

  als volmachtgevers moeten compliant en in control

  zijn. Datakwaliteit speelt daarbij een cruciale rol.

  BETERE OPLOSSINGENOp dit moment heeft kennisoverdracht tussen

  de verschillende bedrijven de hoogste prioriteit.

  Wout: Het doel is om de beste oplossingen voor

  het volmachtkanaal te realiseren. Door elkaars

  producten en diensten beter te kennen, krijg je

  inzicht in hoe je dat het beste kan doen. Tot aan de

  zomer zullen we daar druk mee zijn. Slagen we daar

  goed in, dan kan het niet anders dan dat we tot

  betere oplossingen zullen komen. Nu al hebben we

  een aantal projecten lopen die voor de zomer live

  moeten en waarbij we onze diensten al gentegreerd

  hebben, stelt Knol. Zo is de Special Limits-

  applicatie van Market Scan inmiddels gekoppeld aan

  de VPI-Polisinformatie en zal deze ook gekoppeld

  gaan worden aan de VPI-Acceptatie Dat scheelt

  veel dubbele invoer aan zowel de kant van het

  volmachtbedrijf als aan de kant van de verzekeraar.

  Vroeger was het voor de klant vaak onduidelijk bij

  wie hij waarvoor moest zijn. Die onduidelijkheid

  is door de overname verleden tijd. Het voordeel is

  eveneens dat je de ontwikkelingen meer snelheid

  kunt geven doordat je n bedrijf bent. Het is niet

  meer: zullen we? Nee, het is nu: we gaan!

  Volgens Wout is het aanbieden van goede

  oplossingen vooral mogelijk door het koppelen

  van applicaties en diensten van de drie bedrijven.

  Hans Knol: Nu al hebben we een aantal projecten lopen die voor de zomer live moeten en waarbij we onze diensten al gentegreerd hebben.

  Verbetering van datakwaliteit heeft hoge prioriteit.

  Te vaak zitten er nog hiaten in de content. Op dit

  gebied zullen we oplossingen leveren ten behoeve

  van het verrijken en standaardiseren van de polis-

  en schadeadministratie van het volmachtbedrijf.

  Dit in nauwe samenwerking met de Werkgroep

  Datakwaliteit en onze business partners.

  VERBETERING VAN DEKKINGSCONTROLEPolis-Check is het tweede project uit de koker

  van de nieuwe organisatie. Wout: Via VPI kunnen

  polis- en dekkingsgegevens voortaan real-time

  -dus op dag- in plaats van op maandbasis - worden

  verwerkt en is er sprake van een actueel overzicht.

  Deze dekkingscontrole is vooral van belang bij

  naturaverzekeringen, zoals pechhulp, rechtsbijstand

  Max Wout (l) en Hans Knol: Wij denken dat als je erin slaagt om binnen twee maanden na het samengaan je eerste product op de markt te brengen, daar menig fusiebedrijf jaloers op zal zijn.

  Max Wout: De klant is tevreden over de oplossing als deze de gewenste waarde oplevert, dan kun je eigenlijk nooit een discussie over de prijs krijgen.

  Het is niet meer:

  zullen we? Nee, het is nu:

  we gaan!

 • april 2017 | www.nvga.org | 29

  In business for people.

  Met Unit4 software bent u klaar voor de toekomst.

  Download de whitepaper op www.unit4scenario.nl Of bel met Samentha Roodakkers of Richard Peters via telefoonnummer +31 88 247 17 77.

  De dynamiek in de markt van financile inter-mediairs heeft grote invloed op uw dienstverlening.

  Met Scenario Assurantie (voorheen Dias): richt u bedrijfsprocessen slimmer en efficinter in verkrijgt u meer kostbare adviestijd voor uw klant biedt u klanten met advies en oplossingen

  optimale grip op financile risicos verbetert u de regie in de distributieketen bij het

  afdekken van risicos kunt u gebruikmaken van onze cloudoplossing

  voor complete ICT-ontzorging kunt u gebruikmaken van onze business

  intelligence software voor direct de juiste management informatie

  Bent u als gevolmachtigd agent klaar voor de toekomst?

  en hulpverlening bij reisverzekeringen. Als de klant

  belt bijvoorbeeld vanaf de piste of onderweg, dan

  kan de hulpverlener in Polis-Check direct zien

  waar en hoe de klant is verzekerd. Ook voor de

  glashersteller, betrokken op een inboedelverzekering,

  levert dat een enorme winst op, omdat daar nu geen

  goed systeem voor is. De markt heeft hier behoefte

  aan.

