Vlaamse Overheid Campagne Duurzaam Watergebruik Elke Druppel Telt

Click here to load reader

 • date post

  10-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  2.060
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Vlaamse Overheid Campagne Duurzaam Watergebruik Elke Druppel Telt

 • 1. water. Elke druppel telt. Informatie van de Vlaamse overheid in samenwerking met Deel 1: Een watervriendelijk huishouden
 • 2. WATER COLOFON Deze brochure maakt integraal deel uit van De afdeling water van AMINAL heeft o.a. de informatie- en sensibiliseringscampagne volgende opdrachten: "Water. Elke druppel telt." - het beheer van grond- en drinkwater Deze campagne duurzaam watergebruik - het beheer van onbevaarbare waterlopen kadert in de uitvoering van het Vlaamse van de eerste categorie Milieubeleidsplan 1997 -2001. - de cordinatie van het integraal waterbe- heer Samenstelling: Ivo Aerts, cordinator milieu-projecten, De Vlaamse Milieumaatschappij heeft o.a. Dialoog vzw volgende opdrachten: - meet de kwaliteit van het water en de Eindredactie: lucht en rapporteert erover voor de Afdeling water van AMINAL: - beheert de kwaliteit van het oppervlakte- Vronique Vens, Tom Gabrils en water Didier DHont - rapporteert over de kwaliteit van het leef- milieu voor de Vlaamse Milieumaatschappij: - bepaalt en int de heffing op afvalwater en Michiel Van Peteghem de grondwaterwinning - spoort via informatie, sensibilisering en Layout: milieueducatieve projecten aan tot Tabeoka Advertising Team milieusparend gedrag Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre Heirman, AMINAL, AlbertII-laan 20, 1000 Brussel Copyright Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap uitgave 2000 D/2000/3241/077 Delen uit deze uitgave mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt als de bron uitdrukkelijk wordt vermeld. Deze brochure wordt gratis verspreid. Gedrukt op niet-chloorgebleekt, houtvrij papier. 2
 • 3. INHOUD 1. We duiken erin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. Waterbesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Hoeveel water gebruiken we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Waterbesparing loont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Besparingstips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3. Hemelwater benutten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 De voordelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Waarvoor hemelwatergebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Hoeveel water kan je opvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Filtratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Keuze en dimensionering van de tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Pomp en leidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Bijvullen bij droogte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 De investering waard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 4. Infiltratie van regenwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 5. Voorkomen van verontreiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Een schone was . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Een propere afwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Schoonmaakmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Ontstoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 WC-reinigers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Geen KGA in toilet of gootsteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 6. Kleinschalige waterzuivering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 7. Het beleid staat achter je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 8. Nuttige adressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 3
 • 4. 1 WE DUIKEN ERIN WE DUIKEN ERIN O voorraden Onze water- onuitputtelijk. lijken voor toepassingen die dat expliciet eisen en waar mogelijk en verantwoord alterna- tieven inschakelen (bijv. regenwater In Vlaanderen regent voor toiletspoeling, textielwas, het immers vaak, met poetsen en tuin). Kraantjeswater soms overstromingen tot vervangen door grondwater uit gevolg. De totale hoeveelheid een eigen put is bijvoorbeeld water op aarde is constant, dank- geen goed idee. Het levert geen zij de waterkringloop. Maar toch meerwaarde voor het milieu en is ons water schaars. Ondanks er zijn bovendien gezond- het feit dat 70% van de aarde heidsrisicos aan ver- met water bedekt is, is bonden slechts 0,6% van al het water het water minder ver- tegelijk vloeibaar en zoet en dus vuilen. geschikt voor menselijk gebruik. Daarbovenop is deze kleine fractie zuiver Door deze principes te hanteren kunnen zoetwater niet altijd en overal gemakkelijk we de druk op de zoetwaterreserves en de beschikbaar. aantasting van de waterkwaliteit beperken. Met zijn allen (gezinnen, landbouw en industrie) nemen we meer dan ons deel is: 745 miljard liter per jaar en dan hebben we het nog niet gehad over de kwaliteit van het water nadat we het hebben gebruikt. De natuur geeft duidelijke signalen dat het zo niet verder kan. Duurzaam met water omgaan is d oplos- sing. Concreet betekent dit: minder water gebruiken, ongeacht de bron water van hoge kwaliteit voorbehouden 4
 • 5. Hoe passen gezinnen in het verhaal? Hoe kunnen zij hun huishouden omvormen tot een watervriendelijke plaats? Zijn hun inspanningen druppels die de emmer vullen of vallen ze op een hete plaat? Daar gaat deze brochure over. Twee soorten tips worden aangereikt: gedragstips (het letten op...) en technische oplossingen (bijv. de spaardouchekop). Technische aanpassingen leiden tot niets, als het gedrag er niet wordt op afgestemd. Pas als beide hand in hand gaan, kunnen we de effecten versterken en is succes ver- zekerd. Zo levert een toilet met spoelonderbreker niets op als de knop bij elk gebruik volledig ingedrukt blijft. Het installeren van een waterbesparende douchekop mag niet leiden tot langere douchebeurten. Overdoseren van een milieuvriendelijk wasmiddel doet het posi- tief effect op de waterkwaliteit teniet. Het effect van je gedrag is wellicht groter dan dat van technische maatregelen. Gedrag is in elk geval... gratis. 5
 • 6. WATERI N G 2 B E S PA R H O E V E E L WAT E R G E B R U I K E N W E ? I In Vlaanderen wordt jaarlijks in totaal zon 745 miljoen m3 water verbruikt. Of meer dan 2 miljoen m3 per ende watercultus: de vuile was wordt sneller gewassen en we nemen vaker een bad of douche dan vroeger. dag! Het gaat dan om alle watersoorten: leidingwater (met een a