Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

of 33 /33
Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overs laan

Transcript of Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Page 1: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

VluchtelingenGebedszondag

Zondag 20 juni 2010

Intro overslaan

Page 2: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

Page 3: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Deze 4 minuten durende presentatie draait automatisch.Klik op de muis of spatiebalk om te beginnen.

Page 4: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Wanneer mensen de moeilijke beslissing maken om te Wanneer mensen de moeilijke beslissing maken om te vluchten uit hun eigen land, moeten ze een route kiezen vluchten uit hun eigen land, moeten ze een route kiezen op weg naar een nieuw leven.op weg naar een nieuw leven.

Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld Er zijn verschillende uitgesleten routes over de wereld waar de vluchtelingen over reizen.waar de vluchtelingen over reizen.

Deze routes vormen DE VLUCHTELINGENSNELWEG

Page 5: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Photo: People International

Ze komen over land, zee en door de Ze komen over land, zee en door de lucht, ze vluchten voor…lucht, ze vluchten voor…

OORLOG en GEWELD

VERVOLGINGHONGER

Economische problemenUitzichtloosheid

Page 6: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

De vluchtelingensnelweg De vluchtelingensnelweg is geplaveid met tranen is geplaveid met tranen

van eenzaamheid, van eenzaamheid, vrees en wanhoop.vrees en wanhoop.

Photo: USCR

Page 7: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Ongewild

Vergeten

Kwetsbaar

Zonder stem

Uitgebuit

Onbegrepen

Page 8: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Sommigen zijn bang voor hen…Sommigen zijn bang voor hen…

Een religieuze Een religieuze bedreiging?bedreiging?

Een persoonlijke

Een persoonlijke

bedreiging?bedreiging?

Een economische

Een economische

bedreiging?

bedreiging?

Een politieke

Een politieke bedreiging?

bedreiging?

Page 9: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Over welk deel van Over welk deel van de snelweg ze ook de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen reizen, vluchtelingen krijgen overal krijgen overal dezelfde boodschap dezelfde boodschap te horen…te horen…

Page 10: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Over welk deel van Over welk deel van de snelweg ze ook de snelweg ze ook reizen, vluchtelingen reizen, vluchtelingen krijgen overal krijgen overal dezelfde boodschap dezelfde boodschap te horen…te horen…

Page 11: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

VluchtelingenVluchtelingen

15.200.000Feiten wereldwijd 2008

Page 12: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

“Er is geen groter verdriet op aarde dan het verlies van je vaderland.”

- Euripides, 431 v. Chr.

Page 13: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

827.000

Asielzoekers

Feiten wereldwijd 2008

Page 14: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

27.000.00027.000.000Ontheemden in eigen Ontheemden in eigen

land (IDP’s)land (IDP’s)Feiten wereldwijd 2008

Page 15: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

42 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd42 miljoen ontwortelde mensen wereldwijd

1 per 164 personen op aarde1 per 164 personen op aarde

Page 16: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

De vluchtelingensnelweg is een litteken dat de globe omwikkelt, ze verraadt de wonden van de wereld

Het is een duidelijk teken dat mensen een verlosser nodig hebben…

Page 17: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

“Kom tot Mij, iedereen die vermoeid en belast is, en Ik zal je rust geven.” - Jezus

Page 18: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

De vluchtelingensnelweg

Music: “Music: “OceanusOceanus” by Jeff Johnson, from ” by Jeff Johnson, from Sweet Burning LightSweet Burning Light, Sparrow Records, 1999., Sparrow Records, 1999.

Presentation by T. Albinson, International Teams. Copyright 2002.Presentation by T. Albinson, International Teams. Copyright 2002.

Page 19: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Bid voor vluchtelingen wereldwijd:

Vaak vinden we het moeilijk om vreemdelingen lief te hebben, ze zijn zo anders, hun cultuur is zo anders.

‘Anders bekeken’ is kijken vanuit een nieuw gezichtspunt, met een nieuwe bril, zo je wilt.

Discriminatie van vreemdelingen is een wijd verspreid probleem.

De ‘andere kant van de medaille’ is open staan voor hun noden en hen gastvrij verwelkomen.

Thema: Anders bekeken,Liefde voor de vreemdeling

Page 20: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Van Jezus hebben we geleerd om ‘anders’ te kijken.

Hij heeft ons verteld en getoond dat we anders in het leven kunnen staan.

Hoe treffend is in dit verband het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Welke kant kiezen wij?

Daar willen we tijdens deze vluchtelingen gebedszondag over na denken en voor bidden.

Thema: Anders bekeken,Liefde voor de vreemdeling

Page 21: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Laten we bidden

Page 22: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Bid voor vluchtelingen wereldwijd:• Voor alle vluchtelingen, dat ze de kracht van het

Evangelie mogen ontdekken. • Voor de mensenrechten in herkomstlanden van

asielzoekers (Tjetsjenië, Afghanistan, Irak, Iran, Guinee, Congo DR), dat het Evangelie daar meer gestalte krijgt, waardoor vrede kan komen.

• 93 % van alle vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden van landen van oorlog: Bid voor een betere situatie van vluchtelingen die opgevangen worden in vluchtelingenkampen.

• Voor groei in geloof bij moslims die christen zijn geworden, en sterkte om in een moslimcontext hun christelijk geloof te beleven. Zowel in België als wereldwijd.