  WAARDEDe markt moet hoe dan ook beter worden van

  ons samengaan, benadrukt Knol. De reacties zijn

  positief. Zowel volmachtbedrijven als verzekeraars

  vinden het een logische en gewenste ontwikkeling.

  En als de klanten dit zeggen, dan is er in ieder

  geval sprake van een gezonde basis. Wout: Maar

  natuurlijk is er ook een gezond wantrouwen over

  de positie in het speelveld die we gezamenlijk gaan

  innemen. Logisch. Aan ons de taak om producten en

  diensten te blijven leveren die een goede business

  case als basis hebben. De klant is tevreden over de

  oplossing als deze de gewenste waarde oplevert,

  dan kun je eigenlijk nooit een discussie over de prijs

  krijgen.

  OVER N JAAR Op de vraag aan de heren wanneer zij over n jaar

  tevreden zullen terugblikken, antwoordt Knol: Als

  de klanten blij zijn en wij de verwachtingen van de

  markt hebben waargemaakt. Daarvoor moeten wij

  de markt echt innovatieve producten aanbieden

  en moeten we de integratie cht goed hebben

  vormgegeven.

  De voormannen besluiten het gesprek optimistisch.

  Wij denken dat als je erin slaagt om binnen twee

  maanden na het samengaan je eerste product op de

  markt te brengen - in ons geval de Special Limits-

  applicatie - daar menig fusiebedrijf jaloers op zal

  zijn.

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Lijn achtergrond_wit.pdf 1 17-3-2015 14:18:05

  REACTIE ADLE JEUKEN, DIRECTEUR VOLMACHT A.S.R.:De bundeling van de kennis en de kunde wordt steeds belangrijker om goed en snel te kunnen

  inspelen op de ontwikkelingen. Deze overname past perfect in dat kader. Immers alleen ga je sneller,

  maar samen kom je verder. De bedrijven zijn op een groot aantal aspecten complementair en dat is

  een prima basis om te komen tot meer gentegreerde oplossingen. Deze ketenbenadering leidt tot

  betere toepassingen, die ook efficinter kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zal het wegnemen van

  doublures in de bestaande activiteiten, ruimte geven om met nieuwe uitdagingen aan de slag te gaan.

  Ik zie het als een positieve ontwikkeling, die een beter antwoord kan geven op de dynamiek in het

  volmachtkanaal.

  REACTIE RON GARDENIER, VOORZITTER NVGA: Wij staan positief tegenover de overname

  van VolmachtBeheer en Colimbra door Solera.

  Partijen kennen elkaar goed en vullen elkaar

  aan. Hierdoor ontstaat een effectief n efficint

  platform voor de volmachtbranche. Onze

  verwachtingen zijn hooggespannen, gezien

  het innovatieve karakter ervan en de ambities.

  Logischerwijs zou dit ook moeten leiden tot

  een reductie van de kosten in de keten. De

  ontwikkelingen zullen we nauwgezet volgen.

  Maar we verwachten - net als de partijen

  zelf - dat de overname zal leiden tot nog meer

  en betere (gentegreerde) oplossingen voor de

  branche.

 • De alarmcentrale is het hart van onze organisatieEen internationale alarmcentrale en een gespecialiseerde reisverzekeraar komen samen in Allianz Global Assistance.

  Die unieke samenwerking biedt een toegevoegde waarde ook voor het volmachtkantoor die zich uit in

  innovatieve oplossingen en flexibele dienstverlening dankzij korte lijnen.

  TEKST Froukje Meerman, Mermaid Media

  30 | april 2017 | www.nvga.org april 2017 | www.nvga.org | 31

  De alarmcentrale onderscheidt Allianz Global

  Assistance als verzekeraar. Met het ontzorgen en

  mensen echt helpen in noodsituaties maak je het

  verschil. Dat is waar we wereldwijd heel goed in zijn.

  Te allen tijde en op welk continent dan ook, aldus

  Coby Tetteroo, sinds 1 februari in dienst als Director

  Sales & Marketing en daarvoor meerdere jaren als

  zelfstandige betrokken bij Allianz Global Assistance.

  De hulpverlening is het hart van onze organisatie,

  daarmee onderscheiden we ons. Naast de inhoud

  van een verzekeringsproduct heb je te maken met de

  emotie van een klant. Hoe ga je daarmee om? Heb je

  empathie? Ze moeten het vertrouwen hebben, dat als

  er wat gebeurt, er iemand voor ze is en dat het goed

  geregeld is.

  Op het moment dat een klant medische hulp nodig

  heeft in het buitenland of langs de weg komt te

  staan, dan biedt de alarmcentrale hulp. Dat vind ik

  het belangrijkste in onze producten en dat laat ik

  graag zien aan het volmachtkantoor, vertelt Sandra

  Nordsiek, Business Development Manager Volmachten

  bij Allianz Global Assistance. Ze werkt dit jaar dertig

  jaar bij de verzekeraar en kent de organisatie door en

  door. Wij werken met circa vijftig volmachten samen.

  De business via onze volmachten is over het algemeen

  gezond en ik heb alle vertrouwen dat dit zo blijft met

  alle marktwerking en de initiatieven die volmachten

  nemen om de datakwaliteit en rentabiliteit te

  verbeteren. Samen vormen we een sterke keten.

  Allianz Global Assistance werkt ook samen met

  serviceproviders om kleinere tussenpersonen in

  staat te stellen de gespecialiseerde reisproducten

  te kopen. Zo proberen we ons hele assortiment

  bereikbaar te houden voor een zon groot mogelijke

  doelgroep. Als je kijkt naar het pallet reizen, bieden

  we de volmachten een breed assortiment voor zowel

  de particuliere als de zakelijke markt. Daarin zijn we

  echt de specialist. De focus van de volmacht ligt

  nog niet op de zakelijke reisverzekering, maar zeker

  op het terrein van de doorlopende- en collectieve

  zakenreisverzekering liggen nog veel kansen, vooral

  nu de economie aantrekt.

  GROOTSTE REISVERZEKERAARWereldwijd zijn we de grootste reisverzekeraar en

  alarmcentrale, vertelt Nordsiek. We hebben 34

  eigen alarmcentrales over de hele wereld en zijn op

  ieder continent aanwezig. Dat maakt het verschil in

  hulpverlening. Waar nodig kunnen wij een collega

  in het buitenland inschakelen om de hulpverlening

  verder op te pakken, bijvoorbeeld in een land als

  China, waar je de taal en de wijze waarop dingen

  geregeld worden niet kent. Alle alarmcentrales

  rapporteren aan het hoofdkantoor in Parijs. Een

  van de voordelen daarvan voor de klant is onze

  medische database; een wereldwijd kwaliteitssysteem

  voor ziekenhuizen, klinieken en vliegvelden. Het

  artsenteam van elke alarmcentrale bezoekt eens in

  de paar jaar ziekenhuizen in de landen, waarvoor ze

  verantwoordelijk zijn. Ze kijken onder meer welke

  operaties er kunnen plaatsvinden, hoe de hygine

  is en welke kwalificaties artsen hebben. Onze

  medische database werkt met een ratingsysteem.

  Waar een hotel n tot vijf sterren krijgt, krijgt het

  ziekenhuis n tot vijf stethoscopen. Als een klant

  van een volmacht bijvoorbeeld in Griekenland een

  ongeval krijgt, dan zien wij waar het dichtstbijzijnde

  ziekenhuis is en of de hygine daar in orde is. Of als

  er een MRI-scan gemaakt moet worden en dat niet

  in het dichtstbijzijnde ziekenhuis kan, dan vervoeren

  wij de klant direct naar het juiste ziekenhuis. Dat

  zijn belangrijke kwaliteitspunten, maar die worden

  bij het afsluiten van een reisverzekering vaak niet

  benoemd. Terwijl dat juist zo belangrijk is, zeker in

  het buitenland waar relatief veel gebeurt. Denk aan

  een ski-ongeval of een maagdarminfectie in warme

  landen.