Page 23: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Asielzoekers in België

In ons land wonen (kandidaat-)vluchtelingen uit bijna alle werelddelen.

Plaatselijk hebben christenen contact met deze mensen. Vooral met asielzoekers die wonen in een Lokaal Opvang Initiatief (LOI) van een OCMW. En soms ook met asielzoekers die wonen in een Opvang Centrum (OC).

Op de volgende dia’s staat informatie over asielzoekers in ons land.

Page 24: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Asielaanvragen per nationaliteit in België 2009

Afghanistan 1.659Russische federatie (+ Tjetsjenië) 1.605Kosovo 1.539 Irak 1.386 Armenië 1.099 Guinee 1.052Iran 732Congo DR 670Servië 514Syrië 347Overige landen 6.583Totaal 17.186

50 % is afkomstig uit gesloten moslimlanden

Page 25: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Waar wonen asielzoekers in België ?

Centrale Centrale

Opvang Centra (zie kaart):Opvang Centra (zie kaart):

Fedasil Fedasil 33.915.915

Rode Kruis Rode Kruis 3.7433.743

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

i.s.m. elk OCMWi.s.m. elk OCMW 77.474.474

Overig:Overig: 3.0323.032

Totaal in opvang: Totaal in opvang: 18.164

Page 26: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Bid voor de Belgische overheid:• Bid dat de Belgische overheid een consequent,

degelijk en billijk asielbeleid ontwikkelt.

• Bid voor een effectiever onthaal van de nieuw binnengekomen asielzoekers.

• Dank dat illegalen een kans hebben gekregen tot regulariseren. Bidt dat de regularisatie van illegalen op een snelle en menswaardige wijze gebeurt.

• Bid om wijsheid bij advocaten en maatschappelijk werkers die hen bijstaan.

• Bidt voor mogelijkheden en programma’s die een begin van integratie mogelijk maken en aanmoedigen.

Page 27: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Bid voor asielzoekers in België:

• Bid voor openheid in Onthaalcentra en LOI’s om vriendschappelijke contacten te kunnen leggen met asielzoekers (bezoeken/uitnodigen).

• Bid voor asielzoekers die getraumatiseerd zijn vanwege oorlog en geweld.

• Bid dat asielzoekers het Evangelie leren kennen en kracht en hoop vinden in Christus.

• Bid dat asielzoekers een nieuwe geestelijke thuis vinden in onze Vlaamse kerken.

• Bid dat christen-asielzoekers groeien in geloof en hiervan getuigen naar andere asielzoekers.

Page 28: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

• Dank dat een groeiend aantal kerken liefdevol zorg dragen voor asielzoekers en het Evangelie doorgeven aan vreemdelingen.

• Bid dat nog meer kerken en christenen – vanuit Christus’ liefde – dit voorbeeld gaan volgen.

• Bid voor toewijding en wijsheid om als vrijwilliger op een goede manier met vluchtelingen om te gaan en het Evangelie uit te leggen.

• Dank voor kerkdiensten en Bijbelstudies waar plaats en aandacht is voor asielzoekers. Bid dat dit zal uitbreiden.

Bid voor de christelijke gemeenten in ons land:

Page 29: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Info Gave Veste:

We zijn dankbaar dat Gave Veste - christelijk werk onder vluchtelingen - van start is gegaan in 2009.

Gave Veste helpt de christelijke gemeenten om samen met vluchtelingen Christus te volgen.

Gave Veste helpt plaatselijke kerken om christelijk werk onder vluchtelingen op te zetten. Dit doet zij door voorlichting, toerusting en begeleiding aan te bieden.

Dank dat christenen uit bijna alle denominaties vertegenwoordigd zijn in de nieuwe organisatie, Gave Veste.

Page 30: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Bid voor Gave Veste (vervolg)

• Bid dat Gave Veste goed materiaal, toerusting en begeleiding kan bieden aan plaatselijke christelijke gemeenten.

• Bid voor voldoende medewerkers en financiële middelen van Gave Veste.

• Bid dat er op een goede manier christelijk werk onder vluchtelingen wordt opgezet door de kerken en met behulp van Gave Veste.

• Bid om bescherming, eenheid, wijsheid, en creativiteit van de mensen van Gave Veste.

Page 31: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor: • Bid dat de jaarlijkse Vluchtelingen

gebedszondag veel christenen mag aanzetten om vanuit de Bijbel na te denken over onze omgang met vluchtelingen en migranten.

• Bid dat de Bijbel open mag gaan bij alle bevolkingsgroepen in ons land, om hieruit troost, kracht en inspiratie te putten voor het dagelijks leven.

• Bid dat het bijbelboekje ‘on the road’ of ‘sur la route’ veel vreemdelingen mag aanraken en aanspreken om de Bijbel te lezen.

Page 32: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Bid met het Vlaams Bijbelgenootschap voor:

• Dank dat de Bijbel in hun taal beschikbaar is in ons land.

• Dank dat we samen met asielzoekers Gods liefde mogen ervaren en doorgeven.

• Dank dat het bevrijdende woord van Christus voor iedereen is, zonder uitzondering.

Page 33: Vluchtelingen Gebedszondag Zondag 20 juni 2010 Intro overslaan Intro overslaan.

Gave VesteChristelijk werk onder vluchtelingen

Het Bijbels perspectief

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle

landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en

voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die

op de troon zit en van het lam!’

Openbaring 7:9-10