  Veel partijen zien reizen als een bijproduct, vult

  Tetteroo aan, dat gemakkelijk in een pakket gesloten

  wordt, omdat er dan pakketkorting wordt gegeven.

  Maar hoe zit het met de uitvoering van dit product

  als je klant iets heeft, wat is dan het afbreukrisico op

  het totale pakket als hij geen goede hulpverlening

  krijgt?

  RUGGENGRAATDe alarmcentrale is de ruggengraat van de

  organisatie en aan de andere kant zijn we een

  gespecialiseerde reis- en pechhulpverzekeraar.

  Naast reisverzekeringen verkopen we namelijk ook

  pechhulp- en fietsverzekeringen. Onze toegevoegde

  waarde is dat beiden onder n dak zitten. Dat maakt

  dat je snel kunt schakelen bij actuele gebeurtenissen,

  denk aan het inreisverbod van Donald Trump. Ook

  vallen de alarmcentrales in Amsterdam en Brussel

  onder n aansturing. Samen vormen zij het Medical

  Global Competence Center (MGCC) voor de Benelux

  en een aantal andere landen binnen Europa,

  vertelt Tetteroo, met een kundig team van artsen

  en verpleegkundigen. Dat geeft schaalgrootte en

  biedt mogelijkheden. Ook als verzekeraar werken we

  internationaal, herkennen we schadepatronen en

  zien we wat de klant nodig heeft. Zien we iets dat in

  Engeland goed werkt, dan kunnen we dat vertalen

  naar de Nederlandse markt. Een voorbeeld daarvan

  is de afkoop eigen risico op autohuur. Volmachten

  zien ons soms nog puur als reisverzekeraar, maar

  we bieden meer. Denk alleen al aan de pechhulp,

  de afkoop eigen risico op autohuur en de

  fietsverzekering. De doorlopende fietsverzekering

  wordt steeds populairder. Zeker in een markt als de

  Nederlandse, waar we veel geld over hebben voor

  een fiets. Daarbij neemt de verkoop van elektrische

  fietsen een enorme vlucht en bij de e-bike wordt vaak

  pechhulpverlening verkocht.

  ALARMCENTRALE VOOR VOLMACHTDe alarmcentrale werkt niet alleen voor Allianz Global

  Assistance zelf, maar ook voor andere opdrachtgevers,

  zoals zorgverzekeraars, (reis)verzekeraars en

  volmachtkantoren. De alarmcentrale verleent dan

  hulp uit naam van het volmachtkantoor, vertelt

  Nordsiek. Dat geeft de klant direct een vertrouwd

  gevoel. Een aantal volmachtkantoren maakt

  hiervan al gebruik. We verlenen hulp op basis van

  de onderliggende verzekeringsproducten of het

  volmachtkantoor koopt de service in. Het kan ook

  zijn dat een volmacht de ongevalshulpverlening uit

  de autoverzekering haalt en direct bij ons inkoopt ,

  zodat hij ongeval en pech bij n alarmcentrale heeft

  lopen. Het grote voordeel voor de consument is dat

  hij maar n alarmnummer heeft voor verschillende

  soorten hulpverlening.

  Tetteroo: Onze alarmcentrale is goed in staat om

  maatwerk te leveren. We kunnen dienstverlening

  verzorgen voor een volmacht, ook zonder dat wij

  op het contract de verzekeraar zijn. Zo biedt hij de

  professionaliteit van een ervaren alarmcentrale onder

  zijn eigen naam.

  2,5 MILJOEN AUTOMOBILISTEN De alarmcentrale is ingedeeld in

  personenhulpverlening en voertuigenhulpverlening

  bij pech of bij een ongeval. Allianz Global Assistance

  verzorgt ook de ongevalshulpverlening en is de

  alarmcentrale voor Stichting Incident Management

  Nederland bij een ongeval op een snelweg of

  belangrijke provinciale weg. Er worden hoge eisen

  gesteld aan de uitvoering, zegt Tetteroo. Als er files

  zijn op de snelweg, heeft dat een grote economische

  impact. We zijn dan ook zwaar getest op kwaliteit,

  service en snelheid. We zijn er trots op dat we dat

  vertrouwen hebben en het waarmaken.

  Nordsiek: Voor circa 2,5 miljoen automobilisten

  verzorgt Allianz Global Assistance de dienstverlening

  bij pech of schade. Je koopt een auto en daarop zit

  standaard fabrieksgarantie of je sluit daarnaast nog

  verlengde merkgarantie af. Wij zijn daarvan voor

  veel automerken de uitvoerende alarmcentrale.

  De volmacht kan pechhulp aanbieden bij zijn

  autoverzekering of als losstaand product. Er zijn

  kapers op de kust in de autobranche; met de

  pechhulpverzekering bewaak je de autoportefeuille

  en hou je het in eigen hand. De eerste paar jaar van

  een auto zijn afgedekt door fabrieksgarantie, daarna

  wordt het interessant. De cascodekkingen en de

  beperkte cascodekkingen zijn de meest interessante

  portefeuilles en juist daar bieden we een gunstig

  tarief op pechhulp.

  Sandra Nordsiek (l) en Coby Tetteroo (r): Wereldwijd zijn we de grootste reisverzekeraar.

 • Wilt u weten wat Monuta voor u en uw klanten kan betekenen? Maak dan een afspraak met de afdeling Intermediair Support. Bel 055 - 539 11 30 en maak kennis met de vele mogelijkheden en voordelen van de uitvaartverzekeringen van Monuta.

  Wat kost een uitvaart? Het is een vraag die uw klanten zich waarschijnlijk niet vaak zullen stellen. Toch is het goed om eens stil te staan bij de nancile gevolgen van een overlijden. Want de kosten kunnen ongemerkt ink oplopen. Ons advies luidt dan ook: vergeet niet om de uitvaartverzekeringen van Monuta mee te nemen in uw gesprek met de klant.

  Neem Monuta altijd meein uw totaaladvies!

  april 2017 | www.nvga.org | 33

  INNOVATIEWe doen veel in innovatie, vertelt Tetteroo. Zo

  zitten we achter de uitvoering van de logistiek van

  AllSecur Pechhulp On Demand. In de app zie je

  bijvoorbeeld wanneer de hulpdienst arriveert. En

  er zitten service-elementen in, die we goed in onze

  B2B2C-dienstverlening kunnen inzetten. Een ander

  voorbeeld is Rent Runner, een systeem waarmee je

  overal een vervangende auto vandaan kunt halen.

  We zien precies waar het vervangend vervoer staat

  en of het beschikbaar is. Alle contracten lopen

  geautomatiseerd, waarmee we werk uit handen

  nemen voor de klant. Met dit netwerk kunnen we

  in het hoogseizoen garanderen dat we bijvoorbeeld

  een auto met trekhaak leveren in het buitenland.

  Ook is er in Mnchen een competence center dat

  onderzoek doet naar telematica. Er gebeurt meer

  achter de schermen dan mensen waarschijnlijk

  verwachten. Als wij kunnen meedenken met de helft

  van de automerken en met een substantieel deel van

  de reismarkt, dan zijn we ook in staat om met de

  volmachten mooie dingen te creren op het moment

  dat zij daaraan behoefte hebben.

  PECHHULP OP DE WATERSCOOTERVeel ideen voor innovatieve oplossingen komen

  van de hulpverleners, die de klant aan de lijn

  hebben, vertelt Nordsiek. Voor pechhulp ben je in

  het buitenland afhankelijk van leveranciers die daar

  beschikbaar zijn. In de praktijk blijkt dat je in Frankrijk

  of Itali als Nederlander snel achterin de rij belandt.

  Wij huren servicemonteurs in uit ons eigen netwerk,

  die gestrande Nederlanders helpen op populaire

  vakantiebestemmingen. Je hoeft dus niet in je beste

  Frans uit te leggen wat er met die auto aan de hand

  is. Die reparateur kan meteen zien wat er met de

  auto aan de hand is en in veel gevall